Kerk in Actie spreekt zich zichzelf tegen inzake Israel bashing

Naar aanleiding van ons persbericht 'Wanneer stopt ook de PKN met het financieren van
Israel-bashen?' ( http://www.likud.nl/pers030.html ) is Kerk in Actie met een reactie gekomen,
onder de titel 'Kerk in Actie wil Israël niet beledigen'

Daarin staan allerlei tegenstrijdigheden en onjuistheden:

1. Over de steun aan Sabeel Nederland

Op de vraag of Kerk in Actie de Vrienden van Sabeel financieel ondersteunt wordt het volgende
antwoord gegeven:
a. "Nee, Kerk in Actie geeft geen financiële steun aan de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel."
b. "Wel kan er in voorkomende gevallen op omschreven activiteiten worden samengewerkt."

>>> Draai de volgorde van de punten a. en b. om en u ziet dat Kerk in Actie zichzelf tegenspreekt.


2. Over de band met Sabeel Nederland

"Deze organisatie [de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel] stelt zelf prioriteiten en is
verantwoordelijk voor haar eigen daden en uitspraken."

Strikt formeel klopt dit. Echter:a. Er wordt door de Kerk in Actie wel mee samengewerkt, zie punt 1b.
b. Vier 4 PKN dominees en 1 PKN lid maken deel uit van het bestuur.

>>> Dan kan je als PKN toch niet volhouden dat je er niets mee te maken hebt.


3. Over bruggen bouwen

"Kerk in Actie blijft bruggen bouwen in het Midden-Oosten. Kerk in Actie kreeg de opdracht van
het bestuur ('de synode') van de Protestantse Kerk om waar mogelijk te werken aan verzoening.
Dat is niet eenvoudig in een situatie waarin de relaties ernstig verstoord en gepolariseerd zijn.
Toch geloven we er in en werken we eraan met ons programma ‘Bouwen aan Bruggen in het
Midden-Oosten’."

>>> Hoe kan je werken aan verzoening als je Bethlehem (in Palestijns autonoom gebied) benoemd
als "binnen de gevangenismuren van het imperialistische bewind."

>>> Hoe kan je bruggen bouwen als je de door nazi-Duitsland geïnspireerde en betaalde Arabische
opstand van eind jaren dertig "een opmerkelijk succes noemt" ?
Wetende dat daarbij door de nazi's bewapende bendes honderden Joden en duizenden gematigde
Palestijnen doodden, die laatsten juist omdat die vreedzaam wilden samenleven met de Joden.
Is dat 'bruggen bouwen', de moordpartijen van nazistische, Jodenhatende moslim-fundamentalisten
een succes noemen?

>>> De door Kerk in Actie gesubsidieerde Nederlandse medewerkster Meta Floor van Sabeel
Internationaal verspreid onware anti-Israel informatie, zie:


4. Over de Gaza-vloot

Kerk in Actie stelt: "Ondersteunt Kerk in Actie de Gaza vloot? Nee."

>>> Er gaat wel subsidie naar Sabeel Internationaal, dat oproept tot de Gaza Vloot.

Zoals op de site van Sabeel Nederland staat:
"... heeft het bestuur van de Vrienden van Sabeel in Nederland na overleg met Sabeel Jeruzalem
besloten de Vorming van een Internationale Vrijheidsvloot naar Gaza voluit te ondersteunen.
Uit Jeruzalem ontvingen we het volgende bericht:
Sabeel supports any nonviolent initiative against the siege of the Gaza strip including support for
the flotillas. Thank you for asking us.With best wishes, Naim Ateek."

Ter herinnering, uit ons vorige persbericht: deze 'hulpvloot' wordt georganiseerd door antisemieten
en mensen met banden met terroristische organisaties.
Een meerderheid van de Tweede Kamer - waaronder alle christelijke partijen - noemt het een
"dwaze provocatie".
Sabeel Nederland roept op tot anti-Israel demonstraties, waar behalve aanhangers van Sabeel
neo-nazi's en Hamas aanhangers op af komen.


5. Over de Israel boycot

a. "Kerk in Actie voert het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland uit en wijst een algemene
boycot af. De Protestantse Kerk wil juist activiteiten stimuleren, die bruggen slaan tussen de
gemeenschappen in dit conflict, om zo bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige vrede.
Oproepen tot boycot kunnen dat verstoren."
b. "Sabeel is een voorstander van geweldloos verzet en keurt een boycot om die reden niet af,
maar ze roept er niet zelf toe op."

>>> 4b is onwaar, Sabeel Internationaal heeft op 28 februari 2011 een verklaring aangenomen:
"We see boycott and divestment as non-violent tools for justice, peace and security for all."
[Wij zien boycot en desinvestering als vreedzame instrumenten voor rechtvaardigheid, vrede en
veiligheid voor iedereen.]

>>> Dus ook strijdig met de bewering van Kerk in Actie in 4a.Conclusie

Het staat vast, dat de PKN via haar fondsenwervingorganisatie Kerk in Actie het werk van Sabeel
Internationaal steunt, zowel financieel als moreel.
PKN heeft ook nauwe banden met Sabeel Nederland (4 PKN dominees plus 1 PKN lid in hun
bestuur, steun flottielje, steun van het anti-Israel 'Kairos-document', steun Nakba-dag, etc.), dat
zich evenzeer anti-Israel op stelt en zich daarbij zelfs verbindt met antisemieten en terroristen.

Kortom, de Protestantse Kerken Nederland zijn direct en indirect verantwoordelijk voor
al dit Israel bashen.

Wij hopen dat deze informatie er toe leidt dat PKN leden en voorgangers zullen eisen van
de PKN dat alle subsidies worden stopgezet en dat de relaties met Sabeel Nederland en
Sabeel Internationaal worden opgezegd.
Zodat de PKN laat zien dat zij inhoud geeft aan haar "onopgeefbare verbondenheid met
het volk Israel".Gerbrig Arends                       PKN dominee
Kees Broer                             namens Keesjemaduraatje        http://keesjemaduraatje.web-log.nl
Ben Kok                                 namens Tora-Yeshua               http://tora-yeshua.nl
Tom Struick van Bemmelen      namens Likoed Nederland        http://www.likud.nl

2 opmerkingen:

 1. Het tot op het bot verrotte links-christelijk denken en handelen is alle schaamte voorbij.
  Kijk naar een Doekle Terpstra.
  Het omdraaien der waarden, haat (laten) zaaien en van slachtoffer dader maken is nu een standaard politiek uitgangspunt.

  Tot de laatste kerkganger het licht uitdoet.

  Godzijdank. Haleluja

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Tot de laatste kerkganger het licht uitdoet. Godzijdank. Haleluja"

  Ik denk dat likut-Nederland niet kan/wil doorhebben dat het bashen der joden alleen nog maar door de cabalistische tak der jodendom zelf het geloofwaardigst gedaan kan worden. Jahverhip zeg. Abba-abba-sabbachtani. Groetjes aan die debiel afgerichte neparabist van jullie antigoyistische haatzaaistekje alhier...

  BeantwoordenVerwijderen