De Reichskristallnacht van 9 november 1938

(...) Op 1 april 1933 waren joodse winkels, artsen en advocaten het doelwit van een boycot. De verontwaardiging in het buitenland was groot, zeker gezien de gewelddadigheid waarmee de SA de joden én hun mogelijke klanten aanpakte. De actie berokkende Duitsland grote imagoschade in het buitenland en moest na een paar dagen worden beëindigd. Begin april vaardigde de regering een wet uit op grond waarvan joodse ambtenaren werden ontslagen. Op aandringen van president Hindenburg werden - vooralsnog - joodse veteranen uit de wereldoorlog uitgzonderd. Op de Duitse bevolking maakten deze maatregelen weinig indruk, vrijwel niemand snelde de joden te hulp. Deze passiviteit en onverschilligheid zouden de toon voor de komende jaren zetten. Een van de eerste wetten die de nazi's uitvaardigden was het Reichstierschutzgesetz van 21 april 1933. Zoals wel vaker het geval is, vonden antisemitisme en dierenliefde elkaar in een verbod op ritueel slachten. Het was evident dat de joodse gemeenschap het doelwit van deze diervriendelijke wetgeving was.

In 1935 werden de joden definitief tot tweederangsburgers gedegradeerd. Hitler persoonlijk kondigde deze rassenweten af tijdens de Rijkspartijdag te Neurenberg. Volgens het Reichsbürgergesetz verloren joden hun burgerrechten, in plaats van staatsburgers waren ze voortaan niet meer dan 'onderdanen'. Opmerkelijk was dat de nazi's er niet in slaagden om hun racistische politiek volgens biologische criteria te implementeren. Het criterium 'jood' was uiteindelijk gebaseerd op de godsdienst van de
grootouders. Als jood gold iedereen met drie of vier joodse grootouders. Eerstegraads Mischling was iedereen met twee joodse grootouders of één joodse ouder. Beide groepen waren uitgesloten van het Duitse staatsburgerschap. De categorie tweedegraads Mischling betrof mensen met één joodse grootouder, zij kregen een 'voorlopig' burgerrecht.

Dat Hitlers antisemitisme ook seksueel gekleurd was, bleek uit de 'Wet ter bescherming van het Duitse bloed en de Duitse eer'. Deze wet verbood niet alleen huwelijken en seksuele relaties tussen Duitsers en joden, maar verbood joden eveneens om een deutschblütiges dienstmeisje jonger dan 45 jaar in dienst te nemen.

De reactie van de bevolking op de Neurenberger wetten was volgens Friedländer heel typerend: de meeste Duitsers waren tevreden dat er nu duidelijke regels waren. Zij hadden zich namelijk geërgerd aan de willekeur en wetteloosheid van onder meer de SA. Daarom zagen zij de wetgeving als een vooruitgang en als een garantie voor law and order en zeker niet als een eerste stap op weg naar de vernietiging. Zonder morren haalden alle niet-joodse Duitsers vrijwillig een Ahnenpass om te bewijzen dat ze van 'arische' afkomst waren. Volgens Götz Aly stonden veel Duitsers zeker niet afwijzend tegenover de antisemitische maatregelen van de overheid. Al was het maar omdat zij zich bevrijd zagen van de concurrentie van een bevolkingsgroep die evident uitblonk op intellectueel en economisch terrein. In de jaren daarna gingen de juridische pesterijen door. Zo beschrijft Victor Klemperer in zijn beroemde dagboek dat hij zijn rijbewijs moest inleveren. Joden mochten uit naam van de verkeersveiligheid niet meer autorijden. Een bittere pil voor deze gepassioneerde automobilist.

De ambivalente houding van de Duitse bevolking bleek overduidelijk bij de Reichskristallnacht van 9 november 1938. In deze nacht werden op initiatief van de NSDAP in heel Duitsland synagogen, joodse huizen en ondernemingen verwoest en in brand gestoken. Enkele tienduizenden joden werden tijdelijk geïnterneerd in concentratiekampen. Daarbij kwamen een kleine honderd personen om. Uiteindelijk betaalden de joden zelf de schade en kwamen de geïnterneerden pas vrij na het betalen van een losgeld. In het gunstigste geval bleven de Duitsers passief en keken al dan niet met leedvermaak toe. Een deel van de bevolking deed mee met de SA en de SS en plunderde op grote schaal joods bezit.

De nazi's presenteerden de acties als een 'spontane' woede uitbarsting van de bevolking vanwege de moordaanslag door een joodse jongeman op een Duitse diplomaat te Parijs. Dankzij het dagboek van Goebbels weten we dat Hitler zelf nauw betrokken was bij deze pogrom. Goebbels schrijft in zijn dagboek hoe Hitler persoonlijk besliste om de anti-joodse acties niet te onderbreken: 'Ik leg het geval aan de Führer voor. Hij beslist: demonstratie gewoon door laten gaan. Politie terugtrekken. De joden moeten de volkswoede maar eens goed voelen. Dat is geheel juist. Ik geef direct aanwijzingen aan politie en partij. Ik spreek nu kort de partijleiding toe. Stormachtig applaus. Iedereen rent meteen naar de telefoons. Nu zal het volk handelen [...] De Stosstrupp Hitler [elite-eenheid SS] gaat er direct op uit om in München opruiming te houden. [...] Ik geef aanwijzing [...] om de synagoge in de Fasanenstrasse in puin te laten slaan. [...] Uit het hele Rijk komen nu meldingen binnen: 50, dan 75 synagogen in brand. De Führer heeft bevolen om direct 25.000 tot 30.000 joden te arresteren.' [GTB, 10-11-1938]

Het schokkende van de anti-joodse maatregelen en de daaropvolgende genocide is niet alleen de grootschaligheid, maar ook de brede medeplichtigheid van het Duitse volk. Na 1945 beriepen de Duitsers zich op onwetendheid over het lot vande joden, maar uit tal van historische onderzoeken blijkt dat dit volstrekt onjuist is. Wellicht dat niet iedereen tot in de details op de hoogte was, maar de Duitsers hadden vanaf 1933 een sluipend proces meegemaakt waarbij stap voor stap de joden gemarginaliseerd werden. Het betrof geen personen in een ver verwijderd bezet buitenland, maar voltrok zich in hun eigen straat en de maatregelen en de terreur troffen hun eigen buren.

Uit: Hitler - Een Beknopte Biografie
Auteur: Willem Melching

Bestellen?

12 opmerkingen:

 1. Een tendens die we weer meemaken aangezwengeld door "mensen" als Catharine Ashton en links-fascistische organisaties.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. In 1938 was Joop den Uyl 19 jaren jong.
  Zulks weerhield hem, intelligente knaap, niet om het jaar daarop in Kiel een zomercursus te volgen.
  Wat was hij fier op zijn leskaart met een arend die tussen de klauwen een swastika vasthield.
  Ed van Thijn Wim Kok, zijn dochter Saskia allen waren zij op de hoogte van de nazi-sympathieën van bruine Joop.
  De P.v.d.A., wat een oplichters.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Götz Aly, oud Maoist, zei het volgende over zijn vroegere linkse strijdmakkers, ‘Wij waren ideologisch en strategisch in de eerste lijn verwant met de nazi’s’,
  En dat niet alleen: het antisemitisme was volgens Aly een wezenlijk bestanddeel van het gedachtegoed van de radicale ‘68’ers’, die met name in Duitsland talrijk waren. Hun gezindheid werd weliswaar tot uitdrukking gebracht in anti-zionistische en (met name) anti-Amerikaanse parolen, maar achter deze linkse cosmetica gingen klassieke anti-joodse vooroordelen schuil.

