Meer fairheid voor Geert Wilders!

Uit de rijen van de Israëlvrienden Noord-Duitsland bereikt ons een lezersbrief m.b.t.de verslaggeving van de BILD-redactie over het aanstaande bezoek van Geert
Wilders aan Berlijn. De schrijfster Hilburg Bruns en haar leidende redacteur mogen deze brief wel eens goed ter harte nemen, voordat ze klakkeloos overnemen wat anderen hen influisteren.

Zeer geëerde BILD-redactie, beste mevrouw Bruns,

Axel Springer zou zich waarschijnlijk in zijn graf hebben omgedraaid als hij uw artikel zou hebben gelezen! Axel Springer was duidelijk vóór Israël – en ook tegen de antisemitische geest van de islam, die bijvoorbeeld Hitler vereerde.

Over uw actuele bericht over Geert Wilders hieronder enkele vragen aan u en de BILD-redactie:

Kunt u mij ook maar één citaat van Wilders noemen, waarin hij generaliserend en unfair tegen moslims opstookt (zoals ook in enkele media werd beweerd?). Ik heb nu 12 interview met Wilders op internet gezien en geen enkele aanzetting tot haat gevonden, maar in plaats daarvan een man, die heel gedifferentieerd denkt – en geenszins ”tegen moslims” is, maar tegen de islam – dat is een hemelsbreed verschil!

Het gaat tegen de principes, dus tegen de overtuigingen en het gedachtegoed op islamitisch terrein, en niet tegen mensen, ook dat heeft Wilders steeds opnieuw duidelijk gezegd.

Wist u, dat de partij van Wilders moslims na tien jaar goed gedrag het Nederlandse staatsburgerschap wil geven? Dat staat in het partijprogramma. Hoewel bijna alle media beweren dat Wilders een moslimhater zou zijn en alle moslims uit Nederland zou willen verdrijven.

Ik beschouw de naamgeving ”rechtspopulist” als benaming voor Geert Wilders als laster. In de eerste plaats is de man parlementariër en niet bijvoorbeeld een van de daadwerkelijk gevaarlijke, rechts-radicale partijen zoals de NPD is.

Bent u vergeten, dat alle terreur van de laatste jaren voor 99% op rekening van de islam is te schrijven? Dus door mensen wordt uitgevoerd, die de Koran serieus nemen en zich er ook op beroepen.

Is het u niet bekend, dat er in geen enkel islamitisch land vrije verkiezingen, functionerende vrouwenrechten, echte vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst of een gevangenis zonder beulen bestaat?

Als u de inhoud van de Koran en de uitspraken van Mohammed zou kennen, zou u weten, dat zowel het terrorisme als de toestanden in islamitische landen exact de wil van Mohammed omzetten.

Hitlers ”Mein Kampf” en de Koran hebben daarom zoveel overeenkomsten, dat de uitspraak dat de Koran een rechts-radicaal, totalitair boek zou zijn, niet alleen heel goed is te begrijpen, maar ook door alle mij bekende islamcritici wordt bevestigd.

Onder rechtspopulisme verstaat men ”politieke stromingen respectievelijk politici, die vereenvoudigde, de stemmingen (emoties) van de massa’s volgende, parolen en acties aanbieden om acute problemen op te lossen.” Precies dat doet Geert Wilders niet, wanneer hij waarheidsgetrouw laat zien, wat de Koran zegt en de samenhangen tussen geweld en terreur en de Koran beschrijft, omdat oorzaak en gevolg eigenlijk heel duidelijk en empirisch en door de uitspraken van terroristen kunnen worden bewezen.

Gaat u dus s.v.p. fair met mensen als Geert Wilders om. Het is niet zijn doel moslims te beledigen, dat doet hij niet. Veel meer is het zo, dat Wilders het werk opknapt dat de media al jarenlang zouden hebben moeten doen – echter uit angst voor bedreiging en uiteindelijk uit lafheid deze uitspraken niet doen.

Helaas moet ik vaststellen, dat BILD bij deze groep hoort – en uiteindelijk niets anders dan mainstream biedt, die vaak niets te maken heeft met de waarheid en de noodzakelijkheden in de politiek. Uw artikel draagt bij aan de verdere islamisering van ons land – met alle reeds bekende gevolgen van dien.

Daartoe behoort ook het gedrag van de meeste Europese regeringen, die opnieuw neerknielen voor de islam en devoot een wit voetje proberen te halen bij het islamitische bevolkingsdeel, hoewel ze heel goed weten, dat Wilders exact de feiten uitspreekt die als correcte analyse voor probleemoplossingen zouden kunnen dienen. Alleen door het bewustmaken van de samenhangen kunnen we – ook MET de moslims in het land – de zaken aanpakken. Daarbij behoort echter ook dat men zich thematisch bezighoudt met het islamitische denken.

We moeten er namelijk inderdaad bang voor zijn, dat wanneer er nu geen omslag in het denken en een duidelijke aanpak van zaken plaatsvindt en dat de tot nu toe voor iedere prijs door de mainstream vermeden discussies later daadwerkelijk tot veel grotere, gewelddadige branden zullen leiden. In de buitendistricten van Parijs, Brussel en Londen spelen zich dagelijks scènes af, waarover de mainstream-pers nauwelijks nog bericht – en van zulke scènes zal Duitsland ook niet ver meer verwijderd zijn.

Verander uw denken en handelen wat betreft Geert Wilders en het thema islam fundamenteel a.u.b. Dat is definitief in de zin van uw oprichter Axel Springer, maar veel meer in de interesse van ons land – met zijn goede waarden van grondwet en geloofsvrijheid.

Bron: http://www.pi-news.net/2010/07/brief-an-bild-mehr-fairness-fuer-geert-wilders/#more-147454

Vertaald uit het Duits door E.J. Bron.

5 opmerkingen:

 1. Natuurlijk verdient Wilders een betere behandeling maar door zijn drie K's (kopvoddentax, knieschot en koranverbod) zoals Brendel ze ergens noemt, heeft Wilders zelf zijn naam verpest, daar lees ik in dit artikel van Bron niets over.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. @Willem:
  Kopvoddentax is een onbeleefde uitdrukking. Het idee van een belasting op het dragen van een hoofddoek is het exacte spiegelbeeld van de speciale belasting die de Koran voorstaat ten aanzien van christenen en joden. Het is jammer dat de discussie daar nooit over is gegaan. Het protest tegen 'kopvoddentax' vanuit islamitische hoek zou een protest zijn tegen de eigen methodes. Maar goed zo is het niet gegaan. Blijft er de onbeleefdheid. Ik vind hoofden afhakken op internet toch nog een stuk minder wellevend.
  'Knieschot' is een nogal infame isolering uit een oproep van Wilders om hard op te treden tegen relschoppers. Het ging toen om een voetbalwedstrijd die door Marokkanen op vreselijk gewelddadige wijze werd bekroond. De autoriteiten traden daar heel zwak tegen op. Ik meen zelfs te weten dat Wilders niet over een knieschot heeft gesproken maar een oproep deed desnoods, als het geweld onbedwingbaar is, te schieten. En dan niet meteen doodschieten maar zodanig schieten dat je de gewelddadigen uitschakelt. Dat is niets anders dan het handhaven van de wet. Je kunt natuurlijk wetteloosheid prefereren boven de orde handhaven. Mij lijkt dat niet verstandig.
  Het Koranverbod was een spiegeling van het geldende verbod op Mein Kampf. Een allezins verdedigbaar standpunt: Als Mein Kampf verboden is, waarom is de Koran dan niet ook verboden? U weet toch dat de Koran vol staat met oproepen die in Nederland verboden zijn?
  Het is jammer dat zoveel mensen altijd weer bereid zijn de discussie onmogelijk te maken door ervoor te kiezen hun opponent niet op argumenten te bestrijden maar deze daarentegen te criminaliseren of zelfs demoniseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Roel:
  -exacte spiegelbeeld van de speciale belasting die de Koran voorstaat ten aanzien van christenen en joden-

  Het is vooral erg dom van Wilders geweest om dit niet duidelijk te maken tijdens de ophef over dit voorstel.
  Veel mensen hebben geen idee dat deze belasting in de islamitische wereld bestaat.

  Goed stuk verder.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Aan de woorden van Roel is weinig meer toe te voegen!! :)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. die wilders vindt ik racistisch maar als hij zijn ideeën iets anders zal verwoorden hoeft er voor mij geen rechtzaak te zijn

  BeantwoordenVerwijderen