Hitler in Jordanië

Drie jaar geleden was ik op vakantie in Jordanië. Daar deed ik twee ontdekkingen, die ik de lezer niet zou willen onthouden. Het gaat om ”Mein Kampf”-exemplaren in het Arabisch, waarvan het kaft door de tronie van Adolf Hitler wordt ”gesierd”. Interessant was daarbij vooral de vindplaats – ik ontdekte deze exemplaren namelijk niet in een museum of illegaal onder de toonbank, maar ze werden beide keren openbaar te koop aangeboden.

Het eerste exemplaar vond ik bij een straatboekhandel in Amman, het tweede (foto) bij de boeken- en tijdschriftenhandel op de internationale luchthaven ”Queen Alia”. Dat was overigens niet de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met de verheerlijking van Hitler in een Arabisch land. Men mag er nu over twisten of de oorzaak daarvoor in de islam of in het Midden-Oostenconflict te zoeken is. De beantwoording van deze vraag is weliswaar belangrijk, maar dient niet af te leiden van de ernstige consequenties van dit Arabischislamitisch antisemitisme voor Duitsland. Want dit antisemitisme breidt zich op dit moment sterk uit in Duitsland – veroorzaakt door migranten uit de islamitische cultuurkring. De Sueddeutsche Zeitung schrijft hierover:

Alarmerend is bijvoorbeeld de door verschillende studies en enquêtes aangetoonde verbreiding van antisemitische denkwijzen bij islamitische jongeren, die in Duitsland naar school zijn gegaan. Ook berichten van het Europese bureau ter observatie van racisme en vreemdelingenhaat laten zien, dat antisemitisme onder islamitische jongeren geen randverschijnsel is.

Altijd, wanneer gedurende mijn schooltijd de Holocaust het onderwerp was, deden mijn medeleerlingen en leraren alsof ze bereid zouden zijn om al het denkbare te ondernemen tegen een nieuw opvlammen van het antisemitisme in Duitsland. Tegenwoordig heb ik het gevoel, dat het destijds slechts om loze beloftes ging – ze hadden waarschijnlijk gedacht, dat het toch nooit meer zou gebeuren. Want waar blijft het aaneengesloten opstaan van de Duitsers tegen het antisemitisme, dat uitgaat van niet weinig islamitische migranten? Zou het niet consequent zijn om dit probleem duidelijk te benoemen en met alle kracht te bestrijden? Zou het niet consequent zijn om gelijksoortige dure campagnes op te starten zoals bij de ”strijd tegen rechts”?

In plaats daarvan herschrijft men liever de geschiedenis voor migranten - en dat niet alleen als het om het nationaalsocialisme gaat. Misschien denken de politici, dat het probleem met de tijd wel zou verdwijnen. Als dat zo is, dan zou ik er sterk in geïnteresseerd zijn om van hen te horen waardoor dit verdwijnen teweeg moet worden gebracht, anders dan door doelbewuste informatie en harde sancties.

Adlerauge (PI)

Bron: http://www.pi-news.net/2010/05/hitler-in-jordanien/

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

3 opmerkingen:

 1. Destijds was Duitsland arm en zocht men een zondebok, de vrede van Versailles en de herstelbetalingen voor de eerste wereldoorlog deden het volk de das om. Dat was de ultieme voedingsbodem voor het antisemitisme. Ondanks dat er tussen die twee geen enkel verband was. Na de tweede wereldoorlog kwam er het Marshall-plan. Dit heeft meer tegen het Duitse antisemitisme gedaan dan vele schoolboeken.

  Met antisemitisme in de Arabische landen is het anders. Men leeft daar in totale duisternis, er is geen hoop en geen toekomst. Maar er is echter geen armoede. Men leeft daar in betrekkelijke rijkdom. Echter uitzichtloos op menselijk gebied, want er is geen vrijheid en iedereen wordt onderdrukt. Hier helpt geen Marshall-plan. Het antisemitisme wordt ook hier gebruikt als zondebok. Het falen van de machthebbers en de maatschappij wordt verbloemd met gekanaliseerde haat tegen de joden.

  De enige manier om het antisemitisme uit te roeien in de Arabische wereld is om de wereld te ontdoen van de islam. Ik noem dit het vanhetgoor-plan! Binnen afzienbare tijd moet iedere moslim worden doordrongen van het feit dat zijn geloof onzin is. Dit kan alleen door uit te leggen dat Allah niet bestaat. De islam is verzonnen om mensen te onderdrukken en tot slaaf te maken. Verder moet duidelijk zijn dat elke moslim feitelijk een jood is. En dat hij moet terugkern naar zijn echte geloof. Pas als de moslim wordt bevrijd van de islam kan hij het juk van het antisemitisme van zich afwerpen, eerder niet!

  Ik draag ieder denkend mens op om zo veel mogelijk moslims te vertellen dat de islam alleen bedoeld is om mensen te pijnigen en verdriet te doen, te treiteren en te kastijen. De islam houdt mensen dom en is een bron van terreur. De islam is achterlijk en de zogenaamde gelovigen zijn stom en onmenselijk. Er is maar één weg om de wereld te bevrijden. De islam moet stoppen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Nogal kort door de bocht, dit artikel. Dus is ook een uitgave van Das Kapital met op de kaft een foto van Marx een verheerlijking van Karl Marx? Kom nou. Mein Kampf moet gewoon te koop blijven, zodat we zelf kunnen lezen wat die Hitler allemaal te vertellen had.
  En zelf uitmaken wat we er goed of slecht aan vinden. Gedachten zijn vrij. Als de schrijver zich wil opwinden over antisemitisme in de islamitische wereld, dan zou hij het beter hebben over de verkoop van de koran, dat is een miljoenvoud meer dan Mein Kampf, en even antisemitisch. En ook die gedachten zijn - tot nader order - vrij.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is waar dat het nazisme erg populair is in islamitische landen, ook namelijk Turkije. Dat komt ook, omdat het gedachtegoed van de islam mooi aansluit bij dat van het nationaal-socialisme

  BeantwoordenVerwijderen