Het enige wat ik wil

Nomade

(...) Het enige wat ik wil, is dat vrijdenkende, atheïstische Verlichtingsdenkers zich spontaan organiseren om de dreiging die uitgaat van de gestaag oprukkende radicale islam te bestrijden. Maar de kans dat zo'n beweging steun krijgt lijkt klein, want de kinderen van de Verlichting zijn hopeloos verdeeld over de vraag hoe de islam het best kan worden tegemoetgetreden. Veel eigentijdse westerse denkers hebben met de ideeën van gelijkheid en vrijheid van meningsuiting onbewust ook het gif van de verzoeningspolitiek binnengekregen. Apologeten van de islam krijgen leerstoelen in de best aangeschreven westerse onderwijsinstellingen. Er is geen eenheid, geen eensgezindheid over de manier waarop deze dreiging het best kan worden afgewend. Sterker nog, mensen die zoals ik wijzen op het gevaar, wordt verweten paniek te zaaien.

Ik denk dan ook dat we een beroep moeten doen op andere, traditionelere bronnen van ideologische kracht in het Westen. En daar horen de christelijke kerken bij. Sommige Amerikanen beweren dat we juist door het secularisme weerloos zijn tegenover een moslimoffensief. Ze vergissen zich; niet alleen links maakt zich schuldig aan een verzoening met de islam, christelijke theologen lijden onder dezelfde blanke schuldcomplexen en zijn ook handlangers van de jihad geworden.

Toen ik in het Westen kwam, verbaasde ik me erover dat gelovigen, agnosten en ongelovigen met elkaar in debat konden gaan en de spot met elkaar konden drijven zonder ooit hun toevlucht te nemen tot geweld. Die vrijheid van meningsuiting ligt nu onder vuur. En in tijden van oorlog leidt onenigheid binnen de eigen gelederen - tussen atheïsten en agnosten, christenen en joden, protestanten en katholieken - alleen maar tot een verzwakking van het Westen. Zolang wij atheïsten en klassieke liberalen geen doeltreffend programma hebben om de verspreiding van de radicale islam tegen te gaan, moeten we samenwerken met verlichte christenen die bereid zijn een dergelijk programma te helpen ontwikkelen. We moeten de strijdbijl begraven, onze prioriteiten heroverwegen en samen optrekken tegen een veel gevaarlijker, gemeenschappelijke vijand.

Als ik kon kiezen, woonde ik veel liever in een christelijk land dan in een islamitisch land. Het hedendaagse christendom is veel humaner, terughoudender en verdraagzamer, het staat meer open voor kritiek en debat. Het hedendaagse christelijke godsbegrip is goedaardiger en biedt meer ruimte voor afwijkende meningen. Maar het belangrijkste verschil tussen de twee beschavingen wordt pas duidelijk als we naar geloofsverzaking kijken. Mensen die hun christelijk geloof afzweren, kunnen door de kerkgemeenschap worden geëxcommnuniceerd, maar hun zal geen haar worden gekrenkt. Hun lot ligt in Gods handen. Moslims daarentegen leggen elkaar Allahs regels op en gaan ervan uit dat geloofsverzakers als ik zouden moeten worden gedood. (...)

Ayaan Hirsi Ali

Uit: Nomade - Ayaan Hirsi Ali
Pag. 280
Uitgeverij Augustus
Amsterdam/Antwerpen
2010
Bol.com

9 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het christendom moet zich naar mijn inzicht niet tot dit monsterverbond laten verleiden.

  http://nongradior.blogspot.com/2010/03/nomaden-en-pelgrims-over-islamisering.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hirsi Ali heeft natuurlijk gelijk. De radicale islam moet niet bestreden worden vanuit een atheïstisch perspectief, maar vanuit een westers-democratisch perspectief. De islam is geen bedreiging omdat ze religieuze verzinsels verkoopt, maar omdat het een religieus-politiek systeem is dat op gespannen voet staat met de beginselen van de democratische rechtsstaat en de open samenleving. De overgrote meerderheid van Europese christenen staat aan de kant van die democratische rechtsstaat en gruwt, net als "wij" atheïsten, van de politieke, religieuze en seksuele onderdrukking in de islamitische wereld. Door te doen alsof islam en christendom één pot nat is, vertroebelen we het probleem en scheppen we onnodige verdeeldheid die de "godsdienst van de vrede" alleen maar in de kaart speelt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ayaan geeft een duidelijk beeld van de situatie in Nederland en ik ben ervan overtuigd dat haar zienswijze realistisch is.

  Het heeft er inderdaad veel van weg dat wij als Westerse beschaving niet opgewassen zijn tegen het islamoffensief, omdat onze besluitvorming, onze handelwijzen gebaseerd zijn op “rede” en de toepassingen van “rede”. Of we nu seculier, christelijk, atheïstisch, agnostisch, joods, links of rechts georiënteerd zijn, wij zijn letterlijk en figuurlijk redelijke mensen. Wij denken na, redeneren, argumenteren, beschouwen, overwegen, onderscheiden, ouwehoeren en polderen dat het een lieve lust is. Omdat een redelijk mens nu eenmaal als redelijk mens met een ander redelijk mens tot een redelijk compromis dient te komen.

  Dat komt omdat die redelijkheid ons met de paplepel is ingegeven. Maar onze medelanders in Allah doen niet aan redelijkheid. Ze buiten onze redelijkheid uit en eisen van ons dat we hen redelijk behandelen. En beschouwen onze redelijkheid als zwakte. Er valt verder met hen ook niet te redeneren. En zo krijgen we slappe ordehandhaving, slappe rechters, slappe politici en vooral een slappe overheid die niet in staat is de belangen van islamkritische burgers te behartigen.

  Wat wij redelijke mensen vaak niet begrijpen, is dat de mohammedaan niet redelijk is, niet kan zijn en niet wil zijn. Hij zal ons nooit trachten te overtuigen dat wij iets wel of niet moeten doen. Hij eist van ons en daarmee uit. En wat ons beschaafde mensen betreft, wij weten niets of niet genoeg over de denk- en levenswijze van dit soort gelovigen. Ook al lezen wij dagelijks in de krant dat mohammedanen overal ter wereld zowel mohammedanen als hindoes, christenen en verdere andersgelovigen of ongelovigen bestrijden en zonodig (volgens hun denkwijze) uit de weg ruimen, dringt het op de een of andere manier niet tot ons door dat dit soort gedrag ook bij ons ingang kan vinden. Wij schijnen ons er ook niet over te verwonderen dat een mohammedaan bereid is om voor de “goede” zaak het leven te geven.

  Het zal niet eenvoudig zijn om onder deze multiculti chaos uit te komen. Politiek gezien is er hier in Nederland maar één partij die het tij probeert te keren. En ook als er massaal op deze partij gestemd wordt, is het door het politieke gesjoemel van de nuttige idioten, niet zeker of de broodnodige veranderingen gerealiseerd kunnen worden.

  De Westerse mens zal door schade en schande wijs moeten worden. Het straattuig zou hem wat schade betreft zeker behulpzaam kunnen zijn.

  Hans den Hollander

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De islam in combinatie met links is de opmaat voor een staatsstructuur waaraan een ieder horig moet zijn. Kijk je naar wat bijv. een Marcouch wil, koranlessen op de openbare school en koppel je dat aan een niet geheel vrije schoolkeuze,in Nijmegen bijv. ingevoerd door zgn. links gedachtengoed omarmende Gutmenschen, dan zijn wat mij betreft de rapen gaar.Uw kind wordt naar de links-islammitische hoek gedreven, ja gedreven.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Niet alleen zijn

  "de kinderen van de Verlichting hopeloos verdeeld over de vraag hoe de islam het best kan worden tegemoetgetreden"

  zelfs degenen die het daar min of meer over eens zijn, zijn dermate grote individualisten en ook wel hedonisten dat alles wat naar serieuze organisatie riekt te bezwaarlijk wordt gevonden en niet in hun vakantie-leventjes past.

  Daardoor kan het ook gebeuren dat het weinige dat van de georganiseerde vrijdenkerij over is, "de Vrije Gedachte" langzaam maar zeker in handen dreigt te vallen van de multiculturele stroming. Ik ben er nu een jaar bezig en het valt niet mee. Toch nodig ik de lezers hier uit om voor het geval ze zich toch aangesproken voelen eens rond te kijken. Kijk eerst maar eens op het forum bij Freethinker en dan met name naar Vrij van wat ?. Je kunt me via dat forum ook bereiken mocht je nog nadere info willen.

