Pim Fortuyn: Tegen de islamisering van onze cultuur

In dit boek heb ik stelling genomen tegen het cultuurrelativisme dat de westerse samenlevingen belaagt, in het bijzonder de Nederlandse. Een relativisme dat niet is ingegeven door een altruïstische houding ten opzichte van andere culturen dan de onze, maar door desinteresse en slordigheid, een in mijn ogen buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling, niet in de laatste plaats omdat er sterke culturen in de wereld zijn die aan dit westerse relativisme niet de minste boodschap hebben.

Overal in de wereld kan men een herleving van het fundamentalisme vaststellen. Deels wordt die ingegeven en veroorzaakt door de internationalisering van de wereld in cultureel en economisch opzicht. Dat veroorzaakt naast een grote mate van vrijheid en een zeer aanzienlijke verruiming van keuzemogelijkheden, ook angsten met name onder hen die maar zeer ten dele de vruchten kunnen plukken van deze internationalisering van de wereld. Fundamentalisme biedt voor de kanalisering van deze angsten een bedding, een bedding die veelal politiek-religieus van aard is.

Hoewel ik het fundamentalisme in mijn boek ruim heb gedefinieerd, is het het islamitisch fundamentalisme in het bijzonder dat mij zorgen baart, maar ook de islam in meer liberale varianten stelt ons voor de nodige problemen. Op een aantal essentiële gebieden heb ik de verschilpunten gedefinieerd tussen enerzijds de islam en fundamentalistische interpretaties daarvan, en anderzijds de joods-christelijke humanistische cultuur, globaal gesteld, de cultuur van de westerse ontwikkelde landen met hun markteconomieën, hun rechtsstaten en parlementaire democratieën. Ik heb laten zien dat die verschilpunten zich op drie essentiële terreinen op buitengewoon pijnlijke manier toespitsen, te weten: de scheiding van kerk en staat - het hart van onze cultuur, rechtsstaat en parlementaire democratie -, de omgang tussen mannen en vrouwen en de omgang met kinderen en jonge mensen. De verschillen zijn op deze drie terreinen niet alleen scherp en pijnlijk, maar ook onoverbrugbaar, in die zin dat daarover niet te marchanderen valt zonder het wezen van onze cultuur, identiteit en manier van samenleven aan te tasten.

Naar mijn mening is het hard nodig om over deze geschilpunten het politieke en maatschappelijke debat in alle helderheid aan te gaan en geen misverstanden te laten bestaan over hetgeen voor onze samenleving van essentieel belang is. Ik wil op dit moment nog niet zover gaan om te eisen dat men zich schikt naar deze essentiële waarden van onze cultuur, hoewel ik voor de nieuwkomers wat dat betreft een uitzondering maak. Zij hebben zich hieraan te conformeren en zo niet, dan zijn zij niet welkom. Het is een kwestie van lijfsbehoud om op deze punten de lijnen scherp te trekken. Het debat met de islamitische Nederlanders is noodzakelijk om hun te laten zien en voelen dat het ons ernst is en om akelige verrassingen in de naaste toekomst te voorkomen.

Debat alleen is echter niet voldoende. De beste bestrijding van de voedingsbodem voor fundamentalisme is nog altijd het breken van de gedepriveerde sociaal-economische positie van duidelijk te onderscheiden groepen. Islamitische Nederlanders dienen zich niet en masse en uitzichtloos in de onderklasse te blijven bevinden.  Aan hen dient op korte termijn perspectief te worden geboden om ten volle deel te nemen aan de Nederlandse economie en samenleving. De politiek zou er verstandig aan doen om het motto: 'werk, werk en nog eens werk' om te zetten in daden. Daarover heb ik een boekje opengedaan in Uw baan op de tocht (Utrecht, 1995).

Bewust beleefde Nederlandse identiteit, opkomen voor essentiële normen en waarden, in debat gaan met hen die daar een geheel andere mening over hebben, daarover gaat dit boek. Ik hoop dat het aanzet tot nadenken, tot schrijven en tot actieve deelname aan en initiatie van het broodnodige brede maatschappelijke en politieke debat, opdat de multiculturele samenleving inhoud en vorm krijgt.

Uit: Pim Fortuyn - Tegen de islamisering van onze cultuur - Nederlandse identiteit als fundament. 
Epiloog. A.W. Bruna Uitgevers B.V. Utrecht, 1997

34 opmerkingen:

 1. NL verkiest nog altijd om door te slapen en ziet de wolf niet die op de prooi loert. Pim Fortuyn's dood is een uitvloeiing van de Nederlandse "cultuur". Die cultuur is niet te definieren met het woord tolerantie maar met lafheid en gebrek aan een rechte rug.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 'De beste bestrijding van de voedingsbodem voor fundamentalisme is nog altijd het breken van de gedepriveerde sociaal-economische positie van duidelijk te onderscheiden groepen.' schrijft Pim terecht.

  Echter als je op wikipedia het IQ per land http://en.wikipedia.org/wiki/Nations_and_intelligence naast religie per land zet http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prevailing_world_religions_map.png dan kun je stellen dat het gemiddeld IQ van import Moslims 85 is.

  Het wordt dan ook erg lastig om deze groep ten volle deel te laten nemen aan de Nederlandse economie en samenleving. Er zal dan ook speciaal aandacht aan gegeven moeten worden om te voorkomen dat Islamitische Nederlanders zich en masse en uitzichtloos in de onderklasse blijven bevinden wat zal leiden tot fundamentalisme en terrorisme.

  Ondertussen is in de Nederlandse politiek nog weinig tot geen discussie te vinden over de punten die Pim aansnijdt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat was Fortuyn super genuanceerd en aardig.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik kom bijna in de verleiding om de recensie van Pims boekje door Hans Jansen (uit het Parool van 2 januari 1997) hier te plaatsen. Het begint zo:

  Fortuyn roept maar wat over islamisering


  Er is weer een nieuwe prekenbundel van prof.dr. Wilhelmus S.P. (‘Pim’) Fortuyn verschenen ! Islamiseert Nederland ? Professor Fortuyn is er bang voor en doet er wat aan. Zijn gewichtige bespiegelingen terzake heeft hij laten uittikken en bundelen. Het resultaat ziet er in alle opzichten uit als een boek. Fortuyn gaf zijn werk een pakkende titel mee: Tegen de islamisering van onze cultuur, Nederlandse identiteit als fundament. De uitgever is Bruna in Utrecht en de tekstverwerking komt op rekening van ‘Tekstburo Elberse’ in Rotterdam.
  Naar aanleiding van de publicatie van zijn boek Tegen de islamisering van onze cultuur had Pauline Sinnema een interview met Pim Fortuyn (‘De engel heeft een monster gebaard’, PS van Het Parool van 15 februari). Dr J.J.G. Jansen is docent Arabisch en islam aan Rijksuniversiteit Leiden. Hij las het boek van Fortuyn en is verbijsterd...

  enz. :)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Floris,

  Hans Jansen heeft dit decennium dus zijn mening bijgesteld. Die constatering op zich weerlegt echter niks van wat Fortuyn zei of van wat Jansen toen zei en nu zegt.

  Veranderende inzichten kunnen ook met veranderende situaties te maken hebben. Zo weet ik uit eigen ervaring dat veel moslims tot pakweg 11-9-01 inderdaad weinig met de echte islam te maken wilden hebben. Leve de vrijheid, weg met die extreemste uitwassen van de duisterste middeleeuwen.

  Pas toen bleek dat de extreemste uitwassen uit de duisterste middeleeuwen in staat zijn grootmachten op hun knieën te krijgen keerde velen terug naar het geloof in extreme uitwassen uit de duisterste middeleeuwen. Diverse spreekpoppen van al-qaida en cs zagen dat ook als hun belangrijkste overwinning; moslims weten nu weer hoe het hoort. Ineens gingen de vrouwen en zelfs de kleinste meisjes hoofddoekjes of erger dragen. In het Westen, maar ook in de vele destijds "verwesterde" islamitische landen. In Tunesië en Turkije waren hoofddoekjes destijds zelfs verboden in openbare gelegenheden; nu zijn ze weer helemaal terug.

  Sinds 9-11 zijn er reeksen aanslagen geweest in het Westen, gepleegd door westerse moslims die de islam opnieuw hebben ontdekt. Ook het geweld tegen joden, homo's en vrouwen nam hier enorm toe. Westerse jihadistjes die massaal afreizen naar oorlogsgebieden zoals Irak en Syrië; tot 2001 was dat zeldzaam.

  Zowel in het Westen als in de rest van de wereld is de islam sinds 9-11 dus veel machtiger geworden. Islamcritici worden nu aangeklaagd, bedreigd of erger; vaak door dezelfde mensen die ooit Salmon Rushdie steunden (in de tijd dat de islam nog tandeloos leek). Tegenwoordig worden tegenstanders van de holocaust stelselmatig "nazi's" genoemd door de zogenaamde "antifascisten" die holocaustpredikers zoals Menebhi en Danen uitnodigen om de kristallnacht te herdenken.
  Cabaretiers zeggen openlijk dat ze daar geen grappen over durven maken, en grappen en grollen daarom maar liever over de moord op Fortuyn, de ernstige verminking van Hirsi Ali en de vele bedreigingen richting Wilders.
  Lachen!
  En toch "betrokken".

  Fortuyn had slechts enkele tientallen voorbeeldjes van islamisering, inmiddels kunnen we er vele honderden noemen.
  Vandaar dat menig opinie is bijgesteld.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Floris,

  Hans Jansen heeft dit decennium dus zijn mening bijgesteld. Die constatering op zich weerlegt echter niks van wat Fortuyn zei of van wat Jansen toen zei en nu zegt.

  Veranderende inzichten kunnen ook met veranderende situaties te maken hebben. Zo weet ik uit eigen ervaring dat veel moslims tot pakweg 11-9-01 inderdaad weinig met de echte islam te maken wilden hebben. Leve de vrijheid, weg met die extreemste uitwassen van de duisterste middeleeuwen.

  Pas toen bleek dat de extreemste uitwassen uit de duisterste middeleeuwen in staat zijn grootmachten op hun knieën te krijgen keerde velen terug naar het geloof in extreme uitwassen uit de duisterste middeleeuwen. Diverse spreekpoppen van al-qaida en cs zagen dat ook als hun belangrijkste overwinning; moslims weten nu weer hoe het hoort. Ineens gingen de vrouwen en zelfs de kleinste meisjes hoofddoekjes of erger dragen. In het Westen, maar ook in de vele destijds "verwesterde" islamitische landen. In Tunesië en Turkije waren hoofddoekjes destijds zelfs verboden in openbare gelegenheden; nu zijn ze weer helemaal terug.

  Sinds 9-11 zijn er reeksen aanslagen geweest in het Westen, gepleegd door westerse moslims die de islam opnieuw hebben ontdekt. Ook het geweld tegen joden, homo's en vrouwen nam hier enorm toe. Westerse jihadistjes die massaal afreizen naar oorlogsgebieden zoals Irak en Syrië; tot 2001 was dat zeldzaam.

  Zowel in het Westen als in de rest van de wereld is de islam sinds 9-11 dus veel machtiger geworden. Islamcritici worden nu aangeklaagd, bedreigd of erger; vaak door dezelfde mensen die ooit Salmon Rushdie steunden (in de tijd dat de islam nog tandeloos leek). Tegenwoordig worden tegenstanders van de holocaust stelselmatig "nazi's" genoemd door de zogenaamde "antifascisten" die holocaustpredikers zoals Menebhi en Danen uitnodigen om de kristallnacht te herdenken.
  Cabaretiers zeggen openlijk dat ze daar geen grappen over durven maken, en grappen en grollen daarom maar liever over de moord op Fortuyn, de ernstige verminking van Hirsi Ali en de vele bedreigingen richting Wilders.
  Lachen!
  En toch "betrokken".

  Fortuyn had slechts enkele tientallen voorbeeldjes van islamisering, inmiddels kunnen we er vele honderden noemen.
  Vandaar dat menig opinie is bijgesteld.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dandruff, je zegt een aantal serieuze dingen die zeker een reactie behoeven. Maar eerst het volgende pareltje (kan het niet laten):

  "Islamcritici worden nu aangeklaagd, bedreigd of erger; vaak door dezelfde mensen die ooit Salmon Rushdie steunden"

  Ben benieuwd of je een voorbeeld hebt van iemand die het in de jaren tachtig voor Rushdie opnam en nu 'islamcritici bedreigt'. Zouden de eerbiedwaardige lieden van het vroegere Rushdie-comite nu dreigmailtjes sturen? Dan zijn de tijden werkelijk veranderd ;)

  Je hebt overigens gelijk dat de hoofddoek meer is teruggekeerd in verschillende islamitische landen. Overigens vind ik een hoofddoekverbod net zo ondemocratisch als de verplichting het dragen van een hoofddoek, tenminste als je het principieel bekijkt.
  Verder zijn Irak en Syrië twee volstrekt verschillende gevallen. Op geen enkele manier te vergelijken zelfs (ook de positie van 'het Westen' is in deze geheel verschillend), dus kijk naar nog eens kritisch naar.
  Dat Hans Jansen zijn mening heeft 'bijgesteld' heb ik ook wel gezien. Moest overigens wel een beetje lachen bij een passage uit zijn inleiding van 'Eindstrijd', de 'islamkritische' bundel essays van de WSP Fortuynstichting. Daarin schreef hij dat 'Fortuyn niet de tijd heeft gehad om zijn ideeën over de islam verder uit te werken'. Dat vond ik wel een tactvolle opmerking gezien zijn recensie uit het Parool (maar dan zou je die hele recensie moeten lezen, ik heb hem wel, mocht er belangstelling voor bestaan). Ik geloof trouwens dat Hans Jansen en ik tot de weinigen behoren die het boekje van Fortuyn daadwerkelijk gelezen hebben. Ik verklap alvast een ding, dat boekje gaat nauwelijks over de islam, maar vooral over Fortuyn zelf.
  De opmars van de hoofddoek is verder ontegenzeggelijk toegenomen in grote delen van de islamitische wereld, maar dat is niet sinds 9/11. Dat is al eerder aan de gang. Heeft overigens met en heleboel zaken te maken, maar dat ligt iets gecompliceerder/genuanceerder dan wat er hier in regel in dit forum geroepen wordt.
  Grappen over Wilders, dat vind ik weer dat moet kunnen, ook die van Theo Maassen. Bedreigingen overigens niet, laat ik daar duidelijk over zijn. Maar gezien wat Wilders zelf allemaal uitkraamt ben ik blij dat er nog iemand een beetje tegengas geeft. Bovendien waren ze ook leuk.
  Bij de laatste Kristallnacht herdenking was ik zelf aanwezig. Was een prima herdenking.
  Dat was het wel weer even. Tot zover.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Floris,

