Zijn we na al die jaren iets opgeschoten?

Annelies_small-1
"Ik had nooit verwacht nog eens voor de vrijheid van meningsuiting de barricaden op te gaan", zei Rutte in 2008 bij de opening van de zogeheten Vrijdenkersruimte. Nu de VVD de kans krijgt 't fossiele godslasteringswetje uit 1932 de nek om te draaien hebben de liberalen niet de ballen het te doen! Dankzij minister J. Donner (Justitie), grootvader van Piet Hein Donner – opzet bestaat – lijken we meer op een land als Iran dan menigeen denkt. Het valt echt niet aan hier in vrijheid opgegroeide Iraniërs uit te leggen waarom we niet met deze wet hebben afgerekend. For old time's sake?

Schrijver Gerard Reve wist ook al dat artikel 147 WvS “de godsdienstige burger een volstrekt ongrondwettelijke bevoorrechting verleent”. Reve kreeg in 1966 o.a. vanwege deze passage een proces wegens 'smalende godslastering' aan z'n broek:

"Als God zich opnieuw in de Levende Stof gevangen geeft, zal hij als Ezel terugkeren, hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren, miskend en verguisd en geranseld, maar ik zal Hem begrijpen en meteen met Hem naar bed gaan, maar ik doe zwachtels om Zijn hoefjes, dat ik niet te veel schrammen krijg als Hij spartelt bij het klaarkomen."

De halve goegemeente viel over Reves particuliere godsbeeld heen. Nou ja, het was meer het Tweede- Kamerlid ir. C.N. van Dis van de SGP die het nodig vond in de Kamer vragen te stellen over twee van Reves teksten en die aandrong op vervolging. Het 'Ezelproces' was geboren. Reve werd weliswaar vrijgesproken van 'smalende godslastering' maar niet van godslastering, dus ging hij in hoger beroep want anders kon hij z'n kroontjespen wel inpakken. Volledige vrijspraak volgde in '68.

De boze verstaander, die wil altijd wel wat, maar daar wilde de grote schrijver geen rekening mee houden want wat stelt vrijheid van meningsuiting dan nog voor? Ik vraag me wel af of Reve er nu beter vanaf zou zijn gekomen. Met andere woorden, zijn we na al die jaren iets opgeschoten? 't Is eenvoudig, rechters horen zich niet uit te spreken over verzinsels als religie. En niemand, geen enkele SGP'er zelfs, hoeft de boeken van Gerard Reve te kopen. Da's pas vrijheid!

VrijdenkersruimteIn 2011 wil de VVD godslastering dus strafbaar houden. Uit machtsbelang paait ze de SGP. De SGP, die van minister Donner (BZ) voorlopig mag doorgaan haar eigen vrouwen te discrimineren (vrouwenstandpunt). Donner (Justitie) die vrijwel direct na de rituele moord op Van Gogh in 2004 de godslasteringswet wilde aanscherpen.

Grote gerechtelijke processen gaan tegenwoordig weer over religie. Je kunt het wel ontkennen maar het zich voortslepende Wildersproces gaat er voornamelijk over, net als 't van z'n bed lichten van cartoonist Gregorius Nekschot ermee te maken heeft, en stel je voor dat Van Gogh de slachting had overleefd (!*#?@ was hij er nog maar!) dan hadden we ons het proces tegen Mohammed Bouyeri zeker herinnerd als een proces met religie in de hoofdrol.

Ooit zal dit godslasteringswetje wel worden afgeschaft, maar waarom niet gewoon nu? Júist nu. Als het kabinet Rutte dit niet eens lukt, dan hebben de liberalen wat mij betreft hun geloofwaardigheid wel verloren.

18 opmerkingen:

 1. Nu moet de SGP gepaaid worden en straks moslims, want ook zij omarmen het wetsartikel. En dat is tevens de kortzichtigheid van de SGP en de overige politieke partijen die tegen afschaffing zijn. Kritiek op Islaam is niet wenselijk en moet verboden. Instandhouding en later aanscherping van het artikel is kat in het bakkie van de islamisten, binnen en buiten de huidige politieke partijen. D'66 is toch ook al gezwicht inzake het verbod op onverdoofd bloederig slachten? Voor macht laat elke politieke partij zijn idealen vallen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "'t Is eenvoudig, rechters horen zich niet uit te spreken over verzinsels als religie."

  Juist rechters behoren zich uit te spreken over religie ( en andere maatschappelijke verschijnselen).
  En ik zou er bij willen zeggen:"Juist nu".

  Net zoals het ezelsproces niet over dieren ging, gaat het Wilders proces niet over de islam noch over vrijheid van meningsuiting.

  Beide processen gaan/gingen over de bovenonsgestelden (inderdaad leefde hij nog maar) versus boerenverstand.
  De rode draad in deze twee processen, is het veiligstellen van (particuliere) opvattingen van machthebbers ten koste van de openbare (publieke) orde.
  Ten minste dat was het plan voor het Wildersproces.

  Maar het pakte geheel anders uit op het moment dat de rotte appel zich bewoog.

  Een neutrale wijze ambtenaar die zijn particuliere politieke opvattingen in achterkamertjes tot wet komen laat, vervolgens de achtervolging in zet en uiteindelijk als beul functioneren wil, is natuurlijk een schande voor de familie, vrienden en kennissen, maar voor de waarheidsvinding een aanwinst.

  Schalkens' doen en ( maar vooral) laten toont aan dat de rechterlijke macht (al geruime tijd ?) in staat van ontbinding is. Immers het mag een wonder heten dat het na een periode van vele jaren het bij één onopgemerkte rotte appel in de mand gebleven is.
  Dàt is wat het Wilders proces ons geleerd heeft.

  En dan hebben we het nog niet gehad over verzekeringsmaatschappijen (of NGO's) versus burger; Landmijnen versus Fred Spijkers; Enschede's dynamiet en de talloze andere processen die de staat voert tegen de burger om haar macht te laten zegevieren ( onteigeningen/Betuwe-lijn)

  Inderdaad de rechter van vandaag is een rijksbeambte, vertegenwoordiger van de staat en niet een vertegenwoordiger uit/van/voor/door de samenleving.

  De staat heeft, gedurende loop der jaren, o.a. politie, leger, monetair systeem, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek aan zich weten te binden om, ten koste desnoods van alles, zo haar doelstellingen te halen.

  Gelukkig ligt haar hoogtepunt achter ons.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik begrijp ook niet dat de VVD en de SGP niet inzien dat ze door dit artikel te behouden, de islam(isten) uiteindelijk in de kaart spelen.

  @Peter Knarsmans. "Voor macht laat elke politieke partij zijn idealen vallen."

  Behalve de SGP dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. "In 2011 wil de VVD godslastering dus strafbaar houden. Uit machtsbelang paait ze de SGP. De SGP, die van minister Donner (BZ) voorlopig mag doorgaan haar eigen vrouwen te discrimineren (vrouwenstandpunt). Donner (Justitie) die vrijwel direct na de rituele moord op Van Gogh in 2004 de godslasteringswet wilde aanscherpen."

  Dat is een verkeerde voorstelling van zaken.
  Er is namelijk niet één (behalve de PVV ?) politieke partij die de afschaffing van godspotverbod ( van Dale ?) nastreeft.
  Er is niet één (volks)demonstratie georganiseerd.
  Waar ligt dan de bal ?

  Dat de SGP binnenshuis vrouwen discrimineert is een goed en kostbaar recht !
  Tenminste zolang Nederlandse vrouwen de vrijheid hebben om een eigen politieke beweging op te zetten, gelijke rechten hebben.

  Dat desondanks dat, vrouwen toch lid willen zijn van een dergelijke politieke partij zegt niet alleen iets over die vrouwen, maar
  ook over de overige leden. Zij zijn voor mij, als man, een teleurstelling en een voorbeeld hoe een volwassen man zich NIET gedragen moet.

  Het is van hetzelfde gezeur alszoude vrouwen last hebben van glazen plafonds, terwijl vrouwen de vrijheid hebben om, als voorbeeld, een vakbond op te richten en het recht hebben om mannen uit ( particuliere) verenigingen te weren. Ook hier is er de teleurstelling hoe onvolwassen vrouwen zich gedragen.

  Onprettig misschien, maar waar.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. "Dat de SGP binnenshuis vrouwen discrimineert is een goed en kostbaar recht !"

  Nee hoor, dat is een misvatting, althans binnen een politieke partij mag het niet. Klik de link in de tekst onder 'vrouwenstandpunt' maar eens aan. Het artikel van Elma Drayer. Hier alvast een fragment:


  "(...)Lange tijd ging de Nederlandse overheid in die redenering mee. Eigenlijk gedoogde zij zo dat de partij zich juist níet aan de grondwet hield. Want onder de godsdienstvrijheid valt inderdaad dat gelovigen binnen de eigen muren van synagoge, kerk of moskee hun vrouwen naar hartenlust de mond mogen snoeren. Niemand zal ze voor de rechter slepen als ze vrouwen weren van preekgestoelte, ambten of altaar. Maar bij politieke partijen ligt dat anders. Dan is zelfs de SGP gehouden aan de grondbeginselen van de rechtsstaat, en dus aan het volledig kiesrecht, ook voor penislozen. Dit werd nog eens onderstreept door het VN-Vrouwenverdrag, geldig in Nederland vanaf 1991. Sindsdien had de SGP helemáál kunnen weten dat haar visie op een dag onhoudbaar zou blijken." (...)


  "Fraaie illustratie biedt het 'vrouwenstandpunt' van de Staatkundig Gereformeerde Partij"

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Je quote helpt niet veel. Nergens een verwijzing naar welk grondwetsartikel dan ook.
  Of je bedoelt 137, maar dat is geen grondwet.
  Ook de verwijzing naar een VN-verdrag werp ik verre van me, daar ik mij niet wil onderwerpen aan een vreemde mogendheid.

  Je ontkent niet dat de SGP-vrouwen vrijwillig naar bijeenkomsten gaan. En dat homo's vrijwillig naar homofeesten gaan en dat daarbij geen SGP-ers gedwongen worden mee te doen. Ook worden SGP-vrouwen niet gedwongen om Hasj te roken of abortus te plegen.
  Je ontkent niet dat SGP-vrouwen in alle vrijheid een politieke partij kunnen oprichten en vergaderingen kunnen uitschrijven ( waarbij elke man geweerd kan worden).
  Er is dus geen wezelijk probleem, maar gezeur en onverdraagzaamheid. De ene groepering gunt de andere het licht in de ogen niet en dat maatkt de weg vrij naar chaos en wanorden en een tyranniek staatscontrole waarin burgers zich nauwelijks vrij kunnen bewegen. (standpunt Ger Groot ?)


  Oftewel Je kunt de SGP-mannen de onmachtigheid, onvermogen van de SGP-vrouwen niet verwijten.
  Verder benaderen de seculiere vrouwen van buiten de SGP-vrouwen als kasplantjes. Gaarne zou ik een SGP-vrouw aan het woord willen hebben die op zoek is naar seculiere steun.

  Mocht je inderdaad gelijk hebben dat er regels omtrent geslacht bij politieke partijen ( wat ik ten zeerste betwijfel), dient dit zo snel mogelijk te worden bestreden.

  De staat dient zich verre te houden van wetgeving daar waar burgers problemen zelf kunnen oplossen en er geen schade aan de samenleving ontstaat. Zeker bij politieke partijen.

  "Want onder de godsdienstvrijheid valt inderdaad dat gelovigen binnen de eigen muren van synagoge, kerk of moskee hun vrouwen naar hartenlust de mond mogen snoeren..."

  Dat is onzin.
  Ten eerste is er geen godsdienstvrijheid, maar slechts een voorwaardelijk recht.
  Ten tweede biedt een moskee of ander gebedsruimte geen exclusieve rechten, behalve dan dat de overheid slechts ter voorkoming van wanordelijkheden en ziekten binnen mag komen zonder te kloppen.

  "
  Maar bij politieke partijen ligt dat anders. Dan is zelfs de SGP gehouden aan de grondbeginselen van de rechtsstaat, en dus aan het volledig kiesrecht,.."
  klopt ook niet. Iedereen is gehouden aan de Nederlandse rechtsstaat.

  Verder blijf ik van mening dat discriminatie een kostbaar recht is. Een moralistische staat ( door SGP, GL of PvdA) is een tyrannieke staat.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. " Als het kabinet Rutte dit niet eens lukt, dan hebben de liberalen wat mij betreft hun geloofwaardigheid wel verloren. "

  Beste Annelies, hoe kun je zo onnozel zijn om ooit in de geloofwaardigheid van de VVD te hebben geloofd ( en blijkbaar doe je dat nog steeds ).

  VVD weg ermee.

  Het is een pot nat. VVD of PvdA of alles eromheen, het is slechts 1 partij die Nederlanders een rad voor ogen draait met het idee dat er iets te kiezen is.

  Ik denk dat dit wel de hoofdreden van alle problemen is, de grote kortzichtigheid in het verleden van de overgrote meerderheid van al die Nederlanders die gingen stemmen.

  Zij hebben deze ene partij ( lees alle partijen min PVV ) in het zadel geholpen en gehouden.

  Heel langzaam wordt men wakker, maar zelfs aan het citaat van Annelies is af te leiden, dat zelfs zij nog niet echt wakker is.

  Wat een droefenis.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. De VVD gaat gemakkelijk met liberale principes om of beter gezegd ruilt ze gemakkelijk in als ze dat nodig acht. Dat doet de VVD ook door haar politiek correcte houding jegens de islam. Dat partijen als PVDA en D66 de VVD kritiseren vanwege de SGP is meer dan hypocriet gezien hun meer dan toegeeflijke houding voor de intolerante moslim-orthodoxie. In die partijen wemelt het van orthodoxe moslims en ethnisch gerichte allochtonen die alleen maar aan hun eigen agenda denken en niets hebben met het oorspronkelijke gedachtengoed in die partijen. Een stem op D66, CDA of PVDA is vaak een stem op de orthodoxe islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De VVD gaat gemakkelijk met liberale principes om of beter gezegd ruilt ze gemakkelijk in als ze dat nodig acht. Dat doet de VVD ook door haar politiek correcte houding jegens de islam. Dat partijen als PVDA en D66 de VVD kritiseren vanwege de SGP is meer dan hypocriet gezien hun meer dan toegeeflijke houding voor de intolerante moslim-orthodoxie. In die partijen wemelt het van orthodoxe moslims en ethnisch gerichte allochtonen die alleen maar aan hun eigen agenda denken en niets hebben met het oorspronkelijke gedachtengoed in die partijen. Een stem op D66, CDA of PVDA is vaak een stem op de orthodoxe islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Er zijn slechts twee personen die de VVD tot de grootste partij (= meeste zetels) hebben gemaakt.

  Raadt eens wie dat zijn ?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. sirik zei...
  Er zijn slechts twee personen die de VVD tot de grootste partij (= meeste zetels) hebben gemaakt.
  Raadt eens wie dat zijn ?

  Ik weet het niet.
  Vertel, vertel!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. bijna goed, Willem,

  Fortuyn en Wilders.

  Beschouw de VVD maar als een voorportaal van de PVV.
  Immers pas na Fortuyn( pleefiguur) en Wilders begrepen ze de kiezer ineens.
  Totaal ongeloofwaardig.

  CDA R.I.P.
  PVDA R.I.P.
  VVD .....50% R.I.P.

  Weekend !

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Kijk, die blasfemiewet moet natuurlijk zo snel mogelijk weg, net als die tenenkrommende wet tegen groepsbelediging.

  Want in wezen gaat het bij deze regeltjes om dezelfde kwestie: het verbieden van kritiek op een denkbeeld dat door een groot aantal mensen wordt aangehangen. Dat is in strijd met het hart van de democratie: het moet mogelijk zijn willekeurig welk idee aan te hangen en dat te verkondigen, ook al worden bepaalde bevolkingsgroepen daar boos van.

