het zoude ook lelijk kunnen tegenvallen

Dovercourt, 9.11.1980

(...)
De Mis hier, in de enige R.K. kerk van het gehele schiereiland, was erg mooi, met 6 (zes) beeldschone misdienaartjes, een lieflijk orgel, en een zeer geïnspireerd koor van aangenaam gestoorde vrouwen. Priest zeide dat we ons moesten voorbereiden op het Eeuwig Leven. Dat vind ik ook, maar wanneer begint dat feest? Ja, àls het een feest is: het zoude ook lelijk kunnen tegenvallen. Hoewel: God is Liefde, en ik geloof niet dat het daarginds erger kan zijn dan hier.

Gerard Reve - Brieven aan Ludo P. 1962-1980, pag. 182, uitg. G.A. van Oorschot, Amsterdam.

1 opmerking: