Moord en broodroof

Protestanten en katholieken in Nederland weten sinds de 17de eeuw dat het technisch niet mogelijk is elkaar uit te roeien. Hoewel elk van beide vanouds vindt dat de ander ongelijk heeft, en in theorie een groot kwaad belichaamt, wordt het als het minste kwaad beschouwd om elkaar dan maar met rust te laten.

Zelfs de klassieke leer van de islam gaat er vanuit dat het kwaad van ketterij en ongeloof weliswaar met
wortel en tak moet worden uitgeroeid, maar dat de fysieke vernietiging van ketters soms best even kan wachten. Zo lang de ketters hun mond houden en belasting betalen aan de leiders van de islam, zo lang verleent de theorie van de islam uitstel van executie aan al diegenen die als ze niet tot het ware geloof toetreden uiteindelijk opgeruimd zullen moeten worden.

De Nederlandse Groene Khmer en haar bevlogen bondgenoten zijn deze traditionele ouderwetse tolerantie-onzin ver voorbij gegroeid. Ja, waarachtig, er is nog vooruitgang al willen we het niet altijd zien! Nederland wordt eindelijk modern. Wie in Nederland iets afwijkends gelooft, dat mag natuurlijk, er is nu eenmaal vrijheid van godsdienst, maar het wordt nu eindelijk wel goed aangepakt.

Soms is de groene aanpak in de ogen van een buitenstaander wat rigoureus. De ketter die in 2002 de verkiezingen dreigde te winnen, is door een commando van de Groene Khmer geëxecuteerd. De man die dat karwei heeft moeten klaren, is noodgedwongen een tijdje opgesloten geweest, maar komt gelukkig binnenkort weer op vrije voeten. De organisaties die hem geschapen hebben, bestaan gelukkig nog. Hun ideologie juicht nog steeds dagelijks door het land. Ketters van Nederland, hoed u. Zorg buiten schot te blijven.

Niet alleen moord, ook broodroof van wie niet in de moderniteit gelooft, maakt deel uit van het aanbod van de Groene Khmer. Een kamerlid van de Groene Khmer heeft de oorlog verklaard aan een speciale groep ketters die in dienst van de overheid zijn, maar een ander geloof aanhangen dan de leiders van de Groene Khmer en hun bondgenoten. Dood hoeven ze niet, dat is natuurlijk heel tolerant (het lijkt de klassieke islam wel!), maar ze moeten wel ontslagen worden.

Er bestaat een curieuze lakmoesproef om te bepalen of iemand een ketter of een gelovige is. Wie bereid is als ambtenaar van de Burgerlijke Stand mee te werken aan het sluiten van een homohuwelijk is een modern mens en geen ketter. Als een ambtenaar niet bereid is in voorkomende gevallen een homohuwelijk te sluiten, dan gunt de Groene Khmer hem niet zijn dagelijks brood. We kunnen immers alleen waarlijk vrij zijn als de dwingelandij van de oude traditionele ouderwetse godsdiensten verboden is.

Ja, laten we er maar trots op zijn. De Nederlandse Groene Khmer strijdt onvermoeibaar voor een nieuwe wereld, en tegen ketterij en kwaad. Ketterij moet worden uitgeroeid, of desnoods uitgehongerd. Er zouden eigenlijk speciale inquisitierechtbanken voor ketterijen en opiniedelicten moeten worden ingesteld.

Zulke rechtbanken zijn noodzakelijk om te zorgen dat de spontane volkswoede tegen de ketters niet uit de hand loopt. Met andere woorden, zulke rechtbanken dienen ter bescherming van de rechten van mensen die verdacht worden van ketterij of van een opiniedelict. Wie voor zo’n rechtbank terecht moet staan, zal het wel anders zien en de goede bedoelingen van de staat weten te verdraaien, maar deze inquisitie wordt ingesteld ter bescherming van het volk en ter bescherming van de verdachten, niet om een einde te maken aan de vrijheid van godsdienst.

Zijn zulke opinierechtbanken trouwens niet ook een leuke manier om in deze crisistijd banen te scheppen voor de all-round specialisten van de Groene Khmer? De gewone rechtbanken zijn in handen van D66, dus de opinierechtbanken moeten dan maar naar de Groene Khmer. Dat is alleen maar eerlijk. Heersen is eerlijk verdelen.

Voorwaarts, kameraden, op naar de nieuwe tijd! We gaan onszelf verlossen van het kwaad! Leve de vrijheid! Weg met ketterij! Voor de ketters niets dan honger en dood!

50 opmerkingen:

 1. Over het kwalijke van de groene khmer ben ik het zonder meer eens met de schrijver, maar desalniettemin vind ik dat er geen plaats mag zijn voor weigerambtenaren. Iedereen moet de wet uitvoeren en als men op basis van een dogmatisch geloof diensten aan mensen mag weigeren, waarom dan ook niet op andere gronden. Iemand vindt mensen van geloof X onaangenaam, mag diegene ze dan ook weigeren bij sollicitatie. Nee, dus dan ook geen wiegerambtenaren. Van deze uitzonderingspositie zullen ook moslims op den duur flink gebruik gaan maken en dat is onwenselijk, ook voor de schrijver van dit stuk.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Tijdens de "rellen" (bouwvakstaking 1966 in Amsterdan, aangevoerd door ondermeer Wim Kok) werd tijdens de Maagdenhuisbezetting geroepen: "Als wij maar eens achter de groene tafel zitten".

  Ik was daar!

  Welnu, zij zitten er ( en ook in ons kabinet, denk aan bijv. Pechthold)en maken het leven van een ondermeer een Christen zo langzamerhand heel moeilijk.

  Ik mocht van mijn ouders in 1962, toen ik opkwam als militair in de Willem III (Apeldoorn), niet op zondag reizen en ik kreeg in die tijd daarvoor alle ruimte van de toenmalige "leiders".

  Zou dat heden nog kunnen? Ik betwijfel het ten zeerste!

  Het gaat hier onderhand net als in Pakistan, langzaam maar zeker wordt de vrijheid, vooral de Christelijke vrijheid, in Nederland gewurgd!

  Hitler was in zijn tijd (Mein Kampf) glashelder in zijn bedoeling en streven.

  De Islam is daar ook zeer duidelijk in.

  Wie bedreigt wie eigenlijk?

  Bedreigen de zgn. "weigerambtenaren" andersdenkenden of is het precies andersom?

  Misschien wat verward bovenstaand commentaar, maar ik ben boos en totaal ongerust over wat er in ons land gebeurd!

  Als dit zo doorgaat hebben alleen de kraanbedrijven een gouden toekomst!

  Iedere dag op het plaatselijk markterrein een ophanging van "Ongelovigen, Joden, apen en varkens".

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Eens met Rudolf.

  Ambtenaren zijn in dienst van de overheid, en dienen zich dus aan de wetten van die overheid te houden.
  Ambtenaren die weigeren homo's te trouwen zijn net zo kwalijk als ambtenaren die weigeren vrouwen een hand te geven.
  De volgende stap is een ambtenaar die negers geen rijbewijs verstrekt, of alleen uitkeringen aan moslims wil verstrekken.

  Als we dit soort idioterie toestaan dan kunnen we onze lol op als de islam nog een beetje doorgroeit. Moslim-ambtenaren die weigeren joden en homo's te helpen, weigeren niet-islamitische namen in de registers in te schrijven, etc.

  Wat mensen thuis vinden moeten ze helemaal zelf weten. Maar als men namens de Nederlandse overheid aan het werk is dient men de Nederlandse wet te respecteren. Dat de Nederlandse rode/groene khmer èn bepaalde christelijke kringen dit basisprincipe decennialang hebben geschonden is geen reden dit basisprincipe op te heffen. Zonder dit soort principes (zoals een overheid die haar eigen wetten respecteert) is je democratie niks waard.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Mij is ook iets onduidelijk. Begrijp ik het nu goed, indien ik lees dat Jansen vóór een christelijke gewetenswerking van een neutrale ambtenaar is, maar niet als het D66-rechters betreft ?
  Nu is de ene ambtenaar de andere niet. De ene valt onder artikel 1 van de grondwet, terwijl het andere geval onder onafhankelijke rechtsspraak [proest] valt.

  Een burger,want daar hebben we het hier over, behoeft zich niet te beperken tot het sluiten van een huwelijk met één belofte.
  Men kan een huwelijk sluiten ten aanzien voor de gehele gemeenschap, zeg maar toestemming/instemming vragen van de samenleving en het daarbij laten. Die ruimte, huwelijkse beloften los van religie, heeft de wetgever speciaal ingericht en verstrengeling of uitsluiting te voorkomen.
  Én men kan dit verrijken met een kerkelijk/religieus deel.

  Dat een priester of dominee in bepaalde gevallen goedkeuring weigert, vanwege theologische bezwaren kan ik me heel goed voorstellen. Stel, je hebt abortus gepleegd of bent van plan later, ooit, euthenasie te plegen, is een weigering niet meer dan vanzelfsprekend ? Immers men voldoet niet aan de regels van de christelijke gemeenschap.

  Van de andere kant zou het natuurlijk raar zijn dat aan elk huwelijk christelijke eisen worden gesteld waardoor het feest niet door zou kunnen gaan.

  De wetgever heeft dergelijk zaken keurig gescheiden en dan is het alleen maar vervelend dat er weigerambtenaren militant worden en publiekelijk hun egoïsme opeisen. Er zijn in voorkomende gevallen genoeg dekssel die op potjes passen en alles kan keurig achter de schermen geregled worden, desnoods met een snipperdag of een dagje ziek. Tenslotte was de Koning van Belgie ook één dag geen koning van zijn volk.

  Zou een rechtzaak met christelijke rechters tot een andere wenselijke uitkomst kunnen leiden dan eentje met D66-rechters ? Of heeft een verdachte, waarvan bekend is dat hij/zij ooit met een abortus heeft ingestemd/uitgevoerd, of op de PVV heeft gestemd, een streepje achter heeft bij christelijke rechters ?

  En wat is dan het verschil tussen het geweten van christelijke rechters en dat van ambtenaren van burgelijke stand ?
  https://www.law.kuleuven.be/web/mstorme/tolerantie.pdf

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik veronderstel dat de geachte auteur hiermee tevens een lans breekt voor ambtenaren die in geweten niet in staat zijn om personen van het andere geslacht in het kader van de ambtsvervulling de hand te drukken.

  Han van der Horst

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De vrijheid die moslims onder leiding van de groene Khmer zich toe-eigenen bijv. met het besnijden van kinderen, het dragen van een hoofddoek aan het loket van de gemeente,of bij het bouwen van wanstaltige minaretten op haathokken behoren orthodoxe christenen ook de vrijheid te hebben in hun baan als ambtenaar van de burgerlijke stand homostellen te kunnen weigeren.

  een trouwweigeraar in dienst van de overheid zou het homostel door een collega kunnen laten trouwen, zolang ze maar kunnen trouwen.

  Nu christenen met bezwaren niet meer kunnen trouwen, wil ik ook de keus hebben tussen een hoofddoekvrije bediening aan het loket bij de overheid.

  De groene Khmer zorgt voor geloofsongelijkheid op deze manier.

  Of je bent als overheid seculier, of je bent het niet, maar niet het geloof die de meeste angst inboezemt de meeste rechten geven.

  De hedendaagse ketters zorgen voor een seculiere overheid en gelijkwaardige burgers. Het zou de groene Khmer goed doen de angst voor het meest gewelddadige geloof in te ruilen voor een vertreksubsidie naar het midden oosten, wellicht kan maar daar de middeleeuwse straten helpen vergroenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Han van der Horst en anderen hier hebben een punt als ze vinden dat alle ambtenaren de wet moeten uitvoeren, ook al zijn ze het met sommige aspecten daarvan oneens.

  Maar voor ambtenaren van de burgerlijke stand, die voor een deel uit idealisme voor die baan gekozen hebben, is er een probleem ontstaan terwijl ze al in functie waren, namelijk toen de Rijksoverheid in haar wijsheid besloot het begrip "huwelijk" zodanig op te rekken dat ook twee mannen of twee vrouwen er terecht kunnen. Niet alleen is dit nog nooit eerder in de geschiedenis van dit land vertoond, maar ook heeft dit ongetwijfeld bij een hoop ambtenaren hun plezier in het werk vergald. Ik kan me althans goed voorstellen dat je daar als enigszins ouderwetse ambtenaar (je hoeft daar niet eens christelijk voor te zijn!) niet oprecht met een brede glimlach een leuk praatje bij kan afsteken.

  Om het probleem nog wat duidelijker te maken zou ik het volgende gedachten-experiment willen voorstellen. Laten we eens aannemen dat er een dag komt waarop de Tweede Kamer besluit dat een man ook moet kunnen trouwen met twee vrouwen tegelijkertijd, en dat ambtenaren zulke huwelijken dan dus ook zonder mokken moeten sluiten. Gaan wij hier dan ook weer roepen dat ze de wet maar uit te voeren hebben?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. deze vergelijking gaat niet op.

  De ene partij zijn twee mensen die verliefd zijn, op het zelfde geslacht vallen en dezelfde juridische en grondwettelijke rechten en plizhten wil hebben als een getrouwde man met een vrouw.

  De andere partij is een man of vrouw die een polygaam huwelijk wil sluiten met meerdere personen. Juridisch - en grondwettelijk zal dit moeilijk worden, laat staan dat dit te verenigen is met de joods, christelijke traditie waarop dit land grotendeels gestoeld is en zal blijven.

  Moslims die polygamie willen bedrijven behoren deze rechten niet te krijgen, tenzij ze hiervoor willen verkassen naar Saudi Arabië of Iran

  BeantwoordenVerwijderen
 10. alhoewel de joods en christelijke achterban niet erg voor het homohuwelijk is, zal zij de nieuwe rechten voor homostellen wel accepteren en respecteren, zoals het door de eeuwen heen gegaan is.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Geen erg heldere tekst van de heer Jansen. Ik neem aan dat hij nog even dooroefent op het begrip 'Groene Khmer'.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @Salomo: het ging mij er in het gedachten-experiment om, wat begrip te kweken voor de ambtenaren die moeite hebben met het sluiten van een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen. Ik snap ook wel dat een polygaam huwelijk in Nederland lastig te realiseren zou zijn. Maar stel je voor. Wat zou jij doen als je dan ambtenaar was? Je zou je hanenpoot ongetwijfeld zetten, maar met tegenzin, en men zou aan jou vast niet moeten vragen om er een gezellig praatje bij te dichten.

  Volgens mij wil Jansen onder meer zeggen dat ambtenaren (en uiteindelijk wij allemaal) niet geacht worden er "foute" meningen op na te hebben. En als we dat toch doen, kunnen ze rekenen op economische "moord". En die "ze" zijn nu nog ambtenaren waar jij geen medelijden mee hebt, maar morgen ben je misschien zelf de klos.

  De (met "ja" te beantwoorden) vraag is of we alternatieve meningen en bijbehorende gedragingen niet zouden moeten accepteren zolang dat geen onoverkomelijke problemen geeft. Te denken valt aan de non-issue van de weigerambtenaren, maar ook aan het schijnheilige rituele-slachtverbod.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Een sterk betoog van Hans Jansen, ook al begrijpen de hardliners het niet. Als tolerantie alleen geldt voor je eigen 'partij' kom je vanzelf op het niveau van broodroof en moord. De Groene Khmer eist Dhimmy-gedrag van andersdenkenden. Helaas laat de PVV zich soms meeslepen omdat ze ook op diverse gebieden intolerant is.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. De reactie van @sleijster's maakt het niet duidelijker, behalve misschien dat veel reageerders hier homofoob zijn.

  Dit stuk is wel helder:

  Beperk gewetensbezwaar tot belangrijker zaken

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3039982/2011/11/18/Beperk-gewetensbezwaar-tot-belangrijker-zaken.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @kcb

  Je uitleg maakt het mij iets duidelijker. ik onderschrijf zijn stelling
  ik onderschrijf zijn stelling en signaleer tegelijkertijd dat er scheefgroei plaatsvind tussen de rechten van moslims en christenen in publieke functies.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Concluderend: Salomo en KCB zijn tegen artikel 1 grondwet.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. ik ben tegen het voortrekken van de ene godsdienst boven de andere.

  of je bent seulier of je bent het niet,
  maar niet voor de door de groene khmer maakbare samenleving waarin onverschilligheid de boventoon voert.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. er zijn trouwens een aantal conflicterende grondwetsartikelen.

  En als ik het voor het zeggen had, werd er alleen maar openbaar onderwijs gesubsidieerd, dus artikel 17 ging gelijk overboord.

  maar dat zal de groen Khmer onder druk van de islamitische medemens, waarschijnlijk niet mogelijk maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De dienaren van de groene khmer lijken hun hand te overspelen.
  Probeerden ze Graus het NOS kapsalon in te lokken, vallen ze toch door dat geknip en weglaten en nog eens "knip" toch door de mand.
  Een ander gevalletje betreft de voetballer des vaderlands. Na vele malen hengelen liet Davids het woordje "zwart" ontvallen en kreeg cruijff de zwarte piet toegespeeld.

  Dan moet men toch constateren dat afdeling publiciteit van de Khmer langzaam aan het instorten is ?

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @Willem,

  Dus omdat jij het niet met Sleijster eens bent zijn veel mensen op dit log homofoob?

  Kennelijk heb je alléén die ene reactie van Sleijster gelezen; niet al die andere reacties die de column bekritiseren. Niet dat de column homofoob is, overigens.
  Net zo min als de reactie van Sleijster, trouwens.

  Zou het kunnen dat volwassen mensen soms gewoon van mening kunnen verschillen, zonder dat dat met fobiën te maken heeft?

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Het brutale en aanmatigende discriminatieverbod heeft precies gewerkt zoals de Khmer dat bedoeld heeft, en nu is iedereen in de war.
  Omdat brave hollanders er tobberig van uitgaan dat gelijke monniken gelijke kappen horen te dragen - zelfs als de kappen als vermomming dienen om een onprettige verrassing naar binnen te smokkelen - denkt men de provocaties van islamisten niet de voet dwars te mogen zetten als men niet ook de eigen religieuzen de pin op de neus zet.

  Beste mensen: het discriminatieverbod is onredelijk en gaat uit van een verkeerde premisse. Logisch, want men wil bij wet zaken regelen die onder beschaafde en verwante mensen organisch ontstaan, en die anders sowieso niet te regelen zijn.
  Men loopt goeiig achter een opdringerige oekaze aan die we nooit hadden moeten accepteren: dat wij geen onderscheid mogen maken op grond van alles wat gewoonlijk mensen onderscheidt en op grond waarvan wij mede ons oordeel vellen.
  Bovendien gaat men uit van een idee dat zwaar overdreven is: dat de scheiding tussen kerk en staat absoluut is, en dat hij tot stand gekomen is op bevel van een wet. Die scheiding is niet absoluut, en dat is 'ie ook nooit geweest. Dat merkten we tot onze schrik ieder jaar rond onze voorheen christelijke feestdagen toen er hier een geloof de ruimte kreeg dat helemaal geen geloof is voor zover het ons aangaat, maar een ideologie met ernstig expansieve neigingen, en dat daarom de brutaliteit heeft de originele bewoners van dit land hun gebruiken te ontzeggen.
  Geen immigrant heeft ooit bezwaar gemaakt tegen de rudimentaire overblijfselen van een verleden waar wij ons een paar maal per jaar met plezier of met tegenzin aan overgeven. Wij zitten verknoopt in onze eigen correctheid, en durven geen der activistische gravers meer Tot Hier en Niet Verder toe te voegen

  De onverdraagzaamheid van moslims en progressieven maakt dat wij onze gewone tolerantie vergeten zijn. We voelen niet meer aan wanneer we kunnen meebuigen teneinde niet te breken om niets, en om vooral geen middelen te betrachten die erger zijn dan de kwaal.

  Groene khmer inderdaad. We zijn er van doordesemd. Het discriminatieverbod en het progressief activisme heeft ons van ons onderscheidingsvermogen beroofd.

  Als homo's zich niet ontzien om nadrukkelijk te eisen dat wij net doen alsof wij hun huwelijk serieus nemen, waarom mogen christenen dan niet laten weten dat ze dat een bespottelijke gotspe vinden?
  Als homo's hun geloof mogen uitdragen in het publieke domein, dan mogen christenen dat toch ook?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @Paardestaart,

  Wat een onzin.

  Van mij mag iedereen thuis discrimineren; de imam, de neo-nazi, en dus ook de christenfundamentalist. Dat de groene khmer daar anders over denken klopt, maar daar gaat deze column niet over.

  Deze column gaat over de vraag of iemand namens de overheid mag discrimineren. Volgens artikel 1 van de grondwet mag dat niet, simpelweg omdat de overheid volgens artikel 1 niet mag discrimineren. Ik wil dat graag zo houden, eigenlijk. Hoe mensen thuis over mij denken laat me koud; als ik er maar van op aan kan dat mijn overheid mij altijd correct behandelt.

  Ik heb nog geen goede reden gehoord om dat af te schaffen, behalve dan een algemene afkeer van de groene khmer. Het moet toch mogelijk zijn om het dictatoriale wanbeleid van PvdA cs aan te pakken zonder de grondwet af te schaffen.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Dandruff, in gelijke gevallen gelijk behandelen is genoeg. De toevoeging over discriminatie is onhoudbaar en onuitstaanbaar highanded, en wordt trouwens door de overheid met voeten getreden. Met toestemming vanzelfsprekend van de hele goegemeente, omdat de inconsequentie gericht heet op de emancipatie van de groepen die nadrukkelijk naar voren geschoven moeten worden; dan mag het opeens wel - en vul zelf de voorbeelden maar in

  Zonder het bazige discriminatieverbod doet de ambtenaar niets dat verboden is, hij maakt dan gewoon gebruik van de zelfde interpretatie van de godsdienstvrijheid die moslims zo vaardig weten in te zetten om hun voorrechten af te dwingen en onder sociale regels uit te komen.

  Artikel l 'de grondwet' noemen is trouwens een beetje geëxalteerd: tot de introductie van het artikel in 1983 deden we het in Nederland zo keurig mbt onze gekleurde of anderszins afwijkende medemens dat onze openheid en tolerantie geroemd werden in de rest van de wereld, alsof dat iets is om je voor op de borst te kloppen...
  Anyway: het discriminatieverbod is een parting shot van de communist Wolff die meende dat zonder bemoeienis van marxistische signatuur de vertrapte derde-wereldling zijn keel wel aan de kapstok kon hangen in Nederland. Maar de grondwet is er niet om ons voor te schrijven hoe we kijken, denken of praten moeten en vooral met wie, en deugd is alleen deugd als ‘ie vrijwillig is.

  De eis dat een christelijke ambtenaar gelijkgeslachtelijke paren trouwt is gebaseerd op een geloofsartikel waar de meeste mensen niet warm of koud van worden. Maar waar blijft de geloofsvrijheid van christenen als ze gedwongen worden te doen wat in hun ogen vele malen erger is dan moslims te dwingen een broodje ham te eten? En waar is onze veelgeroemde tolerantie nu opeens?

  Zoals ik al zei: als homo's hun geloof nadrukkelijk mogen uitdragen in het publieke domein, dan mogen christenen dat toch ook?

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Bruine Khmer Jansen vindt het kennelijk ook normaal wanneer een weigerambtenaar zou weigeren om uit principiele overwegingen, ik noem maar wat, een neger en een blanke te trouwen. Of een katholiek en een protestant. Want ruimte voor overtuiging moet er zijn, volgens de Bruine Khmer. Vooral als dat de eigen overtuiging is.

  Met overtuigingen van anderen heeft men wat meer moeite bij de Bruine Khmer, en men deinst er dan niet voor terug om met bijzonder ranzige en onwelriekende vergelijkingen en suggesties op de proppen te komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Het is blijkbaar erg moeilijk het verschil in te zien tussen een geaardheid en een keuze, maar het is en blijft toch echt appels met peren vergelijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Twee kanttekeningen:

  - De staat creëert sociale conflicten door inmenging in zaken waar zij niets te zoeken heeft, in dit geval de huwelijksbusiness.

  - De "weiger-ambtenaar" neemt m.i. hier een merkwaardige, ambivalente positie in. De ware weigering, vanuit het perspectief van de doctrinair gelovige, zou moeten bestaan in het niet accepteren van overheidsbemoeienis met een heilig sacrament (nogmaals, vanuit gelovig perspectief). In plaats daarvan draait de quasi-weigeraar mee in een systeem dat sinds de Franse Revolutie het kerkelijk huwelijk heeft geannexeerd. Merkwaardige, inconsequente weigerachtigheid.

  Beetje hypocriet zelfs.

  Zou de overheid zich onthouden van de regulering van huwelijkscontracten, dan zou deze markt weer vrij kunnen functioneren, ergo kan geen enkele partij de staat misbruiken om zijn wil aan anderen op te leggen. De ene partij kan hun huwelijk blijven beschouwen als een heilig sacrament, de andere club als slechts een contract. Iedereen blij, Problem solved. Next ;)

  Sag

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Paardestaart haalt het een en ander door elkaar.
  artikel 1 gaat over dat de staat, monopolist, er zorg voor draagt dat iedereen dezelfde behandeling krijgt.

  art. 137, Wolff, gaat over de verhouding burgers onderling.
  en
  Geen enkele christen wordt gedwongen voor de staat in de functie van ambtenaar van burgelijke stand te werken.
  Net zoals een vegetarier niet verplicht is om bij een slagerij te soliciteren.

  De desbetreffende weigerambtenaren stellen zich militant op en stellen onnodig en onrechtmatig eisen. Zeker indien men beseft dat, vaak, bij voorkomende gevallen, een collegaatje bereid is om het probleem op te lossen.

  Maar als men zich onnodig principieel opstelt en lawaai maakt, de zaak op de spits drijft, kan men ook een principieel antwoord terugkrijgen.
  Tit for tat.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Paardestaart,

  In gelijke gevallen gelijk behandelen, daar gaat het om. Volgens de wet is er geen verschil tussen huwelijken van hetero's of van homo's.
  De kern van de zaak is dan; moet een overheidsdienaar de wet respecteren?
  Ik vind van wel, en ik heb duidelijk aangegeven waarom.

  Jij komt met het punt dat de overheid nu ook regelmatig wetgeving overtreedt, en dat klopt. Mijn punt is dat we dan die overtredingen aan moeten pakken, en niet de wetgeving. Anders wordt dit land onbestuurbaar.

  Ga maar na; islamisten en socialisten denken nu al dat ze boven de wet staan.
  Denk aan de linkse ambtenaren die destijds weigerden het regeringsbeleid van Lubbers of Verdonk uit te voeren. Denk aan die subsidiesponzen die vorig jaar ambtenaren opriepen om ELK beleid van deze regering dwars te zitten, vanwege de gedoogsteun van de PVV.

  Stel je toch eens voor dat elke doelgroep in Nederland zich zo op gaat stellen.
  Dan wordt de democratie afgeschaft door de ideologie met de grootste bek en/of de grootste aanhang.
  Ik denk niet dat de kleine groep, doorgaans vrij beleefde islamcritici in jouw Nederland veilig zullen zijn. Ambtenaren die zich niet aan de wet hoeven te houden kunnen immers ook gewoon politieke tegenstanders op laten pakken, of erger. Dat is trouwens al meermaals gebeurd, vandaar Jansens verwijzing naar "de groene khmer".

