‘Hamas, jihad, Hezbollah’ op de Dam

De vrienden van René Danen vervalsen hun eigen geschiedenis

Totalitaire stromingen vervalsen graag de eigen geschiedenis. Het bekendste slachtoffer hiervan was de Russische revolutionair Leon Trotski (1879-1940). Tijdens de Oktoberrevolutie was Trotski de rechterhand van Lenin. Hij was de meedogenloze politieke chef van het Rode Leger tijdens de Russische Burgeroorlog. De volkscommissaris onderdrukte daarna met grof geweld de opstand van de matrozen in Kroonstad.


Gatsjina, waar Trotski in 1919 een militaire overwinning op het Witte Leger behaalde, werd in 1923 omgedoopt tot Trotsk. Daarmee was Trotski de pionier van de persoonsverheerlijking. Nog vóór de andere bolsjewistische kopstukken (Lenin, 1924, Stalin 1925) kreeg hij zijn eigen stad.

Trotsk heeft maar zes jaar op de kaart van de Sovjet-Unie gestaan. Na de machtsgreep van Stalin viel Trotski in ongenade. Hij werd verbannen, eerst naar Alma Ata en later naar het buitenland. Ook daar liet Stalin hem niet met rust. De stalinistische infiltrant Ramón Mercader ruimde de voornaamste linkse criticus van het regime uit de weg in zijn schuilplaats in Mexico.

Ondertussen was Trotski zorgvuldig weggeschreven uit de Sovjet-geschiedenis. Het regime beschikte over vakkundige fotoshoppers, die de voormalige partijleider en zijn echte of veronderstelde aanhangers uit alle foto’s wegretoucheerden.

De Internationale Socialisten (IS), de Nederlandse erfgenamen van Trotski, hebben de kunst van de geschiedvervalsing goed afgekeken van hun bolsjewistische vijanden. Dankzij hun sympathisanten slagen ze er in Wikipedia vrij te houden van slechte publiciteit. Zo valt daar niets meer te vinden over een rapport dat vier wetenschappers eind 2009 hebben geschreven voor het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Tijdens en na de oorlog in Gaza heeft IS haar pro-Palestijnse standpunt in behoorlijk antisemitische termen verwoord”, schreef onderzoeker Hans Moors (blz. 105). Hij vestigde tevens de aandacht op de gewelddadige kanten van deze groepering, ‘de belangrijkste organisatie binnen socialistisch extreemlinks'. Op het bewuste rapport valt wellicht het nodige af te dingen. Het hoofdstuk over de PVV (‘nieuw rechts radicaal’) was bijvoorbeeld zeer omstreden. De IS schreef een protestbrief en dreigde zelfs met juridische stappen. Toch is het vreemd dat er met geen woord hierover wordt gerept, ook niet met de vermelding dat de conclusies worden aangevochten door de IS. Moors ziet namelijk geen reden om de gewraakte passage te wijzigen. Het rapport voor minister Ter Horst staat nog steeds op de website van het onderzoeksinstituut IVA.

Na overleg op Wikipedia is ook de samenwerking met de politieke islam verwijderd uit het lemma Internationale Socialisten. Bezoeken van IS-leiders aan de Cairo-conferentie van de fundamentalistische Moslimbroederschap worden als ‘niet relevant’ beoordeeld door de moderatoren van de internet-encyclopedie.

Verwijderd zijn ook verwijzingen naar de herdenking op 27 maart 2004 van sjeik Achmed Yassin, de oprichter van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. In dit geval was het IS-voorman Peyman Jafari himself die dit onderdeel liet schrappen. De activiteit zou ook al niet relevant zijn. Bovendien zou het niet om een herdenking gaan. Bij het lemma over Miriyam Aouragh lukte het echter niet om deze herdenking te verdonkeremanen ondanks hardnekkige pogingen om ook deze episode te herschrijven.

