De brandweerlieden van nu kunnen de brandstichters van morgen zijn

Kromzwaard is overal. Een tekening van een shariazwaard dat de Amerikaanse vlag doorklieft staat bij een opiniestuk van James Woolsey, Andrew McCarthy en Harry Soyster in de Washington Times. Het drietal treedt op als vlaggendragers van een onderzoeksteam dat namens The Center for Security Policy een rapport heeft gemaakt over de invloed van de politieke islam in de Verenigde Staten.

De sharia vormt een bedreiging voor Amerika, concludeert de denktank. De ideologie achter de islamitische wetgeving moet even fel worden bestreden als het communisme, de grote vijand tijdens de Koude Oorlog. Deze onheilsboodschap komt niet van de geringsten. Woolsey was inlichtingenchef onder de Democratische president Bill Clinton. McCarthy fungeerde in New York als aanklager in het proces tegen de ‘blinde sjeik’ Omar Abdel-Rahman, de man achter de eerste terreuraanslag op het World Trade Center in 1993. Soyster was hoofd van de militaire inlichtingendienst.

Het rapport van de conservatieve diehards is onderbouwd met veel feitenmateriaal. Voor een deel is dat afkomstig uit het proces tegen de Holy Land Foundation. Deze islamitische stichting zamelde 12 miljoen dollar in voor de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Tijdens deze rechtszaak werd het Amerikaanse netwerk van de Moslimbroederschap blootgelegd. Zo bleek dat de invloedrijke Council on American-Islamic Relations (CAIR) - voor de buitenwacht een ‘neutrale’ lobbygroep - is opgericht door topfiguren van de Moslimbroeders, en nauwe banden onderhoudt met Hamas.

Het shariarapport heeft een alarmistische ondertoon. De makers willen politiek en media wakker schudden. Ze waarschuwen voor de groeiende invloed van de islamisten in de Amerikaanse samenleving. CAIR en andere mantelorganisaties van de ‘gematigde’ Moslimbroeders staan in Washington namelijk in hoog aanzien. Ze zijn prominent aanwezig op de jaarlijkse iftar in het Witte Huis. De huidige president Barack Obama lijkt nog meer dan zijn voorganger George Bush jr. geneigd om af te gaan op hun adviezen en hen in te schakelen in de dialoog met de moslims in binnen- en buitenland. Tot groot verdriet van Woolsey c.s. die vrezen dat de Amerikaanse Constitutie wordt uitgehold door concessies aan de islamitische sharia.

Kromzwaarden staan ook al op de cover van The new Muslim Brotherhood in the West van Lorenzo Vidino. Deze Amerikaanse onderzoeker geldt als een van de grote experts als het gaat om deze beweging. Ook Nederlandse media raadplegen hem regelmatig als kenner van hun internationale vertakkingen.

Vidino’s boek is minder alarmistisch en meer analytisch. Ook hij is kritisch over de naïviteit, waarmee Amerikaanse en andere Westerse overheden de Moslimbroeders tegemoet treden. Anders dan de hardliners rond Woolsey en de naïvisten rond Obama probeert Vidino echter tot een realistische omgang te komen met de belangrijkste stroming binnen de politieke islam.

De Moslimbroederschap (Al Ikhwan al Muslimeen) is in 1928 in Egypte opgericht door Hassan al Banna, de grootvader van ’bruggenbouwer’ Tariq Ramadan. De Ikhwan wilden in plaats van het Britse kolonialisme een terugkeer naar het kalifaat en herinvoering van de sharia. Bij de opbouw van zijn beweging liet Al Banna zich inspireren door de massaorganisaties, zoals die destijds door de fascisten en communisten werden opgezet. De Moslimbroederschap kon en kan nog steeds steunen op een actieve en bewuste voorhoede. Ook de oprichting van allerlei ’frontorganisaties’ voor studenten, vrouwen, wetenschappers en voor allerlei deelgebieden doet denken aan het leninisme.

De Moslimbroeders van het eerste uur sloten geweld niet uit. Dat leidde tot diverse botsingen met de Egyptische machthebbers. Een deel van de aanhang radicaliseerde. Hun ideeën vormden de inspiratiebron voor het terreurnetwerk Al Qaida. De grote meerderheid koos echter voor een niet-gewelddadige tactiek om het onveranderde einddoel, een islamitische staat gebaseerd op de sharia, te bereiken.

Als gevolg van de vervolging door de Egyptische overheid weken veel Moslimbroeders uit naar het Westen. De beweging had daarnaast aanhang onder Arabische studenten aan westerse universiteiten. Uit deze kring kwamen de grondleggers van wat Vidino ‘de Nieuwe Moslimbroederschap’ noemt.

Wat begon als support voor de geestverwanten in Egypte groeide uit tot een nieuwe, aan de westerse omstandigheden aangepaste beweging, die kansen zag om de politieke islam vaste voet te bezorgen in Amerika en Europa. Met ijver, geduld en pragmatisme - en dankzij ruimhartige financiële steun uit Saoedi-Arabie en de Golfstaten - hebben de grondleggers in de afgelopen decennia hun netwerk opgebouwd.

Van een centraal geleide internationale organisatie is echter geen sprake. De Moslimbroeders kennen geen Komintern. Soms werken organisaties elkaar zelfs tegen. Wel zijn ze met elkaar verbonden door de ideologie van de politieke islam. De in Qatar wonende Yussuf al Qaradawi geldt als de onbetwiste geestelijk leider van de beweging in het Westen. Vidino gaat uitgebreid in op zijn ideeën over geweld, democratie en geloofsafval. Zijn conclusie: Al Qaradawi is allerminst gematigd.

De invloed van de Nieuwe Moslimbroederschap verschilt per land. In de Verenigde Staten slaagden ze erin een prominente positie op te bouwen. Na 11 september presenteerden ze zich als het gematigde geluid. CAIR en andere organisaties veroordeelden de aanslagen door Al Qaida. Overheden op zoek naar gematigde gesprekspartners gingen graag in zee met de vaak niet als zodanig herkenbare Moslimbroeders. Soms leidde dat tot wrijvingen, beschrijft Vidino, omdat de ‘gematigde’ partners minder stellig bleken in het afwijzen van geweld door Hamas.

Ook de Britse Labour-regering bleek bereid om organisaties van de Moslimbroederschap te faciliteren. In de Engelse steden steunt de beweging op militanten van Jamat-e-Islami, een zusterpartij van de Ikhwan. Seculiere immigranten waarschuwden tevergeefs, dat de Moslimbroeders slechts een deel van de moslims vertegenwoordigen.

In andere Europese landen kostte het de broeders meer moeite om door te breken. Toch hebben ze met name in Frankrijk, Duitsland en België een stevige positie gekregen, ten koste van de op het moederland (Turkije en Marokko) gerichte traditionele moskeeverenigingen. Vidino beschouwt de Turkse organisatie Milli Görüs als een zusterbeweging van de Moslimbroeders.

Nederland komt kort aan bod in Vidino’s boek. Hij noemt de AIVD als een van de geheime diensten, die onderkent dat de Moslimbroeders op termijn een gevaar kunnen vormen voor de democratische rechtsorde. Een kritische noot is er voor oud-minister Ella Vogelaar, die in 2007 FION-voorzitter Yahia Bouyafa, leider van het Nederlandse netwerk van de Moslimbroeders, als gesprekspartner accepteerde namens de Contact Groep Islam. Vogelaar, aldus Vidino, was niet in staat de door de AIVD aangeleverde informatie naar waarde te schatten.

De organisaties van Bouyafa vormden volgens Vogelaar geen gevaar voor de nationale veiligheid. Vogelaar onderkende niet dat er nog een andere categorie bestaat, aldus Vidino: “Personen en organisaties die niet betrokken zijn bij terroristische activiteiten en geen direct gevaar vormen, kunnen een agenda en een ideologie hebben die onverenigbaar is met het doel van de Nederlandse regering om de integratie te bevorderen.”

Vergeleken met de buurlanden is de invloed van de Nieuwe Moslimbroeders in ons land kleiner, hoewel voorman Bouyafa een tijd aan tafel mocht zitten met de minister. De FION-voorzitter speelde bovendien een rol in de permanente ruzies binnen de moslimomroep. Daarnaast kwam de FION (niet) in het nieuws door de bouw van een nieuwe moskee in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. Ook hier speelden fondsen uit de Golf een rol. De bouwkosten (2 miljoen euro) worden bekostigd door een schenking van 2 miljoen euro van de Qatar Foundation. De Nederlandse tak heeft hoe dan ook een hoog Slotervaart-gehalte gekregen, want ook Mohammed Cheppih van de Poldermoskee onderhoudt banden met de beweging.

Het dilemma van Vogelaar speelt overal in het relaas van Vidino. De goed georganiseerde Moslimbroeders bieden zich aan als bondgenoot tegen het terrorisme van Al Qaida. Ze worden ingezet in de strijd tegen radicalisering. De auteur noemt een succesvolle actie rond de moskee in Finsbury Park in Londen, waar de Muslim Association of Britain (MAB) de terreurprediker Abu Hamza wist te verjagen.

In Frankrijk leken organisaties van de Moslimbroederschap een ideale medestrijder tegen criminaliteit en geweld in de Parijse voorsteden. Hier komen echter ook minder positieve geluiden. Het geweld nam niet af, maar de greep van de fundamentalisten op het leven in de banlieues zou ondertussen zijn verstevigd.

Vidino sluit - in navolging van de Franse islamkenner Gilles Kepel - niet uit dat onderdelen van de Moslimbroederschap op den duur de liberale westerse democratie zullen omarmen. Maar zolang dat niet het geval is, raadt Vidino aan om de beweging kritisch en realistisch te benaderen. Ondanks bezweringen over democratie blijft de ideologie ondemocratisch, en de afwijzing van geweld halfhartig, oordeelt de auteur.

Volgens Vidino kan het soms nuttig zijn om in zee te gaan met de Nieuwe Moslimbroeders in het Westen. Maar westerse regeringen doen er verstandig aan om deze beweging niet als de enige vertegenwoordigers van de moslims te erkennen. Versterking van de beweging door middel van subsidies raadt hij sterk af. Want de brandweermensen van nu kunnen de brandstichters van morgen zijn.

Lorenzo Vidino, The New Muslim Brotherhood in the West. Columbia University Press, $29,50.

Carel Brendel

30 opmerkingen:

 1. Nu schijnen de Engelsen een rol te hebben gespeeld in de oprichting van van de Muslim brotherhood in Egypte om de succesvolle beweging van Saad Zaghlul dwars te zitten. Net zoals zij de Wahabitische Saoedisch hebben gesteund in hun strijd tegen hun andere bondgenoten de Hashemieten, Net zoals de Engelsen in Palestina de Mufti Amin al Husseini door de strot van de plaatselijke moslims hebben gedrukt terwijl de meeste tegen de benoeming waren.
  En wat hebben deze drie bewegingen met elkaar te maken en wat is het resultaat waar wij nu mee zitten?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bedankt voor dit stuk. Hoe meer aandacht voor het moslim broederschap hoe beter. Onlangs las ik het boek van Matthias Kuntzel 'Jihad and Jew Hatred, islamism, nazism and the roots of 9/11'. http://www.matthiaskuentzel.de/contents/jihad-and-jew-hatred/?lang=en
  Hij onderzocht ook de ontstaansgeschiedenis van de broederschap en hoe de vervlechtingen met de nazi ideologie ontstonden in de jaren dertig en daarna. De MB is in de kern een theologisch-revolutionaire beweging die alle aan de islam vijandige denkbeelden met alle middelen bestrijd. Moord en doodslag zijn beproefde middelen, maar infiltratie, staats ondermijning en spionage worden al decennia gebezigd. Hasan El Banna en diens volgelingen dienen in de volle openheid onderzocht te worden. Deze stille 5e colonne van de jihadistische islam is de werkelijke bedreiging voor de vrije seculiere samenlevingen in de wereld. Er is nog een wereld te winnen door deze duistere organisatie te ontmaskeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zaad Zak-lul? Moet toch niet gekker worden.

  Jihad Watch, Memri-tv etc. leggen al jaren de werkelijke bedoelingen van onze Islamitische vrienden bloot. Maar dat helpt weinig want ze praten voor de eigen gemeente. Helaas.
  Wat een geluk dat nu eindelijk politiek bekende mensen zich er mee gaan bemoeien.
  Maar Obama zal eerst wegmoeten voor er maatregelen genomen kunnen worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dat is nou precies wat steeds fout gaat, jihadwatch of memri-tv leggen de bedoelingen van de islam NIET bloot, anders kan iedereen netzo goed naar dat eindeloze gebrabbel van Hans Jansen blijven luisteren, want dat verschilt niet van jihadwatch.
  De enigen die de ware islam weergeven zijn de koran en de sahih.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Blij, El Houssain, dat we elkaar zo goed begrijpen op het punt van wat de ware islam inhoudt: "En doodt hen (de ongelovigen) waar ge hen aantreft."
  Er zit geen grein dubbelzinnigheid in: doden betekent doden, aantreffen betekent aantreffen en waar dan ook betekent waar dan ook. Als dat in het Arabisch niet zo is, is het geen taal, maar gebrabbel.
  M.a.w. een "gematigde" islam bestaat niet; alleen een moorddadige, totalitaire en imperialistische.

