Sharia-enclaves

Het stichten van islamitische enclaves is een oude tactiek waar Nederland nu voor het eerst mee geconfronteerd wordt. Voor ons is het misschien nieuw, voor de islamitische gestaalde kaders helemaal niet. Een Britse specialist, Patrick Sookhdeo, heeft er regelmatig over geschreven, onder andere in een boek uit 2007, Global Jihad.

Het is de kunst het stichten van enclaves zo soft mogelijk uit te voeren. Wegjagen en het gebruik van geweld kan te veel weerstand oproepen en is ook niet vaak nodig. Het is al meer dan voldoende om het
gebied onaantrekkelijk te maken voor wie geen moslim is. Die zullen zich er niet langer gaan vestigen. Op de lange duur wordt de gehele enclave dan ten slotte uitsluitend door moslims bewoond.

Publiciteit zoals de wandelingen op 21 mei van Lodewijk Asscher en Geert Wilders helpen om aan de onaantrekkelijkheid van het gebied wijde bekendheid te geven. Wie geen moslim is en desondanks nu nog een huis koopt of huurt in de betrokken driehoek, is niet helemaal snik.

Het gaat gewoonlijk om slechts enkele ‘haatbaarden’, om wie een groep jongeren uit de testosteronbrigade heen hangt. De rest zwijgt uit welbegrepen eigenbelang, want wie de haatbaarden tegenspreekt, zal beschuldigd worden van afvalligheid. En op uittreding uit de islam staan zware formele en informele sancties.

Wanneer de ‘haatbaarden’ er uitgevist worden, is het afgelopen. De vroegere adviseur van de Nederlandse regering in islamzaken, Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936, zo lang geleden is dat niet), adviseerde dan ook de haatbaarden ‘gevoelig te slaan’ of woorden van gelijke strekking.

In Egypte werden Sharia-enclaves door het regime van Mubarak bestreden met een cynische vorm van welwillendheid: ze gingen hun gang maar, zij het dat ze zelf voor de vuilnisophaal, de elektriciteit en het water dienden te zorgen. De gevolgen laten zich raden.

Onze eigen geliefde overheid heeft maar heel weinig middelen waarvan het gebruik kan maken zonder heel de adel en de clerus van de Linkse Kerk van de Policor en de Multikul over zich heen te krijgen. Een enclave erkennen maar dan ook de uitkeringen aan bewoners van de enclave stopzetten? Ondenkbaar.

Toetsbare zaken daarentegen als het sluiten van (kinder)huwelijken zonder voorafgaand burgerlijk huwelijk, bedreiging met geweld, medeplichtigheid aan eremoorden of vrouwenmishandeling (besnijdenis), en de juristen zullen nog wel meer weten te verzinnen, die horen als de machthebbers dat willen nog steeds wel tot de mogelijkheden.

Gezien de inhoud van de Sharia is eigenlijk elke oproep tot toepassing van de Sharia tegelijkertijd een oproep tot het gebruik van geweld jegens iedereen die geen moslim is, en een aanval op de Nederlandse staat en grondwet. Maar ach, een politicus die uitziet naar een lucratieve benoeming bij de EU in Brussel zal daar toch wat minder aandacht voor kunnen opbrengen. Hij beschouwt het als een voorbijgaande gril van een groepje achtergestelden, en aan die achtergesteldheid acht hij zichzelf mogelijk nog medeschuldig ook.

Dat het geleidelijk stichten van zulke enclaves een vorm van wereldwijde eeuwenoude Jihad is die godsdienstige sanctie geniet – dat willen we samen met elkaar in dit land liever niet weten.

6 opmerkingen:

 1. Hoeveel redenen zijn er nodig om uit de EU te treden? Een orgaan dat zich liever bezighoudt met de flesjes olijfolie in de dure restaurants die zij frequenteren ipv volstrekt uit de hand gelopen immigratie, economisch wanbeleid gedurende jaren, de eigen grootgraaierij, volstrekte incompetentie van de "leiders" die van het volk "lijders"maken en die alles wat slecht is bevorderen ten koste van alles dat nog in de eigen kracht wil staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik weet niet of er regels voor zijn, maar bij de toewijzing van huurhuizen wordt er gekeken naar de tijd die men ingeschreven heeft gestaan als woningzoekende. Ook wordt op het inkomen gelet. Maar over getto-vorming weet ik niet of er regels voor zijn. Het lijkt mij een eenvoudige zaak om bij de toewijzing van huurhuizen simpel te kijken naar de buren en dan één van de buren cultureel gehandicapt is dan gaat de verhuizing niet door.

