Onkunde of oplichterij

Arabist_jansen

Bovenaan gezet, speciaal voor wetenschappers Paul Aarts, Michiel Leezenberg, Annelies Moors en Ruud Peters.

Update!
+ Naschrift

Professor Tariq Ramadan: Onkunde of oplichterij


De laatste tijd moet ik vaak denken aan het rijmpje dat ik op de kleuterschool in Amsterdam geleerd heb: ‘Wat je zegt dat ben je zelf, met je kop onder lijn elf, met je kop onder lijn tien, nooit meer teruggezien’. Dat komt door Tariq Ramadan.

Tariq Ramadan beoefent de wetenschap. Wetenschap is een ingewikkelde debat dat zich zwalkend naar alle kanten voortbeweegt, maar dat controleerbaar moet zijn, falsificeerbaar, en, natuurlijk, in overeenstemming met de feiten op de grond.

Een van de belangrijkste meest besproken thema’s van de islam- en koranwetenschap in de afgelopen halve eeuw is hoe het mogelijk is dat Mohammed (volgens de traditie 570-632), de stichter van de Islam, door de omringende volkeren die toch waarachtig niet ongeletterd waren, tijdens zijn leven niet genoemd wordt, maar pas veel en veel later.

Het ontbreken van zulke berichten is voor moderne geleerden een van de voornaamste redenen om twijfel te koesteren over het antwoord op de vraag: Heeft Mohammed wel echt bestaan?

De islam- en koranwetenschap van voor 1960-1970 was eigenlijk niet veel meer dan een versie van de Islamitische traditie maar dan naverteld door Westerse geleerden die op het gymnasium hadden gezeten, en dus soms wat kritisch waren. Ze geloofden bijvoorbeeld niet dat het mogelijk was water uit de rotsen te slaan, dus de verhalen over hoe Mohammed water uit de rotsen sloeg, die lieten ze verder ongenoemd en onbesproken.

Wie de boeken van die geleerden leest, komt niet zo snel op het idee dat het hier gaat om oplichterij of onkunde. Toch werden en worden die kwalificaties gratis en met hartstocht door Moslims aan hen verstrekt. Het gaat bij dit soort geleerdheid om serieuze pogingen de waarheid te achterhalen. Niets vond deze geleerdengeneratie leuker dan het vinden van een fout in elkanders werk, of in hun eigen werk: zo’n fout gingen ze dan corrigeren. Dat noemden ze vooruitgang.

Hoewel deze wetenschappelijke traditie in feite horig was aan de islam, wekte hij toch grote woede op bij Moslims. Die moslimse woede is geïncarneerd in een boek van een Amerikaanse letterkundige, met een Palestijns-Egyptische christelijke achtergrond: Edward Said. Dit boek, Orientalism, heeft wereldwijd geleid tot het niet langer onderwijzen van Oosterse talen en culturen aan Westerse studenten aan universiteiten in de vrije wereld.

Een Oosterse taal willen leren en een Oosterse cultuur of godsdienst bestuderen getuigde immers van een Westers superioriteitsbesef, van een koloniale inborst, en van Eurocentrisme, of van nog veel erger dingen. Vooral universiteitsbestuurders waren hier makkelijk van te overtuigen. En waarom wou je zo’n taal dan eigenlijk leren? Zeker om te gaan spioneren. De beoefenaars van de oude traditie van het leren van Arabisch, Tochaars, Sogdisch, Syrisch, Aramees, enz., sterven nu langzaam uit.

Ze worden opgevolgd door migranten uit de Islamitische wereld, die inderdaad ervaringsdeskundige zijn, en die de talen en culturen in kwestie inderdaad zeer goed kennen. Een van dezulken is Tariq Ramadan, die aan de universiteit van Rotterdam als hoogleraar iets met de Islam doet, en die ternauwernood niet benoemd is in Leiden.

Tariq Ramadan heeft een boek geschreven, The Messenger: The Meanings of the Life of Muhammad,wereldwijd een bestseller (Penguin Books, 2007). Dit is een vroom boek dat desondanks door de auteur zelf nadrukkelijk als wetenschappelijk wordt gekenschetst. Die combinatie van vroomheid en wetenschap is moeilijk maar mogelijk, daar gaat het nu niet over.

Ook is het geen redelijk verwijt dat Tariq Ramadan alle moordpartijen, strooptochten en aanslagen weglaat of verzacht waar Mohammed volgens de Islamitische bronnen opdracht toe heeft gegeven of aan deel heeft genomen. Je kunt in een biografie nooit ‘alles’ behandelen, weglaten is een noodzakelijkheid, en misschien probeert Tariq Ramadan wel te bewerkstelligen dat er bij jeugdige moslims een vreedzaam Mohammedbeeld ontstaat, waardoor ze zelf ook vreedzamer zullen worden. Wie weet.

Maar op p. 149 schrijft Tariq Ramadan dat in de tweede helft van de jaren twintig van de zevende eeuw, 625-630, de Perzische en Byzantijnse Wereldrijken waren begonnen om van Mohammed te spreken als ‘de machtige koning van de Arabieren’. Dat nu is een poging tot oplichting, of onkunde.

Wie vertrouwd is met de Nederlandse literatuur zal trouwens het zinnetje van Professor: The Persian and the Byzantine Empires were even beginning to speak of Muhammad as the powerful King of the Arabs, onmiddellijk herkennen als een nauwe bloedverwant van Elschots ‘Op het Ministerie maakt men zich reeds zorgen’. Wereldrijken spreken immers niet.

Op p. 188 suggereert Tariq Ramadan dat de Byzantijnen Mohammed dit maal niet als koning maar als Emperor of the Arabs beschouwden. Wat is de waarde van een op essentiële punten gefantaseerd boek over de stichter van de islam?

Wie schrijft over een Mohammed die als koning en keizer door Perzen en Byzantijnen genoemd wordt, weet kennelijk niet dat contemporaine mededelingen over Mohammed uit contemporaine bronnen van buiten de islamitische traditie zelf, nu juist geheel ontbreken, en door vriend en vijand naarstig gezocht worden. Of heeft Tariq Ramadan die berichten wel gevonden? Dan zou een voetnoot niet misstaan hebben, maar die ontbreekt. Probeert hij ons wijs te maken dat zulke teksten bestaan?

Wie over een van de meest brisante heikele onderwerpen uit zijn vak- en onderzoeksgebied, de historiciteit van Mohammed, zonder enige toelichting een ondubbelzinnige uitspraak doet die in strijd is met alle waarnemingen tot op heden op de grond ooit gedaan, is onkundig, of een oplichter.

Ach, vroeger was er ook wel eens wat met het niveau van hoogleraren.

HansJansenNaschrift: Naar aanleiding van deze column heb ik een mailtje d.d. 4 juni 2009 ontvangen van een geïrriteerde Prof. Dr P.Sj. van Koningsveld, waarin deze mij meedeelde dat ik een ‘extremist’ ben, en dat er bij Professor Tariq Ramadan slechts sprake zou zijn van wat echte geleerden (zoals Prof. VanK?) pia fraus noemen. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar als pia fraus Latijn is, betekent het volgens mijn extremistische woordenboek ‘vroom bedrog’. Bedrog, oplichting, a rose by any name..

34 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Taric Ramadan is een stralend voorbeeld van geslaagde misleidende communicatietechnieken. Door iedere keer een nieuwe onwaarheid in te brengen, ingebed in een hoeveelheid bijna niet te weerleggen oude koeien, komt hij steeds weer een stapje verder bij zijn uiteindelijke doel: (sic)Ramadan's chosen task is to invent an independent European Islam: "We need to separate Islamic principles from their cultures of origin and anchor them in the cultural reality of Western Europe". http://www.time.com/time/innovators/spirituality/profile_ramadan.html

  Meestal kan hij ermee wegkomen en daarna wordt de herhaling ingezet, tot de nieuwe waarheid ontstaan is.
  Gelukkig wordt er ook alert gereageerd en geconfronteerd. (dank HansJansen!)

  Tariq Ramadan Exposed by Daniel Pipes
  (sic) The interview with Ramadan was recorded. Here is the full transcript of his answer to the question of whether it is right to kill children and Israeli civilians because they are considered soldiers.

  I don't believe that an eight year old child is a soldier. These acts are condemnable; therefore one has to condemn them in themselves. But I say to the international community that they are contextually explicable, and not justifiable. What does this mean? It means that the international community today has placed the Palestinians in a situation where they are delivered political oppression, which explains (not justifying it) that at a certain point people say: we don't have arms, we don't have anything, and so we cannot do anything other than this. It is contextually explicable but morally condemnable. ( )
  http://www.amazon.com/Brother-Tariq-Doublespeak-Ramadan/dp/1594032157

  Zoals een dartel GTSTsterretje eens van BinLaden zei, dat hij toch wel een lekker ding was, zo lijkt Tariq Ramadan ook zijn charmes te hebben voor zekere leden van zowel het mannelijk als vrouwelijk geslacht. Blijkbaar verlamt daardoor het kritisch vermogen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het wijzigen van de omschrijvingen of het on-benoemen van zaken is weer een andere techniek. Je kunt dat oplichterij noemen en/of onkunde en/of misleiding. http://www.islamist-watch.org/1229/government-policies-stifle-talk-of-islam

  Nu er steeds minder niet-moslims de arabische taal kunnen verklaren, zal de grip op wat in het arabisch uitgedragen wordt, steeds minder worden. Ook de 'wollige' arabische manier van praten, die in de westerse taalgebieden steeds ongewoner wordt, zal het begrip van de vertalingen doen afnemen.

  Een voorbeeld uit Egypte
  http://www.youtube.com/watch?v=SOQeIwJRFVE&feature=PlayList&p=38693E6C4BCAD334&playnext=1&playnext_from=PL&index=14
  Ik bedoel maar: kunt u het volhouden, erbuiten gelaten dat u dit misschien ziet als kindermishandeling?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Tariq Ramadan, Emile Ratelband, Jomanda. Er zijn veel soorten oplichters in dit land. Alleen is het schandalig, schofterig en crimineel dat de eerste van onze belastingcenten betaald wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Jammer dat de heer jansen's betoog aanleiding vormt tot het gooien van modder en weinig tot nieuwe standpunten of inzichten.

  Het wachten is nu op een Kassander of een Tulay die op hun beurt iets van het internet hebben geplukt of gewoon uit een boek overschrijven.

  Enfin, Belle8 is al van de startblok en ligt als eerste in het water te spartelen.
  Je zou bijna een naamsverandering voor deze site suggereren.
  Frontaal naakt oid ?
  Het is me toch wat, Maurtis, een schande zeg ik je.

  Ik kan de professor mededelen dat wij in het westen, hetzelfde hebben gedaan, maar dan met het enige echte ware geloof waaarover in de Bijbel geschreven wordt.

  Jammer dat de professor niet een Grieks verhaaltje heeft gehouden en dat Grieken geen arabieren zijn.
  Dat van hoor en wederhoor en het verzinnen van scherpe tegenwerpingen, of these en anti-these en dat soort zaken zijn Grieks.

  Wetenschap is ingewikkeld en het is maar goed dat Jansen ons op enkele zaken wijst, waarvoor dank.

  Mag ik, als slot, er op wijzen dat Isaac Newton ook in astrologie geloofde ?
  Het is allemaal niet zo simpel.
  En het wordt enkel verwarrender als met zich tot één boek beperkt.


  Hoewel... De Donald Duck behandelt toch ook onderwerpen die Disney niet bevallen ?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Van oplichterij zou sprake zou zijn wanneer Ramadan met het gezag van zijn professoraat iets voor waar verkoopt waarvan hij zelf weet dat het niet waar is, of wat hij bewust uit zijn duim zuigt, met het oogmerk mensen op het verkeerde been te zetten. Oplichterij is erger, of in elk geval moreel verwerpelijker, dan onkunde. Maar de onkunde van een man die blijkens een hem toegekend professoraat voor kundig wordt gehouden, in elk geval door de lieden die hem voor dat professoraat hebben voorgedragen en de lieden die hem hebben benoemd, alsmede door de studenten die op zijn colleges afkomen in de veronderstelling een deskundige aan het woord te horen, kan qua gevolgen natuurlijk ook heel erg zijn.

  Eigenlijk zou deze ene observatie, waarvan ik aanneem dat die klopt, over niet zo maar een foutje op pagina 149 van Ramadans bestseller eens en voor goed het einde moeten betekenen van Ramadan's reputatie als wetenschapsman. Maar kennelijk werkt het niet zo in de huidige islam- en koranwetenschap, hetzij omdat politieke krachten domineren over de kracht van de rede die in de wetenschap zou moeten prevaleren, hetzij omdat deze soort van wetenschap, zoals bedreven door types als Ramadan, niet zoveel met de kracht van de rede uitstaande heeft. Maar dan zou wat de Ramadannen doen natuurlijk ook geen wetenschap mogen heten.
  Waar ik benieuwd naar ben is wie er rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het feit dat Ramadan professor werd; wie zaten er in de sollicitatiecommissie, wie bevalen hem aan, wie waren zo onder de indruk van zijn wetenschappelijke verdiensten? Wat zijn dat voor lui geweest? En verder: welke studenten komen op zijn colleges af en met welke oogmerken? Verwachten die wijs te worden door het aanhoren van een heuse wetenschapsman, die zijn sporen als wetenschapsman zo zeer verdiend heeft dat hij niets minder dan professor mag heten? Of zijn die toch op een ander soort stichting uit?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ene Dirk distantieert zich zo te zien van een Tulay en een Kassander, zonder zelf iets van beter niveau te bieden. Ik heb hem al langer geleden gevoegd bij het namenlijstje van reaguurders die geen aandacht verdienen. Niet lezen, niet op reageren, wat ik u allen bidden mag.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Kees Rudolf. Hier nog een aanvulling over Ramadan. Wellicht heb je die gemist.


  Tariq's stappenplan

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hans Jansen stipt hier een belangrijk probleem aan en dat is dat wetenschap helaas steeds meer ideologisch wordt misbruikt en feiten aan de wenselijkheid worden aangepast. Ramadan is het niet te doen om een degelijk en neutraal geschiedkundig onderzoek, maar om de acceptatie van de islam te bevorderen en dat doel verhoudt zich natuurlijk niet met objectieve geschiedschrijving.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Tariq Ramadan is vermoedelijk zinloos bezig. Als de mohammedanen werkelijk Europa innemen, dan begint hun gevecht met de Chinezen. Het is twijfelachtig of dat af zal lopen zoals onder de Tang.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Zoals altijd een goede, belangrijk informative kolumn van de heer Jansen.
  Respect voor uw rustige, licht ironische respectvolle manier van schrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ico zei...
  "Tariq Ramadan is vermoedelijk zinloos bezig. Als de mohammedanen werkelijk Europa innemen, dan begint hun gevecht met de Chinezen."

  En moeten we daar dan maar op wachten?

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Mooi stuk, mijnheer Jansen. Toch wel handig, veel kennis van "de feiten op de grond".

  Benno Barnard spreekt van Ramadan als "de continu vervellende slang".

  Ik vond vooral de gedachte aantrekkelijk dat Ramadan een nobele reden heeft tot het verdonkeremanen van al die "moordpartijen, strooptochten en aanslagen" onder en van Mohammed. Hij wil misschien wel gewoon een vredig Profeet-beeld scheppen en daarmee een vredige islam. Maar dan zal hij toch ook al die soera's moeten wegwerken waarin wordt verteld dat de ongelovigen allemaal naar de hel gaan en vreselijk zullen lijden, en waarin varianten staan op vervolg ze, pak ze, onderdruk ze, bedrieg ze. En dat zijn er nog die soera's die bedoeld zijn om op subtieler wijze de moordende haat vrij baan te geven, namelijk daar waar, als het ware achter de hand fluisterend, dingen gezegd worden als: "zij die bij volle maan hun teennagels al voor zonsopgang geknipt hebben, dat zijn de overtreders." Hoeveel van die wat verfijnder soera's zouden er zijn waarin als het ware onderhands, aan de gelovigen een wenk-brauw-wenk wordt gegeven in de richting van degenen op wie ze hun haat op aan Allah welgevallige wijze kunnen loslaten?

  Ik heb Kees-Rudolf altijd een grootmoedig man gevonden die eer geeft aan wie eer toekomt, en vooral mij daarin niet zal overslaan. Maar om mij, zoals hij hierboven doet, op één niveau met Tulay te zetten, vind ik toch wel erg ruimhartig. Zó goed ben ik nou ook weer niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Kassander,
  Excuus voor mijn stommiteit; ik haal wel eens namen, vaak pseudonymen, door elkaar. Dat dezelfde inzenders zich wel eens een ander pseudonym aanmeten heeft ook bijgedragen aan mijn verwarring.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Fantastisch! Heel erg netjes van Hans Jansen.

  Een mooi opgebouwd stuk. Als Tariq Ramadan ballen heeft dan geeft hij antwoord, anders zullen we altijd blijven met de zitten met de vraag of de man een oplichter is of onkundig.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Een heel mooi voorbeeld van hypnotiseren is Ramadans toespraak over "virginité + non mixité ". http://www.youtube.com/watch?v=OGfzjEBn_28&feature=fvw

  Het is ongelofelijk wat die man met zijn stem kan doen! (Dat is zelfs voor niet frans-taligen niet te weerstaan)http://www.youtube.com/watch?v=EDD2Qv0WIS0&feature=related

  Deze man heeft de kracht van een pyramidespel-verkoper!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. J zei...
  En moeten we daar dan maar op wachten?

  31 mei 2009 19:52"

  Als jij dat zo interpreteert, dan lijkt me dat voor jou het beste. De Chinezen zullen aannemelijkerwijze geen herhaling van het Tangdebakel toestaan, Europa zal zoals het er nu voorstaat de volgende slag bij Lepanto verliezen.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Die Van Koningsveld zou best wel eens moslim kunnen zijn of islamitisch "angehaucht" zoals de Duitsers zo mooi kunnen zeggen. Bij de communisten noemde men zo iemand een fellow traveller.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Ook hierop zullen de apologeten zoals Van Koningsveld wel een vergoeilijkend antwoord hebben:

  'As Siddieq sluit andere culturen uit'

  AMSTERDAM - Orthodoxe islamitische scholen bieden geen enkele ruimte aan andere culturen en geloven. Zij werken de integratie tegen. Niet-moslimleraren op deze scholen worden vriendelijk, met alle egards, maar niet als volwaardige collega's behandeld.

  Dit stelt onderwijzeres Hennie Metsemakers, die een jaar gewerkt heeft bij de As Siddieqschool, nadat deze twee van de drie gesloten scholen van Siba (Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam) had overgenomen.

  Aanleiding voor haar noodkreet, die vandaag in Het Parool te lezen is, was de oproep van stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch orthodoxe bewegingen te subsidiëren. Volgens Metsemakers is de democratie hiermee niet gediend.

  Metsemakers meent dat zij en andere niet-moslimleden van het onderwijzend team van de As Siddieq ('De waarheidsgetrouwe') in Zeeburg subtiel werden buitengesloten.

  ''In de pauzes moesten we apart eten,'' zegt Metsemakers. ''Wij mochten niet hetzelfde begroet worden als moslimonderwijzers, niet met het woord salem, vrede, want niet-moslims kunnen niet weten wat vrede is. Andersdenkenden worden bestempeld als ongelovig.''

  Metsemakers heeft inmiddels de onderwijsinspectie ingeschakeld. Ze werd anderhalf jaar geleden geschorst omdat zij ook de gebruiken van andere religies in de lessen noemde. Metsemakers, van wie het jaarcontract vorig jaar niet werd verlengd: ''Ik had een tijdbalk getekend en daarop de belangrijkste gebeurtenissen van een aantal geloven vermeld.''

  ''Ook had ik rond de kerst grachtenhuizen met lichtjes in de klas laten zetten om iets te vertellen over het feest rond het licht zonder het speciaal over kerstmis te hebben. Dat werd me verboden.'' Het ergste, zo zegt Metsemakers, vond ze nog dat ze de opdracht kreeg de kinderen te vertellen dat het christendom afgeschaft zal worden.

  Enkele jaren geleden vertrokken ook al enkele onderwijzers bij de As Siddieqschool wegens een 'uitzonderlijk orthodoxe houding van het bestuur'. Een interimbestuurder werd weggestuurd.

  Volgens Metsemakers is het bestuur er inmiddels in geslaagd de orthodoxe signatuur in alle gelederen door te voeren, ook al bestaat de helft van het team uit niet-moslimleerkrachten.

  Metsemakers is niet over één nacht ijs gegaan. ''Nadat ik mijn ervaringen vele maanden heb laten bezinken, heb ik besloten om mijn verhaal aan een groter publiek toe te vertrouwen.''

  Zij was vol idealen bij de school gaan werken. ''Ik ging ervan uit dat gezinnen die hun kinderen naar deze school sturen, meer cohesie vertonen dan gezinnen waar men nergens bij betrokken is. De leiding was attent en lief, maar blijkt een onderliggende agenda te hanteren.''

  De school wil volgens haar kinderen leren dat zij geen vrienden mogen zijn van ongelovigen. ''Alleen moslims kunnen immers goede mensen zijn.''

  Bij As Siddieq is men niet bereikbaar voor commentaar. Een medewerker zegt wel dat hij Metsemakers een goede collega vindt, maar dat hij een spreekverbod heeft. Bij het bestuur van de school, ondergebracht bij administratiekantoor Al ASR, is niemand te bereiken. (TON DAMEN)

  http://www.parool.nl/parool/nl/266/Religie-en-spiritualiteit/article/detail/258842/2009/08/15/As-Siddieq-sluit-andere-culturen-uit.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze had ik (gelukkig)al gelezen.

  Eigenlijk wil ik Hans Jansen en Annelies vd Veer ook hier even feliciteren.

  Amanda Kluveld heeft weerom een mooie column het leven doen zien in de VK van 14-08-'09 waarin Tariq Ramadan in het zonnetje en de etalage is gezet als de charlatan die hij is.

  Nogmaals bedankt voor jullie niet aflatende gevecht tegen de politieke islamisten zoals Tariq Ramadan en niet te vergeten de policor politicie van Christelijk- en 'socialistische' snit.

  Die Mijnheer Prof. Dr. P.Sj. van Koningsveld lijkt mij een nare man met rare ideeen en wijze van 'collegiale' communicatie.

  Maar ja wellevendheid is een questie van beschaving.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Kees Rudolf!
  Je gaat ervan uit dat ramadan zijn professoraat op normale wijze verkregen heeft. Het tegendeel is waar: zijn werkstuk over zijn grootvader werd op grond van niet-wetenschappelijk zijn afgekeurd. Zijn promotor Charles Genequand bestempelde zijn werkstuk als bibliografie en trok zich terug.

  Machteld Allen zegt hierover: http://www.groene.nl/2009/17/De_bruggenbouwer_en_de_profeet
  (sic) Dat mág natuurlijk, een beetje er op los vertellen met een stichtende preek erbij, maar noem je studie dan niet wetenschappelijk.
  Och, wat wil Ramadan graag een wetenschapper zijn. Zijn promotor aan de Universiteit van Genève, de arabist Charles Genequand, zegt hierover in een interview met de Duitse journaliste Gudrun Eussner: ‘Ik vond dat hij mij belachelijk maakte. Hij wilde een academische titel, en wel snel.’ Genequand trok zich uiteindelijk terug als Ramadans begeleider, omdat hij Ramadan op grond van zijn dissertatie beoordeelde als een ‘ideoloog, een pseudo-wetenschapper’. Maar Ramadan wist andere academici, geen specialisten op het betreffende gebied, te bewegen om hem toch te laten promoveren op zijn afgekeurde proefschrift. Sleutelfiguur bij het optrommelen van meer ideologisch verwante academici die Ramadan wél goedgunstig zouden zijn, was de notoire Geneefse sociologieprofessor Jean Ziegler, huisvriend van dictators, rapporteur voor de Verenigde Naties en oprichter van de Moammar Kaddaffi Prijs voor de Mensenrechten, die onder anderen werd gewonnen door holocaustontkenner Roger Garaudy.
  Ramadan schrijft dat de tekst van zijn Mohammed-biografie ‘academisch rigoureus is ten aanzien van de klassieke islamitische bronnen, wat het naar wij hopen nuttig maakt voor wetenschappelijk onderzoekers en voor de islamitische wetenschappen’. Om te beginnen is dit een potsierlijke mededeling. Je academische rigueur moet gewoon blijken uit de behandeling van je onderwerp. Het zijn doorgaans alleen de verkopers van Haarlemmerolie die hun methode aanprijzen als ‘wetenschappelijk verantwoord’.
  Wat Tariq Ramadan ongeschikt maakt voor de wetenschap is dat hij wetenschappelijke waarheid en geloofswaarheid niet kan of wil scheiden. Hij denkt de spirituele ‘waarheid van de islam’ te moeten bewijzen aan de hand van de geschiedenis, wat van al zijn geschriften spirituele én (-)

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Rudolf zei...

  Die Van Koningsveld zou best wel eens moslim kunnen zijn of islamitisch "angehaucht" zoals de Duitsers zo mooi kunnen zeggen. Bij de communisten noemde men zo iemand een fellow traveller.

  15 augustus 2009 15:34

  Voor zover ik weet en ik hoop niet dat ik me vergis, is van Koningsveld getrouwd met een islamitische en daarom moslem geworden. Zoals hij pia fraus opvat, dat verbijstert mij. Hij moet een semianalfabeet zijn. Die worden wel vaker professor.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Hé, dat is raar, bij Jansen heet het boek (van Tariq Ramadan): "The Messenger: The Meanings of the Life of Muhammad", maar mijn boek (waar dezelfde citaten instaan op dezelfde pagina's) heet: "In the footsteps of the prophet, Lessons from the life of Muhammad (ISBN 978-0-19-530880-8)

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Inderdaad, Sjoerd van K. is letterlijk met zijn doelgroep getrouwd, als is zij Irakese en geen Marokkaanse. Als universitair docent was van K. in staat om de deugden vann het islamitische erfrecht aan te prijzen waarbij dochters de helft van erfenis van zonen krijgen. En dat allemaal onder het mom van wetenschap! Het is onbegrijpelijk dat een ziczelf respecterende universiteit dit soort "professoren" onderdak wil geven. Voor mij had theologie volkomenn afgedaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Prof. Dr P.Sj. van Koningsveld is ook degene naar wie Hassnae Bouazza refereert toen ze het op internet had over "vakgenoten" die Hans Jansen niet serieus zouden nemen(zonder overigens zijn naam te noemen). Ze had Van Koningsveld enige maanden geleden ontmoet bij een radio uitzending van de NMO en omdat ze in een discussie met Hans Jansen op internet geen goede argumenten meer had nam ze haar toevlucht tot dit soort roddels om in haar ogen de discussie te beslechten. Wat een vertoning was dat.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Zullen we dan maar beginnen met Annelies Moors? Zij heeft mode op haar lijstje en dus ook de hoofddoek. Zij ziet het spanningsveld van modieus zijn en toch de plichten voorgeschreven door de koran (=uitleg van).

  http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.indymedia.be/fr/files/imagecache/node-page/DSC_2053.jpg&imgrefurl=http://www.indymedia.be/fr/node/32009&usg=__UeZZF6CJ19XPain9iA2ekP2QnQg=&h=332&w=500&sz=69&hl=nl&start=4&tbnid=ln26d9dPNxzNWM:&tbnh=86&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dannelies%2Bmoors%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG

  Ik schat haar in als een feministe van de oude stempel. Geestesgenote van Anja Meulenbelt. Ze is antropologe èn professor.
  Van haar hand: Women, Property and Islam: Palestinian Experiences, 1920-1990.
  Ze schreef samen met Barbara Drieskens: Narratives of Truth in Islamic Law. Zij weet daardoor het een en ander van de oudere Egyptische wetgeving. (Niet voor zwakke magen).

  Dit is dus een vrouw die regelmatig in moslimkringen verkeert. Waar komt dan haar blinde oog vandaan? Laat zij zich betoveren door de moslimgewoonte om nooit de vuile was buiten te hangen? Wordt ze gesust door de warme moslim-vrouwengemeenschappen? Laat zij zich meevoeren in de gelatenheid van `insallah'? Verwart zij de invulling van vrijheid? Voelt zij 'solidariteit met een groep waar zij de wezenlijk niet toe behoort?

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Debat tussen de arabisten Hans Jansen en Ruud Peters:

  wegredeneren of confronteren

  Door Bernadette de Wit.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. "Bovenaan gezet, speciaal voor wetenschappers Paul Aarts, Michiel Leezenberg, Annelies Moors en Ruud Peters".
  Wetenschappers? Dat zal wel ironisch bedoeld zijn.

  Wetenschappers zijn deze lieden zoals ook T. Ramadan een wetenschapper is: ideologen en propagandisten die hun praatjes als wetenschap verkopen en die op dat punt een zekere handigheid niet kan worden ontzegd.

  Het is niet onlogisch dat deze "wetenschappers" het opnemen voor hun soortgenoot, de "wetenschapper" Ramadan. Want als een eminent wetenschapper als Ramadan plotseling ontslagen kan worden, dan is het toch eigenlijk maar willekeurig als dit zelfde lot niet even goed zulke eminente wetenschappers als bijv. Aarts en Moors zou kunnen treffen. "Wij zijn allen Ramadannen", dat is eigenlijk wat ze met hun steunbetuiging aan Ramadan wilden zeggen.

  Inderdaad, er zijn meer Ramadannen, d.w.z. "wetenschappers", die op één of andere niet geheel doorgrondelijke wijze gedoctoreerd zijn en professor zijn en kennelijk binnen het akademisch milieu geaccepteerd zijn als waren ze wetenschappers. Het is dus erg willekeurig, ja onrechtvaardig, om nou net Ramadan te ontslaan, terwijl er zo veel andere wetenschappers van het type Ramadan zijn, die, gezeten op hun bijzondere leerstoelen, onbedreigd door kunnen gaan met het op de wijze van Ramadan bedrijven van wetenschap.

  Het valt natuurlijk niet te verwachten dat deze wetenschappers erg onder de indruk zullen zijn als overtuigend wordt aangetoond dat het T. Ramadan ontbreekt aan wetenschappelijkheid in de eigenlijke zin des woords. Immers, aan die soort wetenschappelijkheid hebben deze wetenschappers evenmin een boodschap als Ramadan zelf.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Wat Ramadan eigenlijk doet is het propageren of apologetiseren van een abstract systeem, of van een (iets minder abstract) collectief ("de" islam). Dat dit ten koste kan gaan van de concrete werkelijkheid van het individu (dat zijn eigen opvattingen over de filosofie en de werkelijkheid heeft, ook de wetenschappelijke werkelijkheid) lijkt iedereen te ontgaan.

  Ramadan werd naar voren geschoven door de overheid, onze eigen overheid. Ook deze overheid kent de concrete werkelijkheid van het individu niet. (Ondanks het feit dat deze individualiteit de concrete werkelijkheid is van elke Nederlander en dus ook het vertrekpunt van al het denken)

  Individuen die vanuit hun eigen werkelijkheid en filosofie de authenticiteit (ook de wetenschappelijke authenticiteit) van een dergelijk collectivistisch, op groepen gericht denken wensen te betwijfelen (waardoor ze immers zelf vermalen dreigen te worden) krijgen van de weeromstuit het label opgeplakt dat ze dus ook wel een soort collectief zouden zijn (het individu met als zijn individuele gegevenheden bestaat immers niet voor de overheid want daar is geen beleid op te baseren): het zullen wel Wilders-aanhangers zijn. Zo wordt het individu nogmaals te grazen genomen.

  Hoe kan men zich in godsnaam nog verwonderen over het feit dat het politieke landschap in dit klimaat zo labiel is dat elk willekeurig kristallisatiepunt voor protest en verzet de potentie heeft om uit te groeien tot een brede beweging die goed is voor tientallen zetels?

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Word geen dhimmi van Ramadan

  Door: arabist Johan Pieter Verwey

  En

  Uva gaat in de fout met Ramadan

  door MARIETJE SCHAAKE

  Europarlementariër voor D66

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Lees ook
  Ayaanitis deel 2
  http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/03/ayaanitis_2.html

  BeantwoordenVerwijderen