De islam heeft als enige godsdienst vrouwen rechten gegeven


Het taalgebruik van islamitische fundamentalisten zet me voortdurend op het verkeerde been. Ze hebben het over gelijkheid en over rechten van de vrouw. Ik raak er soms door gedesoriënteerd. Nooit hoor je fundo's zeggen dat een vrouw een inferieur wezen is of dat ze niet meer waard is dan een waterbuffel. Integendeel, zij zeggen de vrouw op een voetstuk te plaatsen. Zij prijzen de vrouw en zeggen dat het paradijs aan haar voeten ligt. Maar zij bedoelen met deze woorden iets heel anders dan ik. Neem de kop boven een artikel in Dawn: 'De islam heeft als enige godsdienst ter wereld vrouwen rechten gegeven', staat er. Het stuk is geschreven door prof. Fazul Rahman, een bekende Pakistaanse islamgeleerde. Hij begint met: 'De islam is altijd beter voor vrouwen dan voor mannen geweest.' Daarvan heb ik in al de jaren dat ik in de islamitische wereld heb doorgebracht nooit iets gemerkt en het heeft mij altijd rampzalig geleken om als vrouw in deze streken te worden geboren. Het kan zijn dat ik iets over het hoofd heb gezien en ik wil graag iets nieuws leren en lees met interesse artikelen als die van prof. Rahman.

In lange alinea's juicht de islamgeleerde over de vrouwvriendelijkheid van de islam. '[De islam] heeft mannen wettelijk en moreel opgezadeld met louter verantwoordelijkheden en plichten,' schrijft hij, 'maar heeft vrouwen gezegend met privileges en rechten.' Dat is heel mooi van de islam. Misschien zijn de Koran en de sunna verkeerd begrepen en hebben mannen de voorschriften en aansporingen naar hun hand gezet. De man heeft in de islam de opdracht te werken en zijn gezin en familie te onderhouden. 'Het is zijn plicht,' schrijft prof. Rahman. Een vrouw heeft die plicht niet: ook al heeft ze haar eigen geld of heeft ze een baan en een inkomen, ze hoeft van Allah dat geld niet te gebruiken om haar gezin te eten te geven of de dokter te betalen. Zij mag al haar geld in eigen zak stoppen. 'De islam is als enige godsdienst in de wereld vrouwvriendelijk.' Waar vind je tegenwoordig zoiets? Zeker niet in het Westen, waar man en vrouw beiden uit werken moeten om hun inkomen en status op peil te houden. Daar, in het Westen, kan een vrouw helemaal niet thuis blijven zitten en van haar rust genieten en van haar speciale plaats op aarde. Geen god kan tippen aan Allah, die volgens dr. Rahman, zijn 'sublieme logica en humaniteit' heeft getoond toen hij de rollen tussen mannen en vrouwen verdeelde.

Op dit punt gekomen blijkt de hele opzet van het artikel van prof. Rahman over de vrouwvriendelijkheid van de islam te zijn de onrechtvaardige regels van de islam wat betreft de verdeling van de erfenis te verdedigen. Want die zijn, schrijft prof. Rahman, niet onrechtvaardig, dat is alleen in de ogen van westerlingen het geval die zelf vrouwen uitbuiten en haar uit werken sturen. In de islam krijgen dochters altijd minder dan zonen. Allah heeft mannen namelijk opgedragen voor hun gezin en hun familie (ouders, ooms en tantes) te zorgen. 'Mannen onderhouden gezin en familie,' herhaalt dr. Rahman. 'Zonen zorgen voor hun moeder na de dood van hun vader. Daaruit volgt dat zij meer geld en goederen nodig hebben dan vrouwen. Het is dan ook buitengewoon rechtvaardig van de islam dat zonen meer erven dan dochters en moeders.'

De Koran is het letterlijke woord van Allah. Voor Allah, die alles weet van toekomst en verleden, was deze verdeling van de erfenis goed voor de vrouwen van het Arabië van de zevende eeuw van onze jaartelling en daarom, zo schrijft prof. Rahman, zijn deze voorschriften goed voor moslimvrouwen in het Pakistan van de eenentwintigste eeuw. Allah heeft de verdeling indertijd zo bevolen, en als het niet bevalt of het past niet bij de moderne tijd, jammer, maar we mogen niet de voorschriften uit de Koran veranderen of op een eigentijdse manier uitleggen.

Maar dit is geen discriminatie van vrouwen. 'Absoluut niet,' zegt dr. S.M. Zaman, de voormalige voorzitter van de Council for Islamic Ideology, in een interview met The News. De erfeniswetten zijn juist het grote voorbeeld van de rechten die de islam aan vrouwen heeft gegeven. 'Zelfs als de vrouw miljonair is mag haar man niet van haar eisen een bijdrage te leveren in de huishoudpot. De man moet voor het voedsel, het onderdak en de scholing betalen. Dit zijn de rechten die Allah onze vrouwen geschonken heeft. Wij mogen onze vrouwen die rechten niet afnemen.' De voorschriften zijn door Allah aan Mohammed doorgegeven en vastgelegd in de Koran. Allah en Moammed zijn onfeilbaar en stel dat het discriminerend is, dan moet een moslim dit aanvaarden. Want Allah heeft er een bedoeling mee.

Allah, schrijft dr. Rahman, heeft de rechten van de vrouw niet beperkt tot het recht om zich door haar man te laten onderhouden. Volgens hem is de invoering van de hudoodwetten het beste dat vrouwen in de Islamitische Republiek Pakistan is overkomen. Een voorbeeld voor heel de moslimwereld. De hudoodwetten houden op een ongeëvenaarde manier rekening met de gevoeligheden en met de waardigheid van vrouwen en met haar speciale rol in de maatschappij. De islamitische wetten stellen haar vrij van het afleggen van een getuigenis in geval van misdaden. De islam is het enige juridische stelsel in de wereld dat haar beschermt tegen betrokkenheid bij de bloederige en onaangename zaken. Zij wordt dankzij de islam gevrijwaard van trauma's die geweld en doodslag meestal met zich meebrengen,' schrijft prof. Rahman.
(...)

Uit: Allah & Eva - Betsy Udink
pag. 133-138
Uitgeverij Augustus
Amsterdam/Antwerpen

Meer info over Allah & Eva hier

51 opmerkingen:

 1. de islam reduceert de vrouw tot een object van eer voor de man. Het is niet de vrouw die op een voetstuk wordt geplaatst, maar door middel van het reduceren van de vrouw tot een object van mannelijke eer wordt juist de man op een voetstuk geplaatst. De vrouw kan niet vrij over haar lichaam beschikken en dient kuis te zijn, terwijl de man wel vreemd kan gaan. Een hypocriete dubbele moraal. De vrouw is als een juweel volgens islamitische uitspraken, maar een juweel is een bezit van een ander en heeft geen eigen wil.

  Hoe verrot de dubbele islamitische moraal is, lees je hier:

  Allemaal hoeren

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Al deze quatsch werd zelfs aan de Leidse universiteit aan mij door Prof (!) SJ. van Koningsveld onderricht. Zulks is aan mij ook herhaaldelijk meegedeeld door moslim (a)s en mensen die alles voor zoete koek aannemen. Maar, zoals alles waar de energie van de islam op losgelaten wordt, een bestaande gewoonte (aanbidden van moedergodin in vorm zwarte steen)wordt eerst geperverteerd en vervolgens gemythiseerd en gedogmatiseerd. Klaar ben je!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Moslims beweren ook altijd dat de islam een grote sprong voorwaarts was tov christendom inzake vrouwenrechten. een aperte leugen. Met de islam (600 jaar NA christus, geen peuleschil) werd de klok teruggezet. Mohammed was de eerste marketeer die een product goed kon verkopen dmv agressie en verleiding. Elementen die je bij de aanhangers steeds terugziet.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Het stuk is geschreven door prof. Fazul Rahman, een bekende Pakistaanse islamgeleerde."
  En dat is nu net hetgene wat dit artikeltje onnodig maakt.
  Een Duitser of Belg moet ons ook niet komen vertellen hoe wij het moeten doen in Nederland.
  Dat die Pakistani's het graag zo geregeld willen, is hun goed recht.

  We gaan toch niet onze , westere, normen en waarden aan de pakistani's opleggen ?

  Een geheel ander punt is de islam in NL.
  Dat deze politiek ideologie in Nederland nageleefd mag worden is meer een falen van onze bestuurders en hen die zich door die politieke oplichters laten vertegenwoordigen.
  Kortom een aardig boek, maar niet echt intellectueel.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. www.memritv.org

  link kindhuwelijk Yemen

  Over hoe "de waardigheid van de vrouw beschermd wordt door islam". Merk op dat de meisjes volwassener lijken dan de volwassenen die de vragen stellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Geert Geel
  Helemaal mee eens! En steeds maar weer de umma ervan doordringen dat op afvalligheid de doodstraf staat helpt ook natuurlijk. En het helpt ook om, als je je in ellendige omstandigheden bevindt, te kunnen ontsnappen doordat jouw geloof opoffering koppelt aan superioriteit en dat maakt het lijden heel wat gemakkelijker en aangenamer zelfs. Dat lijden heeft dan een doel; goh kijk eens hoe ik kan lijden....br......

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Morgen, zaterdag 16 mei 2009:: dé kans om een aantal Broeders in Nederland in actie te zien:

  Het Nationaal Islamcongres te Amsterdam: in 3 congreshallen zullen er doorlopend verschillende lezingen, paneldiscussies, vragensessies en workshops plaatsvinden. Van 12.00-21.00 uur.

  Nationale en internationale sprekers!

  Daarnaast zal er nog in 1 van de congresruimten een 'academisch congres over Salafisme' plaatsvinden.

  Via grote schermen worden de lezingen direct vertaald.


  Nationaal Islam Congres"Het grootste islamevenement ooit in Nederland!"

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Huh? Webmaster, waarom is de reactie van Geert Geel weggejorist??

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Mensen, er is een groot verschil tussen de islam en diegene die het uitoefent. En laat nou net dat diegene die het uitoefent fouten maken net zoals iedere mens dat doet, in welke mate dan ook.
  De Islam heeft de vrouw als eerst bepaalde rechten gegeven die in het west nu worden onterecht worden toegeëigend.

  @Rudolf:

  Vrouw als object

  Vrouw als object als eer voor de man lijkt me meer iets voor het westen en sommige achtergestelde culturen die hun tradities boven hun geloof plaatsen. De Islam is gewoon goed voor vrouwen, of het wordt gepraktiseerd is een ander iets.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ik heb het boek van Betsy Udink hier in de kast staan. Ga het eens herlezen. Mooie stukken heeft ze in het verleden ook geschreven in Letter & Geest van Trouw. Maar wat ik wilde zeggen: die reacties van "Dirk" en "Ra" herinneren ons, mij in elk geval, er weer aan, dat de Irrationaliteit bestaat, dat er geestelijke afgronden zijn die je niet moet proberen te peilen. Dat er een kategorie mensen is die gewoon buiten de menselijke Rede staat zoals ik die tenminste definieer. Hier houdt het argumenteren op.Ik vraag me altijd wel anstig af met z'n hoevelen deze . . . eh . . . . types zijn. Het zijn er, als ik de geschiedenis van de mensheid bekijk, in elk geval altijd wel véél geweest.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Die totale nitwittitude van zo'n "Dirk" en zo'n "Ra", dat walgelijk-huichelachtige voorbijgaan aan de wrede gruwel van de islamitische "culturen". Ik krijg zojuist een mailing van Daniel Pipes over "The Middle East's Culture of Cruelty". Het stuk behandelt de naar buiten gesmokkelde video-tape waarop het martelen van een man te zien is, die ervan beschuldigd werd een van de puissant rijke oliesjeiks in Abu Dhabi voor 5000 dollar bedrogen te hebben. Heer sjeik, geheten Issa bin Zayed Al Nahyan, martelt persoonlijk. En hoe!

  De inleiding van Pipes' stuk luidt:
  "Some of the bravest and most distinguished analysts from the Middle East emphasize that region's culture of cruelty. Kanan Makiya titled his 1994 book about Arabs Cruelty and Silence. Fouad Ajami writes about Beirut being "lost to a new reign of cruelty," about Iraq's "plunder and cruelty and sectarian animus," and about the region's "cruelty, waste, and confusion."

  Afghanistan en Pakistan zijn natuurlijk geen haar beter.

  In de hele islamitisiche wereld worden waarschijnlijk dagelijks honderden vrouwen vermoord of tot zelfmoord gedreven omwille van de "eer". Over de eeuwen is dit een ware Holocaust geweest, die nog steeds voortduurt

  Voor de home-page van Daniel Pipes:
  http://www.danielpipes.org/

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Het boek van Udink is te gruwelijk om in een keer uit te lezen maar het is wel een van de betere boeken om een inzicht in de islamitische te krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Iedereen die redelijk Engels kent en vooroordelen heeft over de Islam, kijk hiernaar: http://www.dailymotion.com/relevance/search/bir+musluman+/video/x8pn3m_avustralyaly-gencin-musluman-oluy-h_lifestyle

  het duurt een kwartiertje, het is humoristisch maar toch erg leerzaam. Het is het waard om te zien! Engels gesproken, Turks ondertiteld (kon geen nl vinden)

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "Dat er een categorie mensen is die gewoon buiten de menselijke Rede staat zoals ik die tenminste definieer. Hier houdt het argumenteren op."

  Je hebt tot nu toe nog geen enkel argument gebruikt en gelukkig, gelukkig, is jouw definitie (wat die ook moge zijn) voor de rede niet een bepalende.
  En waar ga ik voorbij aan de gruwelen van de islam ?

  Beetje overspannen lijkt me.

  "Fouad Ajami writes about Beirut being "lost to a new reign of cruelty," about Iraq's "plunder and cruelty and sectarian animus," and about the region's "cruelty, waste, and confusion." "

  Het is maar hoe je beziet. WW1 en ww2, alsmede grote communistische zuiveringen, zijn toch een prestatie van de westerse cultuur.
  En de "regions confusion, waste and cruelty", zijn eerder een direct gevolg van de illegale Amerikaanse inval en het onverantwoordelijke gedrag van deze, uit het westen afkomstige, bezetter.

  Ik zou me dan niet zo druk maken over wat Pakistani's in eigen land uitspoken. Maar eens goed overdenken hoe het toch mogelijk is, dat de VS een tweede onnodige oorlog voert.
  Op dat punt tast de USA eerder onze cultuur en geloofwaardigheid aan, dan het islamitische Iran.
  De USA eroderen belangrijke ethische regels waarin wij in geloven.


  Tenminste als je de rede de boventoon wil laten voeren en een klein beetje objectief wil zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Rudolfs link is helaas dood, Trouw heeft het bericht uit onduidelijke motieven gewist, vandaar deze Belgische link met hetzelfde verhaal.
  http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=335633

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ra, komt weer met de gebruikelijke standaardreactie van een domme moslim. In geen enkel islamitisch land hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen en vrijwillig in een westerse reclame poseren en als een soort betaald lustobject dienen is heel wat anders dan niet je eigen partner mogen kiezen en je seksualiteit gegijzeld te zien door mannen als zijnde een object van hun hypocriete eer. Tja, als de islam met zijn discrimerende regeltjes goed is voor vrouwen dan is drank goed voor een alcoholist.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Verslag van het islamcongres door Ben Kok (joods-christelijk pastor)


  "En durf dan nog es te zeggen, dat er “het wel mee valt met de islamisering”!!!"

  Dubbele leugens: islamcongres, NOS en AT5!

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Een uitstekende lezing van Robert Spencer:

  lezing

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Rudolf ‘De Islam is niet tolerant’, ‘de islam zet tot discriminatie, haat en geweld aan’ lezen we hier in dit stuk en andere stukken op FFI. Maar in de werkelijkheid is het juist FFI die intolerant is en die tot haat, racisme en geweld tegen moslims aanzet. Enkele voorbeelden waarvan een paar inmiddels zijn verwijderd op aandringen van het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet. Toelichitingen tussen haakjes met = teken voorin zijn van mij). · “Het gaat prima zo met onze Marokkaanse vrienden die het hier VEEL en VEEL te VEEL naar hun zin hebben hebben. Opgevoed thuis met de koran, en maar zweren bij hun agressieve sadistische allahtje zien we hier het resultaat van alle opvoeding met de koran: stelen, beroven, moorden, discrimineren, verrachten, bespugen, en ga zo maar door.” · “ Dit getuigd toch maar weer hoe honds brutaal dat volk is. Hier vaalt duidelijk de overheid en de hele linkse kliek er om heen. En dan vinden ze het nog gek ook !dat er steeds meer afkeer ontstaat tegen dat klootjes volk. Nederland verdwijnd langzaam maar zeker naar de afgrond. En dan hoor je ze roepen normen en waarden van uit Den haag. niks normen niks waarden een knal voor je kop kan je krijgen van dat tuig.” · “joden vullen de universiteiten en moslims de gevangenissen” en “voor moslims is het makelijk om te moorden en moeilijker om na te denken”. · “Nou, daar zit je dan als juf en pedagoog tegenover zo’n Marokkaanse tweederangs burger met betweterigheidsbesef” (=gericht tegen een vermeende Marokkaanse jonge vrouw die zogezegd het schoolrapport van haar broertje niet goed keurde). · “Want moslims liegen, bedriegen, stelen en spelen comedie als geen ander volk in de wereld.” · “Godverdomme in mijn stad, Marokkaanse jongens, Turkse jongens, die niet die Turken en niet die Marokkanen beroven, maar u en mij, ouwe vrouwtjes. En de politie? Wat doen ze? GODVERDOMME NIKS!” · “Omdat jullie simpelweg te onbeschaafd zijn om in een meer ontwikkelde samenleving te wonen.” Hier volgt een discussie tussen twee forumleden (die ik voor de duidelijkheid als A en B heb aangeduid): A: “Ik denk dat ik voldoende hier op FF heb laten zien dat tegen de islam ageren kan samengaan met een inhoudelijke argumentatie.” B: "Er is maar één etiek voor het bevechten van terroristen en de dragers van een terroristische ideologie (=moslims): Doodt ze allen Dit betreft alle acteurs. De helpers, de financiers, de Imams, de leraars, ... Stuur ze (terug)naar de Islamterritoria en doe ze daar." A: “lullen helpt niet, slaan veel meer”. B: “Lullen helpt niet meer…….. Aangezien uit polls blijkt dat 40% van de Mohammedanen voorstander is van Sharia (=Volgens een poll die in Engeland werd gehouden). Dus, bovenstaande doelstelling onderschrijven zitten we met een groot probleem. Het enige waar die 40% het niet over eens zijn is het ogenblik waarop de grote zuivering moet beginnen. Dit maakt het probleem niet minder. Met praten en de ene toegeving na de andere doen ga je dit probleem niet oplossen. Het enige wat je bereikt is, als je uiteindelijk onderworpen bent, dat je jezelf op de borst kan kloppen en zeggen dat je een mooi debat gehad hebt. Dit is een oorlog, waarvan wij aan het verkeerde eind van de verklaring zitten. Wij (de Moderne Wereld) geen andere keus hebben dan mee te spelen. Of we willen of niet. Oorlog is: vies, verschrikkelijk, haalt het slechtste in de mens boven. In een oorlog geeft maar één optie: winnen, met alle middelen. Verlies is duizend maal erger.” (=Met moslims valt dus niet te praten. Er moet eerder een oorlog tegen hen verklaard worden.) A: “Hoe heet de religiegebaseerde tegenhanger van genocide? Relicide?” B: “Ik zie in het geheel geen probleem in een relicide van Islam in de Moderne Wereld.” B: “Wij zijn in oorlog met Islam. Deze oorlogsverklaring is er één die zij hebben neergelegd. Extremisten, Wij zijn niet in oorlog met extremisten. Dat is verkeerd woordgebruik. (Ik maak mij er ook schuldig aan) Wij zijn in oorlog met fundamentalisten. Wat wij extremisten noemen zijn niet meer dan Mohammedanen die naar de fundamenten van hun geloof leven. Dat is iets wat ik hun niet kwalijk neem. Wel dat ze het hier doen. (=Er is geen verschil tussen gematigde en extremistische moslims. Ze zijn allemaal één potnat. Daarom moet men hen oorlog verklaren.)” B: "40% van de Mohammedanen vraagt Sharia. Aan Sharia toegeven is het monopolie van geweld door de staat gedeeltelijk naar een andere groep delegeren. Sharia kan niet. Die 40% wordt gemend door minder dan 1%. Neem de 10 à 15 extreemste gevallen, de 40% halveert. In de protesten tegen de deportaties van die 15 man gaan er zich een 100- tal anderen zichtbaar maken. Daar deporteer je ook van wie je kan oppakken. Dit zal maken dat de overblijvende 20% halveert. Misschien komen er nog een keer protesten, met weer een deel deportaties tot gevolg." ............ Zijn er onder de gedeporteerden, die via internet of op een andere manier blijven oproepen tot Sharia, zorg je dat deze ter plaatse geëlimineerd worden. Zonder omstanders tot slachtoffer te maken." (=Deportatie van moslims is één facet van deze oorlogsverklaring. Protesten tegen die deportaties zouden moeten leidden tot meer deportaties of eliminaties). Dezelfde ideologische strekking als hierboven lezen we in de volgende uitingen. Volgens deze forumleden bestaan geen gematigde moslims. Zij zijn allemaal schuldig en ze moeten allemaal gedeporteerd, vernietigd of geëlimineerd worden. Let wel: ook de beheerders en de moderators van de FFI doen mee aan de hetze tegen moslims: - “Dat we moslims proberen duidelijk te maken hoe verdorven hun hersenspoeling wel is en hoe ze misbruikt worden? Dat we niet geloven in "gematigde" moslims omdat die even niet-moslim zijn als de "gematigde" katholiek die niet katholiek is? Of vond je dat we in 1940 de "gematigde" nazi maar hadden moeten laten blijven?” - “Een moslim die de Koran afgezworen heeft, is geen moslim meer.” - “Alle Duitsers zijn medeschuldig verklaard aan de misdaden van het Tritte Reich. Door hun niet-veroordelen van Islamitisch terrorisme dragen Mohammedanen dezelfde morele schuld.” - “U vind Erdogan van Turlkije waarschijnlijk ook een 'gematigd' moslim.” - “Ik zie niet in wat er fout is aan het vernietigen van een gevaarlijke ideologie (Islam) die jou en je samenleving wenst te 'onderwerpen' wat zij onder 'vrede' verstaat.” Naar aanleiding van een link naar een dubieuze en hoogstwaarschijnlijk gekunsteld en gemanipuleerd video (die een forumlid heeft vermeld in een reactie) is te zien hoe mensen op een meest afschuwelijke en gewelddadige manier worden aangepakt door andere vermeende moslim mensen. Net als de hierboven vermelde uitingen (m.n. die van de forumlid B), wordt in deze video uitgelegd dat Moslims allemaal hetzelfde zijn en dat er geen verschil is tussen gematigde of extremistische moslims. Moslims zijn allemaal “beestachtige moordlustige niet-mensen” wezens, is de strekking van deze video. Hier volgen de reacties van een paar forumleden hierop: - “Wil je wat haat- en gewelddragende dings om aan te geven, bekijk dan dit maar eens goed (wat de religie van de wrede zoal uitspookt)...je moet er wel een sterke maag voor hebben om het uit te kijken tot het eind, ik kon het alvast niet. Jij misschien wel, want ik denk dat je een fervent aanhanger ervan bent.” (=Gericht tegen een vermeende moslim forumlid.) - “Het zijn inderdaad de smerigste, walgelijkste dingen die je je maar kan voorstellen .. of beter gezegd, zoiets kán een normaal denkend mens zich niet eens voorstellen, niet eens in je allerergste nachtmerries. Daarbij vergeleken is de film van Wilders een sprookjesfilm, maar het zijn wel feiten, gepleegd door aanhangers van de 'religie van de wrede'! Ik kan er niet naar kijken, niet uitkijken, maar vind dat iedereen het moet weten, vooral diegenen die zo heerlijk op hun roze islam-wolk drijven.” - “bééstachtige moordlustige niet-mensen zijn het! en hoe kan het anders eigenlijk? We hebben toch al die filmpjes gezien hoe die kinderen al van jongsaf aan geïndoctrineerd worden en moorden hen bijgebracht wordt! Dat is voor hen afgestompte totaal liefdeloos grootgebrachte jonge mensen iets wat een boer doet die een kip slacht en zoiets vond ik al verschrikkelijk om te zien! Ik vertel jullie nix nieuws als ik zeg dat wij niets goeds te verwachten hebben van deze fanaten, deze aanhangers vd 'godsdienst vd vrede' (moslims) deze onmensen maken ons dood zonder ook maar een seconde met de ogen te knipperen!” Bron: http://www.dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=13511 Hieronder volgen nog een paar weerzinwekkende racistische en haatdragende uitingen van Ali Sina, de stichter van deze site, voor degene die nog twijfelen aan de racistische en haatzaaiende karakter van deze organisatie: - “Islam is a cult. It is time for mankind to wake up and realize that this cult is a threat to mankind and there can be no co-existence with Muslims.” - “You are Satan worshiper. There is no hope for you. You are destined for hell fire because you are not able to think. You are evil, your prophet was evil and you will go to hell.” - “Donkeys in comparison to Muslims are philosophers. It is just disgusting to know we have to share the air in this planet with such idiot animals called Muslims.” - "Muslims are liars by nature. Muslims are the followers of Satan and they lie instinctively. They blatantly and shamelessly lie the way Muhammad instructed them to do." - Send all the Muslims out of the West. They are all the same. Disgusting is a mild word. - “It is not an insult to say Muslims are not humans" - “Like Adolph Hitler, Barack Obama was born to a communist father who worked as a government employee who had several other children with multiple women.” Zie deze link (http://www.answering-christianity.com/yahya_ahmed/More_foul.htm) voor meer van deze blinde haat jegens moslims. LET WEL: Dit gebeurt allemaal in de 21ste eeuw, en niet 1400 jaar geleden!

  BeantwoordenVerwijderen
 21. waarom moet ik nou denken aan die vrouw die tot haar schouders was ingegraven en doodgestenigd?

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Islamieten hebben zo hun eigen waarheid.
  Als de echte waarheid niet zo fraai is zeggen ze gewoon dat wij het niet begrijpen en dat het heus heel anders ligt.
  Zo zeggen ze ook nog steeds dat Islam 'Vrede' betekent.
  De hele wereld weet wel beter, maar zij houden het vol.
  De bewering dat de islam als enige godsdienst de vrouw rechten heeft gegeven, is ook zo'n grove leugen.
  Ten eerste is het aantoonbaar niet waar en ten tweede is de islam geen godsdienst maar een ideologie en wel een heel kwalijke.
  Verder hebben ze naar mijn mening een heel slechte smaak wat kleding betreft. Je kunt er met goed fatsoen nog geen poetsdoek van maken.

  BeantwoordenVerwijderen
 23. http://borngaming.com/forums/showthread.php?p=1419
  [b]VIAGRA posologie
  [url=http://forums.weboverdrive.com/showthread.php?t=39879]VIAGRA 100mg prix enligne[/url] - vente VIAGRA
  VIAGRA 100mg enligne[/b]
  http://www.mmagame.com/forum/viewtopic.php?t=365
  [b]prix du VIAGRA
  [url=http://www.guebmasters.net/foro/index.php?topic=10.0]ACHAT VIAGRA en ligne[/url] - VIAGRA PHARMACIE
  generic VIAGRA[/b]
  [b]ACHETER VIAGRA 100 mg
  [url=http://forum.fajar.co.id/showthread.php?p=10285]VIAGRA 100mg[/url] - pilule VIAGRA
  VIAGRA 100mg enligne[/b]
  [b]ACHETER VIAGRA EN-LIGNE
  [url=http://forum.vibesparty.com/index.php?topic=133858.0]VIAGRA 100 mg[/url] - ACHAT VIAGRA en ligne
  ACHETER VIAGRA 100 mg[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 24. [url=http://www.acheter-viagra.freehostp.com][img]http://www.viagra-achetez.enjoymeds.biz/achat-cialis.jpg[/img][/url][url=http://www.acheter-viagra.freehostp.com][img]http://www.viagra-achetez.enjoymeds.biz/achat-viagra.jpg[/img][/url][url=http://www.acheter-viagra.freehostp.com][img]http://www.viagra-achetez.enjoymeds.biz/achat-levitra.jpg[/img][/url]
  [b]prix du VIAGRA
  [url=]VIAGRA 100mg enligne[/url] - SILDENAFIL GENERIQUE
  VIAGRA 100mg GENERIQUE enligne[/b]
  http://www.megindo.net/smf/index.php?topic=3391.0
  [b]SILDENAFIL GENERIQUE
  [url=http://hi5.thaihealth.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=174]VIAGRA prix[/url] - VIAGRA to order
  generic VIAGRA[/b]
  [b]VIAGRA 100mg enligne
  [url=http://www.onlineauctiontrader.com/phpBB/viewtopic.php?p=24470&sid=addae1f5fffabea9ad9039aed15066bf]ACHETER VIAGRA 100mg[/url] - prix du VIAGRA
  commande VIAGRA[/b]
  [b]VIAGRA prix
  [url=http://www.jcrt.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=news;action=display;num=1239205767]ACHETER VIAGRA 100 mg[/url] - GENERIQUE du VIAGRA
  VIAGRA PHARMACIE[/b]
  [b]VIAGRA
  ACHAT VIAGRA
  ACHETER VIAGRA
  VIAGRA to order
  VIAGRA EN LIGNE
  EN LIGNE VIAGRA[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 25. [url=http://www.acheter-viagra.freehostp.com][img]http://www.viagra-achetez.enjoymeds.biz/achat-cialis.jpg[/img][/url][url=http://www.acheter-viagra.freehostp.com][img]http://www.viagra-achetez.enjoymeds.biz/achat-viagra.jpg[/img][/url][url=http://www.acheter-viagra.freehostp.com][img]http://www.viagra-achetez.enjoymeds.biz/achat-levitra.jpg[/img][/url]
  [b]cialis pas cher[/b]
  [url=http://www.mmagame.com/forum/viewtopic.php?t=365]En Ligne PHARMACIE[/url] - Tadalafil Achat
  [b]acheter tadalafil[/b]
  http://crhsesaprn.hqforums.com/vp23.html
  [b]Acheter cialis pas cher[/b]
  [url=http://hefeiexpat.com/forum/index.php?topic=383.0]Acheter Cialic[/url] - cialis generique
  [b]cialis vente libre[/b]
  http://www.700musers.com/phpBB2/viewtopic.php?t=588
  [b]achat tadalafil[/b]
  [url=http://www.lookupamerica.com/board/index.php?showtopic=1666]Achat Tadalafil[/url] - ONLINE Acheter Tadalafil 20mg
  [b]acheter cialis[/b]
  [b]CIALIS ACHAT GENERIQUE EN LIGNE[/b]
  [url=http://www.proton-tm.com/board/viewtopic.php?p=1679]cialis[/url] - Achat Sialis
  [b]ACHAT CIALIS GENERIQUE EN LIGNE[/b]
  [b]cialis vente libre[/b]
  [url=http://hellskitchenonline.com/phpBB3/viewtopic.php?f=3&p=28968]Achat Tadalafil 10mg[/url] - ACHAT CIALIS BON MARCHE
  [b]ACHAT CIALIS ENLIGNE[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 26. [url=http://www.acheter-viagra.freehostp.com][img]http://www.viagra-achetez.enjoymeds.biz/achat-cialis.jpg[/img][/url][url=http://www.acheter-viagra.freehostp.com][img]http://www.viagra-achetez.enjoymeds.biz/achat-viagra.jpg[/img][/url][url=http://www.acheter-viagra.freehostp.com][img]http://www.viagra-achetez.enjoymeds.biz/achat-levitra.jpg[/img][/url]
  [b]ACHAT CIALIS EUR 1.15 PAR COMPRIME Sialis Acheter[/b]
  [b]Tadalafil 10mg Achat[/b]
  [url=http://blogalized.com/forum/showthread.php?t=535]commander du cialis[/url] - Tadalafil Acheter
  [b]Tadalafil Acheter[/b]
  http://rpgsupport.com/eve/index.php?topic=18.0
  [b]vente cialis[/b]
  [url=http://pb.pl.ua/forum/index.php?showtopic=194&pid=871&mode=threaded&start=]CIALIS ACHA - ACHAT CIALIS GENERIQUE BON MARCHE
  T GENERIQUE EN LIGNE[/url] - Sialis Acheter
  [b]Achat Tadalafil 20mg[/b]
  http://mitasa.uitm.edu.my/forum/viewtopic.php?f=2&t=68340&start=10
  [b]Tadalafil 20mg Acheter[/b]
  [url=http://obiteljski-forum.com/viewtopic.php?t=59153&view=next&sid=29b5e66eaf72bb89665f7075759f445c]CIALIS ACHA - Tadalafil Achat
  T GENERIQUE EN LIGNE[/url] - achat cialis enligne
  [b]vente cialis[/b]
  [b]ACHAT CIALIS GENERIQUE ENLIGNE[/b]
  [url=http://hotupload.net/showthread.php?p=10817]cialis Acheter[/url] - Achat Sialis
  [b]Acheter cialis pas cher[/b]
  [b]Acheter Tadalafil[/b]
  [url=http://www.d2club-macau.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=87&start=20]acheter tadalafil[/url] - vente cialis
  [b]Sialic[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 27. [url=http://www.xbox360achievements.org/forum/member.php?u=259462]generic mexitil[/url]

  BeantwoordenVerwijderen
 28. [url=http://www.xbox360achievements.org/forum/member.php?u=259462]mexitil online pharmacy[/url]

  BeantwoordenVerwijderen
 29. [url=http://community.bsu.edu/members/buy+online+Viagra.aspx]Viagra no prescription no fees overnigh[/url]

  BeantwoordenVerwijderen
 30. [b]PFIZER VIAGRA BILLIG BESTELLEN VIAGRA[/b]
  http://forum.billiger-telefonieren.de/members/newviagra.html
  [b]FREE VIAGRA VIAGRA REZEPTFREI PREISVERGLECH[/b]
  VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA potenzhilfe REZEPTFREI KAUF VIAGRA
  http://forum.webhostlist.de/forum/members/newviagra.html
  [b]alternativ zu VIAGRA VIAGRA BESTELLEN BILLIG[/b]
  [url=http://www.online-zocker.com/members/viagrabestellen.html]VIAGRA online kaufen[/url] - VIAGRA potenzhilfe
  [b]VIAGRA on line VIAGRA[/b]
  http://www.flooringchat.com/member.php?u=19861
  [b]erection VIAGRA BILLIG VIAGRA[/b]
  [url=http://www.lan4play.de/forum/members/newviagra.html]VIAGRA BILLIG BESTELLEN[/url] - VIAGRA Holland
  [b]VIAGRA Schweiz REZEPTFREI VIAGRA[/b]
  [b]VIAGRA im internet kaufen VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
  http://usedcarstrucks.baybiz.biz/forums/member.php?u=36887
  [b]VIAGRA Apotheke REZEPTFREI BESTELLEN VIAGRA[/b]
  [b]VIAGRA Nederland PREISVERGLECH VIAGRA[/b]
  [url=http://www.ile-maurice.com/forum/members/newviagra.html]BILLIG VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/url] - VIAGRA versand
  [b]VIAGRA® kaufen BILLIG BESTELLEN VIAGRA[/b]
  [b]VIAGRA® kaufen VIAGRA BESTELLEN BILLIG[/b]
  [url=http://www.getsomeskillz.co.uk/forum/member.php?u=1]VIAGRA on line[/url] - VIAGRA fuer frau
  [b]VIAGRA preis PREISVERGLECH VIAGRA BESTELLEN[/b]
  [b]VIAGRA online kaufen VIAGRA[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 31. http://cheap-propecia.testareon.345.pl/oreayorely.html cheap viagra in uk
  http://accutane-i.denadrion.bee.pl/jouerrki.html accutane photo journal
  http://attorney-neuro.ianadeiol.bee.pl/simiea.html augmentin blood thinner
  http://1-cialis.trocot.345.pl/zeforexalith.html 15 cialis 20 mg
  http://decreasing-use.uifers.osa.pl/ddickokendr.html sarafem and wellbutrin taken together
  http://pab-mixing.kaminio.orge.pl/ghthr.html proventil haf
  http://chamber-music.jimmol.bee.pl/wondimyon.html cheap drug generic internet pharmacy ult
  http://decreasing-use.uifers.osa.pl/gerequdan.html effects of robaxin
  http://anafranil-and.telacosta.osa.pl/zesthasuicls.html apri in the colon
  http://40-cost.nyhader.bij.pl/beduiov.html 5 viagra tablets
  http://rebate-form.didil.bij.pl/gothelishex.html buy altace without prescription
  http://side-effects.onasa.orge.pl/fasmususpe.html side effects of lopid
  http://decreasing-use.uifers.osa.pl/sudesor.html robaxin dosage
  http://increase-effecti.melenna.345.pl/pardsa.html cialis attractive brunette levitra ad
  http://norethindrone-in.nyhader.bij.pl/horsedori.html contraceptive implants norplant
  http://clomid-and.finalle.bij.pl/ithentran.html robitussin and clomid
  http://cipro-side.finalle.bij.pl/chisayitang.html clarinex allegra alesse valtrex
  http://does-toprol.denadrion.bee.pl/jefomeaitof.html does zoloft help premature ejaculation
  http://cr-paxil.indigio.orge.pl/aborik.html prednisone half life
  http://autism-treatme.teramissu.345.pl/yingorgori.html avandia black box warning
  http://paxil-and.nyhader.bij.pl/pameange.html paxil and heart failure
  http://tramadol-hydrochl.freesa.bij.pl/tzthenofig.html what does tramadol hcl 50 mg look like
  http://lawsuit-zyban.oriollo.venez.fr/mayarstoult.html zyprexa effect
  http://celexa-max.defenderas.osa.pl/gmomndinddec.html celexa receptor profile
  http://augmentin-es.terraoil.osa.pl/heciredi.html aura soma quintessence set
  http://generics-for.testareon.345.pl/areemisheri.html 24 hour a day asacol
  http://importing-sing.telacosta.osa.pl/ounemme.html dangers of vytorin
  http://dizziness-and.hilefi.ass0.fr/hiacol.html do teenagers abuse elavil
  http://arthritis-cel.defenderas.osa.pl/bshaiss.html aspirin attack heart plavix
  http://condylox-ultram.jimmol.bee.pl/sthenyem.html continuing medil edution lifornia viagra

  [url=http://returnfalseguild.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=89041]actos black box warning[/url]
  [url=http://www.svadbatut.ru/forum/viewtopic.php?p=10556#10556]asacol dosage[/url]
  [url=http://forum.pnijobs.com/viewtopic.php?f=19&t=69355]albuterol sulfate bodybuilding[/url]
  [url=http://netmasr.net/phpBB2/viewtopic.php?p=131974#131974]side effects of anafranil[/url]
  [url=http://www.marksinclair.org/politicalcrack/viewtopic.php?f=14&t=184727]amiloride lithium[/url]
  [url=http://baumforum-nrw.de/viewtopic.php?f=2&t=1598]albuterol sulfate illicit[/url]
  [url=http://destination-image.net/phpbb/viewtopic.php?p=115765#115765]pharmacist role in flu tamiflu[/url]
  [url=http://www.openbiosource.org/OpenBioSource_en/viewtopic.php?f=29&t=41615]strattera and citalapram[/url]
  [url=http://friedmayonnaise.com/smf/index.php?board=2.0]alcoholic and antabuse[/url]
  [url=http://yetc.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=224120]seroquel and pregnancy[/url]

  BeantwoordenVerwijderen
 32. http://forum.webhostlist.de/forum/members/newviagra.html
  [b]VIAGRA Kaufen VIAGRA BESTELLEN BILLIG[/b]
  lhttp://www.ile-maurice.com/forum/members/newviagra.html
  [b]VIAGRA Rezeptfrei VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH[/b]
  VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA alternatives KAUFIN BILLIG VIAGRA ONLINE
  http://www.flooringchat.com/member.php?u=19861
  [b]VIAGRA online kaufen VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH[/b]
  [url=http://www.getsomeskillz.co.uk/forum/member.php?u=13]VIAGRA BESTELLEN BILLIG[/url] - FREE VIAGRA
  [b]VIAGRA Oesterreich VIAGRA BESTELLEN BILLIG[/b]
  [b]VIAGRA rezeptfrei VIAGRA BILLIG REZEPTFREI BESTELLEN[/b]
  [url=http://cafesuoimo.com/member.php?u=8]VIAGRA BESTELLEN BILLIG[/url] - VIAGRA Apotheke
  [b]VIAGRA Oesterreich BILLIG VIAGRA[/b]
  [b]VIAGRA potenzhilfe VIAGRA PREISVERGLECH BILLIG[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 33. [b]VIAGRA Apotheke VIAGRA BESTELLEN[/b]
  http://www.getsomeskillz.co.uk/forum/member.php?u=13
  [b]VIAGRA Schweiz VIAGRA[/b]
  VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA potenzhilfe VIAGRA BILLIG
  http://cafesuoimo.com/member.php?u=8
  [b]VIAGRA Deutschland VIAGRA PREISVERGLECH BILLIG[/b]
  [url=http://www.barroco.comyr.com/member.php?u=3]VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH[/url] - VIAGRA versand
  [b]VIAGRA Holland VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
  [b]VIAGRA Nederland VIAGRA PREISVERGLECH[/b]
  [url=http://www.noise-unltd.com/member.php?u=2 ]VIAGRA BESTELLEN[/url] - VIAGRA on line
  [b]VIAGRA Holland VIAGRA PREISVERGLECH REZEPTFREI[/b]
  [b]VIAGRA Apotheke VIAGRA BILLIG BESTELLEN[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 34. [b]VIAGRA Rezeptfrei VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH[/b]
  http://www.doggingforum.org/members/newviagra.html
  [b]VIAGRA alternatives BILLIG BESTELLEN VIAGRA[/b]
  VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA Austria REZEPTFREI VIAGRA BESTELLEN
  http://www.claninabox.net/viewtopic.php?f=2&t=498
  [b]VIAGRA information PREISVERGLECH VIAGRA REZEPTFREI[/b]
  [url=http://www.postyouradforfree.com/showthread.php?p=313013]VIAGRA[/url] - VIAGRA bestellen
  [b]VIAGRA ohne rezept BESTELLEN BILLIG VIAGRA[/b]
  [b]alternativ zu VIAGRA VIAGRA BESTELLEN PREISVERGLECH[/b]
  [url=http://www.pilotmagazin.ro/forum_nou/viewtopic.php?f=2&t=6847]VIAGRA Germany[/url] - VIAGRA bestellen
  [b]PFIZER VIAGRA VIAGRA BESTELLEN[/b]
  [b]VIAGRA information REZEPTFREI BESTELLEN VIAGRA[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 35. big latina lesbians asian model lesbians black lesbian young teens nude indian lesbian housewives incredibles lesbians lesbian bed depth 100 greatest lesbian movies

  BeantwoordenVerwijderen
 36. http://www.djmal.net/thaspot/members/viagrakaufend
  [b]VIAGRA preis BESTELLEN BILLIG VIAGRA[/b]
  http://www.serataanime.it/forum2/member.php?u=336
  [b]VIAGRA Schweiz VIAGRA[/b]
  VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA im internet kaufen VIAGRA OHNE REZEPT
  http://www.stupidhomework.com/homework/members/viagrakaufend-8505.html
  [b]VIAGRA Nederland VIAGRA[/b]
  [url=http://www.einvestorhelp.com/member.php?u=37776]BILLIG VIAGRA[/url] - VIAGRA Nederland
  [b]VIAGRA Rezeptfrei BILLIG VIAGRA BESTELLEN[/b]
  [b]VIAGRA Germany VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
  [url=http://www.zonatuning.com/members/viagrakaufend]online bestellen[/url] - VIAGRA online kaufen
  [b]VIAGRA bestellen VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH[/b]
  [b]VIAGRA rezeptfrei BILLIG VIAGRA REZEPTFREI BESTELLEN[/b]
  [b]VIAGRA® kaufen
  VIAGRA Deutschland
  VIAGRA online kaufen
  VIAGRA on line
  VIAGRA alternativ
  VIAGRA rezeptfrei
  VIAGRA Kaufen
  VIAGRA Apotheke[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 37. http://www.djmal.net/thaspot/members/viagrakaufend
  [b]VIAGRA on line VIAGRA REZEPTFREI[/b]
  http://www.serataanime.it/forum2/member.php?u=336
  [b]VIAGRA Rezeptfrei VIAGRA BILLIG[/b]
  VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA Kaufen BILLIG Viagra im Internet Kaufen
  http://www.barroco.comyr.com/member.php?u=3
  [b]VIAGRA online kaufen VIAGRA BILLIG[/b]
  [url=http://www.einvestorhelp.com/member.php?u=37776]VIAGRA im internet kaufen[/url] - VIAGRA Suisse
  [b]VIAGRA ohne rezept VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
  [b]VIAGRA Nederland VIAGRA PREISVERGLECH BILLIG[/b]
  [url=http://www.zonatuning.com/members/viagrakaufend]VIAGRA preis[/url] - VIAGRA Suisse
  [b]VIAGRA Deutschland VIAGRA BILLIG PREISVERGLECH[/b]
  [b]VIAGRA online BESTELLEN BILLIG VIAGRA REZEPTFREI BESTELLEN[/b]
  [b]VIAGRA® kaufen
  VIAGRA Deutschland
  VIAGRA online kaufen
  VIAGRA on line
  VIAGRA alternativ
  VIAGRA rezeptfrei
  VIAGRA Kaufen
  VIAGRA Apotheke[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 38. [url=http://rastimores.net/][img]http://akreoplastoes.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
  [b]microsoft original software, [url=http://akreoplastoes.net/]free software to sell[/url]
  [url=http://akreoplastoes.net/][/url] coreldraw jobs in scottsdale az buy software products
  Pro 8 Mac [url=http://rastimores.net/]office 2003 crack[/url] buy linux software
  [url=http://akreoplastoes.net/]discounts on software[/url] pixelmator or photoshop elements for mac
  [url=http://rastimores.net/]nero 9 stops working in vista[/url] coreldraw old version download
  kaspersky security software [url=http://rastimores.net/]nero free[/url][/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 39. [url=http://akreoplastoes.net/][img]http://akreoplastoes.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
  [b]software for buying and selling, [url=http://akreoplastoes.net/]acdsee 6.0 licence number[/url]
  [url=http://akreoplastoes.net/][/url] exan academic software purchase of softwares
  Advanced Mac FileMaker [url=http://akreoplastoes.net/]adobe photoshop cs3 torrent[/url] kaspersky review
  [url=http://akreoplastoes.net/]adobe photoshop cs4 64 bit torrents[/url] free nero software
  [url=http://rastimores.net/]oem software hardware[/url] make or buy software
  windows vista cd key [url=http://akreoplastoes.net/]quarkxpress 4, torrents[/url][/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 40. miley cyrus nude [url=http://www.ipetitions.com/petition/mileycyrus]miley cyrus nude[/url] paris hilton nude [url=http://www.ipetitions.com/petition/parishilt]paris hilton nude[/url] kim kardashian nude [url=http://www.ipetitions.com/petition/kimkardashian45]kim kardashian nude[/url] kim kardashian nude [url=http://www.ipetitions.com/petition/celebst]kim kardashian nude[/url]

  BeantwoordenVerwijderen
 41. http://www.insubuy.com/forum/member.php?u=125026
  [b]CIALIS KAUFEN EUR 1.10 pro pille >>> Jetzt Kaufen! <<< REZEPTFREI CIALIS KAUF CIALIS online kaufen[/b]
  [b]CIALIS KAUFEN CIALIS OHNE REZEPT KAUFEN CIALIS Oesterreich[/b]
  http://www.ewheatgrass.com/wheatgrassjuice/members/cialiskaufen.html
  Tadalafil, angeboten unter dem Namen Cialis, ist eine neue Gruppe von Medikationen, welche adaquate sexuelle Stimulation erlaubt, die Blutgefa?e des Penis entspannt und der Erektion hilft. Die empfohlene Dosis von Tadalafil betragt 20mg.
  Cialis ist das einzige Medikament, welches nicht nur schnell wirkt (wirkt in 30 Minuten) sondern auch bis zu 36 Stunden effektiv bleibt, das Ihnen ermoglicht den richtigen Moment fur Sie und ihren Partner zu wahlen. Sie konnen Cialis am Morgen einnehmen und Sie sind bereit fur den richtigen Moment wahrend des Tages, Abends oder auch wahrend des nachsten Tages. Millionen Manner wurden von der effektiven Wirkung in Milde und von der gema?igten oder harten erektile Dysfunktion von Cialis uberzeugt.
  [url=http://www.moddedmustangs.com/forums/members/cialiskaufen.html]CIALIS BILLIG[/url] - Preiswerter CIALIS
  [b]CIALIS KAUFEN CIALIS BILLIG KAUFEN PFIZER CIALIS[/b]
  [url=http://www.uhaveaudio.com/forums/member.php?u=185]Preiswertester CIALIS[/url] - CIALIS KAUFEN
  [b]CIALIS KAUFEN ONLINE KAUF CIALIS CIALIS online bestellen[/b]
  [url=http://www.forexindo.com/forum/members/cialiskaufen.html]CIALIS im Internet Kaufen[/url] - ONLINE KAUF CIALIS
  [b]CIALIS KAUFEN KAUFIN BILLIG CIALIS ONLINE CIALIS rezeptfrei[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 42. [b]singulair diarrhea
  [/b]
  artane used for psychosis
  edinburg large pack on hare trial
  asacol 100 mg twice a day
  taking anaprox with amoxicillin
  prostititis proscar
  how long until arimidex takes effect
  subaction showcomments propecia start from older
  seroquel lawsuit
  connecticut accutane attorneys
  advair diskus and walgreens
  effexor antidepressant side effects
  generic viagra drugs order brand pill
  altocor 60 mg
  accupril medicine
  antabuse side effects
  advair how to work the diskus
  how to withdraw from arava
  allegra d extended release tablet
  the prescription toprol used for
  compounding aristocort tablets
  ultram er 100mg
  naproxen vs asacol
  singulair side-effects
  pet meds lasix 40mg
  aceon side effects
  arava and migranes
  my dog ate aleve
  premarin without prescription
  singulair and hydroxyzine together
  levitra lawyers

  [url=http://cialis-tadalafil.bueaga.bij.pl/ftonsil.html] com cialis [/url]
  [url=http://erfahrungen-sila.pirinka.osa.pl/yizitinviean.html] sinequan and weight gain [/url]
  [url=http://levitra-cialis.pirinka.osa.pl/itofeas.html] viagra shelf life [/url]
  [url=http://zoloft-and.lamazerro.345.pl/celais.html] paxil cr cymbalta interaction [/url]
  [url=http://pro-air.pirinka.osa.pl/qugosllfofat.html] advair diskus conversion to advair hfa [/url]
  [url=http://phenelzine-kemad.kaliziare.name/pactondreral.html] lamisil cost [/url]
  [url=http://printable-free.frodiog.info/cunsh.html] how to get generic brand viagra [/url]
  [url=http://actor-prono.bueaga.bij.pl/imesenteed.html] evista side effects high blood pressure [/url]
  [url=http://mevacor-or.aragornik.com/ofoaikhec.html] what is micardis [/url]
  [url=http://prednisone-a.andanterra.orge.pl/plsesl.html] divide strattera capsules [/url]
  [url=http://triglyceride.andanterra.orge.pl/nesitwisos.html] lopressor has weak anti-hypertensive [/url]
  [url=http://cialis-tadalafil.bueaga.bij.pl/xichithect.html] cialis riteaid [/url]
  [url=http://evista-cole.aragornik.com/choweteu.html] buy evista online dream pharmaceutical [/url]
  [url=http://viagra-ireland.kaliziare.name/herawefrc.html] foreign pharmacy viagra [/url]
  [url=http://glucophage-and.pirinka.osa.pl/eshenddo.html] buying ultram no prescription [/url]

