Cairo rally: One day we'll kill all Jews

De opmerkelijkste berichten van de afgelopen week uitgelicht en van commentaar voorzien door kenners. Sam van Rooy, publicist en samensteller van 'De islam. Kritische essays over een politieke religie', reageert vandaag in Desgevraagd op 't volgende nieuwsbericht (bron): ynetnieuws.

Muslim Brotherhood holds venomous anti-Israel rally in Cairo mosque Friday; Islamic activists chant: Tel Aviv, judgment day has come
"Why is the US losing in Afghanistan? Because the other side is willing and wants to die. We have a different mentality than that of the Americans and Jews," he said. (Bron)

Commentaar Sam van Rooy: "Zoals ook Hamas zegt: "We desire death like you desire life". Oftewel: de islam in een notendop.
Wie is nu werkelijk nog zo naïef te geloven dat Israël ooit kan winnen - dat Israël met andere woorden kan blijven bestaan, met welke grenzen ook - als diens vijand dergelijke ideologie aanhangt, en als het wordt verplicht zich te houden aan allerlei humane internationale verdragen en wetteksten?
Vergis u niet, de weg is nog lang. In Vlaanderen worden mensen opgevoerd (die als autoriteit gelden en als erg intelligent worden beschouwd) die met droge ogen beweren dat de de Moslimbroederschap een soort CD&V (het Vlaamse CDA, zeg maar) van het Midden-Oosten is (Prof. Rik Coolsaet, Ter Zake, Canvas)."

1 opmerking: