Amnesty International is compleet van de pot gerukt

Met stijgende verbazing volg ik het optreden van Amnesty International (AI), de ooit zo sympathieke organisatie, die zich sinds 1961 inzet tegen doodstraf, marteling en het opsluiten van politieke gevangenen.


Wereldwijd worden miljoenen vrouwen door hun man, vader of broers opgesloten en geestelijk gemarteld. Met een beroep op hun godsdienst worden vrouwen in landen als Afghanistan, Pakistan, Saoedi-Arabië, Soedan en elders gedwongen tot het dragen van de vernederende boerka of niqaab.

Deze Middeleeuwse praktijk begint zich ook uit te breiden naar westerse samenlevingen. In landen als België en Frankrijk wil het parlement een halt toeroepen aan deze hedendaagse slavernij door het dragen van gezichtsbedekkende kleding te verbieden.

Je zou verwachten dat een mensenrechtenorganisatie als Amnesty International het verbod van deze mensonterende kleding zou toejuichen. Niets daarvan. AI verzet zich met hand en tand tegen het boerkaverbod, dat in de Franse Assemblée Nationale (vergelijkbaar met onze Tweede Kamer) met 336 stemmen voor en één stem tegen is aangenomen.

John Dalhuisen, discriminatie-expert bij AI, zegt dat ‘een volledig verbod op het dragen van gezichtssluiers het recht op de vrijheid van expressie en religie zou schenden van de vrouwen voor wie het dragen van een boerka of een nikab onderdeel is van hun identiteit of geloof’.

Worden boerkadragende vrouwen straks opgesloten en gemarteld in Franse of Belgische gevangenissen? Wacht hen de doodstraf? Natuurlijk niet. In het Franse voorstel is sprake van een boete van 150 euro voor het dragen van een boerka of niqaab op de openbare weg. Desondanks steekt AI een mes in de rug van miljoenen vrouwen in de islamitische wereld door de wandelende vrouwengevangenis tot hoeksteen van de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting te verklaren.

Natuurlijk gebruikt Dalhuisen ook het versleten argument dat de betrokken vrouwen het slachtoffer zullen worden van een boerkaverbod. In het Engelstalige persbericht zegt de ‘discriminatie-expert’: “Verboden dragen het risico dat vrouwen die nu gezichtsbedekkende sluiers dragen, worden opgesloten in hun huizen, minder in staat zullen zijn om te werken en te studeren en minder toegang zullen krijgen tot publieke diensten.”

Met andere woorden: niks vrijheid van keuze of expressie. De betrokken vrouwen worden zonder boerka gewoon opgesloten door hun eigenaren. Die gedwongen opsluiting lijkt me nou typisch een onderwerp waarover Amnesty International zich druk zou moeten maken.

Amnesty heeft zijn werkterrein in de loop der jaren uitgebreid, van de strijd tegen de doodstraf en het martelen van politieke gevangenen naar de naleving van alle rechten die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Met deze uitbreiding heeft de organisatie zich op een hellend vlak begeven.

In de praktijk botst de ‘vrijheid van godsdienst’ in het geval van de boerka en de niqaab met elementaire vrouwenrechten. Amnesty doet mee aan de pervertering van de mensenrechten door met een beroep op vrijheid van godsdienst en expressie te buigen voor ultra-conservatieve en vrouwvijandige elementen in de islam.

Amnesty International zet zich op die manier niet in voor de mensenrechten maar voor de sharia. Terwijl vrouwen in Afghanistan en Pakistan voor hun leven moeten vrezen als ze zonder boerka over straat gaan, steunt discriminatie-expert Dalhuisen de voorstanders van slavernij in West-Europa.

Amnesty International is compleet van de pot gerukt.

Carel Brendel

31 opmerkingen:

 1. Dalhuisen zal het waarschijnlijk diep in zijn hartje eens zijn met de stelling dat een burka een onmenselijk ding is.

  Hij is echter ook pragmatisch. Een moslimman zal waarschijnlijk zijn religie niet opgeven voor een boete van honderdvijftig euro.

  Het gevolg is dat hij dus een eerste boete zal betalen en na de tweede of derde boete zal denken bij zichzelf dat hem dat nIet meer gaat overkomen.

  Dat betekent dat hij zijn vrouw zal verbieden om nog langer naar buiten te gaan.

  De wetten waarin de rechten van de mense zijn opgesteld kloppen voor geen kant.

  Je mag niet discrimineren, je mag geen mensen mishandelen, etc. Maar je mag wel een religie volgen waarin gediscrimineerd wordt.

  Vrouwen zullen hoe dan ook slachtoffer worden van de boerkaverboden.

  Niet zozeer diegenen die een progressiefve partner hebben, maar vooral de vrouwen die een conservatieve man hebben.

  Dat is waarschijnlijk de trieste waarheid. Het is olie op het vuur gooien.

  Laat ik even voor de duidelijkheid stellen dat ik tegen burka's ben voordat anderen mij betichten van ik weet niet wat allemaal...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Islamitische vrouwen zijn slechter af dan de geiten die ook het eigendom van hun man zijn.

  De geiten hoeven geen gezichtsbedekking te dragen en worden minder vaak met de stok geslagen. Zij worden ook minder vaak verkracht door hun eigenaren. Ook mogen ze vaak vrij buiten lopen zonder mannelijke begeleiding en hoeven ze daarbij geen mobiele tent te dragen.

  Dus islamitische vrouwen, eist dezelfde rechten als de geit van uw echtgenoot onder het motto: "Gelijke rechten voor geit en meid".

  .

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Website Contradicere naar aanleiding van dit artikel: Het burqa-dilemma

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zie ook:

  The Burqa Debate: Layla Revis suggests it is “Patriarchal ideology dressed up as social morality"

  http://www.facebook.com/note.php?note_id=416957762507

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Mashna!
  IK denk NIET dat die Dalhuizen vindt dat de burka een onmenselijk ding is.

  Ik denk meer dat al de linkse bestuurders ed. eindelijk wraak aan het nemen zijn op het feminisme en dat de blinde vlek voor de rechten van de mohammedaanse vrouw voortkomt uit hoe zij werkelijk over de vrouw en haar bestaansrechten denken.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Compleet van de pot gerukt".
  Krasse taal, waarvan ik in het algemeen geen groot liefhebber ben, maar in dit geval zeer op zijn plaats.
  Er is een tijd geweest dat ik dacht: Amnesty International, dát is nu nog eens een goed doel, een donatie aan zo'n instelling is welbesteed!
  Ben ik veranderd, is AI veranderd?
  Beide waarschijnlijk. Toch is de herinnering aan die tijd, lang geleden, nog altijd goed voor extra ergernis als ik nu over deze bevlogen idealisten hoor. In een oudere laag van mij kleeft aan hen nog steeds het imago van helemaal in orde, terwijl ze volstrekt niet in orde zijn, compleet van de pot gerukt, precies.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat een angst Mashna.

  "Vrouwen zullen hoe dan ook slachtoffer worden van de boerkaverboden."

  "Dat is waarschijnlijk de trieste waarheid. Het is olie op het vuur gooien."

  Ik woon in een moslimland dat nog niet zo lang geleden seculier was. De laatste 10 jaar heb ik het aantal vrouwen met hoofddoekjes zien verveelvoudigen, een jaar of 5 geleden verbaasde ik me over de toename van het aantal boerka's in het straatbeeld, dit jaar vallen de grote aantallen kinderen op van een jaar of 8 a 10 die met een hoofddoekje, zelfs in een boerka, rondlopen.

  De trieste waarheid is dat de vrijheid van vrouwen in landen als Indonesië en Turkije, die als gematigd golden, dagelijks verder uitgehold wordt. Vrouwen worden geen slachtoffer, ze zijn het al. Een boerkaverbod kan geen olie op het vuur van de oprukkende islamisering zijn, het is een druppeltje water om een mega brand te blussen. Er zullen er nog vele nodig zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Probleem bij de linksmensen is dat ze helemaal geen sociale idealen najagen.

  Ze zijn gewoon egocentrische machtswellustelingen die niet in staat zijn zelf iets te ontwikkelen, maar alleen door schoppen, slaan en andere agressiviteiten hetgeen wat door anderen is opgebouwd kapot te maken.

  Overal waar geld verdienen niet belangrijk is zitten ze dus. Waar ze dan ook nog eens lekker kunnen schoppen en manipulieren zitten ze dan het lekkerst. Amnesty International is dus geen uitzondering.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mashna: In Turkije is zelfs het dragen van een hoofddoek op universiteiten en scholen verboden. Het EVRM heeft de verbod legaal bevonden.

  Een van de argumenten is dat er een sociale druk vanuit gaat t.a.v. andere vrouwen.

  Zie

  http://www.nrc.nl/buitenland/article1908293.ece/Hoofddoekverbod_weer_ingevoerd_in_Turkije

  en

  http://satuka.blogspot.com/2010/07/hoofddoek-verbod-wij-mogen-nog-blij.html


  Ik heb ook ambivalenten gevoelens t.a.v. een verbod, zeker een totaalverbod zoals Frankrijk dat nu heeft, maar ook zonder verbod vallen er hoe dan ook slachtoffers.

  Er is echter een verschil. Vrouwen die boerka’s en hoofddoeken vrijwillig aantrekken kunnen hem zonder verbod ook vrijwillig weer uittrekken. Vrouwen die worden gedwongen kunnen dat niet. Die hebben bij een verbod in elk geval de wet aan hun zijde wanneer ze zich aan die dwang willen onttrekken.

  Ik vind het onbegrijpelijk dat AI die overweging zo makkelijk naast zich neerlegt.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik heb sinds 9/11 steeds meer vrouwen met de voile zien gaan. Het lijkt een soort vrijwillige keuze met als leuke kantje dat de vrouw een volledig nieuwe garderobe krijgt van haar man. (En voor hem is een gesluierde vrouw zeker statusverhogend).
  Na een paar jaar zie hoe sterk die vrouwen verouderd zijn, vaak met veel kwaaltjes of diabetus. De lichaamshouding is veranderd, ze dansen niet meer op de bruiloften, ze komen minder buiten omdat hun mannen inmiddels ook de dagelijkse boodschappen doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De bijdrage van Brendel heeft een onevenwichtige kant. Hij gaat uit van de eenzijdige premisse dat de vrouw gedwongen wordt. Immers, zover ze de boerka niet meer openbaar mag dragen, zo stelt hij, worden zij opgesloten door hun eigenaren. Niettemin is dit onjuist omdat Amnesty hier niet over rept en dit ook niet bedoeld heeft te zeggen.

  Amnesty gaat juist uit van de vrije keuze. Sterker, ze laat de verplichting tot dragen, geheel buiten beschouwing. Die verplichting wordt door Amnesty niet ontkent, maar daar gaat het haar nu niet om. Zij kan slechts opkomen tegen beperkingen vanuit overheidswege en niet individueel de moslim de maat nemen, laat staan een religie die – anders dan het Vaticaan – geen ‘wetgevend’ orgaan kent.

  Daarbij komt dat Brendel Dalhuisen verkeerd begrijpt. Als deze laatste zegt dat het risico bestaat dat vrouwen in hun huizen worden opgesloten, bedoeld hij daarmee niet de ver-plichting van de man. Het is in overdrachtelijke zin ‘opgesloten worden’ omdat de vrije wil tot het dragen wordt ingeperkt. Dat is wat Dalhuisen tot zijn actie beweegt.

  Nu hecht ik wel bijzondere waarde aan zijdelings op te merken dat een boerkaverbod niet ver genoeg kan gaan. Een boerka is, buiten vrije wil, of verplichting, in alle gevallen een belediging van het intellect. En dan met name van het intellect wat er naar moet kijken. Ook dat valt onder de vrijheid van godsdienst, namelijk de vrijheid om geen religie te hebben en er ook niet mee geconfronteerd te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik heb zelf nooit islamitische landen bezocht, dus mag ik wel meepraten? In elk geval heb ik uit naar ik dacht betrouwbare bron begrepen dat er vanaf ongeveer eind jaren '70 in die landen een soort islamitisch reveil aan de gang is, met als zichtbaar symptoom dat steeds meer vrouwen met gezichtsbedekkende kleding rondlopen. Dat zou niet altijd alleen door tyrannieke mannen komen maar vaak ook wel door geloofsijver en getuigenisdrift van die vrouwen zelf. Daarentegen hoorde ik óók van vrienden en bekenden, die nog recentelijk als toerist in bijvoorbeeld Istanboel of Marrakech zijn geweest, dat daar nou juist véél minder hoofddoekjes, laat staan boerka's te zien zijn dan bij ons in bijv. Amsterdam Bos en Lommer. Ach wat was dat heerlijk, zo verklaarde één van mijn vrienden, al die frisse jonge meiden, zonder hoofddoeken, zonder neergeslagen ogen of ontwijkende bozige blik, met een open en levenslustige uitstraling, de één met nog mooier van jeugd zichtbaar glanzend haar dan de ander, daar in die straten van Istanboel of Marrakech, zo heel anders dan bij ons in Bos en Lommer. (Door zijn enthousiaste verhalen kreeg ik bijna zin om ook eens daar in Istanboel of Marakech te gaan kijken.)
  Deze berichten combinerend zou je tot de slotsom moeten komen dat dat islamitische reveil kennelijk nóg krachtiger is wanneer islamieten een minderheid vormen binnen van oorsprong niet-islamitische landen. In elk geval zijn het dus vooral de vrouwen en meisjes in onze contreien die, indien van islamitische huize, per se altijd en overal een hoofddoek om moeten hebben, meer dan in islamitische landen zelf. Deels kan dat komen doordat die vrouwen en meisjes zelf door de niet-islamitische omgeving extra tot geloofsijver of getuigenisdrift worden geprikkeld, deels kan de naar verhouding hier zo veel frequentere hoofddoekdracht ook worden teruggevoerd op het feit dat we met onze islamitische immigranten niet bepaald de meest voorlijke selectie uit de islamitische wereld hebben binnengekregen. Sommige van die arme meisjes zullen dus wellicht inderdaad onder de tyrannie van hun enigszins primitieve islamitische mannen leven. Naar ik begrepen heb dienen moderne feministen dit onder leiding van ex-refo Margriet van der Linden dit allemaal toe te juichen.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Wat die kwestie van vrije wil of dwang betreft: als de hoofdoekdracht gevolg is van dwang door de man ben ik geneigd de man laakbaar en de vrouw sneu te vinden, daarentegen in het geval van vrije wil van de vrouw vind ik de man een beetje sneu en die vrouw, tja, echt vrolijk kan ik van die vrijwillige hoofddoekdraagsters niet worden, al schijnt dat geloof ik van Wallage en consorten te moeten. De boerkadracht schijnt overigens in de overgrote meerderheid van de bij ons voorkomende schaarse gevallen, evenals in België en Frankrijk, wel degelijk een kwestie van vrije wil van die vrouwen te zijn, soms zelfs een doelbewuste provocatie. Er is dus in de meeste gevallen geen reden om die vrouwen als bijzonder sneue slachtoffers te zien, met wie we toch vooral erg voorzichtig moeten zijn voor we zo'n drastische stap nemen als het beboeten van de boerkadracht. De man achter die vrouw die haar zou opsluiten mocht zij de neiging vertonen zonder boerka de straat op te gaan bestaat in de meeste gevallen helemaal niet; althans meestal niet hier in het Westen. De typische boerkadraagster in het Westen is recente bekeerling en lelieblank (wat achter al dat zwart uiteraard niet meer zichtbaar is). Een deel van hen is natuurlijk gewoon een beetje ziek in het hoofd en handelt niet zozeer uit vrije wil als wel vanuit innerlijke dwang, wat weliswaar iets anders is dan dwang door een tyrannieke man, maar toch ook niet bepaald vrije wil, zo ongeveer zoals een naaktloper uit innerlijke dwang naakt gaat rond lopen.
  Misschien is dan met die mislukte toverkollen die uit hun zogenaamde vrije wil een boerka over hun zieke hoofd trekken evenveel compassie op zijn plaats als met de dwangmatige naaktloper. Maar zoals je naaktlopen toch een beetje mag ontmoedigen door naaktlopen in het openbaar te beboeten of de naaktloper gevankelijk af te voeren('t is immers toch een beetje ongemakkelijk om in de tram tegenover een geheel naakt persoon te moeten zitten), zo zou je natuurlijk ook het boerkadragen een beetje kunnen ontmoedigen door het te beboeten en/of boerkadraagsters gevankelijk af te voeren(want ik zal toch wel niet de enige zijn die op straat geconfronteerd te worden met een boerkadraagster hoogst onaangenaam vindt).

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Wat me tenslotte zou interesseren is wat progressieve gematigde moslims hier nou allemaal van vinden. Heb ik iets gemist als ik hier meld nog maar weinig gematigde moslims te hebben gehoord die zich luid en duidelijk sterk maakten voor een verbod op de boerka? Zijn er al grote scharen van gematigde moslims opgestaan die eens even die malle Dalhuisen van Amnesty International de oren gaan wassen?
  Gegeven de betreurenswaardige maar onuitroeibare neiging van zoveel domme Wilders stemmende tokkies om alle moslims over één kam te scheren is er misschien voor moslims toch ook een zeker belang mee gemoeid dat in de beeldvorming de boerkadracht niet voor bij uitstek islamitisch doorgaat maar voor een aberratie. Of is dat een heel foute gedachte om met de negatieve beeldvorming bij 2 miljoen primitief generaliserende tokkies rekening te houden?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Martien Pennings (Leo Sar, Kassander)19 juli 2010 om 23:46

  Ik heb eindelijk weer eens ontdekt hoe ik een reactie bij Hoeiboei kan plaatsen. En ik ben het eindelijk weer eens voor 100% met Carel eens.
  Tsja, en als die vrouwen niet naar buiten mogen zonder boerka, dan val je met de politie in die huizen binnen: vrijheidsberoving is verboden in Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/271129/Syrie-verbiedt-verhullende-hoofddoek-op-universiteiten.htm
  En Sirie legt ook uit waarom!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. De bourqa heeft niets met religie te maken, althans niet met de islam. Iedereen die het tegendeel wil beweren moet maar eens even met de koran in de hand mij dit komen bewijzen. In de koran staat geen ene rotmoer over die bourqa. In de Heilige Koran staat alleen dat als een vrouw de straat op gaat dat zij haar vrouwelijkheid moet bedekken met de punt van haar kleed. En dat zij daarmee haar eerbaarheid moet bewaren. Een vrouw moet haar eerbaarheid bewaren en haar juwelen niet tonen aan andere mannen dan haar eigen man en al diens broers, haar schoonvaders (ja, er staat meervoud in de koran!) en haar zoons en de andere zoons van haar man die niet haar eigen zoons zijn. Met die eerbaarheid loopt het dus wel los. Sloeries zijn het! Binnen de islam is het een zootje op seks gebied. Een islamitische vrouw mag naast haar eigen man met bijna iedereen van bil. Iedereen die een broer is van de man, ook de overdrachtelijke broers, dus de mannen die naast haar man in de moskee zitten. Of welke anders moskee waar ook ter wereld!
  Op straat hoeft de vrouw van de moslim alleen maar haar vrouwelijkheid te bedekken. Met de punt van haar kleed! Let op! In de koran, de Heilige Nobele en Zuivere Koran staat dus alleen dat de vrouw haar schaamstreek met de 'juwelen' met bedekken met de PUNT van HAAR KLEED! En ook staat in de koran dat de vrouw ook op straat niet mag stampvoeten, want dan zou haar vrouwelijkheid alsnog zichtbaar worden! Als een vrouw totaal ingepakt over staat gaat dan heeft zij de koran niet gelezen, of niet begrepen.
  Ik vraag mij af wanneer iedereen er van doordrongen zal zijn dat de islam geen hoogstaande cultuur is. Misschien moeten wij het makkelijker gaan uitleggen, met eenvoudigere woorden. Met plaatjes misschien. Lezen kan men in ieder geval niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. @vanhetgoor,
  Toch hoorde ik wel beweren dat mannen, op wier gezag hun vrouwen zich met hoofddoek, of in extreme gevallen met nog meer bedekken, in Koran en andere voor hun geloofspraktijk belangrijke boeken lezen dat de stukken er af vliegen. Waar zouden ze het dan vandaan halen?
  Dat juist door de strengst gelovigen aan bepaalde gebruiken wordt gehecht, terwijl daar in de voor die gelovigen belangrijke boeken geen rechtstreekse basis voor is, is een fenomeen dat we ook binnen het Christendom kennen. Zo lezen onze streng gereformeerden in het algemeen vaker en grondiger de Bijbel dan al die halfbakken christenen. Terwijl hoegenaamd nergens in de Bijbel een passage is te vinden waaruit het voorschrift zou kunnen voortvloeien om in zwart gekleed ter kerke te gaan, laat staan dat er ergens in de Bijbel over zwarte kousen wordt gerept, hechten juist deze Bijbelvaste christenen aan dit soort klederdracht.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Sluier komt uit de Hadith (onder meer Ishaq 731). In de Koran valt er ook het een en ander te lezen over vrouwen die zich moeten bedekken. Onduidelijk is wat ze dan moeten bedekken. Een van de redenen voor het dragen van een sluier in de Koran (33:59) is opdat de vrouwen niet zullen worden aangevallen. Het gemiddelde bontkraagje weet meer van zijn cultuur dan velen denken.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Door stringente verboden op sluier/boerka dragen zal zeker een groepje vrouwen in het niet verdwijnen.
  Vrouwen die echter zich willen bevrijden van groepsdwang ed zullen juist gesteund worden en kunnen zich op de landswetten beroepen in deze strijd!

  Er zijn veel psychologische kanten aan het "vrijwillig" sluier/boerka dragen.
  *De dwang van de omgeving en het statusverhogende aspect.
  *Wanneer een vrouw in de problemen komt door roddel of achterklap, waar of niet-waar, is dit de snelste manier om zich daarvan te bevrijden.
  *Bijkomend is zij er aanzien door krijgt.
  En haar familie cq echtgenoot.
  *Veel vrouwen hebben issues op het gebied van haar en uiterlijk. Haar is bij mohammedanen werkelijk belangrijk en obsessief. Vrouwen met de voile kunnen deze stress ontlopen.

  In mijn observatie hebben veel sluier/boerka draagsters klachten die gerelateerd kunnen worden aan de dracht.
  Vitaminegebrek, slechte houding, slachtoffer/minderwaardigheidsgevoelens.
  Fatalistische levenskijk op de toekomst, het goede wensen voor andere familieleden en zichzelf uitsluiten.

  Inderdaad zie ik veel dat vrouwen hierdoor "vrijwillig" hun gevangenis creëeren. Er zijn maar weinig vrouwen (hoeren bijvoorbeeld juist wel) die levenslustiger worden door het dragen van de sluier/boerka. Maar dat hoeft ook niet: zij werkt mee om de familie een betere plaats in het paradijs te laten veroveren. En uiteindelijk is na allah de familie het belangrijkste. Persoonlijke belangen hoort een vrouw niet te hebben.

  Door stringente verboden op sluier/boerka dragen zal zeker een groepje vrouwen in het niet verdwijnen.
  Vrouwen die echter zich willen bevrijden van groepsdwang ed zullen juist gesteund worden en kunnen zich op de landswetten beroepen in deze strijd!

  BeantwoordenVerwijderen
 22. @ belle8

  Er zullen inderdaad vrouwen zijn die zich dan kunnen beroepen op de wet, maar dat neemt niet weg dat die vrouwen binnenshuis nog steeds geconfronteerd zullen worden met een partners die daar maling aan heeft.

  Je kunt dan juridisch gezien je gelijk halen maar dan moet je daarna weer naar huis, waar je man op je wacht..

  Islamitische vrouwen zitten in een spagaat. Het is de angst voor verstoting en sociaal isolement die ze tegen zal houden in hun streven naar gelijkwaardigheid.

  Anders zouden toch ook veel meer islamitische vrouwen van hun man scheiden als ze mishandeld worden door hun partner, en deze dit rechtvaardigt door te verwijzen naar de religie.

  Ik hoop vurig dat het verbod een positief effect zal hebben. Het is daarom erg interessant om de gebeurtenissen in Frankrijk te blijven volgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Er zijn hier steeds meer carrieremakende hoofddoekvrouwen die geen huwlijkpartner vinden, kijk naar onze spraakmakende Fatima Elatik (1973)(Zij gaf aan dat haar wens een kindje hebben, was, http://www.intermediair.nl/artikel/de-loopbaan-van/77023/fatima-elatik-wil-wel-minister-worden.html)

  BeantwoordenVerwijderen
 25. En desondanks is meer dan 80% in de vrouwenopvanghuizen allochtoon.

  Er is zeker sprake van herhaalgedrag, alsof het in de genen verankerd is.

  Ik heb een mohammedaanse man horen verklaren: ik sla mijn vrouw, anders denkt ze dat ik niet om haar geef (= in haar geinteresseerd ben).

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Dat klopt Belle, en dat zijn dan heel erg dappere vrouwen, want ze leveren een heleboel in op het moment dat ze die stap zetten.

  Ze worden meestal verstoten door hun familie en moeten dan hun draai vinden in een 'vreemde' maatschappij.

  Volgens mij zijn zij de ' helden van onze samenleving.'

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Nou Mashna, moet je ook weer niet overdrijven..... Het is in veel gevallen een persoonlijke strijd, die maatschappelijk niet veel invloed heeft.

  In hun cultuur leren mohamedaanse vrouwen al heel jong aanpassen, verbergen en het leugentje om bestwil.
  Vrouwen als Ayaan Hirschi Ali en Saïda el Hantali (stichting Het Spiegelbeeld) zijn hier de pioneers. Weinigen zijn bereid zich uit te spreken en om ook voor anderen te vechten.

  Naar mijn mening is iedere man of vrouw die boven misbruik en minachting uit kan stijgen een held. Zij doorbreken cirkels van gewoontegedrag door misbruik en minachting niet te herhalen. Zo krijgt de maatschappij een ander gezicht.
  De volgende stap is om daar uitdrukking aan te geven.

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Enkele jaren terug werd ik - na veel overwegingen - eindelijk weer eens lid van Amnesty International. Een maand later ontving ik het Amnesty blad, waarin de Amnesty directeur Australie het alleen maar had over de doodstraf voor de Bali Bombers, waar men uiteraard tegen was. Los van de discussie over de doodstraf: De Bali Bombers waren GEEN gewetensgevangenen, maar uitermate berekenende moorednaars met als doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Direct mijn lidmaatschap opgezegd. Toen ik mijn reden gaf kreeg ik een pissige reactie dat men 'altijd tegen de doodstraf was, ongeacht voor wie'. AI is een vehikel geworden voor PC denken. En daar wil ik niks mee te maken hebben. - KeesB, Sydney

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Nog ruim voordat AI erg veel drukte maakte over de mogelijke doodstraf voor de Bali Bombers had deze vereniging het als de hoogste prioriteit gezien om ten strijde te trekken tegen het schrijnend onrecht waarvan gevangenen in Guantamo Bay het slachtoffer waren.
  Een (of de) directeur maakte zelfs de bijzonder lucide vergelijking tussen Guantamo Bay en Goelag Archipel, alsof de aantallen gevangenen in Guantamo Bay van dezelfde orde waren als in de Goelag Archipel, alsof het gevangenisregime even inhumaan wreed was, alsof de gevangenen in de Goelag Archipel daar allemaal voor soortgelijke veronderstelde misdaden zaten als de terroristen&terroristenhelpers in Guantamo Bay, alsof, alsof; wie enigszins weet hoe de vork met die Goelag Archipel in de steel zat ziet op hoeveel essentiële punten de vergelijking mank gaat.
  Sinds de representatieve leiding van AI met dit soort vergelijkingen uit de hoek kwam houd ik het met AI voor gezien. Sinds 2002 krijgen ze van mij geen cent. Ze zijn niet alleen compleet van de pot gerukt, ze kunnen van mij ook de pot op. Natuurlijk zal ik dat beleefder zeggen als mij door een lief jong meisje, met wangetjes blozend van idealisme en wereldverbeterlust, weer eens een bus onder de neus zou worden geduwd.

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Idee: in een boerkaloos land kunnen mensen een spiegelende skibril gaan dragen. Probleem opgelost.

  BeantwoordenVerwijderen