Etenstijd

Tijdens de heilige vastenmaand Ramadan in Cairo wonen, het is heel mooi maar het heeft nadelen: als je ziek wordt, is het niet zo makkelijk een arts te vinden. Beoefenaren van vrije beroepen brengen de gezegende vastenmaand namelijk liever door op het Griekse deel van het nabijgelegen eiland Cyprus, ongeveer zoals ouders die zich principieel hebben geschaard achter het opleggen van de zegeningen van de multiculturele maatschappij, desondanks hun eigen kinderen toch maar liever naar een particuliere school sturen waar de Leitkultur nog steeds wel een bescheiden rol speelt.

Er is iets dergelijks aan de hand met moslims in Nederland. Normaal brengen die de zomer door in de
landen waar hun voorouders vandaan komen. Toch blijven zij deze zomer ineens in grote getale in Nederland, wordt me van alle kanten verzekerd. Het zou kunnen kloppen, de cijfers zijn er nog niet. Misschien ook maar beter als die cijfers er niet zullen komen. Mensen zijn, we weten het, geen cijfers maar mensen.

Liever in Nederland dan in Marokko, wat zou daar achter kunnen steken? Een islamitische vastendag duurt in Marokko korter dan in Nederland. Het zou dan toch aangenamer moeten zijn tijdens het vasten in Marokko te verblijven dan in Noord-Europa waar in de zomer de dagen veel langer duren dan in de landen waar Gods eigen godsdienst het openbare leven bepaalt.

Maar dat laatste is het hem juist. In Marokko word je op je vingers gekeken, de privacy is gering, de sociale controle is onverbiddelijk. Onopgemerkt het vasten even onderbreken en dan weer verder vasten (wat in Nederland goed mogelijk is) is er niet bij. Het is überhaupt opvallend hoeveel vastenden zo rond etenstijd het vasten korte tijd discreet onderbreken.

Ook bij hongerstakers die vanwege een grief publiciteit zoeken, komt dat wel voor. Even voor een lunch naar de BurgerKing, en dan weer verder hongerstaken op het Haagse Plein voor het kamergebouw. Het is altijd weer een mooi gezicht waar de media helaas te weinig aandacht aan geven. Anderzijds, het gaat de media bij de rapportage van een staking natuurlijk om de ernst van de grief zelf, niet om onbenullige bijzaken.

Wie tijdens Ramadan uit menselijke overwegingen het vasten af en toe kort onderbreekt, is aan het einde van de gezegende maand inderdaad wel veel zwaarder: in de hemel tellen die extra calorieën van overdag waarschijnlijk even niet mee, maar op de weegschaal wel degelijk, plus dan nog eens de overvloedige kerstdiners die tijdens Ramadan elke avond worden opgediend.

De bereidheid om te vasten zoals de sharia dat voorschrijft, kon wel eens geringer zijn dan het lijkt. Is dat een teken dat de greep van de islam op de belijders van deze godsdienst geringer wordt? Nee, het is mogelijk altijd zo geweest. Dat die greep wat losser wordt, zou alleen het geval zijn als er ergens officieel en openlijk de hand wordt gelicht met de sharia-voorschriften. Als er vanaf de kansel in de moskee wordt gepreekt dat een korte onderbreking van het vasten toegestaan is. Maar dat gebeurt niet. 

De diepe menselijkheid van de schrijvers van de sharia-handboeken blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat ze weten hoe de vork in de steel zit. Iemand die erkent dat vasten hoort en dat het de wil van God is om een maand lang overdag niet te eten en te drinken (en zo voort), zo iemand wordt verder betrekkelijk met rust gelaten. Hij wordt in de teksten van de sharia-handboeken natuurlijk wel bedreigd, maar ach, zo lang hij de regels niet openlijk aan zijn laars lapt, valt het reuze mee.

Langdurige perioden van vasten (maar dan zonder de nachtelijke eetpartij) wordt trouwens ook door sommige kloostergemeenschappen bij tijden aan de monniken voorgeschreven, maar dan hebben we het over professionals die verregaand zijn vrijgesteld van andere zorgen. Als die het niet kunnen, dan kan niemand het.

Het is geen wereldschokkende ontdekking, maar niet iedereen kan een goede monnik zijn. Niet elke moslim is in staat een maand lang monnik te worden. Daarom zijn er veel moslims die de h. vastenmaand liever op Cyprus of in Gouda doorbrengen dan in Cairo of Meknes.

