Korankennis?

Vraag_top_1

Waar ik benieuwd naar ben is hoe het eigenlijk gesteld is, gemiddeld genomen, met koran-kennis onder zich moslim noemenden. Ik houd het voor mogelijk dat velen die zich moslim noemen zich misschien wel verbonden voelen met moslims als groep en dat gevoel van verbondenheid cultiveren door in wat uiterlijkheden mee te gaan, maar intussen eigenlijk van toeten noch blazen weten, en zeker niet veel koranteksten kennen, laat staan weten hoe die moeten worden opgevat.

Zo ongeveer ligt het bij vele zich christenen noemenden, zo is mij al lang geleden opgevallen. Wie meent dat geregelde kerkgang, op catechesatie zijn geweest of gedoopt zijn, noem maar op, een garantie vormen voor superieure bijbelkennis, vergist zich vaak deerlijk. Die bijbel is natuurlijk ook een dik boek met veel tekst, waarvan veel moeilijk te doorgronden tekst, veel tegenstrijdigheden zelfs. Een gemiddeld intellect slaat dat allemaal zo makkelijk niet op. Dus waar die gelovigheid van met wat minder intellect bedeelde christenen precies uit bestaat, gedegen bijbelkennis zal er meestal geen onderdeel van zijn. En ik neem aan dat het zelfde opgaat voor de moslims die niet zo ruim met intellect zijn bedeeld. Want ook die koran is, ofschoon een beetje minder dik dan de bijbel, toch ook een tamelijk dik boek, geschreven in moeilijke taal en -anders dan de bijbel- niet voortdurend hertaald met het oog op betere begrijpelijkheid voor het gewone volk.

Moslim zijn en kennis hebben van de koran zijn twee dingen, zoals christen zijn en kennis van de bijbel hebben ook twee dingen zijn.

Aan de andere kant is er toch wel een rijtje bekende bijbelgezegden te maken waar de meeste christenen weet van hebben. Zo moet het dan waarschijnlijk ook bij moslims en hun koran zijn. Wat mij zou interesseren is wat dat rijtje koranteksten voor moslims is en of die afschuwelijke tot moord en doodslag van andersgelovigen oproepende teksten van dat rijtje deel uit maken. Als dat zo zou zijn dan zou het bij moslims toch een beetje anders liggen dan bij christenen, want bij mijn weten hebben veruit de meeste christenen, de doorsnee onnozele christenen, echt geen idee van wat hun bijbel zo hier en daar aan teksten bevat waarin gewelddadigheid wordt verheerlijkt. Allemaal weten ze dat je iemand die je op de ene wang slaat de andere wang moet toekeren; maar van al die smeuïge gewelddadigheid waar het Oude Testament vol van staat, daar hebben ze óf nooit van gehoord, óf ze menen goed begrepen te hebben dat die met een korrel zout moeten worden genomen.

Kees Rudolf

39 opmerkingen:

 1. Achter die term "hertalen" gaat meer schuil dan uit dit stukje naar voren komt. Zo blijken er (culturele) mohammedanen te bestaan die de Koran zouden "kennen" maar die er alleen in het Arabisch kennis van heeft genomen terwijl men de Arabische taal niet beheerst. Ze kennen dus goed beschouwd alleen de klank van de Koran. Letterlijk!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Naar aanleiding van de nieuwe bijbelvertaling in 2004 heeft Trouw een boekje laten verschijnen (Dossier 34) waarin resultaten worden vermeld naar het bijbelgebruik door verschillende stromingen. Op blz. 174 is te lezen dat van de protestanten 79% het laatste jaar in de bijbel heeft gelezen, rooms-katholieken 33% hetzelfde percentage als bij aanhangers van oosterse godsdiensten en new age, christenen zonder kerkelijke binding 21% en moslims 0%. Bij humanisten wordt geen percentage genoemd; van deze groep heeft wel ruim 60% een bijbel in huis. Opvallend aan deze tabel is de volkomen desinteresse van moslims voor andere godsdiensten. In hoeverre moslims hun eigen koran kennen daarover zijn mij geen gegevens bekend. Ik vermoed dat deze kennis zeer beperkt zal zijn en in het algemeen niet verder zal gaan dan het kunnen citeren van de openingssoera. De diverse stromingen in de islam publiceren wel boekjes met de grondbeginselen van de islam. De opzet is vergelijkbaar met het katechismussysteem bij de katholieken en protestanten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Naar aanleiding van de nieuwe bijbelvertaling in 2004 heeft Trouw een boekje laten verschijnen (Dossier 34) waarin resultaten worden vermeld naar het bijbelgebruik door verschillende stromingen. Op blz. 174 is te lezen dat van de protestanten 79% het laatste jaar in de bijbel heeft gelezen, rooms-katholieken 33% hetzelfde percentage als bij aanhangers van oosterse godsdiensten en new age, christenen zonder kerkelijke binding 21% en moslims 0%. Bij humanisten wordt geen percentage genoemd; van deze groep heeft wel ruim 60% een bijbel in huis. Opvallend aan deze tabel is de volkomen desinteresse van moslims voor andere godsdiensten. In hoeverre moslims hun eigen koran kennen daarover zijn mij geen gegevens bekend. Ik vermoed dat deze kennis zeer beperkt zal zijn en in het algemeen niet verder zal gaan dan het kunnen citeren van de openingssoera. De diverse stromingen in de islam publiceren wel boekjes met de grondbeginselen van de islam. De opzet is vergelijkbaar met het katechismussysteem bij de katholieken en protestanten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Ik houd het voor mogelijk dat velen die zich moslim noemen zich misschien wel verbonden voelen met moslims als groep en dat gevoel van verbondenheid cultiveren door in wat uiterlijkheden mee te gaan,"

  Welke uiterlijkheden bedoelt Kees Rudolf hier?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Het specifieke en tijdelijke geweld als straf of boete voor een daad of handeling in de Bijbel is werkelijk onvergelijkbaar met het algemeen, universele en eeuwige geweld ter verovering en onderwerping van geloven, groepen en rassen "till all conquered"
  Daarom is de Koran ook anders dan de bijbel en eigenlijk meer een militair/racistisch werkje.
  Laten we dus maar hopen dat moslims weinig kennis van dit boek hebben, althans er selectief uit putten.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Moslim word je gewoon door geboren te worden. Bij moslimouders wel te verstaan.
  Het 'zinnetje' uitspreken is de andere manier om moslim te worden, voor hen die zich 'bekeren'.
  Moslim zijn betekent voor het jongetje besneden worden (bekeerde mannen moeten het ook laten doen) en zich houden aan leefregels zoals ramadan, geen alcohol, Mekka.
  Korankennis is afhankelijk van het onderwijs hierin. Moskee-gang is niet verplicht. Voor vrouwen is minder toegang tot kennisvergaring. Kennisoverdracht is voor een groot deel mondeling en inherent hieraan, subjectief.
  Wanneer iemand zich niet houdt aan de voorschriften, wordt hem dit door de gang naar Mekka vergeven en kan hij met een schone lei beginnen.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het probleem van de moslim die selectief put uit de Boeken van de islam (Koran, Hadith, Sharia, korancommentaren) is dat hem dit alleen mogelijk is zolang het de Ulema (de wetgeleerden, de ware machthebbers in de islam) ontbreekt aan de macht hem tot de orde te roepen, hem te dwingen zich te houden aan het complete verhaal. Zo iemand als Tofik Dibi beweert graag dat hij zijn eigen islam samenstelt. Dat kan alleen zolang de Ulema hem dat toestaan. In de huidige omstandigheden is Dibi nuttig voor de Ulema, zodra de Ulema aan macht winnen wordt hij of gedood en als dat niet kan uitgestoten of moet zich conformeren. Dibi weet dat waarschijnlijk zelf ook wel maar haat het Westen, dat hem gevoed, vertroeteld en verzorgd heeft zo diep dat hij aan dit gegeven vrolijk voorbij gaat. Herinner u zijn optreden op P&W jegens Hans Jansen: glashard liegen dat hij zelf bepaalt wat de islam is. Nergens op aarde waar de islam de macht heeft wordt dat toegestaan. Maar Dibi zegt het en oogst er lof mee. 'Weldenkend' Nederland wil zo graag dat het waar is dat de islam eigen interpretatie toestaat dat zij de ogen sluit voor de evidente werkelijkheid. Burgemeester Cohen presteert het zelfs te beweren dat de islam kan voorzien in een moreel tekort dat in het Westen zou heersen. Dezelfde Cohen beweert ook onbezorgd "ik weet helemaal niet zoveel van dat geloof maar als ik Aboutaleb of Marcouch spreek maken zij mij duidelijk dat het allemaal zo'n beetje om hetzelfde draait als bij de andere grote geloven". Een burgemeester die dagelijks kan zien wat de islam te bieden heeft meent kennelijk dat het helemaal niet nodig is dat hij op de hoogte is van "dat geloof". Natuurlijk weet hij beter, net als Dibi maar de ogen sluiten is zoveel aantrekkelijker dan de problemen serieus te nemen. Wouter Bos verschijnt bijna dagelijks op een foto omringd door hoofddoekjes. Zo leuk! Dat de zusters van deze meisjes in islamitische landen worden gegeseld als zij het wagen hun hoofddoekje af te doen heeft de meisjes noch Bos kennelijk bereikt. Zeer triest.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat Roelf-Jan hierboven zegt is essentieel.
  Islam = sharia.
  Sharia-in-actie = Ulema.
  Ulema in actie = fatwa's.

  Als de ulema, het netwerk van baardmannen, eenmaal de macht heeft, is het uit met alle vrijheid. Gewone islamgelovigen weten in de praktijk inderdaad meestal weinig van de sharia. Ze zijn totaal afhankelijk van wat de "ulema" zegt. Bij elk gerezen "geloofsprobleem" ( en in de islam valt álles onder het geloof!) wordt dat aan een of andere oelewappa van de "ulema" voorgelegd. Die vertelt dan in een "fatwa" (beslissing) hoe het moet. Dat is altijd overeenkomstig de orthodoxie. Daarom kan er ook nooit iets veranderen in de islam, hoe weinig de gewone gelovigen ook weten van het geloof. De netwerken der baardmannen zijn zéér efficiënt!

  Elke vooruitgang of verandering is in 14 eeuwen islam dan ook uitgebleven. Het is een stinkende poel van stilstaand water. De intellectuele prestaties die door vertegenwoordigers van door de islam veroverde en onderdrukte volken werden gedaan, worden niettemin nog al eens als “islamitisch” voorgesteld. Dat gebeurt vooral voor de twee periodes waarin de “ulema” zijn verstikkende deken nog niet totalitair over de nieuw veroverde gebieden had gelegd. Dus over de eerste vier eeuwen van de islam (de 8e tot de 11e eeuw) en de begintijd van het Ottomaanse Rijk (13e -14e eeuw). Voor de rest van de tijd is het ook voor de apologeten van de islam duidelijk dat er geen enkele bloei of ontwikkeling is. Zo gauw als de ulema hun web hebben gesponnen, is het uit met elke vreugde en vooruitgang.

  Hier in Nederland zie je de macht van de oelewappa’s al groeien. Vanuit de moskeeën wordt voortdurend druk uitgeoefend op de gelovigen. In de grote steden zijn wijken waar, zoals ingewijden weten, puur angst voor de “salafisten” heerst onder de gewone moslimbevolking. Dat is niks anders dan de “ulema” die bouwt aan zijn terreur-netwerk . En wij subsidiëren dat gewoon.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Misschien ben ik niet duidelijk genoeg in bovenstaande posting over de eerste eeuwen van de islam ueberhaupt en van het Ottomaanse Rijk in het bijzonder. De intellectuele prestaties die daar geleverd worden, komen tot stand ONDANKS de islam en dankzij "resten" van de oorspronkelijke cultuur, met name de Christelijke en "heidens-klassieke". Als de ""ulema" en dus de "echte islam" daar eenmaal zijn tentakels overal heeft, is het uit met de pret.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ter aanvulling:

  Arabist Hans Jansen, bijzonder hoogleraar voor 'het hedendaags islamitisch denken' in Utrecht, is niet te spreken over het initiatief van Ter Borg, noemt het zelfs 'huiveringwekkend'. "Dé grote fout die zij maakt, is dat zij denkt dat moslims de Koran bekijken zoals christenen de Bijbel bekijken. Het gaat moslims er helemaal niet om of iets wel of niet in de Koran staat, maar om wat de islam voorschrijft. Naast de Koran zijn er nog vier groepen heilige boeken van belang voor moslims: de hadith (verhalen over het leven van Mohammed), de sharia (wetgeving), de fatwaverzamelingen en de korancommentaren. Daar kun je een bibliotheek mee vullen. Imams weten de juiste interpretaties. Volgens de sharia moet homo’s van een bergheuvel worden afgegooid, wat vroeger gelijk stond aan de doodstraf. En volgens de hadith moeten overspeligen wel degelijk gestenigd worden. Wilders vertelt dus niets verkeerds als hij zegt dat volgens de islam overspelige vrouwen moeten worden gestenigd. Iedereen weet toch ook dat dat gebeurt."

  Dit boek kan schade berokkenen, het kan christenen 'onzeker maken over hun godsdienst', verwacht Jansen. "Moslims gaan zich doodlachen om dit boek. De tranen biggelen over hun wangen van het lachen, omdat het zoveel christenen zal bevestigen in hun onzekerheid en verwarring over hun geloof. Er zijn zoveel mensen die denken dat alle godsdiensten gelijk zijn, terwijl deze twee godsdiensten heel verschillend zijn. Daarom lopen die zogenaamde overeenkomstige verhalen steeds anders af."

  Voor een beter begrip tussen moslims en christenen moet je 'het helemaal niet hebben over religie', vindt de arabist. "Zeker als zakenman niet. Beter omgaan met elkaar moet zich uiten in praktische zaken. Hoe concreter, hoe beter. Geen dogmatische theologische kwesties over profeten en heilige boeken, maar gewone dagelijkse dingen zoals een goede buur zijn."

  Bron:

  Trouw: 'Bijbel is nog erger dan Koran'

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het belangrijkste probleem van de islam is dat binnen de islam geen kritiek en uitingen van andersdenkenden worden toegestaan. Het meest liberale wat moslims te bieden hebben is tegen de andersdenkende of afvallige te zeggen, je mag dat vinden, maar houd je mond. Tja en zo wordt dat intolerante geloof nooit bekritiseerd. Het zou een zegen voor de mensheid zijn als die oude tegenstrijdige en vaak intolerante hopeloos gedateerde boeken vol met macho stammencultuur, zoals koran, bijbel en torah eens volledig terzijde worden gelegd en de mensheid zich bezighoudt met wijsheid en kennis.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het commentaar van Hans Jansen hierboven kan enigszins verwarrend werken voor de wat minder in de islam ingevoerde lezer: de sharia is de islamitische wet zoals die afgelezen wordt door de "ulema" uit koran, hadith, biografieën van Mohammed, de vele "gezaghebbende" commentaren die in al die genres geschreven zijn, plus al bestaande fatwaverzamelingen. "Sharia" vat de hele reut dus samen voorzover het de praktische handleiding voor het dagelijks leven betreft.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Kassander zegt: "Als de ulema, het netwerk van baardmannen, eenmaal de macht heeft, is het uit met alle vrijheid."

  Nou, daar komt 'ie dan:

  Verdrag van Lissabon: invloed van religies op EU

  Ingediend door copywriter op 13 mei, 2009 - 18:10. Overheid

  Europa, mei 2009

  Voorzitter van het Europees Parlement Poettering zegt dat ondertekening van het Europese ‘Lissabon’ verdrag een adviserende rol voor religies garandeert.

  Poettering zei dit tijdens de vijfde jaarlijkse bijeenkomst van de EU met religieuze leiders waarvan hij voorzitter was, samen met Europees Commissaris Barroso. Dit overleg dat in 2005 werd geformaliseerd, vindt totnogtoe plaats op basis van goede wil. Door ‘Lissabon’ zou de EU verplicht worden tot overleg met religieuze vertegenwoordigers.

  Barroso en Poettering benadrukten dat deze sterkere adviserende rol een goede reden is om ‘Lissabon’ te ratificeren.

  Poettering: ‘Lissabon betekent dat onze kerken en religieuze instellingen voor het eerst een plaats krijgen in de Europese wetgeving’.

  Conservatieve christenen nemen aanstoot aan het feit dat God niet in de EU-grondslagen wordt genoemd. De versterkte positie van religies zou voor hun aanleiding kunnen zijn het protest tegen ‘Lissabon’ te laten varen. Het lijkt ook een handreiking naar Ierland dat een referendum over Lissabon houdt. Conservatieve Ierse kiezers zijn bezorgd dat hun land gedwongen zou kunnen worden abortus te legaliseren.

  http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/2749

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Geert Geel. Ja, ik ik had kennis genomen van de nieuwste post-demokratische maatregelen van de Eurokraten. Bij "de Zwijger" heb ik daarover het volgende gezegd:

  Wat is toch die waanzin die zich meester maakt van onze quasi-elites die voorheen alleen maar gewoon oerstom, narcistisch, hedonistisch, geldbelust, seksbelust, luxebelust. machtbelust en zelfmanifestatiebelust waren? Wat is er toch in die kleine, dierlijke flutbreintjes aan het gebeuren?

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Kleine flutbreintjes?

  Nou, diep zou ik ze niet willen noemen, maar ze zijn er door alle instituties over te nemen toch maar mooi in geslaagd de westerse bevolking in ongeveer vijftig jaar zo grondig te hersenspoelen dat alle neuzen de linkerkant opstaan en geen hond meer onderkent dat de poten onder zijn stoel worden weggezaagd. Alle afspraken die in de loop van onze geschiedenis tot stand zijn gekomen worden binnenkort ongeldig en vervangen door een zelfgetimmerd monstrum, want het land waarin we wonen met zijn eigen grondwet en zijn democratie wordt eenvoudig opgedoekt. Op een dag worden we allemaal wakker als Eurabier, en hebben we niets meer in te brengen als lege briefjes
  De post-democratische heilstaat is bijna upon us..

  Multiculturalisme is daarbij een tool - communisme-light noemt Dalrymple dat; dawa ipv jihad dus eigenlijk - 'Eurabia' is weer een stiekeme stap op weg naar de New World Order, waar die hervormingsgezinde Gorbatchov zo enthousiast voor was, samen met al onze eigen hotemetoten en die van overzee

  In Amerika graaft men óok al zo ijverig aan de ondermijning van de fameuze Grondwet - de Living Constitution noemen ze dat opeens; dan mag je d'r aan sleutelen, bedoelt men dan.
  De handtekening van de amerikaanse president onder NAFTA vorig jaar baarde net zo weinig opzien dáar als de ondertekening van het Lissabon-akkoord hier, terwijl het toch aardverschuivingen van ongekende proporties zijn

  Islam binnenhalen door een massale immigratie van moslims toe te staan is gewoon éen van de middelen waarmee onze 'bourgeois' samenlevingen uit elkaar worden geslagen, opdat er een spiksplinternieuwe 'brave new world' bovenop de schamele resten kan worden geplempt - precies zoals de communisten/progessivisten en hun akelige broertjes en halfbroertjes zich dat voorgenomen hadden

  't Was heus geen ongelukje, géen onwetendheid, maar opzet, en we liggen mooi op schema

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Paardestaart. Ik ben het eens met je analyse, op één punt na: "ze" zijn zich absoluut niet bewust van waarmee ze bezig zijn. Ik denk dat de verschrikkelijk waarheid toch is, dat het flutbreintjes zijn: van "eurocommissaris" Barosso tot Alexander Pechtold, Van Obama tot Femke Halsema, van de paus tot André Rouvoet. Ik vermoed dat, als je de kans zou krijgen tot een diepgaand gesprek met ze, je een blik krijgt in een gapende leegte. Zelfs bij Obama ben ik bang, bang dat je ook bij hem tenslotte tot de conclusie komt: die onvolwassen retoriek van hem, dat méént-ie, dat is zo diep als zijn mensbeeld echt gaat. Als-ie al niet het soort perverse liefde voor de islam heeft dat je bij veel “linksen” met een geheime en niet zo geheime hang naar het totalitaire aantreft.