  Alle terechte kritiek op de groene khmer die met moord en broodroof hun mening opdringen, bevestigt juist de noodzaak van het respecteren van onze grondwet door de overheid. Die schendt nu regelmatig artikel 7, zogenaamd om artikel 1 te handhaven; terwijl dat niet hoeft. Extra pijnlijk is dat de overheid zelf juist regelmatig artikel 1 schendt, bijvoorbeeld om moslims te vriend te houden.

  Het probleem is niet dat de Stalinist Wolff een voetnootje toevoegde aan de grondwet. Het echte probleem is dat veel mensen niet meer weten wat het verschil is tussen de grondwet en het burgerlijk recht. Wie dat verschil snapt, weet dat artikel 1 en 7 prima samengaan. Zolang de overheid zich aan de grondwet houdt is iedereen tevreden.
  Dan mogen christenen hun geloof uitdragen, en mogen homo's hun geaardheid uitdragen. Wat homo-ambtenaren niet mogen, is weigeren om christenen te trouwen; en dat geldt dus ook andersom.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. @Rinke,

  Zelf invullen wat Jansen "kennelijk" denkt lijkt me niet verstandig. Niks van wat jij denkt blijkt immers uit de column.
  Verder ben ik het wel met je eens dat het fout kan gaan als elke gelovige de wet mag overtreden. Met name de groene khmer hebben daar al veel pijnlijke staaltjes van laten zien, tot moord aan toe.

  Je verwijzing naar de "bruine khmer" snap ik niet, dat lijkt me een vergissing. Die term "bruin" is vaak een verwijzing naar het nationaal-socialisme. Veel linksmensen menen dat de nazi's geweldloos en tolerant waren; daarom vergelijken zij hun doorgaans geweldloze, veel tolerantere tegenstanders ook altijd met de nazi's.

  In werkelijkheid waren de nazi's echter helemaal niet zo geweldloos en tolerant. Volgens mij weet jij dat ook wel, lees er anders maar eens iets over.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @AVE,

  Elma Drayer zegt het precies goed, zoals vaak.
  Het is genant dat een verplichting voor ambtenaren om de wet te respecteren als een soort pesterij wordt gezien, nota bene door volwassen mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 31. @Dandruff:
  [Zelf invullen wat Jansen "kennelijk" denkt lijkt me niet verstandig.]
  Jansen is een meester in het doen van dubieuze en ranzige suggesties. Elk stuk van hem is doorspekt van suggesties die hij net niet helemaal uitspreekt. Dit doet hij doelbewust. Zo is hij niet te vangen op daadwerkelijke harde uitspraken terwijl hij toch de sfeer zet.

  [Je verwijzing naar de "bruine khmer" snap ik niet, dat lijkt me een vergissing.]
  Jou en Jansens verwijzing naar de groene khmer snap ik niet, dat lijkt me een vergissing. Of nee, geen vergissing, maar een laaghartige vunzige manier van doen om je politieke tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen door ze te vergelijken met een ranzig regime - bij gebrek aan argumenten.

  De rest van je reaktie is zo verschrikkelijk onzinnig dat ik er verder geen woorden aan vuil wens te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Oh oh oh, wat word ik mesjogge van Dandruff z'n leesvaardigheid en commentaar! (24 Nov 2011 20:20)

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @Dandruff: [daarom vergelijken zij hun doorgaans geweldloze, veel tolerantere tegenstanders ook altijd met de nazi's.]

  Hoezo geweldloos? Mag ik U even herinneren aan het bloedbad te Utoya, deze zomer nog gepleegd door een aanhanger van de Bruine Khmer?

  Onzinnige, ranzige vergelijking? Klopt. Net zo onzinnig en ranzig als Uw en Jansens smerige suggesties om GL hier weg te zetten als moordenaars. Walgelijk, noem ik dat. Uiterst smakeloos.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Hm, Ave - homosexueel zijn en eisen dat het huwelijk voor iedereen wordt opengesteld zijn twee dingen. Het éen is een geaardheid als we de laatste inzichten volgen, maar ook die kunnen morgen herzien worden; terwijl het ander een aksiepunt is om aan de incorrecte ideeën en gevoelens van anderen een eind te maken. De drijvende kracht achter de 'strijd' voor het homohuwelijk is namelijk niet zozeer de trouwlustigheid van homo´s, al zullen die dat zolangzamerhand ook niet meer zo zeker weten, maar de vernietiging van de burgermaatschappij; de bron van alle kwaad, volgens de 'progressieven' Afschaffing van het huwelijk is altijd éen van de strijdpunten geweest van de soosjalistische internationale, en dáarom is het homohuwelijk ipv een nogal kinderachtig idee een respectabel strijdpunt geworden, waarvoor aanstonds mensen hun baan zullen moeten opofferen, of gehoorzamen en de latest pc-craze serieus nemen.

  Het is natuurlijk veel gemakkelijker om gewoon ja te zeggen tegen het gedrep van activisten om de maatschappelijke orde open te breken, maar de eenzijdigheid ervan begint me zolangzamerhand ernstig tegen te staan.

  Àlle strijdpunten van de linkse kerk zijn geloofsartikelen, en ze zijn verdomd net zo onverdraagzaam, drammerig en moorddadig als de fundamentalistische desiderata van de rest van de denominaties. Als je de tegenwoordig comme il faût overtuigingen van de grootste gemene deler in de moderne maatschappij op een rij zet kan het je toch moeilijk ontgaan dat het allemaal maar ideeën zijn. Het lijkt me nogal van de regen in de drup om ideeën - je seculiere pc-gelóof dus - er desnoods met gebruikmaking van de wet door te drukken, zelfs als anderen er een beetje over moeten grinniken..Misschien dat u de pc-litanie zelf even wilt opdreunen?
  Verrijking? Climate change? Godsdienst van de Vrede? Milenniumdoelen?

  Afijn, nu het ook hier kennelijk al zover is gekomen dat medeburgers die het huwelijk van twee mannen een abominatie vinden door hun landgenoten toegevoegd krijgen dat het hen vrijstaat dan maar niet in overfheidsdienst te treden zijn we een redelijk eind van huis, als je het mij vraagt.Het is een veeg teken als twijfels over artikel I je op aansporingen van landgenoten komen te staan dan maar te vertrekken. Of had Cohen toch gelijk over die xenofobe amsterdammers?

  Dandruff(Dandruff?!) - de recente aanvullingen op artikel 137 zijn helemaal de limit, maar ik vrees dat artikel 1 ook steeds meer in horizontale zin geinterpreteerd is/werd/wordt, en dat artikel stamt uit 1983 en is het geestesprodukt van een communist. Ik zou zeggen dat ipv de uitbreiding van artikel 137 zoals Hirsch Ballin ze noodzakelijk vond er beter een toelichting geschreven kunnen worden op artikel I: dat dat natuurlijk bedoeld was om de overheid in toom te houden, niet om de burgerij te beknotten in zijn beslissingsbevoegheid.

