JODEN EN DE GEKTE VAN NEDERLAND

Door Manfred Gerstenfeld

‘Frits Bolkestein zei me eens dat Joden zich moeten realiseren dat er voor hen geen toekomst is, en dat ze het beste hun kinderen kunnen aanraden naar Amerika of Israel te emigreren. In ons gesprek bleek dat hij deze conclusie trok uit de problematische situatie die hij voor Nederland voorzag wat betreft de niet geslaagde integratie van vooral vele moslim-immigranten en de problemen die dat voor bewuste Joden in de toekomst met zich zou brengen?’

Mijn boek Het Verval; Joden in een stuurloos Nederland* verscheen een jaar geleden. De hierboven geciteerde alinea veroorzaakte veel nationale en internationale publiciteit. Het Verval concentreerde zich echter op twee andere stellingen. Een was dat nieuwe inzichten over Nederland verkregen kunnen worden door een brede analyse van de relatie tussen Joden en maatschappij. De andere claimde dat Joden een aantal, grotendeels symbolische, functies vervullen. Dat maakt hen veel belangrijker dan hun werkelijke positie in Nederland. 

Wie structurele stellingen over een land poneert moet meestal een paar jaar wachten voordat er veel nieuwe bewijzen voor zijn. Dit keer ging het veel vlugger. Het Verval leidde tot een grote discussie over antisemitisme in Nederland, die in een kamerdebat uitmondde. Vrijwel alle belangrijke bladen en enkele televisieprogramma’s interviewden fysiek of verbaal bedreigde Joden. Ze kwamen vooral uit het kleine groepje Joden dat herkenbaar is door kleding of uiterlijk.

Na alle discussie was het duidelijk: de Nederlandse politiek, justitie en politie zijn niet in staat om deze problemen, die zeer weinig personen betreffen, te verminderen laat staan uit de wereld te helpen. Zo belichtten de ervaringen van enkele Joden weer een veel grotere Nederlandse realiteit. Ook werd opnieuw de disproportioneel grote rol van Marokkaanse Nederlanders in de ergste uitingen van antisemitisme geillustreerd. Dat wordt verder bevestigd in enkele door mij nog te publiceren interviews met andere belaagden, waarvan enkelen inmiddels naar Israel zijn geemigreerd.

De Nederlandse werkelijkheid werd nog veel beter belicht door de discussie over het wetsvoorstel van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren om ritueel slachten zonder verdoven te verbieden. In Het Verval zegt Leon de Winter: ‘Ik hou heel erg van dit land, de gekte, de tegenstellingen en de schizofrenie.’ Het debat over het slachtverbod ontwikkelde zich tot een gedetailleerde illustratie van deze ‘gekte.’ Meer dan honderd miljoen dieren worden jaarlijks in Nederland geslacht. Het is onmogelijk om betrouwbare getallen te krijgen over het aantal dieren dat — vooral door Moslims — ritueel geslacht wordt. Volgens staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Henk Bleker ligt het aantal tussen de 370.000 en 1,1 miljoen. Dit is op zijn hoogst een procent van alle slacht. De drieduizend per jaar kosjer geslachte koeien zijn enkele honderdste procenten van alle in Nederland geslachte dieren.

Al gauw concentreerde de discussie zich vooral op het kosjer slachten mede vanwege de geringe moslim inbreng in het debat. Hier volgen slechts enkele voorbeelden uit velen van de voornoemde ‘gekte.’ In een tijd waarin het voortbestaan van de Euro bedreigd wordt  — hetgeen voor  Nederland grote gevolgen zal hebben —  bracht een slachtmethode van dieren minstens zoveel discussie te weeg.

Het is redelijk dat de bevolking een opinie heeft over het al dan niet eten van vlees. Het meten van pijn van dieren bij verschillende slachtmethodes is echter een hoogst omstreden professioneel onderwerp waar neurologen en andere academici over twisten. Toch bleek dat de meeste Nederlanders voor het verbod van ritueel slachten zijn. Dit bewees vooral dat de gemiddelde Nederlander zich gemakkelijker kan verplaatsen in de verbeelde gevoelens van een koe dan in de denkwereld van een orthodoxe Jood.

Het debat illustreerde ook hoe populisten de, zogenaamd nuchtere, Nederlandse maatschappij selectief kunnen opzwepen. Er zijn uitgebreide misstanden in de grote bioindustrie. Het slechte leven van een dier duurt vele malen langer dan het slachten daarvan. Het aantal dieren waarbij in de reguliere slacht iets mis gaat is honderden keren groter dan het aantal kosjer geslachte dieren. Toch slaagde de Partij voor de Dieren erin alle negatieve aandacht op de onverdoofde rituele slacht te concentreren.

