Volmaakte samenleving


Wat zijn we toch heerlijk multicultureel geworden met z’n allen! Is het niet ronduit geweldig hoe we in betrekkelijk korte tijd met iedereen rekening zijn gaan houden in Nederland?

We hebben iedereen z’n gewoontes omarmd en o wat zijn we daar trots op. Want, zo hebben we geleerd, we zijn allemaal mensen en dus allemaal gelijk en gelijkwaardig en wie daar anders over denkt is een racist.

Super! Welk land doet ons dat na? Nederland is helemaal af. Het is de perfecte heilstaat geworden!

Ik kan er echt dagelijks van genieten.

Als ik in de trein zit, op weg naar mijn werk, en ik hoor jongens een mij volstrekt vreemde taal
spreken, dan word ik daar zo vrolijk van want ik weet zeker dat die vreemde taal ooit verplicht zal worden op scholen zodat ik een van de laatsten ben die deze jongens niet kan verstaan. Het gaat helemaal goed komen met deze jongens.

Waar ik minstens zo blij van word is als ik dagelijks al die gehoofddoekte vrouwen, meisjes en kleine kinderen zie. Niet alleen op straat, langs mijn huis, maar even zo goed in winkels, op het schoolplein, achter het stuur, achter gemeenteloketten…., je kunt het zo gek niet bedenken of je komt ze tegen. Geweldig, want op zo’n moment besef ik dat de vrouwenemancipatie in Nederland volledig geslaagd is, ik mag wel zeggen een groot succes is geworden. Respect!

De dagelijkse nieuwsberichten zijn niet minder opbeurend van inhoud. Of het nou over ‘bed, bad en brood’ gaat of over bootvluchtelingen, ik weet dat ik op ons land kan vertrouwen dat deze mensen gered zullen worden en een plekje in ons midden krijgen. Dat zijn we moreel aan hen verplicht want hebben wij in het verleden niet op beestachtige manier in een van hun landen huis gehouden? Iedereen is gelijk en heeft recht op een menswaardig bestaan. Kan dat niet in hun eigen land, dan moeten we ze hier met open armen ontvangen voordat ze verdrinken of door hun cultuur worden uitgemoord.

Hier in Nederland zijn de mensen veilig. Terroristen zullen we leren te begrijpen, zodat ze niet meer geprovoceerd worden door akelige cartoonisten en andere dwarsliggers die gewoon racisten zijn. Dat provoceren komt trouwens nu al amper nog voor.

Straks is het weer 4 mei en dan zullen we zeker niet alleen de slachtoffers van de Holocaust herdenken, nee dan herdenken we in een ruk door de slachtoffers van alle oorlogen en misstanden die er ooit in de wereld plaats hebben gevonden en onverminderd plaats zullen vinden. Maar dus niet in Nederland want hier houden we rekening met elkaar. Nederland is de volmaakte samenleving geworden waar je alleen maar van kunt dromen.

10 opmerkingen:

 1. Arnon Grunberg, afkomstig uit de gelijknamige stad in Silezië, bepleit afschaffing van de herdenking onzin op 4 mei.
  Grunberg weet waarvan hij spreekt.
  De stad uit dewelke zijn voorgeslacht afkomstig is heet thans anders.
  Iets met Gora.
  Zo zal Amsterdam in de toekomst Amiestierdaam heten.
  Of misschien IJstad naar analogie van IJstad uit de beroemde serie Walander.  BeantwoordenVerwijderen
 2. Eens las ik - maar ik weet niet wanneer, waar en waarin - dat de Duitse bezetter 1940-1945 best wel tevreden was met de medewerking die hij van Nederlandse bevolking kreeg. Opgevoed in de traditie van een heldhaftig binnenlands verzet contra de Duitsers van toen, ergerde ik mij eerst aan dat bericht, maar dat bij nader inzien nauwelijks meer.

  Ik citeer en bespreek Stemerdink.

  Mei 1995 heeft een ex-Minister van Defensie BS een boek gerecenseerd getiteld VERPLETTERD WORDT HET JUK. VERZET IN NEDERLAND 1940-1945. Dat leest krijgshaftig, maar in zijn bespreking is de ancien-minister er openhartig over dat het wel meevalt, of meer naar de waarheid, nogal tegenviel. Uit het boek met dat snorkende opschrift citerend schrijft hij: ‘Nederland ten diepste gekrenkt, Nederland ‘deutschfeindlich’, de deportatie van de Joden was voor de kerken onaanvaardbaar, dat is het beeld dat de auteur van het boek Schulten oproept.’
  Daarna schrijft de Minister effen: ‘Het gewone leven nam weer een aanvang, beroepsmilitairen gaven hun erewoord, de politie werkte door. Dat is een ander beeld dat Schulten oproept.’

  Eerder in dezelfde bespreking van Schulten’s boek wijst de oud-Minister op het Nederlands ambtelijk apparaat dat onder de bezetting zo goed bleef functioneren. Volgens de auteur van ‘Verpletterd enz.’ - verpletterd door wie eigenlijk?; vrage van s.d.- was er toen geen andere keus ‘omdat anders een volledige chaos zou ontstaan.’ Hierop reageert de recensent kortaf met: ‘Er ontstond inderdaad geen chaos. De politie regelde het ophalen van de Joodse Nederlan¬ders, de spoorwegen zorgden voor de afvoer.’ En werkelijk, Schulte schrijft in een geest die het verschil ontgaat tussen hoofdzaak en wat klein en bijkomstig is, tijdens de oorlog en gezien ‘s-auteurs text ook daarna. Vergelijk Sutan Shahrir’s inzicht van de kleinburgerlijke Hollander die klein niet van groot kan onderscheiden.*

  BS maakt een verbijsterde indruk, en brusque besluit hij zijn revue met: ‘In november 1942 arresteerden Winterswijkse politiemannen 27 in het Korenburgerveen ondergedoken joden. Het gewone leven. Geef de weinigen die verzet boden alle eer, laat het Nederlandse volk erbuiten, zou ik tegen Schulten willen zeggen’.

  Als ik timide mijn mening over het tweede deel van Minster BS’ advies mag geven: laat het Nederlandse volk er niet buiten. Zegt u het Nederlandse volk, Mijnheer BS, voormalig Minister en als Officier man van eer, waar het op staat. Wat let u? U bent met pensioen, ze kunnen u niets meer maken en doodgaan doen we allemaal.

  Stemerdink gelezen en begrepen, is er voor Nederland geen hoop meer. Wij hebben ons ook nooit zelf kunnen helpen. De Pruisen, de Fransen en de Amerikanen hebben hier orde op zaken moeten stellen. Wie is er nu zo gek om het weer te doen?
  * In: ´De allochtonen en wij´, Gigaboek ed. 2012.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Toch een beetje te makkelijk.

   Het zwaar onderbewapende Nederlandse leger heeft op veel plaatsen fel gevochten tegen de Duitse overmacht. Rotterdam werd platgegooid als "straf" omdat een paar mariniers de Duitse opmars naar Rotjeknor blokkeerden.

   Na de overgave nam het gewone leven weer een aanvang, inderdaad. Dat was niet typisch Nederlands; dat probeerde men ook in België of de Tsjechoslowaakse Republiek. Dat probeert men namelijk overal in dictatuur en oorlogsgebied, ook nu in Iran of Oekraïne.

   Toch was er wel degelijk een Nederlands verzet, dat onderduikers aan slaapplaatsen, voedsel en medicijnen hielp; illegale kranten verspreidde en ook sabotageacties -zelfs liquidaties- pleegde.
   Dat het verzet tegen de nazi's in bijvoorbeeld Polen en Rusland veel feller was dan hier, had vooral te maken met de uitgestrektheid van die landen; dat maakt het gemakkelijker om je partizanenlegertje te verstoppen. Daarbij zijn de aanvoerlijnen van een leger in zo'n groot gebied natuurlijk altijd een zwakke plek, het is onmogelijk om elke weg te beveiligen.

   Ondanks dat zijn het niet de partizanen geweest die de Duitsers hebben teruggeslagen; het was de enorme Russische overmacht die de Duitsers uiteindelijk de das omdeed. Ook met dank aan de overmacht van de VS en GB aan het Westelijke front.