  Jarenlang hebben Rene Danen en de Internationale Socialisten de herdenking van de Kristallnacht georganiseerd, om vooral hun anti Joodse gevoelens te verhullen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In islamitische landen kon Duitsland op de nodige steun rekenen. De toenmalige Sjah veranderde de naam van zijn land in Iran (land van de Ariërs). Binnen de Islam vinden op kleine en grote schaal nog steeds progroms plaats. Tegen elkaar en tegen christenen

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het opstel van Elma Drayer in Trouw eindigt met de verkondiging dat bij een Meinungsunfrage in maart van dit jaar bleek dat een vijfde van het duitse volk anti-judaïstische gevoels koestert.
  Gezien het feit dat veel Turken en Koerden in Duitsland de duitse nationaliteit verwierven is het gans goed mogelijk dat dit een vijfde deel voornamelijk bestaat uit genationalizeerde Turken en Koerden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @Jëhan, 92 % van de Duitse bevolking is autochtoon, en het is waarschijnlijker dat 20% daarvan nog voor een klein deel uit aanhangers van het Nationaal Socialisme bestaat, en het andere grootste deel als links mag worden gedefinieerd.
   Zeitschrift für Politik

   Verwijderen
  2. Anoniem 18:05

   Dank voor deze aufschluszreiche informatie.
   In mijn bericht van 10 november maakte ik een stomme fout: het moet natuurlijk zijn genaturalizeerde Turken.
   Bij deze een rectificatie.

   Verwijderen
 6. Vaak gaan bij het overdenken van deze situatie, van vroeger en van nu, mijn gedachten uit naar joden en Marokkanen. De parallellen tussen toen en nu, het anti-zionisme dat Hitler en kornuiten ten toon spreidde heeft toch wel overeenkomsten met de Marokkanen-haat die tegenwoordig in brede lagen van de bevolking leeft.

  Stel nu dat de Marokkanen-haat in Nederland sterker wordt, niet één maar twéé avonden per week met berichten uit de samenleving, oftewel Opsporing Verzocht. Stel dat het bij nog meer mensen duidelijk wordt dat misdaad & islamitische scholen een hecht koppel vormt. Net als onrecht & moskee. Stel nu dat brede lagen van de bevolking het echt tot kotsens toe beu zijn dat kinderen en domme mensen steeds maar weer opnieuw met haat en onrecht wordt vervuld door Mohammedaanse volksmenners en ander islamitisch tuig. Stel . . . . ,

  We hebben gezien in de jaren '30 en '40 waar het toe kan leiden. Wat is dan het verschil met de Nazi-terreur en een brede volks massa die de islam meer dan zat is? Ik zal deze vraag zelf beantwoorden! Het in de brand steken van een synagoge is niet het zelfde als het in de brand steken van een moskee. De Nazi's was het te doen om een zondebok te hebben, zodoende alle neuzen een kant op te krijgen. De Nazi's wilden een totale vernietiging van het jodendom, net als islamitische Marokkanen dat nog steeds willen. Het bestrijden van Mohammedaanse gebedshuizen en moslimse scholen moet als uiteindelijk resultaat hebben dat deze ziekte wordt uitgebannen. Het is niet gericht tegen moslims! Want de moslims zijn ook slachtoffer van de islam, en daarnaast ook dader en onwetend en een voedingsbodem voor alles wat slecht is. Door die keten van haat en terreur te doorbreken maakt men uiteindelijk de moslims vrij van hun geestesziekte. Haal de misdaad uit een mens en je houdt een burger over. Haal de haat uit een moslim en je houdt een mens over.

  Het sluiten van joodse scholen in de jaren '30 van de vorige eeuw, ik heb er niet veel over gelezen, maar ik vermoed dat het heeft bestaan. Dat nu islamitische scholen gesloten moeten worden heeft niet als oorzaak anti-semitisme maar het beschermen van kinderzieltjes die niet verziekt mogen worden met de islam. Overal waar de islam komt namelijk, daar komt onrecht in de vorm van racisme en seksisme. Het zijn nog steeds de moslims die de joden willen uitmoorden, ze hebben dus kennelijk niets geleerd in al die jaren.

