Islamkritiek uitbannen?

Bovenaangezet, speciaal voor P.S. van Konigsveld, klik hierr voor zijn artikel Is de Koran een Mein Kampf? De Koran antisemitisch? "lange tijd gold voor Joden juist het 'Pact van Bescherming'. Een pact gebaseerd op de Koran." Aldus Van Koningsveld. 2.7.2010

!Opnieuw actueel!: Leidse hoogleraar islamologie P.S. van Koningsveld geeft 23 maart a.s. afscheidscollege maar vindt 'kwaliteit van het maatschappelijk debat over de islam om te huilen'. Inderdaad.

Koningsveld: "ik heb een artikel geschreven in NRC tegen de uitspraken van Wilders die de koran vergeleek met Mein Kampf. Ik heb gepleit om dit strafbaar te stellen en ik ben dan ook erg blij dat het Gerechtshof van Amsterdam besloten heeft over te gaan tot vervolging. Er moet paal en perk gesteld worden aan het haatzaaien, willen wij hier kunnen samenleven. Er zijn grenzen en Wilders heeft die overschreden. In mijn openingscollege “Graf van de profeetE” behandelde ik onder andere de gemeenschappelijke historische wortels van anti-islamisme en antisemitisme. Het zijn broer en zus.” (bron)

Islamkritiek uitbannen?

In NRC Handelsblad (11-1-08, link) verscheen een artikel van P.S. van Koningsveld, hoogleraar islamologie, met de kop 'Bescherm ook heilige schriften' en de subkop 'De Wildersfilm zal veel moslims kwetsen en er valt niets tegen te doen'. Als intree staat er: 'Be­scher­ming van de godsdienstvrijheid houdt nu niet in dat bekladding van de koran verboden is. Laat de wetgever ook dit goed regelen, vindt P.S van Koningsveld.'

Nu is er nog niets over de inhoud van Wilders' film bekend, maar we weten wel, en enkel en alleen, dat die kritisch zal zijn. Overigens hoeft hij dat niet te zijn: het is voldoende dat hij op een aantal passa­ges gericht tegen ongelovigen en andere groepen wijst en laat zien dat die nog steeds in praktijk gebracht worden door vele moslims en/of moslim­sta­ten. Louter voorlichting dus, dan weten we al wat we ervan moeten denken.

Van Koningsveld wil wettelijke maatregelen tegen wat hij 'ge­weldsprovocaties' noemt, zoals het verscheuren van de Koran in een film of het in enigerlei andere vorm publiekelijk ontheiligen ervan.

Het zou onverstandig van Wilders zijn als hij de Koran gaat verscheuren. Het is namelijk wel een gebaar van verwerping, maar geen kritiek. Hij heeft dit boek dan ook niet verscheurd toen hij in de Tweede Kamer in een degelijk onderbouwd betoog, met vele verwijzingen naar de Koran, bepleitte dit boek te verbieden.

Het venijn, tevens de kern van zijn misleiding, zit bij Koningsveld in de zinsneden over de Koran 'of op enigerlei andere wijze publie­kelijk ontheiligd', wat volgens hem niet mag, en maatregelen tegen 'geweldsprovo­caties, ook indien zij bestaan uit het doelbe­wust door het slijk halen van een heilig boek als de Koran.' (cursief van RM)

Elke kritiek op de Koran, het Woord van Allah zelf, wordt naar al lang gebleken is door mos­lims namelijk beschouwd als ontheiliging en door het slijk halen. Stel dat iemand poneert dat de Koran het woord is, niet van Allah, maar van de visionaire profeet Mo­ham­med, dan is dit voor moslims letterlijk ontheiliging van het boek en een belediging, door het slijk halen, van de Profeet. Natuurlijk is zulke serieuze kritiek geen provo­catie, maar toch kan die geweld tot gevolg heb­ben en in dat geval noemt Van Koningsveld het een geweldsprovo­catie. Wat hij wil is hetzelfde als ortho­doxe moslims willen: elke kritiek verbie­den, al gebruikt hij dit woord 'kritiek' niet.