En als iemand u voor een iftaar-maaltijd uitnodigt? Heel gezellig, en vraag hem dan meteen even of hij de Kerstavond bij u wil komen vieren.

43 opmerkingen:

 1. Zolang moslims niet de mogelijkheid hebben om openlijk dat belachelijke en ongezonde vasten te doorbreken, vormt het geen enkel gevaar voor het islamitische dwangsysteem. Zo ook vorig jaar in Marokko, toen een paar studenten uit protest tegen die opgelegde dwang, toch gingen eten en wel in het openbaar, Ze werden opgepakt en gingen de gevangenis in. Als ze het in het geniep doen is er niks aan de hand, maar dan daag je ook het islamitische dwangsysteem niet uit en verandert er niets. Dat islamitische vasten is zeer ongezond, omdat je overdag niet eet en je 's avonds volstopt. Slechter kan niet. Het feit dat een "profeet" dit via god heeft bepaald, betekent dat hij geen profeet is en al helemaal geen boodschappen van god kreeg, want god mag toch weten dat het ongezond en aanzet tot veel hypocrisie. En als ook god het niet weet, dan bestaat hij niet, net als Sinterklaas.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Rudolf

   Uw beroemde naamgenoot werd geboren te Alexandrië.
   Ongetwijfeld werd deze in zijn jeugd geconfronteerd met vastende muzelmannen.
   In de Koran staat geöpenbaard dat vele (geloofs)gemeenschappen reeds voorgingen in het vasten. Rooms-Katholieken kennen eveneens het vasten.
   Voorts de Joden. Loofhuttenfeest.

   Verwijderen
  2. Ramadan heeft niets met vasten te maken! De katholieken en de joden kennen wèl de vasten. De moslims verschuiven alleen het tijdstip van eten. Dat is heel iets anders. De achterliggende joods/christelijke gedachte achter de vasten is om verbonden te zijn met allen die het niet zo goed hebben getroffen. Daarvoor was het de uittocht uit Egypte, de ontberingen in de woestijn. De gedachte achter de ramadan is om eenheid af te dwingen, iedereen moet verplicht worden om in het gareel te lopen. Dan is er vervolgens samen een vreetfeest waarbij men het buiktje rond eet. Het verplicht samen een 'lijdensweg' ondergaan schept verbondenheid, en wat is er nu makkelijker dan het tijdstip van eten verschuiven? Dat is wel te doen, dat is geen grote opgave. Maar Mohammedanen die doen altijd alsof het zo zwaar is en een beproeving en dat men in die tijd dichter tot Allah komt. Bullshit!

   In de oudheid, in Alexandrië en in alle achter ons liggende tijden was de islam nogal obscuur en nietszeggend. Een restant van een verbond tussen rovers en andere criminelen. Tegenwoordig ziet ook de moslim in dat het er òp of er ònder is voor de islam, daarom maakt men er nu meer werk van. Moslim gedrag wordt in de beschaafde wereld niet langer geaccepteerd. Het is nu buigen of barsten, de druk wordt daarom opgevoerd. Men probeert te redden wat er te redden is. Dit proces is nu al een jaar of dertig aan het verhevigen. De kolder zal tot in het extreme worden opgevoerd, tot het einde van de islam op 31 december 2013.

   Verwijderen
  3. Omdat andere geloven ook zo iets voorschrijven, wil dat nog niet zeggen dat het daardoor goed is. Het vasten van katholieken is nu minder dwingend en het vasten betekent matigen en niet in de avond je buik vol eten.

   Verwijderen
  4. Ik wil Jehan even corrigeren. Het loofhuttenfeest van de Joden is bepaald geen dag om te vasten. Het Jodendom kent een paar dagen waarop gevast wordt (door wie dat wil), verspreid over het jaar. Maar de belangrijkste dag waarop ook veel niet religieuze Joden vasten is yom kipoer (grote verzoendag). Valt meestal in september of begin oktober. Het is een zeer spirituele dag waarop men zich kan bezinnen en zich verbonden voelen met God.

   Daarom vind ik het vreemd dat er vaak wordt beweerd dat de ramadan een periode is van spiritualiteit. Dat lijkt me praktisch onmogelijk als je naar je werk gaat, of je bezig houdt met allerlei andere aktiviteiten zoals studie, huishouden etc.

   Verwijderen
 2. Het ergste van alles is en ook volkomen tegengesteld aan de bedoeling van die vastenmaand is natuurlijk dat de meesten zo moddervet worden van de iftar schrans partijen dat ze na de ramadan noodgedwongen moeten gaan afvallen .
  Toen de god Allah beval om te vasten van zonsopgang tot zonsondergang , had hij er natuurlijk geen rekening mee gehouden dat indien de ramadan in Scandinavië rond de 21ste juni zou vallen en de zon nauwelijks ondergaat of opkomt , men helemaal niet meer kan eten of drinken .
  De lokale god Allah was waarschijnlijk van mening dat de lengte van dag en nacht in Arabië ongeveer overal het zelfde zou zijn . Dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk , want als die zelfde god Allah in de Koran regelmatig veronderstelt dat de aarde plat(stretched out like a carpet) is , dan is het misschien wel volgens een 'bepaalde logica' om ook de lengte van dag en nacht over dat hele tapijt als gelijk zijnde te veronderstellen . Zo zijn er duizenden van die foutjes en ongerijmdheden in de kult van Mohammed te vinden . Toen Tabari eens in de rondte ging kijken om hadith te verzamelen was hij heel enthousiast meer dan 600.000 waren er . Maar bij nadere analyse bleven er volgens hem 4000 over . Dus de waarde van de hadith is gelijk nul . Je gelooft in sprookjes of niet , that's all .

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Misschien is zelfs Allah verbaasd over het feit dat zijn godsdienst zich tot zover over de wereld heeft kunnen verspreiden. Hij had natuurlijk niet gerekend op de welwillende medewerking van de onderdanige dhimmies die de westerse politiek beheersen.

   Verwijderen
  2. Piet liegt en bedriegt. Er staat nergens in de koran:

   "stretched out like a carpet"

   Anders moet piet dat maar eens aantonen.

   Er staan genoeg teksten in de tradities hadith en tafsir die piet zijn tekst tegenspreken.

   Verwijderen
  3. El-Houssain .
   "Piet liegt en bedriegt" .
   Sorry hoor maar mijn naam is geen Mohammed .lol.
   Lees uit je Koran het volgende.
   13:3 , 15:19 , 16:15 , 50:53 , 21:31 , 27:61 , 43:10 , 50:7 , 77:27 , 78:7 ,79:32 , 88:19 , 88:20 .
   Als je het dan nog niet duidelijk is dat de grote roerganger Mohammed geen enkel maar dan ook geen enkel benul heeft van astronomie en de vorm van de aarde dan kun je het hier lezen . Het is eigenlijk tevens het bewijs dat de Koran door Mohammed zelf verzonnen is . De reden is eigenlijk ook heel simpel , de alwetende God zou nooit zulke domme uitspraken hebben kunnen doen .

   WANT ER IS ALLEEN MAAR MIDDELEEUWSE ONWETENDHEID TE VINDEN IN DE KORAN !! Probeer meer hersencellen te activeren i.p.v. de gebruikelijke 2 stuks zoals jij en je broeders gewend zijn . Wat meer regelmaat in het voedingspatroon brengen wil ook nog wel eens helpen .

   Met vriendelijke groet . Piet .

   Verwijderen
  4. "want als die zelfde god Allah in de Koran regelmatig veronderstelt dat de aarde plat(stretched out like a carpet) is"

   Daarna:
   13:3 , 15:19 , 16:15 , 50:53 , 21:31 , 27:61 , 43:10 , 50:7 , 77:27 , 78:7 ,79:32 , 88:19 , 88:20
   ------------------
   Ik zie nergens karpetten en tapijten staan hoor!

   Maar ik neem aan dat je de bijbehorende tradities wel hebt doorgenomen?

   50:53 bestaat geeneens!
   Copy-pasten kan ik ook piet.


   Vervolgens:
   "dan is het misschien wel volgens een 'bepaalde logica'..."
   ------------------
   Misschien, misschien....
   Sterk hoor.

   Verwijderen
  5. Je hebt gelijk moet zijn
   20:53 .

   "He Who has made for you the earth like a carpet spread out; has enabled you to go about therein by roads (and channels); and has sent down water from the sky." With it have We produced divers pairs of plants each separate from the others.

   Het gebruikelijke idiote geswitch tussen He and We
   Eigenlijk wel grappig dat je nou net over 20:53 begint . lol .
   Hieruit blijkt ook dat Mohammed zoals al zijn levende tijdgenoten ook geen enkel benul had van zoiets als evolutie .
   Wat zou het toch mooi zijn als de wetenschap na het bewijzen van het bestaan van miljarden en miljarden planeten ook nog het onweerlegbare bewijs van enige levensvorm op mars zou vinden .

   de vertaling naar het engels is afkomstig van islamawakened.com . Er worden 29 vertalingen weergegeven die algemeen geaccepteerd zijn .
   Veel succes en kijk ook nog even naar de tafsir betreffende 54:1 .
   Ik begin zo onderhand te geloven dat je bent waar je mij valselijk van beschuldigt een bedrieger en een leugenaar .

   Verwijderen
  6. In 20:53 gaat 't om het Arabische woord:
   مَهْدًا (mahda'n)
   Mahd is Arabisch voor 'wieg'. En heeft niets te maken met 'tapijt'. Dit soort bizarre vertalingen zie ik wel vaker voorbij komen laatste tijd. Om mesjogge van te worden!

   Zoek een echte Arabische koran op, kopieer het woord مَهْدًا uit soera 20 vers 53, dat is het vijfde woord van rechts naar links geteld. Zet het Arabische woord in een vertaler en er komt geen 'tapijt' uit. Vergeet 't maar!

   islamawakened.com
   Van die 29 geaccepteerde vertalers spreken maar drie vertalers van een 'karpet', waaronder Yusuf Ali, die toch al bekend staat om zijn rare vertalingen!

   Van de vier niet-moslim vertalers die er staan spreekt helemaal niemand van 'tapijt'!

   Dus ja, ook voor iemand die geen Arabisch kent is dit geen overtuigend bewijs dat 'mahd' tapijt betekent, laat staan voor mij, wiens Arabisch moedertaal is!


   مَهْدًا betekent geen tapijt of één of andere vloerbedekking.

   Verwijderen
  7. Nog iets:
   Je blijft nu hangen bij die 20:53. Maar hoe zit 't dan met die andere 12 verzen onder 8 augustus 2012 11:34.
   Wat voor karpetten komen daar aan bod dan? Of tapijten, vliegende tapijten, Perzische tapijten enz...enz.

   Verwijderen
  8. Aan El- Houssain

   U beweert dat arabisch uw moedertaal is.
   Waarom gebruikt u dan, als u nederlands schrijft, woorden als mesjogge?
   Zulks is hebreeuws.
   Arabieren zeggen maqbul of madjnûn.

   Verwijderen
  9. Sorry Hoessein
   Ik ga echt niet doen waar jij mij altijd van beschuldigt . Je weet wel het zogenaamde "knip en plakwerk" . Nee ik kijk gewoon in het arabisch-engels woordenboek van William Lane . Zou jij ook moeten doen i.p.v. voortdurend copy and paste activiteiten te ontplooien . Nee Hoessie zo werkt dat niet , dat gaan we niet doen .
   ER staan op bismallah van de 29 geaccepteerde vertalingen er drie van moslims die het hebben over als "the earth spread out like a carpet" . Och zo'n tapijtje dat was toch ook gewoon het bedje in de zevende eeuw . Dat moest toch een beetje vlak of plat liggen . Anders moest je op het zand slapen . Jij hebt vast ook wel eens tapijtje uitgerold om even een tukje te doen na de overvloedige iftar maaltijd . lol .

   Verwijderen
  10. Trouwens hoessie wat ik je nog vertellen wilde .
   Ik heb weer eens over die ramadan nagedacht . Wanneer in Mekka er elk jaar ongeveer 13 uur? gedurende ramadan gevast moet worden . Dus m.a.w. als DE Mohammed als lichtende voorbeeld ongeveer 12 uur moet vasten waarom moeten mensen in Scandinavië dan langer vasten dan Mohammed . Dat is toch niet normaal , dat die mensen in Mekka minder moeten vasten dan elders . Waarom heeft Allah niet een paar miljoen polshorloges geschapen , dat kan die toch hoessie . HIJ kan toch alles . Dan had iedereen een horloge mee kunnen nemen en net zolang kunnen vasten als Mohammed in Mekka . Maar ja Allah heeft die polshorloges niet gemaakt en nu moeten mensen op andere plaatsen in de wereld langer vasten. Dat is mijn ogen heel onrechtvaardig van jouw Allah .
   Met vriendelijk groet

   Verwijderen
  11. Ben je een komediant of zoiets dergelijks?
   'Mahd' betekent wieg. Dus een baby-bed, want voor volwassenen is dat geen 'mahd' maar 'sareer' سرير
   Die verzen suggereren helemaal niet dat de aarde plat zou zijn, dat is wat 'islamcritici' van maken, dat is dus bullshit!

   Uitgestrekt als een 'mahd' betekent hooguit dat wij het als 'veilig' ervaren, want als wij op de grond staan ervaren we met het blote oog die bolling niet, dus vanuit ons perspectief is de aarde vlak, niet plat, dat is wat anders.

   Verwijderen
  12. Aan Jëhan,

   Mijn moedertaal is Arabisch ja.
   Maar dat betekent toch niet dat ik in die taal met u en met andere reageerders moet gaan communiceren? dat heeft weinig zin he? Meneer Jëhan.

   Het woord 'Mesjogge' kan wel hebreeuws zijn, maar in mijn omgeving wordt het woord regelmatig gebruikt, en dat leer je een beetje aan.

   Mag ik u corrigeren?
   het is geen 'maqbul' maar 'mahbul' met een H.

   Verwijderen
  13. Misschien dat het nú "wieg" betekent, maar een taal blijft toch niet 1400 jaar hetzelfde? Bestonden er toen trouwens al zoiets als onze (hedendaagse) wiegjes? Ook iemand als Dr Mohsin heeft het over iets dat zich uitstrekt, en Yusuf Ali ook, en een hedendaags wiegje strekt zich niet uit, dat zou onzin zijn. Bij ons werden kinderen vroeger op een bakermat geboren, dat klopt ook beter in de tekst, wat was "bakermat" in het vroegere arabisch eigenlijk?

   Verwijderen
  14. Al sinds de oudheid werden voor baby's slaapplaatsen anders dan voor volwassenen ingericht, dat heette dan 'mahd', en dat zag er anders uit dan dat ene kleedje waarop men op de grond lag te slapen.
   Hoe dat wiegje eruit zag en hoe het ingericht was weet ik allemaal niet, maar duidelijk is dat het niet dezelfde naam had als een gewone bed voor volwassenen.

   Misschien hadden ze beter bakermat als vertaling moeten gebruiken omdat wieg moderner klinkt. Dat kan. Kortom: Alles waar een baby vroeger sliep heette 'mahd', of het nu een bakermat is, een wieg of stel kleedjes op elkaar gestapeld, wanneer het niet voor een volwassene bedoelt is heette het (en nog steeds) 'mahd'.

   "Ook iemand als Dr Mohsin heeft het over iets dat zich uitstrekt, en Yusuf Ali ook"
   -----------
   Ja en nog eentje. Bij elkaar 3 van de 29! En van de 4 niet-moslim vertalers spreekt geen één van een Karpet.
   Je kan het blijven proberen, maar de platte aarde theorie komt nergens voor.
   Duidelijker is soera 36. Die rekent af met zulke theorieën.

   Verwijderen
  15. Aan el- Houssain

   Hartelijk dank voor uw antwoord op mijn commentaar.
   Het is waar, het hebreeuwse woord "mesjogge" is volkomen geaccepteerd in de nederlandse omgangstaal.
   Het arabische woord Maboul ontleen ik aan de franse schrijver Céline.
   U weet , het frans kent in de omgangstaal veel arabische leenwoorden.
   Nu verneem ik van u dat Mahbul de juiste schrijfwijze is waarvoor mijn dank.
   Tenslotte een opmerking over het Nederlands.
   Veel dingen in de geschiedenis zijn ternauwernood geschied.
   Zulks heet met een oer-burgerlijk hollands woord "kantje boordje".
   Hadden de Arabieren gezegevierd in de slag bij Poitiers in 732 zo hadden wij hier een taal gesproken gelijk in Iran.
   De structuur germaans, maar de woordenschat arabisch.
   Hadde Napoleon gezegevierd in de Slag van Waterloo in 1815 zo ware onze taal Frans gweest en waren wij onderdeel van Frankrijk.
   Ma'a salama,

   Yahyâ (of: Jéhan)

   Verwijderen
  16. aan Hoessein.
   Het blijft natuurlijk vreemd dat er op islamawkened.com in totaal 43 vertalingen naar het engels staan die allemaal verschillend zijn .
   Van de 29 geaccepteerde vertalingen hebben er 10 het erover dat de aarde als een wieg is , 8 spreken van een bed , 3 van een uitgespreid tapijt , 2 van een bewoonbare aarde , 2 van uitgespreide aarde en nog wat verschillende interpretaties . Wat is dan de juiste engelse vertaling ??? Kortom er is heel veel verschil van mening bij moslim vertalers . Ze hebben allemaal een verschillende vertaling van de aya 20:53 weergegeven . Het blijft een feit dat de 3 tapijtvarianten volkomen geaccepteerd zijn . Er zit naar mijn mening ook wel een logica in al die verschillende vertalingen . Als ik in het woordenboek van William Lane op blz. 2739 kijk en dat woord en zijn oorsprong eens goed bekijk dan zie je ook dat op enkele vertalingen na een basis te vinden is voor allerhande betekenissen en verklaringen die in de afgelopen eeuwen over zoiets als ‎
مَهْدًا gegeven zijn . Naar mijn mening duidt het er toch op dat Mohammed zich de aarde als een vlakke schijf voorstelde (namelijk het algemene wereldbeeld in die tijd ) .
   Ook in de hadith staat daar het een en ander over geschreven bijv. de zon die ondergaat in "murky waters" (veronderstelt ook een vlakke aarde ), maar ik zal geen hadith aanhalen omdat jij daar zo wie zo niet in gelooft .
   Het is zoals het is . Mohammed geloofde in een vlakke aarde en dat komt op vele manieren tot uiting in zijn woorden van onwetendheid , en maakt uiteindelijk niet uit of er sprake is van tapijt of figuurlijk gesproken van een aarde als een uitgespreid tapijt . Ik hoop dat je van mijn logica iets opgestoken hebt . Denk er maar eens over na , dan komt er vanzelf een moment dat je denkt . " Ja die piet heeft eigenlijk wel gelijk ."
   Met vriendelijke groet . Piet

   Verwijderen
  17. Naar mijn mening duidt het er toch op dat Mohammed zich de aarde als een vlakke schijf voorstelde
   --------------------------------
   Dat is dan jouw mening. Maar nergens staat iets vermeld over een platte aarde. Ibn Taymiyah heeft zelf verklaart dat alle hemellichamen rond zijn, om hun eigen as en om de zon draaien.


   ‎
مَهْدًا
   Kortom er is heel veel verschil van mening bij moslim vertalers . Ze hebben allemaal een verschillende vertaling van de aya 20:53 weergegeven .
   -------------------------------
   Dat kan. maar dat heeft nog steeds niets van doen met de vorm van de aarde.
   daar zijn andere verzen voor.   ...vlakke schijf voorstelde (namelijk het algemene wereldbeeld in die tijd ) .
   ------------------------------
   Ver voor de komst van de islam wist men al dat de aarde niet plat was.


   Ook in de hadith staat daar het een en ander over geschreven bijv. de zon die ondergaat in "murky waters" (veronderstelt ook een vlakke aarde )
   ------------------------------
   Dus jij gaat mij wijs maken dat er ooit mensen hebben geleefd die geloofden dat de zon in troebel water onderging? Dat moet dan een heel klein zonnetje geweest zijn dat ook nog eens uit dezelfde richting opkwam als waar het onderging!! Nogal vreemde stelling, vind je niet?
   Welke hadith is dat en hoe luidt deze?
   Wil ik toch graag weten.

   http://www.eddyechternach.nl/artikelen/zon.html


   Je doet nu zoveel moeite om te proberen aan te tonen dat hadith en koran van een platte aarde spreken, maar je vergeet soera 36, deze rekent namelijk af met de platte planeten theorie.

   Ik neem aan dat je wel de commentaar en de traditie die bij koran 18:86 horen, opzoekt en netjes vermeld? Aan halve waarheden heeft niemand wat hé?

   Verwijderen
  18. at Hoessein
   een voorbeeldje !
   Buhkari , Volume 4, Book 54, Number 421:
   Narrated Abu Dhar:
   The Prophet asked me at sunset, "Do you know where the sun goes (at the time of sunset)?"(a) I replied, "Allah and His Apostle know better." He said, "It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself underneath the Throne and takes the permission to rise again, and it is permitted and then (a time will come when) it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return whence it has come and so it will rise in the west. And that is the interpretation of the Statement of Allah: "And the sun Runs its fixed course For a term (decreed). that is The Decree of (Allah) The Exalted in Might, The All-Knowing." (36.38) .