In 2007 leverde Koen Vink van Milieudefensie stevige kritiek op de Hamas-sympathieën van de IS, met name ook op de herdenking van Yassin. Jafari verdedigde zich door te stellen dat het niet om een herdenking ging van de terreursjeik, maar om een protest tegen diens liquidatie door het Israëlische leger.

In dit geval gaat het om geschiedschrijving achteraf. In 2004 was er namelijk wel degelijk sprake van een herdenking van sjeik Yassin, die werd georganiseerd door de IS, de Arabisch-Europese Liga (AEL), het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN) en Emcemo van Abdou Menebhi, voormalig bestuurslid en activist van Nederland Bekent Kleur (NBK). Om die reden trok het Nederlands Palestina Komitee (NPK) zich een dag van te voren terug, zo blijkt uit een persbericht op Indymedia. “Het NPK stond een bepaalde vorm van de actie op 27 maart voor ogen, maar in de loop van donderdag zijn grote twijfels gerezen of deze vorm in samenwerking met IS, AEL, KMAN en EMCEMO nog wel gehandhaafd zou kunnen worden. Er blijkt sprake te zijn van een totale verandering van thema, nl een herdenking van de moord op sheikh Ahmad Yassin in plaats van een herdenking van de Dag van het Land, waarbij de bouw van de Apartheidsmuur centraal zou staan. Uiteindelijk heeft dit het NPK doen besluiten om zich uit de activiteit terug te trekken.”

Ook kort na afloop was er sprake van een herdenking van Yassin. De AEL plaatste op 30 maart een bericht op Indymedia onder de kop ‘Sheikh Ahmed Yassine herdacht op de DAM’. “Zaterdag 27 maart 2004 kwamen enkele honderden mensen bijeen om oprichter en leider van Hamas, Sheikh Ahmed Yassine, te herdenken. Ook was de demonstratie georganiseerd om onze steun te betuigen aan het verzet in Palestina. De demonstatie was in samenwerking georganiseerd met de Internationale Socialisten.”

Daaronder zetten de IS zelf een bericht met de kop ‘Palestina manifestatie Dam inspirerend en strijdbaar’. Het verslag maakt melding van toespraken van onder anderen Menebhi en Aouragh. Jafari zou drie jaar later beweren dat de term ‘herdenking’ door de AEL werd gebruikt, maar nergens blijkt dat de IS daar in 2004 bezwaar tegen maakte.

Alle ‘burgerlijke media’ hadden het over een herdenking. Zo meldde het ANP op 25 maart om 23.40 uur de herdenking door de AEL met steun van de IS en het KMAN, plus de terugtrekking van het NPK. Het Algemeen Dagblad stuurde de ervaren verslaggever Orkun Akinci naar de Dam. “De herdenking van sjeik Ahmed Yassin”, schreef hij, “is zaterdag enigszins ontsierd door een paar akkefietjes. Enkele tientallen jongeren hadden zo hun eigen ideeën over de manifestatie en uitten zich onder meer door het verbranden van een Israëlische vlag. Enkele sprekers, die opriepen terug te slaan naar ‘de zionistische slachters’, spoorden hen daarbij aan.”

Volgens dit verslag (AD, 29 maart 2004) probeerde Moustafa Turky van de Palestijnse Gemeenschap Nederland de jongeren te kalmeren. “Het leed was echter al geschied na de toespraak van leider Marmouch van de Arabisch Europese Liga en Miriyam Aouragh van de Internationale Socialisten. Zij stonden amper stil bij de moord op Yassin, maar gebruikten hun spreektijd vooral voor hatelijkheden aan het adres van Israël, de Verenigde Staten en, in het geval van Aouragh, ook Nederland.”

Akinci schrijft verderop: “Aouragh riep dat ‘Israël zijn eigen graf heeft gedolven’. ‘Iedereen zal nu aanslagen gaan plegen in de hele wereld.’ Haar woorden werden door een deel van de aanwezigen beantwoord met ‘Hamas, jihad, Hezbollah’.”

IS-leider Aouragh is, zo schreef ze zelf op het Allochtonenweblog, actief bij Nederland Bekent Kleur, organisator van de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht, het begin van de Jodenvervolging in Duitsland. NBK duldt dus iemand in haar gelederen, die jongeren opzweepte om Hamas, Hezbollah en de jihad toe te juichen. NBK werkt daarnaast samen met Abdou Menebhi, een tweede spreker op deze beruchte manifestatie.

Waarom maakt de joodse gemeenschap geen einde aan dit schandaal en neemt ze deze herdenking niet in eigen handen? Waarschijnlijk is dit het gevolg van onwetendheid over de banden tussen de Internationale Socialisten en Nederland Bekent Kleur. De Nederlandse trotskisten hebben hun eigen geschiedenis met succes vervalst.

Carel Brendel

7 opmerkingen:

 1. "Maar gelukkig hebben we de foto's nog!"

  Een gevleugelde uitspraak die inmiddels zijn nut al vele malen heeft bewezen. Men kan dankzij het internet en de onafhankelijke archieven en retrieval systems veel van de zaken weer zichtbaar maken die anderen met veel moeite hebben trachten te verstoppen of ontkennen. Er is altijd ergens wel een back-upje of een proxy die wat verder terug gaat dan anderen. Ontkennen heeft net als in de psychologie geen zin, de geschiedenis herschrijven is vrijwel ondoenlijk. Want er is altijd wel iemand die weet hoe het echt is geweest. En dan daarbij, het wissen van geschiedenissen uit het verleden heeft niet veel zin als de huidige maatschappij vandaag de dag, nog steeds de zelfde onvolkomenheden vertoond als vroeger.
  Als Nederland Bekent Kleur en de Internationale Socialisten steun hebben gegeven en gekregen van de fascisten dan blijft dat bewijsbaar. Uit meerdere richtingen heb ik in het verleden verhalen gehoord over de sympathieën van NBK en IS voor terreurorganisaties. Blijft alleen de vraag over waarom men de moeite doet om te trachten de bewijzen van hun verderfelijke en verachtelijke en misplaatste sympathieën te verhullen! Waarom? Is het inzicht dat zich langzaam ontwikkelt of vreest men een naderende bijltjesdag?

  PS: zelf heb ik een back-up gemaakt van de site van Anja Meulenbelt met steun betuigingen en sympathie voor Tariq Ramadan. Ooit zal er een tijd komen dat de wereld dit soort onrecht niet meer pikt. Dan zal Anja Meulenbelt als de eerste en de beste moffenhoer worden kaalgeschoren en bedekt met pek en veren op een strontkar door het dorp worden rondgereden. En zeg niet dat het nooit zal gebeuren! De Nazi-terreur duurde feitelijk maar van 1936 tot 1945. De moslim-terreur zal ook een keer stoppen. En net als de meeste NSB-winkeliers de vlaggen al uit de winkels haalden na Normandië, zijn nu NBK en de IS bezig om de vlaggen van de moslim-terreur weg te halen. Tenslotte moet de schoorsteen ook blijven roken als de wereld is bevrijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De nazi's waren en zijn erg goed in leugens en bedrog.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. So what else is new? Dit lijkt verdomd wel een verslag uit de tijd van Paul de Groot
  Vanwaar al die moeite, meneer Brendel?
  Vermaningen en verwijten raken bij de besprokenen echt geen snaar: wat zij eigenlijk denken over Israel en joden wordt heel nauwkeurig verwoord door de slogans van de schreeuwers waarmee ze zich altijd omringen - what you see is what you get. Wie behalve liefdevolle en hardleerse ex- of half-gelovigen neemt links uberhaupt nog serieus?
  Wie heeft er zin om kennis te nemen van het who is who in de totalitaire gelederen; wie heeft zin zich in de verketteringen, beschuldigingen en ontkenningen te verdiepen die eigen zijn aan het marxistisch discours?
  'Liefdevollen' met een ongeneeslijk links hart zouden er beter aan doen eindelijk eens die akelige besmetting uit hun nostalgisch vlees te snijden: het socialisme is de grootste vloek die de mensheid getroffen heeft - geen goed idee dat misschien verkeerd is uitgevoerd' maar een kitscherig, kinderlijk idee dat machtsbeluste potentaten een geweldig middel in handen heeft gegeven om anderen voortaan te kunnen terroriseren met een beroep op het gemeenschappelijk belang..
  Het beste is om aan hun oproepen, manifesten en strapatsen maar zo min mogelijk woorden vuil te maken; tenzij opdat we ons eindelijk eens rekenschap gaan geven van het onnoemelijk menselijk leed dat het seculiere geloof veroorzaakt heeft, en vooral om de miljoenen slachtoffers te gedenken.
  Cultureel-marxisten hebben het nog steeds voor het zeggen, in welke partij ze zich nu ook manifesteren. De universiteiten hebben ze na hun geslaagde gang door de instituties volledig in handen, zodat er nog dagelijks post-modern gehersenspoelde domoren de maatschappij instappen om ergens de peultjes te gaan opscheppen.. Zoals Duitsland ge-denazificeerd werd moet het westen zich grondig ontdoen van het giftig bezinksel waar ons denken mee vervuild is, en vooral van zijn voortbrengselen: de on-democratische en gesloten supra-nationale orgs die onze soevereiniteit ongedaan maken en ons dictaten opleggen waartegen individuen niets kunnen uitrichten, behalve dan door de wapens ter hand te nemen

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. de overlegpagina's op wikipedia zijn vaak interessanter dan de artikelen

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Internationale_Socialisten

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik vind de steun van veel Joden voor de bezetting en kolonisatie een stuk erger.
  Zulke lui hebben ook niks bij de dodenherdenking te zoeken

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Peter,

  Het is je vast ontgaan, maar Israël heeft de "bezette gebieden" al lang teruggegeven aan de Arabische holocaust-lobby. Daarom zijn de mensenrechten in Gaza en de Westbank er zoveel slechter aan toe als vroeger; omdat de Arabieren daar nu zelf de boel runnen. Het is een misverstand dat voorstanders van de holocaust altijd lief zijn voor hun eigen bevolking, in werkelijkheid blijken voorstanders van de holocaust vrijwel altijd net zo barbaars op te treden tegen hun "eigen" bevolking. Dat gold voor de nazi's, en dat geldt nog steeds voor alle islamitische en alle Arabische landen.

  Je schoffering van alle joden is nogal hypocriet.
  Hoeveel Nederlandse Turken spreken zich uit tegen de Turkse bezetting van Noord-Cyprus?
  Maakt dat uit?

  Niemand verwijt Turken in Nederland dat ze pro-Turkije zijn, dat ze zich door Turkije laten adviseren om D'66 te stemmen, genocides te ontkennen, jeugdzorg te verbieden, integratie te dwarsbomen en politieke tegenstanders te bedreigen.

  Waarom maakt het dan wel uit of joden het beleid van Israël steunen?

  Bovendien is jodenhaat tijdens een herdenking van oa miljoenen afgeslachte joden aanzienlijk botter dan kritiek op de Turkse mensenrechtenschendingen, waar geen Israëlhater over durft beginnen.

  Jij zegt niet te weten wat er tijdens de dodenherdenking herdacht wordt, en gezien je nogal beperkte algemene ontwikkeling klinkt dat vrij aannemelijk. Maar dat betekent niet dat je niet zou kunnen weten dat die dodenherdenking gevoelig ligt. Dus zelfs zonder te weten waar de dodenherdenking over gaat zou je de beschaving kunnen tonen om die vrij van politiek te houden.

  De tegenstanders van de Arabische genocide-lobby houden de dodenherdenking namelijk ook vrij van politiek; het zou mooi zijn als de voorstanders van genocide dat voortaan ook zouden doen.

  BeantwoordenVerwijderen