”We hebben een hoofddoekverbod op scholen nodig”

De Sarrazin-discussie is nog niet eens weggeëbd of Alice Schwarzer komt met een anti-islamisten-boek. In een interview heeft de feministe er kritiek op hoe vrouwen als politiek symbool worden misbruikt – en hoe Duitse tolerantie nog steeds verkeerd wordt opgevat.

Midden in de verhitte sfeer rondom de integratiethesen van Thilo Sarrazin is afgelopen donderdag het nieuwe boek van Alice Schwarzer verschenen met de titel "De grote versluiering - Voor integratie, tegen islamisme". Dit zou niet uit berekening zijn gebeurd, de publicatie zou al sinds het voorjaar zijn gepland. In het boek bekritiseert de journaliste en feministe de politisering van de islam ten koste van de vrouwen. FOCUS-Online heeft gevraagd wat ze van Sarrazin vindt en waarom ze vooral de hoofddoek en de burqa als integratiehindernis beschouwt.

FOCUS-Online:
Mevrouw Schwarzer, wat onderscheidt uw boek van dat van Sarrazin?

Alice Schwarzer:
Ik heb het 460 pagina’s tellende boek van meneer Sarrazin nog niet gelezen, maar wel veel wat er omheen gebeurt. Ik denk dat het mij, in tegenstelling tot meneer Sarrazin, niet gaat om ”de” moslims en ”de” islam, maar om de islamisten. Om deze minderheid, die de islam politiek misbruikt. En wiens eerste slachtoffers overigen niet wij zijn, maar de meerderheid van de niet-fundamentalistische mensen in de islamitische cultuurkring.

FOCUS-Online:
Op enkele punten bestaan er overeenkomsten. Net als Sarrazin bekritiseert u het bagatelliseren van parallelsamenlevingen, jonge moslims die de islam radicaal interpreteren, de bereidheid tot geweld onder jonge Turkse mannen, vrouwenonderdrukking door de hoofddoek.

Alice Schwarzer:
Ja, op deze hele ontwikkeling heb ik inderdaad kritiek. Maar niet met de intentie om te verdedigen, maar met de hoop op echte integratie.

FOCUS-Online:
Bent u islamofoob? Of zelfs racistisch?

Alice Schwarzer:
Nee. Ik vermoed, dat Sarrazin hiervan ook niet beschuldigd zou zijn als hij niet tegelijkertijd deze theorieën over genen en erfelijke intelligentie zou hebben verspreid. Ik stel vast, dat dit soort biologisme betrokken op Turken enorme verontwaardiging oproept – echter betrokken op vrouwen, die immers zogenaamd anders denken en voelen en inparkeren, nauwelijks iemand stoort.

FOCUS-Online:
U waarschuwt tegen ”de versluiering van het islamistische gevaar” door cultuurrelativisten in de Duitse media en politiek. Is dat volgens u zojuist weer gebeurd?

Alice Schwarzer:
Juist bij de televisie worden tot op de dag van vandaag als ”tegenhanger” van kritisch moslima’s bijna altijd geschoolde, glimlachende vrouwelijke en mannelijke functionarissen van islamverenigingen uitgenodigd. Maar die zijn vaak islamistisch. Enkele, zoals Milli Görüs, worden terecht door de binnenlandse veiligheidsdienst in de gaten gehouden. Daarmee geeft men steeds opnieuw de radicale minderheid een stem, in plaats van de verlichte meerderheid onder de moslims. Tot de verlichte moslims behoren volgens mij bijvoorbeeld de vicevoorzitter van de Alevietische gemeenschap in Duitsland, Ali Ertan Toprak, de Turkse advocate van hiernaast – of gewoon een gelovige uit de buurtmoskee.

FOCUS-Online:
Als nog een voorbeeld van typische Duitse reacties noemt u de storm van verontwaardiging over het Zwitserse minarettenverbod en het burqaverbod in Frankrijk.

Alice Schwarzer:
Een burqaverbod in de openbare ruimte zou in heel Europa vanzelfsprekend Boekschwarzer moeten zijn. Het is al gruwelijk genoeg, dat de vrouwen in islamistisch beheerste landen onder de burqa worden gedwongen. Anders dreigt de dood voor hen. Deze burqa is een wandelende stoffen gevangenis en de uitdrukking van brutale vrouwenverachting. Wat betreft de minaretten in Zwitserland, ligt de zaak gecompliceerder. Eigenlijk is er niets tegen minaretten – zolang ze niet als propagandatorens met geluidsinstallaties worden misbruikt. Maar ik denk, dat in het Zwitserse referendum ook de ontevredenheid van de bevolking over de partijen tot uiting kwam, die het terechte onbehagen van de mensen over de zo fout gelopen integratie gewoon negeren of zelfs afdoen als ”racisme”. Daarmee drijven de partijen uit het midden en van links de mensen in scharen in de armen van de rechtse populisten. Zoals nu in Zweden.

FOCUS-Online:
Bent u niet bang dat men zich ook op u, net zoals op Sarrazin, zal storten?

Alice Schwarzer:
Nee. Ten eerste ben ik er als feministe aan gewend dat men zich op mij stort. Ten tweede schrijf ik datgene, wat ik hier zeg, in principe al 30 jaar – sinds ik na de machtsgreep van Khomeini in Iran was en gezien heb wat daar aan de hand is. En ten derde zou het me niets interesseren. De waarheid is altijd goed.

FOCUS-Online:
U bekritiseert dat Duitse politici en intellectuelen hoofddoeken of speciale behandelingen voor islamitische meisjes bijvoorbeeld i.v.m. het zwemonderwijs tot aan zelfopgave toe verdedigen. Ook in de rechtspraak waarschuwt u tegen een ”naïeve tolerantie”. Waarom is dat volgens u verkeerd?

Alice Schwarzer:
Europa heeft democratie en gelijkberechtiging bloedig bevochten. De mensenrechten zijn ondeelbaar. En ook niet in naam van een andere religie of cultuur te relativeren. Het is een enorme vooruitgang, dat bij ons tegenwoordig jongens en meisjes samen en gelijk worden opgevoed. Ik, en niet alleen ik, zou wat dit betreft niet meer willen terugvallen. Wat betreft de rechtspraak: in het Duitse burgerrecht geldt bij buitenlanders het recht van hun land van herkomst. Dat betekent, dat wij al bijna dagelijks rechtspreken volgens de sharia. Gestenigd wordt er in elk geval niet. Maar het familierecht, dat in deze landen vrouwen tot onmondigen maakt, wordt gebruikt. Dat moet dringend veranderd worden. Bovendien bestaat sinds 20 jaar de systematische poging tot de islamisering van het Duitse rechtswezen. Door politiek en media graag uitgenodigde experts zoals prof. Mathias Rohe met zijn ”Centrum voor islam en recht in Europa” zijn daarbij toonaangevend. Maar niemand neemt de moeite om een kijkje achter de coulissen te nemen.

FOCUS-Online: In uw boek is steeds opnieuw sprake van de hoofddoek als politiek signaal. Wat stoort u zo aan dit stuk stof?

Alice Schwarzer: In de jaren-60 en de jaren-70 droegen Turkse meisjes en vrouwen in Duitsland geen hoofddoek, hoogstens oude boerinnen uit Anatolië – net zoals de boerinnen in de Hunsrück of in Beieren. De islamitische hoofddoek echter, die de haren van de vrouw volledig als zondig bedekt – omdat mannen zich anders als dieren op deze vrouwen zouden storten – is iets heel anders. Hij grijpt in Europa om zich heen sinds het midden van de jaren-80, sinds de systematische agitatie van de islamisten in ons midden. Deze mannen werden in Iran of in Pakistan opgeleid, gefinancierd door oliedollars uit Saoedi-Arabië. Deze hoofddoek was vanaf het begin ook in de islamitische landen niet alleen een concrete belemmering voor vrouwen, maar ook het teken, de vlag van het islamisme. Hij heeft dus al lang zijn onschuld verloren – mocht hij deze ooit hebben bezeten. Vrouwen, die in democratieën strijden voor het recht op de hoofddoek, kijken tegelijkertijd de andere kant uit bij het bloedige onrecht dat in islamitische landen onder de hoofddoek plaatsvindt.

FOCUS-Online: Hoofddoekverbod ook voor leerlingen?