   Probeer je voor te stellen dat je in het jaar 0 van de Arabische jaartelling leeft rond de 50 jaar bent en nooit een letter geschreven of gelezen hebt . Alle kennis heb je van mensen die tegen je aanpraten of tegen je kletsen .
   Vergeet alle kennis van astronomie die in de huidige tijd (door degenen die niet in Mohammed en zijn koran geloven) aan jou gegeven is . Vergeet dat je weet dat de aarde om zijn as draait en daarmee dag en nacht veroorzaakt .
   (a) het stellen van vraag a toont reeds aan dat we hier te maken hebben met een man die absoluut geen enkel benul heeft van de wereld om hem heen . De aarde wordt als min of meer statisch beschouwd terwijl de zon een baan t.o.v. deze aarde heeft .
   Het ontbreekt mij aan tijd om je uitgebreid verder te helpen met je ontwikkeling ik verzoek je dan ook de website inthenameofallah.org te bezoeken . Onder "definitions" kun je de onderwerpen "earth and Quran" en "sun and Mohammed" vinden . Daar is echt geen speld tussen te krijgen . Lees het maar eens grondig door en het kan je helpen om uit die diepe zevende eeuwse staat van onwetendheid te komen .
   Deze hadith alleen toont al aan dat Mohammed dacht dat de aarde vlak was en de zon een baan als een halve cirkel aflegde , vervolgens in murky waters rustte en opdracht kreeg weer naar zijn oorspronkelijke plaats van opkomst terug te keren . De "profeet" dacht werkelijk dat hij overal verstand van had .

   Verwijderen
 3. Onderwijl is het wel genieten in restaurants, op terrassen, in café's en snackbars. Het moge dan zijn dat de moslims in grotere getale hier zijn gebleven, maar ze vertonen zich in elk geval nauwelijks in de openbaarheid.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat een rare reactie.

   Wat bedoel je eigenlijk te zeggen? Laat ook eigenlijk maar.

   Verwijderen
  2. Dat viel me ook al op en het is lekker rustig.

   Verwijderen
  3. Peter Knarsmans en Rudolf,

   Lekker rustig?
   Dat is dan jammer voor Wilders!

   Willem is verbijsterd en gelooft dit niet.

   Verwijderen
 4. Volgens mij wordt je ook zonder stiekeme tussendoortjes ook zwaarder tijdens de ramadan. Je vol vreten voor het slapen is namelijk harstikke ongezond.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aan Johannes de Besnijder

   Uw "har" zal niet daarvan stikken.

   Verwijderen
  2. Je afzetten tegen de westerse maatschappij maar ondertussen wel genieten van de overvloed die ze bied is een bekend fenomeen bij deze mensen. En vaak zien het de meest gelovigen die het meest profiteren

   Verwijderen
 5. @El_Houssain
  In de tafsier al-Jallalayn, u wel bekend, staat als synoniem voor Mahdan: firashan.
  Het Franse woordenboek vertaalt dit woord onder andere als: 1. Natte, tapis, matelas. 2: Lit en verder, zoals gewoonlijk bij Arabische woorden, nog een hele reeks andere betekenissen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat is een mooie vergelijking voor de koranische aarde, toch? Beddengoed ligt plat en uitgestrekt en niet rond en bolvormig.

   Verwijderen
  2. Ik schreef het al eens eerder, toen nog 'anoniem' Het is en blijft toch vreemd dat die ALMACHTIGE en ALWETENDE Allah (en andere goden) niet in staat is een boekje te schrijven dat wij allen en door alle tijden heen kunnen begrijpen zonder duizenden pagina's 'duiding' terwijl er talloze mensen zijn die dat wel kunnen: een begrijpelijke tekst schrijven.
   Het is voor mij wel duidelijk dat alle goden en dus ook Allah nog veel moet leren. Zijn IQ blijft achter bij zijn schepselen. Rekenen kan hij ook al niet.

   Verwijderen
  3. Overigens geloof ik niet dat u, El_Houssain, een 'native speaker' van het Arabisch bent, anders wist u wel dat Arabische woorden vele betekenissen hebben en niet enkel en alleen die u in uw woordenboekje opzoekt, of misschien wel uit Google Translate haalt.. Bovendien wist u ook dat het woord مهدا (mahdan) alleen maar mahdan is vanwege de plaats in de tekst en dat het onbepaald en geïsoleerd, zoals u het gebruikt, gewoon mahd is, met 'un' als uitgang مَهْدٌ Een zelfde regel geldt ook voor firash.