  Met "dezelfde mensen" bedoelde ik eigenlijk "dezelfde linkse kliek" die ons steeds weer vertelt dat christenen wel, en moslims niet beledigd (en dus ook niet bekritiseerd) mogen worden. Pakweg 20 jaar geleden was dat wel anders, uitzonderingen zoals Rabbae daargelaten.
  Ooit Rushdie-fan Anil Ramdas bijvoorbeeld belasterde en beledigde sinds 2002 vrijwel iedereen die ook maar de minste kritiek had op de islam.
  Laster is nog geen bedreiging nee; maar de vele huilende wolven maken dreigementen en geweld door derden wèl aanvaardbaar.

  Ik ben niet voor een hoofddoekjesverbod, ik vind wel dat er openlijk over de kwalijke aspecten van de hoofddoek gesproken moet kunnen worden.
  Maar waar het mij echt om ging is de veranderende situatie weer te geven. In bepaalde islamitische landen begon de opmars van de islam inderdaad al eerder, maar 9-11 was de grote ommekeer; vooral in het Westen.

  De situatie in Irak en Syrië is niet dezelfde, dat zeg ik dus ook niet.
  Maar waar het mij om ging is dat westerse moslims nu wel naar oorlogsgebieden afreizen, en 20 jaar geleden niet of nauwelijks.

  Ik ben voor vrijheid van meningsuiting en dus niet tegen grappen over Wilders. Ik vind grappen over het laten inslapen van mensen die al ernstig bedreigd worden alleen niet zo grappig, maar misschien is dat omdat ik tegen laffe "allemaal tegen één"-bullies ben. Maassen heeft meermaals laten blijken alleen ongevaarlijke, kwetsbare, onpopulaire, lelijke en verminkte mensen tot op het bot te beledigen en te belasteren. Omwille van de lieve vrede zal Maassen gevaarlijke mensen nooit bekritiseren, integendeel. Toen de criminaliteit en extremisme verheerlijkende rapgroep "DHC" een racistische en bedreigende rap over Hirsi Ali maakte nam Maassen het direct voor hen op. Dat maakt Maassen een linkse cabaretier.

  Ik snap ook niet hoe je erbij komt dat Wilders te weinig tegengas krijgt. Ik kan geen politicus, cabaretier, journalist of columnist noemen die Wilders nog niet heeft bekritiseerd, beledigd of belasterd.
  Jij wel?
  Er waren zelfs openlijke oproepen om hem te mollen (oa van Riessen, vondenDunk).
  Hooguit kun je zeggen dat tegenwoordig niet iedereen Wilders nog een nazi noemt; steeds vaker wordt Wilders ook met veel minder beladen oorlogsmisdadigers uit Rwanda, Joegoslavië en Afghanistan vergeleken. Een tijdje geleden vergeleek een D'66-mutsje Wilders zelfs gewoon met Marc Dutroux; zo genuanceerd was links nog nooit over een politieke tegenstander.

  Maar niks van wat Wilders "uitkraamt" rechtvaardigt al deze vergelijkingen, en alle andere laster die Wilders over zich heen krijgt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @Dandruff: Wilders is natuurlijk vooral een slachtoffer. Dat ie bewwaakt moet worden vind ik ook erg (en wellicht ten overvloede, bedreigingen zijn fout, laat ik het maar nog een keer zeggen), maar doe niet alsof Wilders een lammetje is. Dus dat ie dan (soms) stevig wordt aangepakt, heel goed. Wilders dus ook slachtoffer van laster, hahaha. Wilders is natuurlijk een door en door fatsoenlijke politicus. Ook die partij van hem, alleen maar nette mensen. Of zijn die ook slachtoffer van 'laster'?
  Moslims die afreizen, wat weet je het lekker simpel te houden. Misschien toch handig om je een beetje in de achtergronden te verdiepen. En misschien moet je dan ook maar eens en boek van 'Salmon' Rushdie lezen ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dandruff, ik ga niet op alles in, maar een paar dingetjes. Nogmaals, denk eerst na voordat je iets opschrijft, want het wordt bijna weer hilarisch (zoals in onze vorige discussie):

  "Met "dezelfde mensen" bedoelde ik eigenlijk "dezelfde linkse kliek" die ons steeds weer vertelt dat christenen wel, en moslims niet beledigd (en dus ook niet bekritiseerd) mogen worden. Pakweg 20 jaar geleden was dat wel anders, uitzonderingen zoals Rabbae daargelaten.
  Ooit Rushdie-fan Anil Ramdas bijvoorbeeld belasterde en beledigde sinds 2002 vrijwel iedereen die ook maar de minste kritiek had op de islam.
  Laster is nog geen bedreiging nee; maar de vele huilende wolven maken dreigementen en geweld door derden wèl aanvaardbaar"

  Kun jij aangeven wanneer Anil Ramdas zich schuldig heeft gemaakt aan 'laster'. en 'belediging'? Als Anil Ramdas dat al zou hebben gedaan, dan heeft Wilders dat zeker.

  "Ik ben niet voor een hoofddoekjesverbod, ik vind wel dat er openlijk over de kwalijke aspecten van de hoofddoek gesproken moet kunnen worden.
  Maar waar het mij echt om ging is de veranderende situatie weer te geven. In bepaalde islamitische landen begon de opmars van de islam inderdaad al eerder, maar 9-11 was de grote ommekeer; vooral in het Westen."

  Je hebt een punt. Er kan absoluut niet gesproken worden over wat jij omschrijft als 'de kwalijke aspecten van de hoofddoek'. Zie deze site als bewijs ;)
  De rest wordt een herhaling, dus dat laat ik voor nu zitten. Zie mijn vorige reacties

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Floris,

  Zou je alleen in willen gaan op wat ik wèl zeg, en niet op wat jij vindt dat ik zou moeten zeggen om jouw verhaal beter te laten klinken?
  Dank.

  Wilders is geen lammetje nee.
  En iedereen mag worden aangepakt.
  Maar andersdenkenden met Hitler of Dutroux vergelijken is toch echt laster, tenzij jij één uitspraak van Wilders hebt die die vergelijking rechtvaardigt.
  Weet je er één?
  Nee?
  Mooi, dan zijn we het eens.

  Niemand is altijd fatsoenlijk en geen enkele partij bestaat uitsluitend uit nette mensen. Maar Wilders noemt zijn opponenten geen "ratten", "nazi's", "joden", "fascisten", "kindermoordenaars" of wat dan ook. Politici als Marijnissen, de Graaf, Rosenmüller, van Boxtel, Kok, Dijkstal, Melkert, van Hintum, Samson, etc deden/doen dat wel; zonder te worden gecorrigeerd vanuit hun eigen partijen. Het is jammer dat ik jou uit moet leggen wat daar mis mee is.

  Wilders nam het op voor zijn godwinnende tegenstanders toen die werden opgepakt of bedreigd; oa Dibi en van Veen. Wilders' tegenstanders roepen juist op tot het opsluiten of censureren van Wilders. Waar Wilders politieke geweld consequent veroordeelt, hebben diverse tegenstanders van Wilders geweld tegen Wilders (en anderen) gebagatelliseerd, "genuanceerd" of zelfs gepromoot.

  Ik vind dat allemaal niet zo hilarisch, vandaar dat ik cabaret à la Maassen ook niet zo trek.
  Oude discussies nalezen heeft geen enkele zin. Jouw "sterkste" argument is je extreme superioriteitsgevoel; doen alsof je alles weet terwijl je niks uitlegt aan de onwetenden die het wagen je tegen te spreken.
  - Kun je mij uitleggen waarom Westerse moslims nu wel afreizen naar Nigeria en Pakistan, en vóór 9-11 niet?
  - Nee?
  - Wat zijn die achtergronden precies?
  - Kun je uitleggen wat de link met welk boek dan ook van Rushdie is?
  - Nee?
  - Was dat alleen om je belezenheid te suggereren?

  Anil Ramdas noemde diverse islamcritici "fascisten", oa Ellian en Wilders, en noemde PVV-stemmers en alles wat daar op lijkt regelmatig "white trash".
  Kritiek op de islam is echter geen fascisme, en stemmen op een democratische partij is geen vorm van criminaliteit. Waarom dat laster en belediging is lijkt me duidelijk, en nogmaals ik geloof niet dat jij voorbeelden kan geven van Wilders die zich soortgelijk uitliet over wie dan ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Dandruff, wordt het niet eens tijd om eerst na te denken en dan iets op te schrijven? Kijk eens naar je laatste bijdrage:

  "Maar Wilders noemt zijn opponenten geen "ratten", "nazi's", "joden", "fascisten", "kindermoordenaars" of wat dan ook. Politici als Marijnissen, de Graaf, Rosenmüller, van Boxtel, Kok, Dijkstal, Melkert, van Hintum, Samson, etc deden/doen dat wel"

  Ik wist niet dat 'Joden' een scheldwoord was. En ik vraag me af of het zin heeft om dan met überhaupt een gesprek met je aan te gaan, over of het wel/ niet terecht is om vergelijkingen met het historische fascisme met de PVV te maken (ikzelf denk dat dit, om verschillende redenen, wat problematisch is). Maar zorg eerst dat je de zaken zelf een beetje helder hebt. In je hoofd en in 'je handen' (daarmee bedoel ik, hoe je het in dit forum neerkalkt). Want dit is nogal lachwekkend.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Dandruff, wordt het niet eens tijd om eerst na te denken en dan iets op te schrijven? Kijk eens naar je laatste bijdrage:

