Het Grote Bat Ye'or Interview (slot) - Op weg naar het Wereldkalifaat

De begrippen Dhimmitude en Eurabia zijn in de gehele wereld gemeengoed geworden en dat is geheel te danken aan het jarenlange onderzoek van de historica Bat Ye’or. Hoogtepunten uit haar omvangrijke werk zijn: The Decline of Eastern Christianity waarin zij de geschiedenis van de ondergang van het christendom onder de islam beschrijft en Eurabia, waarin zij de medeplichtigheid van Europese politici aan de huidige islamisatie documenteert.

Barry Oostheim heeft voor Hoeiboei enkele prangende zaken met haar doorgenomen.
Zie ook inleiding, deel 1, en deel 2.


Deel drie: Op weg naar het Wereldkalifaat

Kunt u iets vertellen over uw onlangs (tot nu toe alleen in het Italiaans) verschenen boek Verso il Califfato Universale: Come l’Europa e' diventata complice dell ‘espansionismo Musulmano. (Op weg naar het Wereldkalifaat: Hoe Europa medeplichtig werd aan de islamisatie)?


Wereldwijd weten de lidstaten van de OIC (Organisation of the Islamic Conference), via mondiale en regionale organisaties, de islamisering te bevorderen en slagen met groeiend succes erin, om en bloc de verschillende lichamen van de VN te controleren. Dit is één van de drijfveren van de versterking van transnationale organisaties als NGO’s, VN en de EU en de verzwakking van de soevereine natiestaat.

Mijn boek documenteert de invloed van de OIC-strategie op de EU. Zo laat ik zien hoe de OIC zich bemoeit met het migratiebeleid en de promotie van multiculturalisme. Dit wordt bewerkstelligd met behulp van de al eerder genoemde dialoogindustrie, in scène gezet door ontelbare netwerken op internationaal en nationaal niveau. Netwerken die continue overgaan in even zovele nieuwe netwerken, met steeds weer nieuwe klinkende namen, zoals de Alliantie der Beschavingen, Euromed, Search for common ground, etc. (Met als Nederlandse varianten de Worldconnectors, de Nieuwe Maan, Kosmopolis, Peace Consumer en één of andere joodse geluiden, red). Deze netwerken zijn actief op alle mogelijke sociale, politieke en culturele terreinen en kosten de belastingbetaler miljarden waarover nooit enige verantwoording geëist wordt.

Het OIC oefent druk uit op de EU en VN om islamofobie als onovertroffen toppunt van racisme en onrecht, op alle mogelijke wijzen te bestrijden, met als gevolg lastercampagnes en wettelijke vervolging van de weinige moedigen in het Westen die wijzen op de voort kruipende islamisatie.

De EU dient zich te blijven openstellen voor migranten uit OIC landen met wettelijk gegarandeerd behoud van zeden en gewoonten en medeneming van sociaal-politieke hiërarchische verhoudingen uit land van herkomst, bij voorkeur gereguleerd door Sharia-rechtspraak.

De EU wordt door de OIC verzocht om moslimmigranten belangrijke invloedrijke posten in de maatschappij te laten bekleden. Dat moeten moslims natuurlijk vooral doen als zij over de juiste capaciteiten beschikken, maar niet omdat de OIC dat eist.
Eigenlijk leven wij in Europa al onder de schaduw van het wereldkalifaat, het schijnt alleen nog niet te zijn door gedrongen. Wat men niet begrijpt, ziet men niet.


U had het onlangs over een tien-jarenplan van de OIC. Kunt u er iets over vertellen? Wanneer werd hiertoe besloten? Wat zijn de maatregelen die volgens dit plan getroffen moeten worden? En waar bevinden wij ons nu precies binnen dit tien-jarentraject?

Het 10-jarenplan werd geratificeerd tijdens de derde extraplenaire bijeenkomst van de OIC-top van 6 tot 8 december, 2005, naar aanleiding van de Deense Cartoon Affaire, ruim drie en half jaar geleden.

Dit plan werd op alle daarop volgende bijeenkomsten opnieuw onderschreven. Wat de Europese Unie betreft zijn wij volgens schema en loopt alles op rolletjes. De EU is natuurlijk geen partij voor de OIC.

Nauwgezette lezing van dit document ontrafelt achter de diplomatieke formuleringen, doelstellingen die je als volgt kunt samenvatten.
Het plan behelst zowel het binnenlands islamitisch beleid van de lidstaten als de gezamenlijke internationale strategie. Van lovenswaardige zaken als het bestrijden van armoede en analfabetisme tot het nastreven van een verdere eenwording van de Oemma gestoeld op de bronnen van de islam, de Koran en de Soena.

Daarnaast wordt er gestreefd naar een effectievere instrumentalisering van de westerse media om een gunstig beeld van de islam te bevorderen. De westerse leiders en het publiek moeten ervan doordrongen worden dat de islam bron van beschaving is en het enige model voor tolerantie en gematigdheid waarin de Abrahamitische religies vreedzaam naast elkaar kunnen samenleven.

Dit zien wij al gebeuren in talrijke publicaties en manifestaties over de zegeningen van de islamitische beschaving in Spanje, De Balkan, Centraal- en Zuid-Azië.

De weg naar deze utopische samenleving is alleen mogelijk door publieke schuldbekentenis en financiële steun. Ondanks het feit dat de islamitische wereld het rijkst bedeeld is qua grondgebied, mankracht, bodemschatten en vermogen, is en blijft het Westen direct en indirect verantwoordelijk voor onrecht, onderdrukking, oorlog en achterstand aldaar.
En natuurlijk is het Westen ook verplicht haar universiteiten open te stellen voor islamitische studenten.

Niet alleen de EU maar in toenemende mate ook de VS nemen de aanbevelingen van de OIC expliciet en impliciet over. Kijk alleen al naar de gebezigde identieke mantra’s van hun officiële vertegenwoordigers over tal van cruciale onderwerpen.

Wat betreft het afdwingen van een algeheel internationaal verbod op islamofobie zijn wij inmiddels in een ver gevorderd stadium.

De Raad van Europa en de Mensenrechten commissie van de VN, hebben islamofobie met voorrang opgenomen in de lijst van ontoelaatbare vormen van discriminatie. Zowel binnen de EU als in de VS worden door officiële woordvoerders lijsten gehanteerd met woorden zoals jihad, die in het openbaar vermeden dienen te worden om moslims niet te kwetsen. Vanzelfsprekend werkt dit zelfcensuur in het Vrije Westen in de hand.

Waar het de OIC uiteindelijk om te doen is, de transsubstantiatie van het grote onrecht, de sleutel tot algehele wereldvrede en gerechtigheid, is natuurlijk de stichting van een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad.

VersoWat betreft de voortschrijdende ondermijning van Israel hebben de EU en de OIC elkaar echt gevonden. Wij zien in Europa een geconcerteerde desinformatiestrijd tegen Israel, gepaard met bedreigingen en het zaaien van ressentimenten, die zich inmiddels op dezelfde wijze voltrekt als in de islamitische wereld. Uiteindelijk moet dit terugslaan op het Westen zelf omdat het de grondwaarden waarop de Europese beschaving gegrondvest is, aantast en perverteert.
Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria als “bezetting” te bestempelen, betekent opzettelijke ontkenning van morele, historische en legale feiten en uiteindelijk ook van de oorsprong van het Christendom. Met het instemmen van het afwijzen van iedere niet-islamitische soevereiniteit in die regio, aanvaardt het Westen de Jihad-ideologie. Want dit is de raison d’être van Jihad.

Nu ook de regering van Obama dit EU-OIC beleid heeft geadopteerd, is het des te verontrustender te realiseren dat als de Palestijnse staat eenmaal een voldongen feit is, Al-Quds ash-Sharif (de geïslamiseerde naam van Jeruzalem) als hoofdstad van het Kalifaat uitgeroepen zal worden. En zoals de geschiedenis van de Jihad telkens weer aantoont zullen de kerken hun kruizen verliezen en christenen niet langer in het openbaar hun geloof mogen beleiden. Niet-moslims zullen wel weer gedwongen worden in de goot te lopen, zoals dat eeuwen lang gebruikelijk was.


Wat vindt u van het succes van iemand als Geert Wilders? Heeft u enige hoop dat soortgelijke bewegingen in Europa nog iets kunnen uitmaken tegen de islamisatie in de huidige internationale context?

Geert Wilders is een moedige man. Niet alleen omdat hij opkomt voor de vrijheid van Europa en het behoud van haar waarden, maar ook omdat hij tegenwoordig waarschijnlijk de enige succesvolle politicus is in Europa die zich onomwonden uitspreekt voor het Joodse recht op zelfbeschikking in een soevereine staat op haar historisch grondgebied. Geen andere politicus zou het in zijn hoofd halen om op dergelijke wijze zijn sympathie voor Israel te betuigen uit angst het Kalifaat te provoceren. De voortdurende hetze die EU politici voeren tegen Israel getuigt van hun nederige gehoorzaamheid aan de OIC.

Ik kan niet raden wat de toekomst brengt. Maar het moge duidelijk zijn: in naam van de Europese eenwording, hebben incompetente politici die in de eerste plaats uit zijn op hun eigen promotie, Europa laten verworden tot een dhimmi-continent dat lijdt aan alle kwalen van Dhimmitude.

Kunnen zij nog ter verantwoording geroepen worden?

(Dit was het laatste deel van 'Het Grote Bat Ye'or Interview'. Lees hier deel 1 en deel 2.)

26 opmerkingen:

 1. so be it
  het word een ramp voor zover het al niet is

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is goed dat zo'n interview in het Nederlands te lezen is en wat eenvoudig geformuleerd zonder te veel te verwijzen naar verdragstaal. De theorie van Bat Ye'Or lijkt me zeer aannemelijk, zeker als er geen ongewijzigd beleid komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. "Eigenlijk leven wij in Europa al onder de schaduw van het wereldkalifaat, het schijnt alleen nog niet te zijn door gedrongen. Wat men niet begrijpt, ziet men niet."

  zegt Bat Ye'or.

  Dit is voor mij toch wel de kern van het interview.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Gisteren hoorde ik bij “de weg naar mekka” een Turkse journaliste 2 dingen beweren;

  1. ik ben Ataturk dankbaar want dankzij hem hoef ik geen hoofddoek te dragen.
  2. Er zijn vrouwen die betaald worden om een hoofddoek te dragen.

  Verder was er nog een hoofddoekje die in Wenen ging studeren omdat ze in Turkije haar hoofddoek op de universiteit niet op mag.

  Dit allemaal bij de VPRO.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het zijn de moslimvrouwen, die het westen wel kunnen waarderen, en die blij zijn met de beschaving hier. Lees het boek ´out of iran´.

  Het zijn de moslimmánnen die eenmaal gestudeerd in het westen weer terugwillen naar hun moslimgeboorteland. Gelezen, meen ik, in ´de lijfarts van saddam hoessein´

  BeantwoordenVerwijderen
 6. O ja, gebogen water?
  Het zou mooi zijn als het zo was, maar het is niet zo, want dan was het varkentje allang gewassen..
  Het is een vaak door feministen gebruikte vleierij, net als de speciale 'vrouwelijke stijl van leiding geven', het 'menselijke element' en al die weeë flauwekul, maar er is hlemaal niets van aan
  Vrouwen zijn meestal juist hoeders van de meerderheidsmores, en voor zover ze aan de openbare weg timmeren is hun stellingname net zo politiek en opportunistisch als die van mannen..
  Of ken je soms een erkende feminist die nu aan de goede kant staat?
  Ze lijken meer op de Anjatollah Anjama en de meiden van Halal dan op Hirsi Ali hoor!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Gauw het boek in het Nederlands laten vertalen.
  Ik denk echter dat Mevrouw Bat Ye'or poltici als Sarkozy, Merkel en Berlusconi onderschat,dit trio zal Europa zeker niet verkwanselen aan de islam fascisten.
  Tevens zullen de Slavische Europeanen, die in het verleden veel onder de terreur van Islam hebben geleden zich niet voetstoots aan de kant laten schuiven.
  Ik wil hier 2 voorbeelden van aangeven.
  Ten 1e: het neerslaan van de Tjetsjeense opstand door de Russen.
  Ten 2e: de Servische generaal Mladic zei eens over de stuatie in Srbrenica, over 20 jaar zullen jullie in West Europa nog eens aan mij terugdenken, m.a.w. jullie zullen nog eens voor behoud van je huidige vrije samenleving moeten knokken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nou Bert, het is nu 2015 en Nazi Merkel verpatst het Avondland en heel de E.U. aan de fascisten. En weet je waarom? Omdat zij zelf een fascist is.

   Verwijderen
 8. Dit is ook nog een interessante link:

  From Gulag Liberators to Saudi Retainers
  Human Rights Watch has betrayed its original mission.


  http://article.nationalreview.com/?q=NjNkYzBhMWNjZTNhZmY3ZDc3N2FhM2ViMzE5ODQ3ZWE=&w=MA==

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Toeval of niet? Gisteren verbaasde ik mij over de inhoud van Het Parool, met o.a. een uitvoerig verslag over de ramadan en een hele pagina waar 4 verschillende moslims uit de doeken doen wat er zo prachtig aan is. Het is deels informatief om te horen wat die moslims er zelf over zeggen, maar doordat die er alleen maar in bijzonder positieve termen over praten zou het ook kunnen werken als een soort reclame. Zou het zo bedoeld zijn? Het doel van dit verslag is met zekerheid om meer begrip en sympathie voor de islamitische medemens te kweken; wellicht ook aandacht voor de islamitische medemens, zodat ze misschien ook een abonnement op Het Parool gaan overwegen. In dezelfde krant verder een stukje van vaste medewerker Stevo Akkerman waarin twijfel wordt geuit aan het besluit om bruggenbouwer Ramadan (Tariq) te ontslaan en waarin tegenstanders van Ramadan (onder wie Ellian) op een subtiele manier met extreem-rechts in verband worden gebracht.
  En vervolgens lees ik hier in dit interview over een gericht streven "naar een effectievere instrumentalisering van de westerse media om een gunstig beeld van de islam te bevorderen".
  Achter dit streven zou de OIC de motor zijn.
  Indirecte invloed dus van de OIC op Het Parool? Hoe gaat zoiets?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @Bert
  Kan je me enig referentie geven waar de uitspraak van Mladic terug te vinden zou kunnen zijn? In het boek "Ratko Mladic: Tragic Hero" wellicht?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Om de stelling van Paardestaart te illustreren: vrouwen protesteren tegen gelijke rechten

  Daar zijn het de orthodoxen die protesteren tegen liberalisering, hier zijn het de 'liberalen' die ijveren voor orthodoxie.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het project - http://antivenin.blogspot.com/2007/10/het-moslim-broederschap-project.html

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Aan De heer von Frikschoten.
  Mladic heeft zich in een interview met een Nederlands actualiteiten programma in woorden van gelijke strekking uitgelaten op vragen van de journalisten waarom de Serviërs zo meedogenloos hebben opgetreden in Srebrenica.
  Het antwoord van Mladic is me altijd bijgebleven.
  Dit interview moet kort na de val van Srebrenica zijn opgenomen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Zouden we dan nog eens zo ver komen dat we met waardering terugdenken aan het optreden van Mladic? Vermoedelijk ben ik onvoldoende islamofoob om me dat te kunnen voorstellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Voor Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten.
  Heb dit http://www.dutchbat3.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=2 en dit http://delagelanden.huibs.net/2007/06/de-winter-op-de-bres-voor-wilders-het.html gevonden.
  Al enige tijd lees ik, soms met verbazing, hoe de invloed van 'anders denkenden' in een stroomversnelling zit. In veel stukjes lees ik een opsomming van feiten door veel slimmere mensen dat mijzelf. Graag hoor/lees ik nu ook hoe te handelen ipv waarnemen en observeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Hoe corrupt onze westerse leiders zijn, heeft Premier van Schotland ons vorige week gedemonstreerd.
  Met medewerking van de Barmhartige Samaritaan heeft hij het geloof in het Schots rechtsstelsel op de vuilnisbelt gegooid.
  Ook heeft hij laten zien hoe wereldvreemd de politieke leiders in het britse parlement zijn: "Gadaffi had ons beloofd"
  Maar als men geen middelen in handen heeft om die belofte af te kunnen dwingen, wat is die afspraak dan nog waard ?

  Kortom Gadaffi heeft met een minimum aan middelen, het maximale bereikt.
  De schotse en Britse regeringen voor geschut gezet, de Queen door het slijk gehaald en ruzie tussen twee bondgenoten gestookt.

  Hoogste tijd voor H. Jansen om aan zijn werk ook op het engelse eiland bekendheid te geven.

  U ziet het. De Islam is geen probleem, maar de sufferdjes boven ons.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ter aanvulling, lees hier het

  ‘VOORWOORD’, tot: Bat Ye’or, EURABIË door Hans Jansen:

  Dit boek is eigenlijk geen boek maar een dossier. Het is een dossier dat iets ongeloofwaardigs wil aantonen, en van de lezer verwacht dat hij bereid is de rol van jurylid te vervullen. Er is in dit dossier namelijk sprake van een ernstige beschuldiging: Europa zou stelselmatig en mogelijks zelfs welbewust ontdaan worden van haar eigen identiteit.

  Lees verder:

  voorwoord Eurabie Jansen

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Bedankt Hetzer! Die links helpen me een heel eind verder.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De affaire rondom het smaadbericht in het Zweedse Aftonbladet waarin ongefundeerd Israeli's worden beschuldigd van het roven van organen van gedode Palestijnen sluit geheel aan wat BY daarover te zeggen heeft. Inclusief de opstelling van de Zweedse regering,

  "Wij zien in Europa een geconcerteerde desinformatiestrijd tegen Israel, gepaard met bedreigingen en het zaaien van ressentimenten, die zich inmiddels op dezelfde wijze voltrekt als in de islamitische wereld. Uiteindelijk moet dit terugslaan op het Westen zelf omdat het de grondwaarden waarop de Europese beschaving gegrondvest is, aantast en perverteert."

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Beste mensen,

  Na onze vakantie hebben we een kritische beschouwing over het Amnesty International rapport betreffende de Gaza Oorlog op onze website Israel-Palestina.Info geplaatst: http://www.israel-palestina.info/gaza_war_amnesty.html. We willen dit graag even onder de aandacht brengen.
  Evenals het rapport zelf is onze kritiek in het Engels verwoord, in de hoop zo ook mensen in het buitenland duidelijk te maken dat AI (helaas) geen fair rapport naar buiten heeft gebracht.
  Een beknopte weergave van de bevindingen in het Nederlands is te vinden op onderstaand web log.

  Onze hoofdkritiekpunten zijn :

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Een volledige lezing van Bat Ye'Or in het Hudson Institute (VS)

  lezing

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Het laatste gedeelte zegt genoeg:

  'Geert Wilders is een moedige man. Niet alleen omdat hij opkomt voor de vrijheid van Europa en het behoud van haar waarden, maar ook omdat hij tegenwoordig waarschijnlijk de enige succesvolle politicus is in Europa die zich onomwonden uitspreekt voor het Joodse recht op zelfbeschikking in een soevereine staat op haar historisch grondgebied. Geen andere politicus zou het in zijn hoofd halen om op dergelijke wijze zijn sympathie voor Israel te betuigen uit angst het Kalifaat te provoceren. De voortdurende hetze die EU politici voeren tegen Israel getuigt van hun nederige gehoorzaamheid aan de OIC.
  Ik kan niet raden wat de toekomst brengt. Maar het moge duidelijk zijn: in naam van de Europese eenwording, hebben incompetente politici die in de eerste plaats uit zijn op hun eigen promotie, Europa laten verworden tot een dhimmi-continent dat lijdt aan alle kwalen van Dhimmitude.
  Kunnen zij nog ter verantwoording geroepen worden?'

  Neem me niet kwalijk maar wat een pathetische en paranoïde kletskoek.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen