Twee problemen

Wie zich onderwerpt aan de islam, krijgt daar gratis twee problemen bijgeleverd, één met het christendom en één met het jodendom. Het gaat niet om kleine dingen die we samen wel even oplossen.

Eerst het joodse probleem. Mohammed heeft volgens de islamitische heilige boeken en de eenstemmige islamitische overlevering een groep joden uitgemoord die hem
in 622 asiel had verleend in Medina. Andere groepen joden in Medina had hij voordien al verjaagd, de woestijn in. De Koran staat bovendien vol met beschimpingen van joden, er is in de Arabische wereld echt niemand die niet weet waar het over gaat als je ‘varkens en apen’ zegt.

Nu, er zijn twee mogelijkheden: of de joden waren de vleesgeworden slechtheid en zijn/worden/werden terecht aangepakt, of er is iets mis met Mohammed, de koran en de islam. Of Mohammed heeft in Medina genocide op zijn gastheren gepleegd, of hij was een gezant van God die een groep extreem kwaadaardige jodenmensen terecht hun verdiende loon heeft gegeven. Eén van de twee. Kiest u maar.

De derde mogelijkheid, dat het hele verhaal een verzinsel is dat bedoelt christenen in Syrië, Iraq en Egypte bang te maken voor de Arabische veroveraars van de 7de eeuw, is voor de islam uiteraard onverteerbaar. Maar ook als het een verzonnen verhaal is, geeft het, voorzichtig gezegd, een wel heel rare indruk van hoe Mohammed zich placht te gedragen. Het jodendom blijft daarom een probleem voor wie Mohammed wil navolgen, en alle moslims moeten nu eenmaal hun profeet willen navolgen. 

Het tweede probleem is met het christendom. Die godsdienst leert dat Jezus van Nazareth de zoon van God is. Dat is zoals alles wat met God te maken heeft, oncontroleerbaar. Wat je er ook over zegt, het is en blijft een raar verhaal. Maar of Jezus echt geleefd heeft, dat is daarentegen een andere vraag, een gewone historische vraag die heel goed en controleerbaar te beantwoorden is.

Er zijn verschillende bronnen die melden dat een zekere Jezus uit het dorp Nazareth is gekruisigd, ongeveer dertig jaar na het begin van onze jaartelling, en wel in Jeruzalem. De Romeinen zijn nooit erg zuinig geweest met hout en spijkers. Als er geen godsdienstige belangen mee gemoeid waren, zou niemand aan het bestaan van Jezus twijfelen. Of aan die kruisiging. De rest van het verhaal is, uiteraard, een zaak van een andere orde.

De historische overwegingen die er wel toe moeten leiden te denken dat die kruisiging gewoon heeft plaatsgevonden zijn gebaseerd op de inhoud en het karakter van een aantal teksten die onafhankelijk van elkaar zijn. Die onafhankelijkheid blijkt alleen al daaruit dat ze, behalve over het voldongen feit van die kruisiging, elkaar over ongeveer alles tegenspreken.

Het gaat vooral om de anonieme auteurs die hebben meegeschreven aan de documenten die veel later verzameld zijn in het boekje dat nu bekend staat als ‘Het Nieuwe Testament’; en Romeinse schrijvers Tacitus, Flavius Josephus en Plinius. Plus, ten slotte, de brieven van Ignatius van Antiochië en Clemens, allebei christenen. Hoe sterk die aanwijzingen zijn, en hoe het zit met de onafhankelijkheid en de waarde van iedere ‘getuige’, valt na te lezen in een recent boek van Bart Ehrman, Did Jesus Exist?, 2012. (Ehrman is geen christen, hij is wel kerkelijk opgevoed.)

Nu het probleem. De Koran verkondigt dat Jezus niet gekruisigd is, mogelijk mede om de tijdgenoten van Mohammed niet op een idee te brengen. Toch heeft die kruisiging die in de Koran ontkend wordt, wel degelijk plaats gehad. Dat de Koran het in (op zijn vroegst) de zevende eeuw beter zou weten dan documenten uit rond of voor het jaar honderd is al vreemd. Maar hier gaat het niet om ‘een document’ maar, volgens de leer van de islam, om het woord van God. Wel, de Koran kan duizend maal het woord van God zijn, hier staat er een historische fout in de tekst, want Jezus is wel degelijk gekruisigd.

Het jodendom vraagt, eenvoudig door te bestaan, aan iedereen die moslim is, of dat wil blijven: ‘Was Mohammed een genocidale krijgsheer die bloed aan zijn handen heeft, of een profeet, een Gezant van God?’ Het christendom, en ook de moderne geschiedeniswetenschap, vraagt aan iedereen die moslim is, of wil blijven: ‘Hoe kan er nu zo’n anti-historische fout over de kruisiging in de Koran staan? Is de Koran dan wel het letterlijke woord van God zoals de islam leert? Was Mohammed dan wel een profeet?’

Die twee problemen worden er misschien dan wel gratis bijgeleverd als je moslim bent of wordt, de oplossing is niet eenvoudig, niet gratis en wordt haast zeker op Nederlandse scholen bij maatschappijleer niet behandeld.

45 opmerkingen:

 1. Geen spijker tussen te krijgen. Chapeau!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bravo, Rein , dat ge de moeite neemt om het opstel van Hans Jansen te lezen.
   Hebt ge ook zijn boek gelezen Op, op ten strijde, Jeruzalem bevrijden?
   Hierin staan vele wetenswaardigheden.
   Zo habe ich nicht gewuszt dat we het beeld van de edele Saladin danken aan Sir Walter Scott.
   Keren wij naar het opstel van Hans Jansen.
   Een heikel punt hetwelk hij bespreekt is de kruisdood van Jezus.
   De Islam ontkent zulks.
   In de vertaling van Régis Blanchère van de Koran lees ik dat men "une sosie" in de plaats stelde, een dubbelganger.
   Het ware interessant als de paus daaromtrent een publieke discussie entameerde met muzelmaanse korandeskundigen.

   Verwijderen
  2. Dag Jëhan,

   Ben net terug van vakantie en daar het boek over de kruisvaarders gelezen. Mooi boek, maar ook wel enigszins te subjectief. Ook het taalgebruik vind ik daar te wensen over laten.

   Verwijderen
 2. Aangezien de islam een geloof/levensovertuiging is die in het leven geroepen is om oorlog te voeren moeten we niet verwonderd zijn dat deze gefundeerd is op leugens om de vijand in een zo slecht mogelijk daglicht te stellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een gedegen stuk. Geen speld tussen te krijgen.

  Wie attent en kritisch de opinies van Hans Jansen en andere islamologen bestudeert kan alleen maar tot de conclusie komen dat de islam en koran op leugens zijn gebaseerd.

  Wie nu nog blijft volhouden dat de islam vrede betekent is echt niet goed bij zijn hoofd.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Maurits Dubbeldekker

   Originaliteit is niet uw sterkste gave.
   Rein schreef reeds op 2 augustus "geen spijker tussen te krijgen".
   Wist u dat spijker ook betekent "voorraadschuur?"
   In "Frans"- Vlaanderen, kort bij Duinkerke, bevindt zich een gehucht, genaamd Pont- de - Spycker.
   Overigens betekent Islam geen vrede.
   Vrede luidt in het arabisch: salâm.
   Islâm betekent overgave (aan God).

   Verwijderen
  2. Jëhan4 augustus 2012 11:03 zegt:
   " Overigens betekent Islam geen vrede."   Deze conclusie van u kan ik volmondig beamen!

   Verwijderen
 4. Op de vraag of de Joden het bij het rechte eind hadden of dat Mohammed het bij het rechte eind had, was voor Mo maar één antwoord mogelijk: de Joden konden onmogelijk gelijk hebben, want dan had Mohammed namelijk ongelijk. En dat paste niet in de visie van de grondlegger van wat ooit de grootste terreurgroep aller tijden zou worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dank voor deze rationele overweging. Het grote probleem is echter dat gelovigen in staat zijn hun ratio uit te schakelen of te misbruiken; tot de dood erop volgt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zeer geachte Hendrikush: Heeft u wel eens van de rational choice theorie gehoord? Samenhangende vraag: Waarom doen de strenge godsdienstige bewegingen het beter dan de andere? Vriendelijke groet, HansJansen

   Verwijderen
  2. Ik heb het even nagelezen "maximize their benefits and minimize their costs" is afhankelijk van de definitie van "goed" en "kwaad". Waar groepen mensen overeenstemmen in hun overtuigingen, gestimuleerd door predikers en groepssessies, ontstaat daarmee de macht van het getal. Alleen sterke en onafhankelijke individuen kunnen dan nog tegenwicht bieden. De Islam verdient deze tegenreactie en ik ben blij met Uw onvermoeibare inzet hiervoor.

   Verwijderen
  3. Hier, net of wat later, aangekomen, een paradijs in de schoot geworpen: Gratis medische zorg, gratis onderdak met de nodige huursubsidies, gratisvoedselbank bezoeken, scholing voor je kinderen, veiligheid en burgerrechten !
   Is de keuze om dan toch maar naar de moskee te rennen een 'rational choice' of een verstandige keuze of gewoon een gevolg van achterlijkheid?

   Hier maakten de menzen een onverstandige keuze. Artikel7.nl:
   "Islamisten(!!) hebben in het noorden van Mali ( sirik: met dank aan de NATO bombardementen in Libie) volgens beschrijvingen van ooggetuigen een ongetrouwd stel gestenigd. Twee vertegenwoordigers van de regio, die niet met name genoemd willen worden, zeiden tegen het persbureau AFP dat het stel in de stad Aguelhok voor de ogen van ongeveer 200 mensen zou zijn gedood. Het stel liet twee kinderen achter, van wie er eentje pas zes maanden oud zou zijn.

   Het stel zou zondag uit de omgeving van de stad Aguelhok naar het centrum zijn gebracht, zeiden de beide vertegenwoordigers. “Ik was er bij”, zei een van hen. “Ze werden in twee diepe kuilen gezet en met stenen bekogeld totdat ze dood waren.” Volgens hem viel de vrouw bij het begin van de steniging direct flauw, de man zou in het begin nog geschreeuwd hebben.
   "
   Zou dit echt iets met de islam te maken hebben ? (BTW: Zoek de gematigde moslim !)
   Ik kan me voorstellen dat nederlanders zoiets zouden kunnen doen... in oorlogstijd of in tijden van wanhoop en furie.

   Dat die 200 gematigde moslims ipv wijselijk een straatje om gingen, de executieplaats bezochten, heeft inderdaad misschen iets te maken met 'rational choice', Eieren voor je geld.

   Verwijderen
  4. @hendrikush

   "Alleen sterke en onafhankelijke individuen kunnen dan nog tegenwicht bieden. De Islam verdient deze tegenreactie..."

   Stel je bent een gezonde hollandse jongen/meisje, zou jij, na bekering tot de enige echte religie, in staat zijn om een steen op te pakken en daarmee, je bent toch toevallig op weg naar je werk of familie bezoek, iemand zijn schedel in te slaan ?

   Er is vast nog een andere component.

   Verwijderen
  5. Ja, er is zeker een andere component, maar die ligt in Nederland zelf: een hollandse jongen/meisje kan zich bekeren tot de islam maar is, zonder het te beseffen, nog volledig doordrongen van de christelijke waarden van onze cultuur. In Nederland kan men zich eigenlijk geen goede voorstelling maken van wat de islam eigenlijk inhoudt. Hans Jansen zei ooit: Het is altijd weer erger dan je dacht.

   Verwijderen
  6. Het is altijd weer erger dan je dacht.

   Dat 'het', waar komt dat vandaan ?
   Bij ons in de middeleeuwen, maar ook niet zomaar.

   Verwijderen
  7. Zeer geachte Sirik: Iets dat gratis is, kan nooit even waardevol zijn als iets waar je veel moeite voor moet doen. Met vriendelijke greot, HansJansen

   Verwijderen
  8. @sirik

   Ben ik zo sterk om in een oorlogssituatie niet mee te schieten met mijn makkers?
   Ben ik als elite-soldaat en SS-er in staat om niet mee te moorden in een Russisch dorp?
   Ben ik als concentratiekampbewaker in staat om me te onttrekken aan allerlei gruwelen?

   Ik denk dat de rationele keus voor de meeste mensen Nee luidt. Dat maakt het des te noodzakelijker ervoor te zorgen dat medemensen niet in zulke situaties verzeild kunnen raken.

   Verwijderen
  9. @hendrikush,
   Dat geloof ik graag, maar niet onderweg naar boodschappen doen.
   Er is, in het genoemde voorval, geen sprake van een oorlogssituatie.
   Nu ben ik nooit in Mali geweest, maar dit komt over als een kleine onbeduidende onderbreking van de dagelijkse sleur. Zoiets van.. gebeurt wel vaker.
   Zie ik bij de doorsnee Nederlander toch een onmogelijkheid. En dan 200 man. Zeg dat de helft de handen uit de mouwen steekt: een compagnie groene baretten of kampbewakers.
   Wat bezielt deze mensen ? wegens een beetje ongeoorloofde seks.
   Boos op je vrouw; neus eraf, met bijtend zuur bewerkt. Kun je zeggen: dat is de islam. Je moet het maar kunnen.
   Zij wel.

   Verwijderen
  10. Zeer gewaardeerde Jansen,

   Dank voor uw waardevol en gratis advies. Is het moeilijk, vergt het inspanning, om tot de moskee-groep te horen ?

   Zit ik nog met de "andere component"-vraag:
   Zijn aziatische moslims succesvoller (naar westerse maatstaven gemeten) dan die uit het m.o. of Noordkust van Afrika?

   Verwijderen
 6. 'en wordt haast zeker op Nederlandse scholen bij maatschappijleer niet behandeld.' LOL

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Waarom zo'n lang verhaal, we weten dat de islam en zijn aan zelfhypnose lijdende volgelingen 20% van de wereldbevolking uitmaken en dat die 20% de rest van de mensheid, zijnde 80% het liefst zo snel mogelijk ziet verdwijnen. Kortom het gaat volgens die leer om addergebroed (20%) tegen apen, varkens en honden (80%). De wereld is in de ogen van de mens en mensheid verachtende islam niet veel anders dan een dierentuin waar geen plaats is voor andere beesten. Hopelijk is de olie eerder op dan ons weerstandsvermogen!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Er is net een mooi stuk van Nonie Darwish op Atlas Shrugs geplaatst:

  http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2012/08/darwish-why-muslims-hate-jews.html

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Een partijtje welles - nietes is altijd leuk, vooral als één van de twee zich baseert op bijna alle feiten die door de andere naar voeren worden gebracht. Alles behalve dat ene enkele aspect.

  Doordat de uitbaters van de moskee, de bedenkers van de islam en de uitvinders van Allah helemaal geen baat hebben bij een vergeving van de zonden is het voor de profeet en de imam, de mufti en de ayatollah van levensbelang dat er geen vergeving is, want dan valt alles met betrekking tot de islam in duigen.

  De hele bijbel laat zich lezen als een compleet systeem, door Jezus te amputeren van de vergeving maakt men van de bijbel een onbegrijpelijke janboel. Alles vanaf Abraham speelt er op in, steeds weer is er die belofte. De vader, de zoon, de zonde en de vergeving. Het zal de moslims toch ook wel een keer duidelijk worden dat aan hen een stukje niet verteld is, men moet zich toch ook wel een keer gaan afvragen waarom dat is.

  De moslims kennen het verhaal van de zoon van Abraham, het offer etc, Ze kennen het verhaal maar er is slechts een klein stukje veranderd. Ik kan nog niet zien wat daar de reden voor is. Het moet zo klaar als een klontje zijn dat het offer en de vergeving van de zonde bij elkaar horen, en het moet ook duidelijk zijn dat er aan een geloof dat verlossing van de zonde predikt niet zo heel erg veel geld valt te verdienen.

  Door nu te forceren dat bij de gemiddelde moslim het kwartje valt maakt men dat hij ophoudt met het afragen van zakat, dan stopt die onzin vanzelf wel. Als er geen hel en verdommenis meer zijn dan loopt de moslim niet meer zo hard met zijn geld naar de machid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vhg,
   Kun je voortaan niet als eerste reageren?

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. De theorie van de islam zit dusdanig vernuftig in elkaar, dat het alle voordelen geeft aan hen die het volgen en er een hel en verdoemenis van maken voor hen die het niet volgen, vóór ze zijn overleden.

