Aankondiging lezing "Vrijheid van leven; Vrijheid van sterven"


Op zaterdag 13 juni, om 14.00 uur, in Theater De Vest, Canadaplein 2, 1811 KE te Alkmaar onderstaande Lezing met Discussie:

Lezing: Dr. Anton van Hooff over: "Vrijheid van leven; Vrijheid van sterven"


Context
Binnenkort staat de Stichting Vrijwillig Leven en haar voorzitter Gerard Schellekens voor de Almelose rechter omdat hij hulp zou hebben geboden bij de zelfdoding van een 80-jarige vrouw die uitdrukkelijk de doodswens had uitgesproken.

Hulp bij zelfdoding strafbaar - niet passend in deze tijd

Waarom mag men niet tenzij men arts is - onzelfzuchtig - assistentie verlenen als iemand weloverwogen op waardige wijze het leven wil beëindigen? Het artikel 294, lid 2 van het Wetboek van Strafrecht stelt dat zulke hulp strafbaar is. Anton van Hooff zal betogen dat dit artikel eigenlijk niet past in onze wetgeving, die verder de geest van de Verlichting ademt, en (gepoogde) zelfmoord niet strafbaar stelt.

Zelfmoord een hatelijk, christelijk begrip?
Een duik in de oude geschiedenis maakt duidelijk hoe christelijk de idee van zelfmoord is: een einde aan het eigen leven maken was zondigen tegen het gebod 'Gij zult niet doden'. Het hatelijke woord en het concept waren Grieken en Romeinen vreemd. Grieken en Romeinen spraken van 'gewilde dood', mors voluntaria. Artsen en anderen konden zonder probleem worden ingehuurd als uitvoerders van de wil van degenen die besloten had het leven te beëindigen. Dit antieke model, dat uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht van het individu, is actueel in de voortgaande discussie over de vrijheid van sterven.

Klassiek historicus dr. Anton J.L. van Hooff was dertig jaar lang universitair hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen. Hij heeft vele malen de betekenis van de antieke benadering voor onze tijd in columns en krantenartikelen gedemonstreerd. Momenteel is dr van Hooff voorzitter van Vereniging de Vrije Gedachte.

Discussie:
Het betreft hier een controversieel onderwerp. Daarom krijgt U geheel en al in Vrijdenkers-traditie na de lezing gelegenheid uw mening te geven en te discussiëren met anderen, die het met U eens zijn....of niet !

Frans van Dongen
Vereniging de Vrije Gedachte
Atheïstische Beweging

1 opmerking:

  1. Lees hierbij ook: Hoezo gaat morele plicht voor wet? door Amanda Kluveld in De Volkskrant, 29.5.2009.

    Hoezo gaat morele plicht voor wet?

    BeantwoordenVerwijderen