En zijn argument daarvoor is dat kritiek geweld uitlokt, leidt tot span­ning tussen bevolkingsgroepen hier, dat wil zeggen tussen mos­lims en niet-moslims, en tot be­schadi­ging van de betrekkingen met de islamiti­sche wereld. Hier kan wat inzitten, maar het is bij voorbaat buigen voor geweld van allerminst gematigde, fanatieke moslims en voor protes­ten van verenig­de islamitische landen, waarvan sommige nog in de Middel­eeuwen verkeren.

De mogelijkheid van godsdienstkritiek is een essentiële verwor­ven­heid van de westerse wereld, die gepaard ging met het begin van de moderne wetenschap. Van Koningsveld wil kritiek op de islam uitban­nen. Dan keren we terug tot de tijd begin 16e eeuw in Europa, voordat hervormer Martin Luther de rooms-katholieke kerk bekritiseer­de. Maar ook in het heden zou, als Van

Koningsveld zijn zin kreeg, de huidige paus Benedictus XVI zijn rede over religie en de rede niet hebben kunnen houden, want hierop volgde geweld van moslims.

Deze reactionaire hoogleraar, vijand van de rede en van een weten­schappelijke benadering van zijn vak, staat helaas niet alleen: zijn houding lijkt op die van, onder anderen, de door mij in mijn boek Vermoord en verbannen ook besproken colum­nist en appea­ser J.A.A. van Doorn en Hans Westra, directeur van de Anne Frank stichting.

René Marres

René Marres is auteur van De Verdediging Van Het Vrije Woord - De kwestie Wilders en de demonisering van een debat
2009 Uitgeverij Aspekt
16 euro 95

23 opmerkingen:

 1. Het verhaal is toch echt heel simpel. Islam is een reactie op het Jodendom en het christendom. Een reactie die je kunt samenvatten onder EEn woord: 'afwijzing'.

  Moslims wordt zodra ze baarmoeder verlaten, geleerd dat de heilige boeken van zowel de Joden als de christenen, door mensen gemaakte vervalsingen zijn.

  De koran bevat volgens moslims het enige echte woord van god, en alle andere boeken zijn in hun ogen godslasterend. Laat de eerste moslim opstaan om dit openlijk te ontkennen.

  Nu weet ik niet hoeveel ervaring u hebt met gelovigen, maar de geschiedenis heeft al ontelbare keren bewezen dat de verschillende religies nooit tot elkaar zullen komen. Pogingen dat toch af te dwingen, hebben steevast geleid tot dodelijke broedertwisten en oorlogen.

  Zoek de consensus ook maar eens tussen christenen en moslims. Is Jezus soms de zoon van Allah? Natuurlijk niet. Ondenkbaar.

  En dus is er al snel sprake van 'wij' en 'zij'. Christenen versus moslims. Op zich niks aan de hand, maar zodra de religieuzen meer vat krijgen op de samenleving, precies wat er nu gebeurt, dan levert dit direct een tweedeling op van die maatschappij.

  En wanneer de boel polariseert, kun je de een niet het recht ontzeggen dat de ander heeft. Wilders mag dus met alle recht zijn afschuw uitspreken over islam, omdat islam een grote aanklacht is tegen het Jodendom en het christendom. En blijkbaar niet strafbaar.

  De beslissing van de socialisten in Engeland om Wilders de toegang tot dat land te ontzeggen, is dan ook illegaal. In feite heeft dit land de keuze gemaakt kritiek op islam strafbaar te stellen, terwijl moslims met hun in de ogen van christenen godslasterende koran, de vrije hand krijgen om hun polariserende boodschappen te verkondigen.