  Tot slot het volgende. De Nazi's hebben ook wel eens dingen goed gezien. Het verkeer reed aan de rechterkant van de weg en men trok wekelijks schoon ondergoed aan. Veel meer positiefs is er niet te zeggen. Behalve dan dat kleine puntje van het ritueel slachten, heel klein puntje maar. Ik weet niet of iemand de laatste paar jaren wel eens een blik geworpen heeft in een islamitische slagerij? Welnu, het is een zootje! Misschien is destijds de koosjere slacht van een soortgelijk niveau geweest, net zoals nu in Turkije en de rest van de derde wereld dieren aan hun eind komen, creperend van de pijn in hun eigen bloed en stront, minuten lang stuiptrekkend met angst in de ogen. Ik wil niet zeggen dat het zo is, maar ik vermoed dat het best wel de situatie zou hebben kunnen zijn. Als destijds de koosjere slacht op een zelfde niveau stond als nu de halal-slacht dan is het zeer begrijpelijk dat dit werd veroordeeld.

  Tegenwoordig is de koosjere slacht niet meer koosjer volgens de eigen joodse regels en dat komt omdat er niet op de hoogst mogelijke manier voor wordt gezorgd dat het dier niet lijdt, omdat het dier de verdoving wordt onthouden, terwijl dat technisch mogelijk is. Daarom is tegenwoordig de koosjere slacht niet meer koosjer! De halal slacht is nooit koosjer geweest, dat moet duidelijk zijn.

  Overigens, weten jullie wie er ook een vegetariër was?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Sint Job in 't Goor 11:06

   Gans interessant hetgeen gij ter berde brengt.
   U schrijft: "men trok wekelijks propere Unterwäsche aan".
   Zulks is uiterst onproper.
   men dient iedere dag helder ondergoed aan te trekken.
   Wat betreft kosjer slachten betreft dat was uiterst wreed.
   Al ver voor de uitbraak van de Europese oorlog in september 1939 was hier in Nederland een vereniging die ijverde voor een verbod deszelven.
   Neen, het waren geen nazi's.

   Uw laatste vraag is eenvoudig te beantwoorden.
   We laten de andere bezoekers van hoeiboei nog efkens in het ongewisse.   Verwijderen
  2. Al ver voor de uitbraak van de tweede Wereldoorlog (algemeen geaccepteerde stelling) was hier in Nederland een beweging die dankzij de eerste Wereldoorlog hoogtij vierde, en dankzij die beweging was het Nederlandse leger nauwelijks bewapend, en voor de Nazi's geen enkele partij.
   Zou je daarom die beweging moreel medeverantwoordelijk mogen stellen voor de massamoord op de gedeporteerde Nederlanders.
   Die beweging bestaat nog steeds, en is nog even naïef

   Verwijderen
  3. Anoniem 21:11

   De precieze datum van de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog is moeilijk vast te stellen.
   Alleen reeds de omschrijving "Wereldoorlog".
   Een wereldoorlog is een oorlog waarbij de meeste grote mogendheden zijn betrokken.
   De oorlogen met Napoleon waren in die zin ook reeds wereldoorlogen.
   De Tweede Wereldoorlog werd pas een wereldoorlog toen de Noordamerikaanse Unie aan Japan de oorlog verklaarde in december 1941.
   U schrijft dat het nederlandse leger nauwelijks was bewapend.
   Ik waag het om zulks in twijfel te trekken.
   Nederland in de jaren '30 was een agressieve, koloniale mogendheid.
   Volstrekt ongegrond verklaarde Nederland in december 1941 aan Japan de oorlog.

   Verwijderen