Niet onnoodzakelijk met elkaar praten

Gevonden_voorwerpen_3

Subsidie voor islamvoorlichting, stichting Ar Rayaan te Nijmegen blijft gehandhaafd.

Van de site: "De voorschriften omtrent de omgang van mannen en vrouwen zijn essentieel voor de evenwichtigheid van de menselijke beschaving. Als ze genegeerd worden, bedreigen ze het bestaan ervan. Islam is niet alleen een ware religie, maar ook een maatschappelijk stelsel dat individuen in staat stelt om het koesterende doel van wezenlijke blijdschap en welzijn in de wereld te verwerven, en hen voor te bereiden voor de volgende wereld door middel van rechtschapenheid en vrome daden.(...)

Mannen en vrouwen die niet directe verwanten zijn van elkaar, zouden niet onnoodzakelijk met elkaar moeten praten. Wanneer er sprake is van een echte noodzaak (zoals werk of educatie) om te praten, zou het gesprek op een bescheiden, ingetogen manier moeten plaatsvinden en beperkt blijven tot zover noodzakelijk."

Lees hierr meer over de islamitische voorschriften omtrent de omgang van mannen en vrouwen volgens Ar Rayaan.

16 opmerkingen:

 1. Men of wel de nimweegse politiek probeert met behulp van "boetseren" deze primitieven wat te modeleren. Gezien de toename van het zgn. islamitisch gedrag levert dit niets op.
  De islamieten lachen zich rot.Op weg naar de middeleeuwen!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Waarom is het ingrijpen vanuit de politiek zo minicuul? Als je weet van welk dispuut de burgermeester tijdens zijn studententijd lid is geweest dan begrijp je dit.Pissen in de kroeg werd met een boete van 50 gulden bestraft, dit zijn de feiten ook een Graaf kan hier niet omheen lullen.Geld is voor de zoon van de burgermeester de Graaf peanuts, erfopvolging.Nederland is te slap t.o.v. de islam, ook een de Graaf heeft te weinig bagage.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoe kan het dat deze club soepsidie krijgt? Ikke niet begrijpen. Hoor ik moslims protesteren hiertegen? Fatima Elatik? Marcouch of Dibi?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Goed he. Nijmegen in haar optiek zeer progressief, maar bovenal zeer links, geeft zomaar subsidie. Zonder eerst te controleren.
  En zelfs na reuring doet men eigenlijk nog niks. Behalve wat tekstjes weghalen. Nu er te weinig tektstjes zijn weggehaald trekt men de subsidie in. Niet omdat het gedachtengoed gewoon onacceptabel is. Hoeveel voorbeelden zal links Wilders aan gaan reiken? Of wanneer wordt men wakker?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Gaf men "zomaar" subsidie, zonder eerst te controleren? Het is een duistere zaak. Op Elsevier-online las ik er dit over:
  "Ar Rayaan kreeg vorig jaar 3.500 euro aan subsidie om de integratie en emancipatie van moslims te bevorderen. Dat deed de stichting door lesavonden over de islam te organiseren. Hoofddoel is daarbij vooroordelen tegen vrouwen in burqa's en niqaabs wegnemen."

  Vraagtekens, vraagtekens. Wie besloten tot het verstrekken van deze subsidie? Het moet gebeurd zijn met goedvinden van de meerderheid van de Nijmeegse raad. Was die meerderheid dus vóór subsidie om deze moslims in staat te stellen vooroordelen tegen vrouwen in burqa's en niqaabs weg te nemen? Ijvert de gemeente Nijmegen er dus voor om acceptatie van burqa en niqaab te bevorderen en geeft het daarom subsidie aan moslims die op lesavonden en op hun website haarfijn gaan uitleggen dat burqa en niqaab helemaal prima zijn? En dát zou dan de emancipatie en integratie van moslims bevorderen?
  Dit is wat ik afleid uit die paar zinnetjes hierboven uit Elsevier: de overheid subsidieert (d.w.z. laat de belastingbetaler een bijdrage leveren aan) de islamisering. In de woorden van Cohen heet dat
  compenserende neutraliteit van de overheid.

  Overigens, vergeleken bij de indirecte subsidie die onder verantwoordelijkheid van Cohen, in het kader van die compenserende neutraliteit, in Amsterdam werd verleend aan die geweldig progressieve moslims van Milli Gurus (of hoe je dat ook spellen mag) is die Nijmeegse subsidie van 3500 euro natuurlijk nog peanuts. Dus baas boven baas: Cohen wint het nog van van der Graaff.

  Dat ze nu in Nijmegen de subsidie tóch intrekken wijst er anderzijds weer op dat ze zich toch iets anders hadden voorgesteld van die stichting Ar Rayaan. De vraag is dan wat ze zich er precies van hadden voorgesteld. In elk geval hadden ze zich kennelijk voorgesteld dat een Stichting die er voor ijvert vooroordelen tegen burqa en niqaab weg te nemen de emancipatie en integratie van moslims bevordert.
  Ik kan maar één conclusie trekken: ze zijn daar in Nijmegen, en helaas niet alleen in Nijmegen, collectief niet goed snik.

  Zou er met Paars-plus o.l.v. premier Rutte een eind aan dit soort idiotie komen? Ik zie het er niet van komen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het is misschien aardig om eens wat meer van dit soort experimenten n een dossiertje te verzamelen om voorbij de roodverpolitiekte socale wetenschappen zelf zicht te genereren op factoren die optreden bij gulle giften die telkenmale op islamiseringsbevordering uitdraaien.
  - De Westermoskee te Amsterdam, 2 miljoen Euto gemeenschapsgeld in het zand gezet. Zien we nooit meer terug.
  - Marhaba het culturele daw'ahuis te Amsterdam. 400.000 verspild en mooie verhalen die nooit concreet werden en aan PvdA-vriendjes, omdat Job Cohen het wel een leuk idee vond.
  - Gescheiden stemlokalen in Utrecht
  - de kostspelige klucht op gemeenschapskosten rond advizeur en bruggen(hoofd)bouwer Tariq Ramadan op gemeenschapskosten en
  - de aanstelling van Tariq Ramadan bij de Erasmus Universiteit,.. (Al net zo'n wonder als het slagen van student Mohammed Faizel Enait voor zijn Rechtenstudie). Ook zou benieuwd welke wetenschappelijke bijdragen van de man verwacht werden en welke hij genereerde anders dan de geijkte nimmer concreet gemaakte vaagtaal waarop slechts pseudowetenschappen bloeien?

  Zomaar enkele zaken die me tussen neus en lippen door te binnen schieten. Er kan vast meer aangedragen worden om zicht te krijgen op het mechanisme dat aan dit naar Mohammed toewerken ten grondslag ligt. Het zal toch niet slechts de neiging tot etalering van de eigen Gutmenschlichkeit van de initiatiefnemers zijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dat zijn dan drie berichten in korte tijd op een rij: subsidies voor AR Rayaan in Nijmegen, voor Koranlessen in Amsterdam en -alsof al die subsidies op gemeentelijk niveau niet genoeg zijn- subsidie voor de Ground Zero moskee. De islamisering dient kennelijk niet alleen in eigen land maar wereldwijd met Nederlandse subsidies te worden gesteund.
  Ter rechtvaardiging voor die subsidies aan Ar Rayaan en de Ground Zero moskee hoor je hetzelfde vreemde verhaal dat hier de integratie wordt bevorderd, speciaal van vrouwen; bij de Koranlessen in Amsterdam is daarentegen vast komen ter staan -zo lees ik in de berichten- dat die niet de integratie bevorderen, maar dat geeft niet, de subsidie gaat tóch door. Kortom; betalen zullen we voor de islamisering als het aan links ligt.
  Nog steeds vat ik nog niet volledig waarom het met o.a. subsidies faciliteren van de islam standaardonderdeel is geworden van de politiek die zich waarachtig links noemt, en waarom we het van de VVD of eventueel zelfs van Wilders moeten hebben om hiertegen in het geweer te komen.
  Gesteld dat ik het nu op andere onderdelen met linkse politici eens was (het gestelde is slechts tot op beperkte hoogte het geval, maar dat doet er nu niet toe) dan zou ik met name door dit blijkbaar met links onlosmakelijk verbonden aspect weerhouden worden om ooit links te stemmen.
  Ik vind dit zó door en door fout. Als de Cohennen en de Wallages met hun loze gezagspretentie zich beperkten tot stompzinnige praatjes om toch vooral op te passen met stigmatisering en discriminatie van de islamitische medemens, want voor je het weet hebben we weer een Auschwitz, goed, dat zijn walgelijke praatjes, maar praatjes zou je nog als lucht terzijde kunnen schuiven. Die subsidies

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Overigens opmerkelijk bij het stuklopen van de formatie van paars-plus dat je over deze zaken niets hoort. Men vindt elkaar niet op sociaal-economisch gebied, op het punt van de hypotheekrenteaftrek, de kilometerheffing, over hoeveel er bezuinigd moet worden e.d. Laten dat nou allemaal zaken zijn waar ik er helemaal niet absoluut zeker van ben wat wijsheid is. Met een compromis op dit soort punten tussen die paars-plus partijen, al zou dat dan waarschijnlijk halfslachtig zijn, zou ik best kunnen leven. Ik zou er vooral de pest in hebben als deze idiote subsidies maar door blijven gaan, of als de Nederlandse regering nu eens het voortouw gaat nemen om bijvoorbeeld eens reuze gezellig met Hamas te gaan praten.
  Ik ben dus gematigd tevreden dat paars-plus niet doorgaat, maar niet om de redenen waarvan ik heb vernomen dat die bij de VVD de doorslag hebben gegeven.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Aan het eind van mijn reactie vandaag, 10.26, is het woordje "niet" weggevallen.

  BeantwoordenVerwijderen