De bruggenbouwer bidt voor de overwinning van de islam

Cd_pray2_2

Laat ik eerst maar eens het woord geven aan een vooraanstaande bruggenbouwer.


“God, wij vragen u uw kracht en steun wanneer wij de wereld vertellen dat u de enige ware God bent. U God, u bent niet geboren, u bent het ongeborene. Allah, wij vragen uw goedkeuring en rekenen op uw paradijs ( 0.21 ). God, laten we van de Mouwahidin zijn. God laat ons horen bij de mensen van Tawhid, bij de mensen die erkennen dat er geen andere God is behalve u en dat er geen andere kracht is zonder u.God accepteer onze gebeden en daden. God, aanvaard onze voorbeden en laat wij horen bij aanvaarde mensen ( 1.09 ), bij de door u geliefde mensen, bij de geduldigen, u God, u bent de God van deze wereld.

U bent de God van de zwakkeren. Aanvaard daarom onze daden en gebeden. Allah, vergeef ons en wees barmhartig naar ons, vergeef ons ( 1.40 ). God, u bent de God van vergeving. Wilt u ons daarom vergeven? God, vergeef ons want u bent erg vergevingsgezind ( 2.05 ). U bent de god van deze wereld. U bent de enige God. U bent onze God. Aanvaard daarom alles van ons.God, wees barmhartig naar onze ouders toe ( 2.21 ). God wees barmhartig naar onze ouders toe en naar de ouders van onze ouders. God wees ook barmhartig toe naar ieder waaraan wij iets schuldig zijn in deze wereld en in de laatste wereld. God vergeef alle zonden van de Islamitische overledenen die op aarde getuigd hebben dat u de enige ware God bent en dat uw profeet de enige boodschapper is ( 2.47 ). God, laat uw licht en aanschijn neerdalen op hun graf. God, sterk het geloof van onze broeders en zusters in Palestina ( 3.13 ).

God sterk hun geloof, zij die in Palestina zijn en laat ze de overwinning vieren op hun vijand, uw vijand, vijand van het geloof ( 3.26 ). Alleen met uw zege en barmhartigheid, u gulle God. Allah, sterk hun geloof in Palestina, in Tsjetsjenië en in Afghanistan en in Marokko en in Algerije en in Tunesië en in Egypte en in Soedan en in Kashmir en in alle aarde en uithoeken, u barmhartige God ( 4.01 ). Aanvaard alles van hen, en laat hen met beide benen op de grond staan en geef hen een plek in uw paradijs met de uitverkoren gelovigen en met de martelaren ( 4.15 ).God sterk hun geloof, zij die in de gevangenis zijn en die onder marteling leven. Ze zijn onschuldig. God, onze vijanden, uw vijanden, en vijanden van het geloof laten wij aan u over( 4.38 ). Laat de Islam en de moslims zegevieren en laat uw woord overal zegevieren ( 4.47 ). God, laten wij sterker zijn dan onszelf. God reinig onze harten en sterk onze benen en aanvaard ons en laten wij horen bij de geduldigen. God verenig ons en onze harten en laten we broeders en zusters van elkaar zijn, voor u ( 5.23 ). God wij vragen uw liefde. God wij vragen uw liefde. God wij vragen uw liefde. God, laten ons horen bij de mensen die u lief hebt. God laat ons u vrezen alsof wij u zien ( 6.05 ). God reinig onze harten. Wij begroeten uw profeet en boodschapper.”

Deze toespraak is te vinden op de website van de VVD Rotterdam. Het is een vertaling van een Arabische toespraak op Youtube onder de naam Du’a (Prayer) for Palestine. De spreker is Tariq Ramadan, bijzonder hoogleraar aan de naar vrijdenker en humanist Erasmus vernoemde universiteit. En een duur betaalde bruggenbouwer in Rotterdam. De getallen tussen haakjes slaan op het tijdstip in de video, waarop Ramadan zijn uitspraken doet.

De Rotterdamse VVD heeft nieuwe raadsvragen gesteld naar aanleiding van dit in december 2006 op YouTube geposte gebed, waarin Ramadan alles aanvaardt wat er in naam van Allah wordt aangericht in Palestina, Afghanistan, Algerije, Soedan, Tsjetsjenië en Kashmir - om een paar terreurbolwerken te noemen. De grote bruggenbrouwer en vertegenwoordiger van een ‘moderne, progressieve, tolerante en Europese islam’ hoopt en bidt dat zijn God de islam, de moslims en het woord van de profeet overal laat zegevieren.

VVD-raadslid Bas van Tijn zegt er het volgende over op zijn website: “In Nederland hebben wij scheiding van kerk en staat. Het staat de heer Ramadan vrij om de uitspraken te doen zoals die op het filmpje te horen zijn. Iedereen zal zo zijn of haar privé-mening hebben over de inhoud. De heer Ramadan is echter door de gemeente Rotterdam als adviseur ingehuurd voor het ‘sociaal dialoogproject. Een project waarin taboes niet uit de weg worden gegaan. Een adviseur neemt altijd een verleden en context met zich mee. Het College heeft op 23 januari 2007 nadrukkelijk aangegeven het verleden en de context te kennen, maar hem bij uitstek geschikt te vinden om een prominente rol te spelen in het debat over samenlevingsvraagstukken. Het is belangrijk om klip en klaar te hebben op welke wijze verleden en context zich verhouden tot het betreffende adviseurschap en de rol die de adviseur daarin heeft.”

Met dit gebed van Ramadan is wat mij betreft de discussie over de cassettebandjes, waarop Ramadan homo- en vrouwvijandige uitspraken heft gedaan, totaal overbodig geworden. Ramadan is, zoals al veel langer is vastgesteld door de feministe Caroline Fourest, de marxist Yves Coleman en de liberaal Paul Berman, een fundamentalistische reactionair. Het is triest dat hij met zijn pleidooi voor subsidies aan orthodoxe organisaties een warm applaus krijgt op een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is triest dat allerlei zichzelf progressief noemende mensen weglopen met deze nepbruggenbouwer.

Daarom een simpel advies aan de gemeente Rotterdam. Weg met deze godsdienstfanaat!

Carel Brendel

18 opmerkingen:

 1. Ramadan is net als zijn vader en grootvader lid van de 'moslimbroederschap'. Deze ideologische sekte heeft maar één doel, n.l. dat de islam de wereld verovert en zo nodig met geweld.

  Ramadan is een VIJAND van de vrije-meningsuiting, van de democratie, van onze grondwet.
  Hij is dus een VIJAND van ons volk en dient daarom uit onze samenleving verwijderd te worden, liever vandaag nog dan morgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Uiterlijk eergisteren, inclusief een onderzoek naar hoe het zo ver heeft kunnen komen en wie aan de schandpaal moet.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @Annelies: De flashreclame voor het boek van René Marres jaagt mijn computer compleet op hol.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. @ hoeiboei
  OK. Ik gebruik op uw blog voortaan alleen mijn echte naam. Tulay dus.
  @ Maurits Dekker
  "Onze onder problemen bedolven maatschappij,
  waarin aan het individu steeds meer beperkingen worden opgelegd,
  laat de vagebonderende bohémien niet veel ruimte meer.
  Hier en daar fladdert nog wel zo'n vreemde vogel
  in de stenen oerwouden onzer steden,
  doch dat soort sterft uit, langzaam maar zeker."

  Dankzij dit citaat van U voel ik me als herboren.

  Voor het overige laat ik mijn comments op Tariq Ramadan nog een maand of wat in de pan. Rustig trekken met een uitje, een kruidnagel en wat laurier. Ik volg hem wel door de ogen van zijn enige promovenda in Rotterdam.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dit lispelende addergebroed is enkel giftig zolang het onder valse voorwendselen op een podium word gezet door de veel engere en gevaarlijker sociaal-democraten. De naïeve zwakheid van de christen-democraten is het zure toefje slagroom op de rottende taart der Nederlanden.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Tulay
  Voor het overige laat ik mijn comments op Tariq Ramadan nog een maand of wat in de pan. Rustig trekken met een uitje, een kruidnagel en wat laurier.

  Beste Tulay,
  Doe er ook nog maar een bolletje knoflook bij, dat werkt goed tegen kwade geesten.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hoe lang nog blijven naíef-links, dom-links en berekenend links deze fundamentalitische wolf in schaapskleren nog een hand boven het hoofd houden? Deze man is nog conservariever dan paus Benedictus en zeker een stuk gevaarlijker. Kortom: ontslaan als "adviseur" voor het te laat is. Hij kan altijd nog aan de slag als (haatzaaiende) imam in een moskee te Birmingham of zo.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Direct stoppen met het geven van dubbele nationaliteit.

  Dagelijks worden duizenden dubbele passporten afgegeven. De Nederlandse wetgever moet bij wet regelen dat welke aan vraag voor de Nederlandse Nationaliteit geen tweede Nationaliteit mag worden verstrekt of gevoerd. Voor nieuwe aanvragen dit toepassen gelijk als de wet is aan gepast op dit punt en bij oude gevallen een nationaliteit inleveren, de keus is aan de mensen zelf. Diegenen die de eigen nationaliteit niet willen opgeven, mogen de Nederlandse niet krijgen, op die manier dubbele nationaliteit afschaffen en iedereen die twee paspoorten heeft binnen een jaar verplicht laten kiezen. Niet kiezen betekend automatisch het verlies van het Nederlandse paspoort! Deze waanzin moet per direct stoppen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de Marokkaanse en Turkse wet in Nederland wordt toegepast? Dit slaat nergens op! Het is ook een grote schande dat onze ambtenaren directe handlangers geworden zijn van deze primitieve islamitische krachten die tegen Nederland werken; Door toename van het aantal moslims is het land is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een nieuwe schuilplaats voor de moslimstrijders; dit mag niet getolereerd worden, we hebben al genoeg last en narigheid van dit geboefte en de dubbele pasporten! Zo wordt gelijk duidelijk hoe gevaarlijk het is om deze Moslims binnen het overheidsapparaat aan het werk te hebben. Deze werkwijze is een grote schande. Dit is een inbreuk op de soevereiniteit van Nederland.
  Het hele proces van de Europese islamisering wordt ook massaal gefinancierd door islamitische staten. Alleen al het Saoedische koningshuis heeft de afgelopen jaren 142 miljard dollar geschonken voor de bouw van moskeeën, islamitische scholen, organisaties en instellingen voor het verbreiden en propageren van de islam over de Westerse wereld.
  Niettemin zinkt de financiële steun uit moslimlanden in het niet vergeleken met de steun van de bedreigde Europese landen zelf die over de laatste dertig jaar duizenden miljarden bedraagt aan uitkeringen, subsidies en infrastructuur voor de vele miljoenen islamitische immigranten.
  Deze reusachtige steeds toenemende geldstromen lokken talloze profiteurs die de islam verdedigen en propageren om die geldstromen, de basis van hun inkomen en loopbanen veilig te stellen. Voorbeelden hiervan zijn:
  Personeel van gesubsidieerde instellingen, anti discriminatie bureaus, multiculturele instellingen, sociale diensten, zogenaamd wetenschappelijke instellingen en onderzoekers.
  Bouwbedrijven, architecten, voor de bouw van huizen, wegen, moskeeën en instellingen voor de groeiende allochtone bevolking.
  De massa-immigratie van antiwesterse Moslims naar Europa moest al 20 jaar geleden gestopt zijn! Maar onze ministers, burgemeesters en wethouders die nu zelf ook moskeen en islamscholen openen, schoolboeken onder Islamitische supervisie laten schrijven, willen blijkbaar dit proces op allerlei manieren toch voortzetten totdat de Moslims plaatselijk of nationaal een meerderheid krijgen.
  Dit is een bewuste vernedering van ons land, Marokko en Turkije zijn totaal respectloos bezig met ons hun wetten en eisen op te leggen. Het lijkt er sterk op dat ze een "hidden agenda" hebben. Het is nu duidelijk geworden dat de Nederlandse overheid buigt voor deze Islamitische mogendheden, behalve voor de eigen bevolking. Die zuigen ze leeg. Zie maar de explosieve groei van de Moslims, islamscholen, moskeen, bezette wijken ... Nederlander heeft nu geen handels waarde en bestaands recht mede met dank aan deze Christenen en Socialisten... Hoe lang laten wij ons nog door dat Noord Afrikaanse land beledigen en de les lezen?
  Gewoon knettergek en uitholling van de Nederlandse integriteit en zelfstandigheid. Nu al krijgen Marokkanen en Turken alles al voor elkaar. En gebeurt dat niet dan is het uiten van dreigementen het middel om een doel te bereiken. Onder de dreigementen werkt Nederland dat zelf in de hand, we passen ons steeds meer aan aan deze moslims, zelfs de deelgemeentes en stadhuizen hangen vol met posters in het Arabisch, Turks, en andere talen!,
  Wordt het nou niet de hoogste tijd dat het beleid dat hier in Nederland wordt gevoerd jegens Marokko en Turkije is helemaal op de schop gaat,die landen kosten de Nederlander miljarden terwijl die zelf niks anders doet dan inleveren. Wij hebben met deze landen niks anders dan problemen en het geld wat die landen kosten kunnen wij zelf momenteel heel hard gebruiken b.v. om de AOW pot weer aan te vullen het is per slot van rekening nog altijd ons eigen geld.
  In Nederland zijn de sociale uitkeringen voor ongekwalificeerde niet-werkende Moslim immigranten de hoogste ter wereld. Tegelijkertijd zijn de lonen voor hoog gekwalificeerde arbeid laag, en de belastingen daarop hoog. Zo heeft het geen zin om zich te laten scholen en te werken. Een Moslim met verblijfsvergunning komt immers in aanmerking voor alles omvattende sociale verzekeringen en subsidies, WW, WAO, BIJSTAND, KINDERBIJSLAG, HUURSUBSIDIES, ZIEKTEKOSTEN, AOW. zonder daar zelf ooit voor te betalen. Daarnaast zijn er duizenden door de staat betaalde gespecialiseerde sociale advocaten in vreemdelingen, asiel en strafrecht en antidiscriminatie bureaus die zelfs illegalen eindeloos blijven verdedigen. Want zij worden zogenaamd gediscrimineerd en achtergesteld of zij krijgen niet het respect dat ongelovigen aan moslims zijn verschuldigd.

  Mohammed begreep al in de zevende eeuw dat demografische oorlog zoals die nu tegen Europa wordt gevoerd het meest effectieve wapen tegen de ongelovigen is. Hij gebood zijn volgelingen meerdere malen om te emigreren, te vechten en zoveel mogelijk kinderen te krijgen.
  Koran 9.20 Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.
  Abu Dawud, 11.2045 Huw vrouwen die liefhebben en zeer vruchtbaar zijn, want door jullie zal ik alle volkeren in aantal overtreffen.
  Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa zien we nu de meest succesvolle aanval dankzij de medewerking van Europa zelf. Dit is geculmineerd in de meest massale emigratie ooit van moslims naar het Westen. Zij komen niet om te werken, maar voor uitkeringen en het ontwrichten en veroveren van Europa.

  Daarom gaan zij vechten voor hun buitenlandse islamitische “identiteit”, verenigen zij zich in talloze Turkse Arabische en islamitische verenigingen en stichtingen, moskeeën en andere antiwesterse instellingen met financiële steun uit de herkomstlanden en de Nederlandse overheid. Die buitenlandse overheden bevorderen ook de emigratie van massa’s ongeschoolde vaak zelfs analfabete moslims die de ontwikkeling van hun achtergebleven binnenlanden belemmeren en een last vormen voor hun eigen regeringen. Bovendien wordt zo de verspreiding van de islam over het Westen gerealiseerd onder leiding van islamitische organisaties en overheden. De conferentie van islamitische staten en individuele landen als Saoedi-Arabië spelen hierin een dominante rol.

  Zo doende worden we overstroomd door ongeschoolde moslims die makkelijk te beïnvloeden zijn door fundamentalistische imams of door hoger geschoolde jonge moslims die de lager geschoolde moslims gebruiken als een machtsbasis voor een loopbaan in de politiek, bij de overheid, onderwijs, journalistiek en non gouvernementele organisaties. Dit leidt tot een kunstmatige uiterst gevaarlijke demografische crisis zoals Europa nog nooit heeft gekend sinds de volksverhuizingen uit de vierde en vijfde eeuw. Het heeft vele eeuwen geduurd voordat Europa zich herstelde van deze barbaarse invallen.
  1.Het onmiddellijk terugdraaien van de toegevoegde buitenlandse nationaliteit.
  2.De betreffende ambtenaren dienen te onderschrijven dat zij zich alleen aan de Nederlandse wet houden,doen zij dat niet dan mogen ze zonder uitkering of recht op wachtgeld meteen vertrekken,o ja ze mogen ook de kosten van het terugdraaien betalen.
  3. Alleen Marokkaanse of Turkse Nationaliteit, en dan geen recht op sociale voorzieningen. Dan zorgt Marokko of Turkije voor zijn burgers.
  4. Stopzetting van de politiek islam: moskeebouw, islamscholen en korancursussen verbieden.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De bruggen die deze meneer bouwt kennen enkel eenrichtingsverkeer.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Verplichte kost voor iedereen: 'Eindstrijd' de finale clash tussen het liberale Westen en de traditionele islam, samengesteld door prof.dr. Hans Jansen en prof. dr. Bert Snel.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Ja, deze man heeft niets meer met een bruggenbouwer te maken. Maar het hele idee van een bruggenbouwer is waanzin als je 't mij vraagt.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "Weg met deze godsdienstfanaat!"

  waarom, Carel ?
  Omdat jij toevallig voor de volledige vrijheid van meningsuiting bent, maar onder bepaalde condities. Én als het jou uitkomt, natuurlijk.

  Ik vind het prima dat het College er in is gestonken. Laat T.R. maar aan het woord, geen probleem.

  Enkel is het goed te weten welke politieke partij vóór hem is en welke zich tegen het belang van het Nederlandse volk keert.
  Zo weet men waarop men de volgende keer stemmen moet of van welke partij lid wil worden. (bijv. over twee maanden EU-verkiezingen)
  Altijd voor transparantie zijn, Carel.
  Stel je bent voor vrije meningsuiting, voor een vrije open en moderne maatschappij.. en je stemt PvdA of CDA.... dan wordt je toch uitgelachen..? Dan neemt niemand je meer serieus.


  En troepje Tulay is weer eens te laf en te impotent om werkelijk te laten zien hoe sterk zij is.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. @ Maurits Dekker 4 april 2009 16:12

  In de pan zit 1 van m'n lievelingsgerechten. Halal sucadelapjes oftewel goed opperlands draadjesvlees. Je kunt er misschien een tomaatje bij doen maar never nooit een teentje knoflook. Ik wil voor u het deksel lichten. Wat ik onder meer van Tariq wil weten of ik hem een kruisje danwel streepje moet geven in het volgende rijtje :
  [X] Erasmus
  [X} Ghandi
  [?] Ramadan
  [-] Ahmedinejad

  @ dirk 5 april 2009 17:46

  En troepje Tulay is weer eens te laf en te impotent om werkelijk te laten zien hoe sterk zij is.

  Elke marokkaan stapt voor mij eerbiedig opzij en als ik met m'n twee sivas kangals door Slotervaart-Noord loop vlucht het tuig alle kanten uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. @Dirk,

  Tariq Ramadan mag van mij zeggen wat hij wil. Hij mag godsdienstfanaat zijn zo veel als hij wil. Hij krijgt er in ons land alle ruimte voor. Maar het wordt wat anders als zo iemand door een gemeentebestuur voor veel geld wordt ingehuurd als zogenaamde bruggenbouwer. Ik verbaas me bovendien om het feit dat allerlei zichzelf progressief wanende mensen iemand bewonderen, die bij diverse gelegenheden zeer reactionaire uitspraken heeft gedaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. "Elke marokkaan stapt voor mij eerbiedig opzij.."

  En jij nu voor mij, knulletje.

  "..als zo iemand door een gemeentebestuur voor veel geld wordt ingehuurd als.. "

  Misbruik van overheidsgeld ?
  Ok, daar ben ik het wel mee eens.
  Maar...peanuts.. vergeleken met de HSL-lijn.
  Nog steeds geen locs !
  Ondertussen is T.R. nog aardig bruikbaar.. koester hem en laat de machthebbers hun eigen rommel maar opruimen.

  Welke sukkel stemt nog op een partij die dit heerschap fin. steunen ?
  Hoemeer dommertjes zoals T.R. of aboutaleb..des te minder werk voor de PVV.


  Elk nadeel hept zijn voordeel.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. De citaten van Ramadan in dit stuk van Brendel laten geen enkele ruimte voor misverstand omtrent aard en intenties van Ramadan. Benieuwd wat het vervolg is op de vragen door de VVD gesteld. Hoe kan het dat we het hier van de VVD moeten hebben? Hoe zit dat met die andere politieke partijen, vooral die aan de linkerkant van het politieke spectrum, die de komst van Ramadan naar de EUR hebben bevorderd en/of niet hebben willen tegenhouden? Nemen die hier geen kennis van? Denken ze nog steeds dat het wel meevalt? Of zijn ze, zonder daar direct en onomwonden voor uit te komen, gewoon voorstander van dit type bruggenbouwer? Als dat laatste het geval is, zou ik dat wel vastgesteld willen zien, opdat mijn conclusies over wat ik heden ten dage onder "links" moet verstaan, nog eens wat verder bevestigd kunnen worden.
  Ben ook benieuwd naar wat Paul Scheffer hier nou van vindt. Had die niet vorig jaar in een kwaliteitskrant betoogd dat Ramadan heus helemaal niet gevaarlijk was? Ambiguïteiten hoorden bij zijn werk, zoiets had Scheffer, als ik het mij nog goed herinner, vergoelijkend over Ramadan opgemerkt. Maar de citaten uit deze toespraak in het Arabisch zijn niet ambigu en er lijkt mij weinig aan te vergoelijken. Het is verbazend, maar het meest onthutsende vind ik de stilte bij wie zichzelf heden ten dage links noemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Deze intolerante gebedsteksten zijn geen verrassing voor een man die het stenigen van vrouwen niet openlijk wil veroordelen. Daarom blijf deze man ontmaskeren en kritisch volgen.

  BeantwoordenVerwijderen