Kritisch onderzoek nodig naar subsidie Amerikaanse islamclub

Natuurlijk gaat de 1 miljoen euro, die ex-minister Bert Koenders (PvdA) schonk aan de American Society for the Advancement of Muslims (ASMA), niet rechtstreeks naar Cordoba House, het geplande islamitische centrum inclusief moskee in de buurt van Ground Zero. Het geld voor ASMA is toegekend aan het Women’s Islamic Initiative in Spirituality and Equity (WISE), een van de programma’s van ASMA Society.


Volgens de wollige projectbeschrijving is het programma gericht op ‘een wereldwijde infrastructuur voor samenwerking onder moslimvrouwengroepen, organisaties, instellingen en netwerken’, ‘religieuze context voor een dialoog van moslimvrouwen over, en bevordering van hun rechten’, ‘een institutionele stem voor de gelijkheid van man en vrouw’ en ‘toegankelijke kennis over effectieve manieren om de rechtvaardige ethiek van de islam te bevorderen’.

Het is de bedoeling dat WISE met gemarginaliseerde vrouwen en meisjes gaat werken in Afghanistan, Bangladesh, Egypte, India, Jordanië, Marokko, Nigeria, Pakistan, Palestina, Saoedi-Arabië, Somalië en Turkije. In die landen is genoeg werk aan de winkel, al kun je je afvragen of het niet juist de 'rechtvaardige' ethiek van de islam is waardoor deze vrouwen en meisjes worden gemarginaliseerd.

Maar het blijft vreemd dat een Amerikaanse vereniging voor de bevordering van de islam is opgenomen in de lijst van 45 organisaties, die in de Derde Wereld met Nederlandse steun werken aan de Millennium Development Goals op het gebied van de vrouwenrechten. Het (Nederlandse) MDG3 Fund is volgens het laatste financiële verslag een van de belangrijkste extra financiers van ASMA, alleen overtroffen door een fonds van de regering van de oliestaat Qatar. Nader onderzoek kan daarom geen kwaad, zeker omdat ASMA - anders dan bijvoorbeeld Volkskrant-correspondent Diederik van Hoogstraten vandaag (23 juli) zijn lezers wijsmaakt - wel degelijk tot over de oren in het project op Manhattan zit.

Van Hoogstaten: “Die organisatie heeft echter niets van doen met het initiatief in New York. Wel is imam Faisal Abdul Sauf (sic) van het toekomstige Centrum getrouwd met Daisy Khan, die de ASMA leidt; Sauf zit in het bestuur van ASMA.”

Een korte rondgang op de website van ASMA zelf laat zien dat ASMA en Cordoba Initiative nauw met elkaar zijn verweven. Over board member (bestuurs- of directielid) imam Feisal Abdul Rauf lezen we dat hij oprichter is van ASMA en voorzitter van het Cordoba Initiative. Volgens de achterliggende bio is hij oprichter and CEO (Chief Executive Officier, algemeen directeur) van de ASMA. Daarnaast wordt hij omschreven als ‘architect’ van het Cordoba Initiative, een ‘interreligieuze blauwdruk voor het verbeteren van de relaties tussen de moslimwereld en het Westen & Amerika’. Echtgenote Daisy Khan is oprichter en uitvoerend directeur van de ASMA en bedenker van het WISE-programma.

Op de ASMA-website staat verder een recente reportage van NPR News over het omstreden Cordoba House, ‘volgens voorstanders geen moskee, maar een cultureel centrum met een plaats om te bidden‘. Volgens dit verslag is het project ‘de droom van imam Feisal Abdul Rauf en zijn vrouw Daisy Khan’.

De website van het Cordoba Initiative (waarvan imam Rauf naar eigen zeggen de architect is) schenkt ruim aandacht aan Cordoba House. Wie het vakje ‘What we do’ aanklikt, komt behalve het door Nederland ondersteunde WISE-project ook het Cordoba House tegen. Bij Who we are lezen we dan weer dat imam Feisal Abdul Rauf, de voorzitter van het Cordoba Initiative, in 1997 de ASMA heeft opgericht. Medewerker Josh Martin werkt als coördinator voor zowel ASMA als Cordoba Initiative.