  "Maar Wilders noemt zijn opponenten geen "ratten", "nazi's", "joden", "fascisten", "kindermoordenaars" of wat dan ook. Politici als Marijnissen, de Graaf, Rosenmüller, van Boxtel, Kok, Dijkstal, Melkert, van Hintum, Samson, etc deden/doen dat wel"

  Ik wist niet dat 'Joden' een scheldwoord was. En ik vraag me af of het zin heeft om dan met überhaupt een gesprek met je aan te gaan, over of het wel/ niet terecht is om vergelijkingen met het historische fascisme met de PVV te maken (ikzelf denk dat dit, om verschillende redenen, wat problematisch is). Maar zorg eerst dat je de zaken zelf een beetje helder hebt. In je hoofd en in 'je handen' (daarmee bedoel ik, hoe je het in dit forum neerkalkt). Want dit is nogal lachwekkend.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Dandruff, nog een toevoeging. Zou jij kunnen aangeven wanneer de politici/publicisten Marijnissen, de Graaf, Rosenmüller, van Boxtel, Kok, Dijkstal, Melkert, van Hintum en Samson Wilders en aanhang hebben uitgemaakt voor: "ratten", "nazi's", "joden", "fascisten", "kindermoordenaars". Graag met volledig citaat, datum en bronvermelding. Ben benieuwd of het je lukt.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @Floris,

  "Jood" is voor mij natuurlijk geen scheldwoord. Maar in linkse en islamitische kringen wordt regelmatig gespeculeerd over joodse media, joodse banken, joodse neocons en joodse betrokkenheid bij 9-11. Fervente tegenstanders van Wilders zoals SP-er van Bommel en GL-er Danen demonstreerden meermaals hand-in-hand met lieden die antisemitische leuzen scandeerden en dito borden meedroegen. Diverse linkse politici gingen goede betrekkingen aan met pro-holocaust clubjes zoals de AEL en hamas.
  Een van de aanklagers in het Wilders-schijnproces (Jeroen de Kreek) beheert een aantal antisemitische websites zoals "hetzuur" "nazitruth" en "holocaustles". Voor de overige aanklagers was dat kennelijk geen probleem.

  In die context zie ik dat er wordt gespeculeerd over Wilders' joodse vrienden, joodse financiërs, zijn Israëlische ambassade-bezoeken, zijn verblijf in Israël en zijn joodse grootmoeder. Onder andere door Pierre Heijnen (PvdA), Henk Steenhuis (journalist) en Lizzy van Leeuwen (bestuurskundige, antropoloog).

  Bij elke andere politicus zou dit soort informatie volkomen irrelevant gevonden worden. Nu niet, en dat is niet zo raar; veel moslims maar ook socialisten geloven dat alle islamkritiek deel uitmaakt van een groot joods-zionistisch complot.
  De columnist Benzakour sprak over "de apin Ayaan en het varken van Gogh"; een verwijzing naar de "apen en varkens" (joden dus) in de koran?
  Terwijl een deel van links Nederland de moord op van Gogh als een "eigen schuldje" beschouwde vergat iedereen de extreem antisemitische brief die op zijn borst was gevonden, en was gericht tegen de "jodin" Ayaan. Ook in de door Maassen verdedigde Hirsi Ali- diss werd Ayaan een "jood" genoemd.

  Voor mij is "jood" geen scheldwoord, maar voor anderen kennelijk wel; en dat is net zo belangwekkend als al die andere als laster bedoelde scheldwoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Floris,

  Je vraagt mij om jou even bij te praten over de vele lastercampagnes van links, heb je afgelopen 12 jaar soms op de Noordpool vertoefd?
  Linkjes doen het niet op deze site. Maar die uitspraken zijn op alle zoekmachines makkelijk terug te vinden met de genoemde trefwoorden.

  Het moet niet allemaal van mijn kant komen:
  - Alles wat ik hier zei toonde ik aan met meerdere voorbeelden, en steeds als jij om meer voorbeelden of verduidelijking vroeg dan kreeg je die.
  - Jij onderbouwt echter niks van wat je zegt, ook niet als ik je duidelijk daar om vraag.

  Als een ballerina dans je steeds om de essentie van de discussie heen met je belachelijke stropoppen, je ongefundeerde beschuldigingen, je quasi-onwetendheid èn misplaatste arrogantie (kennelijk gaat dat samen), je irrelevante leestips en allerlei andere onnodige zijsprongetjes.

  Elke inhoudelijke reactie laat je steeds "voor nu even zitten", maar je wilt mij wel even een uurtje aan het werk zetten zodat je mijn antwoord weer kunt negeren?

