Weldenkend Nederland versus Nadenkend Slotervaart

De meeste weldenkende Nederlanders weten dat Job Cohen de beste keus voor Nederland is. Schrijver Anil Ramdas steekt de achterban van NRC Handelsblad vandaag een hart onder de riem. Een weldenkende essayist bevestigt de weldenkende lezers in hun politieke weldenkendheid. Job Cohen is de allerbeste premier van Nederland, want hij kan zo goed luisteren en binden. Wat jammer nu dat alleen insiders en 'goede verstaanders' als Ramdas door hebben dat de grote leider zonder het te zeggen afstand heeft genomen van de foute lijn van zijn polariserende voorganger Wouter Bos.

Gelukkig zijn er behalve weldenkende ook nadenkende Nederlanders. Bijna gelijktijdig met Ramdas’ bijdrage aan NRC Handelsblad verscheen op het weblog van Tulpen voor Amsterdam een artikel van Jan Engel, het enig overgebleven deelraadslid van deze vrijzinnig-socialistische partij, die begonnen is als afsplitsing van de PvdA in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart.

De Amsterdamse leraar Engel is uit de PvdA gestapt, omdat hij de gevolgen ziet van het luisteren en binden van Cohen. 'Integratie via de moskee' leidt in de praktijk van Slotervaart tot concessies aan de orthodoxe islam: koranonderwijs op de openbare school en het gedogen van ambtenaren, die met een beroep op hun religie afzien van elementaire beleefdheid tegenover de vrouwelijke helft van de bevolking.

Het door stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (PvdA) gelanceerde plan voor de islamlessen vormde in 2008 de directe aanleiding tot de breuk. Twee jaar later heeft Marcouch een prominente vijftiende plaats gekregen op de door Cohen aangevoerde landelijke PvdA-lijst. In Nieuw-West blijven de dissidenten echter ageren tegen de erfenis, die de 'sheriff van Slotervaart' heeft achtergelaten.

Engel noemt verschillende redenen waarom hij niets ziet in het 'bedenksel van scheidend bestuurder Marcouch'. Islamlessen op school vormen volgens hem geen garantie dat kinderen voortaan in het weekeinde wegblijven van de koranschooltjes van radicale imams. Engel is daarnaast beducht voor een alles overheersende aanwezigheid van het geloof: 'thuis, in de buurt, in de moskee, en, als het plan doorgang vindt, in het schoolgebouw’.

Hebben die openbare scholen niets beters te doen, vraagt hij zich af. Het geld voor extra lessen kan beter worden besteed aan bijlessen voor Nederlands, wiskunde of aardrijkskunde. Als vierde argument noemt Engel een verdere opdeling in witte en zwarte scholen. "Het lijkt mij, eens te meer in deze door islamofobie geplaagde tijd, niet onaannemelijk dat uitvoering van het plan ertoe zal leiden dat niet-islamitische, ‘witte’ ouders hun ‘witte’ kinderen niet langer in Slotervaart onderwijs willen laten volgen. De ‘zwarte’ openbare scholen in Slotervaart zullen dan zwarter worden.”

Het laatste argument van Engel en het slot van zijn artikel volgen hier: “Ten vijfde dan. Politici horen zich terughoudend op te stellen als het om de inhoud van het openbare onderwijs gaat. De bestuurders van Slotervaart hebben hier kennelijk maling aan (en dat terwijl één van hen binnenkort mogelijk in de Tweede Kamer komt te zitten), want anders hadden zij dit plan niet voorgestaan. Wat zal het volgende punt van discussie zijn? De evolutietheorie? Moeten jongens en meisjes gescheiden van elkaar de koranles volgen?

Tenslotte een principieel bezwaar tegen het plan. In Nederland geldt al decennialang de volgende maatschappelijke (misschien zelfs wel politieke) afspraak. Voor ouders die verlangen dat hun kind of kinderen religieus onderwijs volgen, is er het bijzondere onderwijs. Voor ouders die dat liever niet willen, is er het openbare onderwijs. Het plan van de bestuurders van Slotervaart om voortaan ook binnen het openbare onderwijs koranlessen aan te bieden, gaat rechtstreeks tegen deze maatschappelijke afspraak in. Immers, het plan brengt religieuze lessen binnen het openbare schoolgebouw.

Ouders die atheïstisch zijn of een ander geloof dan de Islam aanhangen, zullen dit terecht als een inbreuk op hun 'openbare' domein ervaren. Daar komt bovenop dat de overheid neutraal behoort te zijn. Dat in Nederland de overheid het bijzonder onderwijs subsidieert, doet de overheid haar neutraliteit al een beetje verliezen, maar het plan van de bestuurders van Slotervaart gaat nog een stapje verder en zegt: 'wij, de bestuurders van Slotervaart zijn niet neutraal, welnee, wij ondersteunen al uw religieuze wensen'. En: 'Zo nodig laten wij daartoe een universiteit 'onderzoek' naar uw behoeftes doen'. Het is hier dat ik graag benadruk dat ik absoluut niets tegen koranlessen voor islamitische leerlingen heb. Ik vind de openbare school er echter niet de geschikte plek voor (dat moge duidelijk zijn).

Ik weet een beter plan. Bovengenoemd plan gaat door de papierversnipperaar en de bestuurders van Slotervaart, genaamd Ahmed Marcouch (PvdA), Ineke Ketelaar (PvdA) en Paulus de Wilt (GroenLinks), gaan een cursus Staatsrecht volgen aan de Universiteit van Amsterdam. Dat de PvdA zijn principes zodanig zou verliezen, had geen mens kunnen bedenken. En iemand die zo'n slecht plan bedenkt, moet geen Kamerlid willen worden. Ik besluit, teleurgesteld in de partij waar ik ooit lid van was, met de volgende oproep: 'Ouders van Slotervaart, wakker worden en houdt dit plan met alle democratische middelen tegen!'.”

Het artikel van Engel heb ik uitgebreid aangehaald, omdat links-seculiere geluiden maar spaarzaam tot de media doordringen. Daarentegen heb ik maar kort uit de bijdrage van Ramdas geciteerd. Over de bindende en luisterende kwaliteiten van Cohen en Marcouch verneemt u immers al meer dan genoeg in de landelijke dagbladen, op de Vara-website Joop, bij DWDD, Nova, Netwerk, Pauw & Witteman en alle andere ten behoeve van de PvdA gevorderde zendtijd voor politieke partijen.

Carel Brendel

9 opmerkingen:

 1. Onbegrijpelijk dat weldenkende politici figuren als Marcouch ruimte geven hun geleuf aan de mens op te leggen, want dat gebeurt als je kinderen indoctrineert.Stuur je daarbij de schoolkeuze, positief discrimineren om discriminatie te voorkomen, bij dan hebben we een vrijheid die links in combinatie met de imam ons gunt, a.u.b..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als je een extremistisch cultuurrelativist bent, zoals Cohen en zijn PvdA, relativeer je alles.
  Zelfs je eigen fundamenten, geschiedenis en uitgangspunten zijn zonder waarde. Of daar nou eeuwen strijd voor zijn geleverd, er bloed voor is vergoten, het een fundament van je organisatie is of het hart van je eigen zijn en functioneren, dat maakt voor de relativisten niets uit.
  Alles is zonder waarde. Alles is waardeloos
  Maar dan de hypocrisie
  De Islam is voor deze types boven alles verheven.
  Christendom en andere politieke opvattingen zijn echter duivels en dienen onderdrukt.
  De Islam moet boven de democratie, boven onze grondwet verheven worden. Ten koste van alles.
  Het onderwijs is toch al vernietigd door de PvdA, dus daar kan nog wel wat Islamonderwijs op OPENBARE scholen bij.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dat de Partij van de Arbeid met Ahmed Marcouch een eerste klas strijder van de vijfde colonne heeft binnengehaald dat moet zo onderhand wel duidelijk zijn. Dat de PvdA haar laatste oorspronkelijke principes in de uitverkoop heeft gegooid zal inmiddels ook wel doorgedrongen zijn in de botte hersenen van het kiesvee. Dit moet toch wel, niemand is toch zó stom?

  Ik ben een groot voorstander van onderwijs op openbare scholen dat objectief voorlichting geeft over religie. Zodra aan kinderen wordt uitgelegd waarom de islam is opgezet dan zal men zich nog wel eens een keertje achter de oren krabben voordat men zich al te licht als moslims laat rangschikken.

  Iets meer dan 1300 jaar geleden is de islam bedacht door een struikrover die meer strijders nodig had om nog meer goederen, macht en gebied te veroveren. Het doel was de totale onderdrukking van anderen. Om reden van macht en het verkrijgen van aardse goederen. Iedereen kan dit nalezen, het staat in de koran. Het enige dat nu nodig is zijn onderwijzers die dit kunnen en durven uitleggen. Zodra het de moslims duidelijk wordt dat zij behoren tot een bedenkelijke zielige en verachtelijk sekte zullen zij wel moeten handelen. Dan moeten zij een keuze maken, of ze kiezen voor Nederland en zij worden volwaardige burgers van een beschaafd land. Of zij kiezen er voor om moslim te blijven en zich te blijven misdragen.

  Het getuigt niet van beschaving als men verkondigt dat de joden afgemaakt moeten worden, waarom wordt dit wel van de islam geaccepteerd? Het staat in de koran. Het is niet van deze tijd om vrouwen niet als gelijkwaardig te zien. Waarom ziet de PvdA deze zaken door de vingers als een 'vooraanstaande' moslim op de kieslijst van de PvdA staat. Is soms de enige reden dat deze persoon een hoop stemmen zal trekken?

  Feitelijk Is de PvdA allang dood en stinkt het kadaver een uur uit de wind.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Correctie wat betreft "orthodoxe islam". Islam is per definitie orthodox. Andere smaken zijn er niet. Islam (Lees: Allah/Mohammed) valt moslims aan die van het pad af raken en niet volgens de letter leven. Alevieten en andere afgeleidde Koranistische Walt Disney geloven zijn afvallig. Laat ze daar maar eens over nadenken.

  BeantwoordenVerwijderen 5. Dat er nu nog mensen bestaan die heilig geloven
  in het, deels verzonnen en door plagiaat te plegen verkregen, evangelie van een 7e eeuwse pedofiele, rovende, moordende en verkrachtende roverhoofdman genaamd 'Mohammed' is verbijsterend.

  Misschien zijn er in het jaar 3410 nog wel mensen die geloven in Lou de Palingboer!
  Dat zou zo maar kunnen, immers niets is onmogelijk.
  Persoonlijk geniet Lou de Palingboer dan mijn voorkeur boven Mohammed omdat Lou wèl voor de vrede was.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De club hoeft haar naam niet eens te wijzigen: PvdA = Partij van de Ayatollahs.
  Tja, en dan te bedenken dat we als ouders op een katholieke school de communie van onze kinderen geheel zelf moesten regelen, we voor het gebruik van de ruimte huur moesten betalen, de kinderen geen godsdienstonderwijs kregen en de enige godsdienstige activiteit gedurende 8 schooljaren bestond uit het organiseren van een islamweek!
  Overigens heb ik mijn dochter van 14 die inmiddels 2 jaar van deze lagere school af is en op het havo/vwo zit pas weer uit moeten leggen hoe je breuken op moet tellen, 1/6+2/3=? bleek te moeilijk voor haar te zijn..wat hebben ze daar al die jaren in hemelsnaam gedaan?!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Er wordt heel wat af gerelativeerd bij de pvda en door de zogenaamd weldenkenden, maar iets wat nooit wordt gerelativeerd is de islam!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik meen ook te hebben begrepen dat die koranlezen ook verplicht worden voor de niet-islamitische kinderen, kortom verplicht voor iedereen en dat is Saoedi-Arabië.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Als door samenwerking van de Pvda en de Islam er verplicht godsdienstonderwijs ontstaat aan niet(anders)gelovigen denk ik dat er een situatie ontstaat, bij de betreffende ouders weliswaar, die zeer gevaarlijk is voor vreedzaam functioneren.De ayatollahs in kwestie zullen dan samen met het koningshuis emigreren naar een ....islammitisch land ?

  BeantwoordenVerwijderen