De elite draagt een hoofddoek? Rofl!!

Ebru3fu

Vastbesloten was ik. De conrector van Erasmiaans Gymnasium ontbood mijn moeder en mij op school. “In principe ben je geslaagd,” zei hij. “Maar dan moet je wiskunde laten vallen.”

Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht. Zes jaar lopen zwoegen op dat k-vak dat de poorten naar elke toekomst zou openen en dan met de finish in zicht de handdoek in de ring gooien? Zó maaiveld. Zó modaal. Zó niet IK. “Ik kan ook Frans laten vallen,” tartte ik. Gefocust op de slagingspercentages was die optie niet eens bekeken.

“Ebru, doe nou niet zo moeilijk. Je gaat straks in Leiden Rechten studeren, doet hier en daar een commissie, trouwt met een Minervaan en dan komt het allemaal vanzelf goed met je.” Als ik al ooit vertrouwen had gehad in de wijsheid van mijn docenten, verdween die ter plekke. “Ik ga herkansen en over twee weken slaag ik alsnog met acht vakken. Toedeloe!” Met die woorden dirigeerde ik mijn moeder de kamer uit.

In dezelfde kamer mocht ik leerlingen van het Erasmiaans te woord staan voor Holland DocDe nieuwe elite(zie uitzending gemist). Met 20 procent allochtone leerlingen is het blanke bastion Erasmiaans geen elitair gymnasium meer maar de nieuwe werkelijkheid. En die nieuwe werkelijkheid is geïnfiltreerd door de orde der hoofddoeken. Want ook in allochtone kringen geldt dat gymnasia elitair zijn, en het Erasmiaans het summum van elitair. Pathetisch dat die hang naar elitair nóg gecultiveerd wordt. Elite is vorm, niet inhoud. Elite is waar je woont, niet hoe je woont. Elite is wie je kent, niet wie je bent. Dat allochtone kindertjes voorgehouden wordt dat ze erbij horen omdat ze op het gymnasium zitten en dat ze zich in de grotemensenwereld staande zullen houden met hoofddoek, is eigenlijk misdadig. Maar ook dat is de elite. Die denkt aan zichzelf en op het Erasmiaans is dat het slagingspercentage. Dan maar met allochtone
kinderen. Dan maar met hoofddoekjes. Ik help de hoofddoekjes hopen dat de waarheid mij inhaalt, maar aangezien ik net 50 euro overhandigd heb aan de enige hoofddoek die ik ken - de werkster - weet ik wel beter. De elite zal de rijen gesloten houden vooral voor degenen die erbij willen. Maar ja, het is ook veel elitairder om niet bij de elite te willen horen.

Ebru Umar

8 opmerkingen:

 1. Hoofdoek.
  Teken van volledige onderwerping, bewuste zelfuitsluiting en signaal dat de ware loyaliteit van de draagster niet ligt waar zij verblijft. Zelfverkozen kaste van de onaanraakbaren.
  Onverenigbaar met elke cel en molecuul van wat op een gymnasium gedoceerd wordt. Van de klassieken (vooral) tot biologie, van geschiedenis (oei oei de 2e WO en Israël) tot maatschappijleer en cultuur.
  Eerst de doctrine dan de feiten gaat niet samen met een open en kritische visie.
  Het symbool van het failliet van een school, een land, een volk, een cultuur, een continent.
  Hier negens halen is garantie tot niets. Kennis is nutteloos zonder sociaal/cultureel/ethisch fundament.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ging -met enige tegenzin- naar "Holland doc-de nieuwe elite" en zag de uitzending.
  Het woord "elite" behoort met woorden als "hoger opgeleiden", "hoogbegaafden" tot de woorden waarbij bij mij reflexmatig eerst de kriebels komen, vooral wanneer ik ze gebruikt hoor worden door mensen die deze woorden op zichzelf of hun bloedjes van kinderen toepassen. Als het woord "elite" valt is er bijna altijd sprake van zelfbenoemde elite.
  Natuurlijk weet ik dat er verschillen zijn in opleidingsniveau, prestaties en begaafdheid, en ben ik geen voorstander van valse bescheidenheid, maar het komt te vaak voor dat er ten onrechte op begaafdheid of opleiding wordt gepocht, terwijl wie werkelijk veel geleerd heeft, begaafd is of begaafde kinderen heeft, wel zo beschaafd is daar niet over te pochen.
  Het idee dat kinderen die naar een gymnasium gaan de toekomstige elite zouden zijn berust ook op een idiote overschatting van wat een gymnasiumopleiding vermag. Wat een gymnasiumopleiding vermag is dat iemand uiteindelijk vatbaar is voor zoiets prachtigs als akademische vorming. Zo iemand kan worden toegelaten tot de universiteit. Och, och, en wat je dáár allemaal niet geleerd hebt als je doctorandus -of hoe heet tegenwoordig een afgestudeerde ook weer?- bent geworden!
  Laten we wel wezen: je kan zelfs professor worden, een onverbeterlijke ouwehoer zijn en nochtans in je akademische milieu (elite!) een gevierd man of vrouw.
  Collegezalen zitten vol 'hoogbegaafde' studenten (met gymnasium-eindexamen!) die naar praatjes luisteren over zoiets als bijvoorbeeld 'management van diversiteit'('t is maar een voorbeeld; ik kan er nog honderd meer geven, maar mis daarvoor de energie.)Toekomstige elite. Zou het?
  Het idee dat men door akademische vorming tot de elite zou behoren had nog wel een minuscule kern van waarheid in de tijd dat nog relatief zeer weinigen akademisch gevormd waren, maar sinds het onderwijs -zoals het zo mooi heet- is "gedemokratiseerd" is het land vergeven van de hogeropgeleiden, en alleen de onnozelsten onder die hogeropgeleiden komen nog op het idee om zich op die hogere opleiding te laten voorstaan.
  Natuurlijk zijn er slimme en vlijtige gymnasiasten en vervolgens studenten die iets bijzonders presteren. Helaas is iets bijzonders presteren niet de de meest zekere weg om tot de elite te mogen behoren. Zoals Ebru het zegt: elite is wie je kent, niet wie je bent. Verder is een grote bek meestal meer behulpzaam voor het kunnen toetreden tot de elite dan een bijzondere prestatie.
  Neemt allemaal niet weg dat het gymnasium van de bestaande middelbare schooltypes voor wie het aankan een prima opleiding is. Dar er kinderen met een islamitische achtergrond naar een gymnasium gaan is natuurlijk verheugend en het is alleen maar te hopen dat ze het nodige van hun opleiding zullen opsteken.
  De uitzending was er overduidelijk op gericht om te laten zien dat het zo geweldig goed gaat op het Erasmiaans, met die 20% allochtone leerlingen, en dat die hoofddoekjes natuurlijk geen enkel beletsel vormen. Beetje zoetsappig -of valt dat alleen mij zo op? Wat een multiculturele harmonie. Een Marokkaans ventje dat met belangstelling over Odysseus en het paard van Troje leest, nou, dat gaat allemaal vanzelf de goede kant op, moeten wij denken.
  Ik zie het ook o zo graag allemaal zo positief mogelijk, maar kan me zo voorstellen dat als je de focus richt op de problematische kanten van deze Rotterdamse "elite"-school, er een heel andere uitzending valt te maken. Alleen, die uitzending zou natuurlijk niet worden uitgezonden...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ach ja, de Nieuwe Elite.Het politiek correcte TV Rijnmond had er onlangs al verlekkerd over bericht. Met deze vernietigende reacties van kijkers als resultaat:

  “De nieuwe elite? Een elite ontstijgt het volk door maatschappelijk succes, een hogere mate van (innerlijke) beschaving en het vervullen van een voorbeeldfunctie daarin. Bram Peper was in de ogen van Pim Fortuyn bijvoorbeeld geen elite, maar nouveau riche . Veel hoger opgeleide babyboomer wanen zich elite door de met hun ellebogenwerk en graaien verkregen rijkdom (met dank aan de subsidiecultuur). Kijk maar eens naar zo’n Hedy D’Ancona of Marcel van Dam. Deze film mevrouw gebruikt een term waarvan ze de ware betekenis niet kent. Precies zoals veel van haar soortgenoten”.
  M. Bak, Maassluis 8 oktober 2009 om 07:39

  “Volgens mevrouw Bartelsman –maakster van de documentaire over het Erasmiaans- dankt de school het opmerkelijke hoge percentage allochtone leerlingen aan het feit dat hier niet moeilijk wordt gedaan over het dragen van een hoofddoek. Pardon!? Waar zijn dan die gymnasia waar dat wél een probleem is? De werkelijke verklaring is natuurlijk te vinden in enerzijds etnische selectiviteit van allochtonen –Turken bij Turken etc. - in combinatie met het lage percentage allochtone leerlingen dat boven het VMBO niveau uit komt. Een fors deel van hen kiest vervolgens voor het Erasmiaans om ‘onder elkaar te zijn’ waardoor het allochtone aandeel elders vanzelf minder is. Precies zoals ook veel Rotterdamse ‘prachtwijken’ etnisch zijn samengesteld. Overigens leveren scholen als het Erasmiaans nog steeds studenten af aan HBO en universiteit die de Nederlandse taal nauwelijks machtig zijn. Met én zonder hoofddoek. Dat had geloof ik iets te maken met meer fouten mogen maken bij het examen (…). Besteedt mevrouw de documentairemaakster daar ook aandacht aan? Of is dat niet gunstig in het kader van de hier alom bedreven multicul propaganda?”
  Truus Jansen, Rotjeknor 8 oktober 2009 om 07:21

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "Elite is wie je kent, niet wie je bent."
  En wie zijn dat dan wel, de elite? Meestal is sprake van een zelfbenoemde elite.
  De suggestie dat uit de gymnasiumleerlingen van nu de elite van de toekomst zal voortkomen is onnozel en aanmatigend. Voor wie het aan kan is het een prima opleiding, gemeten aan wat er aan middelbare schoolopleidingen mogelijk is, maar of een gymnasiast zich later bijzonder verdienstelijk zal maken hangt van nogal wat meer af dan de opleiding zelf, zoals dat ook geldt voor de universitaire opleidingen waartoe het gymnasiumdiploma toegang geeft. Talrijk zijn de akademisch gevormde warhoofden en bedriegers.
  Niettemin is het verheugend dat er in Rotterdam een flink aantal allochtonen naar het gymnasium gaan, inclusief kinderen van gehoofddoekte moeders. Mij zou het benieuwen wat daar in de toekomst uit komt en hoe die kinderen zich gaan ontwikkelen. Ik hoop er het beste van.
  (P.S. Mocht een eerdere door mij ingezonden, maar om voor mij duistere redenen niet geplaatste reactie alsnog worden geplaatst, excuus voor de doublure.)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Voor de jeugdvertegenwoordiging bij de VN wordt Nederland de komende 2 jaar, hoe bestaat het, door een bekeerlinge, geheel ingepakt, vertegenwoordigd. Zij gaat de Nederlandse jeugd daar vertegenwoordigen.

  http://www.abradio.nl/web/show/nieuws/8058/haarlemse_elsa_nieuwe_vn_jongerenvertegenwoordiger

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als moslim meisjes voor hun geloof een hoofddoek will dragen, dan laat je ze toch lekker hun gang gaan. Het is niet dat het hoofddoek betekent dat je anders bent dan alle andere. Het is hetzelfde als mensen petten of capuchons op doen. Alle openbare scholen in Nederland zo ver ik weet hebben geen uniform, dus daar valt het hoofddoek ook onder dat vrouwen ze gewoon vrij mogen dragen. En hoezo zouden ze niet bij de elite horen? Alleen omdat ze niet puur Hollands zijn en moslim zijn betekent niet dat ze niet bij de elite mogen horen, dat is onzin. Ze zijn toch net zo goed opgeleid als de rest van de elite, dus waarom niet?

  BeantwoordenVerwijderen