EIS OOK EEN EURO

Arabist_jansen

De eis van een euro is minder absurd en ongevaarlijk dan de lacherige commentaren veronderstellen. Als iedereen die zich beledigd voelt, een euro van de belediger mag eisen, kan dat raar oplopen. Met de kosten van een niet zo dure advocaat erbij, kan dat een groeisector worden waar veel geld omgaat.

Volgens de theologie van de islam hoort een moslim zich diep beledigd te voelen als iemand bijvoorbeeld zegt: ‘Ik vind de bijbel eigenlijk beter dan de koran’, of: ‘Mohammed heeft de koran zelf geschreven, het is hem niet door de engel Gabriel gedicteerd’. Of ook: ‘Neuqen met een meisje van negen jaar oud heet in het Nederlands pedofilie’. En al helemaal: ‘De islamitische sharia is ondemocratisch, oneerlijk en onbillijk, schept rechtsonzekerheid en chaos, en moet nergens ingevoerd worden. We moeten onze eigen wetten en regels blijven maken via de traditionele gekozen wetgevende vergaderingen’.

Abdul-Jabbar van de Ven is jongerenimam. Dat is geen beschermde titel, je hoeft er geen imam-opleiding voor gevolgd te hebben. Je hoeft er zelfs geen jongere voor te zijn. De heer Van de Ven heeft niet even veel aanhang en prestige als een echte imam. Toch is het hem gelukt zijn aanhangers enkele honderden aanklachten tegen de cartoonist Gregorius Nekschot te laten indienen. Daarop heeft de Nederlandse politie zoals bekend actie ondernomen. Justitie heeft jarenlang het leven van Nekschot verzuurd en bemoeilijkt. Desalniettemin is het niet tot een proces gekomen. Die schande is Nederland ten minste gespaard gebleven.

Laten we ons even voorstellen dat een echte imam zijn gelovigen oproept te gaan klagen over belediging van de islam, en dat de rechter elke klacht honoreert met een euro. De schade voor wie zegt: ‘Mijn wetten zijn beter dan die van de islam’ kan in de tienduizenden lopen.

Zeker kamerleden moeten dan gaan uitkijken, want een groepje frontsoldaten van de islam is begonnen er op aan te dringen dat ook bij discussies in de Tweede Kamer de islam gerespecteerd wordt. Maar dat kan helemaal niet: iedereen die zich tot lid van een wetgevende vergadering laat kiezen, verkeert in de waan dat hij beter wetten kan maken dan God zelf. Wie aan die waan lijdt, is volgens de regels van de sharia nog niet jarig. Althans, zo stelt de islamitische theologie het. Lees er Sayyid Qutb, Ibn Taymiyya, Jad al-Haqq, Tantawi, Qaradawi en ongetelde anderen in heden en verleden maar op na.

In hoe verre zullen de gewone gelovigen weerstand (kunnen) bieden aan de druk die hun imam mogelijk uitoefent om zo’n eis van een euro in te dienen? Op de lange duur moeten we daar niet te optimistisch over zijn. De dreiging om een weigering een euro te eisen als ‘uittreding uit de islam’ te beschouwen, is op korte of lange termijn effectief. En de regels van de islamitische sharia kunnen zeker gebruikt worden om te rechtvaardigen dat iemand die weigert zich beledigd te voelen, inderdaad als een uittreder bestempeld moet worden. We weten inmiddels dat islam op uittreding de doodstraf stelt, en dat als de overheid hier zijn plicht verzuimt, particulier initiatief dat verzuim informeel goed kan maken.

Sinds de Dag der Benadeelden in het Wildersproces, vrijdag 27 mei 2011, staat het ons weer scherp voor de geest wat er met Nederland zal gaan gebeuren als de huidige frontsoldaten van de islam lakens mogen uitdelen. Dat is de moslims niet echt aan te rekenen, maar de huidige generatie frontsoldaten zou er goed aan doen zich een beetje achter de linies buiten het bereik van vijandelijk vuur terug te trekken.

Ondanks alles, eerlijk is eerlijk, dat zulke bevuiling van het gezag van de overheid in het algemeen en de rechterlijke macht in het bijzonder überhaupt mogelijk is gemaakt, ligt niet aan de islam maar aan de Nederlandse wet- en regelgeving, plus de wonderlijke neiging tot islamofilie binnen het justitieapparaat. Het is te betreuren dat de rechtbank niet geoordeeld heeft dat het proces moest worden afgelast. Daar een reden voor te bedenken was voor deze knappe juristen niet zo moeilijk geweest. Zelfs de contaminatie van de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende bevoegdheden van de overheid, vlees geworden in de persoon van Tom Schalken, was achteraf geredeneerd daar een goed excuus voor geweest.

Maar goed, voorlopig mogen we in Islamsterdam vooral hopen dat ketterprocessen toch maar eerlijk gevoerd zullen worden, en dat de schade tot een euro beperkt blijft. Contra-Jihad is trouwens ook mogelijk: bij elk boek waarin ongelovigen beledigd worden, de uitgever aanpakken en een euro eisen? Wie begint?

HansJansen

16 opmerkingen:

 1. Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten28 mei 2011 om 09:48

  Geniaal! We gaan allah's bestseller er bij lappen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De oplossing, wij voelen ons beledigd door die gek Mohammed(is natuurlijk een verzamelbegrip:200jaar lang waren er mensen actief om een boek, de koran, op papier te plensen).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Eindelijk. Als je weet hoe de islaam over niet-moslims oordeelt, is alleen al het uitkomen vóór de islaam een belediging voor de rest van de mensheid die geen moslim is. Moslims lezen, leren en horen niet anders dat niet-moslims erger zijn dan... noem maar een beest.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De seculiere rechter kan de eis van 1 euro per islambelediging onmogelijk honoreren. Elk vonnis dat hij velt, velt hij op grond van de seculiere wetgeving die door het feit zelf (van het op grond van de seculiere wetgeving gewezen vonnis) door hem gesteld wordt boven de islam. Bijgevolg veroordeelt hij middels zijn vonnis zichzelf tot het betalen van 1 euro gezien zijn aan zijn vonnis inherente islambelediging.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik ben altijd blijven geloven in een zekere logica. Ik denk dat als men nadenkt dat men dan automatisch tot een zelfde soort conclusie moet komen als ik. En als mensen een (naar mijn mening) onnavolgbaar en onverklaarbaar gedrag vertonen dan zijn er dingen in hun ontwikkeling waar ik geen weet van heb. Als mensen zich beledigd voelen omdat zij een onlogisch geloof hebben dan mag dat zo zijn, maar dan moet niet de ander aanpassen, dan moet de beledigde partij eens bij zichzelf te rade gaan. Eens nadenken waarom er zo wordt gehangen aan die vreemde beredeneringen.

  Ik heb het vermoeden dat het aanklagen wegens belediging van de beschaafde wereld niet veel indruk maakt. Tenslotte is de beschaving niet feitelijk beledigd, men zou alleen doen alsof. Dat er een boekje is met daarin haatzaaidende teksten maakt ook niet veel uit. Het tast de vrijheid niet echt aan, het belemmert alleen een persoonlijke ontwikkeling. De beschaving wordt er niet door beledigd. De beschaving wordt juist versterkt als er ook plaats is voor zwak-sociale mensen met een verachtelijk geloof.

  Het totaal tegenovergestelde is er aan de andere kant. Omdat men niet zo sterk in de schoenen staat wil men zich onevenredig hard beledigd voelen als iemand er blijk van geeft niets maar dan ook helemaal niets te zien in die islamitische onzin. Dan is dat een hele grove belediging, want de hele islam moet het hebben van zelfverzonnen eer en een met macht afgedwongen aanzien. En als die niet komt omdat er geen grond voor is, dan is dat een hard gelach! Dan zaagt men alle poten onder de stoel vandaan. Dan blijft er een hoopje ellende over.

  En mijn gevoel voor logica gebiedt mij om te veronderstellen dat ook bij de gemiddelde Mohammedaan en de islamiet er altijd wel een klein restantje logica over moet zijn gebleven. De hele islam is kolder. Er is namelijk geen spoortje bewijs en zelfs de theorieën kloppen niet en zijn niet eensluidend.

  Als iemand een feit vertelt over de islam dan is de moslim daar diep en diep door beledigd. Omdat hij in zijn hart wel weet dat het niet klopt, maar hij durft dit niet te bekennen omdat daar straf op staat. Een beschaafd mens kan zich niet aangesproken voelen door een dom boekje met daarin jodenhaat, vrouwenhaat en racisme (negers zijn slaven en slaven zijn negers)!

  Als beschaafde mensen net zo dom zouden zijn geweest als moslims dan zou er misschien een rechter kunnen zijn geweest die meegaat in de gedachte. Maar die kans is zeer klein. Eerder nog zou het averechts kunnen werken, de moslim zou kunnen veronderstellen dat men zijn boekje, de Heilige Koran, voor vol aan ziet en dat men er acht op slaat wat er in staat.

  Naar mijn mening is het goed om juist de beledigingen op te schroeven, en er nòg harder tegen in te gaan. Met gelijke wapens strijden heeft niet veel zin omdat er bij de moslims niet veel mensen op gelijk niveau staan. Elke discussie verzandt onherroepelijk in cirkel redeneringen of in dogma's waar de honden geen vreten van lusten.

  Beter is het om de klagers te laten bewijzen waarom hun gevoelens zijn gekwetst en of zij kunnen uitleggen hoe hun geloof in elkaar zit, ze praten zich onherroepelijk vast. En dan heeft men iets bereikt dat nog niet vaak eerder is gedaan, men heeft dan de moslim met een flinke trap onder zijn kont één trede hoger op de denkladder geholpen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik geloof in Jezus Christus de enige weg tot God, net als eens de Geuzen.Wij hebben toen tegen de hele wereld (Katholiek, en de islam) moeten vechten, en gewonnen ondanks dat wij toen niets hebben als onze geloof.Ook nu vertrouw ik op God, dat hij ons zouw leiden in onze strijd tegen onze vijanden.En wat profesor Jansen betreft; over wat hij heeft gezegd kan ik alleen zeggen:" AMEN."

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hoewel ik niet gelovig ben, geloof ik dat een geloof niet te beledigen valt.

  Je kunt alleen zinvol spreken over feiten (het zuiverst in de vorm van logische proposities).

  Dan hou je over waarover je niet kunt spreken. Daarover, zoals bekend, moet men zwijgen. Daar begint het mystieke (het ethische, het esthetische, het religieuze, etc.). Spreek je dan toch, dan komt er pure onzin uit. De taal is simpelweg niet geschikt om over het mystieke te reppen (met een 'e' dus!).

  De reactie op een geloofsbelediging zou glimlachen moeten zijn; een reactie die toont dat (inhoudelijke) belediging van een geloof niet mogelijk is. Beledigen is namelijk spreken en spreken is alleen mogelijk over feiten.

  Natuurlijk is geloof als fenomeen een feit, maar een geloofsartikel zoals 'God is goed', is onzin en valt dus niet te beledigen.

  Helaas gedragen veel mensen zich niet naar dat inzicht (mezelf incluis, dat dan weer wel).

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ook ik heb vrijdag 27 mei gekeken naar Het Politieke Proces.

  Tenenkrommend heb ik moeten aanzien hoe een stel verdwaasden meenden Mohamed-aanhangers te moeten verdedigen.
  Nog erger was het te moeten zien dat onze ooit gerespecteerde rechterlijke macht deze komedie serieus meespeelt.

  Ik kan vanaf nu onze rechters niet meer serieus nemen.
  Nederland is een islamitische bananrepubliek geworden met een niveau nog lager dan Iran, Jemen of andere zandbakken.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Misschien is het toch niet zo'n slecht idee op scholen Koranonderwijs te laten geven - maar dan wel door iemand die de islam niet aanhangt noch er sympathie voor heeft. Dan zijn alle niet-moslims immuun en, wie weet, een aantal moslims zelfs genezen.

  De Koran is een uiterst beledigend boek. Eigenlijk wordt iedereen erin beledigd die geen 'gelovige' (dwz. moslim) is, en dat keer op keer, tot vervelens toe. Om over het dreigen met hel & verdoemenis nog maar te zwijgen.

  Eigenlijk vind ik het hoopgevend dat moslims in Nederland niet openlijker voor hun geloof uitkomen, dus dezelfde beledigende taal uitslaan als de schrijver(s) van de Koran. Misschien zijn Nederlandse moslims wel zo verstandig dat ze begrijpen dat de Koran, en daarmee de islam, toch eigenlijk niet helemaal kosher is. Laten we hen steunen door zelf onbekommerd en zonder een blad voor de mond te nemen te zeggen en te schrijven wat we van de islam in het algemeen en van de Koran in het bijzonder vinden. Hans Jansen geeft een uitstekend voorbeeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. En wederom slaat ge de nagel weer fijlloos op de kop.
  Wat dacht ge van indexatie van 7% dan kunnen we over 10 jaar 2 euro rekenen.
  En zelfs hier breng ik het niet meer op om er voor de euro een hoofdletter uit te persen.
  But that's another story.
  Respectfully submitted.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wat is eigenlijk de reden dat de Journalisten in het westen de moslims knuffelen maar de Serviers zo haten dat ze zulke foute melding gingen fotoshoppen?

  http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=54587.10;wap2

  http://www.eenvandaag.nl/buitenland/33834/hutsch_over_de_deal_met_karadzic

  http://www.srpska-mreza.com/guest/LM/lm-f97/deichmann-press.html

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/677700.stm

  http://emperors-clothes.com/villainy.htm

  Wat is eigenlijk de reden dat de Journalisten in het westen de moslims knuffelen maar de Serviers zo haten dat ze zulke foute melding gingen fotoshoppen?
  Dit was de originale foto's zo te zien weg gewerkt.

  http://www.guba.com/watch/3000055895

  BeantwoordenVerwijderen
 12. ik voel me al decennia lang beledigd door de misdaden, onaangepast gedrag, vrouwen- en homovernederend gedrag en het zien als uitschot van niet-moslims door de moslims!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. ik voel me al decennia zwaar beledigd door de misdaden, onaangepastheid, weigeren van wederkeringheid en moorden op vrouw/homo/niet-moslim door moslims!

  BeantwoordenVerwijderen
 14. ik voel me al decennia lang zwaar beledigd door de misdaden die zijn gepleegd door moslims, de onaangepastheid en de moorden op vrouwen/homo's en niet-moslims door moslims (enkel en alleen omdat deze doelgroepen door moslims worden gezien als ongelovige honden/untermenschen)

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "Contra-Jihad"
  Dat is intrigerend van professor Jansen.
  In 1945 verdwenen 3.000 nazi's met Odessa in de ministeries van Nasser en nam de CIA 500 nazi raket geleerden en 500 nazi "psychiaters" over. Met die psychics experimenteerde de CIA verder onder de naam MK-ULTRA (Artichoke).
  In 1973 verbrandde CIA director Richard Helms veel dossiers maar in 1980 getuigde Claudia Mullen en bracht de 147 sub onderzoeken onder MK-ULTRA aan het licht.
  Maar het leed was al geschiedt.
  In 1973 was Regina Louf op 4 jarige leeftijd gevangen in de Belgische offspring van MK-ULTRA.
  Karel van Miert, Koning Albert, zijn zoon Laurent, prinses Lilian de Rety, Etienne Davignon, het trio Lippens, van den Boeynants, Martens, Willy Claes en de list goes on & on & on .. hadden zich allemaal vergrepen aan kinder nazi geïnspireerde satanische lustmoord of gradaties daarvan.
  Ook in Mexico maakt MK-ULTRA slachtoffers zoals Gabriela Rico Jimenez.
  Aangenomen moet worden idem in Thailand ... en de hele Arabische wereld.
  Eind 70er jaren heeft de CIA onder Jimmy Carter 40 miljard USD geïnvesteerd in de mudjahedeen tegen de Sovjets in Afghanistan ... en natuurlijk ook suicide vest zelfmoord tactieken uit het NAZI project MK-ULTRA aan de jihadi's overgebracht.
  Contra-jihad ...

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Kan het parlement art. 93 niet aanpassen en verbreden tot alle handelingen die ons onder vreemde heerschappij willen brengen? Ook als het voorbereidingshandelingen of indirecte voorbereiding betreft, zoals haatpreken en indoctrinatie thuis en op madrassa's?

  Omschrijving huidige art. 93 WvS: de aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie (d.w.z. maximaal 76.000; de zesde categorie gaat tot 760.000 en spreekt me nog meer aan).

  Mar ik zie ook wel iets in de wederkerigheid: moslims worden uitgezonderd van de godsdienstvrijheid en voor hen gelden dezelfde regels als in de moslimparadijzen.
  Bernadette de Wit

  BeantwoordenVerwijderen