Islamofobie

Wie geen moslim is weet zulke dingen meestal niet, maar veel moslims koesteren de angst dat de westerse maatschappijen waar ze sinds kort woonachtig zijn, in de nabije toekomst wel eens lelijk tegen hen zouden kunnen gaan doen. Die angst is goed te verklaren uit het besef dat de islamitische sharia allerlei lelijks in petto heeft voor wie geen of geen goede moslim is.

Moslims hebben meestal wel enig idee van wat de sharia voorschrijft. Moslimse predikanten en beroepsmoslims daarentegen weten het precies. Ook juristen uit de islamitische wereld zijn terdege met de details vertrouwd. Die sharia-regels beloven niet veel goeds. Kijk het maar na in de door moslims voor moslims geschreven handboeken, anders gelooft u het toch niet. Veel moslims kunnen zich maar moeilijk voorstellen dat westerse regeringen zich uiteindelijk anders zullen willen gaan opstellen tegenover de moslims dan de sharia tegenover de ongelovigen.

Die angst onder moslims voor zwaar weer in de toekomst is dan ook het spiegelbeeld van wat de islam voorschrijft ten aanzien van wie geen moslim is. Die islamitische angst heeft een eigenaardig gevolg. Het is de psychologische basis van een stellige overtuiging die onder moslims wijd verspreid is: dat er onder mensen die geen moslim zijn zoiets als ‘islamofobie’ bestaat.

Islamofobie bestaat niet, hoewel de koran (8:60) wel degelijk aan moslims de opdracht heeft gegeven ‘vrees in te boezemen’, ‘angstig te maken’. Arabisch: toerhibóena, wat net zo goed, of eigenlijk beter, met ‘terroriseren’ vertaald kan worden. Maar Europeanen en Amerikanen, Mat Herben heeft er al eens op gewezen, zijn niet bang voor de islam, ze zijn boos. Ze zijn boos vanwege 9/11, de moord op Theo van Gogh, en de verdere reeks wandaden die door de daders naar eigen zeggen in naam van de islam gepleegd zijn.

Veel Amerikanen en Europeanen zijn desondanks toch ook wel bang, maar voor iets anders dan de islam. Eigenlijk zijn ze te weinig op de hoogte van de regels van de sharia om überhaupt bang te kunnen zijn voor de vrede die de islam voor de wereld in petto heeft. Maar ze zijn wel bang dat hun regeringen te onhandig zullen blijken te zijn om een antwoord te vinden op de dreiging die uitgaat van de radicale militante islamitische voorhoede. Zijn de regeringen van Europa en Amerika überhaupt nog wel bij machte om echte problemen effectief aan te pakken? Rellen, roof, euro, dollar? Het doelloze gedoe in Irak, Afghanistan en Pakistan? Het wereldwijde gehannes op de vliegvelden? Niet alleen in de moskee moet je uit eerbied voor de islam je schoenen uitdoen.

Toen ik nog in Leiden een inleidend islam-tentamen aan de eerste-jaars moest afnemen, stelde ik altijd de vraag wat Bolkestein ongeveer betoogd had in de geruchtmakende lezing in Luzern in september 1991. Dat stond in het boekje en was op college een uur lang behandeld. Elk antwoord waarin de frase ‘scheiding van kerk en staat’ voorkwam, werd goed gerekend. Bovendien kwam de vraag elk jaar terug. Niet dat dat veel uitmaakte.

De meeste moslimse studenten vonden dat ze wel genoeg van de islam wisten, bereidden het tentamen niet voor en woonden het college niet bij. Moet kunnen, in de regel haalden ze nog net wel een voldoende. Zij wisten inderdaad vrij aardig wat de islam was. Ter wille van de te verzamelen punten wilden ze graag zo veel mogelijk vragen goed beantwoorden, ook die vraag over Bolkestein. Onder het motto ‘niet geschoten is altijd mis’ heb ik er een waaier aan gefantaseerde antwoorden zien voorbijkomen.

Ik heb daar niet goed boek van gehouden, er zou destijds toch niemand het geloofd hebben. Politieke correctheid die mij toen nog deels in zijn greep had, zal ook een rol gespeeld hebben. Maar één antwoord weet ik nog heel goed. Een muizig Turks meisje met hoofddoek, meer hoofddoek dan hoofd, antwoordde: ‘Bolkestein wilde alle moslims vermoorden’. Dat antwoord heb ik niet goed gerekend.

Bijna iedereen heeft het wel eens gezien: dat iemand haast onbegrijpelijke beschuldigingen uitslaat, en een karakterisering van een ander formuleert die rustig beschouwd eigenlijk een heel aardig zelfportret oplevert. Psychologen zullen er wel een naam voor hebben, en anders beschikt het Nederlands over twee spreekwoorden die dit fenomeen in woorden proberen te vangen: ‘Wat je zegt dat ben je zelf’, en ‘Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten’. Islamofobie hoort psychologisch in deze hoek thuis.

Zo lang de algemene publieke opinie in het Westen niet op de hoogte is van wat de sharia voorschrijft over hoe mensen die geen moslim zijn behandeld dienen te worden, zullen we ook de steeds terugkerende beschuldigingen van ‘islamofobie’ raadselachtig blijven vinden. We zullen verbaasd blijven over de hardnekkigheid waarmee de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (op instigatie van islamitische dictaturen) steeds weer probeert te bevorderen dat ‘islamofobie’ in de vrije wereld strafbaar wordt gesteld.

Om die strafbaarheid te bewerkstelligen, opereren die dictaturen via de zogeheten United Nations Human Rights Council, UNHRC in Genève. Niet lachen graag, dit zijn ernstige zaken. Het gaat bij islamofobie om een serieus opiniedelict waar we mogelijk nog veel van zullen horen. De coördinatie van dit vroom activisme is in handen van de Organisatie van de Islamitische Coöperatie, OIC. Dit is een club van staten die (voor dit doel) beschikt over veel geld, en over veel geduld.

Europeanen en Amerikanen hebben geen begin van een vermoeden hoe de islam over hun denkt. ‘Mensen zijn toch gelijk voor de wet’, gelooft de intelligentsia van Amerika en Europa met een benijdenswaardige argeloosheid, en gaat er van uit dat dit ook voor de islamitische sharia-wet geldt. Gelukkig zijn veel moslims te humaan om zich goed aan de sharia-regels over de ongelovigen te houden. Maar van de islamitische voorhoede weet je het nooit helemaal. Met sharia-fundamentalisten blijft het helemaal oppassen.

Goeiig eigenlijk dat we ten aanzien van de sharia in het Westen na zo veel eeuwen nog volledig in de ontkenningsfase zijn. Het zou wel mooi zijn als het nog lang zo blijven kon. Maar er schuilt toch iets raars in. Koran 8:60 eist dat moslims hun ‘vijanden’ angst inboezemen; maar tegelijkertijd is islamofobie volgens moslims verboten. Op die manier wordt het leven wel erg ingewikkeld

25 opmerkingen:

 1. Islamfobie bestaat inderdaad niet, maar wordt door de islam gebruikt om met wat elleboogwerk meer levensruimte te veroveren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Heer Jansen, de islamideologie spreekt hel en verdoemenis uit over ongelovigen. Nu lijkt uw stelling vrij vertaald dat moslims bang zijn dat ‘de Verlichting’ ooit kwaad met kwaad zal vergelden. Een projectiemechanisme. Dat kan natuurlijk behalve dat het kwaad van de islam nog over ons moet komen. Zouden zij nu al bang zijn? Maar toch u hebt gelijk, dit is een legitieme invalshoek.

  Maar laten wij dit projectiemechanisme eens loskoppelen van islamofobie. Dan kan men de interactie tussen moslims en Westerlingen geheel buiten beschouwing laten.Dan verklaart men ‘islamofobie’ vanuit de Westerling en “Verlichtingsangst” vanuit de moslim.

  Stel bijvoorbeeld dat het religie-gen al 100.000 jaar oud is en inmiddels tot het archetype Gods heeft geleid. In dat geval heeft ieder mens de onbewuste behoefte aan de vervulling van het godsbesef. Dit wordt vervuld door een mengeling van vrees en bewondering voor de onbewuste God. Het gaat daarbij om een irrationeel proces. Alleen door rationele abstractie kunnen weldenkende mensen zich hieraan ontworstelen.

  Zo bezien is de angst voor God dan een algemeen verschijnsel. Kiest men voor Allah dan is men beschermd tegen God en omgekeerd. Een moslim hoeft daarom niet te neigen naar de Verlichting en zeker niet te assimileren.

  Maar een atheïst is kwetsbaar en onbeschermd. De agressieve God van de vijand leidt al gauw tot ‘islamofobie’. Een atheïst moet het bestaan van God dan altijd wegrationaliseren. Dat is een bewust proces. Dit onder woorden brengen van het religieuze gevaar van de islamideologie noemt men ‘islamofobie’ op rechts. Het is echter een uiterst zinvol proces. De kracht gaat uit van de Westerling richting moslim. In de rebound kunnen moslims door ‘islambranding’ deze islamofobie wel aanwakkeren. Zij voeden dan bewust de angst van de Westerling voor hun God.

  ‘Islamofobie’ is de rationele analyse van een irrationeel verschijnsel. Het treft ongelovigen eerder dan gelovigen. Atheïsten hebben hier meer last van dan christenen.

  Islamofobie wijst op ons rationele onvermogen om tegen de islamideologie een sluitende verdediging op te bouwen. Het waarschuwt voor de kwetsbaarheid van de rationaliteit van de Verlichting. Islamofobie is daarom te zien als de kanarie in de kolenmijn.

  Zou dit juist gezien zijn dan is islamofobie een algemeen Westers verschijnsel met drie uitwerkingen:

  1) Gelovigen voelen minder islamofobie. Zij wanen zich beschermd.

  1) Adepten van links buigen het hoofd en willen in de islamideologie integreren zoals duidelijk valt waar te nemen. Zij baseren zich trouwens in de regel op irrationele ideologieën.

  2) Maar op grond van dezelfde angst zullen aanhangers van rechts zich hiertegen juist fel verzetten. Zij stellen zich rationeel en hard op.

  Islamofobie kan daarom worden gezien als het onzichtbare wapen van de islamideologie. Men onderkent het niet terwijl het ondertussen een eminente invloed uitoefent op de integratie. De integratie van de Westerling in de moslimcultuur wel te verstaan.

  Daarmee wordt ‘islamofobie’ alsnog het integratiewerktuig van de islam. Waarmee het multiculturele ideaal van de Frankfurter Schule dus toch nog wordt gerealiseerd: de Westerse cultuur integreert bij ongewijzigd beleid door islamofobie op links in de islamideologie.

  Tenslotte is de beschuldiging van moslims van islamofobie bij Westerlingen op te vatten als de onwil bij Westerse atheïsten om in de islamideologie te integreren.


  Peter Pan

  (54) Islambranding: de onbewuste islamisering van Nederland
  http://peterpansparadijs.blogspot.com/2011/08/woord-vooraf.html

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Aansluitend op het thema angst, citeer ik uit Wafa Sultan uit “A God Who Hates”, pagina 66:

  “For me, understanding the truth about the thought and behavior of Muslims can only be achieved through an in-depth understanding of this philosophy of raiding that has rooted itself firmly in the Muslim mind. Bedouins feared raiding on the one hand, and relied on it as a means of livelihood on the other. Then Islam came along and canonized it. Muslims in the twenty-first century still fear they may be raided by others and live every second of their lives preparing to raid someone else. The philosophy of raiding rules their lives, the way they behave, their relationships, and their decisions. When I immigrated to America I discovered right away that the local inhabitants were not proficient in raiding while the expatriate Muslims could not give it up.”

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De islamitische doctrine .
  Fatwa nr. 38610 door abd-al-rahman bin nasir al-barrak . Een sjeik uit KSA zegt in deze fatwa het volgende .
  Sommige moslims zeggen : " Islam is een religie van gelijkheid ! "
  antwoord ." Het is heidens en fout om dit te beweren . De wetten van de islam zijn heel duidelijk . Er zijn geen gelijke rechten wat betreft moslims en niet-moslims en ook zijn er geen gelijke rechten tussen mannen en vrouwen . allah heeft verschil gemaakt in wetten voor mannen en vrouwen wat betreft rechten , plichten en veroordelingen .
  Ook heeft allah verschil gemaakt tussen moslims en niet-moslims wat betreft rechten , plichten en veroordelingen . "
  Het is gewoon zoals het is . De islam heeft niets met Democratie Verlichting en Vrijheid van doen . Het zijn op de keper beschouwt elkaars tegenpolen . Dat deze mening door de landen van het OIC wordt gedeeld , blijkt wel uit art. 24 en 25 van de universele ISLAMITISCHE verklaring van de rechten van de mens . In de wetten van superman allah is er ongelijke behandeling , discriminatie en vernedering . Erg vreemd dat een land allemaal mensen binnenlaat die helemaal niets hebben met democratie .

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Een fobie is een irrationele vrees, terwijl er aan angst voor de islam totaal niets irrationeels is.

  In tegendeel het zijn de mohammedanen die een Allah-fobie hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. "Veel Amerikanen en Europeanen zijn desondanks toch ook wel bang, maar voor iets anders dan de islam."

  Voor wat dan ?
  Voor de heerschende elite ?


  "Veel moslims kunnen zich maar moeilijk voorstellen dat westerse regeringen zich uiteindelijk anders zullen willen gaan opstellen tegenover de moslims dan de sharia tegenover de ongelovigen."
  Maar dat doen die regeringen toch al. ..zich anders opstellen tegenover moslims dan de sharia dat doet tegenover ongelovigen ?
  Zien moslims dan een veranderde opstelling in de toekomst door regeringen die wij nog niet zien ?

  "Het doelloze gedoe in Irak, Afghanistan en Pakistan?"
  Libië vergeten ?

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Het is goed dat moslims vrezen dat ze zullen worden uitgekotst door de wereld van de varkens, honden en apen, al naar gelang.

  Het is tenslotte niet niks dat het addergebroed (20% van de wereldbevolking) de rest van de wereldbevolking (80%) hiervoor uitmaakt uit naam van hun oppergod die ze dagelijks vele malen roemen.

  Ook mogen ze geen vriendschappelijke relaties onderhouden met de honden, varkens en apen, al naar gelang.

  Het kan dus niet anders dat ze bang zijn op dezelfde manier te worden bejegend, tenslotte zijn ze ver in de minderheid....... ook al beseffen ze dat niet allemaal.

  Het mooie is dat we ook scholen financieren waar de kinderen van het addergebroed leren dat we honden, varkens en apen zijn, al naar gelang... en waar ze vooral niet mee om moeten gaan.

  Zoiets noemen wij integratie geloof ik, kan het nog gekker?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Echt helemaal voor de voor 100% zou ik er niet op kunnen vertrouwen dat er nooit een moment komt van afrekening. We hebben het door de hele geschiedenis gezien. Steeds als een agitator overwonnen wordt dan komt er een represaille. Alleen hoeft het niet het Westen te zijn dat op gaat treden voor de jarenlange misdragingen van de moslimwereld als geheel. Het zou heel goed kunnen zijn dat de derde wereld het eens een keer zat is, en terug bijt! Het is tenslotte Afrika dat het ultieme slachtoffer is gebleken van de islam. Meer dan duizend jaar heeft de islam Afrika gezien als een win-gewest en de plaats waar de gratis slaven vandaan komen. Het zijn de moslims geweest die de Afrikanen onderworpen hebben en op de boot naar Amerika hebben gejaagd. Geen enkel Europees land had in de 8e tot en met de 18e eeuw legers in donker Afrika die op slavenjacht gingen en de negertjes de boot in joegen. Europa zat in de slavenhandel maar het fysieke knechten van de Afrikaan werd door een ander gedaan. De Arabische moslims hadden wel legers en zij hebben de negers tot slaaf gemaakt, en die negers zijn verkocht aan Portugese, Spaanse, Engelse en Nederlandse slaventransporteurs.

  De neger komt er een keer achter dat de duizendjarige islamitische onderdrukking van Afrika en het wegvoeren van de sterkste en krachtigste negertjes een totale braindrain op Afrika tot gevolg heeft gehad. Ooit wordt men een keer wakker. En als de Afrikaanse bevolking en al hun afstammelingen er achter komen dat zij het slachtoffer zijn van de islam, dan weet ik niet of er nooit een repercussie zal komen. Het steeds maar wegvoeren van de meest kansrijke jongeren heeft ook gevolgen voor de achterblijvers. Afrika is nu een gemankeerd continent, gigantische rijkdommen maar niemand die het uitbaat. Althans geen Afrikaan.

  De kans is heel goed aanwezig dat men ter verantwoording wordt geroepen. Niet alleen over de misdaden tegen de menselijkheid die men als groep in het verleden begaan heeft, maar vanwege het feit dat men daar nu in de 21e eeuw nog steeds achter staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. De door de professor aangehaalde passage 8:60 uit de koran, met de opdracht ‘vrees in te boezemen,’ zocht ik maar even op en constateerde dat hij komt uit een hoofdstukje over oorlog en de vraag hoe je omgaat met verraad na een verdragssluiting en met ongelovigen binnen de eigen gelederen. Dat zijn onderwerpen die volgens de opvattingen van de bijbel oorspronkelijk des Caesars waren, met wiens handboeken en voorschriften die bijbel, ik meen door keizer Constantijn, pas later is verenigd. Aangetreden als dienstplichtig soldaat in 1988, voor een opleiding tot reserve-officier van de Koninklijk Landmacht, ontving ik het voorschrift nr 2-1392 (3e druk), meer poëtisch aangeduid als het Veldzakboek. Helaas kan ik de lezer daaruit niet verklappen of in dat boek ook staat dat de vijand vrees moet worden ingeboezemd. Op het drukwerk staat namelijk in hoofdletters: DIENSTGEHEIM, een term die de blogger natuurlijk beter kan thuisbrengen als wij hem vertalen als ‘taqiyya.’

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Nou,
  Tulay
  gelukkig maar dat toen amateur-korandeskundigen 'n vreemde eend in de bijt waren in onze krijgsmacht.
  Da's helaas veranderd in de loop der jaren.
  Ik moet 'r niet aan denken dat 'n Ali Eddaouadi kolonel in 't Nederlandse leger kan worden.
  Oh wacht ....

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. http://szrzlj3.blogspot.com/2010/10/genocide-myth_9415.html
  Max zei

  Islam ekstremisme:Grijze Wolven zijn in België actief sinds het eind van de jaren zeventig. Kopstukken van de extreem-rechtse beweging werden in die tijd rechtstreeks vanuit Turkije uitgestuurd om in het buitenland een organisatiestructuur op poten te zetten. Eerst en vooral in Duitsland: de Turkse gemeenschap is daar het grootst, en dient nog steeds als uitvalsbasis voor de rest van West-Europa. Het was wijlen Alparslan Türkes zelf, de stichter en voorzitter-voor-het-leven van de extreem-rechtse Turkse Partij van de Nationalistische Actie (MHP), die vertrouwelingen opdracht gaf om organisaties op te richten in de Turkse gemeenschappen in het buitenland. Twee motieven dreven hem. Aanhang in het buitenland kon de beweging in Turkije versterken - zowel politiek als financieel. En door het Turkse nationalisme in Europa te verspreiden, wilde hij een dam opwerpen tegen het 'rode gevaar'. Turken in het buitenland bengelden aan de onderkant van de socio-economische ladder, wat hen vatbaar maakte voor de invloed van vakbonden en linkse politieke groepen. De man die de Belgische klus moest klaren was Hasan Bilge, een Turk die op dat moment in Namen verbleef. Hij belegde op 8 april 1978 een meeting in de Brusselse Rex-cinema, samen met een handvol Grijze Wolven uit Nederland en Duitsland. Ter plekke werd de 'Turkse Culturele Vereniging van Brussel' opgericht, die luttele dagen later al een pamflet verspreidde waarin opgeroepen werd geen linkse kranten te lezen, en te onthouden dat "een Turk alleen door een Turk geholpen kan worden". De aandacht die de Staatsveiligheid voor de Grijze Wolven heeft, wordt vaak gemakshalve vergeleken met die voor andere extremistische organisaties van buitenlandse origine. Meest bekend zijn natuurlijk de islamitische fundamentalisten, waarvan er ook een paar stromingen in de Turkse gemeenschap aanhang werven. De bekendste is Milli Görüs, een beweging die nauw aansluit bij de reeds twee keer verboden Turkse Deugdpartij (Fazilet Partisi). In België opereert die vanuit het Henegouwse dorpje Hensies. Een tweede is de zogenaamde Süleymanci-beweging, een mystiek-islamitische sekte die in België vertegenwoordigd wordt door de 'Unie der Islamitische Culturele Centra in België'. Ze heeft afdelingen in Brussel, Antwerpen, Verviers, Charleroi, Heusden-Zolder en Genk.De Staatsveiligheid beschouwt deze moslim-fundamentalisten als een groter gevaar. Duitse cijfers over de aanhang van de verschillende extremistische Turkse stromingen in Europa schatten Milli Görüs op ongeveer 35.000 leden. De Grijze Wolven zouden in West-Europa alles tezamen tussen 35.000 en 40.000 leden hebben. Bovendien logenstraffen rapporten van Duitse inlichtingendiensten de veronderstelling die in België blijkbaar leeft, dat Grijze Wolven qua wervingskracht op hun retour zijn.

  http://szrzlj3.blogspot.com/
  De Europeanen zijn ziek.Wij hebben het medicijn. Heel Europa wordt islamitisch.Wij zullen Rome veroveren. Jullie vormen het nieuwe leger.(Turkse premier en leider van Milli Gorus, Necmettin ERBAKAN, Arnhem 2002).................Europa is een doodzieke patiënt en moet snel bloot gaan liggen op de snijtafel.Overal waar de islam werd verspreid, werden de andere toen bestaande godsdiensten vrijwel volledig uitgeroeid. In Centraal-Azië verdwenen het boeddhisme, het nestorianisme en zoroastrisme bij de komst van de Arabieren. Ook Afghanistan was voorheen boeddhistisch. In het Midden-Oosten (waar het christendom is ontstaan) zijn historisch christelijke gemeenschappen in hun voortbestaan bedreigd.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. De professor zal het wellicht met me eens zijn dat een vergelijking uit 650 na christus van de onzedelijkheid van heidenen - wij hebben in de Nederlandse taal een woord voor 'ongelovigen' - met die van varkens, honden en apen, van een andere orde is dan de vergelijking (gemaakt gisteren door een van de niet verwijderde reageerders hier) van moslims met addergebroed.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. De intolerante islamitische voorhoede is ook in staat om de grote meerderheid te intimideren en blindelings te laten volgen. De geschiedenis staat er vol van, in alle culturen. Revoluties worden door minderheden gemaakt en in stand gehouden. Moslims zien in kritiek op de islam het spiegelbeeld van hun eigen intolerantie, een intolerantie die zij, ook de 'gematigden" vanzelfsprekend vinden. Zeuren dat er niet genoeg moskeeën zijn, maar wel instemmend commentaar op webfora geven wanneer in Marokko christenen het land worden uitgezet als ze iets over het christendom vertellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Nog een keer.
  Wat ik wilde zeggen is dat Aarnout Helb 15 Augustus 3:10 een juiste constatering heeft gedaan. Ik doel hiermee op de eerste helft van zijn bijdrage.
  Het is goed dat men de door Hans Jansen aangehaalde koranteksten op zoekt en controleert of het daadwerkelijk daar over gaat als waar Hans |Jansen die voor gebruikt.
  Dus Aarnout Helb, ga door met wat u doet wat betreft het controleren van bronnen en laat een ander niet voor u denken. Dat kan nooit goed zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. @El Houssain. Stuur even een mailtje naar hoeiboei@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Jansen heeft het weer begrepen.

  Heb ik hem in een tv fragment niet eens horen zeggen dat de moslims niet de enigen zijn die hun spierballen kunnen gebruiken? Ik weet niet tegen wie hij dat zei en in welke context. Maar dat maakt niet uit.

  Zo langzamerhand wordt het tijd voor onmetelijke intolerantie jegens de islam.

  Dat we dit pas zo vreselijk laat doen, is primair de directe schuld van de fascistische en via de media indoctrinerende linkse kerk.

  Ook tegenover deze kerk past steeds meer een volkomen terechte en onmetelijke intolerantie.

  Intolerantie is principieel fout, maar als reactie op intolerantie van levensbelang en simpelweg noodzakelijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. De slotzin van dhr Jansen geeft precies de pragmatische paradox of dubbele binding weer die van islam uitgaat.
  Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan.
  http://tinyurl.com/d5z2crd
  Sommige volgelingen van Mohammed draaien er zelfs van door.

  BeantwoordenVerwijderen