   Wie toetreedt tot de islam, is in één keer van inferieur, superieur geworden.

   Kortom, wie in een islamitisch land een betrekkelijk rustig bestaan wil hebben, doet er goed aan mee te kabbelen met de mainstream. Het is de keuze tussen vrede in duisternis met de andere moslims onderling, of de hel en verdoemenis op aarde als niet moslim.

   Voor velen is de keuze dan makkelijk gemaakt en is het betalen van zakat een formaliteit.

   Verwijderen
  4. Dag vanhetgoor, zo komen we ergens.

   http://www.gotquestions.org/nederlands/Joden-Arabieren.html

   Als er een expliciete Bijbelse verklaring voor deze vijandigheid bestaat, dan gaat dit helemaal terug tot Abraham. De Joden zijn afstammelingen van Abraham’s zoon Isaak. De Arabieren zijn afstammelingen van Abraham’s zoon Ismaël. Omdat Ismaël de zoon van een slavin was (Genesis 16:1-16) en Isaak de beloofde zoon was die de beloften aan Abraham zou erven (Genesis 21:1-3), mag het duidelijk zijn dat er wel enige vijandigheid tussen de twee zonen zou bestaan. Toen Ismaël Isaak bespotte (Genesis 21:9) overreedde Sara Abraham om Hagar en Ismaël weg te sturen (Genesis 21:11-21). Dit veroorzaakte waarschijnlijk nog meer afgunst jegens Isaak in Ismaël’s hart. Een engel voorspelde zelfs aan Hagar dat Ismaël “met al zijn verwanten in onmin zou leven” (Genesis 16:11-12).

   De religie van de Islam, die door de meerderheid van de Arabieren wordt gevolgd, heeft deze vijandigheid nog verdiept. De Koran bevat enigszins tegenstrijdige aanwijzingen voor het gedrag van Moslims ten opzichte van Joden. In de ene passage worden Moslims opgedragen om de Joden als broers te behandelen, in een andere passage worden Moslims bevolen om Joden, die weigeren zich tot de Islam te bekeren, aan te vallen. De Koran introduceert ook een conflictsituatie over welke zoon van Abraham feitelijk de zoon van de belofte was. De Hebreeuwse Schrift zegt dat dit Isaak was. De Koran zegt dat dit Ismaël was. De Koran onderwijst dat het Ismaël was, en niet Isaak, die bijna door Abraham aan de Heer werd opgeofferd (in tegenstelling tot Genesis hoofdstuk 22). Dit debat over wie de zoon van de belofte was draagt ook in onze tegenwoordig tijd nog bij aan de vijandigheid.

   Verwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Mag ik me hier bij uitzondering weer mee bemoeien? Het is niet de Koran zelf maar de islam die zegt dat die zoon Ismael was, en niet Izaak, zoals in het bijbelverhaal het geval is. Dat het Ismael was, staat in de korancommentaren; de korantekst zelf laat daarentegen in het midden om welke zoon het ging.

  De alleroudste islamitische commentaren op de koran identificeren de zoon, wiens naam in de koran niet genoemd wordt, nog als Izaak. Het inzicht dat het eigenlijk om Ismael ging ontstaat pas wat later.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte heer Jansen,

   Doet het feit dat u noemt iets af aan de conclusie: 'Als er een expliciete Bijbelse verklaring voor deze vijandigheid bestaat, dan gaat dit helemaal terug tot Abraham. De Joden zijn afstammelingen van Abraham’s zoon Isaak. De Arabieren zijn afstammelingen van Abraham’s zoon Ismaël',...of speelt dit uws inziens ook wel degelijk mee?

   Verwijderen
  2. Heer Jansen,

   Uit de koran valt makkelijk op te maken dat 't om Ismaël gaat die bijna werd opgeofferd.

   Het offeren begint bij vers 102 van soera 37
   "Mijn zoon, ik heb in de slaap gezien dat ik je zal offeren. Zie eens wat jij ervan vindt." Hij zei: "Mijn vader, doe wat je bevolen is..."

