Wie is de vijand?

Geert Wilders is daar heel precies in: niet de moslims maar de islam. Als hij daar gelijk in heeft, is het wonderlijk dat het van islamitische kant zo stil is terwijl in Nederland het debat over Wilders en de PVV op orkaankracht voortbuldert. Wie eigenlijk zijn degenen die protesteren en reageren wanneer Geert Wilders met een twitter van 140 tekens dagenlang de landelijke discussie beheerst?
De freefight tussen Geert Wilders en zijn vijanden is schadelijk want de reputatie van de Nederlandse staatsmedia wordt er door aangetast. Het is maar de vraag of die reputatie in de komende jaren weer makkelijk te herstellen zal zijn. De staatsmedia hebben immers in dit debat partij gekozen, en dat is stellig vanuit de nobelste motieven denkbaar gedaan. Maar de programmamakers, van hoog tot laag, aarzelen niet te laten merken hoe zeer zij wel aan de goede kant staan. Wie in dit debat de verkeerde kant heeft gekozen, is immers een fout mens. En foute minderwaardige mensen, dat willen we niet zijn.

Dat de programma’s van de staatsomroep ondertussen daardoor er zijn gaan uitzien alsof ze gemaakt zijn door onbevoegde uitzendkrachten die door een Noord-Koreaans propagandabureau aan Hilversum zijn uitgeleend, nemen we dan maar op de koop toe. Het raarste daarbij is dat de media de windrichting verkeerd beoordelen. De staatsmedia zeilen nog steeds op de koers van Paarsplus, terwijl Paarsplus allang het roer uit handen heeft moeten geven. Als je iets dat zo dicht bij huis ligt verkeerd beoordeelt, wat beoordeel je dan nog meer verkeerd? Hoe kunnen de Nederlandse staatsmedia straks nog een redelijke graad van betrouwbaarheid terugwinnen?

Dat de staat de moslims via de islam wil aanspreken, is niet in overeenstemming met de structuur van Nederland. De katholieken worden toch ook niet via de bisschoppen door de staat aangesproken? Het bestuur van een vereniging overlegt wanneer er moeilijkheden zijn, toch niet met de dominees die lid zijn van de vereniging, maar met de algemene ledenraad? Welke moslims hebben ons eigenlijk gevraagd om de imams en de moskeeverenigingen, en de bond van moskeeverenigingen, en de liga van de bonden van moskeeverenigingen, en het centraal comité van de liga’s van de bonden van moskeeverenigingen, als de belangenbehartigers bij uitstek van de nieuwkomers in Nederland te zien? Juist, de imams en hun directe aanhang zelf hebben dat gedaan. En voor onze geliefde elite zal het wel goed zijn uitgekomen. Extra overheidssteun aan een nog niet zo mondige minderheid verzwakt de positie van de mondige en lastige meerderheid. De imams en hun hofhoudingen zullen de ego’s van de Hollandse machthebbers bovendien wel kunstig hebben gemasseerd.

Moslims zelf weten maar al te goed hoe gevaarlijk de islam kan zijn, en houden zich stil in het Nederlandse debat. Alleen de imams en hun hulptroepen geven zo nu en dan een salvo af. Gelukkig bijna altijd geheel over de hoofden van de Nederlanders heen. Geert Wilders is dan wel niet zondeloos, foutloos, onfeilbaar, alwetend en almachtig – maar hij heeft wel beter door dan de andere omstanders wat er gebeurt en wat er ‘namens de islam’ wordt uitgebroed. Uiteraard wordt hem dit door iedereen kwalijk genomen, zeker door de activisten van de Linkse Kerk, maar gelukkig wordt hij professioneel beschermd en bewaakt.

De islam stelt eisen aan de samenleving. Dat is het goed recht van elke godsdienst of ideologie, zelfs als het rare eisen zijn. Eisen stellen, dat doen de pacifisten en de vegetariërs ook, om nog maar te zwijgen van de organisatoren van de gay parade, de gereformeerden, de pedofielen die zich verenigd hebben in de vereniging Martijn, de vakbonden en de eco-socialisten in al hun schakeringen. De lijst van eisers en eiseressen is oneindig lang.

Het wordt pas raar en het wordt pas onrecht wanneer de heersende elite die eisen niet alleen buiten de democratische processen om inwilligt, maar ook nog eens op die eisen vooruit gaat lopen en – bij wijze van spreken, dat dan weer wel – met de pet in de hand bij de imams gaat vragen of er niet nog wat te eisen valt. ‘Eerwaarde, zou u graag willen dat we dit boek/deze film even gaan verbieden? Begeert u misschien vrijdom van huur voor uw moskee of uw clubgebouw? Tot uw dienst, eerwaarde’. Het wordt allemaal pas onrecht als de elite ‘om problemen te voorkomen’ maatregelen gaat nemen waar eigenlijk geen normale, brede vraag naar bestaat en waar evenmin een passende rechtvaardiging voor te leveren is.

Een paar eigenlijk onschuldige voorbeelden: bepaalde elite-brontosaurussen worden haastiglijk maar vast anti-joods, omdat ze in boekjes hebben gelezen dat de koran dat ook is. (Ouderdom maakt haastig). Dominees bieden de moslims die in het gebied van hun parochie wonen een maaltijd aan, en snijden dan zelf onmiddellijk het halal-probleem aan. (Wacht even af, zou ik zeggen, wat uw gasten zelf er van vinden). Militairen die ergens ter wereld in een VN-missie zitten, beginnen te pruttelen over de vraag of hun moslimse collega’s wel een biertje ‘mogen’ meedrinken. (Zijn die mensen eindelijk op de goede weg, gaan hun Hollandse collega’s ze voor de voeten lopen met vroom gekwezel). Tijdens een staatsbezoek gaat een staatshoofd rondlopen verkleed als een haremslavin uit een oude Hollywoodfilm. (Geen commentaar).

Maar het ziet er niet naar uit of het bij zulke dingen blijft. Er is kwaad weer op komst. Denk maar aan het niet (mogen? durven?) ingrijpen van de politie bij allochtoonse straatterreur, of de gevolgen van het islamitische huwelijksrecht en andere sharia-regels. Elk feit op zich is niet meer waard dan een wereldwijs schouderophalen. Alles bij elkaar zijn het desalniettemin geen druppels maar is het een tsunami die veel geld kost en veel misère schept – zeker ook voor veel moslims in Nederland.

De onderzoekster Bat Ye’or heeft een woord bedacht dat weergeeft wie of wat onze vijand dan wél is: dat is de dhimmitude, de zucht tot onderwerping aan de regels van de islam, dan wel de zucht tot onderwerping aan hoe wij denken dat die regels luiden. Het woord ‘dhimmitude’, dat sinds het bedacht is al vele tienduizenden treffers geeft op Google, is de zucht zich te onderwerpen aan een van buiten komend totalitair islamitisch systeem - zelfs wanneer de inhoud van dat systeem nog maar half bekend is, en zelfs nog voordat de eisen die dat systeem stelt duidelijk bekend zijn gemaakt. Mogelijk is dhimmitude een variant op het Stockholm-syndroom, dat is een kwestie voor specialisten op het gebied van de zielkunde.

‘Dhimmitude’ is afgeleid van dhimmi, een Arabisch woord dat meestal uitgesproken wordt als zimmie. ‘Dhimmi’ is de term die de sharia gebruikt om christenen en joden aan te duiden die de superioriteit van de islam hebben erkend, maar in ruil daarvoor nog wel hun eigen geloof mogen blijven belijden, uiteraard tegen betaling van een heffing en met een paar beperkingen, zoals geen zichtbare kruistekens aan de openbare weg, op de mijter van Sinterklaas, of op het overhemd van een Amsterdamse trambestuurder. Onder de islam werden dhimmi’s met het zwaard gedwongen zichzelf te vernederen en te verloochenen. Dhimmitude daarentegen is de gretige vrijwillige zelfverloochening en voorzorgzucht die door de westerse elite wordt bedreven, in de hoop een wit voetje te halen bij de Wijzen van Mekka en Medina.

Die zelfverloochening wordt gretig gepleegd, omdat veel leden van de westerse elite uit onwetendheid en gebrek aan beschaving de westerse cultuur haten, en deze cultuur schuldig achten aan een menigte van kwaadheden, zoals daar zijn slavernij, vrouwenonderdrukking, inquisitie, kruistochten, imperialisme, en weet ik wat allemaal niet nog meer. Alleen met behulp van geschiedvervalsing is deze houding van zelfbeschuldiging vol te houden, want het Westen heeft de slavernij juist afgeschaft, en kan wat betreft humaniteit aan velen een voorbeeld geven. Zie de handboeken en de propaganda. Qua handboeken: begin bijvoorbeeld met die van Rodney Stark of met Ibn Warraq’s recente Why the West is Best, 2011.

De strijd is niet tegen de moslims. De strijd is niet tegen de islam. De strijd is tegen een elite die maar al te graag de vrijheden in de uitverkoop doet, tegelijk met de gelijkheid van een ieder voor de wet, in de waan daarmee anderen te behagen. Omdat die anderen meestal buitenlanders en buitenlandse mogendheden zijn, is het moeilijk de juiste strafrechtelijke kwalificatie voor dit gedrag te vinden. Of misschien ook juist niet.

Wanneer de vrijheden en de gelijkheid voor de wet eenmaal verdwenen zijn, zullen die niet vanzelf terugkomen. Wanneer antiwesterse antiwetenschappelijke gewelddadige godsdienstige activisten eenmaal het roer in handen zullen hebben weten te krijgen, zal de elite, hoe ze zich ook verkleedt, nog een bittere pil te slikken krijgen. En de bevolking zal zwaar lijden.

Iedereen heeft vijanden. De kunst is daar niet te veel aandacht aan te besteden, en alleen die vijanden op afstand te houden die er toe doen. Dhimmitude doet er toe. Dhimmitude moet op afstand worden gehouden. Daar kunnen we niet precies genoeg in zijn.

17 opmerkingen:

 1. Voortreffelijk verhaal hoe de zgn. dhimmie zijn/haar werk doet.
  Een goed voorbeeld is het type Jan Mulder, die keer op keer als zgn. verhevene(feitelijk een domme dhimmie) de Nederlander van goede wil schade toebrengt.Je kunt met behulp van een stukje carbonpapier, bestaat het nog wel, het gedrag van Jan Mulder vrijwel gelijk stellen met bevoorbeeld een Ruth Peetoom.Ze zaten tegenover elkaar aan de varatafel hun obligate goedheid ten koste van een redelijk evenwichtige nederlandse samenleving te verkopen,weg met ons, god voor allen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Voortreffelijk verhaal hoe de zgn. dhimmie zijn/haar werk doet.
  Een goed voorbeeld is het type Jan Mulder, die keer op keer als zgn. verhevene(feitelijk een domme dhimmie) de Nederlander van goede wil schade toebrengt.Je kunt met behulp van een stukje carbonpapier, bestaat het nog wel, het gedrag van Jan Mulder vrijwel gelijk stellen met bevoorbeeld een Ruth Peetoom.Ze zaten tegenover elkaar aan de varatafel hun obligate goedheid ten koste van een redelijk evenwichtige nederlandse samenleving te verkopen,weg met ons, god voor allen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Gelukkig kan het linkse loederschap proefondervindelijk de zegeningen van de islam in de praktijk van de arabische lente aanschouwen. Daar gaat nog veel bloed vloeien en de moslim broeders treft alle blaam. Dat zal met veel leugenachtige taqqiya moeten worden toegedekt.
  Maak de break maar fast.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het onderscheid tussen Islam en moslim blijft problematisch en hypocriet. Hoe kun je een ideologie veroordelen maar de aanhangers niet. Dat moet HJ mij toch eens goed uitleggen.

  Je moet iemand die een totalitaire ideologie aanhangt daarop kunnen aanspreken. Daarmee hoef je zijn hele persoon nog niet meteen te veroordelen, maar wel het gelovige deel daarvan. Helaas is dat bij moslims altijd een groter deel dan je zou willen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hulde!
  Er is u grote dank verschuldigd voor de wijze waarop u het gevaar van de Islam onder de aandacht brengt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een ander goed voorbeeld is Elsevier waar, wanneer er in een posting het woord "dhimmie" valt je weggecensureerd of een permanente ban oploopt. Wie is de vijand? Een goede vraag waar dhr. A Joustra wel een antwoord op weet: persephone!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Spijker op de kop, meneer Jansen! Niet de Moslims zijn het grote probleem, maar de Nederlanders die uit schijterigheid of opportunisme buigen voor elke echte of vermeende eis van de kant van Imams en anderen die denken namens de Islam te mogen spreken. De voorbeelden zijn legio. Iedere Moslim mag ons vragen iets te doen of na te laten. Het is aan ons om dat vriendelijk doch beslist te weigeren als we dat anders zien.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wij kennen in NL een aardig aantal woorden die de dhimmiehouding juist weergeven.Wat te zeggen van slijmballen,schijheiligerds,hielenlikkers etc etc.Dat soort iha linkse engerds hebben zich ook in de 2de wereldoorlog stevig gemanifesteerd.In feite zijn het nl verraders van het ergste soort.En, hoewel ik al vele jaren geen NLse tv meer wens te zien kan ik me nog goed heugen dat je er op dat medium mee dood gegooid wordt.Mijnheer Jansen,blijven schrijven aub.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Vorige week kwam ik langs de Chinese ambassade. Daar was toevallig een demonstratie aan de gang van een stuk of twintig moslims. Ze waren duidelijk strenggelovig: regelmatig knielden ze op de stoep neer om gezamenlijk te bidden. Ze hadden allemaal een grote pluisbaard. Tussen de andere borden en spandoeken wapperde ook duidelijk zichtbaar de zwarte fundamentalistenvlag.

  Ik stapte op ze af en vroeg nieuwsgierig waartegen ze protesteerden. Het bleken Marokkaanse jongeren te zijn die hun Oeigoerse geloofsgenoten wilden ondersteunen. Maar binnen één minuut ging het al over het onderwerpen van de wereld. "Nu demonstereren we nog vreedzaam, maar binnenkort zullen we strijden met het zwaard om de hele wereld aan de islam te onderwerpen." Ik verzin dit niet. Ik hoefde ze niet te prikkelen, ze begonnen er spontaan over. Wat zou het mooi zijn als Alexander Pechtold mee had kunnen luisteren...

  Een uurtje later kwam ik er weer langs, toen waren ze net weer weg. Aan de oostkant van de stoep lag een grote uitgesmeerde hondendrol. Daar moeten er een paar met hun neus vlak boven hebben gehangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het zou een goed begin zijn als men de islam zou willen zien voor wat het is! Dat klinkt vreemd, maar dat is het niet. De islam is geen geloof maar een georganiseerde misdadige organisatie. Het voldoet aan alle kenmerken. Er zijn slachtoffers en er wordt geschoven met geld. Dat de islam zich voordoet als een geloof is geen enkel bewijs. Zodra het bestuur van de pedo-vereniging Martijn verklaart dat pedofilie ook een geloof is dan is daar niets tegen in te brengen, het zijn maar rituelen. Zodra de Costa Nostre hun afpersingspraktijken als kerkelijke belastingen gaan zien moet men gewoon deze collecte betalen.

  Moslims zijn hoofdzakelijk slachtoffer, soms ook dader. Het slachtofferschap is gelegen in het feit dat er geen islamitische hemel bestaat en dat daar wel mensen voor worden lekker gemaakt. Het is niets anders dan oplichting. Tenslotte als er werkelijk een almachtige Allah zou hebben bestaan dan zou de moslim geen geld aan de moskee behoeven af te dragen. Dan zou Allah zijn eigen haat-hutten wel kunnen financieren! Maar omdat nog steeds voor de bouw van moskeeën èn het salaris van de imam met echt geld moet worden betaald kunnen wij opmaken dat de almachtige en barmhartige Allah alles kan behalve werken voor zijn geld. En volgens het verhaaltje kan Allah alles, niet dus! Ik weet ook wel dat Allah een denkbeeldig personage is dat alleen te zien is omdat hij niet bestaat.

  De islam is een stelsel van leugens, moslims zijn hoofdzakelijk slachtoffer. De islam moet vernietigd worden. De moslims kunnen hun leven beteren. Zij kunnen schuld erkennen en inzien dat hun oude geloof een ellendige rottroep is geweest. Zodra de moslims zich gaan gedragen als normale beschaafde mensen zie ik geen probleem in hun aanwezigheid. Zodra een misdadiger zijn straf heeft uitgezeten is zijn schuld aan de maatschappij betaald. Hoewel er natuurlijk ook misdaden zijn die zo gruwelijk zijn dat het onbegrijpelijk zou zijn als de strafmaat korter zou zijn dan levenslang. Ik noem hier met name het verzieken van de gedachten van onschuldige jonge kinderen aan wie dit soort islamitische kolder wordt opgedrongen. Dit is een grove schande. Moslims zijn hoofdzakelijk slachtoffer, elke moslim is binnen een paar minuten nadenken in staat om zijn domme cirkel redeneringen te doorzien. Echter de allergrootste misdaad wordt niet door de imams begaan maar door de NTR, die Nederlandse omroep de opvolger van NPS, Teleac en de Radio Volksuniversiteit! Want de NTR verkondigt de meest gruwelijke leugens op TV terwijl zij beter hadden moeten weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. die elite bestrijden is precies wat breivik heeft gedaan, maar of dit op de juiste manier was is vers twee

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Interessant verhaal, met in mijn ogen wederom veel te veel negatieve aandacht voor details in een dagelijks leven van een welgestelde, waarin de belangrijkste eigenschap van ieder levend mens buiten beschouwing wordt gelaten, namelijk, met positieve bedoelingen ondernemen met een beste voornemen voor eenieder.

  Kenmerkend voor de Nederlandse berichtgeving is het genadeloos afhakken van het hoofd van personen die hun nek boven het maaiveld uitsteken. Ook deze berichtgeving zwaait slechts een sabel, wachtend op het volgende hoofd wat boven het veld opduikt.

  Zodra er eindelijk eens een positief denkend verstandig mens in Nederland opstaat, en zich kenbaar maakt in de politiek met oplossingen in plaats van geklaag, verwijten naar personen die in dezelfde tak van sport hun werk uitoefenen, zal deze persoon heel Nederland als achterban naar zich toe trekken.

  Want daar zit het grote probleem. Egoisten, en overigen die met oogkleppen op bezig zijn met persoonlijk succes, de ladder beklimmend zo ver als de hemel reikt naar boven toe over de ruggen van mensen die het risico durven te nemen om te beslissen in plaats van vingertje te wijzen, te klagen, en te slopen, daar is heel Nederland eigenlijk klaar mee.

  Dat zeg ik als DGA met momenteel 21 personen in vast dienstverband, en trouw VVD stemmer, en ook geen enkele verbintenis vind in de termen links en rechts.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Interessant verhaal, met in mijn ogen wederom veel te veel negatieve aandacht voor details in een dagelijks leven van een welgestelde, waarin de belangrijkste eigenschap van ieder levend mens buiten beschouwing wordt gelaten, namelijk, met positieve bedoelingen ondernemen met een beste voornemen voor eenieder.

  Kenmerkend voor de Nederlandse berichtgeving is het genadeloos afhakken van het hoofd van personen die hun nek boven het maaiveld uitsteken. Ook deze berichtgeving zwaait slechts een sabel, wachtend op het volgende hoofd wat boven het veld opduikt.

  Zodra er eindelijk eens een positief denkend verstandig mens in Nederland opstaat, en zich kenbaar maakt in de politiek met oplossingen in plaats van geklaag, verwijten naar personen die in dezelfde tak van sport hun werk uitoefenen, zal deze persoon heel Nederland als achterban naar zich toe trekken.