  tamiflu history
  georgia accutane attorneys
  advair singulair lawsuit san francisco
  generic soma
  lok adalat
  artane
  clomid from canada
  time to get over effexor withdrawal
  how to get propecia
  does periactin cause weight gain
  levitra without a prescription
  expired allegra d
  cymbalta side effects
  8 day trial pack
  celexa and lexapro
  what is amoxil used for
  apri kasindi
  the active ingredients in advair diskus
  compounding soft cialis
  flagyl s exipients

  http://acne-accutane.frodiog.info/index.html isotretinoin accutane
  viagra pills
  [url=http://tramadol-hcl.andanterra.orge.pl/index.html]tramadol prescribing informatino[/url]
  edinburgh viagra search charles linskaill
  http://clomid-light.faramirik.net/index.html clomid sample
  mevacor package insert
  http://prograf-blindnes.kaliziare.name/index.html prograf by
  [url=http://6-mp.bueaga.bij.pl/index.html]6 np and asacol[/url]
  http://abilify.andanterra.orge.pl/index.html abilify uspi
  http://interaction-paxi.metlama.bee.pl/map.html |interact etodolac lipitor paxil

  nexium testimony
  apri tablet 28 day
  pro air albuterol sulfate
  free cialis
  ultram 50mg
  zithromax dosing
  accupril potassium
  dosage of anafranil
  quick forum readtopic propecia none generated
  aldactone and hair loss

  BeantwoordenVerwijderen
 43. http://www.mensstyleforum.com/viewtopic.php?f=3&t=3042
  [b]CIALIS KAUFEN EUR 1.10 pro pille >>> Jetzt Kaufen! <<< CIALIS REZEPTFREI KAUFEN CIALIS online bestellen[/b]
  [b]CIALIS KAUFEN CIALIS Online Kaufen alternativ zu CIALIS[/b]
  http://www.americanredhots.com/index.php?topic=702.0
  [u][b]CIALIS ONLINE KAUFEN OHNE REZEPT[/b][/u]
  [url=http://rainedrop.com/community/viewtopic.php?f=2&t=126]KAUFIN BILLIG CIALIS ONLINE[/url] - KAUFEN REZEPTFREI CIALIS
  [b]CIALIS KAUFEN CIALIS KAUFEN OHNE REZEPT CIALIS Suisse[/b]
  [url=http://www.colleges.ch/curriculum-vitae-f7/kaufen-cialis-eur-1-15-pro-pille-cialis-bestellen-rezeptfrei-t597.html]CIALIS REZEPTFREI KAUF[/url] - REZEPTFREI CIALIS BESTELLEN
  [b]CIALIS KAUFEN REZEPTFREI KAUFEN CIALIS CIALIS alternatives[/b]
  [url=http://www.clinicdiy.com/netclinic/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=]CIALIS KAUFEN[/url] - ONLINE CIALIS KAUF
  [b]CIALIS KAUFEN CIALIS REZEPTFREI KAUF CIALIS im internet kaufen[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 44. http://www.mensstyleforum.com/viewtopic.php?f=3&t=3042
  [b]CIALIS KAUFEN EUR 1.10 pro pille >>> Jetzt Kaufen! <<< CIALIS OHNE REZEPT KAUFEN PFIZER CIALIS[/b]
  [b]CIALIS KAUFEN KAUF CIALIS ONLINE CIALIS Austria[/b]
  http://www.americanredhots.com/index.php?topic=702.0
  [u][b]CIALIS ONLINE KAUFEN OHNE REZEPT[/b][/u]
  [url=http://rainedrop.com/community/viewtopic.php?f=2&t=126]CIALIS REZEPTFREI KAUFEN[/url] - CIALIS KAUFEN
  [b]CIALIS KAUFEN CIALIS REZEPTFREI KAUFEN CIALIS im internet kaufen[/b]
  [url=http://www.colleges.ch/curriculum-vitae-f7/kaufen-cialis-eur-1-15-pro-pille-cialis-bestellen-rezeptfrei-t597.html]CIALIS im Internet BESTELLEN[/url] - CIALIS Online Bestellen
  [b]CIALIS KAUFEN CIALIS im Internet Kaufen BILLIG CIALIS online kaufen[/b]
  [url=http://www.clinicdiy.com/netclinic/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=]Kaufen CIALIS in Deutschland[/url] - CIALIS BILLIG KAUFEN
  [b]CIALIS KAUFEN CIALIS Rezeptfrei CIALIS information[/b]

  BeantwoordenVerwijderen
 45. In harry's sustenance, at some time, our inner throw goes out. It is then burst into zeal beside an contend with with another human being. We should all be glad for those people who rekindle the inner inspiration

  BeantwoordenVerwijderen
 46. canton subaru service dotson chevrolet used car in somerset smart americans 189 saab 9000 cd

  BeantwoordenVerwijderen
 47. Het verkrijgen van een geldige lening tegen slechts 2% rente is altijd een groot probleem geweest voor klanten met financiële behoeften. De kwestie van leningen en onderpand is iets waar klanten zich altijd zorgen over maken bij het zoeken naar krediet van een geldige geldschieter. Maar CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM maakte een verschil in de kredietsector. wij verstrekken leningen tegen een rentevoet van slechts 2% in het bereik van 5.000,00 euro tot 100.000.000,00 euro. Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn

  Onze leningdiensten omvatten: -
  * Investeerdersleningen .......
  * Schuldconsolidatie ......
  * Estate / Housing Establisment-leningen ........
  * Zakelijke leningen ......
  * Persoonlijke leningen ........
  * Internationale leningen ... .....
  * Vakantie / Vakantieleningen ............
  * Studiefinanciering. ... ....
  * Auto- of autoleningen
  * Kerstmis en Nieuwjaar leningen

  Onze leningen zijn 100% authentiek en gegarandeerd. Het enige wat u hoeft te doen is ons te laten weten wat u wilt, en wij zullen uw droom waarmaken. CROWN TRUST FINANCIAL LOAN FIRM zegt JA als uw banken NEE zegt. Tot slot financieren we een kleinschalig kredietkantoor, intermediairs, kleine financiële instellingen. We hebben onbeperkt kapitaal.
  De terugbetaling van de lening begint 1 (een) jaar nadat de lening is ontvangen en de aflossingsperiode loopt van 5 tot 50 jaar.

  VOOR ONMIDDELLIJKE REACTIE EN VERWERKING VAN UW LENINGTOEPASSING BINNEN TWEE WERKDAGEN,
  Neem vandaag nog rechtstreeks contact met ons op via: crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com

  Neem contact met ons op met de volgende informatie:

  Voor-en achternaam: ____________________________
  Het bedrag dat nodig is als een lening: ________________
  Leningduur: _________________________
  Het doel van de lening: ______________________
  Geboortedatum: ___________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: __________________________
  Contact adres: _______________________
  Stad postcode: __________________________
  Land: _______________________________
  Beroep: ____________________________
  Mobiele telefoon: __________________________

  Stuur uw verzoek om een ​​onmiddellijk antwoord op:
  crowntrustfinancialloanfirm@gmail.com
  BEDANKT,
  Hoogachtend, JEFFREY FRANK

  BeantwoordenVerwijderen
 48. We hebben dringend behoefte aan orgeldonoren, nierdonoren, vrouwelijke eieren, nierdonoren Bedrag: $ 500.000,00 dollar
  Aantal vrouwelijke eieren: $ 500.000,00 dollar
  WHATSAP: +91 91082 56518
  E-mail: ( customercareunitplc@gmail.com )
  Deel dit bericht alstublieft.


  We are urgently in need of Organs Donors, Kidney donors,Female Eggs,Kidney donors Amount: $500.000.00 Dollars
  Female Eggs Amount: $500,000.00 Dollars
  WHATSAP: +91 91082 56518
  Email: : customercareunitplc@gmail.com
  Please share this post.

  BeantwoordenVerwijderen