Alice Schwarzer: Voor 100% ja! In Frankrijk, waar het hoofddoekverbod voor leerlingen in 2004 werd ingevoerd, heeft men daarmee zeer goede ervaringen opgedaan. Eindelijk een einde aan die eindeloze discussie op school en weer gewoon leren. Eindelijk ook een kans voor de meisjes uit orthodoxe of zelfs islamistische families om zich in ieder geval op school vrij te kunnen bewegen en niet als ”die anderen” te worden gestigmatiseerd. Bovendien staat de hoofddoek immers voor de verhulling van de vrouw als seksueel object – en het is een schandaal, dat kleine meisjes al op deze manier worden geseksualiseerd.

FOCUS-Online: De afgelopen weken waren er tientallen talkshows en podiumdiscussies over dit thema. De minister van binnenlandse zaken ”zal zich ermee bezig gaan houden” en de bondskanselier belooft een einde van de taboes. Denkt u, dat we echt zijn opgeschoten?

Alice Schwarzer: Ja, talkshows en ronde tafels waren er al veel. Ook oneindig veel dialogen, verkeerde dialogen. En steeds opnieuw zijn uitgerekend de propagandisten van het islamisme de aanspreekpartners. Men kan alleen maar hopen, dat er eindelijk iets gebeurt.

FOCUS-Online: Wat is uw voorstel om tot een oplossing te komen?

Alice Schwarzer: Onbeperkte acceptatie door alle migranten en door hun kinderen en kleinkinderen van democratie, rechtsstaat en gelijkberechtiging. Bevrijding van de in hun woning opgesloten echtgenotes uit hun isolering. Duitse testen al voor 4-jarigen, wat ook menig oorspronkelijk Duits kind goed doet. En gratis Duitse les, zodat in de eerste klas alle kinderen met gelijke kansen beginnen, onafhankelijk van hun herkomst.

FOCUS-Online: Welke reacties verwacht u op uw boek?

Alice Schwarzer: Ik hoop, dat het boek impulsen geeft aan een meer eerlijk en meer zelfkritisch debat – en impulsen tot handelen.

Alice Schwarzer is journaliste en richtte in 1977 het onafhankelijke, feministische tijdschrift ”Emma” op. Alice Schwarzer is een van de wegbereiders van de vrouwenemancipatie in Duitsland. Meer informatie op www.aliceschwarzer.de


Interview: Christina Otten

Bron:

http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-19905/alice-schwarzer-wir-brauchen-ein-kopftuchverbot-an-schulen_aid_554120.htmlVertaald uit het Duits door: E.J. Bron

24 opmerkingen:

 1. Alert: komt er nog een vertaling van de 2e pagina van dit interview? (reactie anoniem opdat ie vanzelf verdwijnt...)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Belangrijke dame. Eén jammer, dat ze op basis van wat ze over Sarrazin heeft gehoord, het nodig vindt afstand van hem te nemen en hem "biologisme" aan te wrijven. Wie Sarrazin's boek heeft gelezen weet dat hij niet van biologisme beschuldigd kan worden, tenzij ie-mands geloof aan de grotendeels genetische bepaaldheid van intelligentie al voldoende reden is om iemand van biologisme te beschuldigen. In dat geval kan behalve Sarrazin iedereen die enigszins van de materie op de hoogte is van biologisme worden beschuldigd.
  Ik zou graag bewondering zonder reserves voor deze dame willen hebben, want ze heeft de moed om tegen de stroom in te gaan -overigens niet zozeer de stroom onder gewone mensen, als wel de stroom onder de meeste politici en journalisten die in de zogenaamd respectabele media de toon zetten. Dan is het dus spijtig dat ze kennelijk niet de moed heeft om het voor Sarrazin op te nemen en zijn boek te lezen, ofwel, zo lang ze het boek niet gelezen heeft, zich geen negatieve uitspraken over Sarrazin te laten ontlokken op basis van de toon die in de media is gezet.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Aan de lezers:

  Ondergetekende (de vertaler van het artikel) heeft het 2e gedeelte van het artikel vergeten te vertalen. Mijn welgemeende excuses hiervoor.
  Het 2e gedeelte zal vandaag nog aan het eind van de middag of in het begin van de avond op de site worden geplaatst!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Aan de lezers:

  Ondergetekende (de vertaler van het artikel) heeft het 2e gedeelte van het artikel vergeten te vertalen. Mijn welgemeende excuses hiervoor.
  Het 2e gedeelte zal vandaag nog aan het eind van de middag of in het begin van de avond op de site worden geplaatst!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Men heeft het als maar over onderdrukking.
  Als het om sociale onderdrukking gaat, vecht dan tegen de symbolen van deze onderdrukking, vecht voor opheffing van het merkenrecht voor kleding en school- en sportartikelen, wetende dat veel meisjes en vrouwen geen kleding van merk x of y kunnen betalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ El Houssain

  Tussen mijn 50ste en 60ste heb ik me met met een zware stalen fiets - carbon en aluminium waren te duur - en beladen met een zware bepakking - hotels waren te duur - tegen ALLE Alpenreuzen omhoog gehesen die boven de 1900 meter uitstaken. Die triomfen, zwaar bevochten op mezelf, waren de mooiste momenten van de mooiste jaren van mijn leven.
  Dus kom mij niet aan met "onderdrukking bij gebrek aan merkkledij" en dat soort weerzinwekkende zelfbeklag.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Als het om psychische onderdrukking gaat, vecht dan voor een verbod op modeshows met 'maatje 0' modellen, en voor een verbod op verspreiding van porno via openbare media en de warenhuizen.
  Psychische problemen ervaren ze, omdat ze niet kunnen voldoen aan het beeld van 'de ideale vrouw', zoals deze ons door de mode en reclamewereld wordt voorgespiegeld, omdat ze niet, zoals de modellen op de catwalk in maat 0 passen, ipv aan deze beelden te voldoen, ontwikkelen veelal eetstoornissen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Als het om fysieke onderdrukking gaat, dan denk ik onmiddelijk ook aan uitbuiting en mishandeling, dan kom ik allereerst uit bij de porno- en prostitutie industrie! Stop daarmee! Stop met industrieen die de vrouw afschilderen als een lust- en gebruiksvoorwerp, waar een ieder naar believen gebruik en desgewenst misbruik van mg maken.

  Aan alle mensen die zeggen voor de vrouwen op te willen komen, zou ik willen vragen:
  Focus de aandacht van uw omgeving aub op deze wereldwijde vormen van onderdrukking!!
  Vecht tegen de symbolen van deze onderdrukking.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dit is andere feministische koek dan de Opzij.Opzij vindt blijkbaar vrouwenonderdrukking voor niet-westerse vrouwen niet zo erg.Is cultuur.Bij Opzij krijg je een koran cadeau bij een abonnement.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Carlo,
  Dat u het niet altijd even goed begrijpt, ben ik inmiddels gewend.
  Ik zeg niet dat er een gebrek is aan merkkledij! Merkkledij te over, probleem is alleen, iedereen wil graag er in gezien worden, maar niet iedereen kan dat betalen, en dat wordt altijd als sociale onderdrukking ervaren, en dat is het ook. Geldt trouwens ook voor mannen, maar mevrouw Schwarzer beweert hier voor de moslimVROUWEN op te komen, en vergat deze onderdrukking in eigen huis te bestrijden.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. elisabeth,

  Die zijn tenminste niet hypocriet.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ El Houssain

  Ik begrijp je maar al te goed.

  Je wilt zoals altijd de aandacht afleiden van het werkelijke probleem, de hoofddoek als symbool van wat de vrouw moet zijn tegenover de man volgens de koran: een willoze akker in seksueel opzicht, overgeleverd aan de nukken en driften van de boer-echtgenoot, een sloofje dat moet knikken en bukken voor de heer des huizes op straf van een afranseling wegens vermoede ongehoorzaamheid, een wezen dat tevreden moet zijn met minder erfrecht dan haar man, met minder waarde als getuige voor de rechtbank enzovoort.
  Dat is een heel wat hardere onderdrukking en discriminatie dan je gewauwel van je reactie die ik zogenaamd niet begrijp: "vecht voor opheffing van het merkenrecht voor kleding en school- en sportartikelen, wetende dat veel meisjes en vrouwen geen kleding van merk x of y kunnen betalen."
  Wel, meneer, vecht! Ga aan je persoonlijke spinnewiel zitten, en weef op je weefgetouw met je zelf gesponnen garen je eigen merkloze kleding. Wie of wat houdt je tegen? Je islamitische mannentrots?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Concreet gezegd:

  Vechten tegen de onderdrukking is altijd goed, maar begin eerst maar eens de bovenstaande misstanden te bestrijden en daadkrachtig aan te pakken. Of is die onderdrukking niet belangrijk? Omdat het niet tegen de Islam gekeerd is, of omdat de verschillende grote geblondeerde profeten hier ook nooit tegen ageren??
  Het zal mij niks verbazen als de politiek hier achter zit, om de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden, maar aangezien het antwoord daarop meestal negatief is, rest maar 1 conclusie, en dat is: HYPOCRISIE! Want, hoe kun je anders over hoofddoekjes blijven zaniken als de prostitutie industrieen hoogtij vieren, terwijl de koopkracht steeds maar afneemt, energieprijzen de pan uitrijzen, de Nederlandse staatschuld met 1000 euro per seconde oploopt?

  Deze mevrouw en velen met haar kunnen niemand maar dan ook niemand overtuigen van hun 'goede wil' en dat ze het 'doen' voor de moslimvrouw, dat is niet serieus te nemen.
  Zorg maar eerst dat de verschrikkelijke economische en financieele puinhopen in eigen huis opgeruimd worden alvorens over het al dan niet dragen van een hoofddoek te blaaskaken!!!
  Daarom nogmaals: Het zijn en blijven hypocrieten.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @El_Houssain

  Die economische en financiële puinhopen waar u het over hebt, worden al jarenlang voor een groot gedeelte veroorzaakt door de ongebreidelde islamitische immigratie in ons land!
  Sarrazin (vast en zeker geen vriend van u) heeft berekend, dat de kosten van de immigratie per jaar die van de economische crisis ver overtreffen!! De hypocriete Nederlandse regering wilde niet voor niets niet bekend maken hoeveel de immigratie nu eigenlijk werkelijk kost!!!
  Maar gelukkig hebben we daar wel zegge en schrijve één integer politicus voor, die zich niet met een kluitje in het riet laat sturen. De kosten die hij door dat bureau heeft laten uitrekenen, zijn waarschijnlijk nog aan de geflatteerde kant.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @ El Houssain

  Hier hoor je het nog eens, maar dan uit onverdachte, want extreem-linkse bron die het anders ook zo gemakkelijk heeft over "structureel geweld":
  http://www.pi-news.net/2010/09/wallraff-kopftuch-ist-symbol-der-unterdrueckung/

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Carlo

  Beter bij de les blijven hoor! Dat artikel had ik al vertaald voor Amsterdam Post:

  http://www.amsterdampost.nl/wallraf-hoofddoek-is-symbool-van-onderdrukking/

  BeantwoordenVerwijderen
 18. E.J. bron,

  Natuurlijk kost ook immigratie geld, uw heer gaat ervan uit - of wil doen geloven - dat ALLE immigranten een kostenpost zijn.
  De werkelijke oorzaken van de crisis kan en wil uw heer niet noemen, dat weet iedereen al, daar valt niets meer mee te scoren.
  Uw heer weet maar al te goed van welke bevolkingsgroep hij het moet hebben.

  Hypotheekcrisis begon rond de eeuwwisseling toen Amerikaanse hypotheekbanken hypotheken verstrekten aan mensen die daar het geld niet voor hadden.

  De hypotheekcrisis sloeg om in kredietcrisis, geen enkele bank wist aan wie hij nog zijn geld kon toevertrouwen, waardoor ook gezonde financiele instellingen zijn getroffen.

  de credietcrisis leide tot een beurscrisis. Door het stilvallen van de credietmarkt zijn ook bedrijven buiten de financiele sector geraakt, overnames werden afgeketst, rentekosten schoten omhoog, en er is geen geld meer voor nieuwe projecten, het aantal faillissementen neemt snel toe, wereldwijd verloren miljoenen mensen hun baan. Banken, maar ook politici keken machteloos toe hoe de wereldeconomie in elkaar donderde.
  Volgens de media en politici droeg Bush bij aan de huidige crisis, omdat hij het startsein gaf voor het verspreiden van crediet onder de subprimers. (Maar ik heb toen begrepen dat Bush slechts het beleid van zijn voorganger Clinton voortzette, dus of hij de werkelijke schuldige is, is maar de vraag)

  Zoals vaak wordt gezegd: Als Amerika niest, is Nederland verkouden.


