Europa-mantra´s

Eén Europa is goed voor de economie,’ roepen politici, ‘de euro is goed voor onze export,’ zeggen de werkgevers, dit liefst in combinatie met een rechtvaardiging van de jaarlijkse hoge netto EU-bijdrage van Nederland, ‘door de Europese eenwording is de kans op oorlog in Europa afgenomen,´ beweren historici. En ze herhalen het, en herhalen het, en herhalen het, als een soort mantra´s, als spreuken die een magisch effect hebben, in de hoop dat het een self fulfilling prophecy is. Maar helaas; een self fulfilling prophecy is in beginsel een foute definitie van de situatie die een nieuw gedrag oproept dat het originele foute concept ‘waar maakt'. De Europa-mantra´s zijn van die self fulfilling prophecies.
Het merkwaardige feit doet zich voor dat vele organisaties de politici, werkgeversvoorzitters en historici met cijfermateriaal ten dienste staan dat het tegendeel van deze mantra´s aantoont. Instanties die (mede) door de Nederlandse staat gefinancierd worden, zoals de Algemene Rekenkamer, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het IMF, ja zelfs het Ministerie van Financiën!

Vreemd toch, geld uitgeven om informatie te verkrijgen, om vervolgens die informatie volledig te negeren. Je zou zeggen dat als je die informatie toch niet gebruikt je maar beter die organisaties op kan heffen, maar dat zal vast niet in de hoofden van de door mantra´s benevelde politici, werkgeversvoorzitters en historici op komen. ‘Europa is goed voor de economie,’ herhalen ze, ‘de euro is goed voor onze export,’ reciteren ze, ‘dankzij de EU is de kans op oorlog afgenomen,’ zeggen ze. En in trance blijven ze deze mantra´s herhalen, voortgaand op het verkeerde pad.

Eén Europa is goed voor de economie,’ reciteren de politici. In plaats van te reciteren hadden ze beter even de IMF-cijfers kunnen bekijken. Het afgelopen decennium is de economie van de eurolanden langzamer gegroeid dan die van de overige EU-landen, die op hun beurt weer langzamer zijn gegroeid dan vergelijkbare ontwikkelde economieën elders in de wereld. De groeiachterstand op de rest van de wereld is groot, de Aziatische tijgers zijn al tijden uit het zicht verdwenen.

Eén Europa is goed voor de economie.’
Het is een mantra, het is een self fulfilling prophecy, het is onjuist. Of denkt u dat de Noren of de Zwitsers staan te springen om de EU binnen te mogen? Maar misschien kan het IMF verzocht worden geen groeicijfers meer te publiceren.

De euro is goed voor onze export,’ zeggen de werkgevers, net als de politici trouwens. En ze herhalen het en herhalen het. Ja, zonder die euro en de EU, waaraan we jaarlijks financieel stevig bijdragen, zou het er treurig voor staan met ons exporterende bedrijfsleven. Maar wat leert ons het Centraal Bureau voor de Statistiek? De export naar EU-landen heeft het afgelopen decennium een paar procent marktaandeel verloren ten opzichte van de export naar de landen buiten de Europese Unie.
Natuurlijk, de export naar de EU-landen is gegroeid in die periode, maar niet zo snel als die naar de landen buiten de Europese Unie. Of is dat laatste veroorzaakt door een voor de buitenwereld geheim gehouden handelsunie met een gemeenschappelijke munt, onzichtbaar voor het grote publiek?

En de handel met de eurolanden?
Ook die euro is toch zo goed voor onze export? Helaas, de handel met de eurolanden heeft zelfs een nog groter marktaandeel verloren.
‘De euro is goed voor onze export,’ roepen de werkgevers en politici, en ze kijken er heel vroom bij, alsof er een magisch effect vanuit gaat. Zelf zijn ze er van in trance geraakt, maar de realiteit is een andere. Door het te reciteren groeit de export niet, helaas. Maar willen ze het blijven geloven dan kunnen ze maar beter het CBS opdoeken.

We zijn netto-betaler binnen Europa, maar we krijgen er veel welvaart voor terug,’ herhalen en herhalen de politici. Ja, Nederland is relatief de grootste netto-betaler in die geweldige EU. Volgens de Algemene Rekenkamer gaat er netto ongeveer vier miljard euro per jaar richting Brussel, maar daar krijgen we ook heel wat voor terug.

Wat zegt het Ministerie van Financiën hierover in de laatste Miljoenennota; ‘Anders dan verwacht bij de start van de euro heeft ook slechts beperkt economische convergentie plaatsgevonden in het eurogebied. Landen die traditioneel concurrerend waren, bleven dat door de lonen te matigen en structurele hervormingen door te voeren. Landen die traditioneel slechts konden concurreren door hun munt af te waarderen, namen daarentegen weinig maatregelen. Zij werden dan ook steeds minder concurrerend nu de wisselkoers vast lag. Tegelijkertijd leidde de massale instroom van goedkoop kapitaal in deze landen niet tot investeringen die de productiviteit ten goede kwamen, maar tot hogere huizenprijzen en buitensporige publieke en private consumptie. De financiële markten reageerden hier niet op. De economische beleidscoördinatie in Europa bood geen mogelijkheden om de landen te dwingen tot de noodzakelijke aanpassingen. Bij de totstandkoming van de euro is tot slot weinig aandacht geweest voor de verwevenheid in de financiële sector, die later een hoge vlucht zou nemen. In het financiële en monetaire beleid werd bovendien geen onderscheid gemaakt naar het risicoprofiel van de eurolanden.’

Dat hebben ze goed gezien en mooi verwoord daar bij Financiën, en je zou denken dat die jaarlijkse bijdrage dus heroverwogen gaat worden. Maar nee hoor, we gaan gewoon door goed geld naar kwaad geld te gooien, en het gevolg is duidelijk; een Griekse junk die niet aan de cold turkey wil (wellicht vanwege de naamgeving van die behandeling), maar in zijn op krediet gebaseerde euroverslaving andere PIIGS-junks meesleept naar de onvermijdelijke overdosis, onderwijl de argeloze bancaire financiële dopeverleners met een kredietkater achterlatend die genezen moet gaan worden door de burgers van een handjevol cleane landen, die daarmee het risico lopen generaties lang met een enorme schuldenberg opgezadeld te worden.

Nee, als je een junk in huis hebt moet die zo snel mogelijk afkicken, en als die dat niet wil, dan moet hij uit huis geplaatst worden, anders verdwijnen het tafelzilver, de familiejuwelen en de creditcards waar je bij staat. Maar niet zo in het Europese huis, waar de Griekse junk samen met zijn maatjes de medebewoners financieel kan blijven uitkleden. Het Ministerie van Financiën zag het juist, maar de baas aldaar blijft zijn Europa-mantra´s herhalen, ondertussen de burger met gigantische schulden en dito risico´s opzadelend.

En die kans op oorlog binnen Europa, is die afgenomen? Nu zijn toekomstvoorspellende historici net autorijders die, turend in hun achteruitkijkspiegel voortrazen, maar kijkende naar de onvrede onder de burgers in Europa, de massale rellen in Griekenland en andere landen, de toegenomen animositeit tussen Frankrijk en Duitsland en tussen allerlei landen onderling binnen de Europese Unie, de oplopende werkloosheid in veel landen met de daarbij komende onzekerheid, een economische recessie voor de boeg, een kabinetscrisis in een van de lidstaten door de europroblematiek, zou ik zeggen; die kans op oorlog is zeker niet afgenomen in Europa, al was het maar de kans op een burgeroorlog in een van de Europese landen.

En dan hebben we het nog niet eens over de toegenomen spanningen wereldwijd dankzij de eurocrisis. Dat mantra gaat ook al niet op.

Erik Winnubst

13 opmerkingen:

 1. Een artikel vol van drogredenen en mantra's. De auteur maakt nergens echt duidelijk dat Europa inderdaad niet goed is geweest voor de economie.

  Ik pik er maar wat dingen uit.

  [Het afgelopen decennium is de economie van de eurolanden langzamer gegroeid dan die van de overige EU-landen, die op hun beurt weer langzamer zijn gegroeid dan vergelijkbare ontwikkelde economieën elders in de wereld.]

  Appels met peren, dit. Hierin zit geen enkel bewijs dat de invoering van de euro daadwerkelijk slecht is geweest. Als de euro niet was ingevoerd, waren de wat nu bekend staat als eurolanden misschien nog wel lager uitgekomen. Een groot deel van de niet-eurolanden die het beter deden qua groei bestaat uit economieen die zich opwerkten vanuit een post-communistische dip, zoals daar zijn Litouwen, Letland, Polen, Tsjechie en Hongarije. Niet meer dan logisch dat deze landen hogere groei hebben dan de euro landen; als je vanuit een diep dal komt heb je nou eenmaal hogere groeipotentie. Dit toont al aan dat zulke klakkeloze vergelijkingen niet veel waard zijn.

  [De export naar EU-landen heeft het afgelopen decennium een paar procent marktaandeel verloren ten opzichte van de export naar de landen buiten de Europese Unie. ]

  Wederom: zegt helemaal niets over het succes van de euro op zich. Misschien was die export naar buiten de EU nog wel meer gegroeid zonder de euro. Ook nu weer zit die groei van export juist in een aantal sterk opkomende economieen, zoals China, India en Brazilie.

  Ondertussen draagt het artikel verder geen enkele concrete oplossing aan, behalve vrijblijvend en zonder veel diepgang stellen dat junks op straat geschopt moeten worden. Net of ze daarmee verdwijnen en de problemen dan weg zijn.
  Dat Griekenland er uit schoppen ontegenzeggelijk leidt tot een failliet van het land wordt met geen woord over gerept. Dat dat failliet waarschijnlijk tot een failliet van Frankrijk leidt - of op z'n minst tot het omvallen van veel grote franse banken, met tot gevolg ofwel enorme dure reddingsoperaties om dat te voorkomen, ofwel een hele keten van andere omvallende banken en grote financiele chaos leidt, ook daarover met geen woord.

  Kortom, een artikel vol met onbewezen stellingen, populistische grootspraak zonder oplossingen, en een analyse die op z'n hoogst één klein niveautje (on)diep gaat.

  Kritiek op de euro prima, ik ben ook nooit voor geweest. Maar dan wel graag feiten en geen onzin. Het valt niet te ontkennen dat de euro in eerste instantie voor welvaartsgroei heeft gezorgd.
  Of dat hier nou zo nodig was is vers twee. Welvaart is nog wat anders dan welzijn. Maar da's een andere discussie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als men op TV de deskundologen hoort over Europa en de economie dan vallen er doorgaans gaten in de betogen. Eerst verkondigd men dat één markt goed is, en de gezamenlijke munt. Maar iedereen kan zien dat die schaalvergroting ook tot de ondergang heeft geleid van bepaalde elementen.

  Echter ik denk niet dat men bij de invoering van de Euro er goed over heeft nagedacht dat er wel eens Euro-landen zouden kunnen zijn die er economisch met de pet naar gooien, zoals Griekenland.

  Over het algemeen denk ik dat de Euro voor de mensen, het publiek maar bovenal de toerist grote voordelen heeft gebracht. Export en import wordt makkelijker, daardoor is er een schaalvergroting mogelijk, of dat altijd goed is weet ik niet.

  Met de kennis van nu, achteraf gezien, denk ik dat de Euro een blunder is. De bedenkers ervan hadden nooit goed overdacht wat voor problemen het geeft als er een land is dat niet mee kan komen, zoals Griekenland! En dat dit niet goed overdacht is moet wel duidelijk zijn over de moeite die het kost om dit probleem op te lossen. Men doet er alles aan om de situatie te houden voor wat het is. Terwijl het zo makkelijk had kunnen zijn, Griekenland tijdelijk uit de Euro, tijdelijk de Drachme weer terug. Dan mag Griekenland net zo veel papiergeld bijdrukken als het wil, dan is formeel Griekenland min of meer failliet, maar alles loopt gewoon door. Intern, maar import en export met Europa wordt dan moeilijk. De Griekse pensioenen blijven gewoon op het 55e jaar komen, de zwembaden zijn dan nog steeds met Perrier gevuld. Niets aan de hand. Behalve dat Griekenland niet meer zoveel in het buitenland kan kopen, daar is harde valuta voor nodig. Zodra Griekenland alles weer op orde heeft dan komt het Euro-papier weer met bakken uit de hemel vallen, op naar de volgende ramp.

  Nu is het zo dat het heel erg duidelijk is dat zelfs de economen die voor de regeringen werken niet veel inzicht hebben in de materie. Net als de economen die werken als commentator voor de TV. Het is allemaal een beetje amateuristisch! Er is geen echte kennis van zaken. Dàt moet inmiddels iedereen wel duidelijk zijn!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Een zeer treffend en terecht artikel over Mantra's van een zieke 'elite'.

  Hoewel de eerste alinea's van Rinke een goed punt meebrengen, is Rinke verder een zeer stugge linksdenker. En dan weet je het wel.

  Alle problemen die iemand anders zeer terecht aankaart en correct analyseert, worden door R. ontkend.

  Krom is recht. Water is droog. Of op zijn minst: alleen het strand bejubelen en ondertussen de zee niet willen zien. Maar dat zijn we hier al gewend.

  Mensen zoals Rinke zijn onderdeel van het probleem en zeker geen oplossing. Kijk maar naar het geneuzel over de junk Griekenland.

  Ik durf te wedden dat Rinke geen junk in huis zou halen en houden, als dat het leven op allerlei manieren zou vergallen op de lange duur.

  Maar wel hier een politiek correct en arrogant verhaal opdringen alsof realisten fascisten zijn. Wel oneindige en niet realistische solidariteit opdringen aan andere mensen. Walgelijke linkse Rinke.

  Ik durf te wedden dat Rinke een comfortabel leventje leidt in onze collectieve sector. Grote mond. Maar oogkleppen op. Weg met ons. Op onze kosten.

  Alles wat er gebeurt, zal door de werkende en ondernemende burgers betaald worden. Alles. Wat er ook gebeurt en wat er ook over gezegd wordt. Alles.

  Lekker makkelijk politiek correct zijn dan.

  Goed artikel.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik gebruik even Rinkes eigen woorden om Rinke te confronteren met zijn eigen onzin:

  "Ondertussen draagt" Rinkes reactie "verder geen enkele concrete oplossing aan, behalve vrijblijvend en zonder veel diepgang stellen dat...

  ...het niet te ontkennen valt dat de euro in eerste instantie voor welvaartsgroei heeft gezorgd."

  Meer van Rinkes woorden:

  "wel feiten en geen onzin graag..."

  En natuurlijk:

  "Kortom, een" reactie van Rinke, "vol met onbewezen stellingen, populistische" politiek correcte en hautaine "grootspraak zonder oplossingen, en een analyse die op z'n hoogst één klein niveautje (on)diep gaat."

  Leg uit, Rinke. Waar en hoe precies heeft de euro in eerste instantie tot welvaartsgroei geleid, ten opzichte van de situatie die mogelijk was geweest met de Gulden?

  Ik verwacht gezien de enorme arrogantie die Rinke continu aan de dag legt, een goed onderbouwd verhaal. Want kennelijk zijn de anderen allemaal gek.

  Ik verwacht gezien de eerdere ervaringen met Rinke echter dat het gaat tegenvallen: let maar op: er komen ontwijkende andere en zoals eerder vertoond, verketterende aanvallen op de andersdenkenden...

  Go Rinke: klaar? Af!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. eenoog,

  Ik heb bij Jansens column 'Kopten' tot zeker drie keer toe het onderstaande schrijfsel als antwoord op jouw schrijven van 18 oktober 2011 06:22 geplaatst proberen te krijgen, maar dat mocht niet baten, wie weet waarom dat zo is mag het zeggen, echt, ik meent het, zeg het gewoon.


  Nu de reactie,
  eenoog zei...
  "Het is op zich goed dat je op dit soort details als het genoemde pact let"
  ----------------------
  Geeft aan dat jij daar niet op heb gelet, want dan was je er zelf achter gekomen dat het pact en de sharia twee verschillende dingen zijn en niet met elkaar stroken. Ik zou willen dat iedereen zelf leest en vergelijkt ipv klakkeloos alles wat er geroepen wordt over te nemen.


  "Het is een onweerlegbaar feit dat de Koran openlijk oproept tot geweld tegen niet moslims. Wij hoeven daar geen citaten voor aan te dragen"
  -----------------------
  Zou ik wel doen als ik jouw was, daar gaat het toch bij dit column juist om? Kom je geloofwaardiger over ook. Dus ik zou zeggen: Kom op met die verzen, compleet en wel, geen half of anderhalf zinnetje.


  "Bovendien zijn velen het er over eens dat Mohammed een pedofiel was. Trouwde hij niet met de 9 (negen) jarige Aisha?"
  -----------------------
  Je noemt Mohamed een pedofiel, ik deel die mening niet, maar dat ter zijde.
  Jouw stelling klopt niet, want:
  A: Als Mohamed werkelijk een pedofiel was, dan waren er meer van zijn vrouwen minderjarig (voor de huidige maatstaven) geweest.
  B: Vroeger had je helemaal geen minimum leeftijd voor volwassenen. Zeker niet in Arabië.

  Buiten dat, Lang geleden, toen kerkvaders veel respect genoten, trouwde kerkvader Augustinus van Milaan met een meisje van tien. Moeten we hem ook maar een pedofiel noemen? Kom op, geef eens een antwoord. Ik daag je uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nee de mantra's van Rinke zijn zeker niet goed onderbouwd. Ja, zeker de euro is heel goed voor grote ondernemingen die hun winsten kunnen vergroten, voor de elitaire europese transnationale elite die veel opstrijkt en geen last heeft van de nadelen van de Euro. De kosten van de Euro zal worden gedragen door de gewone belastingbetaler en juist de gewone belastingbetaler heeft weinig aan de Euro gehad, behalve die enkele keer dat er tijdens vakantie niet hoeft te worden gewisseld. De Euro is vooral een speeltje voor de arrogante elite en op winstgerichte multinationals en banken.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Rinke,

  Je bent een trouwe reageerder op mijn ‘ingekomen stukken,’ dus, zonder nu verder in een discussie verzeilt te willen raken, je hebt recht op een inhoudelijke reactie.

  Waar het in deze bijdrage om gaat is dat er vanuit de politiek alleen maar geroepen wordt dat de Europese Unie en de euro goed zijn voor onze economie, en dat we er zonder die Europese Unie en de euro veel slechter voor zouden staan. Maar dat wordt geroepen zonder bewijzen aan te leveren, als een soort mantra´s dus. Niet ik moet met bewijzen komen voor de lagere groei in de Europese Unie en de eurozone in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen, laten diegenen die ons de euro in geloodst hebben en roepen dat onze economie gebaat is bij de Europese Unie en de euro (veelal de politici en werkgevers) maar met de bewijzen komen dat de euro wél goed is (geweest) voor onze economie, want feit is dat we, tegen de zin van heel veel mensen, en zonder die te raadplegen, lid zijn van een Europese Unie waarvoor we jaarlijks veel miljarden betalen, en een euro voeren samen met veel economisch gezien heel anders bestuurde landen, waardoor we nu voor vele tientallen miljarden, en misschien zelfs nog wel veel meer, aan garanties hebben afgegeven en risico´s lopen.

  Het is op z´n minst opvallend te noemen dat de eurozone en de Europese Unie het laatste decennium een lagere economische groei hadden dan vergelijkbare economieën. In het artikel wordt vooral gerefereerd aan vergelijkbare landen. Ontwikkelde EU-landen die niet de euro voeren, de Zwedens en Engelanden van deze wereld, presteren economisch gezien niet slechter dan de eurozone, evenmin als Europese niet EU-landen als Zwitserland en Noorwegen. Geen klakkeloze vergelijking dus, maar een met vergelijkbare economieën.
  Maar ook de groeivergelijking met ontwikkelde economieën buiten Europa valt negatief uit voor de Europese Unie en de eurozone. Dan hebben we het over de Canada´s, de Verenigde Staten, de Australië´s, Israëls en Nieuw-Zeelanden. Geen appels met peren, toch? En de Aziatische Tijgers, dat zijn de Taiwans, Singapore’s, Hong-Kongs en Zuid-Korea’s op deze aardkloot. Qua economische groei zijn die daadwerkelijk al tijden uit het zicht verdwenen. Maar het zijn wel economisch gezien zeer welvarende landen, dus een vergelijking is hier op zijn plaats, al was het maar omdat ze ook door het IMF als ontwikkelde economiëen beschouwd worden, en wie ben ik om aan dat oordeel te twijfelen?
  Nogmaals, er zijn geen appels met peren vergeleken, maar appels met appels. En de oorzaken van die groeiverschillen? Dat kunnen andere zijn dan de euro of de Europese Unie zelf, maar ik herinner me niet dat de eurozone door een sprinkhanenplaag van Bijbelse omvang getroffen is geweest.

  Wat de handelscijfers betreft formuleer je het in je reactie juist; “Wederom: zegt helemaal niets over het succes van de euro op zich. Misschien was die export naar buiten de EU nog wel meer gegroeid zonder de euro.” Kennelijk meet jij het succes van de euro af aan een afremming van de export?
  Maar even serieus; de Europese Unie en de euro zijn bedoeld om de handel te bevorderen. Daarvoor betalen we netto ook zo veel.
  De export laat een gedifferentieerd beeld zien. De export naar de PIGS-landen, de oorspronkelijke netto-grootontvangers in de Europese Unie, is duidelijk minder dan gemiddeld voor de Europese Unie als geheel gegroeid. Dus, er is veel geld naar die landen gegaan, ze zijn ook economisch gegroeid in die periode, maar dat heeft niet tot extra export voor ons land geleid. Wat dat betreft een dure investering dus.

  Einde deel I

  BeantwoordenVerwijderen
 8. (Vervolg op deel I)

  De export naar de andere groep netto-ontvangers in de Europese Unie, de voormalige Oostbloklanden, laat een diffuus beeld zien. Overwegend is de export naar de Noordoostelijke landen van deze groep (Polen, de Baltische Staten, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië) procentueel gezien erg sterk gegroeid. Daar werken de EU-overdrachten misschien wel. Roemenië en Bulgarije daarentegen laten nauwelijks groei in de export zien. Wie weet moet die nog op gang komen, maar op het gevaar af voor populist te worden uitgemaakt lijkt er zich, voor wat betreft de economische ontwikkeling, zowel in West-Europa als in Oost-Europa een Noord-Zuidlijn af te tekenen. Een interessant gegeven voor verder onderzoek misschien?

  Alhoewel de groei van de export naar veel voormalige Oostbloklanden hoog is, is de groei per jaar in euro´s naar die voormalige Oostbloklanden en PIGS samen lager dan onze jaarlijkse netto EU-bijdrage. Ik zou wel eens willen weten wat het effect voor onze economie zou zijn als die vier miljard netto jaarlijks niet betaald wordt aan de Europese Unie, maar fiscaal ingezet wordt in eigen land? Of men kan overwegen dat geld aan te wenden voor extra handen aan het bed, om eens wat te noemen. Maar waar het om gaat is dat het er op zijn minst op lijkt dat met een lagere netto EU-bijdrage onze export niet erg geschaadt wordt, en dat is een van de mantra´s die we dagelijks over ons uitgestort krijgen. Of is die netto-bijdrage soms bedoeld voor de Duitslanden en Frankrijks op deze wereld?
  En ja, de export naar de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) is hard gegroeid. Omdat hun economieën hard gegroeid zijn. Maar dat onderstreept mijn argumentatie juist. Hadden we daar de hulp van de Europese Unie bij nodig? Nee, kennelijk kan het Nederlandse bedrijfsleven prima zijn boontjes doppen zonder hulp van die Europese Unie. Was dat wat Balkenende bedoelde met ‘VOC-mentaliteit?’

  Is er dan een toegevoegde waarde voor de Europese Unie en de eurozone? Wie weet, maar de groei- en handelscijfers spreken het tegendeel. Is dat een bewijs dat er een negatieve correlatie tussen de Europese Unie, de euro en economische groei is? Nee, maar opvallend is het zonder meer, en het zou de heren politici moeten prikkelen om daar eens nader onderzoek naar te doen.
  Overigens verschilt die economische groei uiteraard per land. En raad eens wat? De groei voor de nu in problemen geraakte landen Griekenland, Spanje en Ierland was, vanaf de invoering van de euro tot aan het uitbreken van de crisis, hoger dan die voor de Europese Unie of de eurozone als geheel. Portugal scoorde lager, maar zonder de genoemde probleemlanden zou het groeicijfer in genoemde periode voor de Europese Unie en de eurozone zelfs nog wat naar beneden bijgesteld moeten worden.

  En daar betalen we netto vier miljard per jaar voor, zoals de Algemene Rekenkamer heeft berekend. Toch geen populistisch instituut, lijkt me. En die vier miljard jaarlijks dient dan, samen met alle andere miljarden van de met name noordelijke economieën, ter ontwikkeling van de achtergebleven economiëen in de Europese Unie. Nou, we hebben gezien waar dat toe geleid heeft bij Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland. Het is het verkeerde medicijn gebleken, en in plaats van de patiënten er mee te genezen ligt er eentje al op sterven, en zijn de anderen doodziek. Het Ministerie van Financiën heeft dit ook geconstateerd, zoals zo prachtig was geformuleerd in de Miljoenennota. Dus wat denk je dat dokter de Jager gaat doen na die analyse; je denkt dat hij het gebruik van het verkeerde medicijn gaat afbouwen, om op termijn de patiënten aan de beterende hand te krijgen. Maar niet zo Jan Kees, die voert de dosis nog op! Medisch gezien een misdaad, maar in de Europese Unie gelden andere wetten.

  Einde deel II

  BeantwoordenVerwijderen
 9. (Vervolg op deel II)

  Wat Griekenland betreft; dat land is de euro binnengemoffeld met vervalste cijfers, dat land heeft vervolgens jarenlang bewust de cijfers gemanipuleerd om de EU-partners het zicht op de werkelijkheid te ontnemen, en dat land heeft van diezelfde EU-partners jarenlang ca 7% van het eigen BNP ontvangen! Dus, om het eens plat te zeggen, ze hebben diegenen die jarenlang hun portemonnee vulden bewust continu voorgelogen. En toen er maatregelen genomen moesten worden? Een jaar na het uitbreken van de crisis wist de Griekse premier Papandreou te melden dat ‘de privatisering nog geen prioriteit had gehad.’ Wat!!! Je huis staat in brand, en je roept dat het blussen geen prioriteit heeft! Ja, en nu is het te laat, er is niet veel meer over dan wat stof en as, daar helpen geen honderd brandslangen meer tegen. Met andere woorden; Griekenland was moreel failliet, Griekenland is financieel failliet, en hoe langer er gewacht wordt, hoe erger het wordt voor de overige EU-landen. Wat inderdaad onverlet laat dat er een oplossing voor de crisis moet komen. Daar is, denk ik, iedereen het wel over eens.
  Het was heilzamer geweest als meteen onderkend was dat Griekenland failliet was en ze uit de euro waren gezet met aansluitend een reddingsplan voor ze, én met direct een reddingsplan door Duitsland en Frankrijk voor hun argeloze banken. Helaas heeft de Europese Unie daarvoor veel te lang getalmd. Maar nogmaals, daar ging deze column niet over.
  En die vergelijking met een junk; Griekenland vertoont junkgedrag, maar de benaming was tevens een knipoog naar het begrip junk-bonds, want die status heeft het Griekse staatspapier al een tijdje. En die benaming is er niet zonder redenen, lijkt me.

  Nogmaals, ik draag geen oplossingen aan. Dat hoeft ook niet, de bijdrage gaat over de Europa-mantra´s die dagelijks via de media over ons uitgestrooid worden. Mantra´s die mij, gezien het brede (maar misschien niet erg diepe) aangeleverde onderzoeksmateriaal, niet erg waarschijnlijk lijken. Mantra´s die we moeten aanhoren van mensen die zelf niet met bewijzen komen dat die mantra´s waar zijn. Maar diezelfde mensen moeten wel de oplossingen aandragen voor de mede door hen veroorzaakte crisis. Beangstigend.

  Erik Winnubst

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Geachte Erik,

  Dat noem ik nu nat water en recht recht.
  Dit is de juiste redeneertrant. maar dat is kennelijk zo vreselijk moeilijk voor sommige mensen.

  Dit zijn de details en feiten waar niemand omheen kan.

  Toch doet Rinke dat (Recht is krom, nat is droog. Overigens zoals verwacht, nog geen overtuigende reactie gezien) en toch doen de meeste politici dat.

  Kennelijk zijn ze erg dom of willen ze ons graag vernietigen.

  Je zegt het: beangstigend.

  De negatieve correlatie tussen EU/Euro en Economische groei, is trouwens juist wel bewezen. Nu is de vraag of de causaliteit ook bewezen kan worden, wat wij allem, eeeh, wat velen van ons vermoeden...

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Erik

  Dank voor de degelijke reaktie. Goed onderbouwd en genuanceerder dan het oorspronkelijke artikel, maar dat is ook niet zo vreemd als je kijkt naar het aantal woorden.

  Ik denk dat we het eigenlijk niet eens zo oneens zijn. Ik had al aangegeven dat ik nooit een voorstander van de euro geweest ben. Ik wil dan ook mijn eerste bijdrage graag wat nuanceren (want toegegeven, die was (bewust) wat scherp aangezet).

  Dat de euro nu voor problemen zorgt zal niemand ontkennen. Nou zijn er gelovigen die menen dat dat komt wegens gebrek aan toezicht en het laten vieren van de regels, maar ik hoor daar zeker niet toe; ik ben van mening dat de problemen mede veroorzaakt worden door principiele fouten in het concept.