  Het is geheel vreemd aan de nederlandse cultuur om zoals jij vreest negers een rijbewijs te willen ontzeggen, of joden de toegang tot winkels te weigeren. Dat dat ook zonder artikel I niet zal gebeuren is niet omdat daar in staat dat het niet màg, maar omdat mensen met een nederlandse achtergrond zoiets gewoon niet dóen. Omdat er een enorm kabáal zou ontstaan als iemand het in zijn bolle hoofd zou halen!

  Anyway - als een overheid wetten gaat maken die respectabele, law-abiding inwoners van ons land in gewetensnood brengen moet je gaan uitkijken..Dat dat toch gebeurt in dit land dat niet langer van ons is is geen wonder. Onze overheid, of liever gezegd onze gehele bovenbouw is door vijftig jaar cultureel marxisme volledig de draad kwijt, om over het volk nog maar te zwijgen. We zijn kennelijk vergeten dat wetten volgen op de cultuur, en niet omgekeerd.

  En je kon er natuurlijk op wachten dat progressieven de verleiding niet zouden kunnen weerstaan om van het burerlijk wetboek een bestellijst te maken..

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @rinke

  Wil jij de gebeurtenissen rond een eenzame schizofreen breivik vergelijken met de islamitische ideologie die dagelijks duizenden slachtoffers over de hele wereld maakt?

  Als jij een collectief totalitair antisemitisch waarden - en gedachtestelsel als de islam hiermee vergelijkt, onder het mom van de bruine khmer, ben jij het discussiëren niet waard.

  De bruine khmer die jij in gedachten hebt, functioneert naar goed onbehoren in Iran. Wellicht kan je daar met je wierrooktent, je ecologische kruidentuintje en je GL pamfletten gaan wonen. Ga alleen niet scheiden anders wordt je gestenigd, en dat doet pijn hoor

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @Salomo:
  [Wil jij de gebeurtenissen rond een eenzame schizofreen breivik vergelijken met de islamitische ideologie die dagelijks duizenden slachtoffers over de hele wereld maakt?]

  Ongetwijfeld Uw obsessie, maar ik snap niet waar U die islam nou weer vandaan haalt. Ik weet dat het op dit webstekje gebruikelijk is de islam overal met de haren bij te slepen, maar dit stuk lijkt me duidelijk te gaan over GroenLinks. Dat dat voor U kennelijk synoniem is aan de islam is tekenend voor Uw onderscheidingsvermogen.

  Overigens, ter Uwer informatie: Breivik was/is NIET schizofreen.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Ebru Umar schreef er een goede column over:

  Homorechten zijn geen landsbelang

  Nee, het is niet bewonderenswaardig zoals VVD’er Jeanine Hennis-Plasschaert voor de SGP koos in plaats van voor mensenrechten. Nee, ook niet omdat “meestemmen met de SGP in het landsbelang” zou zijn. Sinds wanneer zijn de keuzes van de SGP van landsbelang?!

  De VVD. Zó liberaal. Zó voor gelijke kansen. En rechten. Voor marktwerking en persoonlijke vrijheid. Totdat het op principes en het pluche aankomt. De ene week kiest de VVD voor de PVV, de andere week voor de SGP. De rode draad daarbij is het behoud van macht, zonder oog voor menselijkheid laat staan mensenrechten. Dat in ruil voor SGP steun de koopzondag eraan moet geloven was een voorbode van wat er komen zou. En daar is ‘ie dan: homo’s hebben niet dezelfde rechten als mensen. Mensen mogen van de VVD weigeren te werken voor homo’s. De gevoelens van de trouw­amb­tenaar die uit ‘principiële’ overwegingen wei­gert een homostel te huwen gaan voor de gevoelens van de homo. Wat volgt? De gemeenteamb­tenaar die een bouwvergunning weigert af te geven aan homostellen? De leraar die weigert homoseksuele kindjes les te geven? De advocaat die weigert homo’s te verdedigen, de arts die weigert homo’s te helpen? Ja, Jeanine Hennis-Plasschaert tweette nog dat het “tandenknarsend en tenenkrommend” is, maar van haar en haar VVD moet het allemaal maar kunnen. In het landsbelang.

  Tandenknarsend en tenenkrommend is een understatement voor wat Jeanine Hennis-Plasschaert én de overige dertig VVD fractieleden zijn: laf, hypocriet en met de zelfde dubbele moraal als collega-politici die verliefd zijn op het pluche. Het gaat er niet om of dat homostel óók door een ander in de echt verbonden kan worden; het gaat erom dat de ene mens het recht krijgt om de andere te discrimineren. Uit. Te. Sluiten. Gelukkig is er een upside van het voortbestaan van de weigerambte­naar. Nu mogen moslims ook van alles weigeren. Goed man, gelijke rechten voor moslims, christenen en álle gelovigen. We sluiten de liberale andersdenkenden gewoon uit. Misschien Jeanine, is het een idee om de Benetton reclame van de zoenende Paus alvast te verbieden in Nederland. Dat zullen de weigerambtenaren en SGP’ers erg waarderen. En het CDA ook. Net als moslims. “Tandenknarsend en tenenkrommend” maar hey, het pluche plakt. En mevrouw Verbeet? Met 31 van dit soort VVD’ers heb je geen nóg lager opgeleiden nodig in de Tweede Kamer.

  http://www.metronieuws.nl/columns/homorechten-zijn-geen-landsbelang/SrZkkr!428X31LsC4lCs/

  BeantwoordenVerwijderen
 38. "Afijn, nu het ook hier kennelijk al zover is gekomen dat medeburgers die het huwelijk van twee mannen een abominatie vinden door hun landgenoten toegevoegd krijgen dat het hen vrijstaat dan maar niet in overfheidsdienst te treden zijn we een redelijk eind van huis, als je het mij vraagt"

  Paard toch, wat maak je er een puinhoop van.

  Nergens staat er in de bijbel dat het voor gelovigen verboden is een wettelijk huwelijk, dus geen kerkelijk, waarvan de partners god afwijzen of niet kennen, te sluiten.
  Zo'n weigerambtenaar doet dus geen beroep op zijn geloof, maar op zijn persoonlijk geweten.
  Er zijn genoeg ambtenaren die diep gelovig christen zijn en die geen enkele strijdigheid zien met hun geloof en de opdrachten van de baas.
  Sterker nog. In oorlogstijd word het als vanzelfsprekend beschouwd dat ook christenen in de frontlinie te vinden waren.
  Nood breekt wet zullen we maar zeggen.

  Er is dus ruimte genoeg voor christelijke ambtenaren om bij de overheid te werken, behalve diegenen die ineens, na ondertekening van arbeidscontracten en het doen van beloften, militant gaan worden en werk weiger.