  Die "Van Randwijk”-lezing (Godbeter’t!) die Pechtold heeft gehouden, de “Groen-van-Prinsterer”-lezing van Rouvoet: dat zijn toch twee voorbeelden van een ontstellende domheid? Ze komen allebei niet verder dan een leeg Biedermann-Gutmenschlich respect voor . . . . eh . . . . . nou, ja . . . . de Medemenselijke Ander In Zijn Veelkleurige Gedaantes, zeg maar. Ze nemen blijkbaar geen kennis van wat de islam dagelijks uitbraakt en aanricht, overal ter wereld. Want wat ze eigenlijk bedoelen is: je moet mooi praten over de islam en je moet Geert Wilders haten. Dat laatste zéggen ze ook. Ze hebben geen idee, noch van geschiedenis, noch van wereldwijde werkelijkheid. Het zijn hedonisten, narcisten, zelfmanifestanten, minkukels. Het zijn geen complotteurs, wáren ze dat maar, dan kreeg je er vat op. Ze zijn precies dom genoeg om de nuttige idioten te spelen in het drama dat wereldwijd wordt opgevoerd en waarin wel degelijk op de achtergrond regisseurs bezig zijn met de vormgeving. Die wonen in Saoedie-Arabië, Syrië, Egypte, Iran, enzovoort. En in het Westen. Daar heten ze bijvoorbeeld Tariq Ramadan en treden op de voorgrond. Maar de meesten zijn naamloos en opereren op de achtergrond. Eurabië is een feit aan het worden, maar onze quasi-elite werkt daar niet bewust aan. Daar zijn ze echt . . . ja, het klinkt zo simpel en ik val in herhaling . . . . maar daar zijn ze echt te dom voor. Zelf denk ik ook wel eens: dat kán toch niet! Maar ik heb genoeg van dit soort Boven Ons Gestelden van dichtbij meegemaakt om mezelf te kunnen verzekeren: het kan wél.

  Roelf-Jan zei laatst tegen me: “Weet je wat het credo van die gasten is? Je zal het niet geloven, maar het komt neer op ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Ga daarmee maar eens naar een moderne multiculturele straatrover, of naar Hitler, of toets de prachtleer van de islam er maar eens aan. Ga eens navragen in Syrië of Afghanistan. Jongen, ze hebben de geestelijke diepgang van een kleuter.”
  Dat zei Roelf-Jan. Dank je wel, Roelf-Jan.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. En: "Met de Hoed in de Hand, komt men door het Ganse Land."
  En, niet te vergeten: "Geweld lost niks op" (behalve de tweede wereldoorlog, kleinigheidje)

  De ware ziekte is het gedachtegoed dat bekend is geworden als het 'Deconstructivisme'. Op al onze universiteiten heerst dit. Het stelt: alles dat de mens gewaar wordt vindt zijn betekenis slechts op het moment van interpretatie. Woorden hebben slechts de betekenis die de lezer aan deze woorden geeft. Omdat iedere lezer dit apart van andere lezers doet bestaat er geen waarheid. De ene lezer leest dit, de andere dat. We creeeren allemaal onze eigen waarheid, zo stelt deze halfhartige theorie. De halfhartigheid doet de theorie helaas niet aan kracht inboeten.

  Als niets meer waar, als niets meer boven iets anders verkozen kan worden dan houdt alles op. Dit is de filosofische achtergrond van de totale verslagenheid die je onder onze 'elite' vindt.

  Al die perverteringen waarbij dader slachtoffer wordt en het kwade het goede, zijn allemaal terug te voeren op dit lullige theorietje.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Voor mij is Links verworden tot de opdringerige geboorte van steeds meer liefdesbabies. Obama is tot nu toe de grootste.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Iedereen moet de verschrikkelijke sterke column van Elma Drayer in Trouw van vandaag donderdag 14 mei 2009 lezen. Ze spreekt over datgene waarover we het hier nav "korankennis" hebben gekregen: de zieke mentaliteit van onze quasi-elite. Google "Trouw voorpagina", ga naar "opinie", vervolgens "columnisten" en dan de column van Drayer "Postmodern geleuter in een christelijke jas". Ik citeer één cruciale passage:

  "Tegelijkertijd tonen hun uitlatingen óók aan hoe diep de postmoderne moraal is ingedaald. Er bestaat geen goed, er bestaat geen kwaad. Wat jij vrijheidsberoving noemt, noem ik gastvrijheid. Wat jij een ordinaire verkrachter noemt, noem ik een man die last heeft van zijn hormonen. Wat jij een dader noemt, noem ik een slachtoffer."

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Kassander, ik had daar net een reactie geplaatst. Ben het wel eens met de benaming tevens titel, maar niet met de conclusie dat er dus gewoon hard over Apeldoorn geoordeeld moet worden. Dan ga je van zacht-links (watjescratie) naar hard-links (heilstaat). Terwijl we volgens mij te maken hebben met een stroming en een daardoor opgewekte tegenstroming sinds de 60s, beide aan een nieuwe generatie toe, tot welke laatste denk ik de aanslagpleger gerekend zou moeten worden (rechts en vereenzaamd in een zee van linkse liefdesbabies).

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Hier de link http://www.trouw.nl/opinie/columnisten/article2758208.ece/Postmodern__geleuter_in_een__christelijke_jas_.html

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Of course Kassander..
  Ik bedoelde maar te zeggen dat beroerd opgeleide en volkomen geïndoctrineerde mensen erg bevattelijk zijn voor volksmenners met boze plannen

  En vooral dat er een method is, to this madness..

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Je moet wel het onderschied maken tussen protestanten en katholieken Want de roomschen weten echt niets van de bijbel. Wat ze dan al weten is delen uit het nieuwe testament en vage maria mystificaties. Protestanten kennen het oude testament door en door. Mede daardoor (een Vinque theorie) zijn zij in de regel minder anti-semitisch dan de roomsche mede christenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Interessante aanvulling van 'hoeiboei' (hierboven, 13 mei, 15.06). Ik bekeek het stukje waarnaar onderaan de link werd gegeven en vond daarin ook deze passage:
  "Ter Borg ploegde met behulp van Karima Bisschop van de website http://www.moslima.nl/ en godsdienstwetenschapper Marloes Keller van de IKON beide boeken door, 'niet gehinderd door enige theologische kennis' maar wel met de 'objectieve benaderingswijze' van een filosofe."
  Ik vroeg me af of dit nou zelfspot is of verregaande stupiditeit. Hoewel de hier en daar geplaatste aanhalingstekens op het eerste zouden kunnen duiden is het waarschijnlijk toch het laatste. Die Ter Borg noemt zich filosofe en schrijft zichzelf de voor een filosofe kenmerkende objectieve benaderingswijze toe. Kennis van zaken is voor die typisch filosofische benaderingswijze uiteraard alleen maar hinderlijk.
  Beter kan niet worden samengevat waarom er geen enkele reden is om op de inbreng van een filosofe acht te slaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 26. at Paardestaart, at Kassander, at Roelf-Jan
  Met verreweg het meeste wat jullie achtereenvolgens naar voren brengen stem ik helemaal in.

  Ik mis echter nog iets belangrijks.
  Het lijkt hier een beetje –vooral in de bijdrage van Paardestaart- of er in een keer een volledige omslag geweest is in het denken van zo ongeveer iedereen.
  In 1968?
  Op een heel klein dorpje na?
  Maar zo was het natuurlijk niet. Een deel van de mensen droeg actief bij aan de omwenteling (tot en met het deconstructivisme verhaal van Roelf-Jan en de invloed der Marxisten en krankzinnige Fransen). Een ander deel was en is gewoon een tikje dommig.
  Maar er was nog een ander deel. De mensen die beter wisten maar het lieten gebeuren. Mensen die om verschillende redenen en op verschillende wijze weigerden en nog weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen.
  Een vorm die die weigering aanneemt is die van de “laffe hypotheek betalers” die “boven hen gestelden” op geen enkele manier tegen de haren willen strijken. “Ik ga er niet meer tegen in”. Een andere vorm is die van het reactionaire libertariërdom. Reactionair in de letterlijke zin van het woord: na (obsessieve)analyse van de belangrijkste politieke tegenstander kiest men voor het andere uiterste. De identificatie van het idee van de socialistische heilstaat als ultieme boosdoener doet hen kiezen voor het libertariërdom: “gewoon” afwijzen van elke vorm van belasting, overheid en rechtsstaat. Men weigert in te zien dat men daarmee uiteindelijk gewoon in het kamp van de tribalisten terechtkomt. De Somalische maatschappij-inrichting zeg maar. Elke vorm van (politieke) samenwerking wordt gezien als een eerste stap op weg naar ongebreideld collectivisme.

  Persoonlijk ga ik graag mee met Kassanders beoordeling van Barack Obama. Het is wel vreselijk dat we nu zo’n man als POTUS hebben maar “die onvolwassen retoriek van hem, dat méént-ie, dat is zo diep als zijn mensbeeld echt gaat” is toch verre te verkiezen boven “het soort perverse liefde voor de islam dat je bij veel “linksen” met een geheime en niet zo geheime hang naar het totalitaire aantreft.
  Het is toch heel bijzonder wat er gebeurd is met het verhaal van de “martelfoto’s”: Obamaa is openlijk teruggekeerd van zijn dwaling. Hij wil ze nu niet meer publiek maken.
  Het beste nieuws sinds lange tijd.

  Ben overigens zeer benieuwd naar wat Hans Jansen vindt van Pope Benedict's colossal error (Hugh Fitzgerald’s reactie op de suggestie van Ratzinger dat jodendom, christendom en mohammedanisme toch alledrie monotheistische godsdiensten zijn die op Abraham terug gaan. Nota bene in de moskee die de vroege mohammedanen bouwden op de voor joden heiligste plek)

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Ze zijn totaal afhankelijk van wat de "ulema" zegt. Bij elk gerezen "geloofsprobleem" ( en in de islam valt álles onder het geloof!) wordt dat aan een of andere oelewappa van de "ulema" voorgelegd@ Kassander

  Zelf lees ik ze zelden want waarom zou ik dat moeten doen. Ik weet hoe me te gedragen. U kennelijk niet met al dat gescheld dat in uw zinnen schuilt. Ik raad U ze dagelijks te lezen en IRL daarnaar te streven. Ik doel hier op de dagelijke citaten die, zoals U heel wel weet, op mijn webpagina staan.

  Het vers van vandaag ls

  And every one has a direction to which he should turn, therefore hasten to (do) good works; wherever you are, Allah will bring you all together; surely Allah has power over all things.

  Baqara, 2/148

  De hadith voor vandaag is

  Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported: Al-Aqra' bin Habis saw Allah's Messenger (may peace be upon him) kissing Al-Hasan. He said: I have ten children, but I have never kissed any one of them, whereupon Allah's Messenger (may peace be upon him) said: He who does not show mercy (towards his children), no mercy would be shown to him.

  Muslim, Virtues, 65

  Me dunkt dat U nog voor het jaar 2010 - 2015 mag ook - een citaat kunt leveren waarvan Arabist Hans Jansen, bijzonder hoogleraar voor 'het hedendaags islamitisch denken' in Utreg zegt Precies, dat bedoel ik nou. Die oproep tot : mag-ie helemaal zelf invullenMutatis mutandis geldt dit aanbod ook voor (A)HJ maar die neemt de uitdaging echt niet aan. Hij vindt zichzelf daar veel te geleerd voor want ik weet helemaal niets van de islam. Hij is imho al nat gegaan in zijn reactie op mijn vraag of in zijn ogen alevieten moslims zijn. Ik beloof bij de baard van de Profeet (dzbfw) z'n stiefmoeder dat als ik volgend jaar de in volgorde derde belangrijkste moskee van de Saudi's bezoek U van mij een foto krijgt. Op die foto is te zien dat ik een boudewijntje pleeg in het poortje rechts naast de moskee.

  http://tinyurl.com/qhcugb

  De foto is 2560 x 1920. Het poortje met het rode dak is voor elke vliegepeopjesteller niet te missen ook al is-ie net zo blind als die sjeik die we allebei kennen. Ik heb de Hekke al gezien en betreden toen ik nog een piepkuikentje was. We verbleven een week op loopafstand in een appartementencomplex dat aan zee lag. De Hekke was met hekken en prikkeldraad omgeven en blauw beklad met Griekse leuzen. Temidden van huisvuil in een zompig moeras en vliegen, vliegen en vliegen @ (A)HJ

  Het kuiken is er binnen geweest want er was een aardige Griekse keeper.

  Kunt U het vers of hadith niet tonen dan werpt U zich en plein public hier aan min voeten en bekeert U zich tot mijn islam. MIJN islam.

  Akkoord ? Ja/neen

  We hebben elkaars e-mail adres. Ik zal straks mailen wat een boudewijntje is en U tevens een copy/past van mijn comment geven.

  Toedels

  En geen antwoorden a la mode de (Arabist) Hans Jansen, Tariq Ramadan of Fethullah Gülen

  BeantwoordenVerwijderen
 28. een volledige omslag in het denken, zo ongeveer in 1968?Nèh...veel eerder al: "We shàll have World Government, whether or not we like it. The only question is whether World Government will be achieved by conquest or consent" James Paul Warburg, 1950

  't Is een plannetje - dáarom lijkt het op een plotselinge omwenteling..de Powers that Be werken eensgezind aan hetzelfde doel: een 'rechtvaardige wereld', onder de verlichte leiding van Captains of Industry, wetenschappers, kunstenaars en politici'. Een postmodern-progessieve eliteregering..Moderne feodaliteit eigenlijk - verlicht despotisme.

  Van denken kun je echt nauwelijks meer spreken hoor - daarvoor is een vrije geest nodig, niet éen die willens en wetens linksaf is gewrongen - en een vrij debat, zonder angst voor uitsluiting of carrièreschade. Dat bestaat hier niet meer.

  Aan de omwenteling van de zestiger jaren is iets vooraf gegaan; iets waar Orwell, Presser, De Kadt en anderen op gewezen hebben, maar waar in het openbaar debat omzichtig geen aandacht is besteed, als je al niet werd ontkend en weggehoond

  En als ideologisch gemotiveerden in een regering werken om het onderwijs en academia in staatshanden te krijgen is het met de gedachtevrijheid gedaan; dan raakt iedereen met hetzelfde sop overgoten, en dan denkt de hele goegemeente hetzelfde. De enkele dissident wordt gewoon op een zijspoor gerangeerd - iets dat iedereen eigenlijk heel terecht vond trouwens, in de zeventigjes: aan 'rechtse reactionairen' had geen weldenkende progessief een boodschap en voor dezulken was het leven geen pretje. Progessivisme was niet gewoon een, maar de benadering, en als je daarvan niet overtuigd was dan had je niet alleen ongelijk - dan déugde je gewoon niet

  Behalve onze eigen ijverige vijfde colonne en ondanks de koude oorlog is er in onze landen ook nog regelrecht evangelisatiewerk verricht door echte fellowtravelers van achter het ijzeren gordijn - iets waar iedereen altijd erg om moest lachen - en dat heeft zijn uitwerking niet gemist. Lees David Horowitz in Frontpage Magazine over de overname in academia in de VS; luister naar deze ex-KGBer - http://video.google.com/videoplay?docid=-2307456730142665916&hl=en - die uit de doeken doet hoe de Sowjets bezig waren de westerse media te manipuleren en te desinformeren, of lees de Venona-papers..Gramsci heeft tegen Stalin gezegd dat beinvloeding, en 'de gang door de instituties' veel doeltreffender middelen waren dan terreur en sabotage, en gelijk heeft 'ie

  Europa is zoals ik al zei een stap op weg naar World-government, en dat betekent gewoon een communistische wereldregering.
  Obama noemt dat global governance, want world government klinkt zo naar, maar het komt op hetzelfde neer - een soort corporatistisch-progessivistisch brouwsel wordt het
  Een doffe ellende, waar we minstens twee generaties zoet mee zijn, en dat we niet meer wegkrijgen totdat de boel in mekaar stort, of er een burgeroorlog uitbreekt.
  Mar dat heb je als je vertrouwt op wereldverbeteraars en middernachtzendelingen

  BeantwoordenVerwijderen
 29. "Geef op, Geef op, Geef op" had ik nu verwacht als slotzin van de bijdrage van Paardestaart. Ik geef de voorkeur aan die van Churchill: "Never, never, never give up".

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Ik heb het met belangstelling gelezen, Frans. Ik begrijp dat we de kategorieën van de "defaitisten" en van de "decadent-defaitisten" vergeten zijn. Vat ik dat goed samen?

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Geef Op? Defaitisten???? Is dat voor mij bedoeld?
  Ik ben er geloof ik niet in geslaagd m'n bedoeling duidelijk te maken

  Ik zou natuurlijk de hemel danken als er in het westen nog ergens wat Churchill's op de reservebank zaten, maar ik vrees eigenlijk dat zulke mannen vandaag de dag met net zo veel afgrijzen bekeken worden als Wilders. Churchill zou nu nooit meer verkozen worden

  Wij hebben hier veel meer fiducie in de uitgestoken hand, en dus in zieltjes zonder zorg als Obama. Never mind the change die hij voor het westen in petto heeft - alles is beter dan wat we hadden. Weg met ons, de hele boel moet op de schop, kan niet schelen hoe.

  Het valt te vrezen dat we tegenwoordig meer het We Are the World-scenario zijn toegedaan
  In het westen, althans..
  Als dat defaitistisch klinkt dan is dat jammer, maar er is weinig dat op inzicht lijkt, dus ik vrees het ergste

  BeantwoordenVerwijderen
 32. @Paardestaart. Ik had jou niet op het oog. Ik probeerde alleen Frans z'n betoog in twee begrippen te vatten.

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Een eufemisme.
  "Ik ben er geloof ik niet in geslaagd m'n bedoeling duidelijk te maken "
  En vervolgens niets dat ook maar enigszins verwijst naar welke bedoeling dan ook!
  Eerlijk gezegd zie ik ineens een grote overeenkomst met de bijdragen van meneer of mevrouw Tulay. Voortdurend blijk gevend van een zeer grote belezenheid en het vermogen om zeer uiteenlopende zaken met elkaar in verband te brengen, maar een bedoeling? Nee, daar is geen spoor van te bekennen.

  Het is me ook niet helemaal duidelijk waarom de nieuwe Churchill een man zou moeten zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Overigens werd Churchill, als ik me niet vergis, in zijn tijd ook met het nodige afgrijzen bekeken.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. En vervolgens niets dat ook maar enigszins verwijst naar welke bedoeling dan ook!Ik heb toch wel degelijk in het eerste stuk twee namen/links genoemd om je verder te helpen, als het je interesseert.

  Ik heb al twee flinke lappen tekst geschreven, maar als het onderwerp helemaal nieuw voor je is het te veel allemaal - ik kan hier toch moeilijk hoofdstukken vol gaan zitten pennen..

  Google maar eens post-modern progessivisme of Bilderberg, lees Fjordman over de EU, of Bukowski, Vaclav Klaus, en natuurlijk Bat Ye'or :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 36. @Frans Groenendijk, je begrijpt de teksten van Paardestaart niet, zeg je. Vervolgens vergelijk je haar met ene Tulay, praktiserend moslim, die hier ook post.
  Hoe is dat mogelijk? Zou het dan komen doordat je links denkt, aan politiek doet en in illusies gelooft?

  BeantwoordenVerwijderen
 37. @Chelly. Waar maak je uit op dat ik Paardestaart niet begrijp?
  Misschien begrijp ik haar wel al te goed. Ze benadrukt keer op keer hoe groot en veelzijdig de krachten zijn die de verkeerde kant uit werken. En ze doet dat op tamelijk overtuigende wijze. Zo overtuigend dat de gedachte op komt "niets kan het tij meer keren". Het doet me denken aan wat Machteld Allen schreef over Lees Harris. Na het schrijven van zijn boek The Suicide of Reason was hij maandenlang depressief. Lijkt me niet een doel om na te streven.

  En dan schrijf je "Zou het dan komen doordat je links denkt, aan politiek doet en in illusies gelooft?".
  Heel interessant hoe je die drie dingen achter elkaar zet. Ik ben even links als Churchill en K.P.S.Gill die aan politiek deden en in illusies geloofden. Ben jij dan even rechts als Neville Chamberlain? Dan zou ik zo maar weer "links" als een positief label gaan zien.
  Wat stel jij voor? Zelfmoord? Dansen op de vulkaan? Maar waarom reageer je hier dan?

  BeantwoordenVerwijderen
 38. @Frans Groenedijk

  Dat niet begrijpen maak ik op uit:

  > En vervolgens niets dat ook maar enigszins verwijst naar welke bedoeling dan ook! >

  Later distilleer je toch een bedoeling uit de analyse van Paardestaart. Maar omdat ze geen oplossingen biedt, is je conclusie dat er niks anders overblijft dan depressie.
  Welnu, zo praat een politicus - vandaar mijn vraag.

  BeantwoordenVerwijderen
 39. @Chelly
  1) Paardestaart is niet een gemiddelde kiezer!
  2) Welke politicus heb je wel eens in die termen horen spreken?
  3) Is elke politicus volgens jou per definitie links?

  BeantwoordenVerwijderen