Islamiet gearresteerd die zijn vrouw sloeg: “Dat mag, want ze is van mij”

8 juli 2010

De wet van Mohammed in Italië: de politie heeft een Marokkaan van 36 jaar gearresteerd die zich als volgt rechtvaardigde: “Ik heb haar via een reglementair contract gekocht en volgens het recht van mijn land ga ik vrijuit”. Maar onze Grondwet, die dit verbiedt, geldt voor iedereen: ook voor Islamieten.


Zijn vrouw: een op de markt gekochte slavin. Over wie men naar believen beschikt, met wie men doen kan wat men wil, met macht over haar leven en dood. Het lijkt een antieke geschiedenis, zoals die van de gladiatoren. En toch herhaalt het zich nog in het derde millennium.

Hoofdpersonen een Marokkaans echtpaar dat zich in Italië gevestigd had, in Montecchio, Emilia. De immigrant woonde al geruime tijd in Italië en aan het begin van 2009, na het huwelijk te Casablanca, kwam zijn tweeëntwintig jarige vrouw bij hem wonen. Nu zit hij in de cel en moet rekenschap afleggen voor mishandelingen in de familie, geweld, lichamelijk letsel en verkrachting.

---

Een Marokkaan die zijn vrouw slaat, valt bijna niet meer op in Italië. We hebben helaas op veel ernstigere zaken commentaar moeten leveren, zoals de moord op een echtgenote of een dochter, op grond van absoluut onbegrijpelijke en voor de wet en de Italiaanse zede onaanvaardbare redenen. Dit keer zal het echter niet zinloos zijn er op terug te komen, en wel vanwege twee bijzondere aspecten. Ten eerste gaat het om een zaak die niet het gevolg is van één enkele geweldsuitbarsting die door een bijzondere reden veroorzaakt werd, maar om zeer ernstige, voortdurende mishandelingen door een Marokkaan die al geruime tijd in Italië woont en die met zijn jonge vrouw in Casablanca volgens geldige regels getrouwd is en nu met haar in Italië woont. Een op zich gewelddadige en wrede man, dus, afgezien van zijn cultuur en het gedrag van zijn vrouw. Dan vragen wij ons dus af: welk beroep heeft die man? Met welk recht en om welke verdiensten is hij toegelaten om regulair in Italië te wonen? Waarom is hem de gezinshereniging toegestaan? In onze gezondheidszorg zijn psychologen en maatschappelijk werkers te over: is er dan niemand die het psychologische aanpassingsproces van de immigranten volgt?

Het tweede aspect betreft ons, en vooral onze politici, die altijd geweigerd hebben na te denken over de kloof die er bestaat tussen de Europese en de islamitische samenleving. Onze beschaving kan teruggebracht worden tot het enige seculiere rechtsconcept dat in de Oudheid bestond, door Rome gecreëerd, waarop zich vervolgens het evangelische thema vastgezet heeft dat mannen en vrouwen gelijkstelt en iedere discriminatie en iedere gewelddadige handeling veroordeelt (natuurlijk zijn er altijd gewelddadige vaders en echtgenoten geweest, maar dat ging, om precies te zijn, om geïsoleerde gevallen die steeds zeldzamer geworden zijn). Welk raakpunt kan er bestaan met de moslimcultuur? Mohammed heeft de Koran gebaseerd op de eerste vijf Boeken van de Bijbel (de vijf oudste), die betrekking hebben op een nomadische herdersbevolking, wier gerechtigheidsgevoel uitging van het recht van vergelding, ofwel van lijfstraf.

Op dit «recht» is de islamitische wet gebaseerd. «De vrouw is van een lagere rang dan de man», luidt de Soera van de Koe. Daar zij lagergeplaatst is, is zij afhankelijk van de orders van de man, vader of echtgenoot of wie dan ook, en moet hem dienen. Dat is het geloof van de muzelmannen: of ze nu in Marokko of in Italië leven, het maakt niets uit. Hoe moet men de muzelmannen aan hun verstand brengen dat er een «seculier» wetboek bestaat dat niets met de Koran te maken heeft? Ik geloof dat dit onmogelijk is.

Onze politici moeten zich ervan overtuigen dat, in tegenstelling tot wat er door de Europese normen wordt bepaald, de religies dienen te worden beoordeeld en bekritiseerd wanneer ze concepten en waarden bevestigen of voorschrijven die in de eerste plaats met onze wetten onverenigbaar zijn en met datgene waaraan wij de grootste waarde hechten: de gelijkwaardigheid van de mensen, en allereerst de gelijkwaardigheid van man en vrouw. In enkele Staten van Amerika heeft men gedacht de gerechtelijke problemen van de talrijke moslimbevolking op te lossen door de oprichting van koranrechtbanken toe te staan. Dat is een schandelijk besluit voor een democratie die zich erop beroemt de beste van de wereld te zijn. In de praktijk is een Amerikaanse burgeres die het moslimgeloof aanhangt, «van een lagere rang dan de man».

Europa, maar in de eerste plaats Italië, bakermat van de grootste juristen uit de geschiedenis, moet zich, samen met de islamitische autoriteiten, inzetten om de manier te vinden om deze stelling (over de minderwaardigheid van de vrouw) uit de weg te ruimen. Het zijn de principes van de Italiaanse Grondwet die bevestigd moeten worden, buiten eventuele strafbare feiten om, opdat deze Grondwet geen «onwaarheid» is voor de muzelmannen die in ons land leven.

Ida Magli

Vertaling: Hans den Hollander

LINK: http://www.ilgiornale.it/interni/arrestato_islamico_che_picchiava_moglie_posso_farlo_e_mia/moglie_picchiata-marocchino-islam/08-07-2010/articolo-id=459112-page=0-comments=1

© IL GIORNALE ON LINE S.R.L. - Via G. Negri 4 - 20123 Milano - P.IVA 05524110961 Mogelijk ondersteunt de browser de weergave van deze afbeelding niet.

97 opmerkingen:

 1. Volgens mij is de arrestatie van de meneer met de losse handjes het bewijs dat er helemaal niets hoeft veranderd te worden in Italie.

  De situatie is duidelijk. Je houdt je als inwoner van een land aan de wetten die in dat land gelden.

  Doe je dat niet, dan zijn de consequenties duidelijk. Deze meneer kan terug migreren naar zijn eigen land als hetgeen wat hij heeft gedaan daar wel mag.

  Zijn vrouw heeft natuurlijk het recth om dan in Italie te blijven en niet met hem te remigreren.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. LS...

   Een man die al zo diep crimineel is moet in geen enkel land zijn gang kunnen gaan... Hoe duidelijk is dat !

   Verwijderen
 2. "Zijn vrouw: een op de markt gekochte slavin. Over wie men naar believen beschikt, met wie men doen kan wat men wil, met macht over haar leven en dood."


  Uit welk islamboek blijkt deze gore onzin??


  " Nu zit hij in de cel en moet rekenschap afleggen voor mishandelingen in de familie, geweld, lichamelijk letsel en verkrachting"

  "zoals de moord op een echtgenote of een dochter"

  ---------------------------------------

  En Ida Magli noemt zo'n crimineel gewoon "Islamiet"!! Laf mens!

  Al die misdaden die in het westen door westerlingen gepleegt worden, zegt ze: "maar dat ging, om precies te zijn, om geïsoleerde gevallen"

  Hiervan zegt ze ook: "natuurlijk zijn er altijd gewelddadige vaders en echtgenoten geweest"
  Geweest?? Wat een malloot zeg! Onderzoek wijst uit dat familiedrama's juist toenemen!

  Deze misstanden kunt niet wegwuiven met: "Geisoleerde gevallen" En nee, niemand heeft beweerd dat dat christelijk is, ik ook niet. Misdaad hoort noch bij het Christendom, noch bij de islam.


  Ida Magli is bewezen een mislukte psygoloog of wat het ook mag zijn.

  En Hans den Hollander heeft zijn huiswerk ook niet gedaan door deze leugenachtige indianenverhalen van een psygoloog die blijkbaar zonder werk zit zomaar wat kakelt om een beetje aandacht te krijgen, klakkeloos over te nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En de genoemde Soera is aantoonbaar verdraait, vervalst en uit zijn verband gerukt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een andere man vroeg aan de Profeet :
  ?Wat is mijn plicht tegenover mijn vrouw?? De profeet antwoorde: "Dat je haar te eten geeft, wanneer je zelf eet, en voorzie haar van kleren, wanneer je jezelf van kleren voorziet en sla haar niet in het gezicht, mishandel haar niet, en zonder je niet af in tijd van misnoegen.? [Overgeleverd door Aboe Da woed, At-Tirmidhi]

  BeantwoordenVerwijderen
 5. ‘ Wanneer een vrouw in ernstige mate ongehoorzaam is aan haar echtgenoot heeft de man volgens de Koran het recht haar, na een traject van vermanen en vermijden, licht te tuchtigen door middel van een symbolische, lichte tik met een miswak, een takje dat gebruikt wordt om de tanden te reinigen. De tuchtiging mag geen pijn doen en geen letsel veroorzaken. Een Hadith vermeldt dat Mohammed ooit zijn afschuw uitsprak over het slaan met de woorden: 'Hoe is het mogelijk dat iemand zijn vrouw slaat zoals je een wilde kameel slaat en vervolgens met haar wil slapen?'

  Wat het woord ‘ongehoorzaam’ inhoudt in deze context is mij niet geheel duidelijk, maar je vrouw afrossen is er dus niet bij….. Het gaat om een symbolische daad. Dat vele anderen de Koran als excuus gebruiken om vrouwen slecht te behandelen komt volledig voor de rekening van individuen..

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @El Houssain: De essentie van het verhaal zit in de eerste, in rood gedrukte alinea. Lees verder het commentaar van Mashna.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Zag een Somalisch meisje van vier (?) jaar volledig opgedoekt in bruine Islamitische zak - zoals haar moeder - een niqaab zonder gezichtbedekking.

  Dat kleine meisjes zo Islamitisch toegetakeld worden om hen als maagd klaar te stomen voor volledig gebrek aan VRIJHEID als vrouw, moet in Nederland verboden worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De betekenis van het woord "maagd" is door de eeuwen heen behoorlijk vern...t geworden. voordat religie als zodanig werd uitgevonden betekende het de mens die een geworden was (met zichzelf, de werkelijke her-verbinding). Dat kon pas nadat je je met dualiteit verbonden had en de eenheid met jezelf had hervonden.Met de vrouw als sexloos, preuts of slecht wezen had het al helemaal niets te maken. Dat is toch maar weer een lekker bericht voor alle levensgnieters onder ons....

  BeantwoordenVerwijderen
 9. @ El-Houssain:

  Uw Arabische naam doet mij al kotsen door gedachten aan 'Mohammed ARABIER en 'profeet' als verkrachter van het kind Aisha - en van slavinnen! MOHAMMED de ARABIER die de walgelijke reden is dat ontelbare duizenden meisjes ELK JAAR nog steeds verkracht worden 'in navolging van de ARABIER Mohammed van Islam' - die nooit erkent kán worden als 'heilig' voor het verkrachten van Aisha en slavinnen - en als massamoordenaar even misdadig, berecht had moeten worden - zoals de ARABIER Saddam als oorlogsmisdadiger - zoals de walgelijke ARABIER Ghadaffi OOK massamoordenaar is die zijn gruwelijk pokdalig verlopen bek open durft te trekken tegen Zwisersland! Stelletje HUICHELAARS dat zijn moslims met hun Koran/Mohammed die aan NIEMAND Vrijheid van Religie toestaat - slechts een zinnetje 'u uw geloof ik het mijne' - de rest is haat, geweld en misdaden prediken in Koran - zeker tegen ínfidels' christenen, Joden - en ex-moslims - Koran=-SHARIA.

  Koran/Mohammed/hadiths verdienen pagina per pagina VOOR EEUWIG EN ALTIJD in onleesbaar kleine stukjes gescheurd te worden voor miljoenen misdaden tegen de Rechten van de Mens - elke dag aangericht.

  Slechts één 'geboren moslim' die van Koran/Mohammed geen recht heeft op Vrijheid van Religie en daarom de doodstraf (!) krijgt is het waard de Koran/Mohammed te verbranden dié oorzaak is van té veel miljoenen diép ellendige misdaden!

  Islam hoort niet thuis in EU! Moslims laten zien dat zij ónze (!) VRIJHEID niet waard zijn - niet weten hoe daar mee om te gaan - Europa verknoeien met hun APARTHEID Islamgedonder!

  Arabieren? Ik 'lust ze wel rauw' - als olie zuipers die hun vrouwen naar Korangelieve gruwelijk wreed behandelen - vrouwen die in feite hun slavinnen zijn.

  Woehahaha! Deze ontboezeming uit ARABIE: 'Saoedische vrouwen dreigen hun borsten te ontbloten voor hun buitenlandse (!) chauffeurs om van te drinken':

  http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2010/06/saudi-women-use-fatwa-in-driving-bid.html

  Woehahaha! Ook voor de Afghaan in Afghanistan die per e-mail door een Franse bekeerling tot Islam gevraagd werd burkas (!) te zenden 'voor demonstratie om het recht de burka in EU te mogen dragen'

  Pashtun Afghaan: 'Burka horen niet thuis in de cultuur van Frankrijk; en in Afghanistan onderdeel van terreur tegen moslimvrouwen'. 'Bent u geen moslim?' 'Nee!' Einde e-mails van de Korangeschifte Franse aan het verkeerde adres - ex moslim die de Koran/Mohammed 'wel rauw lust' in Afghanistan!

  'uit welke hoek'

  Vraag het Afghaanse, Saoedie, Somalische, Sudanese, Yemenitische, Iraanse, Marokkaanse .... moslimvrouwen die slechts slavinnen zijn van moslimmannen - als hun levenslang alléénbezit - in Koran! Zoals Ayaan schrijft vrouwen die geboren worden als toekomstige 'zoontjesfabrieken'!

  De gedoemde Koran die 'slaven' maakt, die in slaven handelt - 'geboren moslims' - zielepotige gevangenen - slaven die niet meer aan Koran mógen ontsnappen: 'DOODSTRAF voor afvalligen van 'de moslims'.

  Volwassen moslimmannen, Mullahs en imams als kindverkrachters 'wij mogen er vier' - kleine meisjes!

  Potje vrouwenstenigen - mag ook!
  'Hak de hand af van de dief' als gruwelijk BARBAARSE vernminking!

  Zeker - voor fascisten zoals Hitler en Goebels, samen met de Grand Mufti Jeruzalem oom van die griezel de ARABIER Yasser Arafat.

  Elk Islamitisch land vormen van dictatuur!

  "Mooie Koran'

  krijgt van mij slechts hoongelach!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. @ El-Houssain:

  Uw Arabische naam doet mij al kotsen door gedachten aan 'Mohammed ARABIER en 'profeet' als verkrachter van het kind Aisha - en van slavinnen! MOHAMMED de ARABIER die de walgelijke reden is dat ontelbare duizenden meisjes ELK JAAR nog steeds verkracht worden 'in navolging van de ARABIER Mohammed van Islam' - die nooit erkent kán worden als 'heilig' voor het verkrachten van Aisha en slavinnen - en als massamoordenaar even misdadig, berecht had moeten worden - zoals de ARABIER Saddam als oorlogsmisdadiger - zoals de walgelijke ARABIER Ghadaffi OOK massamoordenaar is die zijn gruwelijk pokdalig verlopen bek open durft te trekken tegen Zwisersland! Stelletje HUICHELAARS dat zijn moslims met hun Koran/Mohammed die aan NIEMAND Vrijheid van Religie toestaat - slechts een zinnetje 'u uw geloof ik het mijne' - de rest is haat, geweld en misdaden prediken in Koran - zeker tegen ínfidels' christenen, Joden - en ex-moslims - Koran=-SHARIA.

  Koran/Mohammed/hadiths verdienen pagina per pagina VOOR EEUWIG EN ALTIJD in onleesbaar kleine stukjes gescheurd te worden voor miljoenen misdaden tegen de Rechten van de Mens - elke dag aangericht.

  Slechts één 'geboren moslim' die van Koran/Mohammed geen recht heeft op Vrijheid van Religie en daarom de doodstraf (!) krijgt is het waard de Koran/Mohammed te verbranden dié oorzaak is van té veel miljoenen diép ellendige misdaden!

  Islam hoort niet thuis in EU! Moslims laten zien dat zij ónze (!) VRIJHEID niet waard zijn - niet weten hoe daar mee om te gaan - Europa verknoeien met hun APARTHEID Islamgedonder!

  Arabieren? Ik 'lust ze wel rauw' - als olie zuipers die hun vrouwen naar Korangelieve gruwelijk wreed behandelen - vrouwen die in feite hun slavinnen zijn.

  Woehahaha! Deze ontboezeming uit ARABIE: 'Saoedische vrouwen dreigen hun borsten te ontbloten voor hun buitenlandse (!) chauffeurs om van te drinken':

  http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2010/06/saudi-women-use-fatwa-in-driving-bid.html

  Woehahaha! Ook voor de Afghaan in Afghanistan die per e-mail door een Franse bekeerling tot Islam gevraagd werd burkas (!) te zenden 'voor demonstratie om het recht de burka in EU te mogen dragen'

  Pashtun Afghaan: 'Burka horen niet thuis in de cultuur van Frankrijk; en in Afghanistan onderdeel van terreur tegen moslimvrouwen'. 'Bent u geen moslim?' 'Nee!' Einde e-mails van de Korangeschifte Franse aan het verkeerde adres - ex moslim die de Koran/Mohammed 'wel rauw lust' in Afghanistan!

  'uit welke hoek'

  Vraag het Afghaanse, Saoedie, Somalische, Sudanese, Yemenitische, Iraanse, Marokkaanse .... moslimvrouwen die slechts slavinnen zijn van moslimmannen - als hun levenslang alléénbezit - in Koran! Zoals Ayaan schrijft vrouwen die geboren worden als toekomstige 'zoontjesfabrieken'!

  De gedoemde Koran die 'slaven' maakt, die in slaven handelt - 'geboren moslims' - zielepotige gevangenen - slaven die niet meer aan Koran mógen ontsnappen: 'DOODSTRAF voor afvalligen van 'de moslims'.

  Volwassen moslimmannen, Mullahs en imams als kindverkrachters 'wij mogen er vier' - kleine meisjes!

  Potje vrouwenstenigen - mag ook!
  'Hak de hand af van de dief' als gruwelijk BARBAARSE vernminking!

  Zeker - voor fascisten zoals Hitler en Goebels, samen met de Grand Mufti Jeruzalem oom van die griezel de ARABIER Yasser Arafat.

  Elk Islamitisch land vormen van dictatuur!

  "Mooie Koran'

  krijgt van mij slechts hoongelach!

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Na de islam van alle kanten bekeken te hebben blijkt deze islam toch wel erg veel geweld opwekkende eigenschappen te hebben en daar dan ook prompt voor zorgt.De islam staat haaks op een moderne samenleving.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Na de islam van alle kanten bekeken te hebben blijkt deze islam toch wel erg veel geweld opwekkende eigenschappen te hebben en daar dan ook prompt voor zorgt.De islam staat haaks op een moderne samenleving.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik lees: ''Uit welk islamboek blijkt deze gore onzin??''

  Onder andere uit koran 4:25 waar slavernij en vrouwenhandel wordt goedgepraat:

  ''En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe
  hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen
  ''

  Lust u nog meer peultjes?

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @ Annabeth:

  Gelukkig zijn de katholieken een stuk minder erg....

  Moraal van het verhaal:

  Je generaliseert en verscherpt de tegenstellingen tussen mensen. Dat heeft geen zin. Enige nuance lijkt me op zijn plaats.

  Maria stuart,de oudste dochter van de engelse vorst Karel I, trouwde op tienjarige leeftijd met Willem, zoon en erfgenaam van Prins Hendrik, stadhouder van de Nederlandse provincies.


  Je komt dit soor verbintenissen overal tegen door de geschiedenis heen. Het is niet aannemelijk dat het huwelijk van Aisha en Mohamed is geconsummeerd toen het meisje negen was.

  Misbruik van vrouwen (door mannen) komt overal voor en in alle lagen van de bevolking waar ook ter wereld.

  Ik denk aan de publicaties over bijvoorbeeld de katholieken die
  de afgelopen jaren en maanden zijn gepubliceerd.


  Ik denk aan marrokaanse vrouwen die werkzaam zijn in de groenteteelt en verkracht en uitgebuit worden door hun spaanse werkgevers.

  Ik denk aan de oosteuropese vrouwenhandel. etc. etc. etc.

  De lijst is eindeloos.

  Het is ongepast om een reageerder zo te beledigen, alleen omdat hij zijn mening geeft. Misschien is EL Houssain wel een nederlander, en dat betekent dat je dus alleen al vanwege een naam op tilt gaat.

  Laten we de discussie zuiver houden!!

  BeantwoordenVerwijderen
 15. @ J. Morika

  Abraham, aartsvader van de Christenen had ook slavinnen en stuurde nota bene een van zijn slavinnen met kind de woestijn in omdat een van zijn andere vrouwen dat wilde...

  Vlak de Christenen dus ook niet uit... En daar lopen er heel veel van rond op deze wereld..


  Religie..opium voor het volk

  BeantwoordenVerwijderen
 16. @Mashna 19:19 Het voordeel van christenen is dat zij vinden dat de christelijke god aan Het Goede gehouden is. Zij hebben de slavernij dus kunnen afschaffen (moeten afschaffen zelfs) toen zij erachter kwamen dat het niet deugde. God (de christelijke tenminste) heeft slavernij als zodanig dus ook nooit kunnen goedkeuren, het voorkomen van slavernij in het oude testament behelst dus géén goddelijke goedkeuring ervan. Dit alles i.t.t. bij de islam, daar is wat god zegt automatisch goed omdat god het gezegd heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Het oude testament is een tamelijk bloeddorstig boek waarin God te pas en te onpas goedkeuring geeft aan het afslachten van vele volkeren....

  Ik heb nergens in het oude testament gelezen dat God slavernij afkeurde.

  Volgens mij had Abraham ' Gods zegen' en dat lijkt me het tegengestelde van afkeuren.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @. J. Morika

  Het lijkt erop dat ook U lijdt aan de kwaal waar zoveel reageerders aan lijden.

  Niet goed lezen wat een ander schrijft. Argumenten van een ander negeren en maar luk kraak uiting geven aan je onderbuikgevoelens.

  Het oorspronkelijke artikel ging niet over Arabieren maar over een Marrokaanse man die zijn vrouw mishandelde.

  Misschien had je eerst het artikel goed moeten lezen voordat je reageerde..

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Mashna,

  Dat symbolische, lichte tikje met een miswak kan je niet letterlijk toepassen, is ook niet de bedoeling, waar het om gaat is, wanneer er, om één of ander reden huwelijksproblemen zich voordoen, je je altijd inzet om het huwelijk te redden door je echtgeno(o)t(e) meer in haar/zijn wensen tegemoet te komen en uit te zoeken waar het probleem ligt en waar nodig passende maatregelen te nemen, als het uit de hand loopt, kan het uiteraard ook op een scheiding uitdraaien, maar dit moet je zoveel mogelijk proberen te voorkomen.
  Binnen een huwelijk kan het weleens niet al te vriendelijk aan toe gaan, dan moet er gewaarschuwd worden, vermaand worden, en mogelijk gerechterlijke stappen ondernomen worden, maar dan is je huwelijk zo ongeveer voorbij, dat wordt bedoelt met die lichte tik.

  Als je een beetje doordenkt gaat het in het westen niet veel anders, want mishandeling is ten alle tijden en binnen alle Godsdiensten verboden. Daar gaat het om.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. ' De oorsprong van vrouwenbesnijdenis is duister. De traditie stamt waarschijnlijk uit de Soedan ten tijde van het Faraonische Egypte. In het Oude Egypte zelf kwam vrouwenbesnijdenis zover bekend niet voor, daar dit verminking van de vrouwelijke identiteit inhoudt. Tegenwoordig wordt vrouwenbesnijdenis toegepast in islamitische, maar ook in christelijke en animistische bevolkingsgroepen in Oost-Afrika.
  Vrouwenbesnijdenis in de islam
  In de Koran komt het begrip vrouwenbesnijdenis niet voor. Vrouwenbesnijdenis wordt wel genoemd in enkele uitspraken die aan de profeet Mohammed worden toegeschreven. De Hadith die besnijdenis bij mannen voorschrijft, zegt dat besnijdenis een "eer" zou zijn voor vrouwen. De authenticiteit van deze Hadith wordt echter betwist. Vrouwenbesnijdenis wordt doorgaans op culturele gronden uitgevoerd, zoals in de Hoorn van Afrika, en veelal niet op religieuze.
  Op 22 november 2006 veroordeelden talrijke islamitische leiders uit de wereld op een conferentie in Caïro vrouwenbesnijdenis. Onder hen waren de hoogste twee Egyptische moslimgeestelijken, de sjeik al-Azhar, die gezien wordt als de belangrijkste leider in de soennitische wereld, en de grootmoefti van Jeruzalem, wiens fatwa's groot gewicht in de schaal leggen. De sjeik al-Azhar, Mohammed Sayyed Tantawi, zei op de conferentie dat in de islam besnijdenis alléén voor mannen is. De grootmoefti, Ali Gomaa, wees erop dat Mohammed zijn dochters niet liet besnijden. Moslims uit Europa, die van mening zijn dat vrouwenbesnijdenis de islam een slechte naam bezorgt, voerden druk uit om de uitspraak in een fatwa te vervatten.'

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Men moet niet doen alsof hier in het westen nooit wat gebeurt en dat het allemaal op rozen gaat, en vervolgens selectief verontwaardigt zijn en alleen naar buitenlanders wijzen die over de schreef gaan.

  Wanneer priesters zich aan kinderen vergrijpen, zeggen we toch ook niet dat dat Christelijk is.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. j.morika zei...
  Ik lees: ''Uit welk islamboek blijkt deze gore onzin??''

  Onder andere uit koran 4:25 waar slavernij en vrouwenhandel wordt goedgepraat:

  ''En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe
  hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen''
  -----------------------------------------

  Slavernij en vrouwenhandel worden nergens goedgepraat. Dat is wat u ervan maakt. U zoekt een klein zinnetje uit dat u leuk lijkt om uw aantijgingen op te baseren, u heeft het lef niet om het hele context waarin het hoort erbij te halen, want dan valt er 'niets meer te halen' voor u, maar helaas, u holt achter de feiten aan.

  Het hele verhaal luidt:


  "23. Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zign ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol;

  24. En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

  25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

  26. Allah wenst u te onderrichten en te leiden naar de paden van degenen die vََr u waren en u Zijn barmhartigheid te betonen. Allah is Alwetend, Alwijs.

  27. En Allah wenst Zich in barmhartigheid tot u te wenden, maar zij, die hun lagere begeerte volgen, wensen dat gij ver zult afdwalen.

  28. Allah wil uw last verlichten, want de mens is zwak geschapen.

  29. O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. j.morika zei...
  Ik lees: ''Uit welk islamboek blijkt deze gore onzin??''

  Onder andere uit koran 4:25 waar slavernij en vrouwenhandel wordt goedgepraat:

  ''En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe
  hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen''
  -----------------------------------------

  Slavernij en vrouwenhandel worden nergens goedgepraat. Dat is wat u ervan maakt. U zoekt een klein zinnetje uit dat u leuk lijkt om uw aantijgingen op te baseren, u heeft het lef niet om het hele context waarin het hoort erbij te halen, want dan valt er 'niets meer te halen' voor u, maar helaas, u holt achter de feiten aan.

  Het hele verhaal luidt:


  "23. Verboden zijn u uw moeders en uw dochters en uw zusters en uw vaders zusters en uw moeders zusters en uw broeders dochters en uw zusters dochters en uw minnen en uw zoogzusters en de moeders uwer vrouwen en uw stiefdochters, die uw beschermelingen zijn door uw vrouwen tot wie gij zijt ingegaan, maar als gij niet tot haar zijt ingegaan zal er geen zonde op u rusten en de vrouwen uwer eigen zonen (zign ook verboden) alsmede twee zusters tezamen te hebben, met uitzondering van wat reeds voorbij is; gewis, Allah is Vergevensgezind, Genadevol;

  24. En getrouwde vrouwen, met uitzondering van haar, die gij bezit. Dit is een gebod van Allah voor u. Degenen, die daar buiten vallen, zijn u toegestaan; dat gij zoekt door middel van wat gij bezit haar behoorlijk te huwen en geen overspel te plegen. En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; er zal na het vaststellen daarvan geen zonde op u rusten in alles wat gij onderling overeenkomt. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

  25. En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. En Allah kent uw geloof het beste. Gij zijt van elkander; huwt haar daarom met de toestemming van haar meesters en geeft haar een huwelijksgift op de gebruikelijke wijze, kuis zijnde, geen ontucht plegende, noch er heimelijke minnaars op nahoudende. En indien zij, nadat zij gehuwd zijn zich schuldig maken aan ontrouw - geldt voor haar de helft van de straf, die voor de vrije vrouwen is voorgeschreven. Dit is voor degene uwer die vreest te zondigen. Maar het is beter voor u dat gij u weerhoudt en Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

  26. Allah wenst u te onderrichten en te leiden naar de paden van degenen die vََr u waren en u Zijn barmhartigheid te betonen. Allah is Alwetend, Alwijs.

  27. En Allah wenst Zich in barmhartigheid tot u te wenden, maar zij, die hun lagere begeerte volgen, wensen dat gij ver zult afdwalen.

  28. Allah wil uw last verlichten, want de mens is zwak geschapen.

  29. O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge overeenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Mashna,

  Annabeth moet je laten blazen, dat mens schreeuwt veel, zegt niets.

  Geen tijd aan besteden, doodzonde.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. @ El Houssain,

  Het is ook veel te warm voor dit soort verhitte discussies..

  BeantwoordenVerwijderen
 26. @ El Houssain 20:03

  Wat zeur je nou, je ziet in 4:25 toch gewoon staan dat vrouwen kennelijk als bezit kunnen worden beschouwd, namelijk hierdoor dat het hebben van slavinnen als normaal wordt bestempeld? Wat heeft de rest van de door jou (onnodig) gegeven tekst er dan nog mee te maken, daarin komt zelfs het woord slaaf of slavin niet eens voor!

  BeantwoordenVerwijderen
 27. En als Hussain me niet geloven wil, laat hij dan de encyclopedie er eens op nalezen: "Slavery was not only recognized but was elaborately regulated by Sharia law".

  Of is dat ook allemaal "buiten de context"?

  (Raar argument overigens, dat mensen dingen uit de context zouden halen als het om de koran gaat, want de koran is zo onsamenhangend dat er van context eigenlijk geen sprake is, het verwijt dat je dingen "buiten de context" uit de koran zou kunnen halen is eigenlijk dus per definitie volstrekt misplaatst)

  BeantwoordenVerwijderen
 28. @Mashna
  U haalt het huwlijk van Maria Stuart aan: zij huwde met een jongeman die 5 vijf! jaar ouder was als zijzelf. Pas in 1624 vervoegde zij zich in Nederland aan de zijde van haar man en nam de rol van uitvoerend echtgenote aan.
  Het huwlijk van Aisha, 9 jaar, met Mohammed op middelbare leeftijd geeft een aanzienlijk groter leeftijdsverschil aan.

  U meent aan te mogen nemen dat het huwlijk niet onmiddelijk geconsumeerd is. Helaas moet ik u erop wijzen dat dit een westers geredigeerde denkmanier is: zelfs nú worden in islamlanden dit soort huwlijken gesloten én geconsumeerd.
  Het consumeren is nl een plicht zodra het meisje haar eerste menstruatie gehad heeft - in warmere landen traditioneel jonger dan in koudere klimaten. En 8 of 9 jaar is helemaal niet ongewoon.

  De huwlijkspartners zijn in dit soort gevallen ruim meerderjarig, omdat er volgens de regels financiele contracten gesloten worden.

  Ik heb vrouwen gehoord die vertelden dat ze als meisje van 9 bij hun vader opgehaald werden, als een katje in een zak, om naar de echtelijke woning gebracht te worden. Dan werd het huwlijk stante pede bij aankomst geconsumeerd!

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Guttegut. Daar hebben we El Houssain weer met allerlei Korancitaten. En ene Mashna -erg voor nuance, tegen onderbuikgevoelens, voor het zuiver houden van de discussie enz.- poseert als kenner van de Bijbel. Het Oude Testament, zo weet zij, is een bloeddorstig boek. Maar uit de Koran weet zij een paar citaten op te diepen waaruit moet volgen dat het daar allemaal wel meevalt met die bloeddorstigheid. Een mooi duo, waarlijk hoogst boeiend...

  BeantwoordenVerwijderen
 30. @ Kees Rudolf

  Ik ervaar het als een groot compliment dat U mij als een vrouw beschouwt.

  Dit sterkt mij in het idee dat ik mijn ying en mijn yang gevonden heb.

  @ Belle8

  Dat weet ik ook wel Belle. Ik weet dat de echtgenote niet veel ouder was. Het gaat om de beeldvorming.

  Ik ken veel moslims in Nederland en niet een daarvan is als volwassene getrouwd met een meisje dat zo jong was.

  Ik ken ook niet een moslim in Nederland die meerdere vrouwen heeft.

  En trouwens: Veertig procent van de mannen en vrouwen in Nederland gaat vreemd ( Volkskrant vandaag). Die hebben dan toch ook een tweede partner.


  De bijbel en de koran zijn oeroude boeken en geschreven in een tijd waarin er heel anders tegen man-vrouw verhoudingen aangekeken werd.

  Ik denk dat vele moderne moslims op hun eigen manier een invulling proberen te geven aan hun geloof die in overeenstemming is met de moderne maatschappij waarin we thans leven.

  Waar ik tegen ben is het generaliseren en ongenuanceerd te keer gaan op een forum. Ik vind dat je dan ook je echte naam erbij moet zetten.

  Uitbuiting, mishandeling,slavernij , oorlog, discriminatie etc. etc. zijn universele gebeurtenissen die in alle lagen van welke bevolking dan ook ter wereld voorkomen.

  Ik ben geen doorgeslagen cultuurrelativist maar probeer zo objectief mogelijk naar zaken te kijken.

  Als er ergens beschreven staat dat vrouwenbesnijdenis een cultuurverschijnsel is dat door moslims, CHRISTENEN EN ANIMISTEN wordt bedreven dan is dat de hele waarheid.

  Het is gewoonweg heel erg moeilijk om cultuur en religie van elkaar te onderscheiden, vooral ook omdat sommige elementen samenvallen en dat zorgt voor veel verwarring.

  Ervanuitgaande dat de menselijke beschaving ongeveer 3000 jaar oud is en dan moeten constateren dat bijvoorbeeld het stemrecht in Nederland nog geen honderd jaar bestaat doet mij concluderen dat wij zelf de beschaving nog maar net ' gevonden hebben ' en nu een hele grote mond opzetten naar andere groepen die kennelijk nog niet zover zijn.

  Ik ben niet doof voor de argumenten van anderen maar vind wel dat mensen eerst goed moeten lezen waar een artikel over gaat voordat ze reageren.

  Ik verwijs naar mijn eerste comment. Ik denk dat dat stukje van mij zeer helder weergeeft hoe ik over de kwestie denk.

  Alle andere reacties van mijn kant zijn niet meer dan pogingen om de discussie op een aanvaardbaar niveau te halen, en ja, ik heb ongetwijfeld niet altijd gelijk.

  Als dat zo is, dan ben ik niet boos of teleurgesteld, maar dan ben ik blij, want dat betekent dan dat ik iets heb geleerd wat ik nog niet wist...

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Leuk, die pogingen van Mashna om de discussie op een aanvaardbaar niveau te halen, zoals ze dat zelf noemt. Die pogingen zijn niet aan iedereen even goed besteed. Haar relativerende wijsheden vallen vermoedelijk in iets betere aarde bij de gemiddelde Volkskrant- of NRC-lezer dan bij de deelnemers aan "de discussie" hier. Maar Mashna, als je zelf er eens blijk van gaf goed te lezen dan zouden je reprimandes aan het adres van anderen dat ze niet goed lezen iets meer indruk maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Ach, wie een beetje bekend is met koran hadiths en soenna prikt vanzelf door de gangbaar geworden versluierende en omkerende nieuwspraak heen.

  http://the-koran.blogspot.com/2008/07/women-in-islam-part-5.html
  http://www.youtube.com/watch?v=kDRlts4qu3Y&feature=channel_page

  BeantwoordenVerwijderen
 33. @ Kees Rudolf

  Als je mijn eerte comment had gelezen had je volgens mij niet hoeven reageren.

  Je geheugen werkt kennelijk niet goed. Ik heb in eerdere comments al vertelt dat ik een man van veertig ben maar kennelijk is dat je ontgaan.

  Je leest kennelijk selectief en je reageert ook selectief.

  Je labelt andersdenkenden en probeert ze in een slecht daglicht te plaatsen in de hoop dat dit de aandacht afleid van je wanhopige semi-intellectuele gedachtenspinsels.

  je valt de boodschapper aan en niet diens argumenten. Hoogstwaarschijnlijk omdat je die argumenten niet kunt ontkrachten.

  Ik heb het idee dat U erg in het sraf-beloning-denken bent blijven hangen. U heeft het over reprimandes maar dat is toch echt teveel eer voor een arme sloeber als ik.

  Ik geef mijn mening en onderbouw die met argumenten. U reageert knorrig op eenieder die niet Uw mening aanhangt.

  Ik ben zelf overigens een fan van het parool. Mooi en helder taalgebruik. De Trouw vind ik dan weer wat minder. Volkskrant op zaterdag: graag. Nrc lees ik echt bijna nooit, maar ik zal hem eens een keer kopen en dan kom ik er graag op terug.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Mashna,
  Ik vind het wel schattig, oeps en u was ook al geen vrouw, dat u denkt dat alle moslims in Nederland wonen. Voorlopig nog niet mijn inziens. En ook zeker de Mohammed niet toendertijd.

  Dat ú geen moslims kent die dergelijke jonge bruidjes huwen of huwlijken kent met meerdere vrouwen lijkt me ook niet echt een argument. Meer een geval van uw eigen ervaringswerkelijkheid, lijkt me.
  Bijvoorbeeld: http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article611863.ece/Marokkaanse_triootjes

  U ontkent de grote reden achter al dat gesjoemel met huwlijken, namelijk het ge/misbruik maken van de sociale voorzieningen. (Moslims kennen meerdere huwlijkvormen, o.a één tijdelijke, slechts voor sex.)

  Er zijn niet veel moslimhuwlijken die bekrachtigd zijn voor de Nederlandse wet. Meestal wordt gebruik gemaakt van papieren uit het moederland die hier als rechtsgeldig gezien worden.

  Onder mijn ogen zie ik gebeuren dat er gescheiden wordt in het moederland om een korte huwlijk te voeren met een in Nederland wonende partner. Dit huwlijk duurt tot de papieren in Nederland geregeld zijn.
  In de tussentijd kunnen eerdere kinderen in het moederland meetellen voor de kinderbijslag van Nederland.

  Ik begrijp dat u het onder 'schuismacheerder' gedrag onderbrengt. http://kafirharby.blogspot.com/2010/04/vier-vrouwen-en-vier-uitkeringen.html
  U bent dus niet de enige die er zo over denkt.
  Uiteindelijk betaal ik, net als u, mee aan het levensonderhoud van deze maitresses.
  Ik wil daar graag mee ophouden!

  De Nederlandse regelgeving is op geen enkele manier toegesneden om dit misbruik in te dammen. Het lijkt alsof 'men' liever niet ziet wat er gebeurt, dan dat er maategelen genomen om het morele misbruik te stoppen.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. @ Belle8

  Ik heb ruim tien jaar in Amsterdam Oost gewoond in een woonwijk waar ruim tachtig procent van de bewoners Marrokaans is.

  Ik denk - en weet wel zeker - dat binnen de Marrokaanse gemeenschap grote weerstand bestaat tegen het soort huwelijken waarover u het heeft.

  Ik ontken niet dat ze bestaan, maar spreek mijn vermoeden uit dat het niet vaak zal voorkomen binnen Nederland.

  Gearrangeerde huwelijken komen binnen meerdere culturen voor. Ik heb daar natuurlijk mijn mening over.

  Ik vind dat zelf niet ok. Kijk daar staat het. Ik ga het nog een keer herhalen. Ik ben daar tegen.

  Ik vond het ook erg schattig om even als een vrouw door het leven te mogen gaan. Ik had opeens veel meer zin in ijs dan normaal. Of zou dat gewoon komen door het feit dat het zo warm was vandaag?

  Ik heb een eigen blog in elkaar geknutseld. Ik nodig je bij deze uit om hem te lezen.

  Er zijn namelijk echt moslims die wel meegaan met hun tijd...

  Blog voorzichtig, denk aan mij


  Mashna

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Belle8 zei...

  "Moslims kennen meerdere huwlijkvormen, o.a één tijdelijke, slechts voor sex"

  --------------------------------------

  Hoe komt u aan deze wijsheid??

  Dat een aantal mensen misbruik maakt van het huwelijk gaat hier niet op, want u heeft het over 'meerder huwelijksvormen'
  Maar dat is niet toegestaan, dat is iets van de Shi'iten, hebben ze zelf verzonnen.

  Ayatollah Khomaini zegt in zijn boek Tahir-u-Wasila, Vol 2, P.292 dat tijdelijk huwelijk voor een dag, nacht en zelfs een paar uur kan zijn! Maar voor khomeini was dat niet genoeg, dus hij stelt verder in zijn boek op pagina 292 dat het tijdelijk huwelijk voltrokken kan worden met hoeren en prostituees.

  puur bedrog dus, van Khomaini en andere shi'itenstromingen.

  Shi'iten ontkennen de hadith, dus daar kan ik ook niets mee.

  Over het algemeen weet men heel goed het onderscheid te maken tussen shi'iten en soeniten, maar als men 'kritiek' op moslims wil leveren, omarmt men graag die shi'itische fratsen om daarmee op moslims te schieten. Maar dat werkt niet Belle8, want de uitspraken van de profeet zijn glashelder.

  "Overleverd door Ali: Bij de slag van Khaibar, verbood de Profeet het tijdelijke huwelijk (Muta) van vrouwen, en het eten van het vlees van apen. {Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, At-Termidhi and Ibn Majah }

  "Overleverd door rabi bin Sabra met de autoriteit van zijn vader: Allahs Boodschapper zei: Ik had voor jullie het tijdelijk huwen van vrouwen toegestaan, maar Allah heeft het jullie vanaf die tijd verboden tot de Dag des Oordeels. Dus als iemand een vrouw heeft door middel van het tijdelijke huwelijk, zou hij haar moeten laten gaan, en geen van zijn geschenken aan haar terug mogen nemen. {Sahih Muslim , Abu Dawud, An-Nasai and Ibn Majah}
  -------------------

  Nu mag u met uw bewijzen komen in welk boek het tijdelijke huwelijk gerechtvaardigt wordt.
  Dus niet komen aanzetten met: Ja maar die en die deze en gene doet het wel dus het hoort bij de islam. Nee, dat zijn geen argumenten, in welk boek kan ik dat lezen. Dat wil ik zien.

  Niet wegblijven hé? Ik wil u wel terughoren over het tijdelijke huwelijk. Waar heeft u het vandaan?

  Als u hier niet op reageert, weet ik genoeg.

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @El_Houssain
  De islam geeft de man het recht om van zijn vrouw te scheiden. Komt niemand aan te pas. De vrouw echter heeft slechts het recht om haar recht op echtscheiding op te eisen bij de rechter.
  Dus je trouwt gewoon even met een hoer, doet je ding en verklaart 3 maal dat je van haar bent gescheiden. Vrouw kan geen aanspraak meer maken. Dat zijn de regels van de islam.
  Is je trouwens wel eens verteld dat je een ontzettende ouwehoer bent die voortdurend zaken uit zijn verband probeert te rukken en om te buigen ten voordele van die zieke ideologie van je?

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @El_Houssain
  En nog wat: Wat heeft die geestelijk gestoorde godsdienstfanaat uit Iran hier mee te maken? Jij probeert hier Arabische sprookjes te vertellen en mensen om de tuin te leiden met je flexibele praatjes. De leefregels en wetten van de Islam zijn voor ieder luid en duidelijk te lezen in de koran en de overleveringen. En dat is de Sharia. Don't shit me, punk.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. De Grote Anti-Christ, Mohammed, heeft menigeen gekeeld en hun vrouw tot slaaf genomen. Zogenaamd uit "barmhartigheid". De realiteit is dat hij er, terwijl zo'n vrouw het trauma van de slachtpartij nog niet had verwerkt, er even fiks op ging liggen ketsen om zijn superioriteit te bevestigen. Dat is je grote voorbeeld. De modelmens voor de mohammedaan. Spreading the mental disease. Ik zou zeggen: laat je kop eens nakijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Gooi me maar van de site af als mijn toon te hard is Hoeiboei. Maar ik ben de agitprop en drogredeneringen van dit soort lispelende serpenten meer dan zat. Het is een voortdurende presentatie van het volgende moeras.

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Mij is eens van Nuh H.M. Keller (een autoriteit in moslimland), The Reliance of the Traveller (een boek) aangeraden. En ik moet zeggen dat het een must is voor wie wil weten waar de sharia werkelijk over gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Tenslotte wil ik nog één aspect, of gegeven, benadrukken. Wat lieden als El_Houssain allemaal uit de koran citeren is eigenlijk volkomen irrelevant. Het gaat om de coctail die er in combinatie met de Tradidie van is gebrouwen, namelijk: De Sharia.
  Knoop dat goed in je oren en trap niet in die wezenloze discussies met als enig doel je een rad voor ogen te draaien.

  BeantwoordenVerwijderen
 43. Frik heeft gelijk in de teneur van zijn laatste stukjes. Moslims discussieren nooit zuiver en ze belazeren de boel. Kijk bv eens naar de discussies over de onlangs overleden Abu Zayd, die wordt door moslims uitgekotst omdat ie "afvallig" zou zijn geweest. Okee, goed, moet kunnen, denk je dan, maar wat niet kan, is dat dit door dezelfde moslims gebeurt die eerder altijd zeiden " islam bestaat niet", want als je dat serieus meent, dan kun je ook niet met zijn allen iemand voor kaffer (kafir) uitmaken en hem op grond daarvan allerlei burgerrechten afnemen omdat dat de (seculiere) wet dat nu eenmaal zou vereisen. Want als je zegt dat dé islam niet bestaat, dan is jouw eigen interpretatie ervan ook niet zomaar beter dan die van iemand anders.

  De islam die mensen van hun burgerrechten berooft en goedpraat dat mensen niet gelijkberechtigd zijn bestaat dus kennelijk wél.

  (Zie deze pagina, en dan vooral de comments : http://www.wijblijvenhier.nl/archives/2546-Nasr-Abu-Zayd-overleden.html )

  BeantwoordenVerwijderen
 44. Alles verliest zijn glans als de islam erop losgelaten wordt. In die religie wordt konsekwent de beslissing tot afscheiding c.q. haat genomen; nog erger; afscheiding en haat als vehikel vormen de kurk waarop Mo en zijn verpakindustrie (op vele niveau's, van taqqiya tot burka)drijven. De tijd van ontkenning is voorbij. Frik ik deel je gevoelens van irritatie ij het mindfucken van el H en Mashna

  BeantwoordenVerwijderen
 45. @ persephone

  Heeft U het eerste comment gelezen dat bij dit bericht staat?

  BeantwoordenVerwijderen
 46. @ Allen

  El Houssain bedreigt niemand. Hij scheldt geen mensen uit. Hij beledigt geen mensen..

  Hij geeft alleen zijn mening. Dat doen de meesten van jullie toch ook?

  Dat is toch de essentie van vrije meningsuiting? Dat is toch geen reden om helemaal uit je plaat te gaan?

  BeantwoordenVerwijderen
 47. @Mashna 11:07 : Abu-Zayd bedreigde ook niemand, hij schold geen mensen uit en gaf alleen zijn mening. Maar hij werd niet door de islam verdedigd toen hij van zijn burgerrechten werd beroofd. Integendeel, door de islam werd hij juist bedreigd. Dát is de werkelijkheid van de islam en dat is waar het hier over gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 48. Mashna: Het is gevaarlijk zo 'open' te zijn. Het is geboden de ogen te openen. Lees toch eens de Sira. Zie toch hoe het er aan toe gaat in islamitische landen. Dan hoef je niet meer te twijfelen. Dan hoef je niet meer op te komen voor de islamieten. Dan zul je zien dat jij, door het op te nemen voor de ellendelingen, de slachtoffers in de kou laat staan. Je lijkt me iemand die zich bekommert om de zwakken. Kijk nu eens naar wat de islam doet met de zwakken. Daar kun je niet aan voorbijgaan met allerlei omslachtige bochten en kronkels. Of is het niet waar dat je geeft om de slachtoffers? Geef je meer om je eigen morele zelfverheffing?
  Diegenen die hier in jouw woorden 'uit hun plaat gaan', komen op voor de slachtoffers van de islam. Ik denk dat jij dat ook wil. Maar op een of andere manier durf je niet onder ogen te zien dat de islam slachtoffers maakt. Vele slachtoffers.

  BeantwoordenVerwijderen
 49. @el houssain

  Het tijdelijk huwlijk zie ik sinds ik in islamitische landen verblijf.

  Het is een oplossing voor sommige mannen voor het 'naar de hoeren gaan', zo'n kort huwlijk. Of voor mannen die het gewoon leuk vinden om meisjes te ontmaagden om ze daarna met een bedragje terug naar hun vader te stuten. Kuwait, Saoedi-Arabie.

  In noord-afrika zie ik het vooral tussen westerse vrouwen en moslims. Dit is gewoon om deze vrouwen legitiem uit te kleden -in meerdere opvattingen.

  U begrijpt: ik heb vooral te maken met de ontgoochelde vrouwen. Er zijn heel wat lieffies die er met open ogen inlopen. Allemaal hebben ze hun bruidsfeestje gekregen en waren niet voorbereid.
  De echte hoeren weten juist zeer goed hun prijs te bepalen.
  En daar was dit koranvoorschrift oorspronkelijk voor bedoeld: "voorzie het rijke meisje van geschenken waardig aan haar afkomst en het arme meisje gepast bij haar status".  http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikahu_al-mut'ah
  http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=7921
  Googlet u zelf eens op tijdelijk huwlijk moslim!
  http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?t=305115 (Jongeman 26 jaar op zoek naar een tijdelijk huwlijk)

  BeantwoordenVerwijderen
 50. http://player.omroep.nl/?aflID=9160034

  BeantwoordenVerwijderen
 51. @Frik e.a.

  Het kan wat mij betreft niet hard genoeg gaan, om de islam te bekritiseren. Als de vrijheid op het spel staat, en de rechten van de mens dan mag de islam met gepaste stugheid worden benaderd. En dat mag best hard er aan toe gaan. Soms moet men iets luider praten voordat de ander luistert. En tenslotte zijn dit maar woorden, terwijl de islam er doorgaans het zwaard voor gebruikt om de oppositie de mond te snoeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 52. Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten,

  "verklaart 3 maal dat je van haar bent gescheiden. Vrouw kan geen aanspraak meer maken"
  --------------------

  Dat is niet waar, dat is een pertinente leugen, toon maar eens aan waar dat staat, zult u nooit kunnen, ja, het is niet moeilijk om uzelf voor paal te zetten.

  Als een moslimman zijn vrouw verteld dat hij van haar gescheiden is, zal hij, als er nog wat te redden valt van het huwelijk, een nieuwe trouwakte moeten laten maken, want na zo'n uitspraak, heeft hij volgens het islamitisch recht geen recht meer om bij haar te blijven wonen, tot er een nieuwe akte is opgesteld, dat zijn disciplinaire maatregelen, want je mag geen uitspraken doen die je huwelijk op het spel zetten, daar gaat 't om, intussen kan de vrouw evenveel aanspraak maken als daarvoor, want zij is niet gescheiden zolang er geen scheidingsakte is gemaakt, zij heeft nergens om gevraagd.
  Hij kan wel in zijn ééntje om een echtscheiding gaan vragen, maar dat zal hem duur komen te staan, wil of kan hij dat niet, zullen de twee toch in overleg een echtscheiding aan moeten vragen, dus er komt wel degelijk iemand aan te pas.

  U bent degene die voortdurend zaken uit hun verband probeert te rukken en om te buigen ten voordele van die zieke vooroordelen van u.

  Bovendien bevestigd u mijn vermoeden en die van vele anderen door plotseling over het huwelijk te beginnen, dit bevestigd het beeld van het islamitische deel van het volk dat men het hier in het westen gemunt heeft op het huwelijk! Aangezien het huwelijk het meest gespaard blijft bij dit deel van de bevolking, 'zou' men dat graag anders willen zien.

  Ik had u een tijd geleden verteld dat u er verder niets in te brengen had behalve een partij scheldkanonades wanneer u mijn verhaal niet kunt ontkrachten.

  Wat u daar schrijft kunt u niet onderbouwen en ook niet aantonen, u schreeuwt maar wat.
  Bespaar u zelf de moeite en tijd, en reageer niet op mijn schrijven, want ik kan u niet serieus nemen.

  En zoiets noemt zich nog "Prof" ook!

  BeantwoordenVerwijderen
 53. Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten zei...
  Tenslotte wil ik nog één aspect, of gegeven, benadrukken. Wat lieden als El_Houssain allemaal uit de koran citeren is eigenlijk volkomen irrelevant..
  ----------------------------------


  Zo zo, kijk eens aan. "Volkomen irrelevant"!
  Lieden als Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten willen de koran graag op een zijspoor zetten, want die ontkracht al hun beweringen, aantijgingen, en leugens...Namelijk over de koran zelf.

  Weer eens een domme uitspraak.

  BeantwoordenVerwijderen
 54. Belle8,

  En toch begint u over Kuweit, S.A, en Noord Afrika. Daar heeft de islam niets mee te maken, daar zijn die mensen zelf verantwoordelijk voor, als dat hun cultuur is, moeten ze het maar zelf weten, daar kan de islam niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
  Ik weet dat het bijna overal fout gaat, maar ik citeer uit de hadith en de koran, dat is islam, en niet wat die mensen ervan maken, die veelal analfabeet zijn, zij maken de islam zwart, en daar maken de zogenaamde islamcriticasters dankbaar misbruik van in hun kruistochten tegen de islam, want ze vertellen nooit bij dat het niet de islam is die ze dat opgedragen heeft, maar dat zijn hun eigen ideen, fantasieen, en culturen. Daarom zijn bepaalde culturen achterlijk, daar had Fortuyn gelijk in , hoewel hij de islam bedoelde, heeft hij onbedoelt een correcte uitspraak gedaan.

  Ik lees verder in uw reactie en constateer dat u ineens WEL uit de koran citeerd, namelijk wanneer u denkt dat het u goed uitkomt, maar jammer, want ook het genoemde vers is verdraait waardoor het wat anders suggereert.

  Het vers luidt:

  "Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed. En laat hij wiens middelen beperkt zijn, geven overeenkomstig hetgeen Allah hem heeft gegeven"


  Het is niet de vrouw die meer of minder mag krijgen, maar het is de man die naargelang zijn budget het toelaat moet geven.

  Dus absoluut niet zoals u beweert:

  "voorzie het rijke meisje van geschenken waardig aan haar afkomst en het arme meisje gepast bij haar status"


  Want dat mag juist niet, daar had u weer geen rekening meegehouden.

  BeantwoordenVerwijderen
 55. Het is altijd weer hetzelfde liedje. De moslim op deze site El_Houssain komt weer met de gebruikelijke flauwekul dat de islam nooit met iets te maken heeft. Wat een onzin is dat toch elke keer. Het feit dat afvalligen in de islam buiten de wet worden gesteld of zelfs door de staat ter dood worden gebracht, heeft natuurlijk alles met die weerzinwekkende en discriminerende islamitische leer te maken.

  Ook met het warme weer is het geen aangenaam gezicht om al die verpakte moslima's te zien die helemaal verpakt zitten in warme doeken en mantels alsof het min 10 is inplaats van 30+. Geen gezicht.

  BeantwoordenVerwijderen
 56. @Rodolf 00:57, dat kan ook niet anders (dat de islam nergens schuld van is) want de islam is juist onderwerping aan iets dat perfect is. Dát is de essentie van dat geloof. Maar dat impliceert dat de islam zelf niet besproken kan worden want omdat de islam perfect is kan de individuele mens de islam nooit verbeteren omdat mensen slechts mensen zijn en dus nooit perfect zijn (tenzij alle moslims, als gemeenschap, het erover eens zijn dattie iets toe te voegen heeft aan de islam natuurlijk).

  De groepsgeest is perfect, de eigen geest is daaraan altijd ondergeschikt want minder perfect. Je kunt jezelf alleen maar verbeteren naarmate je je meer onderwerpt aan de groepsgeest die islam heet. Je kunt (als scepticus) dus nooit met een islamiet over de islam spreken omdat die moslim dat van zijn geloof niet kan. Hij maakt namelijk zelf niet uit waar hij in gelooft, dat doet de islam voor hem. Dus het zó voorstellen dat de islam bespreekbaar is zoals bijv. een CDA'er met een VVD'er kan spreken over de inhoud van hun politieke leer of wereldbeeld (waarbij de betrokkenen in principe van mening zouden kunnen veranderen) is er gewoonweg niet bij. En dat komt door die moslims zelf. Moslims mogen (en willen) dus niet accepteren dat zij het zelf zijn die voor hun (eigen) opvattingen zorgen. Dat kunnen ze ook niet omdat het uitgangspunt is dat zij ondergeschikt zijn aan iets dat beter is dan alle andere mensen bij elkaar.

  Uitgesproken twijfel aan deze leerstelling van onderwerping staat al bijna gelijk aan desertie en wordt in principe ook als zodanig bestraft. Zie de discussies (in NL notabene) over de onlangs overleden Abu Zayd.

  BeantwoordenVerwijderen
 57. eh
  Wij hebben het duidelijk over wat anders.
  Ik heb het over het beeindigen van een huwlijk op de afgesproken termijn, u heeft het over een huwlijk dat (nog) niet geconsumeerd is.

  Overigens is het heel leuk om het huwlijksvoorschriften van de moslim eens goed te vergelijken met de huwlijkswet in Nederland.

  Daar gaat uiteindelijk "islamiet gearresteerd" de discussie over. Plus over een werkelijkheid van het ongehoorzaam zijn aan de wetten van het land waarin men verblijft. Dit gebeurt natuurlijk wel vaker met een persoonlijke rechtvaardiging.
  In dit geval is de rechtvaardiging echter de uitleg van de wil van een god. Wat natuurlijk wel zeer interpretabel is.

  BeantwoordenVerwijderen
 58. @Mashna

  Pedofilie betekent voor "katholieken" ZONDIGEN tegen God; en is verboden onder onze seculiere wetten.

  Pedofilie wordt GEBODEN in Koran kindhuwelijken toegestaan 'vanaf menstruatie' - leeftijdgrens 'echtgenoot' niet gesteld - gevolg
  ontelbare over de eeuwen heen moslimmeisjes die in 'huwelijken' verkracht werden en worden als gevolg van Koran en Mohammed.

  Het maakt niets uit óf Mohammed het kind Aisha wel/niet verkrachtte 'toen zij 9 jaar oud was' - Koran zegt dat mág!

  De ELLENDIGE MISDADEN veroorzaakt door Koran/Mohammed over de eeuwen heen is niet meer te overzien:

  http://www.instablogs.com/child-marriages/

  Het soort GEWELD dat gebruikt wordt tegen moslimvrouwen is volledig onbekend in Christendom

  Disobedient Muslim women:

  http://blogs.tampabay.com/photo/2009/11/terrorism-thats-personal.html

  in Islam a woman cannot divorce her husband, she has to do so through the courts. Her Muslim husband can divorce her with three words - and marry four women:

  http://www.youtube.com/watch?v=GMQBU75lflw&feature=channel

  Charming Muslim women: http://www.youtube.com/watch?v=n4f89Jg-TnY&feature=related

  married a la Mohammed did Aisha: http://salud.momento24.com/en/2010/04/13/yemeni-girl-of-12-years-dies-after-her-forced-marriage/

  permitted by Koran for girls to marry 'from menstruation' - no specification of age for Muslim men:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Child_marriage

  http://www.google.nl/search?sourceid=navclient&gfns=1&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_enNL285NL286&q=child+marriages+in+egypt

  http://www.google.nl/search?sourceid=navclient&gfns=1&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_enNL285NL286&q=child+marriages+in+saoedie+arabia

  The ravishing beauty of Muslim women: http://afghanwomennews.blogspot.com/

  http://www.rawa.org/self_immolation/violence.htm

  http://www.rawa.org/self_immolation/gang_rape.htm

  http://www.rawa.org/self_immolation/violence2.htm

  http://www.rawa.org/self_immolation/gang_rape_justice.htm

  http://www.youtube.com/watch?v=p92uOTF6Tho&NR=1&feature=fvwp

  http://www.rawa.org/beating.htm

  http://www.youtube.com/watch?v=lYB4pG3kHIY&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=viIFnTlv3VE&feature=related

  Hahahaha! How to eat Turks! http://www.youtube.com/watch?v=D2NAjwmM_jM&feature=related

  http://blogs.tampabay.com/photo/2009/11/terrorism-thats-personal.html

  Moslimvrouwen zijn slechts SLAVINNEN van hun mannen + de MAAGDENcult, de strikte APARTHEID tussen moslimmannen en vrouwen - liggen ten grondslag aan het geweld voor moslimvrouwen.

  BeantwoordenVerwijderen
 59. @Mashna

  Pedofilie betekent voor "katholieken" ZONDIGEN tegen God; en is verboden onder onze seculiere wetten.

  Pedofilie wordt GEBODEN in Koran kindhuwelijken toegestaan 'vanaf menstruatie' - leeftijdgrens 'echtgenoot' niet gesteld - gevolg
  ontelbare over de eeuwen heen moslimmeisjes die in 'huwelijken' verkracht werden en worden als gevolg van Koran en Mohammed.

  Het maakt niets uit óf Mohammed het kind Aisha wel/niet verkrachtte 'toen zij 9 jaar oud was' - Koran zegt dat mág!


  De ELLENDE verooraakt door Koran/Mohammed over de eeuwen heen is niet meer te overzien:

  http://www.instablogs.com/child-marriages/ Ga ook kijken naar de photo's van het soort GEWELD dat gebruikt wordt tegen moslimvrouwen
  als volledig onbekend in Christendom

  Disobedient Muslim women:

  http://blogs.tampabay.com/photo/2009/11/terrorism-thats-personal.html

  in Islam a woman cannot divorce her husband, she has to do so through the courts.
  Her Muslim husband can divorce her with three words - and marry four women: http://www.youtube.com/watch?v=GMQBU75lflw&feature=channel

  Charming Muslim women: http://www.youtube.com/watch?v=n4f89Jg-TnY&feature=related

  married a la Mohammed did Aisha: http://salud.momento24.com/en/2010/04/13/yemeni-girl-of-12-years-dies-after-her-forced-marriage/

  permitted by Koran for girls to marry 'from menstruation' - no specification of age for Muslim men:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Child_marriage

  http://www.google.nl/search?sourceid=navclient&gfns=1&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_enNL285NL286&q=child+marriages+in+egypt

  http://www.google.nl/search?sourceid=navclient&gfns=1&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_enNL285NL286&q=child+marriages+in+saoedie+arabia

  The ravishing beauty of Muslim women: http://afghanwomennews.blogspot.com/

  http://www.rawa.org/self_immolation/violence.htm

  http://www.rawa.org/self_immolation/gang_rape.htm

  http://www.rawa.org/self_immolation/violence2.htm

  http://www.rawa.org/self_immolation/gang_rape_justice.htm

  http://www.youtube.com/watch?v=p92uOTF6Tho&NR=1&feature=fvwp

  http://www.rawa.org/beating.htm

  http://www.youtube.com/watch?v=lYB4pG3kHIY&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=viIFnTlv3VE&feature=related

  Hahahaha! How to eat Turks! http://www.youtube.com/watch?v=D2NAjwmM_jM&feature=related

  http://blogs.tampabay.com/photo/2009/11/terrorism-thats-personal.html

  BeantwoordenVerwijderen
 60. @ Houssain

  U staat goed voor schut met uw Koranverzen die uw ongelijk bepalen: TOTALE SLAVERNIJ voor ALLE vrouwen gebieden:

  Uw Koranslipper 1:

  25." En wie uwer het niet kan bekostigen VRIJE gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij BEZIT, namelijk
  GELOVIGE SLAVINNEN"

  WAUW! Al Housain de Arabier wéér gevloerd door Koran: MOSLIMVROUWEN als SLAVINNEN van MOSLIMS - dié hun MOSLIMSLAVINNEN kunnen trouwen 'indien geen VRIJE moslimvrouw beschikbaar is!

  Hopla! Voor uw Koranslipper 2:

  "Verboden aan u moslimman:

  VEELWIJVERIJ betekent 4 SLAVINNEN voor de moslimman! Met overmatig vrouwenvlees in ZIJN bed - krijgt iedere moslimvrouw slechts 1/4 deel seks en die HIJ haar mag ontzeggen indien 'niet GEHOORZAAM"

  Quran 4:24 "And all married women are forbidden unto you BEHALVE those CAPTIVES - KRIJGSGEVANGENEN - SLAVINNEN - die je BEZIT hebt'
  .(Muhammad Pickthall's English translation of the Quran).

  'Allah' zegt!: 'GETROUWDE VROUWEN die als KRIJGSGEVANGENEN OORLOGSLACHTOFFERS van moslims zijn mogen tot SLAVINNEN gemaakt, VERKRACHT worden

  Nog niet duidelijk genoeg Koran misdadig? De vrouw als SLAVIN:

  KINDHUWELIJKEN Koran betekent SLAVERNIJ toegepast op moslimMEISJES uitgehuwelijkt zonder inspraak.

  VEELWIJVERIJ wordt OPGELEGD aan moslimvrouwen als BEZITTINGEN van die ene moslimman voor hem SEKSSLAVINNEN
  die hém geen seks mógen weigeren omdát Koran Absolute GEHOORZAAMHEID voorschrijft zonder inspraak is SLAVERNIJ.

  4.34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn GEHOORZAAM, bewaren heimelijk wat Allah onder haar hoede ['hoed' is HOOFDDOEK] heeft gesteld. En degenen, van wie gij ONGEHOORZAAMHEID vreest wijst haar terecht en laat haar in haar bedden [GEEN seks] alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna GEHOORZAMEN, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot. '

  'Allah' is verheven GROOT in vrouwenonderdrukken - geen wonder dat de moslimvrouw daarna GEHOORZAAMD ALS IEDERE SLAVIN ZONDER INSPRAAK MOET GEHOORZAMEN!

  HOE DE MOSLIMVROUW ZICH VOLGENS KORAN ALS SLAVIN VAN DE MOSLIMMAN MOET GEDRAGEN:

  24.31. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen ...,.

  Alles betreffende vrouwen Koran/Mohammed werkt mee opdat de moslimvrouw op foto gezien wordt als SLAVIN voor moslimmannen; en zichzelf als SLAAF van haar man ziet.

  Koran/Mohammed zijn VOLLEDIG misdadig tegen ALLE RECHTEN VAN DE MENS!

  BeantwoordenVerwijderen
 61. @ Houssain

  U staat goed voor schut met uw Koranverzen die uw ongelijk bepalen: TOTALE SLAVERNIJ voor ALLE vrouwen gebieden:

  Uw Koranslipper 1:

  25." En wie uwer het niet kan bekostigen VRIJE gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij BEZIT, namelijk
  GELOVIGE SLAVINNEN"

  WAUW! Al Housain de Arabier wéér gevloerd door Koran: MOSLIMVROUWEN als SLAVINNEN van MOSLIMS - dié hun MOSLIMSLAVINNEN kunnen trouwen 'indien geen VRIJE moslimvrouw beschikbaar is!

  Hopla! Voor uw Koranslipper 2:

  "Verboden aan u moslimman:

  VEELWIJVERIJ betekent 4 SLAVINNEN voor de moslimman! Met overmatig vrouwenvlees in ZIJN bed - krijgt iedere moslimvrouw slechts 1/4 deel seks en die HIJ haar mag ontzeggen indien 'niet GEHOORZAAM"

  Quran 4:24 "And all married women are forbidden unto you BEHALVE those CAPTIVES - KRIJGSGEVANGENEN - SLAVINNEN - die je BEZIT hebt'
  .(Muhammad Pickthall's English translation of the Quran).

  'Allah' zegt!: 'GETROUWDE VROUWEN die als KRIJGSGEVANGENEN OORLOGSLACHTOFFERS van moslims zijn mogen tot SLAVINNEN gemaakt, VERKRACHT worden

  Nog niet duidelijk genoeg Koran misdadig? De vrouw als SLAVIN:

  KINDHUWELIJKEN Koran betekent SLAVERNIJ toegepast op moslimMEISJES uitgehuwelijkt zonder inspraak.

  VEELWIJVERIJ wordt OPGELEGD aan moslimvrouwen als BEZITTINGEN van die ene moslimman voor hem SEKSSLAVINNEN
  die hém geen seks mógen weigeren omdát Koran Absolute GEHOORZAAMHEID voorschrijft zonder inspraak is SLAVERNIJ.

  4.34. Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn GEHOORZAAM, bewaren heimelijk wat Allah onder haar hoede ['hoed' is HOOFDDOEK] heeft gesteld. En degenen, van wie gij ONGEHOORZAAMHEID vreest wijst haar terecht en laat haar in haar bedden [GEEN seks] alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna GEHOORZAMEN, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot. '

  'Allah' is verheven GROOT in vrouwenonderdrukken - geen wonder dat de moslimvrouw daarna GEHOORZAAMD ALS IEDERE SLAVIN ZONDER INSPRAAK MOET GEHOORZAMEN!

  HOE DE MOSLIMVROUW ZICH VOLGENS KORAN ALS SLAVIN VAN DE MOSLIMMAN MOET GEDRAGEN:

  24.31. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. En wendt u allen tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen ...,.

  Alles betreffende vrouwen Koran/Mohammed werkt mee opdat de moslimvrouw op foto gezien wordt als SLAVIN voor moslimmannen; en zichzelf als SLAAF van haar man ziet.

  Koran/Mohammed zijn VOLLEDIG misdadig tegen ALLE RECHTEN VAN DE MENS!

  BeantwoordenVerwijderen
 62. @ El Houssain: “Wanneer priesters zich aan kinderen vergrijpen, zeggen we toch ook niet dat dat Christelijk is.”

  Dat is niet nodig, dat zeggen de christenen zelf. In het verschrikkelijke Westen - van nu welteverstaan - kan je de priester, God en de autoriteiten beschuldigen zonder dat het je kop koste… Dat is juist het enige (maar zeer grote verschil) met de moslimwereld, voor de rest zijn we allemaal zondaars.

  @ Mashna: En trouwens: Veertig procent van de mannen en vrouwen in Nederland gaat vreemd ( Volkskrant vandaag). Die hebben dan toch ook een tweede partner. ”

  Je zegt het goed maar je beseft niet goed de portee van je woorden: in Nederland gaan mannen EN VROUWEN vreemd.

  @ Mashna: Ervanuitgaande dat de menselijke beschaving ongeveer 3000 jaar oud is en dan moeten constateren dat bijvoorbeeld het stemrecht in Nederland nog geen honderd jaar bestaat doet mij concluderen dat wij zelf de beschaving nog maar net 'gevonden hebben' en nu een hele grote mond opzetten naar andere groepen die kennelijk nog niet zover zijn. ”

  Dat er groepen zijn die nog niet zover zijn is in eerste instantie maar HUN probleem. Ik vind ook dat het door HEN opgelost moet worden en onbeleefd om zonder aanleiding die problemen onder hun neuzen te wrijven.

  Maar het begint vervelend te worden als deze groepen hun problemen exporteren, en nog erger als deze groepen zich superieur wanen en ons willen bekeren omdat ze vinden dat we überhaupt problemen hebben - zoals vreemdgaan! (Terwijl al in de 18-eeuw door Napoleon gezegd werd dat “de kortste weg naar impotentie is trouw zijn”)

  BeantwoordenVerwijderen
 63. @ Mashna

  '10 jarige Maria Stuart' is ONVERGELIJKBAAR met toestaan van kindhuwelijken in KORAN 'heilig boek' met als 'goed voorbeeld' MOHAMMED - vermeend 'heilige profeet'.

  kindhuwelijken kwamen alleen voor onder de adel en koningshuizen óm politieke redenenen en/of landen aan elkaar te smeden.

  Die analfabete moslimvrouw hoort niet thuis in Italië al door haar snoet te verbergen uiterst beledigend voor Italië. De moslim die haar meenam is verantwoordelijk voor haar - niet Italië waarvoor zij slechts belasting betekent! Laat het land van herkomst haar terugnemen!

  Lekker makkelijk toch om EU met achterlijke moslimvrouwen op te laden! Zoals Somalische opgedoekte moslimvrouwen - die ook bewezen niet thuis te horen in Europa. Opdonderen ermee - EU heeft al te veel bar slechte ervaringen met Islam.

  Dat vrouwen zichzelf opdoeken voor Mohammed die met een kind trouwde én slavinnen verkrachtte - gaat mijn begrip vollédig te buiten. Bovendien de wrede Mohammed vrouwen liet STENIGEN, op geen enkle manier deugde - ook oorlogmisdadiger was.

  El Houssain begrijpt Koranverzen niet; en is kwaad - Hahaha! - op MOHAMMED de profeet:

  "Zijn vrouw: een op de markt gekochte slavin. Over wie men naar believen beschikt, met wie men doen kan wat men wil, met macht over haar leven en dood."
  "Uit welk islamboek blijkt deze gore onzin??"

  Uit KORAN al Houssain, uit KORAN 'slavenhouden mág"

  MOHAMMED: slaven kocht op de slavenmarkt, of kreeg als zijn gedeelte van de OORLOGBUIT, of cadeau kreeg b.v. de Koptisch Egyptische christen MARIA - bij wie Mohammed een buitenechtelijke zoon had die stierf.

  Hadiths staan boordevol met slavernij:

  Sahih Muslim 17.4206: "Deze tekst verhaalt van een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar MOHAMMED die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn."

  "zachtmoedig stenigen" tot de dood erop volgt.

  'haar kind mag eerst geboren worden' - waarna de moeder gestenigd wordt - waardoor haar baby wees wordt.Gebeurd nog steeds!

  Mohammed slagvaardigheid t.o. vrouwen:

  Moslim boek 4 nummer 2127 fragment[ Aisha] "Hij [MOHAMMED] sloeg mij op mijn borst, wat pijn deed, waarna hij zei: "Dacht je dat Allah en zijn apostel je onrechtvaardig zouden behandelen?" Ze zei: "Wat de mensen verbergen Allah zal het weten."

  Zeker Aisha je moet GEHOORZAAM zijn! Mohammed was jouw 'voogd' hij was 'sterker dan jij en verdiende geld voor jou!

  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/004.smt.html

  Mohammed stond Aboe Bakr toe om Aisha te slaan nadat ze getrouwd waren. Moeslim Boek 9, Nummer 3506 (fragment) "Hij (Hadrat Oemar) zei: Ik zou graag iets willen zeggen dat de profeet aan het lachen zal maken and dus zei hij:
  "Boodschapper van Allah, Ik zou graag willen dat je de manier waarop ik de docher van Khadija had behandeld toen ze me om geld vroeg en ik opstond en haar op haar nek sloeg. "
  Allahs booschapper lachte en zei:
  "Ze zitten om mij heen zoals je ziet en vragen me om extra geld.
  Aboe Bakr stond toen op en ging naar Aisha en gaf haar een klap met de vlakke hand op haar nek en Oemar stond op en ging voor Hafsa staan en sloeg haar met de vlakke hand terwijl hij zei:
  "Jij vraagt Allahs boodschapper om wat hij niet bezit."
  Zij zeiden: "Bij Allah wij vragen Allahs boodschapper niet om iets wat hij niet bezit. "

  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/009.smt.html

  Islam is van Godverlaten!

  BeantwoordenVerwijderen
 64. @ Mashna

  '10 jarige Maria Stuart' is ONVERGELIJKBAAR met KORAN 'heilig boek' met als 'goed voorbeeld' MOHAMMED - vermeend 'heilige profeet'. Kindhuwelijken kwamen alleen voor onder adel en koningshuizen óm politieke redenenen en/of landen aan elkaar te smeden.

  Die analfabete moslimvrouw hoort niet thuis in Italië al door haar snoet te verbergen uiterst beledigend voor Italië. Laat het land van herkomst haar terugnemen!
  Lekker makkelijk toch om EU met achterlijke moslimvrouwen op te laden! Zoals Somalische opgedoekte moslimvrouwen - die ook bewezen niet thuis te horen in Europa.

  Opdonderen ermee! Islam hoort niet thuis in Europa!

  Dat vrouwen zichzelf opdoeken voor Mohammed die met een kind trouwde én slavinnen verkrachtte - gaat mijn begrip vollédig te buiten. Bovendien de wrede Mohammed vrouwen liet STENIGEN, op geen enkele manier deugde.

  El Houssain begrijpt Koranverzen niet; en is kwaad - Hahaha! - op MOHAMMED de profeet:

  "Zijn vrouw: een op de markt gekochte slavin. Over wie men naar believen beschikt, met wie men doen kan wat men wil, met macht over haar leven en dood."
  "Uit welk islamboek blijkt deze gore onzin??"

  Uit KORAN al Houssain, uit KORAN 'slavenhouden mág"

  MOHAMMED: slaven kocht op de slavenmarkt, of kreeg als zijn gedeelte van de OORLOGBUIT, of cadeau kreeg b.v. de Koptisch Egyptische christen MARIA - bij wie Mohammed een buitenechtelijke zoon had die stierf.

  Hadiths staan boordevol met slavernij: Sahih Muslim 17.4206Over een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar MOHAMMED die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn."

  "zachtmoedig stenigen" tot de dood erop volgt.

  'haar kind mag eerst geboren worden' - waarna de moeder gestenigd wordt - waardoor haar baby wees wordt. Gebeurd nog steeds!

  Mohammed slagvaardigheid t.o. vrouwen:

  Moslim boek 4 nummer 2127 fragment[ Aisha] "Hij [MOHAMMED] sloeg mij op mijn borst, wat pijn deed, waarna hij zei: "Dacht je dat Allah en zijn apostel je onrechtvaardig zouden behandelen?" Ze zei: "Wat de mensen verbergen Allah zal het weten."

  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/004.smt.html

  Mohammed stond Aboe Bakr toe om Aisha te slaan nadat ze getrouwd waren. Moeslim Boek 9, Nummer 3506

  "Hij (Hadrat Oemar) zei: Ik zou graag iets willen zeggen dat de profeet aan het lachen zal maken and dus zei hij:
  "Boodschapper van Allah, Ik zou graag willen dat je de manier waarop ik de docher van Khadija had behandeld toen ze me om geld vroeg en ik opstond en haar op haar nek sloeg. "
  Allahs booschapper lachte en zei:
  "Ze zitten om mij heen zoals je ziet en vragen me om extra geld.
  Aboe Bakr stond toen op en ging naar Aisha en gaf haar een klap met de vlakke hand op haar nek en Oemar stond op en ging voor Hafsa staan en sloeg haar met de vlakke hand terwijl hij zei:
  "Je vraagt Allahs boodschapper om wat hij niet bezit."

  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/009.smt.html

  Islam is van Godverlaten!

  BeantwoordenVerwijderen
 65. @ Mashna

  '10 jarige Maria Stuart' is ONVERGELIJKBAAR met KORAN 'heilig boek' met als 'goed voorbeeld' MOHAMMED - vermeend 'heilige profeet'. Kindhuwelijken kwamen alleen voor onder adel en koningshuizen óm politieke redenenen en/of landen aan elkaar te smeden.

  Die analfabete moslimvrouw hoort niet thuis in Italië al door haar snoet te verbergen uiterst beledigend voor Italië. Laat het land van herkomst haar terugnemen!
  Lekker makkelijk toch om EU met achterlijke moslimvrouwen op te laden! Zoals Somalische opgedoekte moslimvrouwen - die ook bewezen niet thuis te horen in Europa.

  Opdonderen ermee! Islam hoort niet thuis in Europa!

  Dat vrouwen zichzelf opdoeken voor Mohammed die met een kind trouwde én slavinnen verkrachtte - gaat mijn begrip vollédig te buiten. Bovendien de wrede Mohammed vrouwen liet STENIGEN, op geen enkele manier deugde.

  El Houssain begrijpt Koranverzen niet; en is kwaad - Hahaha! - op MOHAMMED de profeet:

  "Zijn vrouw: een op de markt gekochte slavin. Over wie men naar believen beschikt, met wie men doen kan wat men wil, met macht over haar leven en dood."
  "Uit welk islamboek blijkt deze gore onzin??"

  Uit KORAN al Houssain, uit KORAN 'slavenhouden mág"

  MOHAMMED: slaven kocht op de slavenmarkt, of kreeg als zijn gedeelte van de OORLOGBUIT, of cadeau kreeg b.v. de Koptisch Egyptische christen MARIA - bij wie Mohammed een buitenechtelijke zoon had die stierf.

  Hadiths staan boordevol met slavernij: Sahih Muslim 17.4206Over een vrouw die overspel had gepleegd en zwanger was geworden. Nadat zij was bevallen bracht zij het kind naar MOHAMMED die haar opdroeg terug te komen nadat zij het kind had gespeend. Toen werd zij ingegraven tot haar borst en de profeet beval mensen haar te stenigen. Een man smeet een steen naar haar hoofd, waardoor zijn gezicht met bloed werd bespat. Hij schold haar uit waarop de profeet hem vermaande om zachtmoedig te zijn."

  "zachtmoedig stenigen" tot de dood erop volgt.

  'haar kind mag eerst geboren worden' - waarna de moeder gestenigd wordt - waardoor haar baby wees wordt. Gebeurd nog steeds!

  Mohammed slagvaardigheid t.o. vrouwen:

  Moslim boek 4 nummer 2127 fragment[ Aisha] "Hij [MOHAMMED] sloeg mij op mijn borst, wat pijn deed, waarna hij zei: "Dacht je dat Allah en zijn apostel je onrechtvaardig zouden behandelen?" Ze zei: "Wat de mensen verbergen Allah zal het weten."

  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/004.smt.html

  Mohammed stond Aboe Bakr toe om Aisha te slaan nadat ze getrouwd waren. Moeslim Boek 9, Nummer 3506

  "Hij (Hadrat Oemar) zei: Ik zou graag iets willen zeggen dat de profeet aan het lachen zal maken and dus zei hij:
  "Boodschapper van Allah, Ik zou graag willen dat je de manier waarop ik de docher van Khadija had behandeld toen ze me om geld vroeg en ik opstond en haar op haar nek sloeg. "
  Allahs booschapper lachte en zei:
  "Ze zitten om mij heen zoals je ziet en vragen me om extra geld.
  Aboe Bakr stond toen op en ging naar Aisha en gaf haar een klap met de vlakke hand op haar nek en Oemar stond op en ging voor Hafsa staan en sloeg haar met de vlakke hand terwijl hij zei:
  "Je vraagt Allahs boodschapper om wat hij niet bezit."

  http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/009.smt.html

  Islam is van Godverlaten!

  BeantwoordenVerwijderen
 66. Die El Houssain is in staat tot iedere leugen. Dat heeft hij hier al vaker getoond. Vele Nederlanders, zoals Masha, lopen daar in. Zij denken dat het niet bestaat dat iemand in een discussie gewoon keihard liegt. Als deze Masha wat ervaring met de islam op doet zal ook hij leren dat liegen heel gewoon is voor een islamiet. Want alleen de Koran is de waarheid, alles dat daarmee in tegenspraak is, is een leugen. Wie de Koran tegenspreekt is een leugenaar.
  Dit is de basis van dat onvoorstelbare gelieg onder islamieten als El Houssain.
  El Houssain, je hoort hier niet. Ga tussen je broeders en zusters wonen en veroordeel daar elkaar tot armoede, wreedheid en willekeur, de standaardvoorzieningen die de islam voor zijn onderdanen overvloedig in petto heeft.

  BeantwoordenVerwijderen
 67. Maar Roel, hij krijgt het toch maar weer voor elkaar dat de discussie niet gaat over het totaal scheiden van de landswetten en 'godsdienstige' regelgeving en gewoonten.
  De rechtvaardiging van het 'eigen' geweten kan nattuurlijk altijd de landswetten overrulen. Wat doet het land daarmee, gedogen of niet.
  Dit gaat ook over de sharia en het doel die als gelijkwaardig naast de landswetgeving te zien. Of zelfs meerwaardig!

  BeantwoordenVerwijderen
 68. El Houssain kan niet wachten om hier de sharia ingevoerd te zien. En als Masha dan daarover 'in dialoog' wil dan zal hij eens meemaken wat de islam betekent: kop eraf. Boem. Afgelopen. El Houssain zal instemmend toekijken bij islamitische bestraffingen, of zelfs het initiatief nemen tot de wreedheden die de sharia voorschrijft. Er is niets onschuldig aan die El Houssain. Hij is een zeer gevaarlijke, zeer gewelddadige, genadeloze vijand van de democratische rechtsstaat. Maar dat is iedere islamiet per definitie. Dat is de harde waarheid. De islam is onverenigbaar met de democratische rechtsstaat. Dat zeg ik niet, dat zeggen zij zelf.
  De goede islamiet, is de islamiet die de Koran en Soena tot leidraad neemt. Dat laat geen enkele ruimte voor 'andersdenkenden'. Koran en Soena zijn een bevel tot strijd tegen de ongelovigen. Ook jij Masha zult dat inzien, als het te laat is, waarschijnlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 69. Wat misschien wel het meest kenmerkende onderscheid is tussen islam en christendom, is dat de christenen zelf verantwoordelijk lijken voor hun eigen leer en dat ze deze ook zelf vorm geven. Zo mis ik in de islam nog steeds een ondubbelzinnige afwijzing van slavernij. Dat komt natuurlijk omdat de koran zelf niet onomwonden afwijzend tegenover slavernij staat en dat Mohammed zelf slavernij bedreef. Maar ondanks het feit dat in het oude testament ook slavernij voorkomt, kon (bv) de katholieke kerk de slavernij al in 1839 ondubbelzinnig verwerpen (zie de encycliek "In Supremo Apostolatus")

  De islam streeft niet na dat dit soort voorstellen voor verbetering binnen de leer zelf wordt opgenomen. Hetzelfde geldt overigens voor godsdienst- en gewetensvrijheid, ook wat dat soort dingen betreft streeft de islam niet actief na deze te propageren. Integendeel, als je zelfstandig je geloof wenst te kunnen vormgeven en/of het wenst aan te passen aan je eigen inzichten word je bestraft! En ik ken geen enkele islamiet die daartegen op probeert te treden!

  BeantwoordenVerwijderen
 70. @ Beste Rob,

  Bedankt voor je waarschuwende woorden. Ik zal meteen al het contact verbreken met alle - goed opgeleide - Turkse en Marrokaanse vrienden die ik heb.

  Pas nu snap ik dat die vriendschap slechts gebasseerd was op het feit dat ze een dubbele agenda voerden.

  Het langs democratische weg invoeren van de Sharia in Nederland..

  Als we de situatie extrapoleren dan kunnen we concluderen dat over een jaar of vierhonder de Islamieten de getalsmatige meerderheid zullen vormen in een ontkerkelijkt Nederland.

  Voorwaar, een huiveringwekkende gedachte.

  Mijn advies aan jou. Lees eerste alle comments. Die van mij was niet te missen omdat ik bovenaan de pagina stond.

  Mijn standpunt was helder. Dat van jou ook.

  Het is mijn stellige overtuiging dat de hadith in de loop van de komende jaren aangepast zal worden.

  De islam is zeshonderd jaar jonger dan het christelijke geloof. Trek zeshonder jaar af van tweeduizend en je begrijpt dat om het Islamititsche geloof af te zetten tegen het Christelijke geloof je moet kijken wat de Christenen in de veertiende eeuw deden. (heksen verbranden, kruistochten, inquisitie, de paus als wereldlijk leider, etc.)

  Ik heb begrepen dat veel mensen het noodzakelijk vinden om zo veel mogelijk informatie te geven over de misstanden binnen de Islam.

  Ik vraag me af of dit medium er toe leidt dat het beoogde doel bereikt wordt.

  Ik denk dat velen van jullie aan het preken zijn voor eigen parochie. Heeft dat zin?

  Het lijkt me heel gezond om te zoeken naar oplossingen. Ik denk dat het belangrijk is om zoveel mogelijk veranderingsgezinde moslims op te sporen en die op deze site zo veel mogelijk aandacht te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 71. Er wordt gesproken over "...zoveel mogelijk veranderingsgezinde moslims...", maar dat kan juist niet want "islam" betekent: onderwerping aan een (door anderen gemaakt) systeem. Als je dat systeem zelf zou kunnen veranderen dan ben je dus per definitie geen moslim meer. Dit nog afgezien van het feit dat moslims behoren te ontkennen dat de islam überhaupt een "gemaakt" systeem is. (De koran is ongeschapen heet het, en los daarvan, dat Mohammed de islam gesticht zou hebben, en dat de islam dus "pas" 1400 jaar oud zou zijn is volgens de islamtheologie ook al niet zo: Abraham wordt bijvoorbeeld ook als rasechte islamiet beschouwd, maar ik heb geen zin om me verder te verdiepen in de belang en reikwijdte van deze allerlaatste theologische punten)

  BeantwoordenVerwijderen
 72. Mashan laat zien hoe hij denkt. Hij meent dat de islam, omdat ze zevenhonderd jaar achter lopen, nog zevenhonderd jaar nodig heeft om zo te worden als wij nu zijn. Aan die redenering ligt een hele belangrijke en hele verkeerde aanname ten grondslag. Namelijk de aanname dat het met de islam net zo werkt als met het christendom. Dat is niet zo. De ontwikkeling van het christendom was mogelijk doordat het christendom open staat voor vernieuwing, verandering en verbetering. Het eeuwige 'mea culpa' van de christenen is hier een overtuigende aanwijzing voor. uit de islam klinkt nooit 'mea culpa'. Er klinken alleen beschuldigingen op jegens anderen. De islam is totaal onvergelijkbaar met het christendom. De aanname dat het allemaal zo'n beetje hetzelfde is, is grote onzin. Dat is Job Cohen geleuter.
  De hoogopgeleide islamitische vrienden en vriendinnen van Masha zeggen hen dan ook, weinig verrassend, dat het allemaal door ons komt. Dat het allemaal door het Westen komt. Als straks, God verhoede het geweld losbarst, dan zal Mashna meezingen in het koor: "dat krijg je nou van dat islam-bashen". Erg vermoeiend allemaal. Mashna, lees de Sira. Dan weet je beter waar je het over hebt.

  BeantwoordenVerwijderen
 73. Nog wat meer voer voor Mashna: Veranderingsgezinde moslims zijn geen goede moslims. Dat wil zeggen: zij kunnen zich niet beroepen op de geschriften van de islam. Want de geschriften zijn tegen iedere verandering. Alleen een slechte moslim is veranderingsgezind. Maar een slechte moslim heeft niets te vertellen. De goede moslim is de imam en die zal niet twijfelen zijn verregaande macht te gebruiken om de slechte moslim in het gareel te dwingen. De moslims komen niet uit de kast, zij durven zich niet te verzetten tegen de imams, zij weten maar al te goed hoe gevaarlijk dat is.
  Beste Mashna, waar zijn die veranderingsgezinde moslims van jou? Waar komen die in opstand tegen de imams? Jij denkt dat je hun vriend bent maar jij laat ze feitelijk gewoon aan hun miserabele lot over. De eerste slachtoffers van de islam zijn de moslims zelf. Zogenaamd redelijke mensen, als jij, laten deze slachtoffers barsten. Boem!

  BeantwoordenVerwijderen
 74. @ Mashna: “Ik heb begrepen dat veel mensen het noodzakelijk vinden om zo veel mogelijk informatie te geven over de misstanden binnen de Islam.”

  Nog niet genoeg! Je ziet ‘t, zelfs kijken naar voetbal mag niet en worden 64 mensen in Kampala gedood. En wat doen de rest van de moslims? Ze blijven zeiken over Fitna, cartoons en Wilders ipv zelf die Shabaab en Al Qaeda met wortel en tak uitroeien, die hen (blijkbaar) zo een slecht naam bezorgen....

  ”Ik denk dat velen van jullie aan het preken zijn voor eigen parochie. Heeft dat zin?”

  Dat vraag ik me ook af, aan de andere kant steunen we elkaar in deze bare tijden…

  ”Ik denk dat het belangrijk is om zoveel mogelijk veranderingsgezinde moslims op te sporen en die op deze site zo veel mogelijk aandacht te geven. ”

  Absoluut mee eens, maar de feiten moeten niet onder de tapijt geveegd worden, zoals de laatste twintig jaar is gebeurt, anders heeft ‘t weinig zin…

  BeantwoordenVerwijderen
 75. De beschaving is zogenaamd 3000 jaar oud, we doen even alsof. En de democratie in Nederland 100 jaar, is iets meer, maar goed. En dat we dan niet mogen zeuren over anderen die dan de beschaving en de democratie nog niet hebben.

  Welnu, ik heb een mobile telefoon, iets meer dan 15 jaar geleden kreeg ik voor het eerst telefoon in de auto. Dat was een groot en log apparaat. Carvox heette het apparaat van KPN, de Koninklijke PTT Nederland. Laten we zeggen dat het jaren negentig was dat de mobile telefoon intrede deed in de beschaafde wereld. Maar die zaktelefoons zie je nu ook in islamitische landen, en moslims bellen er ook mee. Ondanks dat zij dat volgends de koran niet mogen. Het is haram! Omdat de Heilige Profeet Mohammed het ook niet deed.
  Toch willen de Mohammedanen, de islamietjes en de moslimpjes allemaal een mobile telefoon, allemaal bellen, bellen, bellen.

  Maar het is verboden, het mag niet, toch gebeurt het. En de democratie en de gelijke rechten voor man en vrouw, de eigen verantwoordelijk en de plicht om na te denken worden opzij geschoven. Waarom wèl die mobiele telefoon en niet de rechten van de mens. Waarom ringtones met de meest verschrikkelijke Arabische klanken en geitengemekker, en geen jota willen horen van beschaving!

  Moslims, Mohammedanen en islamietjes oftewel de geitenminnaars hebben een selectief gehoor, selectief geweten, selectief geheugen en selectieve moraal. Het wordt in- of uit-geschakeld al naar gelang de wenselijkheid. Net als de mobiele telefoon, die is uit zodra er een uitzendbureau zou bellen, die is aan als er een tijdelijk islamitisch huwelijk moet worden gevierd.

  Als de moslims achter lopen op de ontwikkelingen in de maatschappij, dan lopen zij niet synchroon achter, maar selectief achter. Het zal wel weer een vorm van islamitische hypocrisie zijn. Daar staat die wereld bol van. Wel auto rijden, terwijl de profeet nooit in een auto heeft gezeten, wel vliegtuigen opblazen, terwijl de profeet nooit in een vliegtuig heeft gezeten. Wel telefoneren, terwijl de Heilige Profeet van Allah het met een engeltje (Gibril) op zijn schouder moest doen. Of dat echt een engeltje was is nog maar de vraag, in het Engels is een Gebril een soort hamster / marmot. Het kan dus ook een rat zijn geweest die de Heilige Profeet zijn verzen heeft ingefluisterd.

  El Houssain moet eens ophouden met de islam te verdedigen, het deugt niet! De islam is onmenselijk, het is verachtelijk en doordrenkt van kwaad en slechtheid. Het is alleen bedoeld om domme mensen tot slaaf te maken, om geld aan te verdienen. De moraal van de islam loopt geen honderd jaar achter, het is een ontwikkeling die de andere kant op loopt. In plaats van groei en verbetering is het de verdommenis waar men naar toe wenst te werken. Ook al kom je met 1000 citaten uit de koran, het blijft een boek vol leugens en ellende. De basis is slecht, daarom kan alles wat er uit komt niet goed zijn. Ik zal een voorbeeld geven van een flagrante leugen. Na de dood krijgt de shahid toegang tot de tuin der lusten. Na de dood kan niemand er meer van genieten omdat men dood is, er is geen waarneming! Die tuin der lusten heet in gewoon Nederlands gewoon een begraafplaats. En het smoesje dat het virtueel is, dat de geest of de ziel naar die tuin gaat, laat je nakijken, die moslimse ziel is net zo reëel als de ziel voor de geboorte van de mens. Het is bullshit om mensen uit te buiten, en jij gelooft die leugens, en jij verdedigt die troep ook nog. Je moet wakker worden en gaan nadenken. Maar dat zal nog wel 3000 jaar duren eerdat de moslims toetreden tot de beschaafde wereld.

  BeantwoordenVerwijderen
 76. "De islam is zeshonderd jaar jonger dan het christelijke geloof. Trek zeshonder jaar af van tweeduizend en je begrijpt dat om het Islamititsche geloof af te zetten tegen het Christelijke geloof je moet kijken wat de Christenen in de veertiende eeuw deden. (heksen verbranden, kruistochten, inquisitie, de paus als wereldlijk leider, etc.)"

  Dat lijkt een beetje op wat wijlen Pim Fortuyn ooit zei. Eerst zei hij dat hij de Islam een achterlijke religie vond, en toen men hem er op wees dat dat toch wel wat al te bar was zei hij: "nou, achterlopend dan."

  600 jaar achterlopend, dus nu op het niveau waarop de christenheid omstreeks 1400 was... Daar zullen veel moslims van nu zich misschien niet zo erg door gevleid voelen.
  Maar Mashna is naar alle waarschijnlijkheid geen Fortuynist, en lijkt met haar observaties eerder een oproep tot geduld te bedoelen, geduld met een relatief jonge religie, die als het ware nog een stuk ontwikkeling te gaan heeft in de richting van 'moderniteit' of 'verlichting', een oproep ook tot vertrouwen in eigen krachten binnen deze religie om een ontwikkeling in deze richting te gaan. Zo opgevat kan ik mij tot op zekere hoogte wel in haar boodschap vinden.

  Maar het is so wie so hachelijk om 'het islamitische geloof af te zetten tegen het christelijke geloof'.
  Wat historische kleinigheden: in 1400 lag de laatste kruistocht al ver in het verleden; daarentegen moest de inquisitie nog worden ingesteld en werden er tot ver in de 17de eeuw heksen verbrand. Moeten onze nazaten over twee à driehonderd jaar dan niet raar opkijken als er in de islamitische wereld overal brandstapels worden opgericht om heksen te verbranden? Zo zal het toch wel niet bedoeld zijn.
  Verder is het gissen naar wat Mashna precies wil met die paus als wereldlijk leider, en vooral met dat "etc.". De teneur is nochtans duidelijk: wij christenen waren vroeger óók een vreselijk stelletje. Die kruistochten, dat was waarschijnlijk nog wel het allerergste, louter ongemotiveerde aggressie, barbarij en godsdienstwaanzin, zoveel staat wel vast! (Dat mohammedaanse strijders in hun geloofsijver, dan wel expansiedrift, aanmerkelijk grotere gebieden in Europa langs gewelddadige weg veroverden dan de kleine strookjes kust in het oostelijke Middellandse Zeegebied waarop die kruisvaarders zich met relatief gering succes richtten, blijft meestal, wanneer er vergeleken moet worden, een beetje onderbelicht.)

  Al vermeldt Mashna het er deze keer niet bij, is die christelijke beschaving niet alleen vroeger niet veel soeps geweest, maar is het ook nu niet veel soeps. Religie, allemaal opium voor het volk. De Bijbel: één en al verheerlijking van geweld, heus geen haar beter dan Koran&Hadith. Daarom hebben westerse islamcritici kilo's boter op hun hoofd.

  Mashna kan denk ik niet ontevreden zijn met de deining in de tent die ze veroorzaakt met haar bijdragen, die toch -althans voor mij- een enigszins voorspelbaar karakter hebben. Veel (deels ook voorspelbare) respons; ik hoop dattie er van geniet.

  BeantwoordenVerwijderen
 77. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 78. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 79. Verhip, komt mijn reactie wéér in drievoud. En verder zie ik bij het nalezen tot mijn schrik dat ik tóch weer Mashna voor een vrouwspersoon hield. Misschien is mijn brein al te verkalkt om nog te wennen aan namen voor heren die op een -a uitgaan, misschien komt het ook omdat ik steeds weer associaties met een schooljuffrouw krijg als ik zijn reacties lees, tja, ik kan het ook niet helpen, maar laat ik het niet nóg erger maken, excuus is het enige wat past na deze vreselijke flater.

  BeantwoordenVerwijderen
 80. @ Kees Rudolf


  De kruistochten waren een aantal militaire ondernemingen tussen 1095 en 1271 om het Heilige Land te bevrijden.

  In ruime zin slaan ze ook op andere religieus gemotiveerde conflicten uit de late Middeleeuwen tegen ketters (bijvoorbeeld tegen de katharen). Men zou hier ook latere militaire en navale operaties onder kunnen verstaan,

  zoals de Slag bij Lepanto in 1571.

  In overdrachtelijke zin kan met kruistocht elke ideologisch gemotiveerde, heftige poging verandering te bewerkstelligen, aangeduid worden, al of niet met een positieve of een negatieve connotatie.

  In overdrachtelijke zin kan ik jouw idelogisch gemotiveerde , heftige poging verandering te bewerkstelligen aanuiden als een kruistocht tegen Mashna en Hussain...

  BeantwoordenVerwijderen
 81. @ Van het goor

  Het algemeen stemrecht voor Iedere Man werd in 1927 ingevoerd. De vrouwen kregen dat pas twee jaar later...

  Dat is 83 jaar geleden..

  BeantwoordenVerwijderen
 82. @ Van het goor

  En natuurlijk is de 'beschaving' veel minder oud.

  Vijftig jaar...ervanuitgaande dat pas sinds de jaren vijftig vrouwen voor vol worden aangezien in de Nederlandse maatschappij.

  Kijk naar de arbeidsparticipatie van vrouwen. Kijk naar de opkomst van het feminisme. Kijk naar het familierecht wat betreft echtscheidingen.

  Kijken kijken kijken, niet kopen.

  BeantwoordenVerwijderen
 83. @ Kees Rudolf

  Ik heb het woord 'achterlijk' niet gebruikt en ik zal het ook niet gebruiken.

  Ik zie mezelf als een Boeddhafundamentalist. Ik ga net zo lang van je houden tot je om genade smeekt.

  Er zit voveel Ying in mijn Yang Kees, dat hou jij niet voor mogelijk...

  In mijn herberg is er altijd een plekje voor U hoor. Is dat andersom ook zo?

  BeantwoordenVerwijderen
 84. @ Mashna

  Pas op voor die el Houssain die zegt 'elk woord in Koran te geloven', een gevaarlijke Koran FUNDAMENTALIST is. Niet één keer heeft hij het shariastrafrecht als inhumaan aangetekend 'ik geloof alles in Koran' - zoals de Talibans in Afghanistan en Pakistan en Al Qaeda die de Koran en 'het pad van Mohammed' precies volgen: jihad, stenigen, handen en voeten afhakken, kindhuwelijken, vrouwenonderdrukking, veelwijverij.

  Er zijn geen excuses voor kindhuwelijken toegestaan 'door God' of wie ook - elke volwassen man die met een kind wil trouwen is pedofiel - ook Mohammed die Aisha tegen de wil van haar vader 'huwde' - met als gevolg gruwelijke ellende voor die meisjes, in Afghanistan, Pakistan, Yemen, SA, Egypte, Bangladesh ... oude mannen moslims die met kleine meisjes trouwen.

  Koran werd voor het merendeel gestolen, is misdadig op álle vlakken: theologische misdaad Ketterij worden in Koran christendom en Judaisme áfgeschaft op de meest gewelddadige en respectloze wijze mogelijk - al een reden waarom Koran niet 'van God' kan zijn.

  In Koran Godlastering van Jezus-Christus GOD/Messias van christenen; en bedreigen met VERNIETIGEN van christenen 'indien zij zich niet tot Koran bekeren' - 'zullen branden in het vuur',christenen zijn leugenaars', LACHWEKKEND maken van centrale spirituele belevenissen voor christenen in Koran - waarom die niet 'van God'kan zijn.

  Joden hun religie afgeschaft zien in Koran namelijk confiscatie van Abraham 'die naar Mekka ging om de fundamenten van Kabah te leggen' feitelijk idiotie want Abraham de Jood had niets met Mekka; en waar de 'kabah' (als die bestond) een heidense tempel was. Abraham geclaimd wordt voor Islam - zoals 'Jezus' geclaimd worden als 'profeet van Islam'. De beledigingen voor christenen en Joden in Koran rollen door op een manier die niet 'van God' kán zijn.

  Het Nieuwe Testament is in essentie Christendom en betekent dé theologische REVOLUTIE waarin de Oude Joodse weten zoals 'stenigen', 'hak de hand af van de dief' niet meer toegestaan zijn, de Joden die al lang niet meer toepassen - echter juist door KORAN teruggebracht zijn - met alle ellendige misdadige gevolgen uitgevoerd door contemporaine moslims, gevat in 'sharia', HEILIG' verbonden met Koran - die 'door GOD geboden'- onaantastbaar blijven in Islam.

  Probleem is dat moslims geen kritiek mogen geven op Koran/Mohammed waarom b.v. een Egyptische zei 'ja die mannen willen nu eenmaal graag een klein meisje trouwen'- weigerde naar Koran/Mohammed te verwijzen uit ANGST vermoord te zullen worden. Hetzelfde voor RAWA.org die moslimvrouwen helpt - ook weigert toe te geven dat Koran/Mohammed/hadiths oorzaak zijn van de MISDADEN door moslims t.o. Afghaanse vrouwen.

  Ik heb te veel ellende gezien gehoord, gelezen én zelf meegemaakt door Koran/Mohammed dat ik die van de daken wil en zal blijven SCHREEUWEN!

  De Kruistochten een te laat antwoord op 10 EEUWEN van aanvalsoorlogen door Mohammedanen.

  BeantwoordenVerwijderen
 85. Mashna, je suggereert dat de islam ongeveer net zo'n soort religie is als het christendom.

  Vraag dan eens aan die moslims die je kent hoe het zit met de gewetensvrijheid, geldt die voor alle mensen gelijk of is het mogelijk dat er religies zijn die daar minder in geloven? geldt die voor de volgelingen van een religie precies hetzelfde als voor de stichters of de verkondigers van de leer?

  Zoja, hoe kun je dan verplicht zijn iets of iemand te volgen? Dat is toch een uitholling van die vrijheid?

  BeantwoordenVerwijderen
 86. eh
  U schrijft: * En toch begint u over Kuweit, S.A, en Noord Afrika. Daar heeft de islam niets mee te maken, daar zijn die mensen zelf verantwoordelijk voor, als dat hun cultuur is, moeten ze het maar zelf weten, daar kan de islam niet verantwoordelijk voor gesteld worden*.

  Ik begrijp dan niet wat u dan met islam bedoelt. Deze regelgeving is toch gehoorzamen aan de regelgeving van de koran en andere teksten? Bepaalde teksten kent iedereen, omdat die voornamelijke geciteerd worden (want uiteindelijk leest maar een klein percentage van de gelovigen zelf de teksten).

  De leefregels die gebaseerd zijn op regels van de koran e.d. worden verbreid door gewoonte.

  De moslimgemeeschappen hebben traditioneel een sterke correctie door het 'roddelçircuit. Het is belangrijker voor je AANZIEN wat er over je gezegd wordt dan wat je werkelijk doet. De correcties worden opgelegd via het roddelcircuit, niet door werkelijke gedragingingen. (d.i. wat men niet ziet wordt niet beroddeld).

  http://www.jpost.com/Home/Article.aspx?id=175640
  Uiteindelijk gaat het gewoon om de macht!

  BeantwoordenVerwijderen
 87. Belle8 zei...

  "Ik begrijp dan niet wat u dan met islam bedoelt. Deze regelgeving is toch gehoorzamen aan de regelgeving van de koran en andere teksten?"
  -----------------------
  Ja.

  *****************************

  "want uiteindelijk leest maar een klein percentage van de gelovigen zelf de teksten"
  -----------------------
  Juist, hier hamer ik altijd op, en dat is het grootste probleem, mensen lezen niet of kunnen niet lezen, terwijl het allereerste koranvers dat gekomen is zegt: "Lees" Maar om te kunnen lezen moet je geschoold zijn, en dat heeft de grootste gedeelte van de islamitische wereld nagelaten, toen is de ellende begonnen. Zonder kennis ben je nergens, en die kennis bezit de gemiddelde moslim niet.
  niet voor niets heeft Mohammed ooit gezegd: "Vergaar kennis"
  Omdat veel mensen ervanuit gaan dat Chinees het moeilijkst te leren is - of dat zo is laat ik in het midden - heeft Mohammed erbij gezegd: "Al zit je in China"
  Om te beginnen hebben de Nederlandse moslims die de taal niet willen leren dit gebod al in de wind geslagen!
  ****************************

  "De leefregels die gebaseerd zijn op regels van de koran e.d. worden verbreid door gewoonte"
  -------------------
  Dat gebeurt inderdaad, ook fout, gewoontes hebben niks van doen met de islam, die mensen hebben de volgende hadith weer niet gelezen:

  “Wie aan deze zaak (de islam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, zal het worden verworpen .”

  Dit houdt in: Er is een verbod op religieuze innovaties. **************************

  "Het is belangrijker voor je AANZIEN wat er over je gezegd wordt dan wat je werkelijk doet"
  --------------------
  Je bent geen goede moslim wanneer je van deze gedachte uit gaat.
  er is een koranvers die deze mensen zelfs buiten de islam plaatst.

  "O, gij die gelooft, maakt uw aalmoezen niet waardeloos door verwijt of krenking, zoals hij, die zijn rijkdommen weggeeft, om op te vallen bij de mensen en hij gelooft niet in Allah en de laatste dag. Hij is als een gladde rots, die met aarde is bedekt, waarop een stortregen valt, welke haar kaal achterlaat"


  Zoals je ziet verbiedt de islam schijnheiligheid en veel andere zaken, mensen die zich moslim noemen houden houden zich daar vaak niet aan, heeft voor een groot deel mee te maken dat ze zelf niet kunnen lezen en dat er ook veel te veel gewoontes en culturen de overhand hebben, dus met andere woorden: Er gebeurt zoveel, maar zeker niet volgens 'het boekje'

  Wat de zogenaamde islamcriticasters nu doen is, die foute gewoontes en die domme culturen uitbuiten en er dankbaar misbruik van maken om de islam zelf op een ongegronde wijze aan te vallen, en daar ben ik tegen, want ik zeg altijd: Kijk eerst naar die mensen die zich misdragen, waar ze het vandaan hebben. Vaak hebben die geen weet van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 88. Belle8 zei...

  "Ik begrijp dan niet wat u dan met islam bedoelt. Deze regelgeving is toch gehoorzamen aan de regelgeving van de koran en andere teksten?"
  -----------------------
  Ja.

  *****************************

  "want uiteindelijk leest maar een klein percentage van de gelovigen zelf de teksten"
  -----------------------
  Juist, hier hamer ik altijd op, en dat is het grootste probleem, mensen lezen niet of kunnen niet lezen, terwijl het allereerste koranvers dat gekomen is zegt: "Lees" Maar om te kunnen lezen moet je geschoold zijn, en dat heeft de grootste gedeelte van de islamitische wereld nagelaten, toen is de ellende begonnen. Zonder kennis ben je nergens, en die kennis bezit de gemiddelde moslim niet.
  niet voor niets heeft Mohammed ooit gezegd: "Vergaar kennis"
  Omdat veel mensen ervanuit gaan dat Chinees het moeilijkst te leren is - of dat zo is laat ik in het midden - heeft Mohammed erbij gezegd: "Al zit je in China"
  Om te beginnen hebben de Nederlandse moslims die de taal niet willen leren dit gebod al in de wind geslagen!
  ****************************

  "De leefregels die gebaseerd zijn op regels van de koran e.d. worden verbreid door gewoonte"
  -------------------
  Dat gebeurt inderdaad, ook fout, gewoontes hebben niks van doen met de islam, die mensen hebben de volgende hadith weer niet gelezen:

  “Wie aan deze zaak (de islam) iets toevoegt wat er niet bij hoort, zal het worden verworpen .”

  Dit houdt in: Er is een verbod op religieuze innovaties. **************************

  "Het is belangrijker voor je AANZIEN wat er over je gezegd wordt dan wat je werkelijk doet"
  --------------------
  Je bent geen goede moslim wanneer je van deze gedachte uit gaat.
  er is een koranvers die deze mensen zelfs buiten de islam plaatst.

  "O, gij die gelooft, maakt uw aalmoezen niet waardeloos door verwijt of krenking, zoals hij, die zijn rijkdommen weggeeft, om op te vallen bij de mensen en hij gelooft niet in Allah en de laatste dag. Hij is als een gladde rots, die met aarde is bedekt, waarop een stortregen valt, welke haar kaal achterlaat"


  Zoals je ziet verbiedt de islam schijnheiligheid en veel andere zaken, mensen die zich moslim noemen houden houden zich daar vaak niet aan, heeft voor een groot deel mee te maken dat ze zelf niet kunnen lezen en dat er ook veel te veel gewoontes en culturen de overhand hebben, dus met andere woorden: Er gebeurt zoveel, maar zeker niet volgens 'het boekje'

  Wat de zogenaamde islamcriticasters nu doen is, die foute gewoontes en die domme culturen uitbuiten en er dankbaar misbruik van maken om de islam zelf op een ongegronde wijze aan te vallen, en daar ben ik tegen, want ik zeg altijd: Kijk eerst naar die mensen die zich misdragen, waar ze het vandaan hebben. Vaak hebben die geen weet van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 89. @ El Houssain: “Zonder kennis ben je nergens, en die kennis bezit de gemiddelde moslim niet. niet voor niets heeft Mohammed ooit gezegd: "Vergaar kennis"

  Persoonlijk vermoed ik dat Mohammed een fabel is, maar het doet er niet toe, het probleem is dat in de (actuele) moslimwereld met “vergaren van kennis” wordt meestal bedoeld de koran uit het hoofd te leren. Maar er zijn ook academici in moslimlanden, toch mensen die iets meer gelezen hebben dan de koran, die zonder blik of blozen beweren dat de koran behelst alle wetenschap….

  El Houssain, het is heel interessant om te weten wat er in een oude boek staat (vooral voor geleerden), maar veel belangrijker is om te weten wat de moslims in de praktijk doen… Daar gaat het om, daar hebben wij mee te maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 90. eh
  U lijkt wel zo'n linkse rakker, die denken ook dat de theorie aanhangen al genoeg is om een beter mens te zijn.

  U weet net als ik dat het een rotsooitje is in moslim gemeenschappen. Roddel, achterklap, gevlei en leugenachtigheid. En geld, fluss, als grote leidraad en waar alles om draait.
  U weet 't van ik-weet-niet-waar, ik weet 't voornamelijk in buiten-Nederland.

  Éen van de eerste dingen die je als 'buitenstaander-met-kritiek' bij discussies met moslims terugkrijgt (en dat hoeft echt niet eens heftig te zijn,) is dat je er niets van snapt, de koran niet begrijpt. Dus zelfs al heb je kennis van de teksten, dan lees je niet goed of heb je het niet begrepen.
  Ik ken uw manier van doen met uw ellenlange citaten. Ik heb er vaak mee te maken. In onze ogen is dat geen discussies, dat is reciteren.
  Voor niet-moslims is dat geen discussie.

  U moet het menselijk aspect van regelgeving niet ontkennen. Zeker als die regelgeving geopenbaard is een tijdbestek van decenia en dan ook nog eeuwen geleden.

  Ik heb de sterke indruk dat de hadge -Mekkareis- een soort vrijgeleide is om zo lang mogenlijk te leven zoals het persoonlijk het makkelijkste is. Opmerkelijk hoe groot het gedragsverschil is na de reis. Nu moet men immers de schoongewassen lei onbevlekt houden voor de komende dood. De ware gelovige die leeft volgens de regels kijkt de dood in de rug!

  BeantwoordenVerwijderen
 91. De islam komt voor de islamiet, of die nu wel of niet regelmatig naar de moskee gaat en of die nu wel of niet de Koran leest, hier op neer:
  1. Niet-islamieten zijn Untermenschen
  2. Joden moeten dood
  3. Vrouwen zijn het vee van de man
  4. Geweld tegen niet-islamieten is toegestaan, het zijn immers Untermenschen die het wagen bezit te nemen van een deel van de wereld dat hen niet toekomt.

  Iemand zei hier in de comments dat El Houssain niet scheldt of dreigt. Maar hoe dreigend zijn die vier bovengenoemde islamitische uitgangspunten? Ik vind ze zeer dreigend en gewelddadig.

  BeantwoordenVerwijderen
 92. El Houssain heeft in algemene zin wel gelijk dat je een onderscheid moet maken tussen enerzijds de islam en anderzijds wat allerlei mensen die zich moslims noemen er van maken. Zo ook moet je een onderscheid maken tussen socialisme en wat sommigen, die zich socialist noemen, er van maken. Ik ben niet erg pro-socialisme, maar geloof toch niet dat je de verwerpelijkheid van het socialisme direct kan afleiden uit het gedrag van sommigen die zich socialist noemen, bijv. zich met steekpenningen verrijkende socialistische burgemeesters. Net zo min kun je, op grond van wat vele zich christenen noemenden er van maken, zonder meer concluderen dat het christendom een verwerpelijke leer is.
  De vraag is wel wie de ware socialist of de ware christen mag heten. Is de ware socialist iemand die het vlijtigst de geschriften van socialistische denkers (als daar zijn bijv. Marx) tot zich heeft genomen? Of de bevlogen welzijnswerker (die niet eens weet dat dat boek van Marx 'Das Kapital' heet)? Is de ware christen iemand die het beste thuis is in de Bijbel? Van de bevindelijke christenen is bekend dat ze relatief goed thuis zijn in de Bijbel, maar -hoe ze dat nou precies uit de Bijbel halen weet ik niet- ze staan er vooral om bekend dat ze erg tegen abortus en euthanasie zijn; verder menen ze dat homosexuelen zich van homosexuele praktijken moeten onthouden. Vrijzinnigen daarentegen vinden dat helemaal niet bij uitstek christelijk; die zetten in hun kerken, voor zover nog bezocht, liever collectebussen neer om bijv. de Palestijnen te helpen. Ze lijken er erg zeker van te zijn dat dát pas de ware christelijkheid is. Maar als dat zo is, dan lijkt de ware christelijkheid toch niet speciaal op gedegen lezing van de Bijbel
  te berusten.
  En wie zijn nu de ware moslims? Degenen die het vlijtigst in o.a. de Koran hebben gelezen? Ik meen begrepen te hebben dat juist die terroristen best vlijtige Koranlezers waren en bepaalde tekstgedeelten naar de letter serieus namen. Dan hoor je: ze hebben niet goed gelezen. Dat roept de vraag op hoe je dan wél goed leest. Of je hoort dat zij zeer zeker geen ware moslims zijn, hoezeer ze er ook zelf van overtuigd zijn dat zij dat juist wél zijn, en de vraag stelt zich weer wie dan wél de ware moslim mag heten.

  Nee, zo eenvoudig is het niet. Marokkaanse straatschooiers die ongehoofddoekte meisjes "hoer" naroepen gaan naar men zegt zelden of nooit naar de moskee. Zouden ze ervan opknappen als ze dat wel deden? Hun gedrag houdt toch wel enig verband met het feit dat in hun eigen kring de hoofddoek als kuisheidssymbool voor de vrouw de norm is. Ik heb wel eens horen beweren dat dat hoofddoekvoorschrift nergens in de voor moslims heilige boeken is terug te vinden; niettemin is de massale en dwangmatige dracht van dit lapje stof toch een voortvloeisel van o.a. de behoefte om de islamitische identiteit te demonstreren of te laten zien dat men een goede moslima is.

  BeantwoordenVerwijderen
 93. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 94. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 95. Kees Rudolf
  Moslim ben je door geboorte punt. Je hoeft er niets voor te doen.
  De tweede mogelijkheid is door bekering. Dan moet je een formule uitspreken waardoor je in de kring stapt.
  Zijn moslims 'onder ons', dan is er een normenstelsel wie de betere moslim is. Korankennis telt, maar zeker ook hoe eerzaam de familie is volgens de moslimbuitenwereld. Ook de naleving van de regels zoals geen alcohol en geld voor de armen (die niet deel uitmaken van je familie). Het aanzien van een man gaat achteruit, hoe vroom hij ook is, als zijn familieleden de fout in gaan.

  De korankennis zit vooral bij de mannen, er zijn wel lessen voor de vrouwen, maar dat wordt minder belangrijk gevonden. Vrouwenkorankennis is meer door overdracht en familieuitleg onderbouwt.

  Ook de Mekkagang verhoogt het aanzien van de moslim en daar weer bij hoe hij de Ramadan toepast. (Er zijn ook weer strengere en langere vastenrituelen ròndom de Ramadan).

  Zoals je weet is er ook weer rivaliteit tussen groepen onderling. En rivaliteit tussen stamgroepen.

  Hoe je leeft is belangrijk voor na de dood.
  Het eeuwige paradijs is het waar het om draait en dit paradijs doet nogal werelds aan met rangen en standen.

  BeantwoordenVerwijderen