  En dat uitsluitend vanwege persoonlijk gewetenswroeging, want men wordt, door het huwen van homo's, niet een minder christen.

  Niet alleen de progressieven tasten de vrijheden van hun medeburgers aan, maar ook de religieuze mens.
  Voorbeelden te over, maar abortus en euthenasie zijn twee overbekende voorbeelden van religieus terreur tegen de andersdenkenden.

  Immers of men abortus pleegt of euthenasie.. de gemeenschap heeft hier geen hinder van en is het onnodig daar wetgeving over te maken.

  probeer eens wat toleranter te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @Rinke,

  Kun je een voorbeeld geven van zo'n "dubieuze, ranzige suggestie van Jansen"?
  Nee?

  Je moet gewoon lezen wat er staat.
  Jansen heeft het specifiek over de mensen die "moord en broodroof" gebruiken om hun argumenten door te drukken. Dan komen we inderdaad steeds weer uit bij partijen als groen links, die toevallig ook vol zitten met (ex-) aanhangers van Stalin, Mao en de rode khmer (Rosenmüller).

  Groen links, de partij vol ex-terroristen (Duivendak, Pormes) die altijd opkomt voor "aksiegroepen" zoals die van vermoedelijk meervoudig moordenaar Volkert van der G. Zijn functie bij Milieu-offensief; boeren kapotprocederen (met overheidsgeld, uiteraard). Een nobel streven kennelijk, vandaar dat groen links-wethouder Jack Bogers onmiddelijk Volkerts collega waarschuwde dat zijn compaan was gearresteerd.

  De afgelopen decennia zijn vele tientallen mensen kapotgemaakt door links. Google maar eens op exota-affaire, affaire-Buikhuizen etc.
  Lastercampagnes, godwins, schijnprocessen, intimidatie; en als dat niet werkt (brand-) bommen of kogels.
  Dat was niet het werk van "enkelingen", dergelijke acties werden altijd breed gedragen binnen de groene khmer.

  En dat is het verschil met de actie van de eenling Breivik, wiens daad door elke islamcriticus werd afgekeurd.
  Geen enkele islamcriticus heeft ooit opgeroepen tot geweld, dus ook Jansen niet.
  Geen enkele islamcriticus houdt zich bezig met het stelselmatig kapotmaken van mensen met een andere mening.

  Weet je dat allemaal echt niet, of doe je alsof je dat allemaal niet weet?

  BeantwoordenVerwijderen
 40. @Willem,

  In een land met zoveel partijen moeten regeringspartijen altijd een beetje schipperen. Het is niet typisch VVD om de eigen principes overboord te gooien.

  Al met al vind ik dit eigenlijk wel best. Ik ben niet zo'n PVV-er, maar van links moet ik helemaal niks hebben. Dat het CDA krimpt is ook een goede zaak.

  En aangezien er nog nauwelijks andere grote middenpartijen zijn zal de gedoogconstructie de komende jaren wel vaker gebruikt worden. Het grote voordeel daarvan is dat politici en partijen steeds vaker gedwongen zullen worden zelf na te denken, ipv blindelings voor/tegen te stemmen (afhankelijk van wel of niet in de regering). Dat leidt tot betere debatten omdat men elkaar echt moet overtuigen.

  Het afgelopen jaar hebben we gezien dat de PVV soms ineens met groen links meestemt (weigerambtenaar), en groen links ineens met het kabinet (Afghanistan).
  Ik vind dat wel goed, eigenlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. @Dandruff:
  Ah, de eenling Breivik als exemplarisch aanmerken voor de gehele rechtse populatie mag niet, maar de eenling Van Der G. aanmerken als exemplarisch voor de gehele (Groen)Linkse populatie is normaal.

  U houdt er een behoorlijk absurde dubbele moraal op na, en U ziet het zelf kennelijk niet eens.

  Een beetje relativering van de eigen standpunten zou U goed doen. Ook wat de andere punten die U noemt betreft. Dat Milieuoffensief in 80% van de gevallen de juridische procedures won, betekent simpelweg dat die boeren van U zich eenvoudig niet aan de wet hielden, maar dat deel van het verhaal wilt U niet zien. En zo kan ik doorgaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. ´Nergens staat er in de bijbel etc`

  Tja - deze weigerambtenaren zèlf baseren zich op hun geloof, Sirik.Zíj menen dat het huwelijk van twee mannen een abominatie is, en dat heeft te maken met hun religieuze overtuiging. Of dat dan wel in de bijbel staat is niet interessant: tenzij jij bedoelt dat je hun bezwaren wèl serieus zou nemen als zij kunnen bewijzen dat hun woorden rechtstreeks uit de schrift komen natuurlijk

  Dat er “christenen zijn die geen enkele moeite hebben” etc. is logisch: het christendom is nu eenmaal geen monolith, maar het zegt niets. Er zijn ook christenen die menen dat islam een godsdienst van vrede is, en nog wel eigenaardiger dingen bovendien. Er zijn nogalzotamelijk veel verschillende kerken in het christendom, had je dat al meegekregen?
  Die zijn het over een heleboel dingen totaal niet met elkaar eens; de lidmaten verzamelen zich dan ook gestreng in verschillende politieke partijen. Sòmmige christenen menen dat homosexualiteit de Heere Heere een gruwel is, en die verdommen het dus waarachtig om homo's in de echt te verbinden. Die zitten in vrij wat lastiger vaarwater als bijvoorbeeld artsen die er niet toe te brengen zijn iemand een goede dood te bezorgen. Nòg een geluk dat je dat niet onder discriminatie kunt schikken, en dat ze hun beweegredenen niet zo nadrukkelijk uitspreken anders werden zij misschien verplicht om genadiglijk te doden of uit hun ambt gezet, of op zijn minst verketterd als onbarmhartige farizeeërs

  Met je opmerking dat “niet alleen de progressieven de vrijheden van hun medeburgers aantasten” hebben we grappig cirkel-geredeneerd. De meeste mensen namelijk denken geloof ik dat progressieven de vrijheid uberhaupt niet aantasten, maar dat terzijde: waar het om gaat is dat in beide gevallen de dwingelandij een direct gevolg is van lompe staatsinmenging in de manier waarop mensen het morele leven zien, èn van het geagiteer van gelovigen: seculiere en religieuze.
  Daar gaat het nu juist om, en daarover heb ik dus het éen en ander geschreven. Dat ga ik niet nog een keer doen: als het je eerder niet opgevallen is zal het weinig helpen als ik het nòg ‘ns opschrijf.

  Als je nu reageert op wat ik wèl zeg heb ik iets minder het gevoel dat ik mijn tijd zit te verdoen..

  BeantwoordenVerwijderen
 43. ´Nergens staat er in de bijbel etc`

  Tja - deze weigerambtenaren zèlf baseren zich op hun geloof, Sirik - waar ze het vandaan halen is neither here nor there. Zíj menen dat het huwelijk van twee mannen een abominatie is, en dat doen ze vanuit religieuze overwegingen. Ruzien over waar dat dan wel staat lijkt me uberhaupt niet interessant: tenzij jij bedoelt dat je hun bezwaren serieus zou nemen als ze kunnen bewijzen dat hun woorden rechtstreeks uit de schrift komen natuurlijk

  Dat er “christenen zijn die geen enkele moeite hebben” etc. is logisch: het christendom is nu eenmaal geen monolith, maar het is ook niet zo erg overtuigend. Zo zijn er nogal wat christenen die menen dat islam een godsdienst van vrede is, en nog wel eigenaardiger dingen bovendien. Er zijn tamelijk veel verschillende kerken in het christendom, had je dat al meegekregen? Die zijn het over een heleboel dingen totaal niet met elkaar eens; de lidmaten verzamelen zich dan ook in verschillende politieke partijen. Sommige christenen menen dat homosexualiteit de here een gruwel is, en die verdommen het dus om homo's in de echt te verbinden. Zo zijn er artsen die er beslist niet oe te brengen zijn iemand een zachte dood te bezorgen. Ng een geluk dat je dat niet onder discriminatie kunt schikken, anders konden ze misschien nog verplicht worden mensen genadiglijk te doden.

  Als je nu reageert op wat ik wèl zeg heb ik iets minder het gevoel dat ik mijn tijd zit te verdoen..

  BeantwoordenVerwijderen
 44. @Rinke,

  "Kennis van zaken" is iets anders dan "dubbele moraal".

  Zoals gezegd, geen enkele islamcriticus heeft ooit geweld tegen politieke tegenstanders gebagatelliseerd, laat staan gepromoot.
  Als jij één uitzondering op die regel weet, dan graag de naam.

  Geweld tegen Fortuyn, Hirsi Ali, Jami, Wilders en vele anderen werd wel steeds gebagateliseerd en zelfs gepromoot.
  Onder andere door von den Dunk, Paul de Leeuw, van Doorn, Appa, van Riesssen en vele anderen.
  Bovendien werden en worden niet-linkse "heidenen" stelselmatig met nazi-concentratiekampen in verband gebracht.
  Onder andere door Aboutaleb, Mak, van Dam, het anonieme lafbekje "Piet Grijs"; en zelfs door schoolboeken en kinderprogramma's.

  Dat is het grote verschil.

  En verder, de "eenling" Volkert kon toch in ieder geval rekenen op hulp van die meneer Bogers, die belde met milieuoffensief waarna van der Wouw (nu PvdD) allerlei bestanden wiste. Ook belde die Volkerts vriendin, zodat ook daar thuis nog een en ander gewist kon worden.
  Daarnaast negeer je weer uiterst behendig het feit dat er vele tientallen voorbeelden van links geweld zijn; en dat diverse groen linksers daar aan mededen of tenminste sympathie voor hadden (zoals velen dat ook hadden met foute regimes).

  Gaan we verder met broodroof.
  Ook daar zijn weer honderden voorbeelden van, en jij stelt dat ik één van die gevallen een beetje moet relativeren; "wet is wet".
  Tja.
  Alsof zo'n bedrijfje altijd evenveel kans maakt als een subsidieclub die eindeloos door kan procederen.

  De wet zit nu zo in elkaar dat een boerenbedrijf van 100 jaar oud ineens kan worden aangeklaagd door de gisteren gearriveerde buurman wegens "stankoverlast" of "geluidshinder".
  Volkert nam niet eens de moeite om eerst naast een boerenbedrijf te gaan wonen; hij klaagde obsessief iedereen aan. Hij doet dat trouwens nog steeds vanuit de gevangenis, vanwaar hij systematisch aanklachten verstuurt namens medegevangenen. Zelfs als hij daarbij de advocaten van die medegevangen voor de voeten loopt.

  De staat kan zulke onzin wel trekken; een kleine ondernemer echter staat vaak machteloos.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. die volkert schijnt aan zijn laatste levensjaren begonnen te zijn

  BeantwoordenVerwijderen
 46. @Salomo,

  Hoezo, is hij ziek?
  Met opmerkingen die als dreigement opgevat kunnen worden moet je voorzichtig zijn. Bovendien verlaag je je daarmee een beetje tot het niveau van de VARA.

  BeantwoordenVerwijderen
 47. hij is inderdaad ziek ja, je hebt inderdaad gelijk , ik wil me niet tot het niveau van de gesubsidieerde vara en diens farc achtige achterban verlagen, en ook niet tot het foute niveau van het ecologische onverantwoorde meisje / of het verrimpelde oude zure veganistische rinke.

  maar toch heb ik het gehoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. @rinke

  Dit stukje gaat onder andere over de relatie van groen links (en trouwens ook d66) tot wet - en regelgeving en de impact die dit heeft op de (religieuze) verhoudingen binnen de samenleving.

  De partij die zichzelf progressief noemt heeft sinds Fortuyn nog geen enkele inhoudelijke discussie gevoerd over de emancipatie van de moslimvrouw - en man. Vervolgens wordt Rutte 1 als bruin 1 weggezet, Fortuyn en Wilders als rechtsextremisten uitgemaakt,theo van gogh door een bijstandsgerechtigde vermoord word en Ayaan als gevaarlijk type bestempeld.

  Dit terwijl zij diegenen zijn die voor jullie slappe knietjes de kastanjes uit het vuur halen.

  Je gaat inhoudelijk niet in op mijn conclusie dat met steun van met name groen links (en ook de ppv trouwens) weigerambtenaren gediscrimineerd worden ten opzichte van andere geloofsgenoten van islamitische afkomst die niet willen opstaan in rechtbanken, die onderlinge erfpachtzaken in sharia-rechtbanken regelen, die vrouwen geen hand willen geven, liever bij elkaar op de islamitische school willen zitten en met een hoofddoek achter het loket zitten.

  gelijke monniken gelijke kappen? prima!, maar dat geldt dan voor alle geloven en ook voor islam. Maar ik hoor daar GL zo weinig over, of liever gezegd helemaal niet.

  Menig moslim wacht wel tot de slappe besturen volledig geïslamiseerd zijn, kijk maar eens in de stadsdeelhuizen van Amsterdam noord, oost en west bijvoorbeeld.

  Als GL beweerd een seculiere partij te zijn, zorg dan dat je de discussie aangaat over hoofddoeken, de verhouding man en vrouw, huwelijken tussen familieleden, besnijdenissen op het aanrechtblad zonder toezicht, het dumpen van vrouwen in het buitenland als het eten niet meer smaakt etc.

  christelijke mensen kan je alles verwijten, maar niet dat zij COLLECTIEF homofoob en vrouwonvriendelijk zijn, en de regels van rechtstaat niet respecteren. Hoeveel christenen heb je met een spandoek op het binnenhof zien staan?

  Als jij liever een 020gaza hebt, prima maar kijk dan verder als de grachtengordel en ga een jaar in slotervaart wonen.

  Dat bedoel ik, leef eens in de werkelijk, theemuts

  BeantwoordenVerwijderen