Inbraak is nog geen inbreuk

De redenering luidt ongeveer als volgt: God heeft in zijn geheiligde wetgeving alle wetten en regels gegeven die een mens maar nodig kan hebben. Die wetten zijn goed, heilzaam, compleet en onveranderlijk.

Wetten die niet door God maar door mensen gemaakt zijn, zijn ondeugdelijk en zelfbedacht. Dit blijkt duidelijk uit de
omstandigheid dat zulke zelfbedachte mensenwetten steeds weer worden bijgesteld – waarmee de menselijke wetgevers zelf bevestigen dat ze hebben ingezien dat hun zelfgemaakte wetten al vanaf het begin niet goed waren. Denk alleen maar aan het gedoe over de steeds wisselende maximum snelheid! 

Een goed mens hoeft wetten die niet goed zijn, niet te gehoorzamen. Zelfgemaakte wetten zijn per definitie niet goed want ze vormen een inbreuk op het monopolie van God om wetten te maken en regels te geven. Maar de makers van die niet-goede wetten hebben de brutaliteit om de goede mensen die deze niet goede wetten overtreden, vervolgens het vuur aan de schenen te leggen! Dit is een aanval van het niet-goede op het goede.

Hiertegen dienen de aanhangers van het goede zich met alle mogelijke middelen te verweren. Als dat verweren al mogelijk is door alleen maar te liegen, is zulk liegen goed want het dient een goed doel. Zwaardere middelen dan liegen zijn ook goed, want ook die zwaardere middelen dienen een goed doel: het gaat immers om gerechtvaardigde verdediging tegen een aanval van het niet-goede op wat goed is en op de aanhangers van het goede.

Dat er mensen zijn die de bovenstaande redenering geloven, is lastig. Het is niet effectief te bestrijden door die mensen aan te pakken. Er zitten bovendien onnozelen tussen die niet bij machte zijn links van rechts te onderscheiden en daarom gespaard horen te worden. Er is bovendien de verzachtende omstandigheid dat er geen enkele opvatting bestaat waarvoor je niet een aantal gelovigen bij elkaar kunt krijgen.

Het geloof in deze redering is daarentegen heel goed aan te pakken door maatregelen te nemen tegen degenen die, gekleed in de traditionele symbolen van het gezag en in de taal van de goddelijke zeggenschap, deze visie vanaf hun voetstuk effectief verspreiden en hun toehoorders ertoe weten over te halen deze leer te volgen. Wat die maatregelen zijn, weet alleen God.

65 opmerkingen:

 1. God moest wel eeuwig geldende wetten voor de mensen maken. Hij is immers de hele dag bezig om de wetten van de natuurkunde te bevestigen. En elke dag het heelal herscheppen is ook geen kattepis.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Elke godsdienst is mensenwerk. Dus ook "door God gemaakte wetten". Had 'Allah" ook gezegd dat je links of rechts moet rijden ?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 28:77
  "En streef met wat God jou gegeven heeft naar het hiernamaals en vergeet jouw aandeel aan de tegenwoordige wereld niet"


  In de bijbel is vast ook zo iets te lezen.

  Godsdienst gaat over het hiernamaals, waarbij het tegenwoordige leven niet wordt vergeten.

  Hans Jansen had beter moeten weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zeer geachte El-Houssein:

  Waar 'de godsdienst' over gaat weet ik niet, maar christendom en jodendom, en ook de bijbel, gaan hoofdzakelijk over wat u hierboven om 16:11 'het tegenwoordige leven' noemt. In dat 'tegenwoordige leven' moet je mensen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden, dat is de hoofdboodschap.

  Raar trouwens dat u wel van 'de godsdienst' mag spreken, maar wij niet van 'de' islam.

  Ik stel het op prijs al u mij laat weten waar in de bijbel 'zo iets' te lezen staat als in Koran 28:77.

  Zullen we afspreken dat u 1% van de tijd die ik (mogelijk tevergeefs) aan Koranstudie heb besteed, aan bijbelstudie wijdt?

  Met alle u verschuldigde hoogachting,
  HansJansen

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zeer geachte HansJansen:

   Nou nou. Wat een hysterische reactie!.


   U weet niet waar 'de godsdienst' over gaat?! ....maar christendom en jodendom, en ook.........(!!)

   Met zoveel woorden in een warrige tekst probeert u mij te verwarren en tegelijkertijd de woorden in de mond te leggen?! Dan heeft u de verkeerde aan de lijn!.

   Godsdienst is een leerstelling van een godsverering. Geloof, religie. Waaronder de christelijke godsdienst. En al die godsdiensten gaan dus niet hoofdzakelijk over het tegenwoordige leven!. Integendeel: Het hiernamaals wordt veelvuldig behandelt in de bijbel. En ook in de koran.

   Wie zegt dat u niet van 'de' islam mag spreken?
   Wie zijn 'wij'?

   Ik weet waar u heen wilt. U ontkent dat de islam een godsdienst is. Noem het maar een ideologie. Het zal me een worst wezen wat voor benaming u er aan geeft.

   U ontkent ook dat moslims en christenen dezelfde god aanbidden. Terwijl Allah een Arabisch woord is voor god.

   Dat er in de loop van de eeuwen verschillen zijn tussen de Christelijke en de Islamitische kijk op God, valt helemaal niet te ontkennen.
   Maar beide zien God als absoluut soeverein, almachtig, alwetend, alom aanwezig, heilig en rechtschapen. Zowel de Islam als het Christendom geloven in één God die de Schepper is van alles wat zich in het universum bevindt. Dus ja, in zekere zin aanbidden christenen en moslims dezelfde God.


   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. Dezelfde God? Wie zal het zeggen. Maar de eigenschappen van die God worden door de islam en het christendom geheel verschillend beschreven. Ook de eisen die God volgens deze twee godsdiensten aan de mens stelt, zijn geheel verschillend, en tegenstrijdig. Een van de twee zit er dus naast met die eisen.

   Almachtig? Kan God een priemgetal in een deelbaar getal veranderen? En zou hij dat willen?

   Verwijderen
  4. @El_Houssain

   Vertel me eens, is Het Goede goed omdat God het wil, of wil God Het Goede omdat het goed is?

   Verwijderen
  5. HansJansen 25 juni 2013 12:01,

   Het Christendom, het Jodendom en de islam zijn monotheïstische geloven. Het spreekt voor zich dat deze het bestaan van meerdere Goden ontkennen. Anders zouden het allemaal polytheïsten zijn. (mijn God, jouw God enz. dat werkt dus niet!)


   Verder schreef u:
   Almachtig? Kan God een priemgetal in een deelbaar getal veranderen? En zou hij dat willen?
   --------------------------------
   Natuurlijk wil hij dat!
   Een priemgetal is wel deelbaar, namelijk door 1 en door zichzelf.

   Of hij almachtig is?
   Of u bent een katholiek of u bent 't niet, meneer Jansen!.
   Ten eerste is dit een vraag van een simpele.
   Ten tweede: Een gelovige gaat sowieso er vanuit dat God almachtig is, anders zou hij of zij geen gelovige zijn.

   Verwijderen
  6. j.morika 25 juni 2013 13:42
   @El_Houssain

   Vertel me eens, is Het Goede goed omdat God het wil, of wil God Het Goede omdat het goed is?
   ---------------------------------------------------------
   Geen van beide!
   Simpeler kan gewoon niet.

   Kijk j. morika,
   U maakt een denkfout! Waarom? Nou, voor iemand die niet gelooft is dit een waardeloze vraag met een waardeloos antwoord.

   Voor de gelovigen onder ons, Christenen, Islamieten en Joodse mensen geldt: Godswil, is het goede. ook als Godswil in sommige gevallen slecht uitpakt.
   Uiteraard dien je je ook als gelovige zichzelf te beschermen tegen natuurrampen en ziektes.
   Wordt men buiten zijn schuld om alsnog getroffen door natuurgeweld of een ziekte of wat dan ook, dan heb je dat, als gelovige te accepteren. Want het is Godswil. Of dit nu goed is of slecht.

   Verwijderen
  7. @El_Houssain 17:11

   St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae , I, 24, 5, leert ons dat zelfs Gods almacht niet in staat is een priemgetal in een niet-priemgetal te veranderen.

   Zie, desgewenst, ook Stephen M. Barr, Modern Physic and Ancient Faith , p. 203.

   Wordt het niet eens tijd om eens wat te gaan lezen of zo?
   Verwijderen
  8. HansJansen 25 juni 2013 18:17,

   Ik zeg net tegen j.morika dat alleen niet-gelovigen zulke uitspraken doen zoals in dit geval: " ...leert ons dat zelfs Gods almacht niet in staat is....".
   U bent toch katholiek? Dan weet u dat het u niet past zulke uitspraken over God te doen. Het past een moslim overigens ook niet, maar goed.

   Voor iemand die niet gelooft, zegt zo'n opmerking weinig, en het commentaar erop al helemaal niets.

   Bovendien merkte u op of God een priemgetal in een deelbaar getal kon veranderen waarop het antwoord ' ja' was.

   Verwijderen
  9. Daar sta ik toch echt even van te kijken, El-H bepaalt dat St. Thomas van Aquino niet katholiek is? Waarom denkt hij dat hij het recht heeft te bepalen wie er wel en niet rooms zijn? Heeft hij wel enig idee wie Thomas van Aquino was?

   Verwijderen
  10. @Houssain Dat zei je helemaal niet tegen mij. Ik heb het met jou helemaal niet over "Gods almacht" gehad, alleen maar over de aard van het godsgeloof en de aard van het goede.

   Ik heb jou een vraag voortgelegd waar je kon kiezen uit twee mogelijkheden waarna je als antwoord gaf dat je er niet uit kon kiezen, maar waar in jouw motivering volstrekt duidelijk werd dat je voluit voor de eerste mogelijkheid ging. Dit is overigens volledig in overeenstemming met de lezing van Reilly op deze pagina : http://is.gd/ARiByi (de atheisten onder ons wordt aangeraden de eerste anderhalve minuut van beide lezingen, het is een miniserie, even over te slaan)

   En als je het nog niet wist (ik lees ook even mee bij je andere reacties), als je Thomas van Aquino wegzet als "niet-katholiek" en als je daarenboven de wiskunde en dus de logica ontkent (dat is, mits juist toegepast, de enige manier waarop de mens tot onbetwijfelbare uitspraken kan komen), dan ben je af, heb je verloren en kun je je beter maar weggaan.

   Verwijderen
  11. HansJansen 26 juni 2013 09:26,

   Ik bepaal niet dat St. Thomas van Aquino niet katholiek is, dat kan ik helemaal niet weten. Ik bepaal helemaal niets!.
   Wat ik wel weet is dat gelovigen, dus moslim, Joods en Christen, zulke uitspraken niet doen.

   Verwijderen
  12. j.morika 26 juni 2013 09:40,

   Ik heb nergens de wiskunde ontkend.
   Hans Jansen vroeg in zijn reactie van 25 juni 2013 12:01 of God een priemgetal in een deelbaar getal kan veranderen, waarna mijn antwoord daarop bevestigend was. Een priemgetal is wel deelbaar. Zij het alleen door zich zelf en door één.

   Jansen veranderde daarna natuurlijk wel de formulering, namelijk 'of God een priemgetal kan veranderen in een niet-priemgetal'!. Waarna ik hem vroeg of hij wel katholiek is!.
   Voor een gelovige geldt: God heeft dingen vastgesteld en het blijft zo. Klaar. Een priemgetal is beperkt deelbaar en dat kan verder niet verandert worden et cetera , hoewel God tot alles toe in staat is, blijven dingen vooralsnog zoals ze zijn.


   Ik zie daar iets.
   Tussen haakjes schrijf je:
   (de atheisten onder ons wordt aangeraden de eerste anderhalve minuut van beide lezingen, het is een miniserie, even over te slaan)

   Uuh...waarom?! Ik ga je straks nog uitlachen.

   Verwijderen
  13. We hebben hier nu toch wel de bodem bereikt, dacht ik zo. El_H doet veel moeite de indruk te wekken niet precies te weten wie Thomas Aquinas was, en niet vertrouwd te zijn met gewone christelijke opvattingen. Zelfs of hij die priemgetallen wel helemaal scherp heeft, betwijfel ik. Maar dat hindert natuurlijk niets als je een een hand vol islamitische talking points uittentreure weet te herhalen.

   Ik weiger islamitische agitprop als gelijkwaardig te beschouwen aan de Westerse cultuur. Bij een volgende gelegenheid met een andere aanleiding zullen we wel weer gedwongen worden de standaardklets van de islamitische talking points te moeten aanhoren. Maar denk niet dat het iets met denken of weten te maken heeft.

   Het herinnert me aan de discussies tussen kommunisten en hun tegenstanders aan het begin van de Koude Oorlog. Het leek net alsof die kommie's discussieerden en nadachten, maar in feite ratelden ze dooddoeners op die de partijideologen overzichtelijk op een rijtje hadden gezet.

   Kan El_H zijn talking points niet eens omwerken tot een stukje voor HoeiBoei? Dan zijn we er in 1 keer doorheen.

   Verwijderen
  14. HansJansen 26 juni 2013 13:46,

   Wat heeft u met priemgetallen?
   Ik heb toch wel een paar keer gezegd dat één van de kenmerken van die getallen is dat ze enkel door zichzelf en door 1 deelbaar zijn?!.

   Moet ik een voorbeeld geven?
   101 is een priemgetal.
   Het dichtstbijzijnde kwadraat is 100. De wortel van 101 is iets meer dan 10.
   Deel 101 door 10 zonder een breuk over te houden, dat lukt niet, dus 101 is een priemgetal.


   Waarom moet ik per se weten wie Thomas van Aquino was?
   Waarom zou ik veel moeite doen de indruk te wekken niet precies te weten wie de man was?

   Het valt mij regelmatig op dat wanneer U met iemand communiceert die niet altijd uw meningen deelt, U dan met wat raadsels gooit en vooral woorden in zijn mond legt.
   Alleen jammer voor U dat ik daar doorheen prik.

   Als ik er een beetje moeite voor doe, kom ik het één en ander over Thomas van Aquino te weten, ja. Nou, leuk!.
   Kan ik alleen dan Uw stellingen en verdraaiingen over de korantekst en de soennah onderuit halen?!. Daar ging 't mij om in eerste instantie, tot U dit probeerde te reduceren tot 'islamitische agitprop'.

   Correct!. Propaganda is aan geen enkele cultuur gelijkwaardig te beschouwen. Dus ook de Westerse propaganda is niet gelijkwaardig te beschouwen aan de Oosterse cultuur.


   Sinds wanneer zijn kreten zoals: 'Kan God dit en kan God dat...' gewone christelijke opvattingen??!.

   In plaats van aan mij te vragen of God iets kan, vraag dat eens aan een pastoor, zou ik zeggen! Komt U er vanzelf achter wat het antwoord is. Bent U ook meteen op de hoogte van wat de gewone christelijke opvattingen inhouden.

   Verwijderen
  15. "Moet ik een voorbeeld geven?
   101 is een priemgetal.
   Het dichtstbijzijnde kwadraat is 100. De wortel van 101 is iets meer dan 10.
   Deel 101 door 10 zonder een breuk over te houden, dat lukt niet, dus 101 is een priemgetal"

   euhh....
   Volgens EH mag dit dan ook: 101/-1=-101
   Dus is 101 geen priemgetal want deelbaar door 1, 101, -101.


   "Ik heb toch wel een paar keer gezegd dat één van de kenmerken van die getallen is dat ze enkel door zichzelf en door 1 deelbaar zijn?!. "

   Ben ik reuze benieuwd wat die andere eigenschappen dan zijn.

   Verwijderen
  16. Alle getallen zijn deelbaar door 1 en door zichzelf, dus ook priemgetallen.

   Je kan een priemgetal niet door een ander getal delen zonder een breuk over te houden.

   De wortel van 100 is 10.

   De wortel van 101 is 10,05, dus geen rond getal, dus is 101 een priemgetal.

   In je stelling dat 101 geen priemgetal is kom je niet verder dan dat 101 deelbaar is door 1. Maar dat is met alle getallen zo, inclusief priemgetallen.

   Verwijderen
  17. Het is jouw stelling EH. Niet de mijne.
   Jij zegt:
   "Alle getallen zijn deelbaar door 1 en door zichzelf, dus ook priemgetallen.
   Je kan een priemgetal niet door een ander getal delen zonder een breuk over te houden "
   Dus:
   101/-1 = -101.
   Klopt en is dus fout.

   Wat dacht je van : 101/-J^2 = ?
   Niet teveel lezen in verkeerde boekjes is. Niet goed voor je brein.

   Verwijderen
  18. Ga je een beetje de wiskundeleraar uithangen?   "Dus:
   101/-1 = -101.
   Klopt en is dus fout."
   -------------------
   Wat is fout?
   Waar is je overgebleven breuk dan?

   Dit heeft niets meer met priemgetallen van doen hoor!.


   Verwijderen
  19. Ik ben eerder een groot korangeleerde dan ik mezelf wiskundeleraar zou kunnen noemen.
   Niet dat ik dat ambieer.
   In 101/-1 zie ik geen rest, als je dat bedoelt met 'overgebleven breuk', noch in de uitkomst ervan.
   Als je nou iets van priemgetallen weet of wil weten, kom je er gemakkelijk achter.
   Dat is zo'n beetje het punt. Gebrek aan onderzoekingen en een kritische blik. Gemis aan verlangen om iets (anders) te willen begrijpen. Dat zie wel vaker bij gelovigen, soosjaalisten bijvoorbeeld.

   Verwijderen
  20. In mijn reactie van 27 juni 2013 19:38 schreef ik iets verkeerds op, vandaar dat dit lang duurt.

   Mijn uitspraak:
   " Je kan een priemgetal niet door een ander getal delen zonder een breuk over te houden."

   Moet zijn:
   Je kan een priemgetal niet door een ander priemgetal delen zonder een breuk over te houden.

   En het laagste priemgetal is 2. Dan zit je niet met min-getallen.

   Verwijderen
 5. Als de seculiere wet godsdienstvrijheid belooft/garandeert dan staat die wet toe dat er verschillende godsdiensten zijn onder die wet. Dit houdt automatisch in dat de wetten van een godsdienst ondergeschikt zijn aan de seculiere wet die de vrijheid voor ALLE godsdiensten belooft en geen voorkeur heeft daarin. Indien een 'juiste goddelijke wet' de voorkeur krijgt houdt dit in dat een goddelijke wet van een andere smaak niet getolereerd kan worden of op z'n minst niet gelijkwaardig kan zijn. Ergo: nooit... maar dan ook helemaal nooit sharia ( waar dan ook) want elke andere geloofsovertuiging wordt de klos (heeft namelijk op z'n minste een aantal onjuiste goddelijke wetten, of bedenkelijke overtuigingen over het juiste).

  Hans

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Als de seculiere wet godsdienstvrijheid belooft/garandeert dan staat die wet toe ..."
   De Nederlandse grondwet belooft noch garandeert iets.
   De NL grondwet staat godsdienst toe pas nadat de godsdienst binnen de NL wet kan opereren.
   Voldoet het niet dan wordt het dus niet toegestaan, maar verboden.

   Verwijderen
  2. Wederom een buitengewone domme opmerking van u sirik Kan u mij vertellen welke overheidsdienst godsdiensten beoordeelt en de vergunnigen voor een godsdienst afgeeft? Bij welk loket moet ik zijn om mijn godsdienst door de overheid te laten keuren? En waar moet een godsdienst dan aan voldoen om door de staat goedgekeurd te worden? En moet die godsdienst dan ook regelmatig op herkeuring komen?

   U heeft misschien wel een klok horen luiden maar u kletst volstrekt uit uw nek.

   Iedereen in Nederland mag geloven wat hij wil, en geen enkel geloof, dus ook geen enkele godsdienst kan in Nederland worden verboden. Alleen strafbare handelingen verricht door een rechtspersoon zijn verboden en kunnen worden gestraft.

   Verwijderen
 6. Ben toch elke keer weer verbaasd als ik meen te moeten begrijpen dat er mensen zijn die een `directe lijn´ met `god´ hebben en zodoende precies op de hoogte zijn wat diens wensen dan zoal zijn. Ik weet dat namelijk geenszins.

  Ben dan meteen ook afgunstig dat ik niet zo´n directe lijn heb, zodat ik maar moet geloven wat die directlijners me vertellen.
  Dan werpt zich ook meteen de vraag op wat ik dan eigenlijk geloof als ik gelovig ben, het woord van `god´ of het woord van de directlijner.

  En in welke god, of directlijner moet ik dan geloven? De God van het eerste uur, onze God van barmhartigheid, wiens woord is opgeschreven door de discipelen van God´s zoon, of die god wiens woord zogezegd is opgeschreven door een eenling en wiens woord op de een of andere manier op mij als plagiaat overkomt.
  Plagiaat weliswaar door een handige snuiter die het woord Gods heeft omgevormd en het wel heel erg op zijn eigen macht, voordeel en gemak heeft toegeschreven.

  Zegt U het maar.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Er is de wet van de zwaartekracht en de wet van de communicerende vaten. De wet van Pascal en dan is er ook zoiets als de wederkerigheid. Daar heeft 'god' niet veel mee van doen.

  Even voor de goede orde, we praten niet over God maar over Allah. Nergens heeft Allah de zwaartekracht geschapen en tòch moet Hij er aan voldoen. Gek eigenlijk dat er wetten zijn waar Allah met zijn dikke varkensreet niets aan kan veranderen. Het lijkt net of die weten er al waren voordat Allah er iets aan kon doen!

  Stel nu dat alles wat U veronderstelt juist is, dat de gelovige moslim alleen de wetten van Allah accepteert en de door mensen verzonnen regelingen afwijst. Stel dat de oude gepensioneerde of gehandicapte moslim, de werkloze moslim, de werkschuwe of de arbeidsongeschikte moslim alleen de zakaat accepteert en daarom de andere regelingen afwijst. Alleen als het geld van de zakaat komt dan is het volgens de wil van Allah, en omdat de koran niet spreekt over werkschuwe moslims die ondersteund moeten worden krijgt deze werklozen geen ondersteuning vanuit de moskee. Maar dat plaatst de moslim voor het dilemma dat het accepteren van werkloosheidsgelden ook het accepteren van de door mens verzonnen regelingen is. Allah kende geen werkloosheidsgeld, anders had dit wel in de koran gestaan. Dus werkloosheid is verzonnen door mensen en kan daarom niet worden geaccepteerd door de oprechte moslim. De gelovige moslim wijst elke werkloosheidsondersteuning af, omdat het niet van Allah is maar omdat het deel uitmaakt van de door mensen verzonnen sociale wetgeving.

  Nu komen we op een moeilijk punt. Stel nu dat een moslim met één been in de beschaafde wereld staat, en met zijn andere been in zijn moslimse fantasiewereld. Stel dat hij in twee gedachten hinkt en in twee samenlevingen zit. Dan is makkelijk te stellen dat gebruik maken van de sociale voorzieningen feitelijk haram is! Omdat de gelden die op vrijdagmiddag worden ingezameld in de moskee (theoretisch) dan dáárom ook gedeeld moeten worden met de niet moslimse werklozen. Ik vraag mij af wat er zou gebeuren als op vrijdagmiddag een lange rij van junks en ander werkschuw tuig gaat staan wachten op hun deel van de zakat die door de moskee wordt beheerd.

  Ik heb al zo'n vermoeden dat dan plots die wederkerigheid niet meer zal werken. De regels waarmee de beschaafde maatschappij is gevormd gelden toch niet voor de moslim, of gelden die regels alleen maar één kant op? Maar dat is weer tegen de wet van de communicerende vaten, en daar kan Allah geen flikker aan veranderen.

  We zijn klaar als de linkse kerk wordt overtuigd dat een WAO-uitkering voor een gelovige moslim nèt zo verboden is als handen schudden met een beschaafde vrouw. Dan gaan we kijken wanneer de bom barst.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Haha, van Goor, je laatste alinea is de heilboodschap van een atheist, de apocalyps voor de moslim, de doodsteek voor links NL en de natte droom van Wilders. Wederkerigheid is een probaat middel tegen een volledig doorgeslagen (christelijke) masochistische maatschappij.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. “People think that a liar gains a victory over his victim. What I’ve learned is that a lie is an act of self-abdication, because one surrenders one’s reality to the person to whom one lies, making that person one’s master, condemning oneself from then on to faking the sort of reality that person’s view requires to be faked…The man who lies to the world, is the world’s slave from then on…There are no white lies, there is only the blackest of destruction, and a white lie is the blackest of all.”

  -Ayn Rand, Atlas Shrugged

  BeantwoordenVerwijderen
 10. God heeft alles bedacht. Dus ook alle natuurwetten. De westerse cultuur heeft de ontdekkingen ervan mogelijk gemaakt.
  Natuurwetten zijn dus geen product van de mens maar de formulering er van wel.

  Jammer dat de desbetreffende boekjes daar niet over verhalen. Een gemiste kans door gods uitgeverij, want immers eerst was er god, daarna de natuurwetten.
  Het zou de lezers het terechte gevoel hebben geven iets waardevols aangekocht te hebben als ze daarover geïnformeerd werden. En een hele bom duiten aan researchkosten.
  Maar helaas, pindakaas (een menselijke vinding).

  BeantwoordenVerwijderen
 11. God bestaat als idee in de gedachten van mensen. Er is geen enkel bewijs dat er verder werkelijk een entiteit is die alles gecreeerd heeft.

  Als er wel een entiteit is die de 70.000.000.000.000.000.000 zonnen met een vergelijkbaar aantal planeten heeft gecreeerd dan zijn de menselijke teksten uit de woestijn van het midden oosten van één zo'n planeetje van geen kant representatief voor wat God werkelijk is.

  Mohammed heeft in de koran geschreven wat hem goed uit kwam bij zijn veldtochten. Volgens de koran geeft de maan licht, deze tekst kan nooit van een alwetende God afkomstig zijn.

  De Christelijke bijbel is geschreven door mensen die vonden dat planten best kunnen groeien zonder zonlicht, de zon werd pas gecreeerd nadat de planten er al waren. Ook hier is geen sprake van een alwetende God.

  Er is geen twijfel over dat zowel de koran als de bijbel door mensen geschreven zijn, en door de fouten in die boeken weten we zeker dat de inhoud niet van een alwetende God kwam.

  Je wetten klakkeloos baseren op deze boeken lijkt me dan ook geen verstandig idee.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ijstengel 27 juni 2013 19:34,

   Je mag denken en vinden van God wat je maar wenst, laat dat duidelijk zijn. Ik ben de laatste die je daarop zou aanspreken.   Maar van deze twee teksten wil ik toch wat meer opheldering.

   Je schrijft:
   Mohammed heeft in de koran geschreven wat hem goed uit kwam bij zijn veldtochten.
   -------------------------------------
   Zoals?
   En waar blijkt dit uit?


   Ook schrijf je:
   Volgens de koran geeft de maan licht
   --------------------------------------
   Waar lees je dit?

   Verwijderen
  2. 1 bv. The life of Muhammad, a. GUILLAUME, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1982
   Hoe verklaar je anders de tegenstellingen in de Koran? De alwetende Allah had het toch ook in één keer goed tegen Mohammed kunnen vertellen?
   2 Koran 10.5

   Verwijderen
  3. 1 In geen enkel islamitisch boek komt dit voor. Hoe kwam deze auteur aan zijn informatie zonder wat zelf geponeerde stellingen in elkaar te flansen?
   Verzen die handelen over een oorlog, die vertellen over hoe het er aan toe ging en wat je als moslim eventueel moet doen in geval van oorlog worden uit hun zinsverband gelezen en vervolgens gepresenteerd als 'oproepen tot geweld'. Alleen zo kun je die andere verzen die niet over geweld handelen neerzetten als tegenstrijdig!. Ja zo ken ik nog wel een paar!!.

   Islamitische geleerden gaan niet uit van The life of Muhammad, a. GUILLAUME, maar halen hun kennis uit de islamitische eeuwenoude literatuur zelf. En daarin is niets van dat te vinden.

   Als het om de islam gaat gaan moslims uit van islamitische geschriften, en niet uit van een Westerse schrijver.

   En als u zegt dat die eeuwenoude literatuur allemaal verzonnen is, dan mag u dat. Maar Dan kunt u The life of Muhammad, a. GUILLAUME ook niet aanhalen, want dan is die HELEMAAAL nergens op gebaseerd!.

   2
   Koran 10.5
   "Hij is het, Die de zon tot een stralend licht maakte en de maan tot een helder licht en er stadia voor verordende, zodat gij het getal der jaren en het berekenen mocht kennen"

   Arabisch voor zonlicht: الشَّمْسَ ضِيَاءً
   Arabisch voor maanlicht : الْقَمَرَ نُورًا
   Zo staat 't ook in de korantekst.

   Arabisch is voor u niet leesbaar maar u ziet al dat er twee verschillende woorden zijn gebruikt voor de twee soorten verlichtingen.
   Dus niemand die beweert dat de maan licht kan geven.
   Vraag 't Hans Jansen maar, hij kan Arabisch lezen, misschien wil hij u wel helpen.

   Verwijderen
  4. 1 De koranteksten die Mohammed schreef in Mecca zijn heel anders en soms in tegenspraak met de koranteksten die Mohammed schreef in Medina. Kan gebeuren, een mens verandert van mening door voortschrijdend inzicht, dit verklaart de tegenstellingen in de koranteksten.

   In Mecca werden andere godsdiensten getolereerd, in Medina werd de jihad ingevoerd en moeten alle aanhangers van andere godsdiensten dood. Eerst mocht wel wijn gedronken worden, toen weer niet.

   Als je er van uit gaat dat Allah deze teksten gedicteerd heeft, waarom zou Allah zich wat aantrekken van de locatie waar Mohammed zich bevindt bij het openbaren van deze teksten? Als Allah voortschrijdend inzicht heeft is hij niet alwetend, waarom heeft hij tegenstellingen gedicteerd?

   Logische conclusie is dan ook dat Mohammed de koran zelf schreef, of dat er meerdere auteurs waren.

   2 U bevestigt hier dat de maan volgens de koran zelf licht geeft. Geeft hij geen licht dan is de koran fout, en is er geen alwetende Allah. Geeft de maan wel zelf licht dan heeft de koran gelijk en is de hele wetenschap fout.

   Dat er een ander woord gebruikt wordt is omdat het maanlicht ook als kalender fungeert. De maanstanden worden verklaard doordat Allah de maan een speciaal soort licht laat geven.

   In mijn wereld geeft steen geen licht, en de rotsen van de maan ook niet. De maan is ontstaan uit de aarde, en net zoals de aarde geen licht geeft, geeft ook de maan geen licht.

   Volgens de koran gaat de zon ook onder in een bron vol modder 18.85. De zon gaat helemaal niet onder, de aarde draait.

   Mohammed kon dit destijds allemaal niet weten, maar Allah wel. Omdat Mohammed (en eventueel anderen) de koran schreven en niet Allah is dit zo ook in de koran gekomen.

   Verwijderen
  5. ijstengel 29 juni 2013 21:47,

   U bent vergiftigd door allerlei anti-moslimsite's.

   Maar wederom heeft u een probleem, want zoals gezegd staat zoiets niet in de korancommentaar.

   U kunt tot in de lengte van jaren uw anti-moslimclubs blijven citeren, maar ik zal daar niets mee doen en ik ben bekend met hun tactieken, verdraaiingen en manipulaties. Ik sta daar niet van te kijken!.

   Hoe uw clubs aan hun toelichting zijn gekomen is een raadsel, maar dat kwam niet uit een islamitisch geschrift, en dat is nog altijd hun grote manko!

   Dit is wat Ibn kathir schrijft over 18:85.
   Ibn kathir leefde ongeveer 700 jaar geleden en schreef een korancommentaar.

   http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2704&Itemid=73

   Of:

   http://www.quran4u.com/Tafsir%20Ibn%20Kathir/018%20Kahf.htm#فَأَتْبَعَ


   Over die 10:5 schreef hij het volgende:

   http://www.quran4u.com/Tafsir%20Ibn%20Kathir/010%20Yunus.htm#هُوَ

   Of:

   http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2769&Itemid=65#1   Verder schreef u:
   "dit verklaart de tegenstellingen in de koranteksten."
   --------------------------
   Wat u wilt!.

   Maar Ik ken de koran met zijn 6000 verzen uit m'n hoofd. Dus geef me 1 voorbeeld van een tegenstelling in de koran, compleet met het hele bijbehorende zinsverband.

   Verwijderen
  6. Voorbeeld van zo'n tegenstelling:

   Hoe moeten Joden en Christenen behandeld worden?

   Met vriendelijkheid en geduld: “Maar vergeeft en weest toegeeflijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt” (soera 2:109). Of door ze te bestrijden? “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn” (soera 9:29).

   Overigens staan hier http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=11378&start=0 nog 65 tegenstellingen en wetenschappelijk aantoonbare fouten in de koran.

   Elke tegenstelling in de koran is een harde aanwijzigingen dat de inhoud van de koran niet van een alwetende Allah afkomstig is, maar geschreven is door een mens met beperkte kennis, en dan waarschijnlijk door Mohammed zelf.

   Verwijderen
  7. Aan faithfreedom.org heb je niets . Die halen hun info niet uit de koran en sounnah, noch uit de tafseer.

   “vergeeft en weest toegeeflijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt” staat aan het einde van 2:109. Dus volledig uit z'n verband gerukt en handelt niet over een oorlog.
   Het hele citaat luidt als volgt:

   "Of willen jullie je gezant ondervragen zoals men vroeger Mozes ondervroeg? Wie geloof voor ongeloof inruilt die dwaalt af van de correcte weg. Veel van de mensen van het boek zouden, nadat jullie tot geloof gekomen zijn, jullie graag weer ongelovig willen maken, omdat ze afgunstig geworden zijn, nadat voor hen de waarheid duidelijk was geworden. Rekent het maar niet aan en scheldt het kwijt totdat God met Zijn beschikking komt"


   Soera 9:29 is een oorlogsvers. Het hele hoofdstuk 9 handelt over éénzelfde strijd.
   Soera 9 is geen vriendelijke soera, want het verteld over een oorlog en hoe om te gaan met krijgsgevangenen.

   2:109 gaat niet over strijd, heel hoofdstuk 9 wel.

   Door citaten uit hoofdstuk 9 te isoleren en te vergelijken met andere citaten die niet over strijd gaan lijken de tegenstellingen groot, maar dat is helaas niet waar. En ik ben daar maar al te bekend mee. Sneu!

   Het is kwestie van lezen ijstengel!. En citaten in hun zinsverband lezen, wordt vanzelf duidelijk of het om een tegenstelling gaat.

   U mag wel gaan roepen dat tekstuele verbanden hier niets van doen mee hebben en dat u liever halve versjes leest, maar dan garandeer ik u dat u dan vanzelf in uw eigen woorden zult stikken!. Als u blijft reageren tenminste.

   Verwijderen
  8. Nu blijk ik 'freds' te heten!
   Maar ik ben nog steeds El Houssain.

   Verwijderen
  9. Beste Freds / El Houssain,

   We zijn het weer een keer eens met elkaar. De ene soura zegt vredelievend om te gaan met Joden en Christenen, de andere verklaart de oorlog aan Joden en Christenen.

   Hoe komt dat? Mohammed zocht het begin van zijn loopbaan nog samenwerkining, maar is later een oorlog gestart tegen Joden en Christenen, en uberhaupt iedereen die geen moslim is. Dit is precies de tegenstelling waar ik het over heb.

   Als je de vervolging van Christenen in moslim landen ziet weet je welke soura het laatst geschreven is, dat is de soura die moslims daadwerkelijk uitvoeren, en dat is die van oorlog aan ongelovigen.

   De reden dat ik dit schrijf is dat niemand beter wordt van deze oorlog, moslims zelf zijn het grootste slachtoffer. Het midden oosten was ooit de top van de menselijke beschaving, dank zij de islam nu een middeleeuws gebied waar vrouwen zwaar onderdrukt worden en mannen opgestookt worden om oorlog te voeren. Is dat wat een alwetende God voor zijn volgelingen bedacht heeft?

   Verwijderen
  10. Ik wist niet dat we het met elkaar eens waren!

   Kun je eigenlijk wel lezen?

   Die oorlogsverklaring van soura 9 is niet aan Joden en Christenen gericht, maar aan de polyethisten!

   Overal in soura 9 gaat 't over 'mushrikeen', Arabisch voor polyethisten.

   Joden en Christenen heten in het Arabisch 'Jahood wa Nassara'.


   Vertel me nu maar waar je over een oorlogsverklaring leest tegen Joden en Christenen in soura 9.

   Verwijderen
  11. Even op koran online kijken in soura 9:

   29. Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zign.

   30. En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah." Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vََr hen ongelovig waren; Allah's vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!

   31. Zij hebben naast Allah hun geleerde mannen en hun monniken tot Heren genomen. En ook de Messias, de zoon van Maria, hoewel hun was bevolen slechts de ene God te aanbidden. Er is geen God naast Hem. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.

   Nu nog even wikipedia, wie zijn de mensen van het boek: Onder de mensen van het boek vallen alle christenen en joden.

   Hier staat toch duidelijk in de koran dat joden en christenen bedoeld zijn.

   En dat zijn dezelfde joden en christenen die met vriendelijkheid en geduld behandeld moeten worden in soera 2: “Maar vergeeft en weest toegeeflijk totdat Allah Zijn gebod uitbrengt” (soera 2:109).

   Iemand is hier van gedachten veranderd, dat kan dus nooit de alwetende Allah geweest zijn.

   Verwijderen
  12. IJstengel,

   Dat van die 2:29 is een slordigheidsfout van mijn kant.
   de soera handelde eerst over de heidenen, daarna ook over de Joden en de Christenen die hen te hulp schoten met met het schenden van het verdrag (9:1)
   (

   9:29 geldt niet voor ALLE mensen van het boek.
   Er staat duidelijk:
   Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, ..."

   En diegenen, onder de mensen van het boek kozen tijdens de strijd de kant van de polyethisten, die in oorlog waren geraakt vanwege het schenden van het verdrag in 9:1

   Dat ze de djizya moesten betalen komt omdat wanneer Joden , Christenen of wie dan ook in een conflict verwikkeld raken met moslims, verteld de koran, dan moeten die mensen net zolang bevochten worden tot dat zij zich bekeren of de djizya betalen.

   30. Ook weer slechts een gedeelte, niet allemaal. Namelijk
   "Zij spreken de woorden na van degenen die voor hen ongelovig waren"
   Dat deden ze niet allemaal, alleen die Joden en Christenen die kinderen aan God toeschreven.

   31. Gaat er op door met wat ze allemaal hebben deden wat ze niet hadden moeten doen, zoals het aanbidden van hun monniken en de Messias ipv God.

   Kwestie van lezen, IJstengel!   Hoofdstuk 9 kwam ten tijde van een strijd. Die 2:109 niet. Alleen als je dit negeert, lijken hoofdstuk 9 en vers 2;109 in strijd met elkaar.

   2:109 kwam een hele tijd eerder dan hoofdstuk 9.
   Vanwege het conflict dat gaande was ivm het schenden van het verdrag van 9:1, abrogeerde hoofdstuk 9 de 2:109 en moest er gevochten worden. En dat verteld de koran zelf!.

   Wat u daar schrijft:
   "En dat zijn dezelfde joden en christenen die met vriendelijkheid en geduld behandeld moeten worden in soera 2
   ----------
   Klopt. In tijden van vrede.
   Dat het anders werd in soera 9 klopt ook. Want toen schonden de heidenen het verdrag en moesten bevochten worden samen met de joden en de Christenen die hun kant kozen.
   (Ibn Katheer)
   Verwijderen
  13. "Dat het anders werd in soera 9 klopt ook. Want toen schonden de heidenen het verdrag en moesten bevochten worden samen met de joden en de Christenen die hun kant kozen."

   Mohammed kon dat vooraf niet weten, maar Allah wel. Kortom, weer een aanwijzing dat Mohammed de inhoud van de koran zelf verzonnen heeft.

   Verwijderen
  14. Er zit veel tijd tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 9. Dit laatste dateert uit het negende jaar na de exodus.

   Heeft niets van doen met wel of niet vooraf kunnen weten, waar het mee te maken heeft is dat tijdens soera 2 geen conflict was, en dus samen in vrede geleefd moest worden, totdat er een verdrag werd geschonden moesten diegenen en hun helpers bevochten worden. Maar toen was hoofdstuk 2 voorbij en had je daar hoofdstuk 9 voor.

   de koran is niet in 1 klap ontstaan, maar deed er 23 jaar over en volgde de gebeurtenissen.
   Nergens in de koran staat dat iemand iets vooraf moet, of had moeten weten.
   Uit alle teksten van de koran is op te maken dat het verslagen zijn van allerlei gebeurtenissen.

   Of Mohamed zelf de koran heeft verzonnen, daar gaat 't hier niet om.
   De enige reden waarom u het daarop gooit, is dat deze teksten niet in uw straatje passen, en ze dus simpelweg ontkent terwijl u er naar kijkt!

   Verwijderen
  15. Mohammed heeft net als veel andere godsdienstleiders de godsdienst misbruikt om macht te verwerven en er zelf beter van te worden.

   Je gaat er dan ook als moslim niet beter van worden door achter Mohammed aan te lopen. Als je de armoede en mensenrechtenschendingen in moslimlanden ziet en de miljoenen doden die de ideologie van Mohammed veroorzaakt heeft weet je dat dit waar is. De koran heeft niets met Allah te maken en alles met de grootheidswaanzin van Mohammed.

   De enige reden dat ik deze discussie voer is dat mijn zoon drie dagen na 11 september geboren is. U weet wel, de 11 september waar moslims precies deden wat in de koran staat. Ik hoop dat mijn zoon op kan groeien in een wereld waar de grootheidswaanzin van Mohammed uitgeroeid is.

   Verwijderen
  16. Jij gelooft in een groots opgezette propagandamachine.

   Als het werkelijk zo is dat de armoede, mensenrechtenschendingen in moslimlanden en de miljoenen doden veroorzaakt zijn door de ideologie van Mohammed, vertel me dan waarom de islamitische wereld ooit betere tijden heeft gekend?

   Wie hier in de Middeleeuwen durfde opperen dat de aarde misschien wel rond was, riskeerde als ketter op de brandstapel te eindigen. Op datzelfde tijdstip, beleefde de islamitische wereld hoogdagen van studies en wetenschap, niet gehinderd door geloof, maar er juist door aangemoedigd.

   Kun je verklaren hoe dat kwam?

   De islam is hetzelfde gebleven, daar is niets aan veranderd. Wel aan de mensen misschien?

   Zal ik je vertellen vanwaar die armoede, mensenrechtenschendingen en de miljoenen doden?

   Dat is het resultaat van eeuwenlange culturele, sociale, politieke en vooral ook economische ontwrichting en uitbuiting door het Europese kolonialisme. Europeanen hebben in die landen een enorme politieke en economische puinhoop veroorzaakt en achtergelaten.
   En alsof het niet genoeg is heeft het, van het Westen afhankelijke leger in Egypte, en met de zegeningen van de CIA en de Mossad de GEKOZEN president afgezet, om zo het land in nog meer ellende te doen storten!.

   En dan nu over mensenrechtenschendingen komen klagen!?!?

   Jouw zogenaamde superieure Westen heeft jarenlang om democratisering in islamitische landen geroepen, en zie nu het resultaat:
   -Jaren negentig is er in opdracht van de Fransen een coup gepleegd in Algerije na verkiezingszege van de FIS-partij. Het land wordt nog steeds geteisterd door opstekende burgeroorlogen.
   -Nu wordt weer hetzelfde kunstje in Egypte geflikt! Terwijl de coupplegers en de opdrachtgevers zelf om eerlijke verkiezingen vroegen!!.

   En dan nu zeuren over armoe en doden!?? Hypocriet!.


   11 september?
   Is dat die dag dat drie torens in Washington volledig werden weggevaagd en er niets, maar dan ook niets van de toestellen en de passagiers is overgebleven?

   Verwijderen
  17. De betere tijden van de Islam hangen samen met het parasitair uitbuiten van veroverde gebieden. Dit gaat een tijdje goed tot de parasiet zijn gast vermoord. Elk land waar de Islam heerst zakt hierdoor vroeg of laag terug naar middeleeuws nivo. Als in Saoudi Arabie de olie straks op is zal de Islam ook daar inzakken.

   Het Christendom heeft na de middeleeuwen een moderniseringsslag gemaakt die de Islam nooit gemaakt heeft. De Islam is in de middeleeuwen blijven steken.

   Noord Afrika had als lage lonen land met ontwikkeld toerisme en het genereren van zonnenergie zeer welvarend kunnen zijn. De Islam zorgt er voor dat dit nooit zal gebeuren.

   Als je mensen dom houdt door causale wetenschap te ontkennen, vrouwen verminkt en niet naar school stuurt en de door Mohammed geschreven koran als enige waarheid te erkennen, en als je mensen tegen elkaar opzet zoals de Islam doet krijg je vanzelf armoe en ellende. Dat is waar de Islam voor zorgt en dat is wat je in Afrika ziet.

   De middeleeuwen vielen trouwens 'toevallig' samen met de opkomst van de Islam in Europa. Er zijn aanwijzingen dat de Islam verantwoordelijk is voor het verval van welvaart in de middeleeuwen.

   De verkiezingen in Egypte zijn gekocht door het Moslim broederschap. Dit heet ook wel frauderen. De met minimale stemmenwinst gekozen president is dank zij deze fraude gekozen. Als de verkiezingen echt democratisch waren geweest had deze sharia president daar nooit gezeten. Geen wonder dat het volk protesteert.

   Als de sharia in Egypte ingevoerd wordt en de pyramides (dienen ter verering van afgoden) en alle niet Islamitische beelden van afgoden vernietigd worden is ook het toerisme in Egypte kapot. Dat is wat de Islam doet met een land.

   Verwijderen
  18. Studies en wetenschap hebben niets met parasitaire uitbuiting te maken.

   Ik had je eerder gezegd; Mij verwar je niet met veel woorden die niets zeggen!.

   Nogmaals: In de middeleeuwen kon je op de brandstapel belanden als je een afwijkende mening had over de wetenschap dan de kerk. Op hetzelfde tijdstip beleefde de islamitische wereld hoogdagen van studies en wetenschap. Zij het overgenomen van de Grieken, maar het geloof hinderde ze niet om die studies uiteen te zetten. Dit is een feit, kun je onmogelijk ontkennen.

   Het huidige verval waarin de derde wereldlanden (dus niet alleen de islamitische) verkeren is het resultaat van wat ik hierboven op 18 juli 2013 19:05 heb geschreven. Zie 6de alinea.


   ijstengel 19 juli 2013 00:26:
   "Als in Saoudi Arabie de olie straks op is zal de Islam ook daar inzakken."
   --------------------------
   Olie is niet lang geleden ontdekt. Maar in al die voorgaande eeuwen waren ze in SA ook moslim gebleven. Hoe kan dat dan?

   Wil je hier een antwoord op formuleren?


   ijstengel 19 juli 2013 00:26:
   "Als de sharia in Egypte ingevoerd wordt en de pyramides (dienen ter verering van afgoden) en alle niet Islamitische beelden van afgoden vernietigd"
   -------------------
   Je bralt alle feiten weg, je maakt alleen geen indruk!
   14 islamitische eeuwen lang zijn de piramides blijven staan, maar nu het Egyptische stemgedrag niet welgevallig is gebleken zullen de piramides opeens vernietigd worden?!

   Verklaar maar waarom dat niet eerder is gebeurt!


   Kijk ijstengel: je kan brallen wat je wilt, je raaskalt hier als een gek, maar mijn vragen weiger je te beantwoorden!

   Ik heb alle geduld (geen tijd!), om de paar dagen neem ik hier een kijkje.
   Dus probeer nu maar op mijn bovenstaande 2 vragen een antwoorden te vinden.

   Verwijderen
 12. Een inbraak is geen inbreuk.
  Want wat is de waarde van het afnemen van examens. Het bezit van een zwemdiploma is niet levensreddend, maar dat je zwemmen kan. Zo kan een verpleegster tot het niveau komen van een arts. Alleen het gebeurt niet omdat de arts een diploma heeft.. en de verpleegster ook. En zo kan et zijn dat een arts tot een lager niveau komt dan een verpleegster... ondanks de diploma's. De proof of the pudding..
  De staat heeft het monopolie van het uitvaardigen van diploma's en licenties naar zich toe getrokken, want voor de slager is het handig om zijn eigen vlees goed te keuren.
  Met desastreuze gevolgen... dead end.
  Het zou een welkome verrassing zijn als het Kalkoun-college, na vereffening van de schulden, een subsidievrije doorstart zou maken.
  Immers, een goede stofzuiger is goud waard.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. At El-hussaini.
  Dus als ik het goed begrijp dan is er een figuur genaamd Ibn Kathir die ongeveer 681 jaar na de dood van de zelfbenoemde 'profeet' Mohammed (570-632) een commentaar op een aya geeft die jij als correct beschouwd ? lol
  bijna zeven eeuwen na Mohammeds dood is er eindelijk iemand die er chocolade van kan maken ? echt lol .
  Besef je dan helemaal niet hoe achterlijk dit is . Hoe zit het dan eigenlijk met de uitleggingen tussen het jaar 600 en 1300 ?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bassie en Adriaan,
   Er zijn nog meer commentatoren geweest - waarvan de boeken waarschijnlijk niet bewaard zijn gebleven -, waaruit Ibn Kathir citeerde.

   Maar goed, je vindt 't vreemd dat iemand 700 jaar na de dood van Mohamed 'er eindelijk chocolade van zijn werk kan maken'.
   Wat dacht je van de hedendaagse 'critici' die de wijsheid in pacht menen te hebben, en dat maar liefst 1400 jaar na zijn dood?! Waar halen die hun theologische informatie vandaan dan?

   Besef je dan helemaal niet hoe achterlijk dit is? .

   Verwijderen
 14. at el hoessain
  Waarom moet de Qu'ran zo langdradig uitgelegd worden ?
  Allah zegt :
  54:17
  En Allah heeft inderdaad de Qu'ran makkelijk begrijpbaar gemaakt : etc.
  54:22
  En Allah heeft inderdaad de Qu'ran makkelijk begrijpbaar gemaakt : etc.
  54:32
  En Allah heeft inderdaad de Qu'ran makkelijk begrijpbaar gemaakt : etc.

  We zien hier dat Allah driemaal hetzelfde zegt . Erg vreemd dat Allah het nodig vindt driemaal exact hetzelfde te zeggen . Waarschijnlijk is hier sprake van een tegenstelling . Allah beweert dat de qu'ran in feite heel begrijpelijk is , diegenen die in de qu'ran geloven hebben miljoenen pagina's geschreven om de qu'ran uit te leggen . Waarom is er iets uit te leggen wanneer Allah zegt dat alles even duidelijk is . Waarlijk een vreemde tegenstelling .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Driemaal? Hetzelfde vers is veel vaker herhaald!.

   Ook hier wil ik op ingaan, maar zorg eerst dat er een antwoord komt op mijn vraag van 3 juli 2013 11:43 ! Daar wacht ik nog steeds op namelijk.

   Verwijderen
  2. In principe weet een kind op de lagere school veel meer dan Ibn Kathir of Mohammed de zgn. profeet .
   Bijv. over astronomie of geografie of medicijnen en ziektes , het menselijk lichaam , andere culturen , archeologie , evolutieleer , techniek etc. etc. etc.
   Ibn Kathir leefde echter in diepe duisternis en onwetendheid .
   Ook heeft elk kind in Nederland toegang tot kennis over elk wetenschappelijk onderwerp .
   Waarom heeft een scholier op de middelbare school 1300 jaar na de productie van de koran meer recht van spreken dan ibn Kathir ?
   Voorbeeld : 54:1
   Deze scholier wijst op wetenschappelijke gronden de idee of te wel het verzinsel dat de maan enige tijd gedurende mohammed's leven in twee gedeelten zou zijn gespleten af .
   Ook wijst deze scholier de idee van mohammed( of waar mohammed dan weer zulk een idee heeft opgedaan) dat de zon in een modderpoel ondergaat af .
   Zo zie je maar dat kinderen in deze tijd meer kennis van zaken hebben dan jouw geliefde Ibn Kathir ongeveer 700 jaar geleden .
   Ik begrijp dat het pijnlijk is voor jou , maar probeer je er door heen te bijten .

   Verwijderen
  3. Dat staat in je haat- en nijdsite's van spencer en ander gespuis, maar niet in Ibn katheer.

   Als wij dit wetenschappelijk beredeneren dan weten wij dat wanneer je massa halveert, de aantrekkingskracht van de aarde krachtiger zal zijn voor de ene helft van de maan, en de aantrekkingskracht van de zon krachtiger zal zijn voor de andere helft van de maan, dan ontstaat er een chaos in het heelal.

   Alleen Ibn Masood overleverde deze hadith. De belangrijkste personen voor Mohamed die ook meestal in zijn nabijheid zijn waaronder Aisha, Bilal Al habachi, Zaid ibn Haritha , Abu Bakr, Ali ibn abi talib en Umar ibn Alkhattab hebben hier niets over gezegd.

   Misschien dat een massa mensen in trance is geraakt tijdens een preek en dat Ibn Masood tot die groep behoorde, vandaar dat er maar 1 ooggetuige te vinden is in Ibn Katheer.

   Bovendien staat in 54:1:
   " Het uur is nabijgekomen en de maan is gespleten"

   Aangezien het laatste uur nog niet geslagen is de maan ook nog niet gespleten.

   Zodra 'het laatste uur is nabijgekomen', en niemand weet wanneer, zal niet alleen de maan splijten. Dan is het einde oefening voor alles en iedereen.


   Modderpoel
   In Ibn Katheer staat nergens dat de zon werkelijk in een modderpoel ondergaat. Je bralt en kletst uit je nek.
   Ibn Katheer bestrijdt juist dit idee. Dat weet je niet, want je hebt nooit in die boeken gelezen maar meent 't toch beter te weten!

   Lees 't zelf maar:

   http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2705&Itemid=73#1

   Klik op next om verder te lezen.


   Het gaat er niet om dat de koran, of dat Ibn katheer wetenschappelijk zijn. Het gaat erom:

   "Maar goed, je vindt 't vreemd dat iemand 700 jaar na de dood van Mohamed 'er eindelijk chocolade van zijn werk kan maken'.
   Wat dacht je van de hedendaagse 'critici' die de wijsheid in pacht menen te hebben, en dat maar liefst 1400 jaar na zijn dood?! Waar halen die hun theologische informatie vandaan dan?

   Besef je dan helemaal niet hoe achterlijk dit is? "


   Bij dezen heb ik mijn vraag van 3 juli 2013 11:43 waar je tot nu toe weigert op te antwoorden, herhaald.   Verwijderen
  4. Mohammed had echt geen enkel benul van ons zonnestelsel . De enigste kennis die hij had was de gemiddelde kennis uit die tijd .
   Voor hem was het heel eenvoudig , de aarde is uitgerold als een tapijt en bergen zijn geplaatst om alles vlak te houden . De man had echt totaal geen besef dat de aarde rond was en om zijn as draaide . De kennis was echt 0,000 . Hij had geen enkel begrip van de daadwerkelijke situatie .
   Maar dat is niet erg , dat had bijna niemand in die tijd .
   Wat de zaak echter behoorlijk miserabel maakt is dat elk kind van de lagere school het beter weet dan Mohammed de zelfbenoemde profeet .
   Wat de zaak nog meer miserabel maakt is dat zijn alter ego ook wel bekend onder de naam Allah het niet nodig vond hem voor te lichten of te informeren .
   E zijn honderden voorbeelden om de onwetendheid van Mohammed te bewijzen .
   Bijv. Mohammed wist absoluut niet wat nou de daadwerkelijke reden was van de ongesteldheid van zijn vrouwen in zijn harem . De man had geen enkel begrip van sperma en het ovum .
   Er zijn duizenden zaken waar een scholier meer van weet .
   De man leefde in diepe duisternis en onwetendheid En Allah vond het niet nodig om hem voor te lichten over wat dan ook .
   Daarom klopt mijn stelling dat mensen na 1300 jaar beter kunnen oordelen over de quran en hadith dan ibn katheer of mohammed zelf .
   Ik hoop niet dat je nou boos wordt , ik wil alleen maar het beste voor je , tenslotte heb jij ook het recht om bevrijd te worden uit die diepe duisternis waar je je in de drek zo graag in rond wentelt .
   Hartelijke groet en beterschap .
   p.s. wat betreft "aantrekkingskracht" kun je dat beter gebruiken als je bijv. verliefd bent op je nichtje . Wanneer het over hemellichamen gaat praten we over G of te wel zwaartekracht , misschien weet je nog m1maalm2gedeeld door r kwadraat =G .
   Maar dat leer je waarschijnlijk niet omdat je te druk was met uit het hoofd leren van de koran zodat je zoals miljoenen voor je ook tot de categorie "hersenloze papegaaien" bent toegetreden .

   Verwijderen
  5. Bassie en Adriaan,

   Ho ho! Niet te snel. Heb je haast?

   Waarom alle bagger in 1 klap uitstorten?

   Je had 't over de modderpoel. Ibn Katheer spreekt je daarin tegen. Mee eens of niet?


   Aantrekkingskracht:
   Dat je moeite hebt met het Nederlands, is allochtoon eigen. Als je dat maar erkent.
   Zwaartekracht is kracht waarmee twee massa's elkaar naar zich toe trekken. Dus: Aantrekkingskracht!

   Volgens van Dale betekent aantrekkingskracht:
   1 (natuurkunde) aantrekking
   2 (van personen) aantrekkelijkheid

   Aangezien ik het hier niet over personen heb, maar over de gespleten maan, zullen die helften krachtiger worden aantrokken door de zon en de aarde en wie weet nog meer door welke andere planeten.


   Probeer je me nu te verwarren en te overrompelen met veel tekst die niets zegt?

   Ik boos? Kun je lang wachten!

   Weet je wat ik denk? Dat JIJ boos bent, en daarom in iedere moslim een boze moslim ziet. Nagemaakte!

   Verwijderen
  6. Waarom een kleine kleuter meer weet dan de profeet Mohammed .
   bijvoorbeeld :
   sahih Buhkari
   Volume2, Book 71, Nummer 621 :
   overgeleverd door Aisha :
   De profeet zei :"Koorts komt uit de hitte van de hel , dus koel het met water ."

   Ieder kind weet dat koorts veroorzaakt wordt door bacterien of virussen , het is een afweerreactie daarop .
   Uiteraard weet mohammed zoals gewoonlijk het weer beter en verklaart dood leuk dat de oorzaak van koorts de "hitte van de hel" is .

   Gaap Gaap . volgens Hoessein is het natuurlijk niet waar , want die vrouw van Mohammed is onbetrouwbaar . "zwakke ketting" . lol.
   Alle gewauwel uit de hadith die niet meer overeenkomt met de huidige kennis , wordt dan ineens onbetrouwbaar of heeft een zwakke schakel .
   Ik kan je echt honderden van deze absurditeiten geven . Telkens weer kun je zien hoe enorm onderontwikkeld Mohammed of Ibn Kathir naar huidige maatstaven is , het is werkelijk treurig dat jij anno 2013 gelooft dat koorts veroorzaakt wordt door de hitte van de hel .
   Wat het splijten van maan betreft , hou daar toch over op het is toch te stom over te praten dat je je zoiets laat wijsmaken door een zevende eeuwse analfabeet .

   Verwijderen
  7. Dat is hoofdstuk genezing.

   Koorts komt uit de hitte van de hel, ja, voor het gevoel is dat zo. Maar ze wisten toen heus wel dat die hitte niet rechtstreeks uit de hel komt. Het is bij wijze van.
   Als je zegt : 'wat een hels kabaal!', bedoel je ook niet dat het kabaal uit de hel komt!.
   Maar waardoor koorts wel is veroorzaakt konden ze toen niet zeggen, nee. Iedere islamitische geleerde zal dat beamen. Die hadithbundels zijn niet voor de wetenschap bedoelt hoor, dat heeft niemand beweerd!

   Wat telt is dat aan de hand van het volgende algemene citaat :
   "Zoekt genezing. Of: Laat u zich genezen"

   Blijkt de islam de geneeswetenschappen geen stro in de weg te leggen. Geldt ook voor andere wetenschappen.


   Ik weet niet wat je met die woordenbrij wil bereiken, maar de islam staat of valt niet door het wel of niet splijten van de maan of waardoor koorts ook veroorzaakt is, of meer van die beweringen.

   Mijn vragen beantwoorden weiger je stelselmatig.
   Maar goed, jij wil het zo, dus ik wacht jouw reacties geduldig af.
   Kost wat tijd, maar eens in de twee dagen komen kijken kan ook geen kwaad, dus barst maar los, zou ik zeggen.

   Verwijderen