Pat Condell: The enemy within

8 opmerkingen:

 1. Zeer goed gezegd, Pat Condell is dan ook een kunstenaar met woorden. De islam in de beschaafde wereld is als urine in een bak met drinkwater, elke hoeveelheid is te veel.
  Het is jammer dat de boodschap van deze man een te klein draagvlak heeft. Wat Pat Condell zegt moet toch door veel meer mensen gehoord en verstaan worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wie gaat checken of Marlies ter Borg met haar artikel “Wilders verdraait de Koranteksten” in de NRC van 22-7-2010 gelijk heeft?
  Ik vermoed van niet, maar heb niet de precieze kennis in huis om dat na te gaan. Wie wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Tommie,
  "Precieze kennis, wie wel?".
  Inderdaad, wie wel? Ik in elk geval niet. Maar mijn globale kennis is wel ongeveer voldoende om van die precieze kennis van Marlies ter Borg zelf geen al te hoge pet op te hebben.
  Zij afficheert zichzelf als filosofe. Dat wil zoveel zeggen dat ze studente, doctorandus of wie weet zelfs doctor is in een universitaire studierichting, "filosofie" genaamd, die tot van alles opleidt maar niet speciaal tot precieze kennis. Hoewel er tot ongeveer de 18de eeuw wel filosofen waren die een belangrijk deel wisten van wat er in hun tijd op wetenschappelijk gebied te weten viel -dit overigens niet door het verwerven van de doctors- of doctorandustitel in de filosofie- weten de meeste eigentijdse filosofen in het algemeen op wetenschappelijk gebied van toeten noch blazen. Dat deze studerenden of afgestudeerden, doctorandussen masters, bachelors en hoe het tegenwoordig allemaal heten mag, zich filosofen noemen komt op mij altijd een beetje potsierlijk over, maar aangezien ook maar weinigen met de ogen knipperen als een studerende of afgestudeerde in de psychologie zich een psycholoog noemt, moest ik maar aan dat gebruik wennen. Houd alleen in het oog dat zo'n eigentijdse filosoof even weinig met Descartes, Spinoza of Kant te maken heeft als een afgestudeerde aan het conservatorium (met een mooi cijfer voor het tentamen harmonieleer) met componisten als Bach en Beethoven, of zelfs maar met Vivaldi, die zoals bekend geen van allen een conservatoriumdiploma hadden.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is natuurlijk mogelijk dat een conservatoriumstudent zich na zijn diploma, mogelijk zelfs al voor zijn diploma, tot verdienstelijk componist ontwikkelt dankzij eigen extra inspanningen plus bijzonder talent. Zo zijn er zeker ook filosofiestudenten die naast hun studie filosofie nog andere wezenlijke kennis vergaren en daar een helder licht over kunnen laten schijnen. Dat is echter hoogst zelden het geval wanneer ze zichzelf filosoof noemen. In dat geval gaan ze namelijk prat op iets anders dan precieze wetenschappelijke kennis. Zouden ze wél precieze wetenschappelijke kennis hebben, dan zouden ze veel liever dáárop prat gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wat Marlies ter Borg betreft, ik zie dat ze boekwerkjes heeft geschreven waarin ze uitlegt hoeveel overeenkomsten er zijn tussen Bijbel en Koran. Daarmee begeeft ze zich natuurlijk toch op het terrein van de precieze kennis. Ach ja, een beetje filosofe draait daar natuurlijk haar hand niet voor om.
  Ik vond van haar het volgende opmerkelijke bericht bij "kerknieuws" onder de titel "jihad moet!!!" (drie uitroeptekens, jawel). Citaatje:
  "Het woord jihad betekent namelijk gewoon inzet, je best doen voor die zaken die God belangrijk vindt. Je inzetten voor werk of studie, respect tonen voor je ouders, geld afstaan aan de armen, het is allemaal Jihad. Noem het strijd als je wilt, maar dan vreedzaam. Zoals het ook in de Bijbel staat: Strijdt de goede strijd."
  Je ziet: de overeenkomsten tussen Bijbel en Koran zijn treffend!!!
  (Deze drie uitroeptekens dit keer van mij, KR). En onze filosofe kan het weten; die kent én Bijbel én Koran door en door. Een gezaghebbende bron, voor wie graag aan een bron gezag toeschrijven als daar een welgevallige boodschap uit voortkomt.
  Zie verder:
  http://www.kerknieuws.nl/debat.asp?oId=6&lStrActionReactie=hide

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Interessant in verband met het voorgaande is nog een stuk in Trouw n.a.v. het verschijnen van een boek van Marlies over Koran en Bijbel in 2007: http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article1493691.ece
  Laat vooral de volgende passage even tot je doordringen:

  "Ter Borg was hoogst verbaasd toen ze vijf jaar geleden in een boekwinkel de Koran opensloeg en daarin Jezus tegenkwam. Alleen heet hij daar ‘Isa. „Nooit geweten.” Tot haar verrassing kwam ze in de Koran veel meer bijbelse figuren tegen, zoals Abraham die in de Koran Ibrahiem heet, of Jozef/Joesoef en Maria/Marjam. Ook in de Koran bouwt Noeh (Noach) een ark en drijft Mousa (Mozes) in een mandje over het water. Zo ontstond het idee voor het boek ’Bijbel en Koran in verhalen’."

  Het pleit natuurlijk voor Marlies dat ze zich met haar niveau van algemene ontwikkeling in 2002 niet mooier wilde voordoen dan het was; ze wist dus écht van toeten noch blazen toen ze een boekje over Bijbel en Koran ging schrijven.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het verslag vervolgt:
  "Ter Borg ploegde met behulp van Karima Bisschop van de website www.moslima.nl en godsdienstwetenschapper Marloes Keller van de Ikon beide boeken door, ’niet gehinderd door enige theologische kennis’ maar wel met de ’objectieve benaderingswijze’ van een filosofe. „Ik voelde me Klein Duimpje met de zevenmijlslaarzen.’’"

  Heeft u dat? Met hulp van ene Karima van de website www.moslima.nl plus ene Marloes, godsdienstwetenschapper van de Ikon –nou, dát zijn deskundigen bij uitstek!- begon ze met het doorploegen van Koran en Bijbel -beide haar kennelijk tot dan toe geheel onbekende boeken- dit alles naar eigen zeggen “niet gehinderd door enige theologische kennis, maar met de objectieve benaderingswijze van een filosofe.”

  Zelden kreeg ik een helderder beeld van waar een filosofe nou eigenlijk goed voor is.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Zelden ontstond er ook een treffender illustratie van onderwijsnivellering. Rara welke partij bewerkte deze maatschappelijke verdomming in de praktijk het meest?

  Marlies ter Borg zwamt maar wat over zaken die niet tot haar vakgebied behoren. Steevast komen excuses uit op ja maar hij leest geen arabische vertaling (waarmee je alle kanten uitkunt) of: de vertaling van Fred Leemhuis (suikerislam bij uitstek) schrijft iets heel anders... Grijp je echter een internationale engelse koranvertaling dan zie je dat Wilders niet bepaald verdraait, hooguit dat hij wat aanzet.
  Het terroriseren van andersdenkenden staat wel degelijk in koran, hadiths en soenna beschreven.

  Mohammed werd er groot mee. Zijn kritiekloze volgelingen en kloontjes zullen deze moslimse ideaalmens dus ook in dit gedrag gewoon gaan navolgen om hun religieuze puntjes te sprokkelen.

  Moslims met wat meer hart en verstand bewaren hier wat meer afstand tot het voorbeeld dat Mohammed voorleefde. Dat maakt van hen dan wel goede mensen maar geen goede volgelingen van Mohammed.

  BeantwoordenVerwijderen