René Danen tracteert Margriet-lezeressen op knuffeltolerantie

Met onze vrouwenbladen zit het wel snor. Het feministische Opzij beloonde ooit haar nieuwe abonnees met de fabeltjeskoran van Kader Abdolah. Bij Libelle worden verwilderde reaguursters tegenwoordig gemeulenbelt dankzij het alerte optrede van Tante Anja.


Margriet bracht haar lezeressen onlangs op het rechte pad via een knuffelrepo met René Danen. De voorzitter van Nederland Bekent Kleur (NBK), samen met de salafistische imam Fawaz Jneid een van de grote aanjagers van het proces tegen Geert Wilders, poseert als een beminnelijke bruggenbouwer. “René Danen staat voor: een tolerante samenleving, want Nederland is groot geworden door tolerantie.”

Het is altijd leuk om tolerantieles te krijgen van de NBK-voorzitter, die nauw samenwerkt met de Internationale Socialisten, zo’n beetje de meest intolerante groepering van Nederland. Danen vertelt: “Tolerantie is niet iets nieuws, we leefden in de Middeleeuwen al met verschillende groepen samen. In alle vrede. Nederland is groot geworden door tolerantie.”

Als geschiedenisleraar deugt hij ook al niet. Danen heeft kennelijk nooit gehoord van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Maar wellicht bedoelt de NBK-voorman niet de zeer gewelddadige Middeleeuwen, en ook niet de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), die niet alleen een bevrijdingsstrijd was tegen Spanje maar ook een burgeroorlog tussen protestanten en katholieken. Dat was de tijd van de Beeldenstorm en de moord op de katholieke Martelaren van Gorcum.

Vanwege het bijbehorende kaderstukje (‘Tolerantie’) moeten we aannemen dat Danen een latere periode bedoelt: “De zeventiende eeuw heeft ons tot op de dag van vandaag roem gebracht, onder andere vanwege de Nederlandse tolerantie. Zo bestond er in de Republiek der Verenigde Nederlanden als enige land in Europa het recht op vrijheid van geweten en was er nergens zoveel religieuze vrijheid als in Nederland. De Nederlandse filosoof Spinoza (1632-1677) vervulde daarin een voortrekkersrol: in zijn boeken had hij het toen al over openstaan voor allerlei culturen en onbegrensde vrijheid van denken voor het individu.”

Een fraai staaltje geschiedenisverfraaiing. Van een onbegrensde vrijheid van denken kon geen sprake zijn. Baruch Spinoza was eerst het doelwit van religieuze intolerantie onder de Portugese joden van Amsterdam. De filosoof werd uit hun gemeenschap verbannen vanwege zijn vrijzinnige opvattingen.

De religiekritiek van de Spinoza en zijn geestverwanten viel vervolgens helemaal verkeerd bij de reformatorische predikanten. De filosoof, arts en jurist Adriaen Koerbagh pleitte voor secularisatie en beperking van de kerkelijke macht. Spinoza’s vriend wekte de toorn van de fundi’s door het schrijven van ‘kwetsende’ boeken. Hij kwam vooral in moeilijkheden toen hij zich rechtstreeks tot het gewone volk richtte. Koerbagh hekelde het toenmalige fundamentalisme in een boek met de (nog altijd actuele) titel Een Ligt schynende in duystere plaatsen, om te verligten de voornaamste saaken der Godsgeleerdtheyd en Godsdienst. In 1668 werd Koerbagh veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid in het Rasphuis. Enkele maanden later overleed deze martelaar van het vrije woord daar als gevolg van de zware omstandigheden.

Baruch Spinoza was voorzichtiger als gevolg van het proces tegen zijn vriend. Zijn controversiële werken verschenen of anoniem of bleven op de plank liggen tot na zijn dood. In zijn strijd voor de onbegrensde vrijheid van denken voor het individu werd Spinoza dus behoorlijk belemmerd door de voorlopers van René Danen en Fawaz Jneid.

Onderdeel van de Spinoza-mythe is ook dat hij open zou hebben gestaan voor allerlei culturen. De verbannen filosoof stond namelijk geheel niet open voor godsdienstdwang. In september 1675 stuurde Spinoza een brief naar zijn Amsterdamse vriend Albert Burgh, die zich tot het katholicisme had bekeerd. Alle religies zijn niets anders dan geïnstitutionaliseerd bijgeloof, schreef Spinoza, in het bijzonder de rooms-katholieke kerk. “Ik zou niet geloven dat er ook maar één kerk meer geschikt is voor het bedriegen van de mensen en het controleren van de geest van mensen, behalve dan de Mohamedaanse Kerk, die haar hierin ver overtreft.”

Ongeveer 330 jaar vóór Femke Halsema wist Spinoza al de as van religieus kwaad perfect te benoemen. Die liep wat hem betreft in een rechte lijn van Rome naar Mekka.

PS: Het extremistische netwerk van Danen wordt deze week beschreven door Elsevier-journalist Wierd Duk: “Extremer dan hij lijkt. René Danen met zijn Nederland Bekent kleur is populair bij media en BN’ers. Maar zijn netwerk zit vol extremistische organisaties.”

Carel Brendel

18 opmerkingen:

 1. Danen als geschiedenisleraar. Is hij dat écht geweest? Nou ja, waarom ook niet? Wel meer middelbare scholieren zullen, vrees ik, zo'n handvol cliché's, even onjuist als simplistisch, over zich uitgestrooid krijgen van hun bevlogen geschiedenisleraar.
  Deze lijst ik in:
  "In zijn strijd voor de onbegrensde vrijheid van denken voor het individu werd Spinoza dus behoorlijk belemmerd door de voorlopers van René Danen en Fawaz Jneid."
  Mooie geschiedenisles, waar het verleden inzichtelijk wordt door een verband te leggen met de actualiteit!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Kennis van geschiedenis en er eerlijk mee omgaan is op zijn zachtst gezegd niet bepaald een sterk punt bij de multiculti's. Alles wordt verdraaid en gelogen ten gunste van de islam. De geschiedenis vervalsen en misbruiken ten behoeve van de vestiging van de intolerante islam in Europa wordt heel veel toegepast door de belangenbehartigers van Eurabia in politiek, media en onderwijs. Hopelijk krijgt dat extremistische en zeer intolerante clubje idioten van René Danen minder subsidie of het lieft helemaal geen. Laat die gozer eens gewoon gaan werken.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Rudolf,
  het voorbeeld van briljante historicus Mak valt me in, volgens wie er altijd immigratie is geweest en dat Nederland daar nou juist groot en welvarend door is geworden, dat het dus heel on-nederlands is om immigranten niet zonder onderscheid met open armen te ontvangen en dat de immigranten die nu in groten getale binnenkomen ook geweldig aan de rijkdom van ons land zullen bijdragen, want dat is vroeger ook zo gegaan, neem Amsterdam enz.enz.
  Maar zo zijn er meer voorbeelden. De schandelijkheid van onze kruistochten. Onze geringe beschaving in de middeleeuwen, vergeleken bij die van de moslims. De geweldige tolerantie in het kalifaat van Cordoba.
  Vraag het bij middelbare scholieren met een goed cijfer voor geschiedenis en ze menen allemaal geleerd te hebben dat het zo zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als er een is die geen echte historicus is dan is het Geert Mak wel. Hij is slechts een babbelaar. Nu geschiedenis zo gepolitiseerd is, heb je dus geen goede en interessante geschiedenis meer op de scholen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Geert Mak is het voorbeeld hoe je een samenleving geestelijk kunt uitkleden en tegelijkertijd een huis op de Herengracht kunt aankleden drijvend op de baren van het multicuturalisme, een product van de flowerpower generatie.De enorme behoefte aan "peace man" in de jaren 60 heeft een culturele ruimte laten ontstaan,die kunstig is ingevuld door uitbaters van het type Geert Mak,
  en Danen is het wormvormig aanhangsel van Geert Mak.
  Ik zie dan ook weinig verschik tussen de dominee (drugshandelaar)en deze predikers voor eigen roedel .

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Verschik is natuurlijk verschil.
  Kunt U zich voorstellen Geert Mak met een belletje om zijn nek? Ik wel en dat belletje....heeft ie tegenwoordig onder zijn bed hangen, er wordt heel wat afgelachen daar op de Herengracht, alles retro.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Laat de man die Geert Mak voor een vuurpeloton wil zetten alsjeblieft zijn eigen fascistische website beginnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Of laat hij zo dapper zijn om dit op te schrijven bij Artikel7, waar hij vertelde Bulgaarse vrouwen voor een homp brood te neuken.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Zoals gewoonlijk een goed onderbouwd artikel. Het zou zinvol zijn het uit te printen en op de voordeur te spijkeren van elke organisatie waarmee René Danen heult. (*)

  Het is tenslotte toch zo dat hij en zijn collaborateurs het niet kunnen velen dat iemand gebruik maakt van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. (*) Het is ook mijn mening dat de Almachtige en Barmhartige Erbarmer Allah een grotesk verzinsel is van die pedofiele profeet Mohammed.

  Dat Geert Wilders de islam alleen maar achterlijk noemt moet gezegd kunnen worden.

  Feitelijk zou René Danen dit recht moeten verdedigen, pas dan bekent hij kleur. Pas dan is hij erfgenaam van grootheden als Baruch de Espinoza en Anne Frank. Ik weet niet hoe de huidige vriendjes van René Danen aankijken tegen zowel Baruch de Espinoza als Anne Frank. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat men daar niet veel sympathie voor op kan brengen. (*) Tenslotte staat heel duidelijk zwart op wit te lezen in de officiële boeken van de islam dat de joden dienen te worden neer gehouwen. Hoe kan René Danen dit rijmen met het bekennen van kleur? Bedoelt hij soms dat de straten rood moeten worden van het bloed?  (*) ik heb mijn godwins geteld het zijn er drie. Leek mij wel grappig om in verband met NBK er een paar godwins tegen aan te gooien.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Men wilde razende René niet bij GroenLinks in het bestuur hebben. Dat zal vast niet voor niks geweest zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Zo kritisch waren ze niet bij GroenLinks. Een zeven leden tellende kandidatencommissie droeg René Danen voor als partijbestuurder, met zeer lovende aanbevelingen. Enkele dagen voor het congres kwam de partijtop er nog net op tijd achter dat Danen een grote risicofactor was.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Beste Annelies,
  Ik maak ernstig bezwaar tegen de reacties van ene Carel op mijn kattebelletje over Geert Mak.
  Te suggereren dat ik een fascist ben, omdat ik vind dat Geert Mak wat gelijke trekjes als Max Blokzijl vertoont, doet mijn klomp, op diverse plekken, 'n fractuur aan.

  Ten tweede presteert Carel het met grote stelligheid het volgende te beweren:
  "Of laat hij zo dapper zijn om dit op te schrijven bij Artikel7, waar hij vertelde Bulgaarse vrouwen voor een homp brood te neuken."

  Hier zakt mijn respect voor Carel tot 0%.
  Nooit heb ik, jelle, in mijn spaarzame reacties op artikel7, iets dergelijks geschreven.

  Carel Brendel, als 't dezelfde Carel is, zou zich diep moeten schamen voor deze Mak-iaanse, of kan ik beter zeggen, Goebbels-iaanse verdachtmakingen tegen mijn persoon.