   Verwijderen
  4. Beddengoed ligt plat en uitgestrekt en niet rond en bolvormig.
   ------------------------------
   Firashan betekent geen mahd, daarom.

   Verwijderen
  5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  6. Ik ben niet de mufassir. In de Jalalayn (geschreven door al-Mahalli en al-Suyuti rond 1500 AD) is het een synoniem van mahd.
   In the Dictionary and Glossary of the Koran van John Penrice, voor het eerst uitgegeven in Londen in 1873, staat voor mahd: a bed, cradle. U heeft dus gelijk met de verklaring dat mahd een wieg is.
   Gelukkig kunnen we nu nog even doorgaan met de discussie bij een andere post of bij een andere gelegenheid.

   Verwijderen
 6. @Piet,
  Veel gemakkelijker is de fout in de koran aan te tonen met het erfrecht. De almachtige kan niet rekenen met breuken (is ook moeilijk) en draagt nabestaanden op 112,5% en in een ander geval zelfs 125% van de nalatenschap onderling te verdelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat weten jullie allemaal veel zeg. Kunnen jullie niet samen een leuk boekje schriijven, in het Arabisch of in welke taal dan ook.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Zoals elke taal is het Arabisch de afgelopen 1400 jaar flink veranderd. De oorspronkelijke 17 letters werden er 28, en natuurlijk is ook de betekenis van heel veel woorden in die periode veranderd.
  Daarbij is het in elke taal normaal dat woorden meerdere betekenissen kunnen hebben.
  In het Arabisch schrift zien we dan ook nog dat het niet weergeven van korte klinkers voor extra verwarring kan zorgen welk woord er precies bedoeld wordt.

  Om het nog ingewikkelder te maken; sommige wetenschappers vermoeden dat bepaalde koranteksten oorspronkelijk uit oa het Aramees afkomstig zijn. Wat de mogelijkheid van vertaalfouten inhoudt. En in Jemen gevonden koranfragmenten in het Hidjazi (oudste bekende vorm van het geschreven Arabisch) bleken te verschillen van de huidige teksten.
  Uiteindelijk is de koran bovendien niet geschreven door de man die de islam heeft bedacht. Andere mensen stelden pas decennia na Mohammeds dood de koran samen; uit diverse (soms tegenstrijdige) teksten waarvan men veronderstelde dat die ooit door Mohammed waren uitgesproken.

  Discussie over wat er nu precies bedoeld wordt met een bepaald korancitaat is dus al met al nogal lastig. Belangrijker dan die theorie is dus weer de praktijk (zoals altijd). Bij mijn weten zijn er maar erg weinig imams die nu nog verkondigen dat de aarde plat is. Daar gaat het om.

  Al denk ik zelf dat de bedenkers van de koran inderdaad niet wisten dat de aarde rond was. Anders hadden sommige islamitische rituelen er heel anders uitgezien. Het is nogal raar dat de ramadan in het ene land veel zwaarder is dan in het andere land. Op het noordelijk halfrond kan de langste dag 8 dagen duren...
  De koran is net als de bijbel en das kapital een sprookjesboek; geen wetenschappelijk werk. Er staat niks in de koran over Amerika, want de bedenkers van de koran wisten niet dat Amerika bestond.
  Voor geloof maakt dat ook niet uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Wetenschappelijk is aangetoond dat eten na 8 uur 's avonds uitermate ongezond is.
  Zeker als de maaltijd veel suikers en koolhydraten bevat.
  Die worden niet meer verbrand en als vet opgeslagen, tevens is het slecht voor de nachtrust aangezien de maag toch het voedsel gaat verteren.
  Wellicht is de Ramadan de veroorzaker van het overgewicht dat veel islamitische gelovigen met zich meedragen.
  Ik moet altijd zo lachen, als ik aan een gelovige van welk verzonnen Opperhoofd dan ook vraag: hoe zit dat eigenlijk bij jullie in het paradijs met de voedselvoorziening, is daar ook een Appie Hein of is dat allemaal in eigen beheer, vriend?.
  Dat er anno 2012 nog mensen die in sprookjes geloven, het is in triest!!.

  BeantwoordenVerwijderen