  Doe zelf eens één keer serieus mee.
  Bijvoorbeeld, nogmaals; welke uitspraak van Wilders doet qua onfatsoenlijkheid, belediging of laster enigszins denken aan wat Wilders' tegenstanders allemaal uitkramen?
  Ik hoef geen volledig citaat, datum of bron; ik heb de afgelopen 12 jaar in Nederland gewoond en kan googelen.
  Alleen als dat citaat echt onvindbaar is (bijvoorbeeld omdat het niet bestaat) ga ik vragen om een aanvullende informatie.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hans Jansen versus Fortuyn:

  https://www.youtube.com/watch?v=EtTYFghWLhM

  BeantwoordenVerwijderen
 18. OK,geen jihad-strijders, maar vijfde kolonne.

  https://www.youtube.com/watch?v=YQMOxMtakgY

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Dandruff, zal later kijken of het nog de moeite is om in te gaan op wat je hierboven allemaal hebt gedeponeerd. Maar alvast een ding. Regelmatig bega je precies dezelfde misstap die je (overigens terecht) de dissers van Hirsi Ali verwijt; 'Joden', 'Zionisten' en 'Israël' zijn niet hetzelfde. Probeer die begrippen te scheiden. Dat komt de zuiverheid van de discussie alleen maar ten goede. Alleen voor notoire antisemieten en totale filosemieten/judeofielen is het allemaal hetzelfde. Voor de meeste 'normale en beschaafde' Joden en niet-Joden, Israëliërs, of anderen zijn dit allemaal verschillende begrippen. Probeer dat voor jezelf helder te krijgen, dan is er misschien een gesprek mogelijk. Ik zal later nog op bovenstaande bijdragen ingaan (mocht je daar behoefte aan hebben).

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @Floris,

  Ik weet heel goed het verschil tussen joden en zionisten; ik citeerde anderen die dat verschil niet maken.
  Maar dat wist je natuurlijk al lang; je had dat stropopje alleen nodig omdat je verder niks had.

  Ik ben het dan ook helemaal met je eens dat je nog niet in staat bent een inhoudelijk gesprek te voeren. Je hebt inderdaad nog nooit concrete feiten en argumenten aangedragen. Je vind dat misschien zelfs wel bijna half zo kwalijk als het eerlijk beantwoorden van een serieuze vraag.

  En eerlijk is eerlijk, het gemak waarmee jij je discussies uitsluitend op basis van arrogantie, irrelevantie, onjuistheid en onwetendheid weet te voeren is indrukwekkend. Ik durf te wedden dat je zo al heel vaak mensen hebt weten te belazeren. Vooral op matig presterende kleuterscholen weet je vast regelmatig je gelijk te halen.
  Alleen jammer voor je dat dat bij mij niet lukt.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Dandruff, ik ben echt met stomheid geslagen. Jij beweert dat jij het onderscheid tussen 'Joden', 'Zionisten' (of 'Israëli's', ook nog een relevante categorie) wel maakt, maar de mensen die je aanhaalt niet? Dus ook (in jouw woorden)"de politici/publicisten Marijnissen, de Graaf, Rosenmüller, van Boxtel, Kok, Dijkstal, Melkert, van Hintum en Samson"?
  En verder 'feiten'.... tja. Ik kan natuurlijk niet in je hoofd kijken, maar soms heb ik het idee, althans je wekt vaak de indruk (ook in onze eerdere discussie, met je briljante stelling 'homo's krijgen de schuld van islamitisch geweld', die vond ik zo geniaal dat ik die onthouden heb), dat er bij jou soms enigszins sprake is van een, laten we zeggen, ietwat vloeiende overgang van feit en fictie ;) Dat ik mensen zou belazeren laat ik maar voor jouw rekening. 'Matig presterende kleuterscholen', die vind ik wel leuk gevonden. Hoe kwam je op het idee?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @Floris,

  Ik heb alles wat ik heb gezegd aangetoond aan de hand van controleerbare feiten en concrete voorbeelden. Jij hebt dat nog nooit gedaan; waar blijven die uitspraken van Wilders waar ik al meermaals om vroeg?

  Jij zegt steeds dat je niet herkent of begrijpt wat ik schrijf omdat je het nieuws een paar decennia niet hebt gevolgd. Maar als jij echt serieuze vragen zou hebben dan had je ze kunnen stellen; en dat deed je nooit. Je vindt het niet nodig om serieuze vragen te stellen, omdat jij ook nooit serieuze vragen beantwoordt.

  Alles wat je zegt is gebaseerd op het vermijden van elke inhoudelijke discussie.
  Daar heb ik geen zin in.
  Verras de wereld met een zinnige opmerking, of ga lekker naar "sargasso".

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Als Pim nog had geleefd,had Nederland er heel anders uit gezien.Daar was de politiek zich terdege van bewust.Ook de islam.Door een politieke/islamitische samenzwering is Pim vermoord door de links-extremist Volkert van der Graaff die volgend jaar vrij komt en dus ook op zijn tellen moet passen.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Als Pim nog had geleefd,had Nederland er heel anders uit gezien.Daar was de politiek zich terdege van bewust.Ook de islam.Door een politieke/islamitische samenzwering is Pim vermoord door de links-extremist Volkert van der Graaff die volgend jaar vrij komt en dus ook op zijn tellen moet passen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @Groene Leeuw,

  Volkert van der G gaat niks overkomen, en zo hoort het; beschaving moet het verschil zijn tussen links en rechts. Politiek geweld komt traditioneel altijd van links.