  Hoogachtend,
  jelle

  P.S.
  Achteraf is 't nogal dom van mij Geert Mak via "Bijzondere Rechtspraak" hetzelfde lot te doen ondergaan als Max Blokzijl.
  Ik wens Geert Mak 'n lang en gelukkig leven toe.
  Buiten NL.
  Op 'n plek naar keuze.
  In de sauna met Angela Merkel bijvoorbeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Artikel 7. 19 augustus 2010. Linkse fascisten van Joop.nl moeten Wilders bashen zelf maar betalen. Door Jelle. Citaat: "en dan is er nog een Bulgaarse ex-stoephoer (ja sorry, alle Bulgaarse vrouwen die ik ooit tegen kwam neukten voor een stuk brood)".

  Als jij niet deze Jelle bent, dan is er sprake van een vervelende persoonsverwisseling en neem ik de reactie waarin ik naar dit artikel op Artikel7 verwijs, bij deze terug.

  Overigens vind ik de opmerking dat Geert Mak een vuurpeloton verdient, wel degelijk fascistisch of stalinistisch. Max Blokzijl heeft vijf jaar lang propaganda gemaakt voor de nazi's terwijl Nederland bezet was door een vreemde mogendheid. Geert Mak schrijft kwalijke en domme artikelen, waar ik me regelmatig tegen heb gekeerd. Ik wil in een land leven waar politieke tegenstanders niet tegen de muur worden gezet.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Carel
  Inderdaad ben ik de jelle met de kleine j, die nog nooit zoiets smerigs als ene Jelle met de grote J op artikel7 heeft geschreven.
  Ik ben blij dat je tot eventuele excuses bereidd bent.
  "Overigens vind ik de opmerking dat Geert Mak een vuurpeloton verdient, wel degelijk fascistisch of stalinistisch. Max Blokzijl heeft vijf jaar lang propaganda gemaakt voor de nazi's terwijl Nederland bezet was door een vreemde mogendheid. Geert Mak schrijft kwalijke en domme artikelen, waar ik me regelmatig tegen heb gekeerd. Ik wil in een land leven waar politieke tegenstanders niet tegen de muur worden gezet."
  Klinkt mooi, Carel.
  Mak heeft alreeds in 2004, al 6 jaren lang geleden dus, Theo van Gogh, Ayaan, beschuldigt van Goebelliaanse praktijken.
  Dat kun jij als kwalijk en dom beschouwen, ik vond en vind dat levensbedreigender dan mijn conclusie dat Mak een landverrader is.
  En de uiterste consequentie voor landverraad is het lot dat fascisten, nazi's als Max Blokzijl mochten beleven.
  Of je het leuk vindt of niet.

  In het NL v/d jaren 1970/1980/1990/2000 zijn hier in NL aanslagen gepleegd, Carel.
  Je weet heel goed uit welke hoek.
  Ik beperk mij tot die vanaf 2000:
  Fortuyn kreeg de kopfschüsse.
  Ayaan leeft in ballingschap, Theo van Gogh werd neergeknald, gekeeld, Wilders kan niet zonder beveiliging.
  Wie hebben het zover laten komen?
  Wie, Carel?
  Wie hebben dat klimaat gecreeerd?
  Geert Mak " schrijft kwalijke en domme artikelen".
  Tuurlijk, Carel.
  Geert Mak is maar 'n onbeduidend, onbekend, publicistje.
  Niemand heeft ooit gehoord van dat dommerdje.
  duh.

  " Max Blokzijl heeft vijf jaar lang propaganda gemaakt voor de nazi's terwijl Nederland bezet was door een vreemde mogendheid."

  Jòh,
  klinkt bijna als 'n excuus voor die rat.

  Geert Mak roept de hulp in van vreemde mogendheden tegen onze toekomstige regering terwijl NL nog niet eens bezet is door een vreemde mogendheid, toch?
  Hoe vind je die?

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Die linksen willen altijd dat je iets wil wat je niet wil.

  BeantwoordenVerwijderen