Open brief aan het Moderamen van de PKN

Dr. G. H. Cohen Stuart
Voormalig theologisch adviseur der Nederlandse Hervormde Kerk te Jeruzalem

Gatstreet 8 C

96103 Jeruzalem

Tel: 0(0972)2 6541758

E-mail: geertmariancs@gmail.com Jeruzalem, 12 april 2010

OPEN BRIEF, verzonden op Jom Hashoah we haGevura, de dag dat Israël de opstand in het ghetto van Warschau herdenkt en de zes miljoen Joden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord.

Aan het Moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland

Postbus 8504
NL - 3503 RM Utrecht

Geacht moderamen,

Als voormalig theologisch adviseur der Ned. Herv. Kerk in Jeruzalem wil ik U niet onthouden verontrust en verbijsterd te zijn door de recente verslechtering in de relatie tussen de PKN en het volk Israël. U was bereid het kairosdocument Uur van de waarheid in ontvangst te nemen. Daardoor stemde u ermee in dat de kern van het Israëlisch-Palestijns conflict ‘bezetting’ is. Vooraf hadden het Centraal Joods Overleg en de brief ‘Het uur van de misleiding’, geschreven door gerenommeerde theologen van de PKN, u gewaarschuwd voor de ernstige theologische en historische tekortkomingen van het document.

Centraal in het kairosdocument staat de theologische opvatting dat de universaliteit van het heil in Christus Gods particuliere verkiezing van Israël heeft opgeheven. U verloochent zo dat Gods beloften (aan Israël) onberouwelijk en onherroepelijk zijn. Door acceptatie van het document onderschrijft u de Palestijnse ontkenning dat er door de eeuwen heen altijd een rest van het Joodse Volk in het land Israël heeft gewoond. Daarmee ondermijnt u het recht van Joden om in vrede en veiligheid in Israël te wonen.

U wekt de indruk in te stemmen met impliciete en expliciete beschuldigingen aan Israël van apartheidspolitiek, sluipende volkerenmoord, etnische zuivering, de identificatie van zionisme met racisme, enz. enz. Ieder van deze beschuldigingen draagt bij aan de dehumanisering van het volk Israël, een proces dat geleid heeft tot de Shoah. Om uw vingers niet te branden laat u de deur tot een boycot wijd open door de vraag daarnaar ‘voor te leggen’ aan het Platform Verantwoord Ondernemen. De ‘kairos’auteurs willen de kerken overhalen de decennia oude boycot van de Arabische Liga nieuw leven in te blazen. Dit ‘vredesvoorstel’ heeft ten doel Israël economisch ten onder te laten gaan, zoals het ‘recht op Palestijnse terugkeer’ het demografische einde van Israël zoekt en het Iraanse ‘bondgenootschap’ de fysieke vernietiging nastreeft.

Met de brief aan de ambassadeur van Israel betrad u het terrein van buitenlandse politiek. Wie kaatst moet de bal verwachten. De Joodse gemeenschap wereldwijd is diep gegriefd door uw gebrek aan historisch besef en vooringenomen standpunten, die gebaseerd zijn op de door Palestijnse theologen gepresenteerde halve waarheden.

De gerechtvaardigde kritiek van het Wiesenthal Center verdient serieus te worden genomen. U hebt de doos van Pandora geopend en het vrijgekomen christelijk antijudaïsme, antizionisme en anti-israëlisme is terecht door het Wiesenthal Center aan de kaak gesteld. Het is beschamend om op basis van de eenzijdig uitgesproken ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ een mogelijke Joodse gesprekspartner een klap in het gezicht te geven.

Uw huidige standpunt is een triest dieptepunt in een ontwikkeling die voor wie oren heeft om te horen en ogen om te zien al jaren herkenbaar was. In 1982 karakteriseerde Trouw de functie van Theologisch Adviseur in Jeruzalem als ‘luisterpost’: iemand die in Israël het oor te luisteren legt om te horen hoe de Joodse gemeenschap in Israël de signalen interpreteert van kerken die ‘het gesprek zoeken’. Als de Joodse gemeenschap in Israël of daarbuiten scherpe vragen stelde, is dat nooit in dank afgenomen. Zo veranderde voor de NHK de ‘luisterpost’ in ‘lastpost’. Die functie is daarom opgeheven. Nu wordt alleen nog gehoor gegeven aan de Palestijnse bevrijdingstheologie.

U stelt de verkeerde aansprakelijk voor de oorzaken van het humanitaire lijden van het Palestijnse volk. Hun eigen verdeelde leiderschap blokkeert iedere vredestoenadering tot het Joodse Volk. Het door de EEG gefinancierde en door mijn voorganger Dr. J. Schoneveld ontworpen curriculum voor vredesonderwijs krijgt in de Palestijnse samenleving geen voet aan de grond. Gewelddadig antisemitisme nam in het Westen in 2009 toe met 102%.

Het document verzwijgt dat Palestijnse kinderen vanaf de moederschoot geïndoctrineerd worden dat Joden en Israëli’s geen enkele historische band hebben met het land Palestina; ook Israël binnen de groene lijn ontbreekt op hun landkaarten; kinderen wordt geleerd dat het hoogste goed in het leven ‘zelfmoordterrorist’ is; geheel Palestina (en niet alleen Westbank en Gaza) moet bevrijd worden van de onmenselijke Joden. Alle Joden wereldwijd gelden als een legitiem doelwit en dienen als ‘gods vijand’ te worden uitgeroeid. Scholen, moskeeën, media, kerken investeren in het aankweken van een niets en niemand ontziende haat, die vergelijkbaar is met de propaganda van de Nazi’s.

Het kairosdocument is in wezen een met geraffineerd tekstmisbruik doorregen fundamenteel modern anti-joods geschrift, Adversus Judaeos.

Zoals George Santayana schreef: ‘those who do not remember the past are condemned to repeat it. Unfortunately, when we repeat the past, we find to repeat its worst features’.

Collegialiter,

Wg GH Cohen Stuart

Met het oog op de urgentie van de problematiek ontvangt u deze brief eerst per fax en een e-mail. Ook wordt hij aangetekend verzonden.

7 opmerkingen:

 1. "Het kairosdocument is in wezen een met geraffineerd tekstmisbruik doorregen fundamenteel modern anti-joods geschrift, Adversus Judaeos."

  Het is goed dat de waarheid gezegd en gehoord wordt, telkens opnieuw. Cohen Stuart constateert dat de PKN (fusie van Nederlands Hervormden, Gereformeerden en Evangelisch-Luthersen) zich in haar standpuntbepaling t.a.v. Israel minder laat leiden door de historische feiten dan door anti-Israelische en anti-joodse gevoelens. Een gevaarlijk mengsel van theologisch anti-judaïsme, politiek anti-zionisme en een vleugje ordinair antisemitisme maakt dat kopstukken van de PKN partij kiezen voor het Palestijnse "verhaal", waarbij het er niet toe lijkt te doen dat dit "verhaal" vrijwel geheel uit de duim gezogen is, en dat de vertellers van het "verhaal" pas tevreden zullen zijn als de staat Israel wordt opgeheven of vernietigd.

  Europa glijdt af en er is weinig tegen te doen, want het zijn dit keer niet de nazi's die de Joden naar het leven staan, maar zichzelf als redelijk, vooruitstrevend en menslievend beschouwende democraten. Men maakt zich, meestal onbewust en ongewild, tot instrument van de jodenhaat die in de islam - theorie én praktijk - zit ingebakken. Ik vind dat diep tragisch.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een bewonderenswaardig signaal, waarop de officiële reactie zich raden laat. De kerk in z'n algemeenheid heeft, in tegenstelling tot individuele navolgers van de jood Yeshua Ha Massiach, zowel de Joden als Israël altijd al verkocht en zal dat blijven doen. Wee haar.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De brief laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Als het een 'open brief' is, is hij dan ook naar andere media verstuurt? Zou wel moeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Je ziet het aan de namen bij het document.
  Doekle Terpstra. nuff said.
  De moderne antisemieten zijn sluw en subtiel.
  De leugens hun vriend. En als de leugens groot genoeg zijn....
  Kennen we de geschiedenis

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Naar mijn mening is er maar één weg die kan leiden tot een beëindiging van de religieus geïnspireerde jodenhaat; en dat is de totale ontmanteling van de islam en alle aan haar gelieerde instituten!