   Tot
   "En Wij gaven voor hem een geweldig offer in de plaats.
   En Wij lieten voor hem een goede naam bij het nageslacht na. Vrede zij met Ibrahiem! Zo belonen Wij hen die goed doen. Hij behoort tot Onze gelovige dienaren"
   37: 107-111.

   Tot zover het offer-verhaal.
   De naam Ismaël is niet gevallen.

   Alleen, soera 37 gaat verder dan vers 111.

   37:112
   " En Wij verkondigden hem het goede nieuws van Ishaak die een profeet uit het midden van de rechtschapenen zou zijn"

   Isaak komt ook aan bod, maar dan los van het offer-verhaal.
   Dus wie is die zoon die bijna opgeofferd werd? Niet Isaak dus!


   In de tafsir zie ik nergens staan dat de bijna opgeofferde zoon Isaak zou zijn, kan ook niet, gezien bovenstaande Koranteksten.

   U maakt mij wederom nieuwsgierig!
   Welke islamitische commentaar op de koran spreekt van Isaak in plaats van Ismaël?

   Verwijderen
  3. @ El-Houssain

   U begrijpt kennelijk nog steeds niet dat, noch waarom, slechts de Thora van de Joden betrouwbaar is, dus niet de gecorrumpeerde Koran waarin Thora teksten verdraaid overgenomen weren.

   Wat u in feite zegt is dat Allah vergissingen maakte, of loog in Thora en die 1000 jaar (?) later veranderd doorgaf aan Mohammed.

   Ishmael werd als voorvader van Mohammed opzettelijk geconstrueerd om Koran als legitiem 'Abahamisch' te kunnen verkopen.

   Hetzelfde geldt voor 'Jezus' in Koran die het makkelijker maakt christenen tot Koran te bekeren.

   Ishmael staat bekend als ongetemd mens 'een man als een wilde hengst die met iedereen ruzie maakte'- zoiets. Hagar was een slavin, het geheel niets om trots op te zijn.

   Verwijderen
 12. Och, el Houssain, het zal wel weer tegen dovemansogen en -oren zijn maar ik wil het je toch niet onthouden:in de islamitische wereld, waar symboliek zo'n grote rol speelt, is de kunst van het metaforisch lezen van de bijbel en koran, verworden tot een letterlijke interpretatie. Het is duidelijk dat Mo leentjebuur bij de christenen heeft gepleegd voor het opstellen van zijn pamflet.Of het nou Isaac of Ismael was; de strekking is dat een mens zijn eigen yang ( "lagere" wil of Shaitan) energie offert of tewel "in dienst stelt" van het Hogere (goddelijke zouwilt). Alsdan zouden die irritante toevoegsels aan de naam van een profeet ,(vzmh) eindelijk toevallen aan de veelgeplaagde mens, van alle gezindten, el Houssain.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het hele verhaal over isaac en ismael is te vinden in de Torah . Dat vele eeuwen later een voormalige arabische heiden of commentator dit verhaal verandert omdat het dan beter in zijn agenda past , ja wat voor waarheidsgehalte heeft zoiets .
  Hagar was de moeder van Ishmael en de slavin van Sarah. Haar naam Hagar dus , zijnde volgens de arabieren de zogenaamde "moeder van de meest illustere voorvaderen " van de Arabieren wordt nergens in de Koran genoemd .
  Volgens de Torah die de ENIGE en ORIGINELE bron van het verhaal is , zouden zij na verstoting op hun reis water gevonden hebben bij Beersheba en NIET in een desolate arabische woestijn in de buurt van Mecca zoals arabieren het verhaal hebben veranderd .
  De naam Hagar komt dan ook alleen voor als interpretatie van 2:158 van de Koran . Hier wordt volgens arabische tradities verondersteld dat na verstoting Hagar en Ishmael begeleidt door Abraham hun dorst lesten uit de bron Zamzam in de buurt van Mecca ongeveer 1800 km verderop dan Beersheba .
  Dit is ook een van de redenen waarom in Mecca geen archeologisch onderzoek gedaan mag worden want het zou al gauw blijken dat zulk een stad Mecca en/of Kabbaa gedurende het leven van Abraham helemaal niet bestond.
  DE reden voor verdraaiing van de feiten is eigenlijk heel simpel . Mohammed en zijn volgelingen moesten rechtstreeks gelinkt worden aan en te vinden zijn in de joodse en christelijke literatuur dit alles om een basis en legitimiteit aan het geloof in Mohammed en zijn veronderstelde "openbaringen" te geven tevens werd hij zo in de lijn der profeten opgenomen . Het is allemaal simpele politiek . En politiek was en is toch ook grotendeels liegen en bedriegen .
  Voor geïnteresseerden is een uitgebreidere analyse betreffende Ismael en Isaac te vinden op inthenameofallah.org . Hierop geeft een Irakees met arabisch als moedertaal enige moderne Verlichting wat betreft de kult van Mohammed en zijn Koran .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het systeem is efficiënter dan KGB, Stasi en Securitate bij elkaar.

