Wilders kon niet anders

Rekenen
Doorgaan voor Wilders zou geen aantrekkelijke optie zijn, omdat het volgende
scenario zich zou kunnen voordoen:

De onderhandelingen gaan verder en uiteindelijk komt er een akkoord. Het CDA-congres gaat daarover stemmen en accepteert met veel gekrakeel het resultaat van de onderhandelingen. Het Kabinet CDA-VVD met gedoogsteun van PVV kan een aanvang nemen. Wilders heeft veel pijnlijke concessies gedaan vooral op het gebied van sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Concessies die ook voor zijn achterban pijnlijk zijn. Maar de achterban van de PVV zou daarmee kunnen leven als er ook wat voor terugkomt in de vorm van maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld integratie, politie en islam. Hierbij betreft het dus vooral punten die CDA en VVD aan PVV hebben gegeven in ruil voor die gedoogsteun. Toch zijn dat nou juist punten die voor VVD en CDA veel minder belangrijk zijn. Het zijn punten die belangrijk zijn voor de PVV. De nieuwe regering VVD-CDA neemt een aanvang met minimaal drie dissidenten in de CDA-fractie die geen enkele maatregel van de PVV willen steunen.

Vervolgens komen de plannen van het kabinet VVD-CDA in de Tweede Kamer en vervolgens worden die paar concessies die aan Wilders zijn gedaan op het gebied van met name integratie en islam telkens weggestemd met een meerderheid van stemmen in de Tweede Kamer met behulp van dissidente CDA-kamerleden. VVD en CDA zeggen vervolgens tegen Wilders, sorry wij willen jouw punten uitvoeren, maar er is geen meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en CDA zullen daar dan niet echt rouwig om zijn.

Dat patroon blijft zich herhalen met daarbij constant gezwollen verklaringen uit CDA- en mogelijk VVD-hoek. Resultaat Wilders gedoogt, maar krijgt dus helemaal NIETS. Wilders kan dan nog maar twee dingen doen, blijven gedogen, waarbij alle aan de PVV en voor de PVV belangrijke punten steeds worden weggestemd of alsnog in een later stadium de gedoogsteun opgeven en het kabinet ten val brengen. In dat geval is hij degene die een kabinet laat vallen en kan dan ook als spelbreker worden gezien met alle negatieve gevolgen die dat dan weer met zich meebrengt.

In dat geval kan hij beter nu ophouden dan het risico te nemen om gedoogsteun te geven zonder er iets voor terug te krijgen.

Rudolf

7 opmerkingen:

 1. Zo denk ik er dus ongeveer ook over
  http://www.amsterdampost.nl/de-meesterzet-van-wilders/
  Onderschat Wilders niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Goede stap van Wilders.Met deze stap wint de PVV nog meer.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het kLinkse CDA zal ophouden te bestaan als politieke club die brede lagen van de bevolking aanspreekt. Er blijft een clubje over met soortgelijk electoraal mandaat als GroenLinks. Mogelijk sluit het CDA-restant zich bij de PvdA aan en kan de lauwe C kleurbekennend voor een M worden ingewisseld ter tegemoetkoming aan redelijke eisen tot inpassing vanuit een maanzieke club..

  Dit opent perspectieven op rechts waar een dankzij Ab Klink dolende rechter CDA-vleugel politieke vertegenwoordiging kan worden geboden. Misschien kan Verhagen iets nieuws beginnen om niet enkel Wilders en Rutte deze kastanjes uit het voor te laten halen...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dit is een buitengewoon merkwaardige analyse. De suggestie wordt gewekt dat wetsvoorstellen van de regering, in stemming gebracht op het gebied van immigratie, keer op keer zouden sneuvelen door toedoen van drie dissidenten. Wilders heeft dan het nakijken en staat met lege handen.

  Ten eerste is het hoogst ongebruikelijk voor een regering om wetsvoorstellen in te dienen die door de eigen fractie al op voorhand worden afgeschoten dan wel geen meerderheid halen. Met andere woorden: het komt nooit in stemming of vooraf zit men reeds op één lijn. Maar dat men de tijd van het parlement verdoet met minderheidsvoorstellen komt in de parlementaire geschiedenis zelden voor.
  Ten tweede zou er een gedoogakkoord hebben bestaan. Dat akkoord, op basis wederzijdse steun, zou in aanvang al juridisch een 'ingebrekestelling' opleveren omdat het CDA drie dissidenten zou kennen. Ook dat is volstrekt ondenkbaar. Het idee dat Wilders dan niets meer rest om mokkend de stekker uit het kabinet te trekken is in politiek opzicht te dociel voorgesteld. Immers, het CDA kan zich als ondertekenaar van het gedoogakkoord niet onttrekken aan nakoming van de overeenkomst.

  De feiten zijn dat het CDA Wilders heeft bezworen dat de dissidenten niet tegen het gedoogakkoord zouden ingaan. Daar mag men op de lange termijn aan twijfelen, en dat doet Wilders ook, maar dat is eerder partijpolitiek dan dat het ook maar iets heeft uit te staan met de parlementaire werkelijkheid op de eerste dag van een nieuw kabinet. Dat er geen zekerheden zijn in het leven en ook niet in de politiek mag waar zijn, maar ze zo definitief in te vullen als de schrijver doet, komt in het politieke bedrijf niet voor. Zelfs Wilders begrijpt dit, hij was immers zelf een dissident.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ja, dat had ik ook zo gezien, maar dit is prima verwoord. Mijn beknoptere overweging was ook al genoeg om Wilders' beslissing te begrijpen. Ik heb nog steeds een kater en ben niet echt meer geinteresseerd in het vervolg.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een meeregerende D66 is ook al eens ten prooi geweest aan een dergelijke politiek.
  Opdat hen het niet nog eens kan gebeuren hebben ze zelf al hun kroonjuwelen maar alvast in het vuilnisvat gegooid.

  BeantwoordenVerwijderen