  We moeten bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het socialisme naïef is of dat het liberalisme het recht van de sterkste laat zegevieren. Het moet mogelijk zijn te zeggen dat God bestaat en het goed met mensen voor heeft, maar ook dat Hij het slecht met mensen voorheeft of dat Hij zelfs helemaal niet bestaat. Het hoeft niet allemaal waar te zijn, want wie beoordeelt dat?

  Wat er kan gebeuren als de Rijksoverheid een bepaalde mening als de waarheid aanvaardt en het beweren van het tegenovergestelde verbiedt kunnen we zien in Pakistan: lees bijvoorbeeld http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/pakistaanse_moslims_willen_verbod_op_bijbel_1_567156. De Bijbel is namelijk in strijd met de Koran (of eigenlijk andersom) en dus moet dat boek (de Bijbel dus) worden verboden. Dat is natuurlijk een schande, net als het een schande zou zijn als de Koran in Nederland verboden werd (hoe slecht we dat boek ook mogen vinden).

  Kortom, met het overeind houden van het blasfemiewetje heeft de VVD zich niet alleen antiliberaal getoond maar, erger nog, antidemocratisch.

  Rechters hebben het wetje eigenlijk al gedood (zie het Ezelsproces) en het zou wel zo netjes zijn het nu ook te begraven. Ik hoop dat het Wildersproces op dezelfde manier eindigt, en dat artikel 137 naast de blasfemiewet komt te liggen.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. "We moeten bijvoorbeeld kunnen zeggen dat het socialisme naïef is of dat het liberalisme het recht van de sterkste laat zegevieren. Het moet mogelijk zijn te zeggen dat God bestaat en het goed met mensen voor heeft, maar ook dat Hij het slecht met mensen voorheeft of dat Hij zelfs helemaal niet bestaat. Het hoeft niet allemaal waar te zijn, want wie beoordeelt dat?"

  Ja, maar socialisme/liberalisme zijn wel van een geheel andere orde dan een niet op waarheid berustend verhaal als religie. Zou ik niet met elkaar vergelijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. over welke god hebben we het? zeus, amon ra, allah? wat maakt de ene beschermenswaardiger dan de andere? of zou donner willen beweren dat ik wel mag zeggen dat de griekse goden slecht zijn, en de christelijk god alleen maar goed? en wat nu als de griekse goden de christelijke god een charlatan, duivel, afgod vinden? godsdienst heeft volledig, totaal ongefundeerde waarheidsclaims die volstrekt niet bewezen kunnen worden, maar wil wel andersdenkenden de mond snoeren. protestanten zijn ontstaan uit kritiek op de paus. zou donner dat vergeten zijn? volslagen hypocrisie viert de boventoon en geeft ruimte aan anti-democratische krachten die maatschappelijk ontwrichtend zijn. godsdienst is net als alcohol, drugs en autorijden. onder de 18, beter niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Nee, Sirik, dat SGP vrouwen niet lid WILLEN worden is een zeer slap argument, welke ook gebruikt werd door de Raad van State. Het doet er niet toe wat deze vrouwen willen, het gaat erom dat binnen de SGP de MOGELIJKHEID bestaat voor vrouwen om lid te worden (en homo's). Het zou anders zijn als het een particuliere vereniging zou zijn, maar een politieke partij is een algemene vereniging, welke toegankelijk moet zijn voor iedereen.

  Ik kan me niet voorstellen dat er vrouwen lid willen worden van de SGP welke niet tot dat kringetje behoren, maar de mogelijkheid moet er zijn. Een tweede argument van de Raad van State was dat deze SGP-vrouwen ook lid konden worden van andere partijen. Dat is ook kul, natuurlijk. Dat betekent dat je je als politieke partij niet perse aan de wet hoeft te houden, namelijk op het punt van discriminatie. SGP discrimineert gewoon vrouwen en homo's. Punt!

  BeantwoordenVerwijderen
 17. @Bart +10 !

  (P.S. Natuurlijk doet de SGP ook mee aan het sprookje van de sexualisering van de samenleving:

  "SGP zeer vrouwvriendelijk" )

  BeantwoordenVerwijderen