De vrouw als mens

Goed nieuws! De onderbroken uitzending van het tv-programma Zomergasten met sociologe Jolande Withuis wordt hervat en wel zaterdag 1 september om 23.40 uur. (hier tot 11 september)

(...) De helaas onder vrouwen nog steeds veel voorkomende neiging om door iedereen aardig gevonden te willen worden, de lof en goedkeuring te verwerven van belangrijke mannen en kritiek en tegenspraak te mijden, staat haaks op de durf die is vereist om interessante, prikkelende columns te schrijven. Misschien moeten we het vrouwelijk sociologisch conformisme en de angst door de collega's niet voor vol maar voor feminist te worden aangezien, vergoelijken door te wijzen op de slechte
positie die wetenschapsters juist in de sociologie bezetten. De zichzelf nog immer als progressief afficherende Amsterdamse faculteit heeft bij mijn weten nog nooit een vrouwelijke hoogleraar gekend. Met de ambitie bij de mannelijke professie te willen horen en als collega te worden erkend is niets mis. Maar kennelijk zijn vrouwelijke sociologen meer dan hun broeders geneigd zich te laten leiden door het (vermeende) oordeel van hun collega's. Ook meer recent waren het niet de vrouwelijke sociologen en antropologen maar publieke mannen als Stephan Sanders, Paul Schnabel en Paul Cliteur die onze allochtone zusters de vrijheden gunden die sommige sociale wetenschapsters ze onder het mom van een quasi-geleerd cultureel relativisme ontzegden.

Bepleit ik nu dat vrouwen per definitie voor vrouwen moeten opkomen? Zeker niet. Mijn Opzij-column* wordt door velen gezien als een voortdurende ondermijning van vaste (naar mijn smaak vastgeroeste) feministische standpunten. Dat levert boze brieven op die de redactie tot nu toe manmoedig doorstaat. Vrijheid van positie en onafhankelijkheid van geest lijken mij voor een columnist even wezenlijk als voor een wetenschapper. Er kan geen sprake zijn van een vooropgestelde solidariteit met welke sociale categorie ook.

Jolande Withuis - De Vrouw Als Mens
De Mythe Van Het Sekseverschil
pag. 22/23
De Bezige Bij
Amsterdam
2007
Bestellen?

3 opmerkingen: