Wientjes

Bernard Wientjes van VNO-NCW maakte zich vorige week druk over de blokkade die Nederland, met Finland, legt voor de vervroegde toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengen-gebied. Europa is toch zo goed voor onze economie, de open grenzen brengen ons welvaart, en goedkope arbeidskrachten komen goed van pas. Niet zeuren, dus.

Wijzer geworden door eerdere ervaringen herinnerden verschillende media ons aan de zonnige voorspellingen over het toelaten van andere Oost-Europese werknemers. Maar de voorziene vier- tot achtduizend per jaar werden er twee- tot driehonderdduizend, en één en ander gaat gepaard met nogal wat ongemak. Zelfs de Volkskrant schreef in een commentaar dat er meer tussen hemel en aarde is dan de vermeende belangen van Wientjes' achterban.

VNO-NCW werpt zich graag op als 'de' belangenbehartiger van 'het' bedrijfsleven, en wordt in regeringskringen ook zo gezien, maar hoe terecht is dat eigenlijk? En hoe gewichtig is het internationaal werkende en beursgenoteerde deel daarvan, waarvoor Wientjes zo hard loopt?

Eerst eens het mantra dat 'wij' onze welvaart voor zeventig, soms zelfs tachtig procent aan 'het buitenland' zouden verdienen. Economische statistieken zijn niet zomaar te duiden, maar ons bruto binnenlands product is in elk geval ongeveer 600 miljard euro per jaar, en het overschot op de handelsbalans ongeveer 30 miljard. Netto worden we dus 5% beter van het buitenland. Een heel belangrijk deel van de economie draait op binnenlandse vraag en bedrijven die daarin voorzien.

Vervolgens bleek uit recent onderzoek dat er veel méér familiebedrijven zijn dan tot dusver gedacht: ongeveer 70% van het totaal, en ruwweg de helft van de werkgelegenheid én het bruto nationaal product is ervan afkomstig. Anders dan beursgenoteerde firma's werken en denken familiebedrijven bovendien op de lange termijn, en zorgen zo voor meer maatschappelijke en economische stabiliteit.

En wat draagt de internationaal en beursgenoteerd werkende achterban van VNO-NCW bij aan de schatkist? In 2008 bleek dat er van een totale jaarwinst van 23 AEX-bedrijven van 85 miljard een schamele 1,3 miljard aan vennootschapsbelasting werd afgedragen, dankzij een weelde aan fiscale constructies. Het officiële tarief, dat dus wel door de binnenlands werkende bedrijven wordt betaald, is 25,5% op de winst. Op de markt is, met andere woorden, een binnenlands werkend familiebedrijf dat met (dochters van) een internationaal concern moet concurreren is zwaar in het nadeel. Een opmerkelijk tekort aan level playing field waarover we Wientjes niet gauw zullen horen.

Het VNO-NCW van Bernard Wientjes is er natuurlijk officieel voor alle bedrijven en ondernemers, en zo dominant dat MKB-Nederland maar alvast bij de grote zus is ingetrokken. De dominante ideologie van VNO is die van globalisering, open grenzen, het happy-go-lucky liberalisme van VVD-goeroe Ben Verwaayen en zijn adept Mark Rutte, met weinig begrip voor nationale cultuur of bedrijfsleven. Maar in werkelijkheid is het binnenlands werkende bedrijfsleven, eerder in handen van families dan van beursbeleggers, de stabiele kurk waarop de economie drijft. Die ondernemers vullen bovendien wél de staatskas met belastingopbrengsten. En die bedrijven en ondernemers hebben vaak heel andere belangen dan de CEO's in Wientjes' adresboek.

2 opmerkingen:

  1. Goed om het weer eens op te brengen. Nederland is een belastingparadijs en internationale paria op dit gebied. Vrijwel nergens genieten concerns zoveel belastingvoordelen als hier.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Wat goed is voor de club van Wientjes hoeft niet per definitie goed te zijn voor de samenleving. Arbeidsmigratie is kassa voor Wientjes c.s., de prijs voor arbeidsmigratie wordt echter betaald door de samenleving.

    De arbeidsmigratie uit het voormalige oostblok zorgt voor een toename van sociale problematiek en criminaliteit. De import van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa verstoort bovendien een gezonde arbeidsmarkt en maken ondernemers lui naar het zoeken van betere productiemethoden.

    Gevolgen van de veel te sterke toename van arbeidsmigratie als slechte huisvesting, een wildgroei aan malafide uitzendbureau's, slechte werkomstandigheden, illegaliteit en inkomens die ver onder de maat zijn, het is schering en inslag, maar Wientjes horen wij daar niet over. Terwijl dergelijke wantoestanden schreeuwen om aandacht van Wientjes, per slot van rekening schijnt hij nogal begaan te zijn met de goede naam van ons land in het buitenland.

    BeantwoordenVerwijderen