   Natuurlijk waren er collaborateurs in Nederland, net als in Denemarken en Joegoslavië; in Frankrijk had je zelfs Vichy. En er waren hier nog veel meer mensen die zich helemaal nergens mee bemoeiden. Ook dat zie je weer altijd en overal, ook nu in Nigeria of Syrië. Zowel in dictaturen als in conflictgebieden is afzijdigheid het veiligst, voor jezelf en voor je kinderen.

   Niets menselijks is ons dus vreemd.
   Waarom dan altijd dat "weg met ons"?
   Om ideologieën die de beschaving willen vernietigen, zoals socialisme en islam, een soort van "gelijk" te geven?
   Die zelfhaat naar onze beschaving is net zo gevaarlijk als het pacifisme.

   Verwijderen

  2. U heeft mij niet begrepen: het ´weg met ons´ heb ik verre van mij. Ik heb slechts de NL-cultuur gepeild en die tendeert naar voorbarige capitulatie. Ik betreur dat.

   Aan het feit dat andere Westerse naties het weinig beter deden/doen dan wij onttrek ik geen soulaas. Wie zich aan een ander spiegelt….

   Nederland loopt te koop met Anne Frank en zet zichzelf daarmee alleen maar mondiaal voor schut. Anne Frank is het Schandaal van hoe één enkel meisje nog niet door tien millioen Nederlanders kon worden gered.

   Aan het huidige Islamiseringsproces dat Nederland thans aan het ondergaan is, ligt voltrekking van een vloek die wij ons zelf op de hals hebben gehaald ten grondslag. ´Liever Turks dan paaps´ was de leuze onder de aanhef waarvan Nederland de afscheidingsoorlog tegen Spanje begon.

   Verwijderen
  3. HPax,

   Nogmaals, wij waren destijds niet voorbariger dan bijvoorbeeld Engeland of Frankrijk. Chamberlain verbood Chaplins film "the Great Dictator", zelfs al voor die film uit was, omdat hij bang was voor de lange tenen van de nazi's.

   Het gaat mij er niet om ons "beter" te voelen dan andere Westerse naties; het gaat mij er juist om dat dit algemeen menselijk gedrag is. Zie vandaag de dag ook Afghanistan, Gaza of Irak; de partij die het meeste en het wreedste geweld gebruikt, krijgt de minste weerstand. Vandaar dat Afghanen wel durven demonstreren tegen de "collateral damage" van Navo-operaties, maar niet tegen de taliban die Afghaanse kinderen doelbewust de oren afsnijden en met accuzuur overgieten.

   Anne Frank werd beroemd om haar dagboek. Goedkope slogans over hoe tien miljoen Nederlanders haar niet konden redden gaan volledig voorbij aan het leed dat miljoenen andere kinderen trof en treft. Ook die werden en worden niet gered, niet door ons inmiddels zestien miljoenen en niet door de rest van de wereld.

   Dat ligt deels aan de lafheid van het vrije Westen, inderdaad, dat moslims liever gelijk geeft dan tegen spreekt. Maar gezien het perverse en agressieve karakter van de islam is het volkomen logisch dat veel individuele mensen zich afzijdig houden als het om de islam gaat. En echt niet alleen in het Westen.
   Nogmaals, niet goed, wel logisch.
   En zeker niet typisch Nederlands.

   Ik zou graag zien dat dat veranderde, maar ik ben daar ook heel reëel in. Ook tijdens die afscheidingsoorlog tegen het verre Spanje stond niet iedereen als één man achter de opstandelingen. Zulke eensgezindheid tijdens oorlogen is een mythe.
   Mensen willen overleven, zeker als ze kinderen hebben.

   Verwijderen
 3. 4 en 5 mei zal altijd herdacht worden . daar brengt geen 1 buitenlander verandering in .

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Anoniem 21:03

  Gij wilt nochtans niet zeggen dat Arnon Grunberg een Ausländer is?
  Zulks is een gans bekrompen gedachten-gang.
  Misschien ben ik dan in uw zienswijze ook een buitenlander.
  Mijn bonma is afkomstig van Rijsel en ik ben daar gans fier op.
  De N.S. pesten mij wanneer zij spreken van Lille.
  Lille is deens voor klein.
  Het siert u dat u voor het werkwoord "herdenken" het passivum bezigt.
  Alsof het duistere krachten zijn, die Ewig-gestrigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Anoniem 21:03,

  Waarom vrijheid vieren als islamcritici stelselmatig worden belasterd, aangeklaagd en bedreigd; als joden en homo's de steden ontvluchten?
  Als ongesluierde vrouwen in de shariawijjken van Europa het risico lopen mishandeld te worden, en zelfs etalages worden vernield vanwege ongesluierde paspoppen?