   Verwijderen
  2. Het systeem is efficiënter dan KGB, Stasi en Securitate bij elkaar

   Verwijderen
  3. piet schreef:

   "Hier wordt volgens arabische tradities...."
   ---------------

   Hier bent U niet consequent in piet.

   U en nog een paar anderen, halen die tradities, daar waar het niet goed uitkomt NOOOOIT aan als bewijs! Sterker nog: U en nog een paar anderen willen er DAN helemaal niets van weten! Nu wel??

   Probeer eerst hier maar een verklaring voor te geven.

   Een ding kan ik U wel meegeven: Ik zal U iedere keer aan uw eigen tekst herinneren, wanneer U weer eens de tradities ontkent.

   Verwijderen
  4. at el-Houssain
   Ik begrijp jouw reactie niet helemaal . Ik bewijs toch niets middels Arabische tradities ? Ik ontkracht ze alleen maar als zijnde verzonnen. Het is voor jou echt heel nuttig om eens bij inthenameofallah.org te kijken , probeer maar een half uurtje vrij te maken . Je zoekt dan bij 'definitions of the Quran' en dan 'Ismail's genealogy' en 'Ishmael/Ismail in the Quran' en 'Ismael and Hajar' . Die man heeft zulk een kennis over de kult van Mohammed , daar kan jij ook heel veel van leren . Tenslotte gaat er niets boven de waarheid en mag jij daar ook kennis van nemen . Het is nooit te laat om een wereld van 7de eeuwse duisternis en achterlijkheid achter je te laten . Of steek je zoals je vrienden het liefst je kop in het zand ? Dan kan ik je ook niet helpen . En of je het gelooft of niet ik gun jou ook wel een beetje Verlichting.
   met vriendelijke groet .
   Piet

   Verwijderen
  5. Ik bewijs toch niets middels Arabische tradities?
   ---------------
   Nou, aan de hand van een koranvers trek jij de conclusie dat de koran ernaast zit, dat mag je stellen, dat is je goed recht. Daar gaat 't mij ook niet om. Waar 't mij WEL om gaat is dat jij, om je stelling kracht bij te zetten, zegt:
   'Hier wordt volgens arabische tradities verondersteld....'

   Dus die arabische tradities weet je nu wel, hetzij als bewijs, hetzij als ontkrachting, te vinden!

   Maar, op het moment dat IK, een arabische traditie aanhaal, om een bepaalde stelling te bestrijden, reageert men er heftig op en kwalificeert deze als niet bestaand, nietszeggend, er alleen maar is om aan de inhoud van de koran een andere draai te geven en dat men niets van een traditie wil weten!!

   Nou, goed. Maar dan moet je wel consequent zijn en ook nu niets met die tradities doen!

   Bewijs of geen bewijs. Doet er niet toe, feit is dat er nu wel tradities aangehaald worden en wanneer er een vers valselijk en ten onrecht wordt neergezet men opeens niets van diezelfde tradities wil weten!

   Jouw Irakees, wil ook niets weten van tradities, logisch, want die ontkrachten de leugens die hij over de koran vertelt!

   Teksten die over Isaak handelen laat hij bewust weg.

   Dit is ook de tactiek die de zogenaamde islamkenners veelvuldig toepassen.

   Weten die Westerlingen veel!

