Veldmuis is niet meer

Veldmuis_is_niet_meer

1 opmerking:

  1. Per hectare vruchtbare grond leven 750 tot 1400 veldmuizen. De populatie is wisselend, het hangt af van het weer, het aanbod van voedsel en het aantal natuurlijke vijanden (kiekendief o.a.). Dat bij het onder water zetten van de zeer vruchtbare Hedwigepolder (300 ha) in Zeeuws Vlaanderen 300000 veldmuizen zullen verdrinken, is echter geen overdreven schatting. Daarnaast vinden nog zeer veel andere kleine zoogdieren de dood, o.a. ongeveer 3000 mollen. Van de hazen en konijnen zullen er een aantal ontsnappen, maar veel zullen er ook verdrinken. De infrastructuur van de bodem zal totaal ontregeld worden door de instroom van het zoute, brakke water. Miljarden (!) ongewervelde dieren, wormen, rupsen etc. gaan dood. Ach, het is niet erg, volgens de dierenvrienden, het is toch maar ongedierte. Daarnaast worden 6000 bomen omgezaagd. Zeker tien jaar zal het gebied niet meer zijn dan een stinkend moeras. En waarom? Om de milieuschade, die ontstaan is door de uitdieping van de Westerschelde te ‘compenseren’. Dit is overigens nog maar het begin van de groene revolutie. Alleen in Zeeland wil met nog 3000 ha onder water zetten (3 miljoen veldmuizen dood). De milieugroepen maken zich al op voor een nieuwe strijd. Aan de ene kant zijn zij tegen het gebruik van biobrandstof voor energieopwekking, want dat gaat ten koste van landbouwgrond, en dat mag niet met zoveel hongerenden in de wereld (Mirjam de Rijk van Natuur en Milieu), aan de andere kant moet het Nederlandse landbouwareaal drastisch ingeperkt worden. Het dossier van de Ecologische Hoofdstructuur, een hobby van de groene rakkers en de Tweede Kamer is daar duidelijk over: in 2018 moet 150000 ha (500 Hedwigepolders!!) aan de landbouw onttrokken zijn. Is het zo vreemd, dat sommigen in dit democratische land spreken over de milieu-maffia?

    BeantwoordenVerwijderen