Islamofobie toen en nu

Zowel in de bijbel als in de koran geeft God aan Mozes/Moesaa de opdracht om naar de Farao te gaan. Het bevel ‘Ga naar Farao’ staat in de beide teksten maar is niet gericht tot u en mij, het is geen algemene religieuze opdracht, het was uitsluitend een instructie gericht tot Mozes (en zijn broer Aäron).

Dat betekent dat een opdracht die de koran geeft, bedoeld kan zijn voor één bepaalde situatie op één
bepaald moment, gericht tot één persoon, in een specifieke historische context. Het is duidelijk dat zelfs de beste moslims zich niet door God geroepen hoeven te voelen om naar Farao te gaan.

Bij alle opdrachten die de bijbel of de koran geven, kan je desgewenst je afvragen wat de bedoeling is. Gaat het om een bevel als ‘Ga naar Farao’, wat duidelijk niet een algemeen bijbels, joods, christelijk, kerkelijk, koranisch of islamitisch gebod is – of gaat het om een tekst die niet aan een specifieke situatie gebonden is (wat ‘Ga naar Farao’ natuurlijk wel is). Gaat het om een algemene regel die op iedereen van toepassing is zoals bijvoorbeeld ‘Strijd de goede strijd’, of, in de Tien Geboden, ‘Gij zult niet liegen’, of, in een brief van Paulus: ‘Laat u niet tot slaaf [van de Wet] maken’.

De islamitische beroepsmatige gezaghebbende uitleggers van de koran en andere teksten kennen dit probleem en ze behandelen het in de boeken over de ‘oesoel al-fiqh’. Ze spreken dan van ‘khaass’ en ‘aamm’, ‘specifiek’ en ‘algemeen’. Alle nuances van deze kwestie uiteenzetten kost vele bladzijden, een column van 600/700 woorden kan maar heel gedeeltelijk recht doen aan de subtiliteit van de beroepsuitleggers.

Terwijl christelijke en joodse uitleggers van de bijbel er al snel toe neigen bijbelse opdrachten als ‘specifiek’ te beschouwen, alleen geldig voor en gericht tot gelovigen in vroegere tijden (zeker waar het oproepen tot geweld of bestraffing betreft), hebben islamitische beroepsuitleggers van de koran de neiging koranische opdrachten nogal snel als ‘algemeen’ te beschouwen.

De koran is, leert de islam, immers het eeuwige ongeschapen tijdloze letterlijke woord van God, terwijl daarentegen de meeste kerken en de meeste beroepschristenen denken dat de bijbel een door mensen gemaakte tekst is die door God geïnspireerd is. De opvattingen van de auteur en de eerste toehoorders van de tekst spelen dan een grote rol bij het zoeken naar de juiste uitleg, en die opvattingen zijn deels bepaald door toevallige historische omstandigheden. Het is allemaal ingewikkelder, maar laten we het hier even op houden.

De islamitische uitleggers daarentegen zijn het er nagenoeg over eens dat de verzen in de koran waarin de koran er toe oproept om tegen andersdenkenden te vechten, hen te doden, te beroven of tot slaaf te maken, dat die verzen niet ‘specifiek’ zijn voor de jaren dat Mohammed actief was in Mekka en Medina, maar dat die verzen algemeen zijn, en betrekking hebben op alle tijden en plaatsen.

Veel moslims zijn het daarmee eens. Zeker de Britse Nigeriaan die een Britse soldaat heeft vermoord door te proberen hem te onthoofden, denkt er zo over, en hij legde dat na zijn misdaad ook voor de camera uit. Hij noemde zelfs soera 9 van de Koran, die ‘Tawba’ heet, wat hij als ‘Toohba’ uitsprak.

Tot zover mijn uitleg van wat er met de uitleg van agressieve koranpassages aan de hand is. Of iemand met mijn uitleg genoegen wil nemen, kan ik niet voorspellen. Het doet er ook niet zo veel toe. Het staat vele malen in de vakliteratuur en de islamitische bronteksten uitgelegd maar ik geef toe dat de geleerde acrobaten die deze dingen analyseren het soms wat ingewikkeld maken, mogelijk om zich querulante halfgeletterde domoren van het lijf te houden die het toch niet zullen begrijpen, wat je ook zegt of schrijft.

In feite is het allemaal heel eenvoudig: duizenden en duizenden moslims vatten verzen als Koran 8:60 op als een bevel dat van God afkomstig is. En ja, het vers Koran 8:60 beveelt de moslims om anderen bang te maken, toen in Medina of nu in de vrije wereld.

8 opmerkingen:

 1. Is 'vangnet zijn' het hoogste wat slechts uitverkoren trapezewerkers bereiken kunnen ?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nou... dit antwoord laat aan de duidelijkheid niets te wensen over dacht ik zo..

  Onze quelurant heeft weer wat te discussieren in zijn koran-klasje van SSjeik Vaatwass. Maar begrijpen zal tie het nooit, of hij moet een beetje gaan inzien dat tie in zijn jeugd geestelijk is mishandeld, en als een 'jihadist' is volgepropt/geprogrammeerd met klinkklare nonsense..

  (zelfbenoemd korandeskundige..mag ik effe lachûh...)

  Er is tegenwoordig al een afkick-kliniek voor moslimfundamentalisten/terroristen.
  Ééntje ???, duizend maal duizend zijn er nodig...Openlucht klinieken onder leiding van Grootmoefti Vaatwass en zijn discipelen...
  Gaat natuurlijk nooit werken, of je moet de koran verbieden, moskeeën afbreken, moslimkinderen weghalen uit die islam-omgeving, en een degelijke opvoeding geven. En maar "bidden" dat die onzin na een paar generaties over is.

  Dus misschien ook maar gelijk (veel) afkick-klinieken voor geloofswaanzinnigen en interpunctie-jihadisten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 't Is een wonder boven wonder die koran. Ingefluisterd bij een analfabete profeet; zonder enig onderling misverstand opgetekend door de secretaris van zijn beschermvrouw; gecodificeerd na een eeuw van mondelinge overlevering door verhalenvertellers zoals op de markt in Marrakesh; en dat alles zonder enige menselijke invloed. Wie dat niet gelooft is natuurlijk helemaal van god los.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Duidelijke uitleg, professor! De vraag is niet wat er voor of na vers 8:60 staat, maar of de islamitische schriftgeleerden het betreffende vers algemene gelding hebben gegeven. Dat maakt tevens het argument van de islam-apologeten dat degenen die wijzen op het gevaar van de Islam en daarbij bepaalde verzen noemen zonder daarbij de context te betrekken, "selectief" uit de koran citeren, een heel stuk minder valide. Ook de vaak gehoorde tegenwerping dat er in de bijbel enkele geweldadige passages staan, is dus feitelijk een non-argument omdat deze zinsneden niet bedoeld zijn om de lezers tot geweld tegen niet-gelovigen aan te zetten. Het verschil (*) tussen vreedzame godsdiensten en geweldadige geloven - dat wij in Europa en de VS niet wensen te maken - , is het resultaat van de uitleg die de eigen schriftgeleerden aan hun heilige boeken hebben gegeven. Islamofobie is derhalve de terechte angst voor de intolerantie en gewelddadigheid van de Islam, zoals beoefend door zijn meest fanatieke aanhangers, en geen psychiatrische aandoening die door de VN ( met steun van de EU ) binnenkort verboden gaat worden.

  (*) zie ook mijn artikel op de website "Keizers en Kleren"

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "De naam van de website moet zijn "Keizers & Kleren".

   Verwijderen
 5. Islamofobie komt vast voor in de nieuwe DSMV

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik mis het.
  'ga naar Farao' is niet ga naar een/de farao ?

  "Dat betekent dat een opdracht die de koran geeft, bedoeld kan zijn voor één bepaalde situatie op één
  bepaald moment, gericht tot één persoon, in een specifieke historische context. "
  De verdronken Farao, dan maar ?
  Of een onderhandelingstactiek ?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Aan Hans Jansen:
  U schrijft:
  En ja, het vers Koran 8:60 beveelt de moslims om anderen bang te maken, toen in Medina of nu in de vrije wereld.
  ------------------------------------------------------------------

  Logisch dat men hier geen genoegen mee kan nemen. Ik in ieder geval niet!.

  Nogmaals: U moet niet proberen dit versje als los van hoofdstukken 8 en 9 uit te leggen. Dat doet ibn katheer ook niet, en daar gaan de islamitische geleerden toch echt vanuit!.
  Alleen in geval van oorlog beveelt 8:60 de moslims om anderen bang te maken. Toen en nu.
  Waar staat dat? In hoofdstukken 8 en 9!. En de tafseer natuurlijk!. Het is een kwestie van lezen.


  Het valt mij op dat wanneer u om argumenten uit dezelfde vakliteratuur en islamitische bronteksten, waaruit u beweert te citeren, gevraagd wordt, u dan plotseling aan komt zetten met die en gene!. Nu weer met die Nigeriaan die niet eens het woord ' taubah' kan uitspreken!. En dat moet zeker de islam vertegenwoordigen?!

  Waar blijven uw bronnen?
  Waar blijven die citaten die moslims opdragen uit het niets een oorlog te beginnen, zoals u beweert?
  Die zijn er niet. Daarom refereert u graag aan moordenaars binnen de islamitische gemeenschap, terwijl nog minder dan 1% van alle moslims crimineel is zoals van alle bevolkingsgroepen een bepaalde percentage crimineel is.

  U beweert uit de koran te citeren, noem de verzen ervoor en erna. Noem alles wat in die hoofdstukken staat. Die 8:60 of die 2:191 staan daar niet hun eentje!
  Durf de complete tekst te citeren!. Dan pas ben ik tevreden.

  U schreef ook:
  "ik geef toe dat de geleerde acrobaten die deze dingen analyseren het soms wat ingewikkeld maken"
  ----------------------------------------------------------
  Hoezo ingewikkeld!?
  Dus u verdenkt uw lezers van onbelezenheid?
  Is dit de reden waarom u nooit complete teksten wilt noemen?

  Ja. Ik blijf u bestoken met deze vragen tot u eens met antwoorden komt.

  Maar u hoeft zich geen zorgen te maken om een oorlog die door de moslims ontketend zou worden hoor.
  Als er oorlog uitbreekt blijft er weinig over van die vrije wereld, dat staat vast. En en neem van mij aan, de islam zal daar niet de oorzaak van zijn. (Verwijzend naar de welvaartbedreigende bankiers!)

  BeantwoordenVerwijderen