  Tel bij al deze crises de illegale oorlogen waar Nederland is ingesleurd, met als gevolg enorme staatsschulden.

  U kunt mij niet wijs maken dat er in Amerika minder moslims wonen dan in Europa.

  En dan durft u gewoon met immigratiekosten aan te komen kakken?? Wetende dat lang niet alle immigranten slechts kostenposten zijn, maar een grote gedeelte daarvan gewoon aan het werk is en zijn bijdrage levert, afgezien van een minderheid die de boel verstiert. Ipv daar op te focussen, focust u en uw baas juist op de meerderheid die zijn bijdrage wel levert! Maar dat ziet u niet zitten he? U ziet graag spoken, U ziet die minderheid graag meerderheid worden, want daar leeft u en uw heer van.
  Kortom, mij kunt u niet belazeren met uw zogenaamde berekeningen wat voor crises al die immigranten wel niet hebben veroorzaakt, voor zulke kolder moet u maar bij uw geringeloorden zijn, misschien dat die het nog voor een tijdje serieus nemen. Stelletje schaamteloze boeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. kopftuch??
  De zoveelste belediging, waarom kop en niet hoofd?? Nog iemand die zijn medemens niet als mens ziet, maar als een dier, en dan glashard staan liegen dat ze voor deze 'dieren' opkomen!! Want, o wat worden deze dieren toch zo onderdrukt! Met die doeken op hun kop!!
  Scheer je weg, stel hypocrieten

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Feministen bij ons zien als ik het goed heb begrepen de hoofddoek als symbool van vrijheid en emancipatie. Ene Nora Kasrioui, foto met hoofddoek erbij, mag dat in het blaadje "Opzij" uit de doeken doen, met goedkeuring van Margriet van der Linde, opperfeministe en hoofdredactrice van "Opzij". En nieuwe abonnees van "Opzij" krijgen de fabeltjeskoran van Kader Abdollah cadeau. Dus voor zover het feminisme in Nederland op het blad "Opzij" drijft, moeten we constateren dat het een beetje een ander soort feminisme is dan het feminisme van de duitse Alice Schwarzer.
  Ik wil ook best aannemen dat sommige van die hoofddoekdragende meisjes niet eens weten wat een symbool is, laat staan dat ze zouden kunnen beseffen een symbool van onderdrukking te dragen. Anderen weten wel wat een symbool is, maar voor hen is de hoofddoek juist symbool van hun vrijheid, en wel hun vrijheid om in een vreemde omgeving hun eigenheid te bewaren.
  Verder wordt ook wel beweerd dat de hoofddoek wordt gedragen als "een hip fashion statement" (stond in de krant, heb ik onthouden, vond ik een mooie), ja, reuze hip, niks kuisheidssymbool, integendeel, een fleurige hoofddoek gaat heel goed samen met een lekker strakke spijkerbroek, kokette laarsjes of hoge hakken, ja, reuze pikant, zij het 'slegs vir moslims'. En sommige moslimmeisjes zeggen: "we worden daar toch zó moe van, van dat idee dat wij onderdrukt worden omdat wij een hoofddoek dragen; wij zijn helemáál niet onderdrukt; dat zouden we pas zijn als we onder druk van de omgeving de hoofddoek af deden!"
  Daar moet ik deze keer El Houssain gelijk in geven: als we een "hip fashion statement" op scholen gaan verbieden, dan is het eind zoek, dan valt er nog veel meer te verbieden, dan eindigen we uiteindelijk bij schooluniformen, zoals in Japan...Reuze interessant, al die redenaties.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Net zie ik dat El Houssain zich opwindt over het gebruik van het woord "Kopftuch". Beste El Houssain, dat is Duits voor "hoofddoek". Je hebt kennelijk nooit Duits geleerd. Niet erg, daarom is onze Bron zo welwillend om voor ons Duitse teksten in het Nederlands te vertalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. el housein?

  wat is er mis met porno en prostitutie?

  ( afgezien dat er wel misstanden voorkomen )

  marc

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Dit vond ik een glashelder artikel van de Gentse filosoof Etienne Vermeersch.

  http://www.etiennevermeersch.be/artikels/godsdienst-religie/de-islam-en-de-hoofddoek-belgi%C3%AB-een-bredere-benadering

  BeantwoordenVerwijderen