Arabische lente, islamitische zomer

Religieuze bewegingen groeien. Die groei wordt niet veroorzaakt door een innerlijke behoefte bij de toetreders, en al helemaal niet door de ‘maatschappelijke onderbouw’, maar doordat toetreders weten dat hun toetreding op prijs gesteld zal worden door mensen aan wier oordeel ze waarde hechten.

Het groeitempo kan door allerlei factoren afgeremd worden, bijvoorbeeld doordat er veel concurrentie is van andere religieuze bewegingen, of doordat je juist door uittreding aan prestige en respect wint. Maar het draait om de nauwe sociale contacten met mensen die belangrijk zijn voor de toetreder. Zulke contacten leggen is niet ieders hobby. Sommigen zijn in staat veel van zulke contacten te leggen, anderen doen het bescheidener. Een erfelijk vorst die toetreedt, is voor veel mensen belangrijk, en zal dus tot veel verdere toetredingen leiden. Het is hierom dat missionarissen en zendelingen zich vaak in de eerste plaats tot de elite wenden. Maar van onderop werken is ook effectief.

Kinderen hebben de waardering van hun ouders nodig, en treden dus toe. Hebben ze de waardering van hun leeftijdgenoten nodig, treden ze soms weer uit. Wie snel nieuwe vrienden zoekt, kan die verwerven door toetreding tot een religieuze beweging. Vandaar dat mensen die voor het eerst de gevangenis indraaien, of verhuizen naar een stad waar niemand ze kent, een makkelijker prooi zijn voor recruteerders dan anderen. In het Egypte van Nasser, Sadat en Mubarak zaten de gevangenissen en strafkampen vol met sharia-fundamentalisten, en wie toen de gevangenis niet als fundamentalist inging, kwam er wel als fundamentalist uit. Ook onder de studenten die net verhuisd waren voor hun studie, tellen we zoals te verwachten veel toetreders.

In het beste geval kan iemand in tien jaar misschien twee zulke nauwe contacten leggen, wat bij een religieuze groep van duizend mensen tot een voorraad van tweeduizend potentiële toetreders leidt. Het moet raar lopen als er niet ongeveer 100 van die potentiële toetreders niet ook inderdaad toetreden, en dat leidt dan voor de groep in kwestie tot een toename van 10% in tien jaar. Volgens veel godsdienstwetenschapper is 10% in tien jaar min of meer normaal. Dat percentage is ook in het veld waargenomen. Soms is het hoger, soms is het lager.

Een toename met 10% per tien jaar lijkt erg weinig, en dat is het ook, maar niet als de groep eenmaal groot is. Het is duidelijk dat het veel tijd kost om van een clubje excentriekelingen uit te groeien tot een stroming waarmee maatschappelijk rekening moet worden gehouden. Dat duurt haast altijd meer dan een of twee generaties. Voor een individu is zo’n tijdspanne moeilijk te overzien.

In Egypte is het sharia-fundamentalisme gestart aan het einde van de jaren twintig van de vorige eeuw, met de groep die een zekere Hasan Al-Banna in het Egyptische provinciestadje Ismailiyya om zich heen wist te verzamelen. Die groep staat bekend als de ‘Moslimse broeders’, tegenwoordig in kranten vaak aangeduid als MB. Die groep eist strikte toepassing van de regels van de sharia, in al hun details.

In de jaren vijftig gold dat nog als een dwaas streven. Toen Nasser in een rede in 1955 liet weten dat de MB begeerde dat alle vrouwen een hoofddoek zouden gaan dragen zoals de islamitische wet dat voorschrijft, barstte het gehoor in lachen uit. Hilariteit en onbegrip alom. Pas in de loop van de jaren zeventig begonnen de hoofddoeken in Cairo op straat te verschijnen. Nu is de hoofddoek (of zwaardere islamitische kleding) in Egypte algemeen geworden.

In de jaren zeventig en tachtig was het voor een goede waarnemer al duidelijk dat deze beweging toch snel groeide, en dat Egyptenaren die er anders over dachten, eigenlijk geen goed en consistent verhaal hadden waarom het anders moest. De meeste westerse waarnemers hadden uitsluitend contact met verwesterde groepen, bijvoorbeeld de piepkleine Egyptische communistische partij, of soortgelijke niet-islamitische stromingen, bijvoorbeeld de vrouwenbewegingen, en hadden dus geen idee.

De Amsterdamse activist drs. Bertus Hendriks en de Amsterdamse hoogleraar Ruud Peters zijn twee goede voorbeelden van waarnemers die door de beperktheid van de kring waarmee zij contact onderhielden, er volledig naast zaten, en zich om ideologische redenen blind hebben gehouden voor wat veel anderen met het blote oog konden zien.

Wanneer een beweging eenmaal de 60% heeft overschreden, gaat het verder snel. Ook wie niet kan hoofdrekenen, heeft wel zo zijn vermoedens over wat er gebeurt als je bij 60% elke tien jaar 10% winst boekt. In Egypte heeft de beweging van de sharia fundamentalisten de 60% overschreden, zoals uit de recente verkiezingsuitslagen is gebleken. Het kan niet lang meer duren of Gods koninkrijk wordt daar op aarde langs de Nijl gevestigd. Tenzij anderen grof geweld gebruiken, is dat niet meer te voorkomen. Die anderen zijn er natuurlijk: het Egyptische leger, dat al sinds de dagen van Toet-Ankh-Amon en Horemheb in Egypte onder verschillende namen (Ikhshiden, Ayyoebiden, Mamlukken) de dienst uitmaakt.

Gezien de groei van het sharia-fundamentalisme in Egypte en Noord-Afrika wordt het de hoogste tijd dat westerse politici zich gaan verdiepen in wat de sharia voorschrijft over expansie van de islam, vrijheden voor niet-moslims onder de islam, emigratie, het gebruik van geweld ter bevordering van toetreding tot de islam, en nog zo wat verwante onderwerpen.

Daarbij kunnen ze zich maar beter niet bedienen van inlichtingen hen verstrekt door Drs. Bertus Hendriks en Professor Ruud Peters. Sharia-handboeken zijn tegenwoordig in het Engels vertaald en op het Internet beschikbaar. Elke stagiaire bij de Tweede Kamer kan het achter zijn computer rustig uitzoeken. Er is immers vermoedelijk wel een fase waarin de groei van een religieuze beweging nog zonder geweld beperkt kan worden. En als de groei niet beperkt kan worden, zal er over andere maatregelen moeten worden nagedacht.

31 opmerkingen:

 1. Bertus Hendriks zou eens het boek van Joris Luyendijk moeten lezen: "een goede man slaat soms zijn vrouw". Geeft een goede inkijk in het islamitische denken van diverse soorten Egyptenaren. En na zelf 21 keer in Saoedië geweest te zijn kan ik alleen maar zeggen: heer Jansen ga door met het op basis van argumenten waarschuwen voor deze politieke religie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hier een instructieve video

  http://vladtepesblog.com/?p=42350

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. het is triest dat de groene en rode Khmer de linkse steden elke 10 jaar met 10% meer linkse mensen weet op te zadelen. Uit welke groep zouden die toch komen? en je weet linkse bestuurders staan aan de 'ontvangkant' van de collectieve pot en niet aan de 'verdienkant'.

  samen maken zij jaarlijks een pro-actieve subsidiaire islamiseringsagenda en dan lossen alle problemen vanzelf op.

  Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn al onleefbaar geworden en de collectieve sector is een ramp. Rotterdam met 200 mln extra bezuinigen om bijstandsuitkeringen te kunnen betalen.

  Er zou een stevig de-islamisering- en een krachtig herstelprogramma moeten komen om het welvaartsniveau, de gezondheidstoestand en de criminaliteit aan te pakken.

  Om de ondergang van het Nederlandse collectieve stelsel te voorkomen en het sociaal-economische leefklimaat te bevorderen zou er alleen openbaar onderwijs gefinancierd moeten worden, huwelijksdwang worden tegengegaan en er een stop komen op het bouwen van moskeeën.

  Amsterdam en Utrecht zouden ook eens seculier beleid kunnen voeren.

  Het welvaartsniveau van de Amsterdamse stadsdelen nieuw-west, noord, en oost zijn al op gelijke hoogte met die van Marrakesh of Constantinopel.

  Triest dat het zo ver heeft kunnen komen.

  Met zijn allen kunnen we al beginnen door nooit meer op GL, PVDA, D66 of SP te stemmen voor de lokale gemeenteraden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Er zou een stevig de-islamisering- en een krachtig herstelprogramma moeten komen om het welvaartsniveau, de gezondheidstoestand en de criminaliteit aan te pakken"
  -----------------------------------------
  Mafkees....

  BeantwoordenVerwijderen
 7. deze mafkees had besloten geen inhoudelijke discussie meer met je aan te gaan. Dat neemt niet weg dat ik je onderstaande documentaire wil meegeven van afgelopen maandag 2 januari 2012 van de turkse filmmaakster Gülsah Dogan. In een kritische zelfanalyse laat zij zien hoe gedwongen huwlijken, hele families ontwrichten, en met name de vrouw die als werkpaard en baarmoeder door het leven gaan.

  doe er je voordeel mee

  http://www.nederland2.nl/programmas/3805-ikon-doc-liefdeswinter/uitzending/25324?missed=true

  BeantwoordenVerwijderen
 8. een stevig de-islamisering- en een krachtig herstelprogramma...
  --------------------------------------------

  Vertel eens wat meer. Zonder aan Erika te hoeven denken.
  Vertel eens ook wat meer over hoe je dit gaat bolwerken.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. ik zou je graag mijn visie willen geven op een de-islamisering - en herstelprogramma zoals ik denk dat hij een gunstig effect op Nederland zou hebben.. Maar ik als atheïst en liberaal heb ook mijn eigen normen en waarden.

  Een daarvan is: doe wat je zegt. Ik heb je gezegd dat ik niet meer inhoudelijk met je in discussie wil gaan omdat dat niet mogelijk is gebleken. ik ga dat dan ook nooit meer doen! toch is dit een bijzondere documentaire, kijk er eens naar.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Men kan zich rijk rekenen en alles op een rijtje hebben, als men elke dag de helft van de afstand kan afleggen in de richting van de uiteindelijke bestemming, dan weet ik zeker dat men er nooit zal komen. Stel nu echt dat de islam in de wereld in alles overheersend wordt, doordat de islam telkens 10 procent in aanhang stijgt. Dan kan ik nu al zeggen dat dit niet zal lukken om 100 procent te bereiken. Het is namelijk niet mogelijk is om het verstand uit te schakelen, en dat is noodzakelijk bij toetreding tot de islam. Er hoeft maar één mens te zijn die uitlegt dat de islam onzin is, en een paar honderd miljoen mensen staan in hun hemd.

  Voor de islam is het geen lente, geen zomer en ook geen herfst. Als men toch in zinsbeelden wil spreken, de islam is geen gloeilamp, ook geen halogeen pitje, het is geen fietslampje, het is een kaarsje, en dat kaarsje is bijna opgebrand, in de laatste momenten licht het nog een keertje op. Al het kaarsvet is bijna opgebrand en als het lontje omvalt dan komt er nog ene hele subtiele oplichting om vervolgens uit te doven om nooit meer aan te gaan.

  De Arabieren kunnen een soort lente beleven, maar de zomer zal er niet komen voordat de islam dood en begraven is. Omdat de islam de mensen dom houdt is er geen mogelijkheid voor een synchroon bestaan van de islam en een zorgzame samenleving waarin voor iedereen plaats is en waar elk mens naar behoren kan leven.

  De geloofsbelijdenis van de moslims is een leugen. Er is namelijk niet één Allah die de enige god zou zijn, maar er zijn talloze goden, ik kan de Mammon noemen, of Zeus, Thor en Shiva. Ook is Mohammed niet de profeet van Allah, omdat Mohammed zo dood is als een pier! Hij is voer voor de wormen geworden, hij ligt te rotten in zijn graf. Hij is de margrieten omhoog aan het duwen. Er kan dus nooit sprake van zijn dat Mohammed een profeet is, omdat het nu moet worden gezien als verleden tijd. En omdat er geen rekening is gehouden met de verleden tijd is ook dit aspect van de geloofsbelijdenis van de moslims kolder, ergo er bestaan helemaal geen moslims meer, vroeger zijn ze er wel geweest maar nu niet meer. Met een shahada die niet rechtsgeldig is omdat het kolder is en uit gaat van twee foutieve stellingen. Daarom zijn er geen zelfverklaarde moslims meer. Dus 10 procent stijging in het aantal maakt 10 procent van niets er bij, dus een totaal van nul komma nul.

  Laat 2012 het jaar zijn waarin honderden miljoenen mensen uit hun dwaling worden gered, de islam is een vorm van oplichting en de misdadigers die deze onzin verkopen die moeten worden gestraft.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Beste vanhetgoor,
  helaas zie je de essentie over het hoofd, de islam werkt met inboezeming van angst, en daar is het verstand niet tegen opgewassen, zie het artikel 'De islam is angst:
  http://archief.artikel7.nu/?p=75759

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @hmn

  Dat is de essentie van het verhaal. De islam wordt eerst via de leugen, vervolgens via dwang en drang, en daarna met geweld aan mensen opgedrongen.

  zie het als een pedofiel, die met mooie praatjes en cadeaus zieltjes wil winnen. Wanneer mensen toehappen dan komt de echte aap uit de mauw.

  De slachtoffers van Islam (met name vrouwen of mensen van een oppositievereniging)durven op straffe van de dood of verbanning daarover niets te zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Salomo,

  Je hoeft me niks uit te leggen goos, geeft altijd zo'n rust, wanneer er geen roeptoeters doorheen schreeuwen.
  Vanhetgoor hing ook altijd zulke stellingen aan, toen ik hem om wat meer uitleg vroeg, herhaalde hij die domme opmerkingen nooit meer! Hij nuanceerde ze zelfs. Omdat daar simpelweg geen antwoord op te geven valt. En als iemand met een grote muil als vhg daar geen antwoord op heeft, wie dan wel? Nu is die vhg ook gestoord, maar in tegenstelling tot jou; prettig gestoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. je bevestigd zojuist onze stellingen. BLOCK!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Arabische lente, islamitische zomer?
  Nee, alleen nog meer elllende!

  De islam is de grootste misdaad tegen
  de menselijkheid die er ooit is geweest.
  Wie dit niet ziet kijkt niet om zich heen.

  Velen willen niet om zich heen kijken omdat ze
  bang zijn voor datgene wat ze dan gaan zien.

  Jammer dat er zoveel bange mensen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Op het eerste gezicht lijkt de kracht van de islam dat het grof geweld gebruikt tegen andersdenkenden. Aan de andere kant is "geweld" een nogal verouderd argument dat vooral veel gedachten verborgen houdt. In het internet-tijdperk kan iedereen zich overal over informeren.

  Het is moeilijk na te gaan wat mensen denken en waarom, en welke keuzen ze uiteindelijk maken. De angst voor geweld kan mensen "overtuigen", maar ook afkeren. Een paar jaar geleden waarschuwden moslimleiders voor het toenemend aantal afvalligen in vooral Afrika. De reden was dat veel Afrikaanse moslims het voortdurende islamitische geweld zat zijn. Dit nieuws leidde tot een golf van nieuwe wetgeving, arrestaties en aanslagen, maar zal dat het tij echt keren?
  Nogal wat afvalligen lieten zich liever doodmartelen dan terug te keren naar de islam.

  Ooit was het christendom net zo gewelddadig als de islam. Dat kon toen, omdat het christendom in Europa almachtig was. In de loop der eeuwen raakte het christendom steeds meer verdeeld, tot er een moment kwam dat ook de kerken leegliepen. Mensen geloven nog wel in god enzo, maar ze doen dat lekker thuis en ze laten zich niet meer opjutten door "leiders".
  In de vorige eeuw heeft het socialisme meer slachtoffers gemaakt dan andere religies, zelfs de islam. Nu zijn de dictaturen bijna allemal verdwenen, en ook het socialistische geweld in democratische landen is sterk afgenomen. Ook deze religie stootte haar eigen aanhang steeds meer af, zodat er straks een punt komt dat ook socialisten vooral thuis geloven.

  Ik denk dat de islam ook op het punt van instorten staat. Veel moslims zijn helemaal niet zo wreed en moorddadig als de islamitische geestelijkheid eist. Het dagelijkse islamitische geweld treft bovendien vaker moslims dan niet-moslims, en ontwricht de economiën in tientallen moslimlanden. De komende jaren zal blijken dat het nieuwe fundamentalistische regime in Egypte geen enkele welvaartsverhoging zal kunnen realiseren. Ze kunnen het geweld laten toenemen; dat is alles. Zo kunnen ze het toerisme laten instorten en investeerders verjagen. Traditiegetrouw zullen de lokale minderheden en de joden de schuld krijgen, maar via internet kan iedereen horen hoe het wèl zit.

  De ommekeer is nabij.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. ik denk dat je iets te positief bent over de toekomst van de islam in het midden-oosten en met name in Afrika.

  Je weet wat de consequenties van islam zijn op afvalligheid.

  Zolang de moslim broederschap met bescherming van het leger de sharia als uitgangspunt neemt voor een burgermaatschappij, i.p.v. mensenrechten, emancipatie, onderwijs, economie, wetenschap en gezondheidszorg, dan zullen er nog meer conservatieve moslim-immigranten naar west-Europa komen.

  Uit lijfsbehoud zullen de West Europese politici of aan zelf-islamisering moeten doen, of landen als Iran Egypte Syrië en Saoedi Arabië dwingend onze waardestelsels op moeten leggen. Er is geen andere mogelijkheid.

  Islam daar wordt je mee geboren en daar zul je ook mee dood gaan, tenzij je risico's wil lopen zoals Wafa Sultan, Ayaan Hirshi en Afshin Ellian bijvoorbeeld.

  De europese moslim-mannen zullen uiteindelijk assimileren, wanneer de toestroom stopt, vrouwen vrij zijn en de schotels van het balkon verdwenen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Salomo,

  In de sharia staat op afvalligheid de dood. Dat lijkt afvalligheid te voorkomen, maar het voorkomt vooral dat mensen voor hun echte mening uitkomen. Wat opgelegde meningen waard zijn blijkt steeds weer als zo'n systeem instort; "populaire" dictators als Saddam en Khadaffi blijken dan ineens enorm gehaat.

  Hoeveel moslims de hele islam echt serieus nemen is dus onbekend. Op een dag kan dat ineens omslaan, dat is al eerder gebeurd met andere religies zoals christendom en socialisme.
  Dat hangt ook samen met het feit dat deze totalitaire religies geen welvaart kunnen genereren. De meeste mensen willen uiteindelijk alleen maar een boterham verdienen om hun gezin te onderhouden.

  Het mooie van deze tijd is dat informatie de hele wereld overgaat. Via internet, via radio- en televisiekanalen. Regeringen kunnen dat slechts gedeeltelijk uitbannen, bovendien blijft de informatie dan nog gewoon via familie in het buitenland de dictaturen binnensijpelen.

  Het enige minpunt, je zei het al, is de houding van de Westerse politiek. Zolang onze politici de islamisering van Europa belangrijker vinden dan het behoud van de democratie zal de radicale islam steeds meer voet aan de grond krijgen. Niks speelt islamisten beter in de kaart dan gelijk te krijgen van mensen die zeggen democraat te zijn. De genocide-verdedigende "gematigde moslim" Ramadan die wordt verheerlijkt en verrijkt door "democraten" zoals de R'damse gemeenteraad van PvdA en GL; dat schaadt ons belang.

  Het idee van stalinist Grashoff (GL) om islamcritici ziek te verklaren te geven sluit mooi aan bij de ideeën die al-qaida verkondigt. Ook in de islamitische wereld gaat men er van uit dat er niks mis is met extreme wreedheden zoals steniging of genocide. Het zijn de tegenstanders van die wreedheden die ècht ziek zijn; "democracy is a cancer, islam is the answer". En Grashoff beaamt dat dus, en vele linksdenkers met hem.

  Dat is nu nog een groot probleem, maar ik geloof dat ook dat gaat veranderen. Femke Halsema bijvoorbeeld sprak zich voor P&W onomwonden uit tegen steniging. Ook verdedigde zij het recht op afvalligheid en zelfs op islamkritiek/satire (oa van Nekschot). De linkse islamcriticus Carel Brendel verwijst regelmatig naar linkse politici en opiniemakers die openlijk veel islamkritiek steunen (Duyvesteijn, Terstall).
  Ook linkse moslimpolitici zoals Abotaleb en Dibi lijken steeds meer te beseffen waar het èchte gevaar ligt.

  Ik zie de toekomst wel zitten.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. @ El Houssain
  Je vraagt aan Salomo hoe hij dit gaat bolwerken. De opmerkingen over een herstelprogramma van welvaart, gezondheid en criminaliteit van Salomo zijn niet mijn "pakkie an"

  Een eerste goede maatregel om islamisering tegen te gaan is het uitzenden van de juiste signalen.

  Al 1400 jaar is het een beproefde methode de niet moslim het gevoel te geven inferieur te zijn. Het is op die manier een goede oplossing je aan te sluiten bij de islam, je bent dan in één keer superieur en grotendeels gevrijwaard van willekeur. Kortom, het maakt het leven een stuk aangenamer.

  Een uitstekende beleidsmaatregel van media en overheid is het in de ban doen van de moskee en allerlei overkoepelende organisaties als serieuze gesprekspartner. Thans praat de overheid vooral met de islamitische geestelijken als het over moslims gaat. Idem dito voor de diverse praatprogramma's. Het is de core business van de diverse praatprgramma's mooipraters over de islam binnen te halen. Het signaal is constant hoe leuk de islam wel niet is.