  Het is net als bij het transport van splijtstof. Die nucleaire brandstofstaven moeten uit elkaar worden gehouden om een reactie te voorkomen. Het zelfde geldt voor moslims, als er twee of meer bij elkaar komen dan versterken zij elkaars gekte, ze bevestigen elkaar in die onbenullige zaken. En dat wordt ook explosief.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ja dat krijg nu met overheidsbemoeienis:
  1 "..tijd dat men ingeschreven staat..."
  2 .."inkomen"
  3 "kijken naar de buren"

  Zo zie je maar weer dat de samenleving telkens verstoord wordt door de overheid.

  Stel nu dat huizenbezit in getto's in private handen zou zijn en de eigenaren in een vrije markt zouden opereren.
  De eigenaren zouden dan ten alle tijde hun uiterste best doen om waardevermindering van hun eigendom tegen te gaan.
  Kortom, de overheid zorgt voor de groei van de islam door verantwoordelijkheid en privaat bezit weg te nemen. Speel je het spel niet volgens de regels....dan is er altijd de overheid die belastinggeld van anderen afperst om dit vervolgens te herverdelen.

  Socialisme en islam twee handen op één buik.
  Onvrije samenleving is een ideale omgeving voor de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tja, ik ben geen Arabist of adviseur in Islamzaken, maar dit schreef ik onder meer in een reactie op DDS:

  "In de regel, en waarschijnlijk dus ook hier, gaat het om een paar fundamentalistische 'leiders'figuren die zo'n wijk met ijzeren hand regeren. U (een andere reageerder - RH) neemt de collectivistische stelling in dat alle moslims in die wijk fundamentalistisch zijn, en de sharia willen invoeren. Indien dat inderdaad zo zou zijn: oppakken en uitzetten; aan kolonisten hebben we hier geen behoefte.

  Maar door de geschiedenis heen geldt universeel: onthoofd het monster, ontdoe ze van hun leiders. Het zou me verbazen als het hier anders was. En dat zeg ik in het volle bewustzijn van het feit dat veel moslims vanuit hun cultuur net zo vergiftigd en tot slaven geprogrammeerd zijn als de nuttige idioten die ze de hand boven het hoofd houden. Maar per individu zal bekeken moeten worden wie geweld propageert en wie slechts vreedzaam en productief hier wil leven. Voor collectivisme is geen ruimte."

  Lijkt aardig de spijker op de kop geslagen, als ik dit artikel zo lees.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "onthoofdt het monster, ontdoe ze van hun leiders. Het zou me verbazen als het hier anders was."

   Ha, wie of wat is hier het monster ?
   Zijn het de "radicale" imams en hun handlangers ?
   Moslims kunnen toch kiezen naar welke moskee ze gaan ? Naar een "Radicale" of een "gematigde", toch ?
   Niemand dwingt ze om naar een "principiële " haatpreek te gaan luisteren, dat doen ze vrijwillig.

   En als ze wèl gedwongen worden,

   ...kunnen ze nog altijd contact opnemen met de wijkagent, pliessieburo, buurtwerker, forum "ditje en datje",
   Platform "slachtoffer-overheid", Minderhedenbeleidsambtenaar op gemeente of wijk nivo, Contactorgaan "groene diversiteit", "Rechtsbeschermings"-advocaten.
   enz, enz,

   Neen, om zich van "het monster" te bevrijden zullen de "gematigden" zelf actie moeten ondernemen. Niet laten leiden door de koran, maar door burgerlijke wetboeken.

   Misschien huist daar wel het monster.

   Verwijderen
 5. Wat prof Jansen hier bericht is inderdaad niets nieuws in de islamitische leer. Het maakt deel uit van het begrip 'stille' Jihad middels 'Hidjra', oftewel immigratie. Instructies hiervoor staat gewoon in de Koran en de Hadiths, waarop jihadisten zich natuurlijk openlijk op beroepen. Het staat er allemaal. Wilders waarschuwt er in de politiek al jaren voren, maar wordt als gekke henkie graag en snel weggezet. Het is in de politieke en maatschappelijke elitaire lagen not done om zo over islam en moslims te oordelen, want stigmatiserend enz.

  Maar wat zich feitelijk in Europa afspeelt is klip en klaar en zeer doelbewust opgezet. Diverse geheime diensten in Europa hebben hierover natuurlijk al lang informatie over doorgespeeld naar de politiek, maar die hult zich in angstig stilzwijgen, de autochtone burgers in de steden en wijken aan hun lot overlatend.

  De enige manier om het probleem te tackelen is de immigratie uit islamitische landen streng aan banden te leggen en een actief uitzettingsbeleid na te streven. Beiden gebeuren niet, en dus gaat de stille Jihad rustig door. Het kan niet anders, dat er meer gewelddadigheden en segregatie gaat komen dus, zolang onze politieke elites niet van hun struisvogelbeleid afstappen en actie ondernemen.

  BeantwoordenVerwijderen