Sam van Rooy & Wim van Rooy - De Islam. Kritische Essays over een Politieke Religie

21 opmerkingen:

 1. Wat een parasieten-site. Waar zou dit blog zijn zonder de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Gelukkig leven we in Nederland waar dit soort informatie via internet toegankelijk is.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @anoniem. De islam is er toch voor iedereen?!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik ben het niet met anoniem 09:19 eens. Ook als de islam niet zou bestaan (hoe gezegend zou de wereld dan wel niet zijn!) zou hoeiboei het bezoeken waard zijn. Helaas, de islam bestaat en dus is er tegenwicht nodig tegen de wetten van dit onmenselijke juridische systeem. Dat tegenwicht is van de socialisten, die zo tekeer gaan tegen een vreedzame religie als het christendom (waar zijzelf nota bene schatplichtig aan zijn), niet te verwachten. Iemand moet het doen en iemand moet het blijven doen. Leve hoeiboei! Weg met de islam!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Clemens,
  Als jij je soms eens mild kritisch over iets (vul maar in) hebt uitgelaten, en wij roepen "leve Clemens en weg met ...(datgene waarover Clemens zich mild kritisch heeft uitgelaten)", zou je dan niet zeggen "bedankt jongens, maar te veel eer"?
  Zo zal 'hoeiboei' altijd erkentelijk voor welverdiende lof zijn, maar toch ongaarne met de slogan "weg met de Islam" worden geassocieerd...

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dat zal een leerzaam boek zijn, dat ik zeker ga kopen. Maar als je overziet wie de aan dit boek meewerkende auteurs zijn, kun je zien aankomen dat mensen die er toch al wat minder voor open staan om de Islam als een politieke religie te bezien deze auteurs op één hoop zullen vegen onder de noemer "the usual suspects". Op die hoop komen vroeg of laat alle Islam-critici terecht die in de publiciteit kwamen met kritiek op de Islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @KeesRudolf, volgens mij staan er nu juist ook veel minder bekende namen/auteurs tussen en is dat juist het bijzondere aan dit boek.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De video is door de gebruiker verwijderd. Geen idee waarom.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Waarom zou Hoeiboei niet geassocieerd kunnen worden met de 'Weg met de Islam' slogan, Kees Rudolf?
  Ik zag net nog in dat promotie-filmpje voor dat boek van de Gebr. de Rooy dat citaat van Flaubert: "Verbrijzel de Kaaba, maak Mekka met de grond gelijk..." etc.
  Waarom nu Clemens afvallen?
  Ik ben het eens met zowel Flaubert als met Clemens.
  Weg met de Islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Adrijaco,
  Mooi citaat van Flaubert, en het zal voor sommigen even schrikken zijn, niet alleen dat de grote Flaubert zulke dingen kon zeggen, maar ook dat hij dat in zijn tijd ongestraft kon doen. En zo zijn er meer citaten te vinden. (Van Churchill, ook een paar mooie, en dan hebben we nog Erasmus -naar wie de universiteit is genoemd waar Tariq Ramadan zo hartelijk welkom was- en verder nog Paleologos, minder bekend, maar aan de vergetelheid ontrukt toen paus Benedictus deze Byzantijn citeerde.)
  Ik misgun noch jou noch Clemens de vrijheid om je achter de leuze "weg met de Islam" te scharen, maar wilde alleen aanvoeren dat hier op "hoeiboei" ook wel iets meer genuanceerde kritiek op de islam is te vinden.
  Zelf ben ik niet zo van "weg met de islam", omdat ik toch nog wel graag het verschil tussen islam en islamisme wil blijven zien, plus de verschillen binnen de islam tussen diverse varianten en gradaties van ernst. Hoewel ik niet extreem veel van ze verwacht zou ik toch ongaarne hervormingsgezinde moslims voor het hoofd willen stoten. Evenmin trouwens de vele argeloze moslims, die naar het zich laat aanzien geen vlieg kwaad doen en gewetensvol hun werk doen in bijv. de ziekenzorg, de groentenhandel en wat al niet. Verder zou ik het wel goed vinden als goed gefundeerde islamkritiek ook diegenen bereikte die tot dusver uit eigen beweging niet al te kritisch tegenover deze religie stonden. Maar dat is natuurlijk een moeilijke zaak.
  Van een vruchtbaar debat tussen islamofielen en islamofoben zal het nooit komen. En wie "weg met de islam" roept zal geen luisterend oor vinden bij mensen die het graag beschaafd houden en te dien einde de nuance zoeken, o.m. door beschaafde kranten als de NRC te lezen. Beschaafde Scheffer daarentegen (Paul bedoel ik) vindt zelfs bij de meest politiek correcten onder zijn partijgenoten heel misschien wel een half geopend oor.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. HERHALING zie ook sharia elders!

  Er zijn landen waar dit artikel NIET verschijnt! Gewoon een leeg blok en bij -oorspronkelijk bericht weergeven- komt niets. Bijvoorbeeld bij mij nu, in dit internetcafe in een land 2000km van Nederland.
  Soms kan ik wel uitschreeuwen dat wat "wij" zo vanzelfsprekend vinden, jezelf uitspreken, lezen wat je zelf uitkiest, is niet zo vanzelfsprekend.
  Om me heen hier, ik weet dat mensen zich politiek of over vrouwenrechten, buitenshuis anders uitlaten, dan onder vrienden-familie. Ook ik ga geen melding making dat er blijkbaar censuur uitgeoefent wordt, ook ik ga onder low profile om mezelf het leven hier niet lastig te maken.
  Maar sharia in Nederland? Wie is zich werkelijk bewust van de situatie? dat alleen al het woord een ban betekent om te verschijnen op internet?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het filmpje 'doet 't weer' (nieuwe versie).

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Kees Rudolf,

  Voor alle duidelijkheid. Ik heb er in principe niets op tegen als mensen 5 maal per dag bidden, salaat, hadj, geen alcohol drinken, geen varkensvlees eten, niet in hete thee blazen, geen kleding dragen die langer is dan de enkels en wat dies meer zij. Waar ik problemen mee heb is de sjaria, die aanzet tot het vermoorden van mensen die de islam hebben verlaten en het veroveren van gebieden (middels bevolkingsexplosie, misleiding en terreur) en het onderwerpen, discrimineren en uitzuigen van christenen.

  Vandaar: weg met de islam!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ Kees Rudolf,

  Zelfs het stenigen van overspeligen, dat ik beschouw als zeer wreed, hoeft niet zo'n groot kwaad te zijn als mensen het recht zouden hebben de islam te verlaten. Als mensen persé onder een rechtsysteem willen vallen waarin overspeligheid met de doodstraf middels steniging wordt bestraft, wie ben ik dan om dit die mensen te misgunnen? Het probleem met de islam is vooral dat apostatie niet mag en dat er naar gestreefd wordt dat de gehele wereld de suprematie van de islam erkent. Kortom: moslimactivisten laten ons, 'mensen van het boek' en beoogde djizya-koeien, niet met rust en dus hebben wij het recht om ons te verweren tegen dit barbaarse gedrag.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Clemens,
  Dank voor de uitleg, die ik goed begrijp. Natuurlijk kan het geen kwaad als sommigen "weg met de islam" roepen; "weg met het christendom" moet je ook kunnen roepen en werd ook veelvuldig geroepen door dezelfden die nu de wenkbrouwen fronsen als iemand "weg met de islam" roept.
  Het probleem is: die islam, die krijgen we voorlopig niet weg. Maar misschien kunnen we wel zorgen dat we er zo min mogelijk last van hebben. De kreet "weg met de islam" klinkt natuurlijk goed binnen een koor van gelijkgestemden, maar heeft op mensen die de kwalijke kanten van de islam niet zien of niet zo serieus kunnen nemen geen optimaal overtuigend effect. Verder zijn er toch wel mensen die zichzelf graag moslim blijven noemen, bijvoorbeeld omdat ze niet zo maar van de sferen afstand willen nemen waarin ze zijn opgegroeid, maar nochtans wel degelijk afstand nemen van alles wat wij in de islam zo kwalijk vinden. Met hen onnodig voor het hoofd te stoten zou je potentiële bondgenoten in de armen van de radicale vijand kunnen drijven, zo wordt wel beweerd.
  Genuanceerde en gefundeerde islamkritiek in een zo mogelijk verbaal vriendelijke verpakking is misschien effectiever. Maar ook daar blijft het probleem hoe je anderen dan gelijkgestemden bereikt. De kritische essays in de hierboven aangekondigde bundel zullen zonder twijfel hun weg naar lezers zoals jij en ik vinden, maar vele anderen zullen ze ongelezen laten: al die "islam-bashers", die kennen ze nu wel, niet omdat ze gelezen hebben wat ze te zeggen hebben, maar omdat ze als islam-bashers bekend staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @ Kees Rudolf,

  De islam is een uitermate agressieve ideologie die ernaar streeft de gehele wereld te onderwerpen. Tot de leer behoren discriminatie van christenen en joden, het beroven van christenen en joden, het vernederen van christenen en joden, het mishandelen van christenen en joden, het parasiteren op christenen en joden, het uitroeien van atheisten, het van de berg gooien van homoseksuelen, het stenigen van overspeligen, het afhakken van handen, het slaan van je vrouw, het seksueel verminken van je kind, het verkrachten van vrouwen, strategisch liegen en voorts zijn er nog duizenden belachelijke, ridicule, perverse en wrede regels.

  Daar is voor een mens met een moraal geen chocolade van te maken. Daar kan men niet een beetje voor of een beetje tegen zijn en ook kan men geen standpunt innemen dat men voor noch tegen is.Ik zou aan alle mensen, de islamofielen in het bijzonder, willen vragen zich eens grondig in de islam te gaan verdiepen en stelling te nemen tegen deze duivelse ideologie. Dat is in intellectuele grachtengordelkringen niet kies, maar bedenk dan dat deze kringen - als zij het al geweest zijn - geen intellectuele voorhoede meer is.

  Hoe kan men, Kees Rudolf, kritiek op een duivelse cultus nou vriendelijk verpakken? Mensen in het westen moeten weer gaan leren dat sommige dingen geen grijstinten hebben, en dus niet op een relativistische wijze moeten worden benaderd, maar gewoon slecht zijn. Echt slecht en heel erg slecht. Onmenselijk slecht. De islam is een van die dingen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. PVV-medewerker Sam van Rooy is vandaag op non-actief gesteld door zijn partij vanwege een filmpje op Youtube waarin hij moslimvrouwen zou lastig vallen. In een begeleidende tekst zou hij de vrouwen als ‘tuig’ bestempelen.
  http://www.nrc.nl/nieuws/2011/07/16/pvv-op-non-actief-voor-lastig-vallen-moslimvrouwen/?utm_campaign

  BeantwoordenVerwijderen
 19. 'Godlaster verdient wettelijke bescherming'

  Probeer jij je eens het meest waanzinnige te visualiseren namelijk dat God een keer , terwijl hij statig de rookslierten van zijn sigaar in decoratieve formaties het luchtruim inblaast, over de reling van zijn neonverlichte terras naar de aarde tuurt en terwijl hij met zijn linkerhand zachtjes het kontje van een hitsige engel streelt , plots in een extatische opwelling met zijn wijsvinger van zijn rechterhand naar een geloof op aarde wijst en daarbij het volgende uitgilt: “en dat is mijn geloof!”.

  Degenen die op dat moment het desbetreffende geloof aanhangen zouden God met een slaafse devotie willen bedanken voor de erkenning van hun suprematie en dat zij de gruweldaden vanuit hun geloof altijd terecht hebben uitgevoerd.

  Deze laatste laat zich het best illustreren met de navolgende mop:
  Een blanke man vroeg God, terwijl deze met noeste vlijt bezig was in een bassin vol uitwerpselen te roeren, nieuwsgierig en bedaard wat hij aan het doen was waarop God hem een veelbetekenende glimlach toewerpend meedeelt dat hij bezig was donkere mensen te bereiden. De blanke man zei vreugdekreten slakend: “Nou God, ik zal u nu vertellen hoe slecht het mij verging toen ik op aarde tegen een stel zwart geteisem dat ik als buren kreeg ongeveer hetzelfde had gezegd namelijk dat men uit stront zou zijn verrezen. Men heeft mij toen zodanig toegetakeld dat ik meteen in de hemel ben terechtgekomen.

  En hier laat u mij op een aanschouwelijke manier zien dat ik toentertijd helemaal niets verkeerds had gedaan. Het feit dat ik niet naar de hel ging is toch het bewijs dat zelfs u mijn uitspraak niet als een zonde zag. En nu laat u als schepper van de mensheid op aarde zelf zien dat u het donkere ras om het maar zo te noemen, zelf inferieur vindt . Dank U God, duizend maal bedankt. U heeft mijn dag weer goed gemaakt. Ik ga nu maar weer verder”. Na vijf stappen verzet te hebben draaide de blanke man zich om tot God en vroeg Hem: “Maar God, zou ik u nog wat mogen vragen ? “. “Ga je gang mijn zoon, lucht je hart maar “, zei God op een bemoedigende toon tegen de Blanke man. “ God, ik vergat u te vragen hoe u blanke mensen vervaardigt.

  “Ooh “, zei God haast jodelend, “ dat is heel eenvoudig mijn zoon. Je dauwt er gewoon een wagonlading extra stront bij. Dit is dan ook de reden waarom ik je niet richting hel liet gaan maar hiernaar toe haalde opdat je doordrongen werd van de verkapte superioriteit die jullie jezelf de hele geschiedenis door stelend, rovend en plunderend hebben weten aan te matigen en ten gevolge waarvan de skinbleach crème voor de donkere mens tot een onmisbaar cosmetisch fenomeen op de toilettafel is verworden. In de hel zou jij als blanke negerzwart verkolen zonder dat je zou weten waar jij zelf uit opgetrokken bent”.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. 'Godlaster verdient wettelijke bescherming'

  Probeer jij je eens het meest waanzinnige te visualiseren namelijk dat God een keer , terwijl hij statig de rookslierten van zijn sigaar in decoratieve formaties het luchtruim inblaast, over de reling van zijn neonverlichte terras naar de aarde tuurt en terwijl hij met zijn linkerhand zachtjes het kontje van een hitsige engel streelt , plots in een extatische opwelling met zijn wijsvinger van zijn rechterhand naar een geloof op aarde wijst en daarbij het volgende uitgilt: “en dat is mijn geloof!”.

  Degenen die op dat moment het desbetreffende geloof aanhangen zouden God met een slaafse devotie willen bedanken voor de erkenning van hun suprematie en dat zij de gruweldaden vanuit hun geloof altijd terecht hebben uitgevoerd.

  Deze laatste laat zich het best illustreren met de navolgende mop:
  Een blanke man vroeg God, terwijl deze met noeste vlijt bezig was in een bassin vol uitwerpselen te roeren, nieuwsgierig en bedaard wat hij aan het doen was waarop God hem een veelbetekenende glimlach toewerpend meedeelt dat hij bezig was donkere mensen te bereiden. De blanke man zei vreugdekreten slakend: “Nou God, ik zal u nu vertellen hoe slecht het mij verging toen ik op aarde tegen een stel zwart geteisem dat ik als buren kreeg ongeveer hetzelfde had gezegd namelijk dat men uit stront zou zijn verrezen. Men heeft mij toen zodanig toegetakeld dat ik meteen in de hemel ben terechtgekomen.

  En hier laat u mij op een aanschouwelijke manier zien dat ik toentertijd helemaal niets verkeerds had gedaan. Het feit dat ik niet naar de hel ging is toch het bewijs dat zelfs u mijn uitspraak niet als een zonde zag. En nu laat u als schepper van de mensheid op aarde zelf zien dat u het donkere ras om het maar zo te noemen, zelf inferieur vindt . Dank U God, duizend maal bedankt. U heeft mijn dag weer goed gemaakt. Ik ga nu maar weer verder”. Na vijf stappen verzet te hebben draaide de blanke man zich om tot God en vroeg Hem: “Maar God, zou ik u nog wat mogen vragen ? “. “Ga je gang mijn zoon, lucht je hart maar “, zei God op een bemoedigende toon tegen de Blanke man. “ God, ik vergat u te vragen hoe u blanke mensen vervaardigt.

  “Ooh “, zei God haast jodelend, “ dat is heel eenvoudig mijn zoon. Je dauwt er gewoon een wagonlading extra stront bij. Dit is dan ook de reden waarom ik je niet richting hel liet gaan maar hiernaar toe haalde opdat je doordrongen werd van de verkapte superioriteit die jullie jezelf de hele geschiedenis door stelend, rovend en plunderend hebben weten aan te matigen en ten gevolge waarvan de skinbleach crème voor de donkere mens tot een onmisbaar cosmetisch fenomeen op de toilettafel is verworden. In de hel zou jij als blanke negerzwart verkolen zonder dat je zou weten waar jij zelf uit opgetrokken bent”.

  BeantwoordenVerwijderen