De banden tussen ASMA en Cordoba Initiative zijn dus zeer nauw. Extra aandacht is des te meer gewenst omdat Rauf weliswaar wordt aangeprezen als ‘bruggenbouwer’, maar volgens zijn tegenstanders lang niet zo gematigd is als door zijn westerse supporters wordt aangenomen. Onderzoeksjournaliste Alyssa Lappen omschrijft Rauf als ‘een wolf in schaapskleren’ met ‘wortels in de Moslimbroederschap‘, een voorstander van de sharia en een goedprater van de aanslagen van 11 september. De islamcritici Pamela Geller signaleerde ook 'double talk' bij Daisy Khan. In een radioprogramma liet ze zich zeer halfslachtig uit over het wijdverbreide veschijnsel van polygamie onder Amerikaanse moslims. Khan raadt vrouwen aan om het niet nemen van een tweede vrouw in het huwelijkscontract op te nemen, 'want mannen kunnen op een dag besluiten hun recht op een tweede vrouw te laten gelden'. Alsof de Amerikaanse wetgeving dit uit de sharia afkomstige 'recht' niet bij voorbaat uitsluit.

Niet alleen islamcritici maar ook echt gematigde moslims hebben kritiek op Rauf en zijn plannen. Volgens Stephen Suleyman Schwartz, directeur van het Center for Islamic Pluralism, weigert Rauf te erkennen dat Hamas een terroristische organisatie is. Daarnaast speelt hij een hoofdrol in de Perdana Global Peace Organization, een belangrijke sponsor van de door Hamas en de Moslimbroederschap opgezette Gaza-vloot. Schwartz heeft verder kritiek op de ondoorzichtige financiering van Raufs projecten.

Je vraagt je af waarom en hoe een Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking uitgerekend bij deze omstreden figuur is terechtgekomen. Helemaal uit het niets is de ’bruggenbouwer’ uit New York in elk geval niet in de polder beland. In april 2005 kreeg hij een korte vermelding in bijna alle Nederlandse media. In Washington ontving Rauf namelijk samen met de gezaghebbende liberaal-joodse rabbijn Awraham Soetendorp een vredesprijs, die werd toegekend door de Alliance for International Conflict Prevention and Resolution. Rauf en Soetendorp ontvingen de eerste Peacebuilders Award voor hun onvermoeibare werk om de kloof tussen de Abrahamitische godsdiensten te overbruggen.

Rauf en Soetendorp kregen de smaak te pakken want in hetzelfde jaar schreven ze samen een artikel voor het blad Justitia et Pax. In deze door Cordaid en de Nederlandse Commissie Duurzame Ontwikkeling gesponsorde uitgave riepen vooraanstaande geestelijke leiders - onder anderen paus Johannes Paulus II - de wereld op om zich in te zetten voor de Millennium Development Goals. Soetendorp is lid van de Nederlandse commissie voor de Millenniumdoelen.

Uiteraard gaat een gepensioneerde rabbijn niet zelf over de verdeling van ontwikkelingsgelden. Maar bij de onderhandelingen over zijn eigen Millenniumdoel kon Rauf de Nederlandse ambtenaren in elk geval imponeren met de beste referenties.

Carel Brendel

9 opmerkingen:

 1. Weer een uitstekend en verhelderend artikel van Carel Brendel, waarvoor ik hem van harte dank. Maar wie o wie van de boven-ons-gestelden zal dit lezen? Zal het ooit tot ze doordringen?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hulde voor de onderzoeksjournalistiek Carel. Tijd dat deze kennis breed gedeeld gaat worden. Wellicht leidt dat tot zicht en bezuiniging op meer van zulke gevalletjes van verdwaasde omgang met geld bijeengebracht door Nederlandse belastingbetalers. Geld dat nuttiger ingezet kan worden ten bate van een nieuwe wasmachine voor oma van driehoog achter, dat eveneens nuttiger ingezet kan worden ter ondersteuning bij studiebekostiging van komende generaties ingezetenen. Ik noem maar even wat zijstraten.

  Misschien met de bezem maar eens helemaal door het subsidieparadijs om te bezien of de voorgeschotelde doelen wel nagestreefd en gehaald worden. Om gewoon weer eens zicht te hebben op criteria voor subsidieverstrekking en of sommigen inderdaad menen dat het moeizaam door anderen bijeengebrachte geld niet op kan en dat je daarom best onzorgvuldig kunt omgaan met de besteding ervan...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het probleem van al die zogenaamde islamitische bruggenbouwers is dat de bruggen altijd alleen maar één kant uitgaan en dat is naar de islam, m.a.w. het komt altijd neer op verdere facilitering van de islamitische eisen. De brug gaat nooit eens de richting uit van meer zelfkritiek, meer openheid voor opvattingen buiten de islam. Niets van dat alles.

  De subsidiestromen in Nederland zijn enorm en moeten bij elkaar opgeteld in de miljarden lopen. Amsterdam alleen al wil 150.000 euro extra geven voor een islamitische begraafplaats, dit bovenop de 450.000 euro die al eerder is verstrekt. Het zou mooi zijn als de pvv de kosten van de linkse hobby's eens verder specificeert.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Carel de grote dus ;-)
  We zouden eens wat meer reciprociteit moeten eisen, dezelfde vrijheden voor niet moslims in arabie etc.
  bovendien mag een minaret net zo hoog worden als een kerktoren in mekka.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Vraagje:

  Stel dat Iran wordt getroffen door een zware aardbeving. Zouden we dan met zijn allen geld moeten storten of steunen we dan de Islam?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Onvoorstelbaar dat een joodse geestelijke met mohammedanen in zee gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Een soort New Yorkse Maurice de Hond (Rasmussen Reports) heeft de lokale bevolking gevraagd of ze de moskee bij Ground Zero zien zitten.

  De publieke opinie is hier wars van: 58% van de New Yorkers is tegen, slechts 20% voor. En, heel interessant, 60% betwijfelt of de motieven voor de bouw van een moskee op juist deze plek wel vredelievend zijn. (Kennelijk zijn de mensen daar realistischer dan hier.)

  De arts en historicus Andrew Bostom (bekend van de standaardwerken als The Legacy of Jihad en The Legacy of ANtisemitism) schreef hier een mooie column over voor de New York Post:

  http://tiny.cc/a8m1j

  Bostom schrijft bijv. dat imam Rauf niet alleen de invoering van de sharia bepleit in zijn boeken, hij wil de islam in Amerika "verjongen" [sic] met behulp van frisse moderne denkers als Ibn Tamiyyah en al-Wahab, de naamgever van de wahabitische stroming, die door de Amerikaanse inlichtingendiensten scherp in de gaten wordt gehouden.

  Rauf doet zich voor al soefi, westerlingen tippelen daarop omdat het romantisch lijkt en niet eng en zo, maar hij hangt het ergste soort islam aan dat er bestaat, de islam van Saoedi-Arabië en van de terroristen.

  Bostom schrijft ook dat imam Rauf een verzoek kreeg van uitgetreden moslims om zijn afkeuring uit te spreken over de doodsbedreigingen en andere strenge sharia-straffen voor afvalligen. Bostom: "Door dit te weigeren, geeft Rauf stilzwijgend toe dat hij vindt dat de sharia boven de westerse waarden als gewetensvrijheid gaat."

  Kortom, er zou straks een jihaadmoskee staan tegenover Ground Zero!! Verschrikkelijk.

  BeantwoordenVerwijderen