  En die wordt voluit gesteund door de al even totalitaire politiek correcten van wat zich heden ten dage Links noemt. Grondleggers: Marcuse, Adorno, Horkheimer met hun alomvattende "kritische" haat tegen en afkeer van de HELE westerse cultuur.
  Na de mislukte poging van Nieuw Links om via de studentenrevolte van de jaren '60 de westerse cultuur op de knieën te krijgen, werd door haar gezocht naar een nieuwe revolutionaire klasse om dit einddoel, de vernietiging van de westerse cultuur, naderbij te brengen.
  Moslimimmigranten zijn voor Links alleen maar een cultureel-proletarisch werktuig tot vernietiging van de westerse beschaving. En vice versa. De gentlemen hebben elkaar goed getroffen: allebei vol haat, allebei vol vernietigingsdrang, allebei totalitair qua middelen en einddoel.
  Maar wat als dat einddoel, de vernietiging van het Westen, is bereikt? Hedendaags Links, het Links van de politiek correcten met hun volkomen intolerantie tegenover al wie afwijkt van hun politieke correctheid, stamelt wat over een utopische multiculturele samenleving. Moslims daarentegen hebben de koran en de hadith, en die zijn, zoals gezegd, volkomen duidelijk en ondubbelzinnig.
  De politieke correctheid vermoordt de beschaving waaruit ze, dankzij Nieuw Links, is voortgekomen (vermoordt tegelijkertijd, ziende blind, zichzelf). En de "gematigde" moslims wachten af tot ze de failliete westerse boedel kunnen overnemen.
  Verstandig.
  Vanuit hun standpunt.
  En dan wordt ondertussen door dit soort mensen, de politiek correcten en de moslims, iedereen die de westerse cultuur in bescherming neemt tegen hen, haatzaaier genoemd op grond van art. 1 van een grondwet die tot stand is gekomen alleen maar dankzij en op grond van de traditionele normen en waarden van die westerse cultuur sinds de Verlichting.
  Je moet maar durven.
  Of onkritisch dom zijn.
  Of blind van haat.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Blij, Carlo, dat u met koran 2:191 komt aanzetten, want die haalt uw bewering volledig onderuit.

  U schrijft:

  "En doodt hen (de ongelovigen) waar ge hen aantreft."

  Vers 193 zegt:

  "En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt"

  Dat maakt het zaakje veel ernstigter toch? Had u gelijk erbij moeten schrijven.
  Uw oproerkraaier braakte al op BNR radio uit dat als de sharia wordt ingevoerd, dat "wij" dan het haasje zijn!

  Kijk Carlo, het wordt tijd dat u en velen met u gewoon de koran zelf eens gaan lezen ter info over de inhoud ervan ipv allerlei leipkezen op hun blauwe ogen te geloven, want dat is wat hier gebeurt, ik ben ervan overtuigd dat de mensen hier niet zo achterlijk zijn als ze overkomen, als ze maar zelf gingen denken, ipv het over te laten aan afhankelijke islamhaters en leugenaars.

  Daarom raad ik iedereen ook aan zelf koran 2:189 tot en met 2:196 te lezen, daarin staat wie er gedood moet worden, wanneer, waarom en in welke mate.
  Vers 191 wat u daar aanhaald is nog lang niet compleet, u schrijft daar maar een klein zinnetje, u kunt er ook niets aan doen, want dat is alles wat u van uw 'professor' Jansen voorgteschoteld krijgt, (u kunt mij niet wijs maken dat u zelf 2:191 heeft gelezen) en dat is helemaal geen wonder, want als hij u meer laat lezen, dan ondergraaft hij zelf zijn eigen stellingen.

  Lees 189 tot en met 196 maar.
  Er zit geen grein dubbelzinnigheid in.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ El Houssain

  Juist. Precies wat ik zeg: er zit geen grein dubbelzinnigheid in: doden betekent doden, aantreffen betekent aantreffen en waar dan ook betekent waar dan ook. Net wat u zegt: "tot de godsdienst alleen van Allah wordt". Of moet ik Allah ook dubbelzinnig interpreteren? Als een "gematigde", multiculturele Allah?

  Niet dat ik daar ooit aan getwijfeld heb, hoor, aan de exacte betekenis van doden en zo in de koran. Kwestie van de islamitische praxis die steeds maar de theorie bevestigde, ziet u.

  Al in 1973 toen ik de koran kocht en las (vert. Kramers). Was er toen al sprake van dhr. Janssen? Was er toen al sprake van de multicul? Van massale immigratie van moslims? Van oververtegenwoordiging van moslims in de misdaadcijgers? Van 9/11? Van uzelf als inwoner van dit land?
  U heeft geen enkel recht om mij te beschuldigen van het napraten van anderen. Dat is een vooroordeel, en weet u, volgens uw linkse vrienden leiden vooroordelen tot discriminatie en vervolging :-)
  Maar dat is een vooroordeel, toch? :-)
  Lieve, vredelievende, tolerante, islamitische El Hoessain?
  Ondanks de koranverzen over ongelovigen: 98,7 - 2,171 - 8,22 - 4,144 - 45,21 - 40,6 en andere lieflijkheden aan hun adres?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Al was er geen sprake van Jansen, zoals ik al gezegd heb, u heeft nooit zelf een koran gelezen, dat zie ik aan die verzen die u daar aanhaald, voor de koran zijn Joden, Moslims en Christenen gelovigen, alles wat daar buiten valt is ongelovig, dat is logisch, want een religie gaat ervan uit dat je moet geloven.
  Dus zoals ik eerder heb geschreven, u trekt zinnetjes uit hun verband, presenteert ze als op zichzelf staand en meent of wilt mensen doen geloven dat de koran de moslims verplicht iedereen die geen moslim is onmiddelijk te doden! Of u nu Jansen napraat of niet, dat heb ik geroepen, maar hardmaken kan ik niet, excuses daarvoor, maar de stijl lijkt er verdacht veel op.
  Omdat u blijft volhouden dat die 191 een license to kill is, kwak ik al die verzen hier neer, of de moderator dat leuk vindt of niet.
  Let op de zinsopbouw, die verzen hangen wel degelijk samen.


  "En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.

  En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen.

  Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.

  En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

  De heilige maand voor de heilige maand! Er is (een wet van) vergelding voor alle heilige dingen. Wie daarom agressief tegen u handelt, vergeldt hem naarmate hij tegen u heeft gedaan. En vreest Allah en weet, dat Allah met de godvruchtzgen is.

  En besteedt uw bezit voor de zaak van Allah en stort u niet met uw eigen handen in het verderf doch doet goed: voorzeker, Allah heeft hen lief, die goed doen"

  Koran 2:190-195

  BeantwoordenVerwijderen
 9. "En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt"

  En daar allah nog niet 'in alle harten is' en er nog vele 'ongelovigen' rondlopen, gaat de oorlog gewoon door. Wekelijks roept er wel ergens een haatbaard, sorry, gerespecteerde geestelijke op tot jihad tegen het Westen, de christenen of ongelovigen. El Houssain praat het goed en de elite van Nederland blijft er grotendeels doof en blind voor- en stom over.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Nou vooruit, ik heb je gegeven passages koran 2:189 tot en met 2:196 nog maar eens nageslagen El Houssain. Uit welke periode zijn die? De Mekka of Medina periode? Niet dat het veel uitmaakt. De koran is en blijft een verzonnen werk gemaakt door mensen met een eigen agenda, geen goddelijke openbaring van iemand die stemmen van een engel in een grot hoorde. Als je dat werkelijk gelooft, ben je net als Mohammed zelf, een halve gare idioot. In Mo's geval, helaas een succesvolle idioot.