   Verwijderen
 14. De islam is als een vampier. Hij schuwt het licht van de feiten zoals een vampier het licht van de zon. Alleen met totalitair geweld, intolerantie en onwetendheid kunnen de islamitische geestelijken hun macht over de mensen handhaven. Daarom doen ze er alles aan om een discussie over de islam te voorkomen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Rudolf

   Dat is krachtige taal, Rudolf.
   U gelooft dus in vampieren.
   U zoudt eens de verhalen van Duizend en één nacht kunnen lezen.
   Daarin staat een vertelling met een vampier .
   Woorden als totalitair kunt u beter mijden.
   Onze democratische samenleving is dat namelijk.
   De Islâm kent geen "geestelijken" of geestelijkheid.
   Zulks is een voorrecht van christenen.
   De Islâm kent wel mensen die iets meer weten van het geloof dan anderen.
   Dezen worden dan Imâm.
   En wat betreft discussie over de Islâm, heeft de paus het ooit aangedurfd om met muzelmannen in discussie te gaan? Over bepaalde dogma's?

   Verwijderen
 15. Oh Heer Jëhan,Genadevolle,heeft U weder uiensoep met bruine bonen genuttigd ?

  Uw nietswaardige dienaar Herrie Mulles

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Er zijn inderdaad twee problemen:

  1: 'als moslim geboren' en bekeerlingen tot Islam zijn dat onherroepelijk met de doodstraf voor hen 'die de moslims verlaten'.

  2: Islam heeft geen enkel probleem met Joden en christenen want ook voor hen geldt de doodstraf. Islam is dus een levensgevaarlijk probleem voor Joden en christenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ Sirik

  Het is inderdaad "altijd erger dan je denkt" in Islam:

  Stenigen als straf van ‘de almachtige, liefdevolle, en bovenal vergevinggezinde Allah’.

  Stenigen gebeurd niet alleen in Mali, nog recentelijk in grensgebieden Pakistan/Afghanistan. Iran is mogelijk gestopt door internationale afkeuring. De Taliban regering in Afghanistan stenigde in stadions, waar ook ‘de hand van de dief’ afgehakt werd tot bloedige stomp. Niet bekend is hoeveel van die Afghanen dat gruwelijk vonden, want niemand durfde dwang door de Taliban te weigeren.

  Stenigen staat nog wel in het 'sharia' strafrecht, maar niet (meer) in Koran, wel: ‘geselt iedere echtbreker met 100 geselslagen; en laat uw medelijden u niet weerhouden Allah te gehoorzamen; en laten gelovigen toekijken, opdat die .....’ dit geldt ook ‘voor oude mannen en vrouwen’.

  GRUWELIJK! Meedogenloos wreed, immoreel, vol met haat en wraakzucht.

  Een vluchteling uit Afghanistan vertelde mij dat hij getuige was hoe een familielid, zijn eigen, nog ongehuwde broer vastgebonden had en meedogenloos geselde, doordat hij betrapt werd op seks met een vriendinnetje.

  De vluchteling zelf werd toen hij ongeveer 10 jaar was door een ouder meisje/jonge vrouw gedwongen tot seksueel handelen, en betrapt, vluchtte in paniek, durfde niet naar huis te gaan, maar had voor hem geen gevolgen, want het meisje was ouder, en als meisje al waardeloos, werd zij door haar familie vermoord, die uit schaamte over haar, dat vluchtelingenkamp verlieten. Sex als the source of all evil!

  In S.A. wordt denk ik niet gestenigd maar wel regelmatig hoofden, handen en voeten afgehakt op bijgenaamd ‘Chop-chop square’, in Iran hangen ‘onzedige vrouwen’ en homo’s aan galgen. De foto’s van jonge Iraanse homo’s genomen vlak voordat die verhangen werden, zijn te hartverscheurend en misselijkmakend om te kunnen vergeten.

  Als gevolg van Koran en Mohammed zijn de misdaden binnen Islam elke dag ontelbaar.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Godelieve

   Uw taalgebruik doet enigszins denken aan mevrouw Lodewijks in de tele-serie Gooische vrouwen van Linda de Mol.
   Mevrouw Lodewijks is net als u dol op engelse kreten.
   En dan dat kinderachtige verkleinwoord voor "vriendin".
   Getapt en geforceerd .

   Verwijderen