  Alleen het dreigen vanachter de computer zien we ook bij rechts. Lasteraars die islamcritici zoals Wilders in levensgevaar brengen met godwins, zoals Herman van Veen en Peter Repelsteeltje de Vries kregen vaak hatemail, maar daar bleef het altijd bij.
  Ook iedere keer dat er een meisje van 9 door enkele cultuurverrijkers halfdood wordt geslagen schreeuwen de reaguurders van de Telegraaf dat ze de daders gaan aanpakken.
  Maar dat gebeurt gelukkig nooit.

  BeantwoordenVerwijderen

 26. Dandruff, kan het niet laten. Je zegt:

  "Volkert van der G gaat niks overkomen, en zo hoort het; beschaving moet het verschil zijn tussen links en rechts. Politiek geweld komt traditioneel altijd van links".

  Ik denk dat Hitler, Pinochet en Anders Breivik grote uitzonderingen zijn. Of zijn ook links?

  BeantwoordenVerwijderen

 27. Dandruff, kan het niet laten. Je zegt:

  "Volkert van der G gaat niks overkomen, en zo hoort het; beschaving moet het verschil zijn tussen links en rechts. Politiek geweld komt traditioneel altijd van links".

  Ik denk dat Hitler, Pinochet en Anders Breivik grote uitzonderingen zijn. Of zijn ook links?

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Floris,

  Ging jij nog proberen om één van je belachelijke beweringen hierboven iets minder belachelijk te maken?

  Of blijf je bij je standpunt dat linkse ideeën onmogelijk met inhoudelijke argumenten zijn te verdedigen?

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Hangt ervan af wat voor linkse ideeën. Daar zij n ook nogal wat verschillen in. Communisme, sociaaldemocratie of links liberalisme zijn niet hetzelfde. Net als fascisme, conservatisme, laissez faire liberalisme, nationalisme of rechts populisme op rechts. Maar ik durf de stelling wel aan dat de ideeën van het links liberalisme of de sociaal democratie beter te verdedigen zijn dan bijv. het nationaal populisme van Wilders en Bosma. Maar dat is slechts mijn persoonlijke opvatting ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @Floris,

  Als die linkse ideeën echt ietsje beter te verdedigen zijn, waarom durft links dat dan niet?
  Waarom is links afhankelijk van lastercampagnes, censuur, schijnprocessen, beroepsverboden, intimidatie en geweld?
  En dan heb ik het alleen over Nederland, niet eens over Cuba of Noord-Korea waar concentratiekampen staan.

  Jij bewijst mijn gelijk ook. In jouw 10 reacties hierboven staan slechts 3 ongefundeerde opmerkingen; de rest is slechts klieren, zuigen, trollen. Ondanks herhaalde verzoeken heb je niet geprobeerd om één van die 3 ongefundeerde opmerkingen enigszins aannemelijk te maken.
  Als 3 ongefundeerde opmerkingen per 10 dagen voor jou het hoogst haalbare is in een discussie, dan kan jouw opvatting onmogelijk met de realiteit stroken. De realiteit hoeft niet met stropoppen en afleidingsmanoeuvres verdedigd te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Dandruff, over 'gefundeerd' gesproken...;) Weet je wat gefundeerd überhaupt betekend? Heb daar een beetje mijn twijfels over, als ik het geheel overzie. Je schreeuwt hier van alles over 'Salmon Rushdie', zonder dat je ooit in je leven zelfs een boek van hem hebt opengeslagen. Verder zie ik alleen maar losse flodders, paranoia, of een zodanige misvorming van de wereld om je heen (ideologisch gedeformeerd, kent u die uitdrukking?), dat ik me afvraag wat jij onder 'gefundeerd' verstaat. Homo's krijgen de schuld van islamitisch geweld...jatochnietdan? Zeer 'gefundeerd' allemaal. Las trouwens net dat een op de drie PVV stemmers in UFO's gelooft. Geen idee of dat echt zo is, maar als hier het eea lees wil ik dat best wel geloven ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Dandruff, over 'gefundeerd' gesproken...;) Weet je wat gefundeerd überhaupt betekend? Heb daar een beetje mijn twijfels over, als ik het geheel overzie. Je schreeuwt hier van alles over 'Salmon Rushdie', zonder dat je ooit in je leven zelfs een boek van hem hebt opengeslagen. Verder zie ik alleen maar losse flodders, paranoia, of een zodanige misvorming van de wereld om je heen (ideologisch gedeformeerd, kent u die uitdrukking?), dat ik me afvraag wat jij onder 'gefundeerd' verstaat. Homo's krijgen de schuld van islamitisch geweld...jatochnietdan? Zeer 'gefundeerd' allemaal. Las trouwens net dat een op de drie PVV stemmers in UFO's gelooft. Geen idee of dat echt zo is, maar als hier het eea lees wil ik dat best wel geloven ;)

  BeantwoordenVerwijderen