  Wilders wordt gediscrimineerd door de UK. En dat is strafbaar. De Britse ambassadeur zou dan ook direct moeten worden uitgezet.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volgens mij wordt Wilders toch echt geweigerd omdat zijn uitspraken en dus ook Fitna enkel gericht zijn op het creëren van onrust. Iets dat populisten, zoals Wilders, goed kunnen gebruiken omdat er dan weer een groep mensen die niet uitblinken in nadenken op hen gaan stemmen. Fitna is geen kritiek maar een belediging. Je kan de boodschap niet los zien van de manier waarop deze boodschap verkondigd wordt. En als deze manier een lompe is waarvan het enige resultaat polarisering is hoort hier inderdaad iets aan gedaan te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @2. Wat is er mis met polariseren. Soms is polariseren nodig. Lees bijvoorbeeld hier:

  "Over polariseren heeft Hirsi Ali een ontwapenend gastcollege met vragen na gegeven, 'Polariseren is niet altijd fout'. Ik zal dit niet herhalen, maar mijn standpunt kort toelichten.

  Wanneer Hirsi Ali en Afshin Ellian en anderen van polariseren worden beschuldigd, doen zij vaak niet anders dan op bepaalde - in hun ogen ongunstige - aspecten van een cultuur en/of religie wijzen. Dat is niet polariseren, maar signaleren. Het tegendeel daarvan heet 'toedekken'. Benoemen schept niet wat het benoemt. Na het signaleren kan kritiek op die aspecten volgen.

  Toch is het waar dat zo'n signalering iets aan de toestand kan veranderen. Stel dat een vader regelmatig een van zijn dochters misbruikt en de rest van de familie is daar achter gekomen, dan kan die kiezen tussen zwijgen of spreken. Wanneer niemand het uitspreekt wordt de lieve vrede in de familie bewaard en suddert het misbruik voort. Zodra iemand het gaat melden kan er slaande ruzie ontstaan en ontstaat het netelige probleem of er aangifte tegen de vader moet worden gedaan.

  Dat is dan verscherping van tegenstellingen die al bestonden, polarisering, maar in zo'n geval is dat nodig. Daar gaat het dus om: is het wenselijk of nodig iets bloot te leggen en te bekritiseren."

  René Marres

  Het wij-zij denken en polariseren

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Laat ik vooropstellen dat ik het er mee eens ben dat er door moslims inderdaad dingen gedaan worden die verwerpelijk zijn. Dit neemt niet weg dat er moslims zijn die deze dingen niet doen, en zonder problemen te veroorzaken deelnemen aan bv de Nederlandse maatschappij. Door de islam aan te vallen, val je ook deze groep aan. een groep die nodig is om problemen met de foute groep aan te pakken. Wanneer Wilders spreekt over een achterlijke cultuur noemt u dat signaleren? Als ik stel dat alle christenen pedofielen zijn vindt u dat dan ook signaleren of overdfijf ik dan en bereik ik niets?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste fjtafkak, Fitna is een aan elkaar geplakt filmpje over walgelijke misdaden gepleegd met de koran in de hand. Nu kun jij zeggen dat je met zo'n knutselwerkje moslims beledigt, maar mocht islam daadwerkelijk de religie van de vrede zijn, dan lijkt het mij eerder dat die terroristen de moslims beledigen. .

  Het gescheld van moslims en hun trawanten op Wilders is dan ook niets anders anders dan een zielige afleidingsmanoeuvre. Het gesprek zo draaien dat niet de uit naam van de koran gepleegde misdaden worden bekritiseerd, maar de boodschapper.

  En dat terwijl de feiten voor zich spreken. Dagelijks worden er aanslagen gepleegd die volgens de plegers hun rechtvaardiging vinden in de koran. Wat maakt dat van islam? Wilders zou met zijn constatering dat islam een achterlijke cultuur is, zomaar gelijk kunnen hebben.

  Ik denk dat de Britten dat beeld vandaag maar weer eens hebben bevestigd. Wilders is namelijk niet geweigerd omdat hij van plan is zelf iemand op te blazen, maar hem is de toegang geweigerd omdat de Britten bang zijn dat moslims de maatschappij opblazen als hij toe wordt gelaten. De britten bezwijken voor de dreiging van geweld vanuit de moslimwereld.

  Dus wat maakt dat van islam?

  Juist.

  Islam is een volstrekt achterlijke doodscultus. En om dat te zien, hoef je echt geen christen te zijn. Heel jammer, want het zou zo aardig zijn om het eens te hebben over de waarachtig prachtige kunst die moslims door de eeuwen heen hebben geproduceerd. En begin nu niet gelijk te mekkeren in termen als 'zie je wel', want dan zal ik jou er op voorhand aan herinneren dat Hitler ook kunstschilder was.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @fjtafkak

  Lees dit eens: de gematigde islam bestaat niet:

  http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2006/08/de_gematigde_is.html

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik volgde ooit college bij van Koningsveld; bij een kritische vraag mijnerzijds in '99 over het islamitisch erfrecht waarbij meisjes de helft van het erfdeel van de broers krijgen, zette hij mij eerst weg als iemand die "er wel helemaal niets van begrepen heeft". Toen ik door vroeg gaf hij allerlei redenen aan waarom het "normaal" zou zijn dat dat zo is en zelfs beter is dan hier te land. Overigens van Koningsveld is zelf moslim; hij is getrouwd met Irakese. Hoezo, wetenschappelijk?????

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @fjtafkak

  Daar zit hem inderdaad de kneep. De "goede" moslims moeten zelf eens beginnen met de extremisten aan te apkken en een discussie over de islam te openen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Zo lang de "goede" moslims blijven zwijgen en vooral "gekwetst" zijn op de boodschapper van de kritiek op de islamitische intolerantie, heb je niets aan die "goede" moslims. Hetzelfde in Duitsland 1939. Er waren veel goede Duitsers, maar Hitler had toch de macht, omdat de anderen niet wilden of konden spreken. Is dat dan een reden om dan maar niets te zeggen over het linkse nationaal-socialisme? Vreemde redenering.

  Walgelijke politieke correctheid

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Die man is ziek, gevaarlijk en eng.
  Maar goed dat het zijn afscheid is.

  Onvoorstelbaar wat een uitbraaksels van die Koningsveld.

  Staatsgevaarlijk en haatzaaiend als je het mij vraagt.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Volgens mij wordt Lanzmann toch echt geweigerd omdat zijn uitspraken en dus ook 'Shoah' enkel gericht zijn op het creëren van onrust.
  Iets dat populisten, zoals Lanzmann, goed kunnen gebruiken omdat er dan weer een groep mensen die niet uitblinken in nadenken op hen gaan stemmen. 'Shoah' is geen kritiek maar een belediging. Je kan de boodschap niet los zien van de manier waarop deze boodschap verkondigd wordt. En als deze manier een lompe is waarvan het enige resultaat polarisering is hoort hier inderdaad iets aan gedaan te worden.

  Laat ik vooropstellen dat ik het er mee eens ben dat er door Nazi's inderdaad dingen gedaan worden die verwerpelijk zijn. Dit neemt niet weg dat er Nazi's zijn die deze dingen niet doen, en zonder problemen te veroorzaken deelnemen aan bv de Nederlandse maatschappij. Door de Nazisme aan te vallen, val je ook deze groep aan. een groep die nodig is om problemen met de foute groep aan te pakken.

  Wanneer Lanzmann spreekt over een achterlijke cultuur noemt u dat signaleren ?
  Als ik stel dat alle christenen pedofielen zijn vindt u dat dan ook signaleren of overdfijf ik dan en bereik ik niets?

  De negen uur durende film Shoah werd gemaakt door Claus Lanzmann.
  http://www.youtube.com/watch?v=AD_GFqDY2sU  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "Als ik stel dat alle christenen pedofielen zijn vindt u dat dan ook signaleren of overdfijf ik dan en bereik ik niets?"

  Voorwaar, een goede stelling !

  Met signaleren, overigens, kun je maar niet vroeg genoeg zijn. Dat is iets waar de regering, met de huidige boekhoudfraude-crisis in het achterhoofd, nog een puntje aan zuigen kan.

  Maar dit even terzijde.

  "Overdrijf ik en bereik ik niets ?"

  Die vraag had je beter kunnen beantwoorden vóórdat je deze reactie het daglicht liet zien.

  Een stelling neem je in, indien je ervan overtuigd bent dat deze klopt.
  Een stelling poneren, die je vooraf niet op sterkte heb getest, draagt het gevaar met zich mee dat de stellingsnemer plat op zijn gezicht gaat.
  Gepaard aan verlies van eer, geloofwaardigheid, respect, aanzien en andere aardse versieringen.

  Aldus geschiedde.
  Zijn er voldoende aanwijzingen dat Christenen pedofielen zouden zijn ?

  Nu vrees ik toch het ergste.  Kom ik met mijn stelling, die als volgt luidt:

  Bestaat er een redelijke kans dat Moslims dezelfde genen bezitten als Varkens, christenen of Apen ?

  En die positie is een stuk makkelijker te verdedigen.


  Nog wel.


  Fritzie

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Iets een achterlijke cultuur noemen, kan zowel signalerend zijn als (dis)kwalificerend. Maar die opmerking laat zeker ruimte voor nuancering.

  Dat doet de stelling 'alle christenen zijn pedofielen' niet. In dat geval spreek je rechtstreeks alle christelijke individuen aan en beticht je hen zonder uitzondering van immorele en strafbare zaken.

  Beter zou het zijn om te zeggen dat het christendom een achterlijke cultuur is. En wie zo af een toe de beelden uit het Vaticaan voorbij ziet komen, zou zomaar iets kunnen zien in die stelling. Hoewel ook daar toch weer ruimte is voor onderhandeling.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. "De Islam" een achterlijke cultuur noemen is inderdaad niet zo sjiek, maar met een westerse bril op je hoofd kun je het daar toch echt alleen maar mee eens zijn.

  Vrouwen hebben minder rechten dan mannen (nogal eufemistisch uitgedruk) Niet- en andersgelovigen, homo's en afvalligen zijn minderwaardig. Varkens en apen. En voor iemand die een religie onderschrijft die er zulke ideeen op nahoudt zou ik respect en begrip moeten kunnen opbrengen? Waarom dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Als Van Konigsveld iets beweert dat aanwijsbaar onjuist is dan is al het wetenschappelijke werk van Van Konigsveld discutabel geworden. Dat lijkt me toch een hard gelag bij je afscheid. Het verwarren van antisemitisme met het het bestrijden van joden-vervolging is tragisch, en erg dom. Er is geen goed woord voor te verzinnen.

  Ik denk dat Van Konigsveld hier persoonlijk op aangesproken dient te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Vreemd is 't niet.
  v.Koningsveld heeft zich ooit bekeerd tot de islam.
  v. Koningsveld is 'n Gelovige.
  Die zijn plicht doet.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Nu zie ik voor het eerst de man eens op een foto'tje. Keurig in pak met das; nette man, zo'n Leidse hoogleraar; begrijpelijk dat studenten, op zoek naar geleerdheid, veel vertrouwen in zijn geleerdheid hebben. Hoewel? Toch wel weer een beetje onnozel van die studenten als alleen dat nette pak voor hen al voldoende zou zijn om deze man te vertrouwen.
  En nu beweert hij dat anti-islamisme en anti-semitisme dezelfde historische wortels hebben; zou dat kunnen? Het zou een interessante stelling kunnen zijn die het onderzoeken waard is (wat evidentie betreft valt te denken aan de moordpartijen op joden in het Rijnland ten tijde van de eerste kruistochten, of de situatie in Spanje kort na de voltooiing van de Reconquista; je zou hier de botsing tussen verschillende monotheïsmen als de gemeenschappelijke noemer kunnen zien) maar gezien wat ik verder van deze van Koningsveld mocht vernemen, kan ik niet erg geïnteresseerd zijn in wat deze man daarover te melden heeft. Het verhaal past in de tegenwoordige bespottelijke gewoonte om islamofobie op één lijn te stellen met antisemitisme, islamofobie als een soort van racisme te zien en bijv. te spreken over Marokkanen als "de joden van nu".
  Als je nou kan aannemelijk maken dat islamofobie en antisemitisme dezelfde historische wortels hebben maak je ook een beetje aannemelijker dat anti-islamisme en anti-semitisme heden gewoon aan elkaar gelijk kunnen worden gesteld als twee varianten van ultieme verwerpelijkheid. Ik houd het niet voor onmogelijk is dat Koningsveld uiteindelijk dáár op uit is. De man is naar mijn indruk geen historicus maar een zich als historicus vermommende ideoloog –in net pak, dát wel. Wat dat betreft is hij helaas niet enig in zijn soort.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Van Koningsveld is voor een bepaalde categorie van vakgenoten een boegbeeld van empirische onbevooroordeelde wetenschap; wat betreft de islamstudie wordt als zijn verdienste geroemd dat hij vooral géén essentialist is, zoals bijv. Bernard Lewis dat zou zijn.
  Zijn niet essentialistische empirische hoogst wetenschappelijke visies op de islam zouden een heilzaam antidotum zijn tegen die vreselijke islamofobie die steeds meer domoren in haar sinistere greep krijgt. Lees bijv. http://www.zemzem.org/zemzem/?q=node/49
  Een citaatje:
  "ANGST
  Het publieke beeld van de islam in Nederland wordt gedomineerd door deze opiniemakers met hun essentialistische opvattingen en angst."
  (Met "deze opiniemakers" wordt gedoeld op mensen die eigenlijk niks van de Islam weten, of er althans niet het fijne van weten, zoals de hooggeleerde Van Koningsveld, of alleen maar beperkte eigen ervaringen hebben, dus behalve Bolkestein, Fortuyn of Cliteur ook bijv. Ellian of Hirsi Ali, en bovendien ook nog de brave Scheffer en Hans Jansen; die
  laatsten zijn "essentialisten". KR)

  "Wanneer geleerden op basis van empirisch onderzoek tegenwerpen dat er niet één monolithische islam is die aangehangen wordt door alle moslims in Nederland en dat angst een slechte raadgever is, reageren de dominante opiniemakers met verdachtmakingen. Beschuldiging een slecht wetenschapper te zijn omdat men weigert te generaliseren lijkt nog het minste verwijt. Wellicht is de wijdverbreide behoefte aan een essentialistisch beeld van een moslimse vijand slechts een lokale en tijdgebonden manifestatie van een universeel verbreid verschijnsel: de behoefte aan stereotype beelden van een mythische ander om eigen waarden te formuleren. In moslimlanden kennen we dit verschijnsel bij voorbeeld in de vorm van het zogenaamde occidentalisme.5 Uit talrijke historische studies weten we dat moslims als sinds eeuwen de boze buren zijn die Europeanen tot spiegelbeeld dienen om zichzelf te kunnen definiëren, en vice versa."

  Kortom: luistert niet naar al die handelaren in angst, luistert naar de niet-essentialistische empiricus par excellence, luistert naar Van Koningsveld.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. De retoriek van Wilders is een even legitieme vorm van godsdienstkritiek als Mein Kampf.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ik begrijp die mannen niet ,als ze een moslima trouwen worden ze meteen moslim,mogen ze anders niet trouwen ,dat is toch ook een dwang opleggen.hoe zit dat.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Nee, dat soort knechting is slechts een *omgekeerde* bevrijding, vergelijkbaar met de veel gereciteerde nieuwspraak islam is (een religie van) vrede terwijl de historie leerde dat zelfs rust in vrede soms nog niet mogelijk was waar islam huishield.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Bij het Nationaal Archief is een dossier van de vader van P.S. van Koningsveld te vinden. Kijk ook eens bij www.hetopenarchief.nl onder het kopje 'oproepen'. Interessant.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Vrijheid van meningsuiting wordt vakkundig afgeslacht door moslim extremisten in Parijs. Alle mensen die denken dat de Islam een vreedzaam geloof is bedonderen zichzelf (het idee dat rokers hebben roken is niet slecht . Dat is niet bewezen) Islam is de sigaret en zij de rokers.

  BeantwoordenVerwijderen