Verbied de boerka (en ontmoedig de hoofddoek)

Wederom actueel ('boerkaboete'), én bovenaan gezet, speciaal voor Nuweira Youskine 'Vertrouwen'

door Claire Berlinski

Vijf jaar geleden verhuisde ik naar Istanbul. Aanvankelijk sympathiseerde ik met de stelling dat het Turkse hoofddoekverbod op de universiteiten en bij publieke instellingen buitengewoon discriminerend was. Ik sprak veel vrouwen die het dragen van een hoofddoek beschreven als een vrijwillige daad van geloof. Een zakenvrouw, midden dertig, vertelde me dat ze op de middelbare school een hoofddoek ging dragen om haar seculiere familie te tergen. Haar docent reageerde verbijsterd toen hij haar zag:”Als Atatürk je nu kon zien, zou hij huilen!” De herinnering aan deze afwijzing deed haar zichtbaar nog steeds pijn.

Ik vroeg haar waarom ze had besloten een hoofddoek te gaan dragen. Ze vertelde dat ze als tiener een
religieuze ervaring had. Ze beschreef dit in termen die iedereen die bekend is met het werk van William Jamesi zal herkennen. Ze begon de hoofddoek te dragen om “haar band met de Onuitsprekelijke te bevestigen” en “elke keer als ik in de spiegel kijk zie ik een gelovige vrouw terugkijken, zo word ik eraan herinnerd dat ik heb gekozen voor een speciale relatie met Allah”.

Zo beschouwd is het dragen van de hoofddoek niet radicaler dan andere religieuze rituelen die symbolische daden van opoffering of dagelijks ongemak verlangen. Ik hoorde Joden de spirituele beloningen, die ze door het volgen van de kashrut (spijswetten) krijgen, op bijna dezelfde manier beschrijven. Het is lastig, zeggen ze en schijnbaar willekeurig; het vraagt een dagelijks offer. Maar een Jood die koosjer blijft kan geen maaltijd eten zonder eraan herinnerd te worden dat hij een Jood is, en zo wordt de eenvoudige handeling van het eten verheven tot een religieuze rite.

Een vrouw vertelde me over een vernedering die zij in haar jeugd had ondergaan toen haar familie uit het zwembad werd gezet omdat haar moeder een hoofddoek droeg. Ik geloofde haar. Alle verhalen over vernederingen in de kindertijd lijken op elkaar en worden op dezelfde manier verteld. Ze vond het vreemd dat ze wel een hoofddoek op een Amerikaanse universiteit mocht dragen maar niet op een Turkse. Het leek mij ook abnormaal. Dat zou het voor elke Amerikaan zijn: politiek gezien stammen wij allemaal af van mannen en vrouwen die wegens hun geloof werden vervolgd. Ik besloot dat ik aan de kant van deze vrouwen stond.

Maar dat was in de tijd dat ik nog steeds de omgeving van Balat kon bezoeken zonder voor hoer uitgescholden worden.

Het onlangs genomen besluit van de Franse Nationale Vergadering om gezichtsbedekkende sluiers inclusief de boerka- die ook de ogen verbergt- te verbieden, is de nieuwste maatregel op dit gebied die door Europese overheden zijn genomen. Het Belgische parlement was de eerste die in april de boerka verbood; kort daarna bekeurde de politie in Noord-Italië een vrouw voor het dragen van een niqab, deze bedekt het gehele gezicht behalve de ogen. De Italiaanse politie beriep zich hierbij op een wet uit 1975 die bedekking van het gezicht in het openbaar verbiedt. In Engeland heeft het conservatieve parlementslid, Philip Hollobone, opgeroepen tot een boerkaverbod. Vorige week is in Spanje een voorstel om de boerka te verbieden nipt verslagen. De algemene term voor het dragen van de sluier, zich bedekken of zich inpakken, is hijab, en alle vormen ervan, ook die het gezicht laten zien, zijn verboden op Franse openbare scholen sinds 2004.

Laten we eerlijk zijn, deze verbodsbepalingen gaan in tegen de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Ze stigmatiseren moslims. Geen enkele moderne staat zou zich bezig moeten houden met vrouwen voor te schrijven wat ze moeten dragen. De veiligheidsargumenten zijn vals, er zijn duizenden manieren om een bom te verstoppen, je hoeft er geen boerka voor te dragen. Het hoeft ook niet altijd zo te zijn dat de vrouw een boerka tegen haar wil draagt. En mocht het wel zo zijn, dan zijn er al wetten tegen fysieke dwang.

Het argument dat het kledingstuk in de islam geen religieuze verplichting is, is goed gevonden maar niet relevant. Miljoenen moslims geloven immers dat het wel zo is, en de staat is niet bevoegd om zich bezig te houden met koranexegese. De keuze voor de hoofddoek is voor veel vrouwen een eerlijke expressie van een zeer persoonlijk religieus gevoel. Hen daarvan weerhouden is discriminerend, bedreigend en gaat niet samen met de tradities van de Verlichting in het Westen. Het is bovendien wreed om van een vrouw te eisen dat zij delen van haar lichaam onthult die haar gevoel voor ingetogenheid juist dwingt te bedekken, voor zo’n vrouw is de eis net zo tiranniek, vernederend en arbitrair als een wet die dicteert dat vrouwen hun borsten moet ontbloten.

Dit is allemaal waar en toch moet de boerka verboden worden. Alle soorten hoofddoeken moeten, indien niet verboden, dan toch sterk ontmoedigd en gestigmatiseerd worden. De argumenten tegen een verbod zijn logisch en principieel. Ze zijn echter ook mager en onvoldoende. Ze missen iets wezenlijks: Als Europa nu niet opstaat tegen de hoofddoek- en de opvattingen over vrouwen die zij representeert -dan zullen er binnen één generatie veel steden in Europa zijn waar geen enkele ongesluierde vrouw nog comfortabel en veilig kan wandelen.

In een blog van de New York Times keerde de filosofe Marthe Nussbaum zich onlangs tegen een verbod en stelde dat boerkadraagsters beschermd zouden moeten worden tegen “subtiele vormen van discriminatie”. Het was een volmaakt voorbeeld van een filosoof op de toppen van haar macht. Nussbaum schreef:“ Vroeger vond ik dat het hoofddoekverbod in Turkije gerechtvaardigd was, omwille van het onontkoombare staatsbelang- ik geloofde destijds dat vrouwen fysiek geweld riskeerden als ze ongesluierd door het leven gingen, tenzij de regering ingreep door de sluier voor allen te verbieden. Tegenwoordig is de situatie in Europa heel anders, daar zal zelfs de schaars geklede vrouw niet met fysiek geweld bejegend worden”. Nussbaum zit er helemaal naast. Er zijn nu al veel wijken in Europa waar schaars geklede vrouwen niet veilig zijn. Samira Bellil schrijft in haar autobiografie Ontsnapt uit de hel: “in de achtergebleven islamitische buitenwijken van Parijs zijn er maar twee soorten meiden. De goede meiden zitten thuis, doen het huishouden, zorgen voor hun broers en zussen en gaan alleen de deur uit voor school. De meiden die zich opmaken, uitgaan en roken, krijgen snel de reputatie van ‘’makkelijke meid” of “hoertje”.”

Ouders in deze wijken vragen de gynocologen een verklaring af te geven die de maagdelijkheid van hun dochters bevestigt. Polygamie en gedwongen huwelijken zijn gewoon. Veel meiden mogen het huis niet uit. Volgens de statistieken van de Franse overheid is het aantal verkrachtingen in de huisvestingsprojecten sinds 1999 elk jaar met 15 á 20 % toegenomen. In deze wijken zijn de vrouwen inderdaad een hoofddoek gaan dragen om te ontsnappen aan aanranding en geweld. In de buitenwijk La Courneuve, zegt 77% van de vrouwen een hoofddoek te dragen om de wraak van de islamitische moraalpolitie te ontlopen. Let wel, we hebben het hier over Frankrijk, niet over Iran.

De relatie tussen islam en misdaden tegen vrouwen wordt in heel Europa waargenomen: “De politie in de Noorse hoofdstad Oslo onthulde dat er in 2009 weer een record gevestigd werd, vergeleken met 2008 waren er twee keer zoveel verkrachtingszaken”, schreef het conservatieve blog The Brussels Journalii. In elke zaak, niet alleen in 2008 en 2009 maar ook in 2007, was de belager een niet-westerse immigrant. Deze statistieken worden nauwelijks besproken; men voelt zich ongemakkelijk en ze roepen te veel oude racistische clichés op. Maar het zijn feiten.

In Europa gaat het debat nu vooral over de boerka, niet over de andere minder bedekkende kledingstukken, zoals de hoofddoek. De totale wanstaltigheid van de boerka maakt het tot een makkelijk doelwit, evenals de politieke haalbaarheid van zo’n verbod. In dit tijdperk van zelfmoordaanslagen wordt het verbod verdedigd op basis van veiligheidsredenen, terwijl zo’n verdediging de toetsing eigenlijk niet helemaal doorstaat. Maar de boerka is gewoon de meest extreme vorm van alle soorten sluiers en alle dwang met betrekking tot de sluier in welke vorm dan ook is niet alleen een gruwel maar ook besmettelijk; tenzij het wordt gestopt is het de natuurlijke neiging van deze praktijk zich te verspreiden, want het dragen van de sluier is zowel een politiek als een religieus symbool. Het is een symbool van een dynamische totalitaire ideologie die zich op Europa heeft gericht en niet tevreden zal zijn totdat elke vrouw op de planeet is vernederd, en onderdanig, stil en slaafs is geworden.

De kwalijke verspreiding van de sluier is sinds de Iraanse revolutie in de hele islamitisch wereld waargenomen. Ik heb het in Turkije gezien. Door migratie en demografische verschuiving zijn wijken die eerst gemengd waren, nu overwegend gesluierd. De overheid heeft geprobeerd de hoofddoekverboden op te heffen, hiermee werden de voorstanders van de praktijk aangemoedigd en gelegitimeerd. Vijf jaar geleden was de historische Joodse en Griekse wijk Balat, gelegen langs de Gouden Hoorn, een wijk waarin je veel ongesluierde vrouwen zag. Dat is nu niet meer zo. Onlangs bezocht ik daar een vriend die met tegenzin voorstelde dat ik me -gedurende mijn verblijf in zijn appartement-  fatsoenlijker zou kleden. Zijn raam bevond zich aan de straatkant. Hij was bang dat zijn buren de politie zouden bellen en een prostitué in hun midden zouden rapporteren.
Het dragen van de sluier hangt samen met het problematische islamitische denken over vrouwen en dat is weer direct verbonden aan de gender apartheid en de onderdrukking en het misbruik van vrouwen in de islamitische wereld. Het grootste mensenrechtenprobleem op de planeet.

Het dragen van de sluier of hoofddoek kan ook niet gescheiden worden van het begrip namus, een ethische categorie die vaak vertaald wordt met ‘‘eer”. Als jouw eerste associatie met dit woord “eerwraak” is, dan is dat met reden. Het is de juiste associatie. De route van het dragen van de sluier tot de praktijk van het vermoorden van ongesluierde vrouwen is niet zo meanderend als je zou denken.
In de kern is de sluier de uitdrukking van het geloof dat de vrouwelijke seksualiteit zo’n destructieve kracht is dat mannen ten koste van alles ertegen beschermd moeten worden; de natuurlijke correlatie van dit geloof is dat mannen niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de lusten die in hen opgewekt worden door een ongesluierde vrouw, inclusief de impuls om haar te verkrachten. In 2006 hield de belangrijkste Australische iman Sheikh Taj el-Din al-Hilali een preek waarin hij op de volgende wijze aan een verkrachtingsslachtoffer refereert:
“Als je het onverpakte vlees buiten neerlegt en de kat eet het op, wiens fout is het dan, die van de kat of van het onbedekte vlees? Het onbedekte vlees is het probleem. Als zij in de kamer was, in haar huis, in haar hijab, dan zou er geen probleem geweest zijn.”

Zijn opmerkingen veroorzaakten een storm van kritiek en het gebruikelijke gedram dat dit niet de ware natuur van de islam vertegenwoordigde. Als je denkt dat deze zienswijze atypisch is voor de moslimgemeenschap, besteed dan eens vijf minuten aan een chatroom op Internet. Je hoeft niet kieskeurig te zijn; google “hijab “en kijk naar de eerste resultaten die worden weergegeven. Een typische postiii:

“Wat voor een waardigheid heeft een ongelovige; de wijze waarop ze hun leven leiden en zich bloot stellen. Ze hebben hun beschermingsschild verwijderd, die zedigheid van de hijab en zichzelf onbeschermd gelaten. Dat is de oorzaak van het verkrachten en het moorden dat iedere 10 seconden wereldwijd plaatsvindt. Maar de echte moslims die de juiste hijab betrachten zijn beschermd tegen dergelijke aanvallen en er is tot nu toe geen enkel geval bekend”.

Een schuimbekkende geestelijke ergens ver weg in Saudi-Arabië? Nee, deze site wordt in Noorwegen gehost. De moderator van de site is ene Espen Egil Hansen, en de manager is iemand die luistert naar de naam Jo Christian Oterhals.

Wat andere commentaren:
“Elke vrouw die parfum opdoet en langs mensen loopt zodat zij haar kunnen ruiken, is een Zaniyah (overspelige). …. Als men de verschillende eisen van de hijab onderzoekt kan men duidelijk zien dat vele jonge moslima’s niet aan deze eisen voldoen. Velen nemen halve maatregelen, deze bespotten niet alleen de gemeenschap waarin zij leeft maar ook de bevelen van Allah…. “.
De hijab past bij het natuurlijke gevoel van Gheerah, dat immanent is aan de echte man die er niet van houdt dat mensen naar zijn vrouw of dochters kijken. Gheerah is de sturende emotie die de echte man ertoe brengt vrouwen die familie van hem zijn, te beschermen tegen vreemden.
De echte moslimman heeft Gheerah voor ALLE moslimvrouwen. Als reflex op lust en verlangen, kijken mannen (met verlangen) naar andere vrouwen terwijl ze het niet erg vinden dat andere mannen hetzelfde doen naar hun vrouwen en dochters. Het mengen van de seksen en de afwezigheid van de hijab vernietigt de Gheerah in mannen.

Deze inzichten zijn te lezen op de officiële website van het islamitische instituut aan de universiteit van Essex. Ze suggereren dat de sluier een legitimatie is voor dodelijke jaloezie. Het sanctioneert de impuls van primitieve mannen om de aanblik van hun vrouwen alleen voor zichzelf op te eisen. Er is geen land op de wereld waar de sluier de culturele norm is en waar de vrouwen gelijke rechten genieten. Geen één. Er is ook niet zoiets als een wijk waar de sluier de norm is en waar toch geen oordeel wordt gegeven over vrouwen die geen sluier dragen.

Zoals alle vrijheden, is de godsdienstvrijheid niet absoluut. In de VS zegt men dat de Grondwet geen zelfmoordverdrag is en dit principe is toepasbaar op elke open maatschappij. Het is één ding om te zeggen dat ik helemaal vrij moet zijn om Baäl te mogen aanbidden, het is iets anders om te zeggen dat ik vrij moet zijn om kinderen aan hem te offeren. Een boerka aantrekken is niet vergelijkbaar met het doden van een kind maar het is zeker een aanslag op de rechtsstaat als toegestaan wordt dat een cultuur die vrouwen als slaven ziet de plaats inneemt van een cultuur die dat niet doet. We zijn nu bekend met de demografische voorspellingen: de Europese moslimbevolking groeit, veel steden zullen binnenkort een moslimmeerderheid hebben. Als het idee van de islam dat de sluier representeert wordt toegestaan dan zullen deze steden niet langer meer vrij zijn.

Het is moeilijk om in deze kwestie een positie in te nemen die alle westerse wettelijke precedenten en morele intuïties verzoent. Het is waarschijnlijk het beste als de boerka onmiddellijk wordt verboden op grond van veiligheidsredenen, zelfs als we diep van binnen weten dat de zaak niet klopt; als zo’n verbod zin zou hebben moet het uitgebreid worden naar wijde kledingstukken, koffers, ruime handtassen, bierbuiken en schoenen. Toch is in sommige zaken hypocrisie de minst slechte optie; verboden die zo gerechtvaardigd worden kunnen misschien de beste manier zijn om uitdrukking te geven aan de volkomen gelegitimeerde walging van de maatschappij, zonder een precedent in de wetgeving te scheppen tegen een gerichte religieuze groep.

Hoofddoeken kunnen op dit punt niet verboden worden. Het is politiek onmogelijk en het is ook te laat: het gebruik is te wijd verspreid. Maar het besluit om ze te dragen zou net zo beschouwd moeten worden zoals in de VS over het dragen van Klan- gewaden of Nazi –insignes gedacht wordt. Ja, je bent vrij om het te doen, maar nee, je kunt de hoofddoek niet omdoen en tegelijkertijd verwachten dat je door de overheid ingehuurd wordt om schoolkinderen te onderwijzen, en nee, we gaan niet collectief doen alsof deze keuze verstoken is van een diepe duistere politieke en culturele betekenis.

Onze verantwoordelijkheid om deze vrouwen tegen dwang te beschermen is groter dan onze verantwoordelijkheid om de vrijheid te beschermen van vrouwen die voor de sluier kiezen. Waarom? Omdat dit onze cultuur is, en in onze cultuur dragen we geen sluier. We geloven niet dat God dit van vrouwen eist. We geloven niet dat ongesluierde vrouwen hoeren zijn, we geloven evenmin dat zij sociale afkeuring, aanranding of verkrachting verdienen. Onze culturele positie in deze vragen is moreel superieur. We hebben het recht, in feite een verplichting, om ervoor te zorgen dat onze meer verlichte ideeën over vrouwen en hun rol in de maatschappij, in elk cultureel conflict overheersen, vooral in een conflict op westerse bodem.

Als overheidsdienaren, zoals de Britse secretaris van milieu, Caroline Spelman, de sluier legitimeert door te kletsen over de vrijheid en de empowerment waarin het kledingstuk voorziet, onthullen zij een enorm gevaarlijk verval in Europa’s culturele vertrouwen. In plaats daarvan zouden campagnes gestart moeten worden om het dragen van de sluier te ontmoedigen. Als de staat het recht heeft om bijvoorbeeld tegen de ongezonde gevolgen van het roken te waarschuwen, dan heeft ze zeker ook het recht om een zaak te maken tegen het denken over vrouwen dat door de sluier wordt gerepresenteerd.
Het verbieden van de boerka is zonder twijfel een ernstige aanslag op het ideaal van de religieuze vrijheid. Het is het signaal van een wanhopige maatschappij. Niemand heeft het zo ver willen laten komen waardoor het nodig is geworden.

Maar het kwam zover en het is nodig.

Claire Berlinski is een freelance journalist die in Istanbul woont. Ze is de auteur van Menace in Europe: Why the Continent’s Crisis Is America’s, Too, en There Is No Alternative: Why Margaret Thatcher Matters.
Dit artikel verscheen voor het eerst in op 16 april 2010 in de National Review.

Vertaling: Lia  Goudsbloem (Hoeiboei)
17.2.2011

i. The Varieties of Religious Experience,1902
ii http://www.brusselsjournal.com/node/4274
iii http://abdirizag.vgb.no/2010/03/16/why-hijab-is-necessary-hijab-in-islam/
iv http://www.nationalreview.com/articles/print/243587

26 opmerkingen:

 1. Bedankt voor de mooie vertaling. Deze vrouw zet heel duidelijk uiteen, op welke punten de aandacht gevestigd moet worden bij het ontmoedigen van de hoofddoek. Het is duidelijk waar dat ding voor staat. Het seculiere argument dient te gelden bij openbare instellingen en scholen. Geen hoofddoeken daar. Op straat is een andere zaak. Daarnaast moeten particuliere bedrijven het recht hebben om nee te kunnen zeggen tegen de hoofddoek.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. FINANCIËLE DOORBRAAK

   Het leven is inderdaad GRACE, ik ben Daan Sophia momenteel in Californië, VS. Ik wil graag mijn ervaringen met jullie delen over hoe ik een lening van $ 185.000,00 USD kreeg om mijn bankcheque te wissen en een nieuw bedrijf te starten. Het begon allemaal toen ik mijn huis en bezittingen kwijtraakte vanwege de bankcheque die ik nam om enkele rekeningen en enkele persoonlijke behoeften te compenseren. Ik werd zo wanhopig en begon op alle manieren naar fondsen te zoeken. Gelukkig voor mij hoorde ik een collega van mij over dit bedrijf praten, ik raakte geïnteresseerd hoewel ik bang was om opgelicht te worden, ik werd gedwongen door mijn situatie en had geen andere keus dan advies te vragen aan mijn vriend over ditzelfde bedrijf en kreeg hun contactnummer, intoucheren met hen maakte me echt sceptisch vanwege mijn eerdere ervaring met online geldverstrekkers, weinig wist ik dit heel bedrijf "PROGRESSIVE LOAN INC. was een godsgeschenk voor mij en mijn familie en de hele internetwereld, dit bedrijf is van grote hulp voor mij en enkele van mijn collega's en vandaag ben ik een trotse eigenaar van goed georganiseerde zaken en verantwoordelijkheden worden goed behandeld, allemaal dankzij Josef Lewis van (progresiveloan@yahoo.com). Dus als je echt echt behoefte hebt aan een lening hetzij om uw eigen bedrijf uit te breiden of op te starten of in enige vorm van financiële moeilijkheden, ik adviseer u de heer Josef Lewis van Progressive lening de mogelijkheid van financiële verheffing in uw leven te geven. Email: progresiveloan@yahoo.com OF Bel / Tekst +1 (603) 786-7565 en niet het slachtoffer worden van online zwendel in de naam van het krijgen van een lening. bedankt   Verwijderen
 2. Balat wordt sinds het vertrek van de sefardiem bevolkt door mensen uit Anadol die door Ata Bergturken worden genoemd. Grieken hebben er nooit gewoond en het hoofddoekjesverbod dateert uit 1982 en toen was Ata al 44 jaar dood. Ata heeft wel de mannelijke equivalent van het hoofddoekje verboden. De fez is helaas uit her straatbeeld verdwenen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Voor het overgrote deel helemaal eens met dit stuk.

  "Laten we eerlijk zijn, deze verbodsbepalingen gaan in tegen de godsdienstvrijheid"

  Niet dus, je bent toch nog steeds vrij in Allah te geloven al moet je niet in een Boerka lopen? Als atheist mag ik ook niet in een bivakmuts rondlopen.

  Verder mogen bij een beroep kledingvoorschriften horen, zoals het dragen van een koksmuts of politiepet. Een ambtenaar in een seculiere staat heeft dan dus geen hoofddoek.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. "Het dragen van de sluier hangt samen met het problematische islamitische denken over vrouwen en dat is weer direct verbonden aan de gender apartheid en de onderdrukking en het misbruik van vrouwen in de islamitische wereld. Het grootste mensenrechtenprobleem op de planeet."
  Nee, het grootste mensenrechtenprobleem is geloofsdwang binnen de islam, alle andere islamproblemen zijn daaraan ondergschikt. Als er binnen de islamitische gemeenschap volledige individuele vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing bestond, inclusief de vrijheid om van godsdienst/levensbeschouwing te veranderen en daar vrijuit over te spreken, dan konden al die onderdrukte vrouwen (en mannen) de islam probleemloos achter zich laten en waren ze niet langer onderworpen aan de mores van de islam.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hooddoek staat voor onderdrukking en segregatie. Het vrijblijvende waar je Moslim vrouwen wel eens over hoort betwijfel ik daar het dragen met de paplepel wordt ingegoten. Zelfs bij 2de en 3de generaties, in Holland geboren dus, worden de hoofddoeken gedragen uit "respect" voor medemoslims die daar aan hechten, althans dat zeggen ze.
  Verbannen dat hoofddoekje!!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Goed stuk van Berlinski. Ze beargumenteert uitstekend waarom je de hoofddoek niet kan en moet verbieden maar evengoed niet overal klakkeloos moet toelaten alsof het een normaal kledingstuk is. Kan Femke Halsema een voorbeeld aan nemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De best dat ik in de genre heb gelezen. In het begin van het stuk nog even geaarzeld, maar de trechtermodel van het betoog laat je niet meer los - Fantastisch...

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Alles is leuk en aardig maar Clair Berlinski gaat voorbij aan het punt dat (hoe men het ook wendt of keert) de islam een hobby is, net als anorexia, suikerzakjes sparen of World of Warcraft. Het is geen godsdienst, als gevolg van de afwezigheid van god in de islam. Men heeft een Allah, maar die is net zo veel waard als Mickey Mouse. Allah is geen god en god is geen Allah. Men kan dus met geen mogelijkheid zich beroepen op de vrijheid van godsdienst. "Ik geloof in Mickey Mouse, daarom mag ik de hele dag rondrijden in een auto zonder er voor te betalen."

  Volgende punt, als een mens gedwongen wordt om met een papiertje het aantal behaalde punten en hulpmiddelen van World of Warcraft op zijn borst te spelden dan is het land te klein. Maar als mensen een andere afwijking hebben, dus niet World of Warcraft, maar de islam, dan is het plotseling wel aanvaardbaar. Hoe komt dat? Zou het misschien soms zo kunnen zijn dat de spelers van het spel "islam" net doen alsof hun HOBBY een geloof is, en ook al zou de islam een geloof zijn, wat dan nog? Het zijn verzonnen verhaaltjes waar aan geen geloof, geloofwaardigheid of waarde vast geknoopt moet worden.

  De islam is geen deugd. Het is meedoen met de anderen in slaafs onderdanig gedrag. Het is een teken van zwakte, dat men niet durft na te denken, of niet durft te tonen dat men zou kunnen nadenken.

  Een hoofddoek-verbod is slechts symptoombestrijding. Het staat gelijk aan het naar de plastisch chirurg sturen van de persoon dat door de kanker is mismaakt geworden. Alleen de buitenkant aanpakken heeft geen zin, de binnenkant moet worden aangepakt. Als men de islam niet bij de wortels aanpakt dan zal het, net als de kanker, blijven doorwoekeren. Tot slot zal de hele maatschappij er aan gaan, niet alleen die ene persoon. Ik weet dat heel veel mensen kracht en zingeving kunnen ontlenen aan hun geloof, maar het blijft onzin. Het blijft een sprookje. Hoe hard men ook gaat schreeuwen, zelfkastijding of ontkenning van de werkelijkheid. Het blijven verzonnen verhaaltjes die aangrijpen op eenvoudige mechanismen in de geest. Er is geen scheppende straffer, of straffende schepper. Mensen die de aanwezigheid van god voelen, of verbonden met Allah zijn die houden zichzelf voor de gek. Je leven en de vrijheid op het spel zetten voor een denkbeeldig vriendje is feitelijk een soort psychose.

  Het enige antwoord is op de islam is niet begrip voor alle problemen waar de moslim zichzelf en anderen voor gesteld heeft, het antwoord is een rigoureuze beëindiging van alles wat met de islam te maken heeft. De verhalen over Allah zijn ziekmakend en verachtelijk. De volgelingen van de profeet zijn als de pest voor de mensheid. Domheid mag nooit overwinnen, leugens moeten worden bestreden.

  Dat Clair Berlinski nog serieus ingaat op de moslim problemen is kolder. Een vergelijking maken tussen islam en judaïsme is kolder. Een jood, hindu, aanhanger van de Baghwan, een christen of een Boeddhist die werken aan zichzelf en dat zij in hun fantasie wereldje alles trachten te duiden is hun zaak. Zij proberen een beter mens te worden en daardoor de maatschappij tot nut te zijn. Maar moslims proberen door middel van moord en ellende de wereld aan te passen aan hun beeld. Daarom kan de islam nooit vergeleken worden met beschaafde zelfontwikkelingsclubs.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Artikel 435a wetboek van strafrecht geeft aanknopingspunten voor een verbod. Het 'staatkundig streven' is het verschil met het spreekwoordelijk 'hoofddoekje dat mijn moeder ook wel eens draagt als het regent'.

  Artikel 435a
  Hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de tweede categorie.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. @ vanhetgoor zei: Een hoofddoek-verbod is slechts symptoombestrijding. Het staat gelijk aan het naar de plastisch chirurg sturen van de persoon dat door de kanker is mismaakt geworden.

  Leuk en plastische vergelijking, en niet onwaar…

  @ vanhetgoor zei: Dat Clair Berlinski nog serieus ingaat op de moslim problemen is kolder.

  Nee, het is juist heel slim. Het is de enige manier om twijfel gevallen te overtuigen. En ik ga het onmiddellijk aan mijn groenlinks-stemmende-vriendin laten lezen…

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ik deel de mening van Weiland dat geloofsdwang het kernprobleem is en het andere daarvan is afgeleid, wat niet wil zeggen dat dat dan geen ernstige problemen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Something is very wrong with the mainstream American media. By now, we all know that CBS did not find it newsworthy that, on February 11, 2011, their own chief foreign correspondent had been gang-raped by a mob of 200 men on the Muslim "Sabbath"—on the very day that President Mubarak stepped down. Instead, they spent four days continuing to celebrate the freedom fighters in Tahrir Square.

  Only after CBS finally broke this story did other American media networks come forward with news of their own: Apparently, CNN's Anderson Cooper had also been beaten up by the brave pro-democracy freedom fighters in Tahrir Square and ABC's Brian Hartman had been threatened with beheading in that same allegedly pro-democracy uprising. Even Christian Amanpour had to be hustled away to safety by her handlers.

  Read the complete original version of this item...

  A War Crime in Cairo

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Here, then, is exactly where the greatest battle of the twenty-first century is joined.

  Phyllis Chesler:

  We Are All Lara Logan

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Waar gaat het nu eigenlijk om?

  Het gaat om de ziekelijke ideeën van Mohamed de HUFTER; de PERVERSELING, de SMEERLAP, de (ZELF)MOORDENAAR, de KINDERVERKRACHTER, de JODENHATER, de CHRISTENHATER, de MENSENHATER, de LIJKENVERKRACHTER, de EXHIBITIONIST, de GEWELDENAAR, de PSYCHOPAAT enz. enz.

  Overdrijf ik?

  Lees en bekijk dit maar eens: The Perfect Man of Islam (pps)

  De islam verschaft seksueel instabiele mannen een 'reden' om vrouwen te beschouwen als "neukvee", zoals de stichter van de islam kennelijk continu met een erectie door het leven ging.

  Maar vrouwen dragen ook schuld omdat ze zich niet AGRESSIEVER opstellen tegen ELKE mannelijke SCHOFT die denkt dat hij haar bezitten kan via zijn penis en zijn (gemiddeld) grotere spierkracht en zijn (gemiddeld) grotere lichaam.

  Vrouwen dragen ook schuld door zich te laten uitbuiten in de seks/prostitutie/porno-"industrie".

  Vrouwen dragen ook schuld door de trots op hun fraaie lijf te etaleren als koopwaar, waardoor ze de vrouw als wezen naar beneden halen.

  Wie zegt graag: "mijn moeder is een prostituee"?

  Maar ook; wie zegt graag: "mijn vader is een hoerenloper"?

  De natuurlijke sluier van elke vrouw is in principe haar lange haar (tenzij door een afwijking of door een ziekte afwezig, of omdat men 'apart' wil doen met een kale kop), en het is niet voor niets dat vrouwen langer dan mannen hun (dichte) haardos behouden dan mannen.

  Claire Berlinski is zelf een goed voorbeeld van een aantrekkelijke vrouw met "een mooie kop met haar".

  Mannelijke hardrockers en mannelijke artiesten tooien zich ook graag met een flinke haardos, maar als ze kaal worden dan houden ze toch hun haardracht kort, of ze scheren zich zelfs helemaal kaal.

  Bij een man is dat eigenlijk natuurlijk (bijvoorbeeld Frits Wester), maar een kale vrouw roept toch gauw de vraag op of ze wellicht een dodelijke ziekte als kanker onder de leden heeft.

  Vrouwen die kleding dragen die de "bilnaad" van haar borsten bedekt dwingen toch meer respect af bij mannen, dan vrouwen die met een decolleté "tot op het kruis" door het leven gaan, en mannen die er zo bijlopen lijken op het oude imago van Tom Jones 'the womanizer'.

  Op het strand of in het zwembad gelden echter weer andere spelregels en daar is het geoorloofd om er veel naakter dan normaal bij te lopen, mits men de seksuele delen van het lichaam bedenkt houdt zoals de geslachtsdelen, en bij vrouwen de tepels, al zullen vrouwen die graag topless zonnen dat maar onzin vinden.

  Persoonlijk mag iedereen van mij er bij lopen zoals men wil, maar het is de vraag of iets wijs is of niet.

  Naaktlopen in het openbaar zou in principe geen probleem moeten zijn, maar is het wijs?

  Praktisch is het zeker niet, want waar laat je je spullen zoals huissleutels, zakdoek en dergelijke?

  Maar mensen zijn nu eenmaal seksuele wezens en die gevoelens zijn vaker niet- dan wel wenselijk in het maatschappelijke leven, maar ook kennen mensen van nature schaamtegevoelens die ontstaat in de pubertijd, want kinderen kunnen nog schaamteloos naakt rondspringen op het strand (niet handig trouwens, want loerende pedo's zijn overal), maar als ze in de pubertijd komen ontwikkelt zich toch een natuurlijke schaamte, en in dat opzicht is het woord "schaamhaar" (pubic hair op z'n Engels) helemaal niet zo vreemd omdat dit haar te voorschijn komt in de periode dat die natuurlijke en FUNCTIONELE schaamte ontstaat.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. vervolg)

  De functie van schaamte over de eigen naaktheid -en zeker wat de geslachtsdelen betreft- is om zichzelf te beschermen tegen ongewenste seksualiteit zoals dat van een ouder persoon t.o.v. een kind, of t.o.v. leeftijdgenoten i.v.m. een ongewenste zwangerschap, of een seksueel overdraagbare ziekte.

  In onze cultuur zijn die lichaamsdelen naakt waarmee we communiceren, want 70% van de menselijke communicatie is lichaamstaal, en dat zijn dus vooral het gezicht, de oren de nek en de handen.

  Vrouwen die daaronder nog eens een flinke "lap vlees" toevoegen zoals de bovenborstpartij, die riskeren wel dat ze minder serieus genomen worden dan MENSEN die dat niet doen, en zeker ook als ze zich daarnaast 'sieren' met veel "verf" op hun gezicht en met "kerstversieringen" zoals sieraden en opzichte oorbellen.

  Als ik met gehoofddoekte moslima's communiceer -en ik heb er een aantal in mijn buurt wonen, of ze zitten achter de kassa's van bepaalde winkels- dan tracht ik VOORBIJ die hoofddoek te communiceren met vrouwelijke MENSEN, die bij mij echter wel het gevoel oproepen dat ik een POTENTIËLE VERKRACHTER ben, waartegen ze zich menen te moeten "beschermen", en die mij met hun klederdracht "tegen mijzelf" menen te moeten "beschermen".

  Wie de oorsprong van de islam kent die weet dat die is voortgekomen uit de katholieke "kerk", en die "kerk" kent het fenomeen van de 'nonnen'.

  Dit zijn zogenaamde a-seksuele wezens die "slechts met God zijn getrouwd".

  Maar de praktijk is wel even wat anders en het spotwoord "hunkerbunker" voor een nonnenklooster is spreekwoordelijk.

  Moslima's die zich tooien met een hoofddoek of meer zijn inderdaad de 'nonnen van de islam'.

  In onze cultuur worden nonnen als een abnormaal verschijnsel gezien, en het is ook nog een compleet onbijbels omdat nu juist in het nieuwe testament staat dat men de seksualiteit niet moet afremmen of blokkeren, mits men fatsoenlijk getrouwd is en men het voor lief neemt dat van seksualiteit inderdaad (hoe is het mogelijk?) kinderen kunnen komen, waarvoor men VERANTWOORDELIJK wil zijn.

  De uitvinding van "de (anti-conceptie)pil" veroorzaakte "de seksuele revolutie", maar critici zeggen dat dit niet tot vrijheid leidde maar tot een ongekende afbraak van de seksuele moraal.

  Het is van alle tijden en van alle culturen dat meisjes en vrouwen beducht zijn voor een ongewenste zwangerschap en dat is iets wat mannen nooit in die mate zullen kunnen begrijpen.

  Als een vrouw zich als een a-seksueel wezen wil kleden dan is daar in principe niets op tegen, want we leven in een vrij land en ik kan in een bepaald opzicht zelfs respect opbrengen voor een vrouw met een hoofdoek.

  Maar indien dit wordt gedaan vanuit de IDEOLOGIE van de islam is dat wat mij betreft toch wat anders, en in dat opzicht ben ik het eens met de schrijfster.

  Ik zie de islamitische hoofd en/of lichaamsbedekking van de moslim-vrouw als de VLAG van de islam, net zoals men ook met een Swastika kan lopen om uit te drukken dat men een nationaal-socialist is.

  BeantwoordenVerwijderen
 19. vervolg)


  De islam is een TERRORISTISCHE IDEOLOGIE, en terreur is ANGST.

  Die hele ideologie draait om ANGST.....en AGRESSIE.

  Emoties die we aantreffen in zelfs de meest primitieve diersoorten.

  Angst en agressie zijn functionele emoties die we nodig hebben tegen REËLE gevaren en om REËLE uitdagingen aan te kunnen gaan, want als het agressie-centrum in onze hersenen wordt uitgeschakeld dan kunnen we nog geen spijkertje in een muur slaan met een hamer.

  Maar idien angst en agressie worden opgewekt door IRRATIONELE denkbeelden, zoals die van de PSYCHOPAAT Mohammed, dan zijn zulke emoties zeer ongewenst, en alle islamistische landen en volkeren laten zien waartoe zulke WAANZIN leidt.

  Alle islamitische landen zijn vol van psychopaten, naar het voorbeeld van Mohammed de Psychopaat, zoals het nazisme van Adolf Hitler tot soortgelijke uitwassen leidde.


  Wat mij betreft dient de islam te worden gekenmerkt als een aanzet tot PSYCHOPATHIE en met KRACHT te worden VERWORPEN!

  Zichtbare uitingen zoals de islamitische hoofddoek zijn uit dien hoofde dus OOK verwerpelijk.

  Elke normale zelfbewuste vrouw zou zich horen af te keren van die TERREURVLAG.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Ik had vanwege de lengte mijn bijdrage in drie gedeeltes moeten posten en ik zie nog slechts het laatste deel.

  Wie mijn totale reactie wil lezen kan HIER terecht.

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Welkom bij AVANT LENINGEN, heeft u online een echte lening nodig om uw facturen veilig te stellen? Start een nieuw bedrijf? Heeft u een persoonlijke lening nodig? of zakelijke lening, vraag om een ​​snelle en gemakkelijke lening om een ​​nieuwe financiering van uw projecten te starten tegen een laagste rentetarief van 2%. Hebt u een lening nodig? Heeft de bank of Payday Loan Company uw leningaanvraag afgewezen vanwege uw lage kredietscores of het ontbreken van aanvullende beveiliging? en u hebt dringend behoefte aan deze persoonlijke of zakelijke lening om uw bedrijf opnieuw te financieren, uw rekeningen te betalen, uw slechte kredietproblemen op te lossen, een eigen huis te kopen en te bezitten? etc. NEEM NU CONTACT OP MET VIA EMAIL: {avantloan@yahoo.com}

   Avant Loans is het eerste uitleenplatform dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en machine learning om krediet te waarderen en het leenproces te automatiseren. Avant heeft bewezen goede kredietprestaties te leveren en behield een van de hoogste consumentenbeoordelingen van de branche volgens toonaangevende websites voor consumentenrecensies. Vraag vandaag nog een lening aan en een bedrag naar keuze door ons te bereiken via e-mail: {avantloan@yahoo.com}

   Avant Loans geloven dat iedereen een betere financiële toekomst verdient als ze ernaar streven. We hebben een marktplaats gebouwd die de kosten laag houdt en de kansen hoog houden.

   U kunt ons ook via onze website bereiken, maar voor direct antwoord vult u het onderstaande aanvraagformulier in en stuurt u ons door naar ons e-mailadres {avantloan@yahoo.com}

  * Voor-en achternaam:
  * Leningbedrag nodig:
  * Leentijd:
  * Doel van de lening:
  * Stad land:
  * Telefoon Nee:
  * Hoe heb je over ons gehoord:

   Echt geïnteresseerd om een ​​lening te krijgen, e-mail ons dan vriendelijk naar {avantloan@yahoo.com} met bovenstaande leningvereiste.

   Hoogachtend,
  Etienne L. Audrey
  Bedrijf: Avant Loans
  Contact: avantloan@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Hallo,

  Ik ben de heer Collins Mark, een legitieme, gerenommeerde geldschieter. Wij zijn een bedrijf met financiële ondersteuning. We lenen fondsen uit aan particulieren in
  financiële ondersteuning nodig hebben, of geld nodig hebben om rekeningen te betalen, om te investeren in het bedrijfsleven. Ik zal u graag een lening aanbieden. E-mail ons nu via

  (Collinsmark640@gmail.com)

  Naam van de begunstigde:........
  Land: .............
  Bedrag vereist ............
  Leentijd: ...........
  Telefoonnummer.............
  Seks:............
  Thuisadres:......

  Vriendelijke groeten.
  Collins Mark

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Do you need a loan at 3% interest rate? if yes, Interested candidates should please contact us today for your online quick and easy loan without collateral deposits.
  Email: atlasloan83@gmail.com
  Hangout: +1(443)-345-9339
  WhatsApp: +1(443)-345-9339

  BeantwoordenVerwijderen