  Politieke correctheid en islam hebben onze vrijheden, met name die van meningsuiting, godsdienst, geaardheid en sexe, flink onder druk gezet.
  Wie daar wat van zegt is een islamofoob die voor de rechter wordt gesleept.

  En dat gaan we weer vieren, dinsdag. Met "bevrijdingsconcerten", bijvoorbeeld van een Anouk, die vindt dat we "Sinterklazen van hun paard moeten schoppen". Want Nederlandse kinderfeesten in Nederland; dat kan natuurlijk niet.
  Weg met ons.

  Anouk gaf als argument aan niet te weten wat racisme is, niet te weten wat slavernij is en niet te weten wat Sinterklaas is. Om die reden moet dat feest worden afgeschaft zegt ze, tenslotte wonen er hier steeds meer allochtonen die óók niet weten wat racisme, slavernij en Sinterklaas precies is. En mensen die iets niet weten, moet je gelijk geven.
  Net als bijvoorbeeld Peter R de Vries is zij daarom ook een groot voorstander van geweld tegen mensen die niemand kwaad doen.

  Benieuwd of Petertje op dodenherdenking nog op TV komt uitleggen waarom er niks mis is met het executeren van joden en cartoonisten. Zoals hij onlangs deed in het npo programma "jouw vrijheid, mijn vrijheid".

  Er valt helaas niks te vieren.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dandruff 23:46

  "als joden en homo's de steden ontvluchten?"

  Joden schrijve men met een hoofdletter.
  Gij insinueert dat Joden en homosexuelen van hetzelfde laken een pak zijn.
  In de jaren '60 sprak men wel in zekere kringen van Joden, negers en communisten, eventueel aangevuld met homosexuelen.
  Maar die gelukkige tijd ligt ver achter ons.
  Diezelfde mensen die toen briesten van heilige verontwaardiging als men één kwaad woord zei over gas(t)arbeiders zien nu in dat we met de massale inwijking van lieden uit de muzelmaanse wereld een paard van Troje binnen haalden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jehan,

   Joden kan men met hoofdletter schrijven, dat hoeft niet.
   In dit geval gaat het om religieuze joden, dus zonder hoofdletter. Niet-religieuze Joden zijn namelijk niet als zodanig herkenbaar en hebben dus niet met meer islamitisch geweld te maken dan "gewone" autochtonen.

   Ik ga iemand niet anders behandelen om een aangeboren geaardheid, nee. Als "zekere kringen" dat wel deden zullen dat ongetwijfeld hele foute kringen geweest zijn.

   Er is niks mis met voortschrijdend inzicht.
   Toch vrees ik dat veel van de mensen die destijds elke redelijke discussie over immigratie onmogelijk maakten, dat nu nog steeds doen.
   Immigratie is immers een toverwoord waarmee onbeperkt belastinggeld gegraaid kan worden; inmiddels meer dan twaalf miljard per jaar. Degenen die daar aan verdienen zullen blijven streven naar het onmogelijk maken van een inhoudelijke discussie.
   Daarnaast wordt immigratie door veel linkse anti-democraten natuurlijk ook gezien als een manier om de democratie kapot te maken. Het is geen toeval dat juist "linkse" regimes zoals de USSR en de DDR nauwelijks immigranten toelieten, en zeker geen ongeschoolde. Iedereen met een IQ van boven de 22 ziet dat dat problemen geeft; dus ook de socialistische dictators zagen dat. Linkse fellow travellers die jarenlang die regimes verdedigden, moeten dat dus ook geweten hebben toen zij hier het debat over immigratie saboteerden.

   Voor veel links-extremisten is immigratie kennelijk net zo belangrijk als pacifisme, "weg met ons"-kretologie, censuur, het bestraffen van andere meningen en het legaliseren / gedogen van de criminaliteit.
   Allemaal bedoeld om onze samenleving te ondermijnen.

   Verwijderen