Sharia4Holland: de Oproep

Binnen de islam is er onder wetgeleerden in fatwas en shariahandboeken enige discussie over de vraag of ongelovigen, voor ze worden aangevallen door de strijders voor de islam, rustig de gelegenheid dienen te krijgen om zich aan de islam te onderwerpen. De vraag die de rechtsgeleerden ter zake bespreken, luidt of er aan zo’n aanval een ‘oproep’ vooraf dient te gaan, en hoe duidelijk die oproep dient te zijn.

Het islamitische woord voor ‘oproep’ is aan het Arabisch ontleend en luidt da‘wa, uiteraard ook geschreven zonder speciaal tekentje voorafgaand aan de w, als dawa. Het Turkse woord is meestal davet. In het Engels wordt meestal call gebruikt.

Er zijn wetgeleerden die wel en er zijn wetgeleerden die niet erg zwaar tillen aan zo’n voorafgaande oproep, en aan de vorm van die oproep. Hoort zo’n oproep echt plaats te vinden, en hoe duidelijk moet die zijn? ‘Het hangt er vanaf’, zoals een bekwaam jurist in alle gevallen dient te zeggen, ook in het islamitisch recht. Maar alle wetgeleerden zijn het er wel degelijk over eens dat als die oproep eenmaal duidelijk gedaan is, het wettig is om de vijandelijkheden te openen en geweld te gebruiken ter
meerdere ere van God en zijn godsdienst met het doel de ongelovigen aan het geloof te onderwerpen.

Daarom is het belangrijk om niet voorbij te gaan aan de oproep tot de islam afkomstig van Sharia4Holland, uitgesproken aan de voet van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam, op vrijdag 25 mei 2012. Deze oproep tot onderwerping aan de islam en de islamitische sharia is dankzij AT5, andere staatszendgemachtigden en het internet zo goed als overal in Nederland te zien geweest, en ook daadwerkelijk gezien en bekeken. Landelijke en plaatselijke politici hebben er vragen over gesteld, wat (voor zo ver dat nog nodig is) bewijst dat het niet onopgemerkt gebleven is.

Twijfelaars onder de jihadisten kunnen met een goed geweten ophouden met twijfelen: de da‘wa heeft plaats gehad, de strijd kan beginnen, de strijd is volgens de regels van de sharia zonder enige twijfel nu geheel halaal.

Een vreemd aspect van het verhaal is nog steeds dat er terwijl de Oproep gedaan werd, een Nederlander gearresteerd en afgevoerd is. Van die man is niets meer vernomen. Siberië? Long-stay? Waarom staat er niets over die man in de media? Of ging het om een medewerker van een van de Nederlandse veiligheidsdiensten die door zich te laten arresteren moest laten zien dat de Nederlandse politie heus niet alleen moslims die te ver gaan oppakt, maar ook paraat is als er Nederlanders zijn die hun vuist ballen? Dan is de oorverdovende mediastilte wel te begrijpen.

Dan was het eigenlijk misschien wel een knappe operatie, bedoeld om Sharia4Holland symbolisch maar wel duidelijk te waarschuwen; en het was nu eens niet het zoveelste laffe islamofiele politie-optreden tegen burgers. Alleen: aan de Nederlandse kant fout geredeneerd want de sharia-fundamentalisten kunnen zulk politie-optreden alleen maar opvatten als goedkeuring en steun van de overheid.

Als de politie de sharia-aanhangers door die arrestatie heeft willen waarschuwen om niet te ver te gaan, laat dat zien dat niet alleen moslims vinden dat ze over een goede theorie moeten beschikken voordat ze zichzelf gerechtvaardigd achten geweld te gebruiken, maar Nederlandse gezagsdragers even zo goed. De arrestatie van die Nederlander was dan precies het equivalent van de oproep tot onderwerping aan de sharia die op dat moment bij het Nationaal Monument gedaan werd door de heldhaftige leeuwen van de Sharia4Holland voor wie geen zee te hoog gaat om ons te helpen de drempel van de hemelpoort voorbij te komen.

14 opmerkingen:

 1. Vragen die een libertarier zichzelf stelt:
  Zou een libertarisch ingerichte samenleving zich kunnen weren tegen lieden die vinden dat zij hun door een hogere macht geopenbaarde doctrine moeten opleggen dmv intimidatie en terreur aan de hele wereld? Is het genoeg dat individuele burgers zich bewapenen? In Afghanistan is de burger/boerenbevolking waarschijnlijk altijd wel bewapend geweest en had zich dus kunnen verzetten tegen overheersing door de Taliban...?, zonder succes dus.
  Is een geheime dienst -een geheime dienst een contradictio in terminus?- voor deze soort van terreur altijd een noodzaak en niet op zichzelf ook al een bron van zorg?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik geloof, dat er door mijn intrede niets verandert. Van een gevoel van naderende zaligheid heb ik in ieder geval geen last.
  Ik krijg nogal wat brieven van bekeerlingen -zo ongeveer de beste remedie tegen het katholicisme die zich laat indenken: Vroeger wisten ze niets, nu weten ze opeens alles. Onder die correspondenten is ook een vraatzuchtige theophage, een huismoeder, die maar liefst elke dag te communie gaat. Ik vind dat erg onbescheiden en smakeloos, moet ik zeggen.
  Het beste is, dat ik maar weer aan een nieuw boek begin, over God de Liefde en de Dood, die vermoedelijk een zijn.

  Gerard Reve
  Brieven aan geschoolde arbeiders
  Brieven aan professor W.K. Grossouw

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik begrijp niet waar Ron heen wil, maar prof Jansen snap ik wel. Ik hoop alleen maar dat hij ongelijk heeft en dat er met die rare toespraak niet méér veranderd is dan dat die baarddragende jurken nog wat verder in de collectieve achting zijn gedaald. Ik mag misschien zelfs hopen dat zelfs het gros van de moslims begrijpt dat het deze kant niet op moet.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een heel klein dingetje . . . . , heel misschien, maar nu ben ik wellicht iets te bescheiden, zouden we onzin van Sharia4Belgium niet al te serieus moeten behandelen. Een malloot gaat staan voor het Nationaal Monument en doet daar uitspraken die op z'n minst wereldvreemd zijn te noemen. Het Nationaal Monument staat daar omdat wij ons iets meer dan 65 jaar geleden hebben hebben ontworsteld aan dictatuur, vrije gemaakt van het fascisme.

  Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om te veronderstellen dat wij nu plotseling dan het fascisme met open armen zouden ontvangen, dat wij dit keer ons zouden neerleggen bij een overgave, en dat daar geen represaille op volgt. Allemaal domme aannames. Allemaal loze kletspraatjes.

  Hoe men het ook wendt of keert, de islam en zijn aanhangers hebben NOOIT iets gepresteerd. Het enige dat men bereikt heeft is de ene glorieuze overwinning op de andere. De manier waarop men werkt is het onder de voet lopen van de tegenstander, men heeft een broertje dood aan werken, efficiëntie en intelligentie zijn ver te zoeken.

  De hele islamitische wereld is op sterven na dood. Er is geen toekomst en geen hoop. De enige kans die men nog heeft is bluf poker spelen, een grote bek opzetten in de hoop dat men bang is en toe geeft. Ik vermoed ook dat er in kringen van beleidsmedewerkers de indruk bestaat dat moslims zielige mensen zijn die alles niet zo goed kunnen begrijpen, en dat daarom al die cultureel gehandicapte mensen een beetje voor getrokken moeten worden. Helaas vat men het niet zo op. In plaats van dat men inziet dat moslims voor spek en bonen mogen meespelen veronderstelt men dat men indrukwekkend is en overweldigend, en dat men daarom een uitkering toegeworpen krijgt.

  Het is van groot belang dat wij zo spoedig mogelijk de aanhangers van de islam op de hoogte stellen van de werkelijkheid. Omdat moslims niet mee kunnen komen zijn er speciale regels. Sommigen zullen echt denken dat hun totaal van de pot gerukte religie serieus genomen wordt. Omdat moslims niet voor vol aangezien worden worden mensen die dit onder woorden willen brengen door de geheime politie weggevoerd. Dit is uit beleefdheid, en nergens anders om.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Voor mij is het volkomen onduidelijk hoe moslims op deze manier ooit enige sympathie kunnen opwekken in onze samenleving. Islam is en blijft een verwerpelijk, mensheidverachtend gedachtengoed.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Pater Hans Jansen geeft seksuele voorlichting ...

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Voor zover ik weet zijn er in Nederland ongeveer een miljoen moslims. Daarvan wil zo'n 35% sharia invoeren. Sharia in NL is dus niet een een groepje haartbaarden, maar een beweging van 350.000 man. Onder die beweging zitten ook 10.000 salafisten waarvan er een kleine 500 bereid zijn actief geweld te gebruiken om hun doel (sharia in NL) te bereiken.

  Het is daarmee waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd tot we ook in Nederland nog geweldadiger acties (aanslagen) gaan zien dan het afslachten van Theo van Gogh.

  Ik denk dat veel sharia aanhangers die geweld willen gebruiken nu nog terughoudend zijn omdat ze hiermee Wilders flink in de kaart spelen. Een PVV die een meerderheid van stemmen haalt is natuurlijk funest voor sharia aanhangers.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Voordat we (in de media)meer over salafisten hoorden waren er in de nasleep van 11 sept. berekeningen dat er in Nederland ongeveer 60.000 moslims zouden zijn die geweld goedkeurden en er evt. toe bereid waren. Over salafisten hoorde je toen niet.

  Tegenwoordig wordt er vaker over Salafisten gesproken. Het begon er mee dat het een groep zou zijn die dan wel dogmatisch en orthodox was maar geen actief geweld zou plegen.

  Nu blijkt een deel van hun geweldsbereid te zijn nl. 500 van de 10.000

  Wat betekend dit nu? Zijn er naamplaatjes verhangen. Is dat getal van 60.000 een vergissing geweest? Of vallen die 500 binnen die 60.000 ?

  Of zijn dit allemaal maar angstschattingen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De schattingen van salafisten en de groep daarbinnen die geweld wil gebruiken komt van de AIVD.

   De AIVD stelt ook, en dat vind ik dubieus, dat de meeste salafisten slechts innerlijk jihad beoefenen. Als je je zo veel mogelijk wilt spiegelen aan Mohammed doe je dat niet alleen innerlijk maar in alles wat je hebt zou ik denken. Ik denk dan ook dat de AIVD een te lage schatting geeft van salafistische moslims die geweld willen gebruiken. En je hebt natuurlijk ook nog niet salafistische moslims.

   Zes extremistische moslims waren voldoende om de Twin Towers neer te halen, wij hebben er in NL honderden klaar staan. Als de PVDA en de SP door blijven gaan met het uitnodigen van haatsprekende imams zal de situatie er niet beter op worden.

   Verwijderen
  2. @Ad Rek,

   Schattingen zijn nooit helemaal betrouwbaar.

   Er zijn een aantal enquètes geweest, en de uitkomsten daarvan verschilden nogal eens afhankelijk van oa vraagstelling; doelgroep (jong, oud, Marokkaans, Turks); onderwerp (afvalligheid roept heftiger emoties op dan alcohol); etc.
   Complicerende factor is ook nog dat niet iedereen eerlijk is in zo'n enquète; sommigen doen zich redelijker voor terwijl anderen juist "opscheppen".

   De AIVD baseert zich op zaken als de bezoekersaantallen van radicale islamitische websites; moskeeën; en de aantallen moslims die naar terreur-trainingskampen en/of oorlogsgebieden afreizen; hun vriendenkringen; etc.

   Ook hier geldt dat het soms lastig is de stille tijdbommen en de ongevaarlijke meelopers te onderscheiden. Daarnaast kunnen moslims in de loop der tijd radicaliseren of juist gematigder worden.

   Het salafisme is een verhaal apart. Salafisten zijn niet tegen islamitisch geweld; ze zijn tegen islamitisch geweld dat contraproductief kan werken. Pas als de islam hier genoeg aanhangers heeft mag de jihad beginnen. Tot die tijd roepen ze op tot segregatie (dat vergemakkelijkt de radicalisering).

   Verwijderen
 9. Je kunt lullen van 's-morgens vroeg tot 's-avonds laat , maar als je iets van de islam wil begrijpen dan moet je zeker naar dit filmpje kijken . http://www.raymondibrahim.com/11798/graphic-video-tunisian-muslims-slaughter-convert.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/ophef_over_video_onthoofding_afvallige_moslim_1_650253

   Verwijderen
 10. Het meest gevaarlijk zijn de zogenaamd gematigde moslims die zich bezig bezighouden met het aanvallen van de islam-critici door middel van allerlei drogredeneringen en wegkijken van de agressieve voorhoede van de islam. Het zwijgen van de "gematigde' moslims geeft radicale groepen vrij spel.

  BeantwoordenVerwijderen