  Dat het merendeel van de mensen (met name sociaal democraten en ook christenen) hier niet aandurft is gelegen in het feit dat dit een tweesnijdend zwaard is. Als men ideeën en gedachtegoed langs de meetlat mag leggen dan komt er ook een beoordeling van de werkelijke waarde en het nut van de eigen gedachten, theorieën en overtuigingen. En dan kan het wel eens zo zijn dat bepaalde politieke of levensovertuigelijke gedachten niet langer houdbaar zijn.

  Bijvoorbeeld kan de sociaal democratie een ernstige deuk krijgen als blijkt dat de sympathie die men heeft voor de moslimse medemens niet wederkerig is. Of dat het misplaatste sympathie is, als gevolg van een waandenkbeeld.

  Ander voorbeeld, zodra het christendom vraagtekens gaat zetten bij de oprechtheid en de goddelijkheid van beweringen van een andere groep 'zogenaamde' gelovigen, dan bestaat de kans, dan is de kans zeer groot, dan is het uiterst aannemelijk om te veronderstellen dat er ook vraagtekens gezet gaan worden bij de eigen overtuigingen, en de houdbaarheid van de eigen naastenliefde.

  Feitelijk is de onwil om de islam lang de meetlat te leggen een gebrek aan vertrouwen in de eigen moraal. Want als men zelf overtuigd is van de oprechtheid van de eigen drijfveren dan kan men de ook objectief de ander bekijken en beoordelen.

  Het christendom en de sociaal democratie durven geen stelling te nemen, onzeker over het feit of zij wel bestand zijn tegen een tegen-reactie. Op zich is dit een slappe houding waar geen oorlog mee te winnen valt. Als het christendom niet durft op te treden tegen de onmenselijke kanten van de islam dan is het christendom geen ene flikker waard! Er zijn dagelijks miljoenen vrouwen die worden onderdrukt, er wordt kwaad gesproken over joden en er worden aanslagen beraamd en uitgevoerd. Het moet zelfs een kind duidelijk zijn dat een Almachtige Allah feitelijk geen bliksem voorstelt als deze Almachtige en Erbarmelijke Allah zijn kracht & financiering moet hebben van Marokkaanse jochies die op scootertjes oude vrouwtjes moeten beroven en drugs moeten dealen. Een Allah die alleen de mogelijkheid heeft om de joden te treffen als een geestelijk gestoorde met een bomgordel om in de bus naar Jeruzalem gaat zitten, dat is geen almacht, dat is geen barmhartigheid, dat is bullshit.

  De enige manier om elk mens in vrijheid te laten leven is om de islam te stoppen. Al het andere gepraat is alleen maar warme lucht, het leidt nergens toe. Praten over de PKN is het zelfde als discussiëren over welke kleur de muren moeten krijgen als het dak lekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het christendom van PKN is qua mensenrechten inderdaad geen flikker waard, precies datgene wat Bat Ye'Or zo treffend definieert als de palestinisering van het christendom en jezus. Ten eerste wordt jezus steeds vaker in een islamitisch perspectief geplaatst en wordt de islam naar de mond gepraat. Hetr woordt dhimmygedrag is hier dan ook zeker op zijn plaats. De eenzijdige benadering van Israel is meer dan walgelijk. Het zijn zalvende betweters die de kerken hebben gekaapt. Nooit zullen zij zich inzetten voor het lot van vervolgde christenen in islamitische landen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Indrukwekkende brief. Is er al een antwoord op gekomen?

  BeantwoordenVerwijderen