Een van Thieme’s beweringen was dat dieren recht hebben op de beste slacht onafhankelijk van de religie van de slachter. In Nederland worden per jachtseizoen meer wilde zwijnen afgeschoten dan er per jaar koeien kosjer geslacht worden. Geen enkel kamerlid vroeg zich af of deze zwijnen recht hebben op het schot van de scherpst schietende jager. Geen kamerlid informeerde over wat een paar maanden later de filosoof  Hans Schnitzler in de Volkskrant vroeg: waarom komt Thieme op voor de rechten van het schaap en niet voor die van de te verdelgen rat.

Thieme beweert dat haar wetsvoorstel wetenschappelijk gefundeerd is. Er was echter zeer veel kritiek op haar belangrijkste wetenschappelijke document. Dit was opgesteld door de UR Wageningen organisatie, waarvan velen onterecht dachten dat het een deel was van de Wageningse Universiteit. De Amerikaanse voedseldeskundige Joe Regenstein stelde vele onbeantwoorde vragen in een gedetailleerd analyse die hij schreef. S’werelds belangrijkste slachtexpert Temple Grandin steunde zijn kritiek. Het TNO gaf een vernietigend oordeel over de methodologie van de Wageningse studie. Karen Soeters, hoofd van het researchbureau van de PvdD zei dat alle kritiek makkelijk te weerleggen was maar weerlegde niets. Dit viel kennelijk geen kamerlid op.

Het debat belichtte ook een ander element van het huidige Nederland. Het dier is in opmars en de Joden zijn op de terugtocht. Daar zijn veel meer bewijzen voor. Het overrijden van een bever kreeg aandacht in minstens zeven dagbladen. De regering moet volgens de Nederlands rechter geld besteden om meer ruimte te geven aan wilde hamsters. De regering wil echter geen finaciele bijdrage leveren om de de veiligheid van Joodse instellingen te waarborgen.

Er waren in het afgelopen jaar nog vele andere ontwikkelingen, die de hoofdstellingen van Het Verval bewijzen. Die moeten wegens plaatsgebrek buiten beschouwing blijven. De publieke aanvallen en discussie over de besnijdenis als ook andere gebeurtenissen zullen nog meer nieuwe inzichten over het huidige  Nederland verschaffen. Als het zo doorgaat is er al gauw meer dan genoeg materiaal voor een vervolg op Het Verval.

Deze tekst verscheen eerder op JoodseOmroep.nl

* Het Verval - joden in een stuurloos Nederland - Manfred Gerstenfeld
Uitgeverij Van Praag, Amsterdam
ISBN 978 90 490 2406 2  November 2010
www.uvp.nl

Bestellen? 

10 opmerkingen:

 1. 1 Om religieuze redenen dieren onverdoofd slachten (offeren), daarop komt een verbod. Dit verbod wordt gehekeld met verwijzingen naar jacht en rattenverdelging die wel toegestaan blijven. Een brute, gezochte afwijzing.

  2 Ad ratten: wij verdelgen hen of zij ons. Een soort oorlog. Bovendien kan rattenverdelging nog best pijnloos verlopen.

  3 Ad jacht: dieren jagen ook, en dat meestal beslist niet pijnloos. Wat jagen betreft, staan mensen en dieren meer op een lijn dan het weerloze offerdier en de meszwaaiende priester. Vergeten we ook niet dat er nog samenlevingen zijn die geheel van de jacht afhangen.

  Het verbod uit 1 lost natuurlijk niet alle dierenellende op, maar is een symbolische, religieuze stap in de goede richting. Offeren van dieren is trouwens nergens voor nodig.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. vergeef me mijn botheid maar sinds wanneer is het ok om joden te vergelijken met een bedreigde diersoort?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Reactie 1 staat op naam van Anoniem. Dat moet zijn: HPax.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "in de verbeelde gevoelens van een koe dan in de denkwereld van een orthodoxe Jood."

  Dat moet natuurlijk zijn :
  " in de gevoelens van een koe dan in de verbeelde denkwereld van een orthodoxe Jood."

  Orthodox en denken gaan nu eenmaal niet lekker samen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Offeren van dieren?
  Waar heb jij het nu over, in ´s hemelsnaam?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. evert van gelderen26 november 2011 om 08:09

  Ik vind vlees lekker. Van koeien, schapen, zwijnen, konijnen, paarden,kalkoenen, kip, fazant, kwartel, kikkerbil en ik vergeet nog meer. Vis ook.
  Over het algemeen van dieren die zelf geen vlees eten.
  Ik zit er mee met mijn watertanden. Vissen doe ikzelf als het moet. Een kip slacht ik ook nog wel. Hoewel nooi gedaan tot nu toe.
  Ik accepteer mijn beestachtigheid maar. Een roofdier is een roofdier is een ...
  Ik ben geen herkauwer met 4 magen. Die herbivoren zijn de hele dag maar bezig met eten. Grazen, slikken en her en her en herkauwen.
  Het is een feest om een volledig eiwit te eten.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Auch wenn ich nicht gewesen sein, dass alle verrückt nach Pacman, das gebe ich zu sehr ein lustiges Spiel für eine Weile, vor allem, wenn es frei ist. Playing PacMan brachte Erinnerungen an Spielautomaten gesetzt Fütterung Viertel an den Strand. Heute ... Na, viel Glück zu finden, auch eine Arkade.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ter aanvulling zou ik gaarne willen wijzen op onwelriekende zaken die zich omtrent de Oostvaardersplassen hebben afgespeeld.
  Volgens de linxe kerk is de de gemiddelde nederlander slecht en moet deze belast worden met de opdracht tot het scheppen van een betere wereld. En, voor de slecht verstaander, is er maar één betere wereld en die wordt verkondigd door de linxe kerk, met priesteres (en homohater) Thieme voorop.

  En Wee je gebeente indien men spot met deze gelovigen, een Volkert van der Graaff staat altijd te popelen om een voorbeeld te stellen.

  Zo is er door politieke pressie belastinggeld misbruikt om, niet het algemeen belang te dienen, maar om partij doelstellingen te behalen werden de oostvaardersplassen op een zeer kunstmatige wijze, dankzij de moderne rtechnologie, tot natuurgebied omgetoverd.

  Een paradijs op aarde volgens de grootdenkers van de Groene khmer.
  En een hel voor dieren die pas na een lange lijdensweg door honger of verdrinking door de heilige st Fransiscus bij de hemelpoort dat werden verwelkomt.

  Het afschieten van dieren, hoewel niet biologies dienamies, was toch wel het meest fatsoenlijke wat de mens deze dieren nog bieden kon.

  Tijdens het onritueel humaan afschieten van het vee waren de Thiemens in geen velden of wegen te bekennen om toelichting danwel verantwoordelijkheid af te leggen.

  Neen, die waren vroom aan het bidden ter behoud van het geloof van de Linxe kerk.

  Gekte van Nederland ? Neen, fanatiekelingen over het algemeen weten maar al te goed hoe je de medemens eigen denkbeelden op moet dringen en alternatieven de kop in moet drukken en zo het leven van de medemens verzuren en de gemeenschap aan stukken scheurt.

  De volgende beelden zijn betaald met uw belastinggeld en mede mogelijk gemaakt dankzij Staatsbosbeheer, Partij voor de Dieren en Groenlinks en kunnen schokkend zijn:

  http://www.youtube.com/watch?v=V50dvZlMSQQ

  Zenden wij de hartelijke groeten aan de denktanks van JOVD en Linxe kerk.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het land verzuipt in zijn eigen k-k.
  Niets meer of minder.
  Verder veel genot toegewenst, oh Lage land.

  nota bene:
  - staat voor a

  BeantwoordenVerwijderen
 10. ´z is wél hééél toévallig he dat mét de ritueel slachten protesten zich alle rabijnen wereldwijd begonnen te roeren en dat óók hééééél toevallig dé ehec in de groentesector uitbrak waar door wij uit angst maar weer meer vlees gingen eten?

  Spoor ehec leidde onder meer niet naar een geisoleerde kleine teler die op eens zeker ehec uitvond dat een desigervirus bleek maar naar een laboratorium van het joods gedreven monsanto in Duitsland.

  Verder zijn mening in artikel op aannames gebaseerd die niet kloppen vanwege al decennia gegevensvervalsingen bij overheden en instanties omtrent bevolkingscijfers.

  Mede zijn bewezen de antisemitismecijfers vervalsingen die door activisten en handlangers zogenoemde minions kunstmatig gekweekt worden om politiek voordeel en de staatswurggreep popde bevolking te kunnen versterken.Waar bij rabinaten en joods bestuur al weer een behoorlijk leidende rol spelen.

  Áls een Bevolkingsgroep last heeft zijn het wél de Autochtone Blanken van de islamieten en afrikanen en al die samen het meest van juist de joden via media stoken lasteren haatzaaien en joodse overheden staats en gemeentenbeleid.

  tinyurl.com/cjeqesv

  BeantwoordenVerwijderen