  Want daar zit het grote probleem. Egoisten, en overigen die met oogkleppen op bezig zijn met persoonlijk succes, de ladder beklimmend zo ver als de hemel reikt naar boven toe over de ruggen van mensen die het risico durven te nemen om te beslissen in plaats van vingertje te wijzen, te klagen, en te slopen, daar is heel Nederland eigenlijk klaar mee.

  Dat zeg ik als DGA met momenteel 21 personen in vast dienstverband, en trouw VVD stemmer, en ook geen enkele verbintenis vind in de termen links en rechts.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Interessant verhaal, met in mijn ogen wederom veel te veel negatieve aandacht voor details in een dagelijks leven van een welgestelde, waarin de belangrijkste eigenschap van ieder levend mens buiten beschouwing wordt gelaten, namelijk, met positieve bedoelingen ondernemen met een beste voornemen voor eenieder.

  Kenmerkend voor de Nederlandse berichtgeving is het genadeloos afhakken van het hoofd van personen die hun nek boven het maaiveld uitsteken. Ook deze berichtgeving zwaait slechts een sabel, wachtend op het volgende hoofd wat boven het veld opduikt.

  Zodra er eindelijk eens een positief denkend verstandig mens in Nederland opstaat, en zich kenbaar maakt in de politiek met oplossingen in plaats van geklaag, verwijten naar personen die in dezelfde tak van sport hun werk uitoefenen, zal deze persoon heel Nederland als achterban naar zich toe trekken.

  Want daar zit het grote probleem. Egoisten, en overigen die met oogkleppen op bezig zijn met persoonlijk succes, de ladder beklimmend zo ver als de hemel reikt, over de ruggen van mensen die het risico durven te nemen om te beslissen in plaats van vingertje te wijzen, te klagen, en te slopen, daar is heel Nederland eigenlijk klaar mee.

  Dat zeg ik als DGA met momenteel 21 personen in vast dienstverband, en trouw VVD stemmer, die ook geen enkele verbintenis vindt in de termen links en rechts.
  Momenteel 20 jaar ondernemer (en ja, er komt een veel te luxe en overweldadig feest waarin de fiscus toestaat een gedeelte van deze kosten als mindering op een aanslag te waarderen) en 1 conclusie na 20 jaar durf ik hier wel te schrijven: Het wordt steeds meer geaccepteerd om nutteloos aan de zijlijn te staan en positieve ondernemers onverwachts een dolk in de rug te steken, waarbij de laffe dolksteker, die zelf nog geen gram goud aan de staatskas heeft toegevoegd, multimediaal warm onthaald wordt. We leven ten opzichte van slechts 20 jaar geleden in een omgekeerde wereld.
  Islam tegenover 130km/h op een veel te druk bezette snelweg, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig, en belangrijker, tijdens welke gebeurtenis zijn wij zo enorm ontspoord, en hebben wij het belangrijkste uit het oog verloren?

  De verhalen van Hans waardeer ik enorm, terwijl ik dagelijks 21 gezinnen onderhoud van gespijs en drank op de tafel, vraag ik mij wel af hoeveel baten Hans zelf aan de maatschappij heeft geleverd, en nog meer vraag ik mij dat af over de personen die tijd en energie hebben om op dit platform een reactie te plaatsen.

  Genadeloos mag mijn hoofd er ook afgehakt worden, bijvoorbeeld door vele spelvauten in de Nerlandse taal. Waarom ik me over zulks een detail ook niet druk maak? Ik heb mijn succes, en ik zie de teloorgang van de Nederlandse taal dagelijks aan, en begrijp dat de Nederlandse taal globaal geen enkele waarde en dus ook geen enkele toekomst heeft, vergelijkbaar met alle religies, katholisme en islam included.

  Nog 1 cliche: De man die BESLIST, brengt meer geld in de KIST, dan de oppurtunist die de aansluiting MIST.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. De Islam als ideologie is natuurlijk een vijand , zoals het communisme of het nazisme een vijand is . Ze staan lijnrecht tegenover democratische normen en waarden .
  Als men weleens wat preken van mullahs sjeiks en imams in de islamitische landen hoort , dan ben je met stomheid geslagen . Het is werkelijk ongelofelijk wat er allemaal met een beroep op de Quran en de hadith wordt uitgekraamd . Op memritv.org zijn diverse 'preken' te horen van hooggeplaatste islamitische 'geestelijken!?' .
  Alleen westerse militaire superioriteit is de garantie op het behoud van vrijheid en democratie . De ideologie van de Islam beoogt slechts het op termijn verkrijgen van superioriteit voor zijn volgelingen . Mocht dat ooit lukken dan zal de wereld veranderen in het grootste concentratiekamp uit de menselijke geschiedenis .
  Een soort Noord-korea waarbij de bevolking in een staat van massahysterie en massapsychose gebracht wordt .
  Kortom de Islam is een superioriteit's ideologie en daarom verderfelijk . Ik las vandaag dat leden van het OIC enkele decennia geleden hebben afgesproken onderling geen islamitische asielzoekers uit Islamitische landen op te nemen en ooit gelijke rechten te geven . Zo zie je dan ook dat massaal geprobeerd wordt naar Europa of de V.S. te komen . Dat is nou net de bedoeling . Europa volplempen met moslims , zoals Tibet wordt volgeplempt met Han chinezen . Allemaal opzet natuurlijk , die OIC landen kunnen zich bedienen van allerlei regels en wetten die strijdig zijn met Europese normen en waarden en mensenrechten en omgekeerd wordt er massaal ge(mis)bruik gemaakt van de democratie om die t.z.t. te ondermijnen . Geen asielzoekers met het moslim geloof opnemen uit OIC landen , daar lijkt mij niets mis mee , tenslotte neem je ook geen communisten of nazi's op in je land . Of het nu KSA , Koeweit , Oman , Algerije , Tunesië , Egypte , Mauritanië of welk OIC land dan ook is , het zijn in de kern allemaal nazi-staten . De leidraad en de wetten in al die landen worden bepaald door de woorden en daden van een 'bezeten' dichter en krijgsheer uit de 7de eeuw .

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @martec
  dan doe je het tenminste beter dan dit persoon, chapeau!. Heb, helaas, mijn laatste drie wernemers moeten ontslaan omadt ik al een jaar nauwelijks nog orders kan scoren, en de loonbelasting het hele tegoed op heeft gevreten.
  maar dat doet niet onder het betoogt van Janssen, waarin ik mij volledig kan vinden

  Jan

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Hallo.
  Bent u op zoek naar een legit lening geldschieter, moe van wordt afgewezen door banken en hypotheek,
  bent u moe op zoek naar fondsen voor de financiering van uw bedrijf, of bent u financieel beschaamd dat u niet uw schuld en rekeningen betalen, denk je van het krijgen van een financiële Help? terwijl niet u nu haast en grijp uw gegarandeerd en onbeveiligde lening vandaag op beste ONLINE leningen FIRM, we geven de beste service ooit aan al onze klant, en zal werken naar en voorbij onze klanten te bereiken en de verwachting, zoals wij uit alle soorten leningen maken. Lening asielzoekers, individuen, werken organisatie, bedrijven, enzovoort.
  Wij geven leningen op het bereik €10.000,00 en €10,000,000,000. 00, Ponden, euro Max. met een rente van 2%. Dus heb je een lening vandaag nodig om uw begroting te financieren.
  PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE NODIG IS VOOR HET PROCES VAN DE LENING.
  VOLLEDIGE NAAM:
  LAND:
  ADRES:
  GELEENDE BEDRAG:
  DUUR VAN DE LENING:
  TELEFOON GEVOELLOOS:
  Ik wacht op uw e-mail vandaag.
  Hartelijke groeten.
  Mr. SANTOS MANUEL BARDALES.
  Email: bestgolbalgranteeloan@w.cn

  BeantwoordenVerwijderen