Trial of Geert Wilders

Arabist_jansen

The Dutch will, from now on, have to live with unpredictable limitations of the freedom of speech and, even worse, with the legality of attempts to sabotage the foundation of all Western politics: the separation of the three traditional powers of the Western state: the executive, legislative and judicial power.

The Amsterdam court charged with condemning the elected member-of-parliament Geert Wilders decided today that the trial must go on where it derailed last fall. In October and November 2010 it became known that Justice Tom Schalken (Amsterdam) had dinner with one of the few expert witnesses the court had allowed to the defense of Mr Wilders. This dinner took place a few days before the witness had to appear in court. These contacts could easily be understood as attempts to influence the witness. It is actually rather difficult to understand them in any other way.

Judge Tom Schalken, we now know, also had played a role in the executive when as a functionary of the Ministry of Justice he formulated the laws that make it possible for Geert Wilders to be summoned to court by private citizens even when the state prosecutor does not see a winnable case. He, moreover, had been active behind closed doors, influencing Dutch opinion makers; and published ‘scholarly’ articles arguing the case against political dissidents like Mr. Wilders. Finally, as the crown on all this work, he had signed (and probably personally written) the order that imposed on the prosecutor the duty to go to trial to get Mr. Wilders condemned.

Nevertheless, the Amsterdam Court did not see a problem here, and Dutch justice will run its course. Or, actually, the Court did see the problems, but did not think they were relevant to what they were doing to Mr. Wilders. Only decades of studying and practicing law in the Netherlands will help outsiders to understand this decision, but it is seriously to be doubted whether sane young men and women will take the trouble to do so.

The trial, hence, goes on where it got derailed in the fall of 2010. From now on, someone who speaks in the Netherlands about Islamic theology, law or religious practice will have to be extremely careful. Librarians will have to clean their shelves: books from whatever period may have to be removed. Tourists who bring books or newspapers with them from the outside world must hope for the best. Publishers and bookshops will surely spontaneously understand their patriotic duties. The multicultural state shall have its way.

It goes without saying that Christianity, Judaism and Atheism cannot receive similar protection from the multicultural state – because if that were the case, the Koran and all handbooks of Mohammedan law would have to be forbidden because of the offensive and abusive language these religious texts employ when discussing non-Muslim religious viewpoints. And, as we all know, to forbid Islamic books would be a very unmulticultural thing to do indeed.

47 opmerkingen:

 1. Zorgwekkend, de staat van de rechtspraak in NL maar de rechters lijken er geen boodschap aan te hebben, zo vervuld als zij zijn van zichzelf als de (gedroomde)waarheid van NL.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. zorgwekkend is de democratische staat van de burger.
  Tenslotte hadden zij, middels corrigerende verkiezingen, vroegtijdig kunnen ingrijpen op de verkeerde koers.
  Het probleem is groter dan enkel de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Quote:
  From now on, someone who speaks in the Netherlands about Islamic theology, law or religious practice will have to be extremely careful. Librarians will have to clean their shelves: books from whatever period may have to be removed.

  Zo werd in Engeland al eens de publicatie van het boek Alms For Jihad, Charity And Terrorism In The Islamic World van J. Millard Burr And Robert O. Collins verboden en heeft de dhimmi uitgever geprobeerd om de kopieën van dit boek uit Amerika en Australië terug te krijgen, omdat een maas in de strafwet van Engeland ervoor zorgt dat (voor hen) buitenlandse claims van smaad ingewilligd worden zonder de inhoud van het boek op waarheid te toetsen.

  Het boek "Alms of Jihad" is heden bijna nergens meer te verkrijgen.

  Lang leve het vrije internet, zolang dat nog duurt...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik dacht dat in een strafproces elke schijn van belangensverstrengeling en vooropgezetheid vermeden moest worden.Maar de rechter zegt nu dat dit dus gewoon tóch kan..

  Nederland is geen rechtstaat meer.
  Doet me denken aan de klokkenluiders die van groot maatschappelijk nut zijn, maar die wettelijk onbeschermd zijn en na aangifte persoonlijk gedupeerd worden, en waarvan men dan slechts zegt dat de klokkenluider zijn maatschappelijke plicht heeft gedaan.

  Dit land is de weg kwijt ! Het wordt tijd voor een politiek rechtse rechtersbenoeming, de enige weg om hiermee te breken in dit land van de scheiding der machten, waarbij de macht geusurpeerd blijkt door politiek correct links.

  Na Klimaat- ook Rechtersmafia?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Eerst hadden we de schijn van partijdigheid, dat was niet zo fraai.
  Maar wat nu, nu blijkt dat een rechtbank niet eens poogt de schijn van onpartijdigheid op te houden?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De bezorgdheid die de heer Jansen hier uit, lijkt me volkomen terecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Vanuit het juridische kader van ons Wvs kan dit gebeuren. En zelfs als een artikel 12 procedure er voor nodig is - ook al zou die beschikking vooringenomen zijn - volgt deze nog steeds de regels van het procesrecht. Dat hebben we zo parlementair afgesproken en daar doen we voorlopig niets aan.

  Je kunt deze hele problematiek voor de toekomst slechts tackelen als je de betreffende artikelen (die haatzaaien altijd in relatie tot godsdienstige uithalen heeft gezien) uit het Wvs haalt. En dat wordt de hoogste tijd. Het begint zich te wreken dat rechters zich ook in andere gevallen moeten buigen over godsdienstige zaken. Maar ze moeten wel omdat er een artikel bestaat wat dat oproept of zelfs verplicht daar een uitspraak over te doen. Het zal er een keer van moeten komen dat we beseffen dat het op wettelijke basis bescherming bieden aan een volstrekt imaginair opperwezen zich verzet tegen elk rationalisme.

  Maar voor die tijd is alles mogelijk omdat recht geen wiskunde is, op grond waarvan het zeer wel mogelijk is dat het tot een veroordeling van Wilders komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is en blijft een treurige zaak die de fundamenten van onze Westerse vrijheid ondermijnen. Reeds nu is een zelfsensuur waarneembaar als er maar iets over moslims geschreven wordt laat staan dat er een cartoon afgedrukt wordt die verwijst naar de z.g. profeet. In mijn visie wordt de hele rechtzaak van bovenaf gedirigeerd maar de verantwoordelijke zijn te laf om naar buiten te treden en spannen hun ondergeschikten voor hun kar.
  Wanneer krijgt een parlementarier de vrijheid om te zeggen wat hij wil, ook buiten het parlement.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik begrijp uw bericht niet zo goed, geloof ik.

  Het proces is net begonnen en het lijkt erop dat alleen al daarin de kern van uw bezwaar en betoog rust. Alsof alleen het begin van een behandeling voor de rechtbank al zou betekenen dat een bepaalde uitkomst vaststaat.

  Mij dunkt juist dat het precies andersom is en dat, het klinkt voor u wellicht als paradox, er volledige overeenstemming is tussen uw grondpositie en die van het OM. Ik zou die samenvatten als: het is in een democratische rechtsstaat van groot belang om waar in de samenleving twee grondrechten met elkaar botsen, helderheid en duidelijkheid te krijgen over waar nu precies de grenzen liggen. Tot hoever gaat het recht op vrije meningsuiting en waar verandert dat in een inbreuk op andermans rechten?

  Zowel het OM als u vinden het belangrijk om dit te verhelderen. En in de rechtstaat is de rechtbank de enige (en in mijn ogen beste) plek waarin die duidelijkheid kan worden geschapen. Uw betoog zou daarom in mijn ogen nog niet concluderend van aard kunnen zijn, zeker ook niet omdat er na een uitspraak altijd ook nog beroep mogelijk is.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het gaat een keer mis.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Tot nu toe is er maar één iemand die een boek wil verbieden. Je grote vriend Geert Wilders - namelijk de Koran.
  -
  So far there is only one person who wants to ban a book. Your big friend Geert Wilders - namely the Koran.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Tot nu toe is er maar één iemand die een boek wil verbieden. Je grote vriend Geert Wilders - namelijk de Koran.
  -
  So far there is only one person who wants to ban a book. Your big friend Geert Wilders - namely the Koran.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ja ja meneer Jansen, vanaf nu zal niemand meer over de islam durven te praten, bibliotheken moeten boeken over de islam weghalen, geen toerist meer zal, van nu af aan het in zijn hoofd halen om iets mee te nemen wat over de islam gaat, de multiculturele staat doet nu zijn intrede, beren lopen los, marsmannetjes zijn geland, de vulkaan is uitgebarsten....kortom, de wereld vergaat, in 2012.....

  Maar wat zei die Schalken nu precies?

  Voor de rechter heeft u verklaard dat Schalken, heeft geprobeerd u over de zaak van mening te laten veranderen.

  Ook bij de recherche zei u: "Ik heb aangegeven dat het een ketterproces was. Schalken heeft wel degelijk geprobeerd mij van mening te laten veranderen"

  Maar in een boek schrijft u juist van niet!!

  Namelijk:
  "Schalken heeft geprobeerd mij van de ‘redelijkheid van zijn standpunt’ te overtuigen, die woorden herinner ik me precies, maar hij heeft geen moment geprobeerd, of gezegd, dat ik mijn mening, dat het hier een ketterproces betrof, diende te herzien. Het ging hem er vooral om dat ik de intellectuele uitdaging van een en ander positief zou waarderen"


  'Die woorden herinner ik me precies'
  Juist, dus een slecht geheugen kan ik u niet aanpraten.

  Volgens Moszkowicz mag Wilders niet worden vervolgd, voor een groot deel doordat de raadsheer u zou hebben geprobeerd te beïnvloeden.
  Maar dit belangrijke punt voor Moszkowicz wordt onderuit gehaald door uw tekst in het boek, of klopt die tekst ook al niet?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ EH,
  Ja heel kien opgemerkt dat er een verschil in de uitspraken van Jansen gevonden kan worden, maar ook net zo irrelevant.
  Balken en splinters, het blijft voor je een opgave.

  Jansen maakt in dit artikel nogal snel een fout: "From now on", schrijft hij. Het moment toen de drie van Breda ondanks hun veroordeling en weerstand van de bevolking toch hun terechte straf konden ontlopen dankzij een (christelijke) politicus, ligt ver achter ons. Met een particuliere opvatting betreffende "mededogen" werd aan de Nederlandse rechtsstaat een flinke klap toegebracht. Politiek versus rechters, nu is het andersom.

  Een ander verschijnsel is op
  zetten van verschillende petten. In nederland kijkt niemand er van op dat je op het ene moment een vertegenwoordiger bent van de bevolking, een volgend moment een heuse ambtlijke functie bekleedt en wat later bij de topgraaiers van het bedrijfsleven/zorgverzekeraars behoort. Voorbeelden van Wim Kok, huidige commissaris van de Koningin Brabant en recentelijk Eurlings, zorgverzekeraar de Korte en Burgemeester en onafhankelijk rechter Wolfsen, maar de lijst is vele malen langer, want zo ben je een onafhankelijke journalist en zo ben je persvoorlichter van de minister.
  Allemaal vrienden en vriendinnetjes van elkander die bij verschillende gelegenheden en in verschillende hoedanigheden Glas, Plas en Was doen.
  Het is vanzelfsprekend dat deze poel van inteelt vroeg of later tot een einde komt. Al was het enkel door het gemis aan intelligentie.

  Zo zie ja maar, EH, ook hier is de rol van de islam van geen betekenis, maar de dociele houding van de burger.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Sirik
  ["topgraaiers van het bedrijfsleven/zorgverzekeraars behoort. Voorbeelden van Wim Kok,"]
  Die graaier Wim Kok heeft in 6 jaar tijd € 300.000,- verdiend aan z'n bestuursfunctie.
  Da's € 50.000,- per jaar. De helft van wat een Kamerlid verdient. Zelfs nog minder dan wat Wilders, de grootste lafaard en bedrieger die Nederland ooit gekend heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Het valt mij op dat de rechtspraak in Nederland steeds meer overeenkomsten vertoont met die van achterlijke islamitische landen, die weer vergelijkbaar is met de Spaanse inquisitie tijdens de 16e eeuw.

  Kortom we gaan weer eeuwen terug in de tijd.


  Maurits Dekker

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @Henk,
  Het gaat mij hier niet om salaris danwel het democratisch tekort. Beslissingen worden niet in het openbaar gemaakt, niet door de door ons aangestelden, maar in het geniep door niet-volksvertegenwoordigers.
  Niet als gevolg van het Wilders proces maar langer dan dat.
  Het Wilders proces toont de rot aan. De potsierlijke val is ingezet, een kwestie van geduld.
  Dit regime kenmerkt zich door meer wetten, meer bemoeienis met de burger. En nooit minder.

  "Alles binnen de koran, niets buiten de koran, niets tegen de koran"
  Leve het Amsterdams zwemuurtje voor de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. MD,

  De inquisitie is een kwaadaardig bijproduct van de Moorse overheersing in Spanje, misschien ?


  "Het artikel gaat over "Justitiëel gebruik van foltering: Had het Middeleeuwse Europa het van de islam ?", maar in de inleiding staat ook het volgende:

  In de meest recente uit een serie essays van John J. O'Neill, wijdt hij uit over de langdurige schade die islam heeft aangericht aan de Europese cultuur tijdens de eeuwen van de islamitische expansie. Uitvloeisels van de eeuwenlange invloed van de islam waren de Inquisitie — mogelijk zelfs een christelijke variant van de Sharia rechtbank — de Atlantische slavenhandel en het meedogenloze Spaanse optreden in Midden Amerika.

  Wat de inleider hier vermoedt, nl. dat de inquisitie geïnspireerd was door een shariarechtbank, verdient een uitvoeriger uitwerking, want er zijn inderdaad veel aanwijzingen voor..enz.."

  BeantwoordenVerwijderen
 20. En zo wordt een voorschot genomen op het monddood maken van "ongewenste" vrij verkozen volksvertegenwoordigers.
  "Spreek de waarheid, maar niet zo luid dat een ieder het horen kan".

  Maar dat de Nederlandse rechtsspraak reeds lang alle contact met de bevolking verloren heeft, niet in het minst door verregaande arrogantie, maar ook doordat diegenen die de rechterlijke macht benoemen datzelfde contact eveneens kwijt zijn. Vreemd dat een vrij en democratisch gekozen volksvertegenwoordiger het zwijgen wordt opgelegd door een instituur dat noch gekozen (doch benoemd0 is en zich ook onttrekt aan controle en correctie.

  Het failliet van de rechtsstaat...

  BeantwoordenVerwijderen
 21. "volksvertegenwoordiger het zwijgen wordt opgelegd door een instituut dat noch gekozen (doch benoemd) is en zich ook onttrekt aan controle en correctie."

  Wat er met je kan gebeuren als men zich ongevoelig maakt van controle en correctie, is in Frankrijk te zien.
  Speciale wetgeving(!!) vebiedt journalisten om te berichten over prive zaken van de elitetopambtenaren.
  Gevolg is dat DSK nu met armbandjes rondloopt.
  En er zijn natuurlijk meerdere DSK's. Zoals bij de olympische spelen bijvoorbeeld of WK voetbal.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. U bent de nederlandse taal zeer wel machtig, u publiceert op een nederlandstalige weblog over een rechtzaak in Nederland. Waarom dan een epistel in het Engels? Is dat om de toegang voor mij en sommige anderen wat moeilijker te maken? Met mijn 2 jaar Mulo moet ik mij regelmatig behelpen met een woordenboek hetgeen het lezen en begrijpen een stuk onaangenamer maakt. Graag zag ik een vertaling, wat voor u toch eenvoudig zou moeten zijn. Joop

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Ho stop,wat is dit?
  Arabist Hans Jansen schrijft op een Nederlands blog, over een Nederlandse rechtzaak, aangespannen tegen een Nederlandse politicus, voor een grotendeels Nederlands publiek in het ENGELS?Natuurlijk kan ik het lezen,maar dat beantwoord niet de vraag;waarom in godsnaam?Lopen we nog het risico dat het volgende keer in het opperarabisch is?

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Vandaag zag ik op de voorpagina de SGP getypeerd worden als de "polder-taliban". De uitdrukking scheen al eens eerder door VVD-ers te zijn gebruikt als het ging om de SGP. Van grote commotie hierover heb ik nog weinig vernomen.
  Nu staat de SGP m.i. nogal wat verder af van de echte Taliban dan ettelijke moslims te onzent. Maar ik vermoed dat wanneer een groepering van een bepaald type radicale moslims zou worden getypeerd als "Poldertaliban" of "Nedertaliban", ondanks het feit dat in dit geval die uitdrukking meer adekwaat zou zijn dan wanneer de SGP daarmee wordt getypeerd, veel commotie zou volgen om het bijzonder beledigende karakter van deze typering.
  Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat door de typering van de SGP als Poldertaliban het kwaad van de echte Taliban wordt gebagatelliseerd, net zoals het kwaad van het nazistisch antisemitisme wordt gebagatelliseerd wanneer vriendelijke islamcritici met nazi's worden vergeleken.
  Maar eigenaardig blijft toch de hoge mate van algehele verontwaardiging in het geval dat er sprake is van mogelijk door moslims als beledigend op te vatten typeringen, in vergelijking tot de relatieve onverschilligheid in het geval van typeringen die door anderen dan moslims, in dit geval SGP-ers, toch zeker als minstens zo beledigend zouden kunnen worden opgevat. Misschien heeft dat te maken met het feit dat SGP-ers, anders dan de echte Taliban, hoe zeer ze ook beledigd worden, toch geen aanslagen plegen, bommen plaatsen of vlaggen verbranden.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Misschien, als je de term polder -taliban wat luchtiger zou begrijpen, dat je er dan wel uit komt. Natuurlijk is de SGP niet te vergelijken met de aanhangers van het enige echte ware geloof, maar dat weet iedereen.
  De vlag dekt de lading indien bedoeld zou worden dat de SGP, net als de taliban anti-democraten, totalitaristen zijn.
  Middels democratie misbruiken zij deze om anderen hun wil op te leggen en dat is niet netjes.

  Waarom zou een SGP-er zich inzetten tegen (landelijke) abortuswetgeving, winkelsluitingswetten, werken op zondag, etc. terwijl hij/zij daar geen last van hoeft te hebben ?
  Als men, als gelovige abortus als een zonde beschouwt, is er maar één ding wat hem/haar te doen valt: Niet doen ! Niet gaan winkelen of werken gaan op zondag, Radio uit en fiets binnen. En bemoei je met je eigen zaken.

  Nu, ter volledigheid, de SGP is niet de enige. De milieu-beweging, anti-discriminatiebeweging, socialisten en andere katholieken hebben diezelfde fascistische neiging.
  Alles onder de vlag: eigen mening eerst, weg met de gemeenschappelijkheid !
  Samengevat tolt er in het hoofd:
  "Tutto Nello Stato, niente di fuori al. dello Stato, nulla contro lo Stato "
  Om anderen te verbieden te leven zoals geschreven staat in het enige echte boek is pure dwingelandij.

  Bescheidenheid is hier de oplossing voor de SGP. Men zou zich daar kunnen afvragen welke geschenken zij de nederlandse samenleving/gemeenschap te bieden heeft vanuit de eigen opvattingen/zienswijze en welke gezamelijke toekomst zij zien, in plaats van een eisenpakket.

  Idem dito voor Communisten, kapitalisten, katholieken, groen-aanhangers, globalisten, enz...., behalve de koran-lezers, want dat zou al te naïef zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Wie alsnog gratis het boek:
  Alms For Jihad, Charity And Terrorism In The Islamic World van J. Millard Burr And Robert O. Collins,
  wil lezen kan het hier downloaden.

  http://defendingfreespeech.wordpress.com/2010/02/16/alms-for-jihad-charity-and-terrorism-in-the-islamic-world/

  Het boek is wel nog te koop, maar dan slechts antiquarisch en de laagste prijs die ik kan vinden is €127,00

  Op de onderhavige webstek worden ook nog enige andere "verboden" boeken genoemd, dus wie zijn bibliotheek betreffende de geinstitutionaliseerde haat wil uitbreiden, ga zijn gang! Lees ook verder op de webstek.

  Nog enige interessante links
  http://creepingsharia.wordpress.com/2009/08/25/bin-mahfouz-libel-tourist-dead/
  en
  http://creepingsharia.wordpress.com/2010/09/03/alms-for-jihad-video/

  Overigens is iedere religie die mensen wil knechten met geboden en verboden geen cent respect waard. Helaas voor de doodgewone Moslim loopt zijn religie voorop in de rij van verderfelijke en verwerpelijk denk(sic)systemen. Jammer!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. @Sirik,
  Je brengt daar nogal veel onder de noemer van "fascisme". Ik dacht dat het fascisme in de oorspronkelijke zin des woords niet meer bestond, maar zoals jij het begrip hanteert is fascisme alom. SGP, katholiek, socialist, niemand is vrij van fascisme, Niemand die voor een ander denkt te kunnen uitmaken wat goed voor hem is, of die een ander iets zou willen verbieden is vrij van fascisme. Ai mij, dan ben ik misschien zelf ook wel een fascist.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Als je goed leest schrijf ik fascistische neigingen.
  ik had ook totalitaire neigingen kunnen voorstellen.
  Maar waar het op neer komt is dat de ene de andere hun wil neigt te willen op leggen en dan nog wel via wetgeving.
  De huidige trent is dat men gaarne over (mijn) rechten wil spreken maar nooit over plichten en verantwoordelijkheid en dat is uiteindelijk funest voor de gemeenschappelijkheid.

  De SGP wil haar eigen agenda verwezenlijken ten koste van de vrijheid van anderen. Ook al indien dit niet noodzakelijk is. Abortuswetgeving is geen dwang om abortus te plegen, maar een bescherming voor diegene die dat wel doet. In dat licht bezien kan de SGP zelfs vóór een abortuswetgeving zijn, maar daar is men te bekrompen, te onvolwassen en onverantwoordelijk voor. Eigen moraal eerst desnoods ten koste van die gemeenschap.
  De SGP vergeet dat zij die gemeenschap die zij onderdrukt veel te danken heeft. Dus waarom het onderste uit de kan.
  Overigens ben ik van mening dat wetgeving nooit moralistisch dient te zijn en vooral eenvoudig en praktisch.

  Een tweede definitie van fascisme gebruik ik daar waar de overheid samenwerkt met het bedrijfsleven.
  De Bea doet buitenlandse reizen namens de Nederlandse gemeenschap. waarom dan het bedrijfsleven op sleeptouw ? waarom aparte afspraken met bedrijfsleven, convenanten, ipv regelgeving voor iedereen. waaromheeft het bedrijfsleven een eigen ingang terwijl vrijwel nooit een zaaltje afgehuurd wordt om eens met de mensen te praten ? Men heeft het dan over de kloof met de burger, maar niet die met het bedrijfsleven.
  waarom bejaardenhuizen, zorgsector overspoeld met miljarden geleend geld. Zijn mensen minder belangrijk dan banken ?

  Dus dat zijn maar twee betekenissen en dus valt dat nog wel mee. Helaas betreft het inderdaad vele maatschappelijke groeperingen. Daar kan ik niets aan doen.

  Jammer dat je over dat ene woordje valt en niet ingaat op de inhoud.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Waren vrijzinnigen in de middeleeuwen trots op een rechter die een ketter vrijsprak?

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Maak van justice Schalken even judge

  BeantwoordenVerwijderen
 31. 'The multicultural state shall have its way.'
  Helaas vrees ik dat dit niet het geval zal zijn als je nog iets verder doorkenkt, als namelijk alleen de islam beschermd wordt zal het einde een monocultuur zijn, namelijk een islamitische, en dat is ook de opzet van de antichristen van deze wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. 'The multicultural state shall have its way.'
  Helaas vrees ik dat dit niet het geval zal zijn als je nog iets verder doorkenkt, als namelijk alleen de islam beschermd wordt zal het einde een monocultuur zijn, namelijk een islamitische, en dat is ook de opzet van de antichristen van deze wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. HansJansen zei...

  "Waren vrijzinnigen in de middeleeuwen trots op een rechter die een ketter vrijsprak?"
  --------------------------------

  Wat is dat nou voor commentaar?
  Het OM eist vrijspraak, en het is duidelijk dat Jansen teleurgesteld is.
  Ach, ze willen weer niet meewerken, die vervloekte 'linksen'
  Het feestje gaat weer niet door, net zoals het feestje niet door ging toen fitna voor weinig beroering zorgde, er liep bijna geen sterveling rond bij het Binnenhof op de bewuste Donderdagavond. (Ik was er zelf getuige van)

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Het feestje gaat weer niet door, net zoals het feestje niet door ging toen fitna voor weinig beroering zorgde, er liep bijna geen sterveling rond bij het Binnenhof op de bewuste Donderdagavond. En Theo van Gogh werd niet vermoord en er stonden geen moslims om zijn lijk heen te glimlachen. En geen der moslims sprak of zei: "Het is zijn eigen schuld, zijn verdiende loon, het is de hand van Allah"
  En niemand zei dat dit nog maar een waarschuwing was.
  Allah akbar.

  En ik was er zelf getuige van.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. Ja Sirik,

  Wilders is groot geworden, helaas vanwege dat soort klappers, niet omdat de beste man enige oplossing heeft of wenst. net zoals de moordenaar van Fortuyn niet begaan was met het milieu, wenst de moordenaar van van Gogh geen vrede op deze aarde, maar is slechts uit is op wanorde.

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Ik had het niet over de moordenaar van Van Gogh.
  Maar de mensen die te vrede waren gesteld.
  Je weet wel: islam is vrede, chronologisch en het ene kan niet zonder het andere.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Sirik,

  Om te overleven heeft Wilders nog veel Mohamed B's nodig, de moord op Van Gogh was dan ook 'n welkome gebeurtenis voor hem, zoals 9/11 een geschenk uit de hemel was voor de CIA, Cheney en co. als die er niet zelf achter zitten. Daarom hoor je hem ook nooit wanneer Tristan, Robert M en Sander V en nog wat gespuis toeslaat, want dat doet het niet goed bij Henk en Ingrid, die namen moeten vreemd klinken, vooral islamitisch. Snapt u het nu?

  het liefst zou Wilders willen dat deze rechtszaak zolang mogelijk blijft voortduren, daar heeft hij zeker baat bij. Alleen daarom al had de rechtszaak nooit aangespannen mogen worden.
  Dat bedoelde ik daar te schrijven.

  De islam en de moslims hebben door toedoen van Mohamed B en Alqaida etc. de schijn tegen, er bestaat geen religie of welk systeem dan ook dat de schijn tegen zich wil hebben, zo ook niet de islam :


  (Bukhari en muslim)
  "Het is duidelijk wat halal en haram is; daartussen bestaan twijfelachtige zaken, waarvan de mensen niet weten wat ze ermee aan moeten. Degene die zich verre houdt van twijfelachtige zaken, heeft zich daarmee weten te zuiveren voor wat zijn religie en eer betreft. Echter, degene die zich met twijfelachtige zaken bezighoudt, komt in het verboden gebied terecht"


  Van Gogh kan nog zo beledigend zijn geweest, zijn moordenaar had de autoriteit niet, (ook niet volgens de islam) en is niet bevoegd om eigenhandig daar verandering in te brengen, daarmee bracht hij de moslims ernstig in diskrediet, en stelt hij de islam in een kwaad daglicht, dus houdt hij zich met verboden zaken bezig.

  BeantwoordenVerwijderen
 38. "..... en stelt hij de islam in een kwaad daglicht, dus houdt hij zich met verboden zaken bezig."

  Dat je hier aan een andere wet dan de nederlandse refereert, maakt het e.e.a. een stuk duidelijker.

  En het is maar zeer de vraag of hij de islam in een kwaad daglicht heeft gesteld.
  Dat doen de eisers voor een Amsterdams halal zwemuurtje en de organisatoren voor gescheiden demonstreren op de Dam ook niet.

  Maar, voor de derde keer, ging het mij niet om de koranische moordenaar, de gedachten van de mensen die tevreden waren gesteld zijn veel interessanter.

  Geen enkele authoriteit, behalve de staten-generaal, is bevoegd, middels wetswijziging, om iemand (in opdracht) te (laten)vermoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Eigenlijk, eigenlijk is dat Europa's verdiende loon.

  De avondlanden krijgen nu echt pas god's toorn op hun gezicht.
  Wieweet heeft dat iets met hun verraad te doen. Hebben ze echt toen wel hun medeburgers van hun gruwenlijke dood gered? Of was de zwijgende meerderheid te laf om hun hand in koud water te steken...?

  Wie zal het weten? Toch stof tot nadenken...

  BeantwoordenVerwijderen
 40. sirik zei...
  "..... en stelt hij de islam in een kwaad daglicht, dus houdt hij zich met verboden zaken bezig."

  Dat je hier aan een andere wet dan de nederlandse refereert, maakt het e.e.a. een stuk duidelijker.
  -----------------------------------

  ongelofelijk hoe je mijn uitspraken uit hun verbanden trekt en citeert!

  Lees aub mijn brief van 28 mei 2011 14:03 van hier boven nog eens.

  Ik refereer juist niet aan een andere wet dan de Nederlandse, dat had je hier kunnen lezen:

  "Van Gogh kan nog zo beledigend zijn geweest, zijn moordenaar had de autoriteit niet, (ook niet volgens de islam) en is niet bevoegd om eigenhandig daar verandering in te brengen"

  Hier staat dus dat het niet alleen volgens de Nederlandse wet verboden is om het recht in eigen hand te nemen, maar ook volgens de islam, die Mohamed B. meent aan te hangen, is dat verboden.

  Vervolgens schrijf je:

  "Geen enkele authoriteit, behalve de staten-generaal, is bevoegd, middels wetswijziging, om iemand (in opdracht) te (laten)vermoorden"
  -----------------------------

  En dat is nu precies wat ik op 28 mei 2011 14:03 schreef!

  Gezien het niveau van de leesvaardigheid moet er inderdaad veel geld naar het onderwijs toe!


  "De gedachten van de mensen die tevreden waren gesteld zijn veel interessanter"
  ------------------------

  Wie zijn deze mensen dan?
  Waar zitten ze?
  Dat wil ik graag weten.
  (Doet me trouwens wel denken aan:
  "Geef eens een voorbeeld:
  -Antwoord:...uuh uuuh uuuh....")

  Maar misschien ken jij ze wel, zet ze hier maar aan de schandpaal zou ik zeggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. "Hier staat dus dat het niet alleen volgens de Nederlandse wet verboden is om het recht in eigen hand te nemen, maar ook volgens de islam, die Mohamed B. meent aan te hangen, is dat verboden. "

  En, nogmaals, hier refereer je aan een wet die niet de nederlandse is.
  Dat het volgens de islam verboden is, wat onzin is, doet er niet toe.
  Islam heeft niets te verbieden. En mocht de islam iets te verbieden hebben is het krachteloos en zonder gevolg....als het goed is.

  Dit, een onmogelijkheid, toch, ten overvloede, te vermelden is op zijn minst intimidatie te noemen. Een suggestie dat de islam wel van enige betekenis is.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. " Maar misschien ken jij ze wel, zet ze hier maar aan de schandpaal zou ik zeggen"

  Waarom zou ik mensen, goede moslims zou ik zeggen, die oprecht een andere kijk op de zaak hebben hun naam achterhalen en voor schut zetten ?

  "En dat is nu precies wat ik op 28 mei 2011 14:03 schreef! "
  Niet !

  BeantwoordenVerwijderen
 43. sirik zei...

  "Islam heeft niets te verbieden. En mocht de islam iets te verbieden hebben is het krachteloos en zonder gevolg....als het goed is"
  -------------------------------------

  Hier ga jij voor schut.
  Moet je luisteren sirik, jouw voorman beweert dat Mohamed B in opdracht van zijn geloof Theo van Gogh vermoorde, nu is het aantoonbaar dat dat niet waar is en door verwezen kan worden naar de krant der fabelen, want ook volgens de islam is het verboden het heft in eigen handen te nemen en wie je niet zint maar om te leggen, ga je ineens raar praten?
  Enerzijds is de islam volgens jouw voorman een 'license to kill' anderzijds heeft de islam niets te verbieden? Dan heeft die niets te gebieden ook, vind je niet?

  Het is duidelijk, je verdraait alles wat ik zeg, om vervolgens eigen stellingen te poneren, je kan niet met voorbeelden komen van mensen die tevreden zijn gesteld met een moord, kortom, je staat nu helemaal droog.


  --------------
  Vraag: Kunt u met een voorbeeldje komen?
  Antwoord: Uh uuh uh.......
  --------------

  Inderdaad, dacht ik al.

  BeantwoordenVerwijderen
 44. " want ook volgens de islam is het verboden het heft in eigen handen te nemen en wie je niet zint maar om te leggen "

  Klopt ! Je dient iedereen om te leggen die daarvoor, volgens de richtlijnen der islam, om te leggen. Dus eigen initiatief is er niet bij. Wie komen er, naast Theo van Gogh, maar eigenlijk Hirsi Ali, daarvoor in aanmerking ?
  Homo's, overspeligen, enz. en joden natuurlijk. Dat staat er bijna letterlijk in.

  En ik wist het niet maar kennelijk heb ik een voorman, wie ?
  Ik ga toch echt geen namen opschrijven van mensen die ik toevallig ontmoet om ze na jaren hier op te kunnen hoesten.

  ", jouw voorman beweert dat Mohamed B in opdracht van zijn geloof Theo van Gogh vermoorde, nu is het aantoonbaar dat dat niet waar is en door ".

  Ik denk niet dat een geloof opdracht geven kan, maar geinspireerd is B wel geraakt door het boek. Dat heeft hij zelf, tijdens het proces, zelf verklaard.

  Hij is kennelijk niet de enige die er zo over denkt, naast de goedkeurende omstanders heeft B geen afkeuring van islamitische geleerden gekregen.
  Het uitblijven van woorden van afkeuring uit Mekka, blijkt een goedkeuring.
  En ! Het staat in de koran. Diegenen die de islam beledigen zijn het haasje.

  Maar dat is zuiver toeval.

  BeantwoordenVerwijderen
 45. "Diegenen die de islam beledigen zijn het haasje"
  ---------------------

  Zo zo, Sirik kent de koran beter als ik!
  Waar staat dit dan in de koran?
  Ik ken het boek uit m'n hoofd, mij kun je niet belazeren met Hans Jansenpraat, ik kan tal van verzen citeren die jouw ongelijk aantonen, maar voor ik dat doe, wil ik aan jouw vragen, zonder te knippen en te plakken, verzen aan te halen waaruit dit blijkt.
  Je hebt A gezegd, dus wees flink en zeg ook de B, en let er op dat je je zelf niet klem brabbelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 46. Nu, daar kunnen we kort over zijn.
  Of het er nu in staat of niet doet er namelijk niet toe.
  Het gebeurt of het gebeurt niet, dat is bepalend.
  neenm nu de aanval van de usa op Irak. Volgens de grondwet gebeurt zoiets niet en toch is het gebeurd.
  snap je ?
  Vele usa christenen vinden dit afschuwelijk en anderen weer niet.

  Met de islam is het zelfde geval.
  Of het er nu staat of niet, het gebeurt toch wel. Volgens sommigen middels de hand van de Alziende, maar dat staat ook nergens.

  Dus of het er nu staat of niet, is niet belangrijk.
  We moeten er samen, in goede harmonie, er voor zorgen dat het niet gebeurt door moslims.
  Toch ?

  BeantwoordenVerwijderen