  Als het over Nederlanders gaat leggen overheid en media toch ook niet hun oor te luiter bij de paus, dominee of priester welk beleid er gevoerd moet worden? Zo'n vergelijking laat zien hoe bespottelijk het is.
  Dankzij het geslijm en gelik met de verkeerde gesprekspartners worden moslims die minder islam willen de moskee ingejaagd. De overheid geeft afvalligen en moslims die mider islam willen geen podium en smoel.
  Dankzij de signalen van media en overheid, is het vaarwel zeggen van de islam een riskante onderneming. Mensen als Jami, Ellian of Hirsi Ali kunnen allemaal de pot op.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @dandruff
  Ik ben het met je analyse grotendeels eens. Alleen in de grote steden, (en daar had ik het over) heeft links Nederland het voor het vertellen.
  Links Nederland heeft lak aan landelijke beleidsrichtingen, zij hebben immers het patent op de moraal. Wildersstemmers zijn slecht en dom,zij zijn sociaal en menselijk, dus mogen zij beleid maken dat zij willen, vindt men, ongeacht of dit haaks staat op het regeringsbeleid, de redelijkheid, het seculiere karakter of dat mensen hierdoor 'positief' gediscrimineerd worden.

  Een grote groep Moslims (en ook andere groepen) ligt aan de subsidieslang van de overheid en bevinden zich in een steeds groter wordende onderklasse. Deze slachtoffers van de verzorgingsstaat hebben er belang bij deze constructie zo lang mogelijk in stand te houden.
  Denk aan de sociale voorzieningen - en volksverzekeringen, maar ook aan toeslagen, kwijtscheldings regelingen en startersregelingen voor halalbedrijfjes die de 'dat mag niet' cultuur in stand houden..

  Links (in de grote steden)kan na jaren van segregatiebeleid niet ineens deze mensen in de kou laten staan. Moslims weten dat, en zullen blijven schipperen tussen PVDA, SP, D66 en GL om de eigen situatie in stand te houden. En dat recht heeft men, dat is immers democratie.

  Links nederland (mensen die voor jou denken omdat jij dat niet zelf kunt) word in de wurggreep gehouden van islam en diens aanhangers. Dit kost de belastingbetaler enorm veel geld, terwijl het voorzieningenniveau op een historisch dieptepunt staat.

  Deze paradoxale toestand genereert excuustruusen in politiek en bij belangenclubjes als SMN die met subsidie van de overheid, diezelfde overheid kapotprocedeerd en de achterstand van de eigen achterban in stand houd. Gelukkig trapt Rutte 1 hier niet meer in.

  In Amsterdam oost, nieuw west en Noord, waar ik overigens zelf gewoond heb is de publieke ruimte een chaos, omgangsvormen zijn niet te ontdekken, althans niet diegene die ik meegekregen heb,sociale huurwoningen hebben veel achterstallig onderhoud en te hoge huren.Jongeren en oudere moslims lopen in lange gewaden een paar keer daags naar de moskee, terwijl grote roedels hangjongeren elkaar opvoeden op straat. De gesubsidieerde ‘straatcoaches’, hangen samen met de doelgroep op pleinen en maken plannen voor de volgende overval.

  En is er geld te kort? We doen gewoon de erfpacht omhoog met 80% en de parkeertarieven en leges kan ook nog wel wat bij.
  Een linkse gesubsidieerde politica uit oost (of wat er voor door moet gaan) zegt tijdens de gesubsidieerde verkiezingen van haar stadsdeel op AT5 ‘We smoke them out’, en ze heeft het hier over de Wildersstemmer. De wildersstemmer word door de gesubsidieerde islam vergeleken met de taliban, en moeten over de ruggen van bijna 3000 slachtoffers uit de stad weg, want zij zijn het probleem.

  Deze situatie kan je ook projecteren op Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Nijmgen, Groningen en ga zo maar door.
  Ik heb inmiddels mijn koffers gepakt, maar de meeste mensen die niet kunnen verhuizen zullen zich moeten overgeven aan de khmer en islam om nog een redelijk aangenaam leven te kunnen leiden, met alle haat, troep, overvallen en alle middeleeuwse taferelen die dit met zich mee brengt.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @vanhetgoor:

  @ El Houssain
  Je vraagt aan Salomo hoe hij dit gaat bolwerken. De opmerkingen over een herstelprogramma van welvaart, gezondheid en criminaliteit van Salomo zijn niet mijn "pakkie an"

  Nee dat klopt, ik spreek voor mijzelf, vanuit eigen opvatting en ervaring, zonder mijn fundamenten te leggen op een boek van 1350 jaar geleden

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @Salomo,

  Ik had het over de islam in het algemeen, daar ging de column ook over.

  Dat links in de grote steden in een spagaat zit klopt helemaal, en ik ben inderdaad bang dat men daar niet zomaar zal willen stoppen met het subsidiëren van nietsnutten, criminelen en extremisten. Dat kost te veel stemmen. Daar tegenover staat dat maar weinig politici hier openlijk voor uit zullen durven komen. Nu moslims steeds openlijker gewelddadig worden naar homo's, joden en vrouwen wordt links gedwongen stelling te nemen. Links grijpt niet in natuurlijk, maar moet wel roepen dat het ooit een keer in zal grijpen. Als blijkt dat dat nooit gaat gebeuren verliest links haar geloofwaardigheid definitief.

  Een beruchte socialist heeft eens gezegd; "de vaak herhaalde leugen wordt vanzelf een waarheid". Decennialang hoorden we onzin aan als "criminelen zijn slachtoffers van de maatschappij", "islam is vrede" en "meer asfalt leidt tot meer files" (vergelijk; "meer ziekenhuisbedden leidt tot meer zieke mensen"). Ondanks het vele herhalen blijkt deze idioterie steeds minder geloofwaardig.

  Het sterkste argument van rechts moet worden; blijven wijzen op makkelijk controleerbare feiten. Zoals; alle socialistische landen zijn failliet gegaan, behalve schijnbaar wat landen die het nog niet willen toegeven (Cuba, Noord-Korea). En onze door linkse politiek gegijzelde steden zijn feitelijk ook bijna failliet.
  Toeval?
  Natuurlijk niet.
  Ooit trokken mensen naar de steden vanwege de welvaart daar, nu vlucht iedereen weg voor de dure criminaliteit en de almaar stijgende kosten van de "verzorgingsstaat".
  Een "verzorgingsstaat" die criminele relschoppers gratis kickbox-lessen en vakanties aanbiedt, maar niet kan garanderen dat bejaarden in verzorgingshuizen dagelijks gewassen worden.

  Iedereen kan zien dat de verzorgingsstaat ten einde loopt als het misbruik niet wordt aangepakt. Iedereen kan zien dat het steeds zwaarder belasten van de mensen die nog wel werken zal leiden tot een "kapitaalvlucht" van zelfs de allerarmste werkwilligen. Iedereen kan zien dat de steden onleefbaar worden door het subsidiëren van gewelddadige idioten, en het negeren van hun slachtoffers.

  De strijdlustige retoriek van links over het uitroken, inenten, naar de Noordpool verbannen of vermoorden van andersdenkenden (ook wel "ratten" of "nazi's" genoemd) neem ik voor lief.
  Het accentueert alleen maar het ongelijk van links.
  Hetzelfde geldt voor de islamisten die alleen dmv intimidatie en geweld hun gelijk kunnen halen.

  We leven in een tijd dat de "waarheden" van de extremisten steeds openlijker weerlegd worden. In Westerse landen als Nederland, maar zelfs in dictaturen als Iran en Syrië.

  Ondertussen wordt het vreedzaam begonnen verzet in de Arabische wereld overal overgenomen door de bommenleggers van de islam; de toch al nihile rechten van minderheden worden afgeschaft. Voor steeds meer moslims èn socialisten zal dat een reden zijn om zich te herbezinnen.
  Linkse nep-wetenschappers die de beestachtige sharia-wetgeving verdedigen (Berger, Otto) zijn straks net zo passé als Diederik Stapel.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. ik ben het weer met je analyse eens.

  Ik denk alleen dat het vanzelf 'uitdoven' van deze problemen niet mogelijk is vanwege de symbiotische relatie die links heeft met minderheden in het algemeen en moslims in het bijzonder.

  Men versterkt elkaar vanuit electorale en subsidiaire overwegingen,ondanks dat het elkaar intens, maar vanuit de wederzijdse voordelen blijft men de situatie in stand houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. ................intens haat

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Beste Dandruff,

  Je analyse lijkt me heel goed, al is de wens vaak de vader van de gedachte. Want er is iets anders wat grote zorgen baart, namelijk wat je hier al aangeeft:

  "... de Westerse politiek. Zolang onze politici de islamisering van Europa belangrijker vinden dan het behoud van de democratie zal de radicale islam steeds meer voet aan de grond krijgen."

  De islam zal niet vanzelf inelkaar storten, net zoals het niet vanzelf in de moderne wereld is opgekomen: alle islamitische landen zijn door het westen in het zadel geholpen sinds de dekolonialisatie, en worden door het westen in stand gehouden, wapenleveranties, etc. Saoudi Arabie is door de VS gecreëerd. Iran door Frankrijk, Egypte krijgt nu al meteen weer wapens geleverd van de VS. Kosovo is door de Navo gemaakt. Irak, Afganistan (Nederland deelt hier Korans uit!) De opstandelingen in Libie zijn door Frankrijk en Engeland geholpen........en nergens worden aan islamitische staten eisen omtrent godsdienstvrijhei gesteld...
  Er is maar één conclusie mogelijk onze leiders hebben besloten ons te islamiseren, ze hebben een verborgen agenda 'liever Turks dan paaps' daardoor zal de ineenstorting van de islam niet volgens de weg van de logische verwachting verlopen.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @Salomo,

  Subsidies verdelen is één ding, het leren omgaan met stenigingen en bomaanslagen is iets anders.

  De islam wint nu aan macht, en dat leidt onvermijdelijk tot een sterke toename van de wreedheden en de moordpartijen in naam van die islam. En door de verdergaande globalisering en toenemende communicatiemogelijkheden kan niemand daar omheen. Ondertussen zal het de islamitische regimes niet lukken om de vele problemen in hun landen aan te pakken.
  Integendeel, die exporteren ze naar hier. Dat zal veel moslims aan het denken zetten, maar zeker ook veel niet-moslims; met name stemgerechtigden in de PvdA-hoek. Zeker als het de komende tijd steeds duidelijker wordt dat "links" in de islamitische landen keihard wordt aangepakt door haar islamitische "bondgenoten".

  Omgaan met moslimextremisten wordt straks net zo'n taboe als omgaan met neo-nazi's nu.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @HMN,

  Wij hebben de islamitische naties niet gecreëerd. Na dekolonisatie ontstonden die landen min of meer automatisch, deels langs oorspronkelijke en deels langs koloniale grenzen. Sommige landen werden islamitisch (het ene land wat strenger dan het andere land), andere landen werden "links" of "rechts". De ontwikkelingen verschilden weinig van die in niet-islamitische gebieden na dekolonisatie. Hetzelfde geldt voor de mate waarin we handel dreven, wapens leverden, regeringen steunden of juist boycotten, etc. Dat verschilde per land en per tijdvak, net als in niet-islamitische gebieden zoals het verre Oosten.

  De meeste Westerse politici denken bij "islamisering" aan shoarma en schattige klederdracht. De strenge islamitische censuur neemt links voor lief, omdat links daar zelf ook altijd gebruik van heeft gemaakt.

  Maar als duidelijk wordt dat islamisering ook draait om geweld tegen homo's, joden, vrouwen, niet-moslims; dan wordt het wat anders. Weinig politici willen hun eigen kinderen opofferen aan een rechtssysteem dat kinderen laat stenigen.

  Nu probeert men "vriendjes te worden" met de islamisten dmv subsidies en het napapagaaien van die extremisten. Dat beleid zal vruchteloos blijken.
  Het helpen van islamitische regimes en van islamitische opstandelingen heeft ons nog nooit sympathie opgeleverd, integendeel. De moslimextremisten in Koeweit, Libië en Kosovo hebben net zo'n hekel aan hun bevrijders als aan joden.
  De komende jaren zal dat steeds duidelijker worden; ook bij het stemvee van PvdA, SP, D'66, en GL.
  Samen blijven werken met de islamisten zal moreel gezien onacceptabel worden, en bovendien electoraal gezien catastrofaal.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. je hebt me vooralsnog overtuigd, waarschijnlijk totdat ik types als van der laan en dibi weer voorbij zie schuifelen.

  laten we het beste er maar van hopen, ik woon nu op de veluwe, langs de bible belt, en ik kan je zeggen dat ondanks het hogere welvaartsniveau, de fatsoenlijke omgangsvormen, de nette publieke ruimte en betere dienstverlening de algemene sociaal christelijke moraal net zo beklemmend en hypocriet zijn dan die in de 'grote' steden.

  Op naar 2013!

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Het is zonder meer waar dat links, vroeger ook wel progressief genoemd, een hele domme en kwalijke rol speelt. Links zorgt vooral voor de ideologische rechtvaardiging voor de knieval voor de multicul en islam. Maar het is niet alleen links, ook 'rechts' of wat daar voor doorgaat, zoals topondernemers, het grote geld, maakt om redenen van hebzucht en geldzucht, ook een knieval voor de multicul en de islam. Zie ook het stuitende gedrag van de koningin die zelfs de hoofddoek verdedigt als niet onderdrukkend. Het moge duidelijk zijn dat zij vooral haar aandelenbelangen op het oog heeft, goede contracten voor bedrijven, waarin zij flink veel aandelen heeft. Ach, en wie dan nog praat over mensenrechten of vrouwenrechten is een domme 'rechtse' populist, aldus de zogenaamd onafhankelijke staatsmedia. Het is niet de eerste keer dat de koningin voor de foute kant kiest, helaas.

  BeantwoordenVerwijderen