  Tenslotte: het lijkt me niet fris om de gewenste oppositie bij het christendom te zoeken. Voor zover aanwezig is dat vooral bij de varianten die nu net niet zo heel tolerant zijn en die je ook liever niet aan de macht ziet. Voor de vrijzinniger delen van het christendom geldt dezelfde ongeorganiseerde ongeïnteresseerde afwachtende en vaak ook MC of PC-houding als onder seculieren.

  Het westen toont alle kenmerken van een verwekelijkte maatschappij die tot ondergang gedoemd is.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @ Victor Onrust. En wat nu? Revolutie?!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Indien een grote demononstratie tegen Islam georganiseerd zou kunnen worden zou dit een goed protest zijn.

  Op potten en pannen slaan - DE GROTE TROM ROEREN!

  Zoals de begrafenis van Fortuyn ANGST bezorgde onder het establishment.

  Maar die openlijke opstand zal er komen - niet zo gauw in Nederland -maar wel in Belgie, of U.K., Frankrijk, Duitsland, Italië ....

  Ik hoop in ieder geval dat Wilders genoeg macht krijgt om de Einads, Al Tawheed en zwarte hoofddoeken bekladde Islamfascistische moslimvrouwen Nederland uit te donderen.

  opgeruimd staat netjes!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hallo vrienden, mijn naam is Andrea Maria, uit Stockholm - Zweden. Ik lees goede opmerkingen over je goede werk, ik ben heel blij voor jullie allemaal, want ik heb hetzelfde geluk gevonden in mezelf, slechts een paar weken geleden las ik een goed getuigenis op dezelfde blogwebsite op mijn werkkantoor, een opmerking geplaatst door een dame Jennifer uit Madrid zei dat een geweldige man uit Africana-land, Dr.Oduduwa, in staat was om haar ex-vriend terug te brengen na een verbroken periode van 12 maanden. ik was gemotiveerd, ik probeerde het om dezelfde Oduduwa te contacteren via: (dr.oduduwaspellcaster@gmail.com)

  voor een dringende oplossing om ex-man terug te krijgen om meer dan ooit van me te houden, zijn we ongeveer 2 jaar getrouwd, ik ben van hem gescheiden vanwege ontrouw. Direct stuurde ik een e-mailbericht naar Dr. Oduduwa, ik kreeg onmiddellijk antwoord, hij vertelde me dat hij me kan helpen, hij zei dat mijn zaak te eenvoudig voor hem is om te behandelen omdat hij in de loop van de jaren soortgelijke zaken heeft opgelost. Ik probeerde het, omdat ik niets te verliezen heb om te proberen. hij eiste foto's en ik kocht kaarsen en ander spellingsmateriaal dat nodig is voor een succesvol resultaat. Twee dagen geleden, dinsdagmorgen nadat het liefdespreukgedeelte geactiveerd was, kreeg ik een telefoontje van mijn ex-man, praatte hij zo vriendelijk met me en verontschuldigde me voor het uit elkaar gaan, dat het duivelshandwerk was en dat hij zich heel erg voelde sorry, ik vergeef hem en bedank hem voor zijn terugkeer. het was schokkend en een grote verrassing. ik kan me nooit voorstellen dat het zo snel zal werken tot gisterenochtend mijn man man thuiskwam om mij te ontmoeten en onze twee lieve kinderen zijn we allemaal gelukkig als één familie.
  Dr.Oduduwa heeft geweldige krachten om de betovering op te lossen
   1) liefdespreuk om liefde en vertrouwen te winnen
  2) Herstel terug Lost Love Spells
  3) Echtscheidingen
  4) Echtgenoten van echtgenoten van echtgenoten
  5) bindende spelling om voor altijd samen te leven
  6) Breakup Spells (beëindig relatie)

  Opmerking: Ik was wanhopig om mijn ex-liefdespartner terug te krijgen, het werkt sneller sneller dan wanhopige mensen die op zoek zijn naar een dringend resultaat om ware liefde en vrede in een huwelijksrelatie te herstellen en onmiddellijk contact op te nemen met Dr.Oduduwa. WhatsApp-nummer: +79268011965

  BeantwoordenVerwijderen