  Echter, ook op deze zogenaamde letterlijke -absoluut de waarheid- tekst is het nodige aan te merken beste El Houssain. Voor de eh..discussie,

  -"En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.

  En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten."-

  Eerst waren er geen moslims en geen moskeën. Toen waren er een paar moslims, en een of twee moskeën. Men verzette zich nagenoeg vanaf het begin tegen de verspreiding van de islam (lees de passages waarin van opstandige woestijnarabieren wordt gerept maar). Als de verspreiding toentertijd enigszins vergelijkbaar ging als nu, kwamen de moslims eerst als eh..'immigranten' in nieuwe gebieden, waar ze vervolgens moskeën bouwden en van alles en nog wat begonnen te eisen. Net als nu. Als de inheemschen dat niet pikten, was dat dus de casus belli voor koran 2:189 tot en met 2:196. De casus belli voor strijd, voor jihad. Net als nu.

  Want wat was dan 'de grens' volgens de koran? Welk gebied bedoelt de koran met het 'vanwaar zij u hebben uitgedreven'? Is dat alleen Medina? Medina plus Mekka? Alleen wat nu Saoedi-Arabie heet? Wat? Mohammed stierf in 632 AD. Toen was bijvoorbeeld Jeruzalem nog niet door de moslims veroverd (638 AD). Maar toch claimen de moslims deze stad als heilig en jihadwaardig. Sommigen-velen claimen zelfs tot Spanje toe als islamitisch bezit. Kortom, zodra een moslim ergens voet aan land heeft gezet, wordt het kennelijk als islamitisch bezit beschouwd. En treedt koran 2:189 tot en met 2:196 in werking.

  De tiefus voor Mo, de islam, de koran en alles wat er bij hoort. Geen respect, geen centimeter voor deze idiote, zieke sekte.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Nou vooruit, ik heb je gegeven passages koran 2:189 tot en met 2:196 nog maar eens nageslagen El Houssain. Uit welke periode zijn die? De Mekka of Medina periode? Niet dat het veel uitmaakt. De koran is en blijft een verzonnen werk gemaakt door mensen met een eigen agenda, geen goddelijke openbaring van iemand die stemmen van een engel in een grot hoorde. Als je dat werkelijk gelooft, ben je net als Mohammed zelf, een halve gare idioot. In Mo's geval, helaas een succesvolle idioot.

  Echter, ook op deze zogenaamde letterlijke -absoluut de waarheid- tekst is het nodige aan te merken beste El Houssain. Voor de eh..discussie,

  -"En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.

  En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten."-

  Eerst waren er geen moslims en geen moskeën. Toen waren er een paar moslims, en een of twee moskeën. Men verzette zich nagenoeg vanaf het begin tegen de verspreiding van de islam (lees de passages waarin van opstandige woestijnarabieren wordt gerept maar). Als de verspreiding toentertijd enigszins vergelijkbaar ging als nu, kwamen de moslims eerst als eh..'immigranten' in nieuwe gebieden, waar ze vervolgens moskeën bouwden en van alles en nog wat begonnen te eisen. Net als nu. Als de inheemschen dat niet pikten, was dat dus de casus belli voor koran 2:189 tot en met 2:196. De casus belli voor strijd, voor jihad. Net als nu.

  Want wat was dan 'de grens' volgens de koran? Welk gebied bedoelt de koran met het 'vanwaar zij u hebben uitgedreven'? Is dat alleen Medina? Medina plus Mekka? Alleen wat nu Saoedi-Arabie heet? Wat? Mohammed stierf in 632 AD. Toen was bijvoorbeeld Jeruzalem nog niet door de moslims veroverd (638 AD). Maar toch claimen de moslims deze stad als heilig en jihadwaardig. Sommigen-velen claimen zelfs tot Spanje toe als islamitisch bezit. Kortom, zodra een moslim ergens voet aan land heeft gezet, wordt het kennelijk als islamitisch bezit beschouwd. En treedt koran 2:189 tot en met 2:196 in werking.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. El Houssain:
  Wat in ieder geval de bedoelingen van de islam bijzonder goed aangeeft zijn de resultaten die de islam de mens brengt:
  1. Bittere armoede
  2. Tomeloze wreedheid
  3. Verschrikkelijk onrecht

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @El Hoessain

  1.Hoe kan ik zinnen "uit hun verband trekken", als ik die zinnen nooit heb gelezen? (zie alinea 1 van uw laatste reactie).

  2. (Zelfde alinea) Heb ik bij dit item tot nu toe iets geschreven over wat de koran aanbeveelt als behandeling van Joden en Christenen?
  Nee.
  Dat sleurt u er met de haren bij. Ik heb het over ongelovigen zoals uw atheïstische multicul-vrienden. Om hen te waarschuwen voor het lot dat hen te wachten staat als moslimfundamentalisten juist dankzij de multicul het hier voor het zeggen zouden krijgen.

  Overigens is het toekomstperspectief voor de Joden en de christenen al evenmin rooskleurig gezien soera 9,29-35.

  Voor de Joden al helemaal niet gezien de killer-hadith van Sahih Bukhari Hadith Volume 4, Book 52, Number 176: Narrated by 'Abdullah bin 'Umar: Allah's Apostle said, "You (i.e. Muslims) will fight with the Jews till some of them will hide behind stones. The stones will (betray them) saying, 'O 'Abdullah (i.e. slave of Allah)! There is a Jew hiding behind me; so kill him.'" Sahih Bukhari Hadith Volume 4, Book 52, Number 177: Narrated by Abu Huraira: Allah's Apostle said, "The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. "O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."

  License to kill zoals u zegt, of liever license to commit genocide, zoniet in de koran, dan toch wel in de hadith.

  Ziet u, El Hoessain, zolang "gematigde" moslims het niet voor mekaar krijgen om met de instemming van de umma ALLE discriminerende en tot geweld oproepende verzen uit de koran en ALLE discriminerende en tot geweld oproepende hadiths voorgoed te schrappen uit uw "heilige" boeken, bestaat er voor Joden, christenen én ongelovigen geen enkele reden om te geloven in het bestaan van een "gematigde" islam; hoogstens van een lauwe onverschillige en opportunistisch-voorzichtige.

  Succes met de revisie. Zodat er geen "misverstanden" meer mogelijk zijn over de vredelievendheid, de tolerantie en de principeële gelijkwaardigheid van ALLE mensen ONGEACHT hun (on)geloof, sekse en seksuele voorkeur.

  Salaam tot die tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. In 1990 verscheen het boek "De ondergang van Nederland", in 2010 zag "Deutschland schafft sich ab" het licht.
  Zei Heine niet dat in Nederland alles decennia achter liep?
  Of was het toch andersom?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Heerlijk die discussies met @El Houssain met Carlo en Michiel.Meneer El Houssain zou eens wat rust moeten nemen. Ik weet niet waarom, maar ik moet steeds denken bij hem aan de vader van Jan Siebelink in 'Knielen op een bed violen'

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Michiel zei...

  Nou vooruit, ik heb je gegeven passages koran 2:189 tot en met 2:196 nog maar eens nageslagen El Houssain. Uit welke periode zijn die? De Mekka of Medina periode?
  ---------------------------------
  Medina.  Michiel zei...

  Want wat was dan 'de grens' volgens de koran? Welk gebied bedoelt de koran met het 'vanwaar zij u hebben uitgedreven'?
  -----------------------------------

  Wat hier bedoelt wordt met de grens is niet in de zin van bepaalde gebieden of een landgrens, dit is een nadeel van de vertalingen van Leemhuis, met zo'n woordkeuze suggereert hij net iets anders.
  In het Arabisch staat er: "Wa la taetaddoo" Wat letterlijk betekent: Ga niet te ver in uw handelen. Volgens mij had Leemhuis het ook zo moeten vertalen, maar goed, waar het hier dus omgaat is, dat een moslim die in een gewapend strijd verwikkeld is geraakt, NADAT hij zelf is aangevallen, geen vrouwen, kinderen, ouderen priesters en ander kerkpersoneel mag doden, geen gebouwen mag beschadigen, geen bomen mag kappen of dieren nodeloos doden, dat wordt ondersteunt door verschillende hadiths :

  In Sahih Moslim staat een overlevering van Boraidah over de profeet die zei:
  "Als u moet strijden, doodt dan alleen uw belagers, strijdt, maar overdrijf niet, bedrieg niet, verminkt de gevangenen niet, doodt geen kinderen en andere onschuldigen, doodt ook geen kerkpersoneel"

  In de Sahihain Moslim en Bukhari is ook te lezen:

  Omar heeft gezegd:

  "Er is weleens een dode vrouw gevonden tijdens een strijd met de Profeet, daar was de Profeet kwaad over, veroordeelde de daad en sprak de bovenstaande hadith nog eens uit.
  Bron: Tafsir ibn Kathir deel 1 blz 282


  Het 'gebied' wat de koran bedoelt met: "vanwaar zij u hebben uitgedreven" Zijn uw huizen en woonplaatsen. In die tijd werden mensen die moslim werden de bergen opgejaagd en hun huizen werden geplunderd, vandaar: "vanwaar zij u hebben uitgedreven"
  Dat wordt ondersteund door nog een aantal koranverzen waaronder:

  "Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan.

  Degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven alleen omdat zij zeiden: "Onze Heer is Allah." - En indien Allah sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van Allah wordt herdacht, afgebroken zijn. Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt - Allah is inderdaad Sterk, Almachtig"
  Koran 22:39-40


  Hier komt de favoriet van Hans Jansen, eentje die hij vaak aanhaalt:

  BeantwoordenVerwijderen
 17. "O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden"
  60:1

  Maar het vers is incompleet, de rest noemt hij er nooit bij.
  Het complete vers:


  "O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap aan, hoewel zij de Waarheid die tot u is gekomen hebben verworpen en de boodschapper en uzelf verdrijven, omdat gij in Allah uw Heer gelooft? Indien gij optreedt om voor Mijn zaak te strijden en Mijn welbehagen te zoeken, zoudt gij hun dan in het geheim vriendschap betuigen? En Ik weet het beste wat gij verbergt en wat gij openbaar maakt. En wie van u zo handelt, is zeker van de rechte weg afgedwaald"

  Een paar verzen verder wordt veel duidelijker wat daar aan de hand is:

  "Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.

  Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven. En wie hun ook vriendschap aanbiedt, dezen zijn de boosdoeners"
  60:8-9

  En deze groep mensen bedoelt ook de koran en de hadith met bevechten en bestrijden, de vele oorlogsverzen en de hadiths waar het doden in voorkomt gaan allemaal hierover, degenen die dan bestreden moeten worden volgens de koran zijn dan ook de ongelovigen die ook nog eens de moslims aanvallen, in meer dan een vers is duidelijk dat de moslims alleen is toegestaan oorlog te voeren wanneer ze zelf belaagd zijn op een of een andere manier.
  Alleen al die verzen 2:190 tot 2:195.

  "strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden"

  "En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven"

  "Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan"

  Alle fabeltjes en indianenverhalen van Hans Jansen ten spijt, niets wat daar op wijst.
  Hij trekt alle teksten uit hun verband om zijn 'gelijk' aan te tonen.
  Waar "En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven" staat, noemt hij altijd alleen de woordjes: 'En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet' van de rest van de zin wil hij niets weten, en beweert heel schandelijk dat de rest wel geannuleerd zou zijn! Terwijl het overduidelijk is dat deze zinnen niet geknipt kunnen worden maar samen hangen, waar hij knipt en plakt, zitten er niet eens komma's en punten!
  En zo doet hij met alle verzen of hadiths die betrekking hebbem op een strijd.
  Daarom nogmaals: Neem zelf een echte koran ter hand en de daarbij behorende korancommentaar. Niet om overtuigt te raken, dat is niet waar ik hier op doel, maar om zelf erachter te komen dat datgene wat Jansen en co uitkramen er absoluut niet in staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Carlo zei...

  Ik heb het over ongelovigen zoals uw atheïstische multicul-vrienden. Om hen te waarschuwen voor het lot dat hen te wachten staat als juist dankzij de multicul .
  ----------------------------------
  Als de 'moslimfundamentalisten' 'het hier voor het zeggen zouden krijgen' (wat ik niet mogelijk acht) zouden die dan opeens alles wat beweegt kort en klein slaan?? zouden ze dan meteen hun huizen worden uitgezet en van hun bezittingen worden beroofd? Zodat die moslims voor zichzelf 'op moeten komen' en strijd moeten gaan leveren?? Dit is een belachelijke redenering!

  Het is alleen mogelijk dat moslims voor het zeggen kunnen krijgen als heel Nederland moslim is geworden, dan kiezen ze vanzelf een moslimministerpresident, dan hebben de moslims het wel voor het zeggen, dat hoeft helemaal niet gepaard te gaan met spanningen, want dan zou iedereen moslim zijn.
  In een tijdperk toen de moslims voorliepen op het gebied van beschaving en techniek enz, toen hadden ze het inderdaad voor het zeggen, ook in een gedeelte van Europa, nu is dat andersom, het westen in zijn geheel loopt voor, op vrijwel alle gebieden, daarmee is het westen de baas. Zo gaat de geschiedenis.
  Ik kan u uiteraard niet vertellen of de geschiedenis in dit opzichte zich zou gaan herhalen, dat moeten we allemaal maar zien, vast staat dat niemand de toekomst kan voorspellen, bepalen of wijzigen, met of zonder geweld.  Carlo zei...


  Overigens is het toekomstperspectief voor de Joden en de christenen al evenmin rooskleurig gezien soera 9,29-35.
  -------------------------------
  Heeft allemaal betrekking op dezelfde strijd, er waren een aantal Joden en christenen die ook tegen de moslims streden, waarop de koran heeft bepaalt dat naast de overige strijdende ongelovigen, deze Joden en christenen ook gedood moesten worden, vandaar dat ze specifiek genoemd werden, maar het ging zeker niet om alle Joden en christenen, dat geeft het vers ook aan:

  "Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn"

  Dat is hun straf geweest, zij wilden niet geloven en lieten de gelovigen ook niet met rust, ja dan kun je bestreden worden, en als je dan ook nog eens verslagen wordt, dan is dat een hele vernedering.
  Ik zou werkelijk niet weten wat er mis is met zelfverdediging.
  Zoals eerder gezegd, is in de hele koran nergens te lezen dat de moslims zelf een begin moeten maken aan een conflict, maar dat ze een strijd moeten leveren wanneer ze bestreden worden. Wat is daar mis mee in godsnaam ??


  Carlo zei...


  Voor de Joden al helemaal niet gezien de killer-hadith van Sahih Bukhari Hadith Volume 4, Book 52, Number 176
  ------------------------------

  Mis! Men gaat er vanuit, dat tegen het einde der tijden er veel conflicten zijn tussen de Joden en de Moslims, dat zelfs keien zullen gaan praten en de Moslims wegwijs zullen maken waar de schuldige Jood zich bevindt.
  En zoals bekend spreekt de hadith de koran niet tegen, anders kan je zo'n hadith nooit toeschrijven aan de profeet. Alles heeft een reden, dus vanuit het niets op welke bevolkingsgroep dan ook jagen, is er absoluut niet bij, vergeet het maar.


  Carlo zei...


  License to kill zoals u zegt, of liever license to commit genocide, zoniet in de koran, dan toch wel in de hadith.
  -------------------------------

  Niet dus, de hadith is niet meer dan een verlengstuk voor de koran, de twee kunnen elkaar nooit tegenspreken.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Overigens heeft barry, de eerste reageerder op dit forum :18 september 2010 11:55, wel gelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. @El Hoessain

  Ik beperk me tot uw laatste reactie. En verwacht niet dat u dankzij mij het licht zult zien.

  "O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden!"

  Neemt MIJN vijanden en uw vijanden (want de vijanden van MIJN ene, ware geloof) NIET tot vrienden. Kan het duidelijker?

  De volgende zinnen zijn retorische vragen: "Biedt gij hun vriendschap aan, hoewel zij de Waarheid die tot u is gekomen hebben verworpen en de boodschapper en uzelf verdrijven, omdat gij in Allah uw Heer gelooft?
  Indien gij optreedt om voor Mijn zaak te strijden en Mijn welbehagen te zoeken, zoudt gij hun dan in het geheim vriendschap betuigen?"
  En wat antwoordt een gelovige dan op die 2 vragen in het licht van de allereerste zin? Tweemaal nee. Waarom zou hij ja zeggen tegen de instructie van de profeet/Allah in?

  De volgende zin is een waarschuwing aan het adres van gelovigen die het zouden overwegen toch vriendschap te sluiten met ongelovigen of dit in het geniep al hebben gedaan: "En Ik weet het beste wat gij verbergt en wat gij openbaar maakt."

  De volgende zin stelt vast dat een gelovige zijn geloof ontrouw is als hij in het geniep vriendschap met ongelovigen zou overwegen of sluiten: "En wie van u zo handelt, is zeker van de rechte weg afgedwaald"
  M.a.w. hij is een afvallige en moet als een afvallige worden behandeld. Die behandeling - dat zal u welbekend zijn - is niet mals.

  U, El Hoessain, vervolgt: Een paar verzen verder wordt veel duidelijker wat daar aan de hand is:
  "Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief.
  Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven. En wie hun ook vriendschap aanbiedt, dezen zijn de boosdoeners. 60:8-9."

  Moslims MOGEN dus goed/rechtvaardig zijn voor degenen die NIET met hen hebben gevochten: "Allah verbiedt niet..."

  Maar zij MOETEN dit NIET van Allah. Hoe genadig!
  En hoe willekeurig!

  Maar Allah VERBIEDT wel vriendschap te betonen aan degenen die WEL met de moslims gevochten hebben, ongeacht of de moslims of hun tegenstanders met de oorlog begonnen zijn. De tekst zegt niets over wie de oorlog moet zijn begonnen om in aanmerking te komen voor genade of ongenade. Dus mogen moslims ALTIJD afrekenen met degenen met wie zij in strijd zijn gewikkeld, ongeacht wie het gevecht begonnen is.

  Ik vermag niet in te zien of en hoe die laatste verzen ook maar enigszins het allereerste vers, waar het u toch allemaal om begonnen was met uw aanval op Janssen, kunnen ontkrachten of amenderen.

  Blijft dus kaarsrecht overeind: moslims mogen geen vriendschap sluiten met ongelovigen. Punt.

  Salaam enzovoort.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. @ El Hoessein

  Het is Allah's ondoorgrondelijke wil geweest dat onze reacties elkaar moesten passeren op het moment dat we ze postten, zodanig dat mijn eerste zin uit mijn vorige reactie nu moet gelezen worden als: "Ik beperk me tot uw laatste reactie op Michiel, 16:27."

  I.v.m. met uw reactie van 17:37 aan mij gericht:

  1. Elke geslaagde revolutie wordt gemaakt door een kleine, vastberaden groep, die goed georganiseerd is en beschikt over een duidelijk programma over hoe maatschappij en staat moeten worden georganiseerd na de revolutie cfr. Jacobijnen in Frankrijk, 1789-'94; bolsjewiki in Rusland, 1917.
  Burgeroorlogen zoals in Libanon zijn mogelijk als de krachtsverhouding tussen de onverzoenlijken ongeveer fifty-fifty is. De grote massa is in het begin apathisch en kijkt toe. Dus de grote massa als argument erbij halen om aan te tonen dat haar houding een revolutie onmogelijk kan maken in Europa, is onhoudbaar op grond van de ervaring. En de fundamentalisten hebben wel degelijk een programma: kalifaat en sharia.
  Als het moslimfundamentalisme hier nu ook nog één gezicht en één organisatie krijgt, slaat m.i. de vlam in de pan. De tegenstanders ervan gaan niet werkloos toekijken tijdens een sluipende of openlijke machtsovername.

  2. Als ik u goed begrijp, hadden de Joden en de christenen zich maar willoos bij het machtsvertoon van Mohammed moeten neerleggen destijds: dan was hun niets akeligs overkomen buiten de "gewone", "normale", door Allah verordonneerde discriminatie.
  Nou, tolerant en niet-discriminatoir is anders.

  De Andalusië-mythe is een mythe. De vrede in Andalusië werd betaald met discriminatie en onderwerping van Joden en christenen in het kalifaat van Córdoba en in zijn islamitische successiestaten.

  3. De hadith met de license to commit genocide gaat zelfs bepaalde moslims te ver.
  http://www.newsweek.com/2008/05/31/the-new-face-of-islam.html

  Maar niet Hamas.
  Die onderschrijft hem maar al te graag, zwaaiend met zijn Handvest, zeggend, net als u, dat koran en hadith niet anders kunnen dan in overeenstemming met elkaar te zijn als door de profeet geopenbaarde wilsbeschikkingen van Allah.

  Het Einde der Tijden erbij halen als de enige fase waarin de vernietiging van de Joden wordt betracht door de moslims is weinig overtuigend, omdat Hamas in Gaza al begonnen is met de uitvoering van datgene wat u beschrijft als voorbehouden aan de Apocalyps.
  Graag uw mening dáárover.

  Salaam.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @El Houssain 19 september 2010 16:27

  Het valt mij op dat u zo gepassioneerd de strijd aangaat met Hans Jansen en andere critici. Als u nou eens diezelfde energie zou steken in het aan de man brengen van uw uitleg aan moslims in islamitische landen, aan predikers en schriftgeleerden binnen de islamgemeenschap, aan de moslimbroederschap e.d., i.p.v. in het zuiver houden van en verdedigen van uw heilige woord tegenover ongelovigen..???

  Iedereen blij, zowel de gelovigen gaan er op vooruit als zeker ook wij ongelovigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Carlo,

  Bent u nu een eigen korancommentaar begonnen?

  Alles wat u schreef staat niet in de tafsir, niet in Ibn Kathir, niet in Al jalalayn!

  ----------------------------
  Maar zij MOETEN dit NIET van Allah. Hoe genadig!
  En hoe willekeurig!
  ----------------------------

  Natuurlijk moeten ze dat. Zoals ik eerder heb geschreven, de koranverzen dienen in hun geheel gelezen te worden, anders blijf je met verwarring en vraagtekens zitten.
  Nee, niemand is verplicht vriendschap met een ander te sluiten, Waar een verbod staat, is het vriendschap wat verboden is, waar een gebod staat, staat er bewust:

  "Goed te doen en rechtvaardig te behandelen"

  Omdat je niet verplicht bent een vriend te zijn van iemand, wil niet zeggen dat je hem niet goed mag doen en niet rechtvaardig mag behandelen, u stelt dat het niet verplicht is anderen "goed te doen en rechtvaardig te behandelen"
  Dat is juist wel verplicht, zonder het woordje 'verplicht' Als u verder had gelezen in het vers dan kwam u erachter dat daar

  "voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief"

  En dit zinnetje maakt dat het goed doen en rechtvaardig behandelen verplicht is, want stel u eens voor dat Allah de moslims niet lief heeft, dan hebben ze een groot probleem!

  Het is een duidelijk vers; Het is u niet verboden hen goed te doen en rechtvaardig te behandelen; maar aangezien Allah de rechtvaardigen lief heeft, kan je maar beter wel goed en rechtvaardig zijn.  ---------------------------------

  Blijft dus kaarsrecht overeind: moslims mogen geen vriendschap sluiten met ongelovigen. Punt.
  ---------------------------------

  Dit is een boude uitspraak!

  "Maar Allah verbiedt u vriendschap te betonen aan degenen, die tegen u gevochten hebben om de godsdienst, en die u uit uw huizen hebben verdreven of geholpen hebben u te verdrijven"

  Dat houdt in dat vriendschap betonen aan degenen die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven wel is toegestaan, dat wordt dan geen vriendschap genoemd maar goed doen en rechtvaardig zijn, omdat vriendschap sluiten niet verplicht is, anders had het vers er anders uitgezien, namelijk zo:

  "Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, te vriend te nemen; voorzeker, Allah heeft de mensen die vriendschappen sluiten lief"

  Zoals eerder gezegd, dan had iedereen een groot probleem, want om dan geliefd te zijn bij Allah zouden de moslims vriendschap met iedereen moeten sluiten! Buiten dat het een bizar idee is, is het ook maar de vraag of de andere partijen dat wel wenselijk achten, dat verplichte vriendschap.
  daarom is vriendschap volgens dit vers niet verplicht, maar rechtvaardig zijn, dat is verplicht, als je als moslim geliefd wil zijn bij Allah.

  Dus uw uitspraak:
  'Blijft dus kaarsrecht overeind: moslims mogen geen vriendschap sluiten met ongelovigen. Punt.'

  Slaat nergens op en wordt niet ondersteunt door deze koranteksten.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Ad,

  Als iedereen in islamitische landen zo denkt als ik dat doe, en dan bezit ik niet eens de meeste islamwetenschap of zoiets dergelijks, dan had je die hele zogenaamde islamitische gemeenschap hier in het westen niet. Dan waren de moslims hun eigen landen aan het opbouwen geweest ipv hun analfabetenzonen hier op straat te droppen met alle gevolgen van dien.

  Voordat een moslim zich beledigt voelt, ik zeg niet dat alle moslims zich misdragen, andere bevolkingsgroepen misdragen zich ook wel, maar ik ben moslim, dus wat mij eerder zorgen baart is wat de 'moslims' uitvreten, en wat het voor de imago betekent, vandaar.

  Maar ik ga niets zeggen in een 'islamitisch' land. Ik wil niet in de bak eindigen, die bak waarvan ze de sleutel weggooien!

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ El Hoessain

  U licht klaar en duidelijk toe waarom een discussie tussen een westerling, die vertrouwt op zijn eigen rationaliteit wanneer hij teksten leest en interpreteert, en de ware moslim, die zich beroept op de geautoriseerde interpretaties van de bronnen van zijn geloof, een onzinnige onderneming is.
  U schrijft: "Bent u nu een eigen korancommentaar begonnen? Alles wat u schreef staat niet in de tafsir, niet in Ibn Kathir, niet in Al jalalayn!"
  En dus is al wat ik schrijf fout volgens u en u, als goede moslim, hoeft verder niet meer na te denken over koran en hadith: dat deden anderen voor u, de door uw geloof geautoriseerde theologen.
  U begrijpt toch wel, hoop ik, dat slagen in deze maatschappij onmogelijk is met zulk een mentaliteit? Dat het cultiveren van die mentaliteit alleen maar leidt tot het vormen van een parallelle moslimsamenleving met alle kwalijke gevolgen die aan dat verschijnsel verbonden zijn?
  Of is dat verschijnsel juist uw wens?
  Maar dan moet u de kwalijke gevolgen ervan voor uw rekening en uw verantwoordelijkheid nemen.

  Nog een prettige avond. Het ga u goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @ El Hoessain

  U licht klaar en duidelijk toe waarom een discussie tussen een westerling, die vertrouwt op zijn eigen rationaliteit wanneer hij teksten leest en interpreteert, en de ware moslim, die zich beroept op de geautoriseerde interpretaties van de bronnen van zijn geloof, een onzinnige onderneming is.
  U schrijft: "Bent u nu een eigen korancommentaar begonnen? Alles wat u schreef staat niet in de tafsir, niet in Ibn Kathir, niet in Al jalalayn!"
  En dus is al wat ik schrijf fout volgens u en u, als goede moslim, hoeft verder niet meer na te denken over koran en hadith: dat deden anderen voor u, de door uw geloof geautoriseerde theologen. Wat de zin dan nog van deze discussie?

  Nog een prettige avond. Het ga u goed.

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Carlo,

  En waarom zouden we die tafsirboeken niet meer moeten lezen volgens u?
  Lijkt het u beter dat iedereen maar een eigen interpretatie op na moet houden wat betreft de koran?
  In het midden oosten heerst nu al wanorde, als die boeken ook nog eens overboord gaan, is het hek zeker van de dam, dan wordt het een immense chaos, bent u daar soms een voorstander van?

  Die boeken zijn ooit gemaakt om ervoor te zorgen dat de moslims richtlijnen hebben, er valt genoeg te denken, het is een religie van 1,2 miljard mensen, dus enige eenheid in het interpretatie is zeker gewenst, deze tafsirboeken zijn aanvaard door de meerderheid van de moslimgemeenschap, als iedereen maar naar eigen oordeel en smaak zou handelen, dan hebben we met z'n allen een probleem, er zouden bijvoorbeeld veel Mohamed B's opstaan, en Alqaida zou in populariteit stijgen, als het niet al het geval is.

  Waarom zouden wij nu een andere draai aan de koran en hadith moeten geven? Een draai waar de islam niet voor staat?
  Ik verdenk namelijk het westen ervan dat men graag zou willen zien dat de moslims niet meer zouden weten waar ze aan toe zijn met deze Godsdienst, en verwarring scheppen! Want, kunt u mij vertellen waarom de een na de andere 'islamcriticaster' opstaat? Ieder met eigen ideeen, interpretaties en meningen over de islam? Terwijl de islam helder en duidelijk is uitgelegd in de tafsir, hadith en koran (=bij elkaar de sharia) Steeds weer een andere uitleg aan willen geven, steeds weer met andere ideeen komen, om een voorbeeldje dichtbij huis te geven, kijk maar naar Hans Jansen, die heeft verschillende boekjes geschreven (ik bezit er twee) waar totaal andere ideeen in staan dan waar de koran werkelijk over gaat! Waar is zo'n boekje voor nodig? Zou je je afvragen.
  Is dat niet om verwarring en misverstand te creeren?

  Tuurlijk moeten we blijven denken, ik moet nog steeds denken bij het citeren van sommige koranverzen, dan heb ik de tafsir nog om op terug te vallen.
  Maar om nou te zeggen dat we die tafsirs en de hadiths maar overboord moeten gooien en zelf aan de haal moeten gaan met allerlei interpretaties, dat is misdadig, dat zal een enorme wanorde geven, en dat wilt u zeker niet hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @ El Houssain.

  Die wanorde, waar u zo bevreesd voor bent, bestaat nu ook. Anders was er geen Hamas, geen Hezbollah, geen Al Qaida, geen Al Shabaab, geen Moslimbroederschap, geen Grijze Wolven, geen Milli Görüs, geen wahhabisme, geen salafisme, geen Muslimsagainstsharia (website) etc.
  Dus lijkt me die wanorde geen voldoende reden om af te zien van een persoonlijke en kritische benadering van koran en hadith.

  Dit lijkt me des te meer het geval omdat ik als niet-moslim geen behoefte heb aan "othodoxe" interpretaties, die misschien voor een gelovige wel zinvol zijn, maar niet voor een niet gelovige. Een voorbeeld. Voor een christen zal de uitleg dat de Heilige Drievuldigheid (in de Ene God) moet begrepen worden als Vader (de scheppende kracht) - Zoon (al wat die scheppende kracht ontvangt) - Geest (Liefde van de "Vader" tot de "Zoon" en vice versa), volmaakt redelijk en zinvol zijn. Voor een ongelovige is dit wartaal.

  U moet begrijpen dat een buitenstaander leest, interpreteert en reageert als een buitenstaander. Vanuit zijn eigen ratio. Daarmee rekening houden noemt men gemeenlijk tolerant zijn. Daaaarmee geen rekening kunnen/willen houden, is intolerant zijn.

  Nog één opmerking over die wanorde. Het christendom is van zijn wanorde in de 16de eeuw, het protestantisme, en daarop volgende de godsdienstoorlogen uiteindelijk niet slechter geworden. Integendeel. Het mondde uit in de Verlichting, die ons en u de tolerantie bracht dankzij dewelke uw religie nu is toegestaan in Europa. Misschien moeten de islam en wij door zulk een Fitna heen om een Verlichte en tolerante islam te krijgen. Maar wat een lijden ondertussen voor de slachtoffers!
  Alle slachtoffers.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Valt niemand de Derde Weg op die in dit artikel wordt bepleit? Goed dat Brendel kritisch staat tegenover de moslimbroederschap maar hij zet zich ook af tegen Woolsey en de zijnen omdat het "hardliners" en "conservatieve diehards" zouden zijn. Is zijn fobie voor rechts er de oorzaak van dat hij een Derde Weg bepleit?

  "Volgens Vidino kan het soms nuttig zijn om in zee te gaan met de Nieuwe Moslimbroeders in het Westen."

  Hoe ziet Vidino dat dan voor zich? Hoe wilt hij zaakjes met de duivel gaan doen? Daar wordt jammerlijk genoeg niks over gezegd. Dit wordt dan vervolgens door Carel Brendel als een realistische benadering gepresenteerd maar het lijkt me eerder een heel gevaarlijke weg. (Ik ga er overigens maar vanuit dat het klopt wat Brendel schrijft want in het verleden heeft Vidino hier volgens mij niets van laten blijken)

  Gilles Kepel is een socioloog die het ook soms nuttig vindt om in zee te gaan met de Nieuwe Moslimbroeders en wilt van Europa een Nieuw Andalusië maken. Hier de kritiek van Amir Taheri op Gilles Kepel: The future through French eyes

  http://twitter.com/DutchRenitent

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @Dutchrenitent,

  Je zou wel eens gelijk kunnen hebben. Men is bang om bij rechts te worden ingedeeld.

  BeantwoordenVerwijderen