SGP kan eer gemakkelijk redden

Ons vrouwelijk staatshoofd moet de SGP uiteraard een doorn in het oog zijn

De wet van het land is de SGP heilig. Maar heiliger dan de wet van het land is voor de mannenbroeders de Bijbel. Het is hun goed recht dat te vinden. Maar het kan niet anders of hun opinie komt zo nu en dan op gespannen voet met de wet van het land te staan. Dan schorten ze hun wetsgetrouwheid op. De kerk gaat boven de staat.

Zijn sommige wetten niet onzinnig? Nou en of. Ieder van ons kan wel een artikel opnoemen dat enigszins belachelijk, achterhaald of niet te handhaven is. Dood hout in het Burgerlijk Wetboek. Je hebt er geen last van. Maar artikel 1 van de Grondwet leidt telkens weer tot heibel. Meestal is het een kwestie van gelijkheid versus vrijheid.

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Het regelt de verhouding van de overheid tot de burger, maar ook burgers kunnen elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Het Clara Wichmaninstituut heeft de SGP aangeklaagd wegens discriminatie van vrouwen. Vrouwen mogen sinds kort wel lid zijn van de partij, al ging dat niet van harte, ze mogen ook stemmen, maar ze mogen niet gekozen worden, want de plaats van de vrouw is thuis in het gezin.

Dat we een vrouwelijk staatshoofd hebben is de SGP vanzelfsprekend een doorn in het oog. Die visie druist niet alleen in tegen artikel 1 van de Grondwet maar ook tegen het VN-vrouwenverdrag van 1979. De zaak is uitgevochten tot de Hoge Raad. Dat college sommeert nu de staat maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de SGP het passief kiesrecht aan vrouwen toekent, terwijl die maatregelen zo min mogelijk inbreuk mogen doen op de grondrechten van de leden van de SGP.

Ga er maar aan staan! Salomo deed het beter.

Buiten de SGP om maken hoeders van vrijheid zich druk over die uitspraak van de Hoge Raad. Ze vinden dat in een pluriforme samenleving bepaalde eventueel onaangename vrijheden toegestaan moeten blijven.

De brave SGP, die geen vlieg kwaad doet, moet dus zijn standpunt over vrouwen mogen handhaven. Maar consequente pluriformiteit staat ook een partij voor pedofielen of orthodoxe moslims toe. En het is de vraag of Ankersmit, Groot en Kluveld dat willen.

Het staat de SGP geheel vrij zich te verenigen in een politiek platform. Hun opvattingen over vrouwen mogen zij daar uiteraard kenbaar maken. Maar als volksvertegenwoordigers zijn de SGP'ers verplicht zich aan de wet te houden. Zij hebben net als alle andere Kamerleden een voorbeeldfunctie. Ze mogen niet door rood licht rijden, ze mogen de belasting niet ontduiken, ze mogen hun kinderen niet slaan en ze mogen hun vrouwen niet discrimineren, wat die vrouwen daar zelf ook van vinden. De paradox ligt niet zozeer bij de uitspraak van het Hof en de Hoge Raad, maar bij de SGP zelf.

Toegegeven: dat VN-vrouwenverdrag is natuurlijk een abject uitvloeisel van de liederlijke jaren zestig en bovendien bedoeld voor landen waar de rechten van vrouwen over de hele linie met voeten worden getreden. De SGP zat bovendien allang met het vaste smaldeel van 2 zetels in de Kamer, en hun aanwezigheid aldaar heeft alle kenmerken van een verworven recht. Moeten we nou echt zo streng zijn?

Ja, dat moeten we. Tot nu toe is de positie van de SGP op typisch Nederlandse manier 'gedoogd'. De uitspraak van de Hoge Raad maakt daar een eind aan. De SGP mag alle mogelijke moeite doen voor hun opvattingen bij een breed publiek steun te krijgen. Zij mag een actie ontketenen om van haar uitzonderingspositie een wet te maken.

Voorlopig kan ik haar een pragmatische oplossing aan de hand doen: stel de kandidatenlijsten open voor vrouwen. Als de mannen er goed de wind onder hebben stelt geen vrouw zich kandidaat.

Probleem opgelost, eer gered.

Nelleke Noordervliet

Bron: papieren Trouw van zaterdag 15 mei 2010.

[Zie evt. ook Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid hierr.]

15 opmerkingen:

 1. Wat de SGP gemeen heeft met het vrede geloof is dat de zijmens de root is van alle problemen op deze bol.
  Het moet een moment in de geschiedenis geweest zijn toen de hijmens constateerde dat de piemel dingen kan doen waar verstand tekort schiet.
  En direct een E.T creëerde die een hij was en hem vervolgens een hemel beloofde als al het geroofde in zijn naam [ E.T] gebruikt zou worden.
  2000 jaar geloven met als resultaat dat de ongelovige naar Thailand ga op zoek naar E.T en de gelovige da kat in het donker knijpt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Toch moet de Hoge Raad misschien nog wel eens beter nadenken over de grond van haar eigen uitspraak. Dat vrouwenverdrag stelt namelijk dat vrouwen verkiesbaar moet zijn voor alle openbare lichamen. Maar de SGP is helemaal geen openbaar lichaam! En als vrouwen gekozen willen worden in een openbaar lichaam (zeg de gemeenteraad) dan moeten vrouwen zo slim zijn om lid te worden van een partij die vindt dat vrouwen ook in openbare lichamen zitting moeten kunnen nemen. Keus zat in dat geval. Een producent van Pâté de foie gras kan toch ook niet het recht opeisen om op de kieslijsten van de PvdD te verschijnen omdat nu eenmaal er verdragen zijn die eerlijke concurrentie waarborgen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Morika behoort tot die lieden die het maar niet willen begrijpen. Alle vrouwen met Nederlandse nationaliteit hebben sinds 1919 passief kiesrecht (behalve juist de koningin, maar die heeft dan ook net als God een unieke positie). Volkomen automatisch dus. Alleen de SGP heeft altijd de vrouwen en dochters van haar leden dit recht ontzegd, volkomen wederrechtelijk. Hoe moeilijk moet het voor rechtschapen Christenen zijn om nu eindelijk eens deze misstand te beëindigen?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Frits B meent dat ie de psychologische toer op moet gaan om mij eens te vertellen wat ik eigenlijk denk. Ik hoop niet dat hij het heel erg vind als ik zelf wel meen te weten wat ik denk. En dat is dat het mogelijk moet zijn en mogelijk moet blijven om via een politieke en dus openbare organisatie niet alleen mee te doen aan het publieke debat maar ook om de wetgeving (en de rest van de politiek) proberen te wijzigen / beïnvloeden.

  Als vrouwen, volwassen vrouwen, recht van lijf en leden en met een gezond verstand menen dat ze het SGP standpunt moeten onderschrijven, dan hebben zij het recht op die partij zoals die is en zoals die zich rondom haar eigen principes organiseert. Het is niet aan anderen (mensen als Frits B) om hen dat recht te ontzeggen. Dat zou namelijk pas niet alleen tegen de letter maar ook tegen de geest van de grondwet ingaan.

  (En daarnaast blijf ik van mening dat de SGP geen openbaar orgaan is, je moet er namelijk lid van zijn. De Hoge Raad heeft dus geen valide basis voor haar uitspraak)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Vanavond om 20.25 uur in Netwerk (NL2) special over Bas v.d. Vlies.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is niet meer dan normaal dat SGP-vrouwen eindelijk bestuursfuncties mogen bekleden. Dat het zo lang h eeft moeten duren, is al gek genoeg.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Peter 13:01 Je maakt een categoriefout... dat mochten ze immers altijd al, alleen niet binnen de SGP namens de SGP. Dat zijn de (verticaal gegarandeerde) grondrechten van (ook) de SGP : vrijheid van vereniging en van organisatie en van vergadering enzo.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Zie ook Amanda Kluveld op de Volkskrantopiniesite:

  Dag Bas

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Kluveld over Noordervliet: "Ik noem dat de perverse luiheid van het gelijkheidsdenken."
  Oei, oei wat een rancuneus stuk. De kop "Dag Bas" doet iets heel anders vermoeden dan waar het in feite over gaat, namelijk dit artikel in Trouw van Nelleke Noordervliet.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Een rancuneus stuk? Noordervliet zegt: "De brave SGP, die geen vlieg kwaad doet, moet dus zijn standpunt over vrouwen mogen handhaven. Maar consequente pluriformiteit staat ook een partij voor pedofielen of orthodoxe moslims toe. En het is de vraag of Ankersmit, Groot en Kluveld dat willen".

  Maar daar staat eigenlijk dat we door Noordervliet gedwongen worden de islam eigenlijk als net zoiets als het orthodoxe christendom te zien (althans, een van de varianten van het in ons land werkelijk bestaande orthodoxe christendom). Ik zou zeggen: juist omdat we consequent zijn in ons pluralisme, behoeven we de islam juist níet gelijk te stellen aan ons christendom en stellen we bijvoorbeeld ook pedofilie niet gelijk aan homofilie, en koppelen we de publieke sfeer los van de sfeer van de (politieke) partij, etc. etc.

  Dat Noordervliet meent dat al het verschillende onder één noemer gebracht moet worden (toevallig haar eigen noemer), is inderdaad een soort gelijkheidsdenken dat van een perverse luiheid getuigt.

  (En dit alles dan nog los van het feit dat de lezer als het ware opgelegd wordt dat hij een orthodoxe moslimpartij zou moeten willen verbieden. Dat hoeven we helemaal niet te willen want het is waarschijnlijk buitengewoon heilzaam om die stroming een stem te geven, dan weet tenminste iedereen waar het werkelijk over gaat.)

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Kluweld heeft misschien wel een punt met haar kritiek op het gelijkheidsdenken, maar toch denk ik niet dat je te veel energie moet steken in het verdedigen van een orthodoxie die ook behoorlijk verstikkend kan zijn. Ik denk dat Kluweld daar toch echt in een spagaat zit.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het gaat niet om het verdedigen van een orthodoxie, het gaat erom dat de rechter vandaag de dag de facto opinies en partijen wil verbieden (beter: wil laten verbieden) als hij vindt dat het "verstikkend" zou zijn. (formeel heet het natuurlijk dan dat het tegen de wet is, maar dat is een beetje een flauwe rationalisatie).

  En de ultieme rechtvaardiging daarvan is zelf van een verstikkende perverse luiheid: "Meeste stemmen gelden, dat is democratisch besloten, en daar horen we toevallig zelf bij, bij die meerderheid!" en/of "Wij maken wel uit wat jullie mogen denken en doen".

  En het erbij halen van de islam (door Noordervliet) is net zo abject als wat islamieten altijd doen als hen iets niet zint, die halen de joden er altijd bij.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. http://www.vrijzichtmagazine.eu/cms/php/page.php?id=982

  De SGP moet niet zeuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Kon link van Willem niet openen.

  SGP naar Europese Hof?

  http://www.upc.nl/upclive/nieuws/binnenland/2090/20905709.html?entryId=9744777

  BeantwoordenVerwijderen