  Waar het mij om ging was aantonen dat de stelling dat de euro nooit (zelfs niet in het begin) voor een toename in groei gezorgd heeft, net zo goed een mantra is. Nou wordt dat natuurlijk een beetje een welles/nietes verhaal, want onmogelijk om echt te bewijzen. Immers, we weten niet wat er gebeurd was als er geen euro was geweest.
  Je vergelijking met niet-euro landen vind ik te makkelijk, want hoe vergelijkbaar zijn die nou echt? Dat de euro zorgde voor wegvallende kosten bij de export is onontkenbaar; in die zin zal er ontegenzeggelijk een gunstig effect op groei geweest zijn. Of dat (inclusief multiplier-effect) opweegt tegen de hoge kosten van de invoering zou ik niet weten. Op termijn vermoed ik van wel, maar toen was er die crisis.

  Je zegt het zelf al: correlaties zijn geen causaal verband, en al helemaal geen bewijs.
  Overigens ben ik het 100% met je eens dat die correlaties wel uitnodigen tot nader onderzoek.

  Dan over Griekenland. Ik ben het opnieuw helemaal met je eens dat ze zich er in gelogen hebben, en dat het beter ware geweest ze er uit te zetten in een heel vroeg stadium. Maar dat is praat achteraf, dat is altijd makkelijk. Ik ben het niet met je suggestie eens dat de Grieken er nu uit knikkeren de beste oplossing is. Ik ben bang dat de verwevenheid daarvoor te erg geworden is. Een Grieks failliet zal in dit te ver doorgesudderde stadium tot grote Franse problemen leiden, en daarmee tot een enorme kettingreaktie en chaos.

  Ik denk trouwens dat de politici in dit stadium zelf ook Griekenland er nu uit zouden knikkeren, als het zo eenvoudig lag. Ook politici met een dikke huid zijn het een keer zat.

  Onderstaande is niet zozeer aan jou gericht, maar vooral in het algemeen:
  Ik stoor me regelmatig aan het gratuite gekwek tegen de euro dat je hedentendage hoort op fora. Alsof het allemaal heel eenvoudig ligt. De voordelen van de euro worden gebagatelliseerd of staalhard ontkend, en de nadelen van de weg terug naar nationale valuta worden niet eens benoemd. De omschakeling naar de euro was een miljardenoperatie die jaren van voorbereiding nodig had. Suggereren dat we nu even snel terug kunnen is populistische domkopperij. Zo zonder veel voorbereiding zal dat ook een enorm dure operatie worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Rinke,

  Het is niet ruiterlijk, maar je erkent gelukkig je 'foutje'.

  Lastig he om eens toe te geven. Heb je mijn bekenning van een fout van mij eigenlijk wel gezien bij Hans Jansen, helemaal onderaan, artikel 'Aboriginals'?

  Het zou je sieren om je opmerking:

  "Ik wil dan ook mijn eerste bijdrage graag wat nuanceren (want toegegeven, die was (bewust) wat scherp aangezet)."

  ..nog wat realistische kracht bij te zetten met zoiets als: "ok, ik zat er misschien naast."

  Want je doet elders altijd precies ditzelfde en wekt nooit de indruk dat je alleen maar scherp aanzet en ook wel inziet eens een keer ongelijk te kunnen hebben.

  Je stelt eerder heel helder:

  "Kortom, een artikel vol met onbewezen stellingen, populistische grootspraak zonder oplossingen, en een analyse die op z'n hoogst één klein niveautje (on)diep gaat."

  En belangrijker in deze:

  "Het valt niet te ontkennen dat de euro in eerste instantie voor welvaartsgroei heeft gezorgd."

  Dus met "bewust scherp aangezet" kom je niet weg, stoute Rinke.

  Hiermee is dan eindelijk een keer aangetoond dat je slecht of totaal niet onderbouwd, toch een hele grote mond op zet tegen andersdenkenden. Vanuit een soort misplaatste linkse, dogmatische reflex.

  Prettig dat je toch een keer toegeeft er toch naast te kunnen zitten, maar niet erg sterk want niet van harte.

  Zie mijn voorbeeldfout over het liegen van Moslims, einde artikel Aboriginals.

  Heb je die junk trouwens al in huis gehaald voor minimaal 10 jaar en een vooruitzicht op veel langer, op jouw kosten? Dan kun je je onovertreffelijke solidariteit waar maken en ook dan pas iets zeggen tegen de normaal solidaire realisten in de samenleving. Ik hoop op je reactie.

  BeantwoordenVerwijderen